fbpx
วิกิพีเดีย

สาหร่าย

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

สาหร่าย เป็นชื่อเรียกสิ่งมีชีวิตหลายชนิดในอาณาจักรโครมาลวีโอลาตา เอกซ์คาวาตา ไรซาเรีย มีลักษณะคล้ายพืช แต่ไม่มีส่วนที่เป็นราก ลำต้น และใบที่แท้จริง มีขนาดตั้งแต่เล็กมากมีเซลล์เดียว ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก อาจเป็นเส้นสายหรือมีลักษณะคล้ายพืชชั้นสูงก็มี การแบ่งพวกสาหร่ายแบ่งตามรูปร่างลักษณะภายนอกหรือดูตามสี จึงมีสาหร่ายสีเขียว เขียวแกมน้ำเงิน น้ำตาล และสีแดง สาหร่ายสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศก็มี อาศัยเพศก็มี อย่าสับสนกับสาหร่ายบางชนิด เช่น สาหร่ายหางม้า สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายข้าวเหนียว สาหร่ายเหล่านี้ คือพืชดอกไม่ใช่โพรทิสต์

สาหร่ายทะเลที่เกาะอยู่ตามหินชายฝั่ง

แหล่งที่อยู่ของสาหร่ายมีต่าง ๆ กัน ส่วนใหญ่อยู่ในน้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม คุณค่าทางอาหารของสาหร่ายพบว่าไม่สูงมากนัก คาร์โบไฮเดรตที่มีอยู่เป็นพวกที่ย่อยยากในตัวคน โปรตีนก็มีน้อยแต่สิ่งที่ได้จากสาหร่าย คือ แร่ธาตุและวิตามินหลายชนิด นอกจากเป็นอาหารคน เช่น สาหร่ายอบกรอบ และปัจจุบันนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แล้วยังใช้เป็นอาหารสัตว์ เป็นปุ๋ยและเป็นยา

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สามารถจับไนโตรเจนในอากาศได้อย่างอิสระ (Nonsymbiotic Nitrogen Fixer) Anabaena, Oscillatoria, nostoc

มีการนำสาหร่ายบางสายพันธ์มาบริโภค เช่น จี้ฉ่าย หรือ สาหร่ายโนริ (Nori) เป็นสาหร่ายสีแดงลักษณะแผ่นคล้ายใบมีด นำมาใส่กับต้มจืดใส่หมูสับด้วย และประยุกต์นำมาทอดกรอบเป็นอาหารว่างได้


คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
สาหร่าย
บทความเกี่ยวกับชีววิทยานี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

สาหร่าย
สาหร, าย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, เป, . sahray phasaxun efadu aekikh bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir sahray epnchuxeriyksingmichiwithlaychnidinxanackrokhrmalwioxlata exkskhawata irsaeriy milksnakhlayphuch aetimmiswnthiepnrak latn aelaibthiaethcring mikhnadtngaetelkmakmiesllediyw ipcnthungkhnadihythiprakxbdwyesllcanwnmak xacepnesnsayhruxmilksnakhlayphuchchnsungkmi karaebngphwksahrayaebngtamrupranglksnaphaynxkhruxdutamsi cungmisahraysiekhiyw ekhiywaekmnaengin natal aelasiaedng sahraysubphnthuodyimxasyephskmi xasyephskmi xyasbsnkbsahraybangchnid echn sahrayhangma sahrayhangkrarxk sahraykhawehniyw sahrayehlani khuxphuchdxkimichophrthistsahraythaelthiekaaxyutamhinchayfng aehlngthixyukhxngsahraymitang kn swnihyxyuinna thngnacud nakrxy naekhm khunkhathangxaharkhxngsahrayphbwaimsungmaknk kharobihedrtthimixyuepnphwkthiyxyyakintwkhn oprtinkminxyaetsingthiidcaksahray khux aerthatuaelawitaminhlaychnid nxkcakepnxaharkhn echn sahrayxbkrxb aelapccubnnamaprakxbepnphlitphnthtang aelwyngichepnxaharstw epnpuyaelaepnya sahraysiekhiywaekmnaengin samarthcbinotrecninxakasidxyangxisra Nonsymbiotic Nitrogen Fixer Anabaena Oscillatoria nostockarbriophkh aekikhmikarnasahraybangsayphnthmabriophkh echn cichay hrux sahrayonri Nori epnsahraysiaednglksnaaephnkhlayibmid namaiskbtmcudishmusbdwy aelaprayuktnamathxdkrxbepnxaharwangid 1 xangxing aekikh http naffi trf or th document algae doc 22y7is2p4 5 pdf khxmmxns miphaphaelasuxekiywkb sahray bthkhwamekiywkbchiwwithyaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title sahray amp oldid 9049571, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม