fbpx
วิกิพีเดีย

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชสมภพ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495) เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันของประเทศไทย นับเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมฉายาลักษณ์ใน พ.ศ. 2560
พระมหากษัตริย์ไทย
ครองราชย์13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน (5 ปี92 วัน)
ราชาภิเษก4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ก่อนหน้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้สำเร็จราชการเปรม ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
สยามมกุฎราชกุมาร
ดำรงพระยศ28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (43 ปี289 วัน)
สถาปนา28 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ก่อนหน้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
มเหสีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
มเหสี-พระสนม
พระราชบุตร
ราชวงศ์จักรี
พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชมารดาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระราชสมภพ28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 (69 พรรษา)
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
ลายพระอภิไธย
พระราชวงศ์ไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงแต่งตั้งพระองค์เป็นสยามมกุฎราชกุมารใน พ.ศ. 2515 เวลานั้นมีพระชนม์ 20 พรรษา ครั้นรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีการคาดการณ์ว่า พระองค์จะทรงขึ้นครองราชย์สืบต่อทันที แต่ทรงผัดผ่อนไปก่อน เพื่อให้เวลาผู้คนไว้อาลัยพระราชบิดา กระทั่งวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จึงทรงรับการอัญเชิญขึ้นครองราชย์ และทรงจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชบิดาในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์จัดขึ้นในวันที่ 4–6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แต่รัฐบาลไทยให้นับรัชสมัยของพระองค์ย้อนหลังไปถึงวันสวรรคตของพระราชบิดา เนื่องด้วยพระชนม์ 64 พรรษาในเวลานั้น พระองค์จึงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่มีพระชนม์สูงที่สุดในวันครองราชย์

ในช่วงต้นรัชกาล พระองค์ประทับที่พระตำหนักในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เป็นส่วนใหญ่ พระองค์อภิเษกสมรสและหย่าร้างหลายครั้ง ทรงตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นพระอัครมเหสีพระองค์ปัจจุบันในคราวราชาภิเษก และยังทรงมีภริยาคนอื่นอีกในเวลาเดียวกัน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 100 ปีที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีคู่ครองหลายคน พระองค์ยังทรงมีบทบาททางการเมือง โดยทรงให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ในประเด็นเกี่ยวกับพระราชอำนาจ ถึงแม้ร่างนั้นจะผ่านประชามติแล้ว และในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 พระองค์ทรงออกประกาศประณามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเชษฐภคินี ที่รับการเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี และทรงให้ออกอากาศพระราชดำรัสของพระราชบิดาว่าด้วยการเลือกคนดีในคืนก่อนวันเลือกตั้ง นอกจากนี้ ในรัชสมัยของพระองค์ ยังมีการโอนกองกำลังและงบประมาณสาธารณะบางส่วนไปขึ้นกับพระองค์โดยตรง ทั้งมีการจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เสียใหม่ โดยให้ขึ้นอยู่กับพระราชอำนาจที่จะจัดการตามพระราชอัธยาศัย และมีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองมาเป็นพระปรมาภิไธยโดยตรง เว็บไซต์ บิสซิเนสอินไซเดอร์ ประเมินพระราชทรัพย์ของพระองค์ใน พ.ศ. 2563 ไว้ที่ 43,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้พระองค์ทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ที่มีพระราชทรัพย์มากที่สุดในโลก อนึ่ง ใน พ.ศ. 2564 มีการเปิดโปงเอกสารฝากตำแหน่งตำรวจ ที่เรียกว่า "ตั๋วช้าง" โดยเป็นเอกสารกราบบังคมทูลขอให้พระองค์ทรงสนับสนุนการแต่งตั้งหรือเลื่อนยศนายตำรวจ

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2563 มีการประท้วงในที่สาธารณะเพื่อให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และจำกัดพระราชอำนาจ มีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผยมากขึ้น ทั้งมีการเรียกร้องให้เปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นสาธารณรัฐ ผู้มีส่วนร่วมในการดังกล่าวถูกจับกุม คุมขัง และดำเนินคดีอย่างกว้างขวางในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยมีสถิติว่า ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีผู้ถูกดำเนินคดีแล้ว 91 ราย

เนื้อหา

มีบันทึกว่า เมื่อรัชกาลที่ 9 กับพระบรมราชินี คือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จนิวัติพระนครในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2494 นั้น ทรงหวังว่า "คงจะมีพระราชโอรสเป็นพระองค์ถัดไป" หลังจากที่มีพระราชธิดามาแล้ว ครั้นวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17:45 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จึงประสูติพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระองค์มีพระเชษฐภคินี คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และมีพระขนิษฐภคินีสองพระองค์ คือ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขณะพระชนมายุได้หนึ่งพรรษา รัชกาลที่ 9 โปรดให้สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ตั้งพระนามและถวายตามดวงพระชะตาว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรงสุบริบาล
อภิคุณูปการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร
กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร

พระนาม "วชิราลงกรณ" นั้น กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงตั้งจาก "วชิระ" อันเป็นพระนามฉายาในขณะผนวชของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผนวกกับ "อลงกรณ์" จากพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความหมายว่า "ทรงเครื่องเพชรหรืออสนีบาต"

พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่

รัชกาลที่ 10 เมื่อยังทรงพระเยาว์

รัชกาลที่ 9 ทรงให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้น ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ระหว่างวันที่ 14–15 กันยายน พ.ศ. 2495 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ในเย็นวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2495 เช้าวันรุ่งขึ้น (15 กันยายน) จึงมีพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ในห้องพิธี สภาวัฒนธรรมแห่งชาติได้จัดขับไม้มโหรีขับกล่อมถวายพระพรในวาระนี้ด้วย และมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทางวิทยุไปทั่วประเทศ

การศึกษา

เมื่อมีพระชนม์ 4 พรรษา รัชกาลที่ 9 โปรดให้เริ่มถวายพระอักษร ทรงเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่โรงเรียนจิตรลดาเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2499 ขณะนั้น โรงเรียนนี้ยังตั้งอยู่ที่พระที่นั่งอุดร พระราชวังดุสิต ต่อมาย้ายไปตั้งในบริเวณพระราชฐาน สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระองค์ทรงศึกษาอยู่ที่นี่จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนคิงสมีด เมืองซีฟอร์ด แคว้นซัสเซกซ์ ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2509 จากนั้น ทรงศึกษาที่โรงเรียนมิลล์ฟิลด์ เมืองสตรีต แคว้นซัมเมอร์เซต ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2509 จนถึง พ.ศ. 2513 ระหว่างทรงศึกษาในประเทศอังกฤษ ทรงให้สัมภาษณ์ว่า "ทรงทำทุกอย่างด้วยพระองค์เอง ไม่ว่าจะเป็นการซักฉลองพระองค์ หรือขัดรองพระบาท โดยไม่มีบุคคลอื่นให้ความช่วยเหลือ เฉกเช่นสามัญชนทั่วไป" จากนั้น ทรงศึกษาวิชาทหารต่อในประเทศออสเตรเลีย ทรงศึกษาระดับเตรียมทหารที่คิงส์สกูล นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2513 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2514 ครั้น พ.ศ. 2515 ทรงเข้าศึกษาการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา การศึกษาที่ดันทรูนนั้นแบ่งเป็น 2 ภาค คือ ภาควิชาการทหารโดยกองทัพบกออสเตรเลีย และภาคการศึกษาวิชาสามัญระดับปริญญาตรีโดยมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2519 ทรงได้รับถวายสัญญาบัตรจากวิทยาลัยการทหารดันทรูน และปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์

เมื่อนิวัติประเทศไทย ทรงรับราชการทหาร แล้วทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 46 เมื่อ พ.ศ. 2520 ทรงเข้าศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ. 2525 ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) และพ.ศ. 2533 ทรงเข้ารับการศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร แห่งสหราชอาณาจักร

นิลเด อีออตตี ประธานสภาผู้แทนราษฎรอิตาลี เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อมีพระชนม์ 20 พรรษา และทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 รัชกาลที่ 9 ทรงให้สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นสยามมกุฏราชกุมาร มีพระราชพิธีสถาปนาในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์
วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช
จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร

นับเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์ที่ 3 ของไทย

ผนวช

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ พ.ศ. 2509

พระองค์มีพระทัยศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ทรงหาโอกาสในวันหยุดเสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชและทรงเยี่ยมพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ทรงสนทนาศึกษาธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า รัชกาลที่ 9 จึงโปรดให้พระองค์ผนวชในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เวลา 15:37 นาฬิกา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) ถวายอนุสาสน์ ผนวชแล้วเสด็จไปทำทัฬหีกรรม ณ พระอุโบสถพระพุทธรัตนสถาน เมื่อเวลา 16:59 นาฬิกาของวันนั้น โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เสร็จแล้วเสด็จไปประทับ ณ พระตำหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร มีพระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก) เป็นพระอภิบาล ทรงได้รับพระนามฉายาว่า "วชิราลงกรโณภิกขุ" ผนวชอยู่ 15 วัน จึงลาพระผนวช ณ พระตำหนักปั้นหย่า ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เวลา 10:15 นาฬิกา

จดหมายเหตุเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของพระองค์ ซึ่งกรมศิลปากรเป็นผู้ผลิตนั้น อ้างว่า "ตลอดระยะเวลาแห่งการผนวชนั้น ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการ เช่น ทรงร่วมทำวัตรเช้าเย็น ทำสังฆกรรม สดับพระธรรม เทศนา และทรงศึกษาพระธรรมวินัย ร่วมกับพระภิกษุอื่น ๆ เสด็จพระราช ดำเนินไปทรงรับภัตตาหารบิณฑบาต จากพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการ และประชาชน ณ สถานที่ต่าง ๆ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะสมเด็จ พระสังฆราช และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ณ พระอาราม ต่าง ๆ เสด็จพระราชดำเนินไปทรง สักการะพระพุทธรูปสำคัญ เจดียสถาน และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในส่วนภูมิภาค และเสด็จออกให้คณะสงฆ์และคณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าถวายสักการะ เป็นต้น"

การทหาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงฝึกเครื่องบินรบแบบเอฟ-5

พระองค์สนพระราชหฤทัยในกิจการกองทัพมาแต่ทรงพระเยาว์ และขณะประทับอยู่ในประเทศไทย ได้ทรงเยี่ยมที่ตั้งทหารหลายแห่ง เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาด้านการทหารจากประเทศออสเตรเลียและทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรอื่น ๆ แล้ว ทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการกำเริบคอมมิวนิสต์ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทั้งยังทรงเยี่ยมให้กำลังใจตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในบริเวณพื้นที่อันตราย

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2508 รัชกาลที่ 9 พระราชทานยศทหารให้แก่พระองค์ คือ ร้อยตรี เรือตรี พรรคนาวิน และเรืออากาศตรี แห่งกองทัพทั้งสาม นอกจากนี้ ยังทรงดำรงตำแหน่งทางทหารตั้งแต่ระดับรองผู้บังคับกองพัน, ผู้บังคับกองพัน, ผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ คู่มือทหารที่หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ผลิตขึ้น อ้างว่า "ทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่าง และพระราชทานคำสั่งสอนแก่ข้าราชบริพารทุกหมู่เหล่าด้วยพระองค์เอง" และ"มีการเทิดทูนยกย่องพระองค์เป็น บรมครูทางการทหาร"

พระจริยวัตร

พระชนมชีพส่วนพระองค์เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ชนอย่างกว้างขวาง บีบีซีไทยอ้างว่า พระองค์มักตกเป็นข่าว โดยเฉพาะในเรื่องสตรี การพนัน และเรื่องผิดกฎหมาย จนเป็นที่กังขาเกี่ยวกับความเหมาะสมของพระองค์ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2524 พระราชชนนีของพระองค์ทรงกล่าวเปรียบเปรยว่า พระองค์ทรงเหมือนดอน ควน ที่โปรดการใช้เวลาว่างสุดสัปดาห์ไปกับหญิงงามมากกว่าการประกอบพระราชกรณียกิจ

ฉันขอพูดตามตรงจริง ๆ ว่า ลูกชายฉัน มกุฎราชกุมาร ออกจะเหมือนดอน ควน สักหน่อย เวลาให้สัมภาษณ์ฉันต้องพูดตามตรง เขาเรียนดี เป็นเด็กดี แต่สาว ๆ มองว่าเขาน่าสนใจ และเขาก็ยิ่งมองว่าสาว ๆ น่าสนใจกว่า ดังนั้น ครอบครัวเขาจึงไม่ราบรื่นนัก

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2545 นิตยสาร ฟาร์อิสเทิร์นอีโคโนมิกรีวิว ลงบทความว่า พระองค์ทรงมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไทย อย่างไรก็ดี ใน พ.ศ. 2553 หลังจากที่ พันตำรวจโท ทักษิณ พ้นจากตำแหน่งไปโดยการรัฐประหารแล้ว พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี ยอมรับว่า "แน่นอนว่า เจ้าฟ้าชายยังทรงรักษาสัมพันธภาพบางอย่างกับอดีตนายกฯ ทักษิณเอาไว้ พระองค์ทรงพบกับทักษิณเป็นช่วง ๆ" วันที่ 12 ธันวาคม ปีเดียวกัน บิลาฮารี เคาสิกัน (Bilahari Kausikan) ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ แถลงว่า พระองค์ทรงติดการพนัน และทรงได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากพันตำรวจโท ทักษิณ โอกาสเดียวกัน พลเอก เปรม เสริมว่า "ทักษิณเสี่ยงทำลายตัวเอง เขาอาจคิดว่า เจ้าฟ้าชายจะทรงปฏิบัติกับเขาเหมือนดังเขาเป็นพระสหายหรือผู้สนับสนุนเพียงเพราะเขาส่งเสริมการเงินให้แก่พระองค์ แต่เจ้าฟ้าชายไม่ทรงชอบพระทัยความสัมพันธ์แบบนั้นสักเท่าไร"

ใน พ.ศ. 2551 ราล์ฟ แอล.บอยซ์ (Ralph L. Boyce) นักการทูตชาวสหรัฐ รายงานต่อรัฐบาลสหรัฐว่า พระองค์เคยตรัสปฏิเสธกับเขาเรื่องข่าวที่ว่าทรงมีความสัมพันธ์กับพันตำรวจโท ทักษิณ บอยซ์กล่าวว่า

"[มกุฏราชกุมาร] ทรงเห็นเป็นเรื่องตลกร้ายที่นายกฯ ทักษิณ สามารถทำตัวเป็นเผด็จการได้ทั้งที่มาจากการเลือกตั้ง...ในช่วงแรก ๆ ของรัฐบาลทักษิณ ดูเหมือนเขาจะลงทุนอย่างหนักเพื่อสร้างความใกล้ชิดกับมกุฎราชกุมาร ทั้งสองมีเรื่องผิดใจกันอย่างเห็นได้ชัดในเวลาต่อมา เป็นเหตุให้มกุฎราชกุมารละทิ้งพระตำหนักนนทบุรีที่ทักษิณซื้อและตกแต่งถวายให้ แล้วย้ายมาประทับ ณ วังศุโขทัยซึ่งตั้งอยู่ในย่านกลางเมือง

"มีเรื่องเล่ากันไปต่าง ๆ นานาเกี่ยวกับการพบปะระหว่างทักษิณกับมกุฎราชกุมารที่ลอนดอนเมื่อช่วงต้นปีนี้ [พ.ศ. 2551] ซึ่งเรื่องที่เรามองว่า น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด คือ ทักษิณขอเข้าเฝ้ามกุฎราชกุมาร และเมื่อไม่ได้รับอนุญาต เขาจึงไปร่วมเข้าแถวรับเสด็จ ณ โรงแรมที่มกุฎราชกุมารประทับ และได้สนทนาอย่างไม่มีสาระสำคัญอะไรเพียง 45 วินาที"

อย่างไรก็ดี ผู้แปลโทรเลขดังกล่าวเป็นภาษาไทยในนิตยสาร ฟ้าเดียวกัน ระบุไว้ว่า "ความสำคัญของโทรเลขทูตที่เผยแพร่จากวิกิลีกส์ จึงอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ส่งไปยังสหรัฐ"

ปัญหาการสืบราชสันตติวงศ์หลังจากรัชกาลที่ 9 ก็เป็นที่กล่าวถึงมากในสังคม นักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่า ตัวแปรสำคัญในเรื่องนี้มีอยู่สามสิ่ง คือ องคมนตรี กองทัพ และความเหมาะสมของพระองค์ ใน พ.ศ. 2545 นิตยสาร ดิอีโคโนมิสต์ ลงข้อความว่า "ผู้คนเคารพเจ้าฟ้าชายวชิราลงกรณ์น้อยมาก (กว่ารัชกาลที่ 9) ชาวกรุงเทพมหานครพากันร่ำลือเรื่องชีวิตส่วนพระองค์อันมัวหมอง...ไม่มีผู้สืบราชบัลลังก์พระองค์ใดจะประสบความสำเร็จอย่างที่กษัตริย์ภูมิพลทรงได้รับมาในช่วงเวลาทรงราชย์ 64 ปี..." และรัฐบาลไทยได้สั่งห้ามจำหน่ายนิตยสารฉบับดังกล่าว ใน พ.ศ. 2553 ดิอีโคโนมิสต์ ลงบทความอีกว่า พระองค์ "ทรงเป็นที่รังเกียจและเกรงกลัวอย่างกว้างขวาง" และ"ทรงแปลกประหลาดอย่างคาดไม่ถึง" และฉบับนี้ก็มิได้จำหน่ายในประเทศไทยเช่นกัน ครั้นวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 นิตยสารออนไลน์ เอเชียเซนทิเนล ลงว่า พระองค์ "ถือว่าทรงเอาแน่นอนไม่ได้ และทรงไม่สามารถปกครองได้โดยแท้" เว็บไซต์นี้ถูกสกัดกั้นในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว อนึ่ง มีผู้คนเห็นว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้เป็นพระกนิษฐภคินี ชอบที่จะได้สืบราชสมบัติมากกว่า พลเอก เปรม และองคมนตรีคนอื่น ๆ มีความเห็นค่อนข้างลบเกี่ยวกับพระองค์ ส่วนราล์ฟก็เคยรายงานต่อรัฐบาลสหรัฐว่า "[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ] ดูอึดอัดพระทัยอย่างเห็นได้ชัดต่อคำถามธรรมดา ๆ เกี่ยวกับเจ้าฟ้าสิรินธรซึ่งถูกมองว่าเป็นคู่แข่งของมกุฎราชกุมาร"

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552 แฮร์รี นิโคเลดส์ ชาวออสเตรเลีย ถูกศาลไทยจำคุก 3 ปี เพราะเผยแพร่หนังสือพาดพิงพระองค์ ความตอนหนึ่งว่า "ถ้าเจ้าฟ้าชายทรงรักใคร่ชอบพออนุภรรยานางใด และต่อมาเธอทรยศพระองค์ เมื่อนั้นเธอและครอบครัวก็จะหายไปจากโลกนี้ สาบสูญไปทั้งชื่อเสียงเรียงนาม เทือกเถาเหล่ากอ และบรรดาเงื่อนเค้าร่องรอยเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาตลอดกาล" ต่อมา รัชกาลที่ 9 พระราชทานอภัยโทษให้เขา และเขาให้สัมภาษณ์แก่ ฮัฟฟิงตันโพสต์ ว่า หนังสือดังกล่าวเป็นเรื่องแต่งทั้งสิ้น

พระองค์ทรงทราบปัญหาและข่าวที่กล่าวมาแล้วเป็นอย่างดี และเคยพระราชทานสัมภาษณ์ในนิตยสาร ดิฉัน แก่ ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้ใกล้ชิดพระองค์ ว่า

"บางทีในชาติปางก่อน เราอาจไม่ได้ทำบุญมากพอ หรือบางทีในบางครั้ง เราทำอะไรที่น่าตำหนิ เรายอมรับ...ถ้าหากสวรรค์คิดว่าเราไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในการทำหน้าที่ของเรา ก็หยุดและจบ ถ้าท่านคิดได้อย่างนี้ ท่านก็จะสบายใจ ท่านไม่ได้คิดเป็นอะไร หากสวรรค์ให้ท่านมีภารกิจต่อแผ่นดิน ก็ยอมรับ ถ้าเขาไม่ต้องการให้ทำงาน ก็โอเค"

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 อีริก จี.จอห์น (Eric G. John) เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย รายงานไปยังรัฐบาลสหรัฐว่า เขาได้เปรยกับพลเอก เปรม ว่า "เวลานี้ เจ้าฟ้าชายทรงอยู่ที่ใด" พลเอก เปรม ตอบว่า "คุณก็รู้ว่าทรงใช้ชีวิตส่วนพระองค์แบบไหน...เจ้าฟ้าชายพอพระทัยใช้เวลาลอบเสด็จไปยังมิวนิก เพื่อประทับอยู่กับเมียเก็บของพระองค์ มากกว่าจะประทับอยู่ในประเทศไทยกับพระวรชายาและพระโอรส" พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา องคมนตรีที่ร่วมวงสนทนา กล่าวเสริมว่า "ข่าวเรื่องเมียน้อยของพระองค์ที่เป็นแอร์โฮสเตสมีอยู่เต็มเว็บไซต์ไปหมด...น่าเศร้าที่เดี๋ยวนี้ท่านทูตไทยที่เยอรมนีต้องออกจากเบอร์ลินไปมิวนิกเพื่อไปเข้าเฝ้าพระองค์เป็นประจำ"

พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงราชย์

เมื่อรัชกาลที่ 9 สวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 แล้ว พระองค์จะได้สืบราชสมบัติต่อ และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ยืนยันว่า พระองค์จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ แต่ทรงขอผ่อนผัน เนื่องจากทรงต้องการร่วมไว้ทุกข์กับชาวไทย จนกว่าจะผ่านพระราชพิธีพระบรมศพไประยะหนึ่งก่อน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี จึงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยตำแหน่งไปพลางก่อน

วันที่ 29 พฤศจิกายน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดประชุมวาระพิเศษตามรัฐธรรมนูญ เพื่อรับทราบการอัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์ และพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เดินทางไปอัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม และพระองค์ทรงรับการอัญเชิญโดยมีพระราชดำรัสอย่างเป็นทางการ แต่มีประกาศว่า ทางนิตินัยถือว่า ได้ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 แล้ว พระองค์ทรงให้เฉลิมพระปรมาภิไธยชั่วคราวว่า "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"

บรมราชาภิเษก

พระองค์โปรดให้ตั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง มีการเฉลิมพระปรมาภิไธยตามพระสุพรรณบัฏว่า "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และมีพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระองค์เสกสมรสกับพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา และโปรดให้สถาปนาพลเอกหญิง สุทิดา ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินี

บทบาททางการเมือง

ใน พ.ศ. 2560 พระองค์ทรงเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติแล้ว โดยแก้ไขเรื่องพระราชอำนาจ ในปีเดียวกัน ทรงตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ ซึ่งให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจตั้งผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามพระราชอัธยาศัย ต่อมาใน พ.ศ. 2561 มีการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นพระปรมาภิไธยของพระองค์โดยตรง และสำนักงานฯ ชี้แจงว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย จึงต้องถวายทรัพย์สินในความดูแลคืนให้แก่พระมหากษัตริย์เพื่อมีพระบรมราชวินิจฉัย และกล่าวว่า ทรัพย์สินที่พระองค์เป็นเจ้าของจะมีการเสียภาษีอากรเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ พระองค์ยังมีอำนาจควบคุมโดยตรงต่อสำนักพระราชวังและหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ด้วย

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเชษฐภคินี รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากพรรคไทยรักษาชาติ พระองค์ก็ออกประกาศในวันเดียวกันว่า การดังกล่าวเป็นเรื่องไม่เหมาะสมและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ในคืนก่อนวันเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ยังทรงให้เผยแพร่พระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9 ที่ให้เลือกคนดีปกครองบ้านเมือง ทำให้เกิดแฮชแท็ก "#โตแล้วเลือกเองได้" ในทวิตเตอร์

ในปีงบประมาณ 2564 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารบกตามการเสนอของพระองค์ แทนผู้ที่พลเอก ประยุทธ์ เสนอ

ในการประท้วงในประเทศไทย พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา ผู้ประท้วงเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อลดพระราชอำนาจให้สอดคล้องกับระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ สื่อต่างประเทศรายงานปฏิกิริยาของพระองค์สองกระแส กระแสหนึ่งว่า พระองค์ไม่รู้สึกถูกรบกวนพระทัยกับข้อเรียกร้องนี้ แต่อีกด้านหนึ่งก็มีรายงานว่า ทรงให้สื่อตรวจพิจารณา (เซ็นเซอร์) ข้อเรียกร้องดังกล่าว สื่อขนามนามว่า การประท้วงในวันที่ 19–20 กันยายน เป็นการต่อต้านพระองค์อย่างเปิดเผย และการที่รัฐสภาเลื่อนลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในปลายเดือนกันยายน ทำให้เกิดความไม่พอใจ จนนำไปสู่กระแสนิยมสาธารณรัฐในโลกออนไลน์อย่างเปิดเผย

โฆษกรัฐบาลเยอรมันแจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทยหลายครั้งถึงความกังวลเกี่ยวกับการทรงงานในต่างแดนของพระองค์

วิกิซอร์ซ มีงานต้นฉบับเกี่ยวกับ:

ใน พ.ศ. 2564 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลเปิดโปงเอกสารฝากตำแหน่งตำรวจ ที่เรียกว่า "ตั๋วช้าง" โดยเป็นเอกสารที่ขอให้ทรงสนับสนุนการแต่งตั้งหรือเลื่อนยศนายตำรวจ

โควิด-19

ช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาดในประเทศไทย พระองค์ประทับอยู่นอกประเทศพร้อมด้วยข้าราชบริพารราว 100 คนที่โรงแรมบริเวณบาวาเรียนแอลป์ ประเทศเยอรมนี จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 สื่อต่างประเทศรายงานว่า การประทับอยู่ที่โรงแรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความหรูหรา และมีพระสนมกำนัลอย่างน้อย 20 คน

สถานการณ์เกี่ยวกับโรคยังทำให้พระองค์ต้องทรงงดพระราชพิธีฉัตรมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และวิสาขบูชา ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

พระองค์ยังทรงเป็นเจ้าของบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ซึ่งได้รับสิทธิให้จัดหาวัคซีนสำหรับโรคนี้เข้ามาในประเทศไทย ถึงแม้ไม่เคยผลิตวัคซีนมาก่อน และยังได้รับเงินสนับสนุน 600 ล้านบาทจากรัฐบาลไทย ผู้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องดังกล่าวถูกดำเนินคดีข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ในจำนวนนี้รวมถึงธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นักการเมือง และสุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล นักดนตรี

เนื่องในการระบาดของโรคโควิด-19 นี้ พระองค์ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 48 ล้านบาทจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่กรมราชทัณฑ์

บทความชีวประวัตินี้เขียนเหมือนประวัติสมัครงาน กรุณาช่วยปรับปรุงโดยการปรับแก้ให้มีลักษณะเป็นกลางและเป็นสารานุกรมมากขึ้น

ทางราชการ

ด้านการบิน

 • 20 ธันวาคม พ.ศ. 2522 พระองค์ทรงเริ่มฝึกบินเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1H และเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1N และหลักสูตรเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดอาวุธ (gunship) ของกองทัพบก
 • 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบเอฟ-5 อี/เอฟ
 • พ.ศ. 2552 ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่ 1 เครื่องบินโบอิ้ง 737–400 ในเที่ยวบินสายใยรักแห่งครอบครัว ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และจัดหาอุปกรณ์ด้านการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, (เที่ยวบินที่ ทีจี 8870 (กรุงเทพฯ ถึงจังหวัดเชียงใหม่) และเที่ยวบินที่ ทีจี 8871 (จังหวัดเชียงใหม่ถึงกรุงเทพฯ)

ด้านการต่างประเทศ

เมื่อครั้งยังทรงเป็นมกุฎราชกุมาร พระองค์ได้ตามเสด็จพระราชบิดาและพระราชมารดาไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับคณะทูตานุทูตต่างประเทศหลายครั้ง ในครั้งที่เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2514 หม่อมราชวงศ์ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท อ้างว่า มีผลให้ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ทรงเยือนประเทศอิตาลี และทรงพบพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2525 ต่อมาในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม พ.ศ. 2530 ทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ทรงพบเติ้ง เสี่ยวผิง ณ มหาศาลาประชาคม กรุงปักกิ่ง และเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2530 ทรงเยือนประเทศญี่ปุ่น ทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินี

ด้านการศึกษา

พระองค์พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้อาคารของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เป็นที่ตั้งของโรงเรียนชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ ระยะแรกจัดการเรียนการสอนเฉพาะชั้นอนุบาล[ต้องการอ้างอิง] ต่อมา โรงเรียนได้ย้ายไปที่จังหวัดนนทบุรี และได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์[ต้องการอ้างอิง] และโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติเมี่อ พ.ศ. 2534 ดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย[ต้องการอ้างอิง]

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัด ระยอง โดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระนอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนม์มายุ 42 พรรษาทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย มีความหมายว่าราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมือง และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนและทรงเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ สถานที่เรียนชั่วคราวโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

นอกจากนี้ ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกล[ต้องการอ้างอิง] และกระทรวงศึกษาธิการถวายโรงเรียนมัธยมศึกษา 15 แห่งเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ คือ

 1. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 จังหวัดนครพนม
 2. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 จังหวัดกำแพงเพชร
 3. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 4. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 จังหวัดอุดรธานี
 5. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 จังหวัดสงขลา
 6. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 7. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ
 8. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ
 9. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
 10. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ
 11. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปทุมธานี
 12. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสมุทรสาคร
 13. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง
 14. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี
 15. โรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ จังหวัดน่าน

พระองค์ยังทรงเยี่ยมเยาวชนในตำบลต่าง ๆ[ต้องการอ้างอิง] ทรงสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เยาวชนตำบล[ต้องการอ้างอิง] รวมทั้งทรงเป็นประธานงานวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายนของทุกปี[ต้องการอ้างอิง]

พระองค์ยังทรงอุปการะเด็กกำพร้า เช่น จักรกฤษณ์ และอนุเดช ชูศรี ที่ครอบครัวเสียชีวิตจากภูเขาถล่มเมื่อ พ.ศ. 2554 รวมทั้งครอบครัวของบูรฮาน และบุศรินทร์ หร่ายมณี ซึ่งบิดาถูกลอบสังหารจากเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

พระองค์มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 เป็นทุนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรี ต่อมาทรงให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยทรงให้นำโครงการทุนการศึกษามาดำเนินการภายใต้ ม.ท.ศ. เพื่อสนับสนุนผู้ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยเป็นทุนให้เปล่า และเมื่อจบการศึกษา จะได้รับโอกาสให้สมัครเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

พระองค์โดยเสด็จพระราชบิดาและพระราชมารดาไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทเสมอ[ต้องการอ้างอิง] จึงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรได้รับการรักษาพยาบาลอันทั่วถึงและมีมาตรฐาน[ต้องการอ้างอิง] เป็นที่มาของการตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในท้องถิ่นห่างไกลและกันดารขึ้นใน พ.ศ. 2520[ต้องการอ้างอิง] เงินในการจัดตั้งมาจากการบริจาคของรัฐบาลและประชาชนทั่วไปผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช[ต้องการอ้างอิง] ปัจจุบันมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวม 21 แห่ง[ต้องการอ้างอิง]

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พระองค์พระราชทานเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระองค์พระราชทานเงิน 2,407 ล้านบาทซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลทั่วประเทศ เงินดังกล่าวมาจากการถวายของประชาชนเพื่อร่วมพระราชกุศลในพระราชพิธีพระบรมศพรัชกาลที่ 9 และมาจากการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

พระองค์ทรงตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลราชทัณฑ์ในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนการให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือราชทัณฑ์ ทั้งทางด้าน การแพทย์ การพยาบาล และการอบรม

ด้านการเกษตร

พระองค์พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแห หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,350 ไร่ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการคลินิกเกษตร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ[ต้องการอ้างอิง] คลินิกดังกล่าวพระราชทานนามว่า "เกษตรวิชญา" แปลว่า ปราชญ์แห่งการเกษตร[ต้องการอ้างอิง]

การแอบอ้างพระนาม

ใน พ.ศ. 2557 มีพระราชบัณฑูรให้จับกุมและดำเนินคดีพลตำรวจเอก พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติของท่านผู้หญิง ศรีรัศมิ์ สุวะดี อดีตพระวรชายาในพระองค์ ฐานแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ รวมไปถึงกฎหมายฟอกเงิน

ด้านสังคม

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 พระองค์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โปรดให้พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต นำผ้าห่มกันหนาว 20,000 ผืน ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮะกุ พ.ศ. 2554 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกษิต ภิรมย์ เป็นผู้รับมอบ และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 พระองค์พระราชทานของยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเหตุเขื่อนทรุดตัวที่ประเทศลาว

ใน พ.ศ. 2549 พระองค์ทรงเยี่ยมประชาชนที่ประสบปัญหาความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส ณ ร้านข้าวต้มอั้งม้อของภักดี พรมเมน

พระองค์ทรงรับโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

ใน พ.ศ. 2543 พระองค์ทรงตั้งโครงการกีฬาล้างอบายมุขด้วยลูกฟุตบอล เพื่อส่งเสริมการกีฬาแก่เยาวชนไทยโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นหลัก

นอกจากนี้ ใน พ.ศ. 2558 คณะรักษาความสงบแห่งชาติจัดกิจกรรมปั่นจักรยานทั่วประเทศ ชื่อ "ปั่นเพื่อแม่" เฉลิมพระเกียรติพระราชมารดาของพระองค์ในวันที่ 16 สิงหาคม และ "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติพระราชบิดาของพระองค์ในวันที่ 11 ธันวาคม โดยระบุว่า เป็นไปตามพระราชดำริของพระองค์ที่ต้องการส่งเสริมการออกกำลังกาย และพระองค์ทรงร่วมปั่นจักรยานในกรุงเทพฯ ด้วย

ประสบการณ์ทางทหาร

ส่วนนี้ไม่มีการอ้างอิงจากเอกสารอ้างอิงหรือแหล่งข้อมูล โปรดช่วยพัฒนาส่วนนี้โดยเพิ่มแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือ เนื้อหาที่ไม่มีการอ้างอิงอาจถูกคัดค้านหรือนำออก
 • เดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2519 ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติม และศึกษางานด้านการทหาร ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
 • ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรวิชาอาวุธพิเศษ การทำลายและยุทธวิธีรบนอกแบบ หลักสูตรต้นหนชั้นสูง หลักสูตรการลาดตระเวน และต้นหนชั้นสูง รวมทั้งหลักสูตรส่งทางอากาศ
 • พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2523 ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ ยู เอซ–1 เอซ ของบริษัท เบลล์ รวมชั่วโมงบิน 54.36 ชั่วโมง
 • เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2523 ทรงเข้ารับการฝึกตามโครงการช่วยเหลือทางทหาร กองทัพบกสหรัฐ รวม 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอาวุธประจำกายและเครื่องยิงลูกระเบิด หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย หลักสูตรการสงครามแบบกองโจร หลักสูตรการฝึกการดำรงชีพ และหลักสูตรส่งทางอากาศ (ทางบกและทางทะเล)
 • เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2523 ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ ยู เอซ–1 เอซ กับเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ ยู เอซ–1 เอ็น ของบริษัทเบลล์ รวมชั่วโมงบิน 259.560 ชั่วโมง
 • เดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2523 ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตี ติดอาวุธ แบบ ยู เอซ–1 เอซ ของบริษัทเบลล์ จากกองทัพไทย รวมชั่วโมงบิน 54.50 ชั่วโมง
 • เดือนธันวาคม พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2524 ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัว แบบ Sial–Marchetti SF 120 MT รวมชั่วโมงบิน 172.20 ชั่วโมง
 • เดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524 ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัว แบบ Cessna T–37 รวมชั่วโมงบิน 240 ชั่วโมง
 • เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2524 เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการทางทหารและตำรวจ ณ สหราชอาณาจักร ราชอาราจักรเบลเยียม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส และเครือรัฐออสเตรเลีย
 • เดือนตุลาคม พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2526 ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนเป็นเครื่องบินขับไล่ แบบ เอฟ–5 (พิเศษ) รุ่นที่ 83 (พุทธศักราช 2526) เอ ที ดับเบิลยู และหลักสูตรเครื่องบินขับไล่ชั้นสูง รุ่นที่ 83 (พุทธศักราช 2526) เอ วี ดับเบิลยู ณ ฐานทัพอากาศวิลเลียมส์ รัฐอริโซนา สหรัฐ รวนชั่วโมงบิน 2,000 ชั่วโมง
 • พ.ศ. 2532 ทรงผ่านการฝึกบินด้วยเครื่องบินใบพัด แบบมาร์คเคตตี้ของฝูงขั้นปลาย โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ และการฝึกบิน ด้วยเครื่องบินไอพ่น แบบ ที 33 และหลักสูตรนักบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูงกับเครื่องบิน ขับไล่ แบบ เอฟ 5 อี/เอฟ ของกองบิน 1 ฝูงบิน 102 โดยทรงทำชั่วโมงบิน 200 ชั่วโมง ในเบื้องต้น และทรงทำชั่วโมงบินสูงสุด 1,000 ชั่วโมง และทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศประจำปี ซึ่งทรงทำคะแนนได้สูงตามกติกา กองทัพอากาศได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องหมายความสามารถในการใช้อาวุธทางอากาศชั้นที่ 1 ประเภทอาวุธระเบิดสี่ดาว อาวุธจรวดสี่ดาว และอาวุธปืนสี่ดาว ในศกเดียวกัน
 • เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรการในฐานะนักบินโบอิ้ง 737–400 จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), และทรงผ่านการตรวจสอบจากการขนส่งทางอากาศ กับทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก
 • เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรกัปตัน จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายตำแหน่งนักบินที่ 1 ใน พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่ 1 อย่างดีเยี่ยมสม่ำเสมอ รวมชั่วโมงบิน 3,000 ชั่วโมง

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 กรมการขนส่งทางอากาศได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบรับรองในตำแหน่งครูฝึกภาคอากาศกับตำแหน่งครูฝึกเครื่องช่วยฝึกบิน สำหรับเครื่องบินโบอิง 737–400

ธรรมเนียมพระยศของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ธงประจำพระอิสริยยศ
ตราประจำพระองค์
ธงประจำพระองค์
การทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพระพุทธเจ้าข้าขอรับ/เพคะ
ลำดับโปเจียม1
ตราประจำพระองค์ในขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสยามมกุฎราชกุมาร (ภาพซ้าย) และดำรงพระบรมราชอิสริยยศเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ภาพขวา)

พระบรมราชอิสริยยศ

 • สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรงสุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร (28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 — 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515)
 • สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร (28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 — 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
 • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 — 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
 • พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 — ปัจจุบัน)

พระราชลัญจกรประจำรัชกาล

พระราชลัญจกรเป็นรูปวชิราวุธ ซึ่งหมายถึง สายฟ้าอันเป็นเทพศาสตราของพระอินทร์ และเป็นสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย ใช้แบบตามพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านบนมีจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) อันเป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ (รัชกาลที่ 5) ใช้แบบตามพระราชนิยมในรัชกาลที่ 5 แทนคำว่า "อลงกรณ์" ซึ่งแปลว่า เครื่องประดับ เป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย "มหาวชิราลงกรณ" เปล่งรัศมีเป็นสายฟ้า ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้า พร้อมด้วยฉัตรบริวาร[ต้องการอ้างอิง]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

พระองค์ทรงเป็นประธานของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัชกาลที่ 9 ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

มาเลเซีย พ.ศ. 2543 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้ป้องกันราชอาณาจักร ชั้นประถมาภรณ์
เยอรมนี พ.ศ. 2527 เครื่องอิสริยาภรณ์คุณธรรมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ชั้นตติยาภรณ์
เนปาล พ.ศ. 2529 เครื่องราชอิสริยาภรณ์โอชัสวี ราชันย์เนปาล ชั้นเบญจมาภรณ์
สเปน พ.ศ. 2530 เครื่องราชอิสริยาภรณ์พระเจ้าการ์โลสที่ 3 ชั้นประถมาภรณ์
บรูไน พ.ศ. 2533 Family Order of Brunei 2nd Class - Darjah Kerabat Seri Utama Yang Amat Dihormati - D.K. (Seri Utama)
ญี่ปุ่น พ.ศ. 2534 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศ
สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2539 เครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียน ชั้นอัศวินสูงสุด
เดนมาร์ก พ.ศ. 2544 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้าง ชั้น อัศวิน
เนเธอร์แลนด์ พ.ศ. 2547 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎ ชั้นประถมาภรณ์
รัฐตรังกานู Most Distinguished Family Order of Terengganu ชั้นที่สอง

พระยศทหาร

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รับใช้ไทย
ประจำการพ.ศ. 2535–ปัจจุบัน
ชั้นยศ
 • จอมพล
 • จอมพลเรือ
 • จอมพลอากาศ

สถาบันการศึกษา

การคมนาคม

ศาสนสถาน

สถานที่ราชการ

สถานที่

พระบรมราชินี
พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม พระสกุลวงศ์ พระราชบุตร
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
(สุทิดา ติดใจ)
บุตรีของ คำ ติดใจ และคุณหญิงจั่งเฮียง ติดใจ ไม่มีพระราชโอรส-ธิดา
พระสนมเอก
รูป ชื่อ ชาติตระกูล พระราชบุตร
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
เดิม สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์
(นิรมล อุ่นพรม)
บุตรีของ วิรัตน์ อุ่นพรม และปราณี อุ่นพรม ไม่มีพระราชโอรส-ธิดา
อดีตพระวรชายา
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระสกุลวงศ์ พระราชโอรส/พระราชธิดา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
(หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร)
พระธิดาใน หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร และท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร (เดิม หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล)
ท่านผู้หญิง ศรีรัศมิ์ สุวะดี
เดิม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
บุตรีของ อภิรุจ สุวะดี และวันทนีย์ สุวะดี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
อดีตหม่อม
รูป ชื่อ ชาติตระกูล พระราชโอรส/พระราชธิดา
สุจาริณี วิวัชรวงศ์
เดิม หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา
(ยุวธิดา ผลประเสริฐ)
บุตรีของ ธนิต ผลประเสริฐ และเยาวลักษณ์ โกมารกุล ณ นคร

เหรียญที่เกี่ยวข้องกับพระองค์มีดังนี้

 • เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515
 • เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555[ต้องการอ้างอิง]
 • เหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 • แพรแถบย่อสำหรับเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

 • แพรแถบย่อสำหรับเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบฯ

 • แพรแถบย่อสำหรับเหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ

รถยนต์พระที่นั่งในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทะเบียน ร.ย.ล.4

สังกัดกองพระราชพาหนะ พระราชวังดุสิต

พงศาวลีของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
16. (=18) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
8. (=24) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
17. สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
4. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
18. (=16) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
9. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
19. สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา
2. พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
20. ชุ่ม ชูกระมล
10. ชู ชูกระมล
5. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
11. คำ ชูกระมล
23. ผา
1. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
24. (=8) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
12. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
25. เจ้าจอมมารดาอ่วม ในรัชกาลที่ 5
6. พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
26. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
13. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร
27. หม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา
3. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
28. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
14. เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)
29. หม่อมเขียน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
7. หม่อมหลวงบัว กิติยากร
30. รวย บุญธร
15. ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
31. แหว บุญธร
เชิงอรรถ
 1. ราชกิจจานุเบกษา,, เล่ม 89, ตอน 200, 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515, ฉบับพิเศษ หน้า 1
 2. ผู้จัดการออนไลน์ (2562-05-10). . ผู้จัดการออนไลน์. ผู้จัดการ. สืบค้นเมื่อ2564-03-21.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 3. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (14 ข): 2. 4 พฤษภาคม 2562.Check date values in: |date= (help)
 4. . globalsecurity.org. จากแหล่งเดิมเมื่อ 1 January 2013. สืบค้นเมื่อ9 February 2013.
 5. . Coconut.co. Bangkok: Coconuts BKK. AFP. 2016-10-13. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 14 October 2016. สืบค้นเมื่อ2016-10-14.
 6. Holmes, Oliver (26 October 2017). . The Guardian. จากแหล่งเดิมเมื่อ 24 December 2017. สืบค้นเมื่อ21 December 2017.
 7. . Reuters. 21 April 2017. จากแหล่งเดิมเมื่อ 26 April 2017. สืบค้นเมื่อ13 June 2017.
 8. Shawn W. Crispin, 11 กุมภาพันธ์ 2018 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Asia Times (December 6, 2017).
 9. . The Nation (ภาษาอังกฤษ). Agence France-Presse. 2019-01-01. จากแหล่งเดิมเมื่อ 1 January 2019. สืบค้นเมื่อ2019-01-01.
 10. Paddock, Richard C. (2016-12-01). . The New York Times (ภาษาอังกฤษ). ISSN . จากแหล่งเดิมเมื่อ 11 April 2017. สืบค้นเมื่อ2017-10-22.
 11. . จากแหล่งเดิมเมื่อ 3 November 2016. สืบค้นเมื่อ1 November 2016.CS1 maint: archived copy as title (link)
 12. . CNA (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 2020-09-27. สืบค้นเมื่อ28 September 2020.
 13. Yuko, Elizabeth (29 August 2019). . Rolling Stone. สืบค้นเมื่อ6 September 2019.
 14. Reuters Staff (2017-01-17). . Reuters. สืบค้นเมื่อ2021-03-21.
 15. . Channel NewsAsia. 8 February 2019. จากแหล่งเดิมเมื่อ 12 February 2019. สืบค้นเมื่อ2019-02-09.
 16. . กรุงเทพธุรกิจ. 23 มีนาคม 2562. สืบค้นเมื่อ2019-03-23.Check date values in: |date= (help)
 17. บีบีซี (2019-09-30). . บีบีซี. บีบีซี. สืบค้นเมื่อ2021-03-21.
 18. . ประชาชาติธุรกิจ. มติชน. 2562-10-17. สืบค้นเมื่อ2564-03-21.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 19. ไทยพีบีเอส (2563-11-29). . ไทยพีบีเอส. สืบค้นเมื่อ2564-03-21.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 20. iLaw (2561-11-06). . iLaw. สืบค้นเมื่อ2564-03-21.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 21. Hoffower, Hillary (2019-07-17). . Business Insider. จากแหล่งเดิมเมื่อ 26 September 2019. สืบค้นเมื่อ2020-01-16.
 22. . มติชนออนไลน์. 19 February 2021. สืบค้นเมื่อ19 February 2021.
 23. สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 (2562-11-23). "บันทึกข้อความ ที่ พว 0005.1/"030" ลงวันที่ 23 มกราคม 2562".Check date values in: |accessdate=, |date= (help);Missing or empty |url= (help);|access-date= requires |url= (help)
 24. . BBC. BBC. 2020-10-15. สืบค้นเมื่อ2021-03-21.
 25. . Aljazeera. Aljazeera. 2021-02-13. สืบค้นเมื่อ2021-03-21.
 26. Patpicha Tanakasempipat & Panarat Thepgumpanat (2020-09-25). . Reuters. Reuters. สืบค้นเมื่อ2021-03-21.
 27. Sebastian Strangio (2020-09-29). . The Diplomat. Diplomat Media. สืบค้นเมื่อ2021-03-21.
 28. Cogan, Mark S (2020-11-25). . Thai Enquiry. Thai News Corp. สืบค้นเมื่อ2021-03-21.
 29. admin14 (2564-03-21). . ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน. สืบค้นเมื่อ2564-05-13.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 30. ลาวัณย์ โชตามระ,ประสุตา. สี่เจ้าฟ้า. กรุงเทพฯ : บริษัทกันตนา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2547. หน้า 54.
 31. ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม 69, ตอนที่ 49, 12 สิงหาคม พ.ศ. 2495, หน้า 2434
 32. ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ฐานบุ๊คส์, 2554. หน้า 234
 33. จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555, หน้า 10
 34. จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555, หน้า 21
 35. จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555, หน้า 20
 36. . มติชน. 14 ตุลาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2559.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 37. บีบีซีไทย (2016-12-02). . บีบีซีไทย. สืบค้นเมื่อ2021-03-13.Unknown parameter |pulbisher= ignored (|publisher= suggested) (help)
 38. ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม 69, ตอน 54 ง, 9 กันยายน พ.ศ. 2495, หน้า 3031
 39. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ (2016-05-22). . คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 2016-03-22. สืบค้นเมื่อ2017-05-17.Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
 40. . ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชประวัติ.
 41. ลาวัณย์ โซตามระ. สี่เจ้าฟ้า. กรุงเทพมหานคร: บริษัท กัตนา ดิสทริบิวชั่น จำกัด
 42. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. สยามมกุฎราชกุมาร. กรุงเทพฯ : บำรุงนุกูลกิจ, 2517. หน้า 15.
 43. กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง. นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์. กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2562.
 44. พระราชประวัติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร. พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ตอนว่าด้วยพระสูตร. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (ประเทศไทย)
 45. ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม 89, ตอน 200 ก ฉบับพิเศษ, 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515, หน้า 1
 46. กรมศิลปากร. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, [ม.ป.ป.].
 47. กรมศิลปากร. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, [ม.ป.ป.].
 48. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. รวมบทความชุด สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) และวัดประจำรัชกาลที่ 5 และ7 : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560. 27 หน้า. หน้า 1.
 49. ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม 95, ตอนที่ 122 ง, 1 พฤศจิกายน 2521, หน้า 37-42
 50. . วัดบวรนิเวศวิหาร. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2559.Check date values in: |accessdate= (help)
 51. "พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” หน้า 28
 52. การพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พุทธศักราช 2521, หน้า 281
 53. กรมศิลปากร. จดหมายเหตุเหตุเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลง กรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555. กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การ พิมพ์, 2558. หน้า 27.
 54. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, “สยามมกุฎราชกุมาร”, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2517. หน้า 15
 55. สำนักราชเลขาธิการ. "เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช เจ้า ฟ้าวชิราลงกรณ สยาม มกุฎราชกุมาร. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2516. หน้า 161.
 56. (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก (PDF) เมื่อ 2019-08-16. สืบค้นเมื่อ2019-08-16.
 57. Mike Wooldridge (14 July 2011). (ภาษาอังกฤษ). BBC.
 58. Julia, Swenee (October 31th, 1981). "Sirikit of Thailand–a dedicated queen". Dallas Times Herald (ภาษาอังกฤษ). Neiman marcus orientations fortnight, USA.Check date values in: |access-date=, |date= (help);|access-date= requires |url= (help) ผ่าน (PDF). สยามนิกร. บริษัท สำนักพิมพ์อาทิตย์ จำกัด. 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524. สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2559.Check date values in: |access-date=, |date=, |archive-date= (help) ผ่าน Jeamteerasakul, Somsak (3 ธันวาคม 2559). .Check date values in: |date= (help)
 59. แปลจากต้นฉบับ "I have to be very frank. My son, the Crown Prince, is a little bit of Don Juan. If I give an interview I have to be frank. He is a good student, a good boy, but women find him interesting, and he finds women even more interesting. So, his family is not so smooth."
 60. Duncan. McCargo, Media and Politics in Pacific Asia, page 146
 61. (ภาษาอังกฤษ). The Guardian. 14 July 2011. Prem acknowledged Crown Prince Vajiralongkorn probably maintained some sort of relationship with fugitive former PM Thaksin, "seeing him from time to time."
 62. Dorling, Philip; McKenzie, Nick (12 December 2010). . The Sydney Morning Herald.
 63. (ภาษาอังกฤษ). The Guardian. 14 July 2011. Thaksin ran the risk of self-delusion if he thought that the Crown Prince would act as his friend/supporter in the future merely because of Thaksin's monetary support; "he does not enjoy that sort of relationship."
 64. ธนาพล อิ่วสกุล; ชัยธวัช ตุลาฑล (มกราคม-มีนาคม 2554). "การ "เปลี่ยนผ่าน" รัชสมัยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านการเมืองไทย". ฟ้าเดียวกัน (ปีที่ 9, ฉบับที่ 1): 67.Check date values in: |date= (help)
 65. ธนาพล อิ่วสกุล; ชัยธวัช ตุลาฑล (มกราคม-มีนาคม 2554). "การ "เปลี่ยนผ่าน" รัชสมัยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านการเมืองไทย". ฟ้าเดียวกัน (ปีที่ 9, ฉบับที่ 1): 57.Check date values in: |date= (help)
 66. ธนาพล อิ่วสกุล; ชัยธวัช ตุลาฑล (มกราคม-มีนาคม 2554). "การ "เปลี่ยนผ่าน" รัชสมัยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านการเมืองไทย". ฟ้าเดียวกัน (ปีที่ 9, ฉบับที่ 1): 54.Check date values in: |date= (help)
 67. . The Economist. 18 March 2010.
 68. 2013-08-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Asia Sentinel, April 1, 2010
 69. Fromtheold (2010-03-30). . คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 2010-08-22. สืบค้นเมื่อ2017-05-17.Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
 70. Shawn W. Crispin (14 Mars 2008). "The politics of revenge in Thailand". Asian Times Online: 54.Check date values in: |date= (help);|access-date= requires |url= (help)
 71. ธนาพล อิ่วสกุล; ชัยธวัช ตุลาฑล (มกราคม-มีนาคม 2554). "การ "เปลี่ยนผ่าน" รัชสมัยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านการเมืองไทย". ฟ้าเดียวกัน (ปีที่ 9, ฉบับที่ 1): 56–57.Check date values in: |date= (help)
 72. Paul Dailing (22 Feb 2009). (ภาษาอังกฤษ). huffpost.
 73. , The Australian, September 05, 2008
 74. , The Scotsman, January 19, 2009
 75. , CNN.com, January 19, 2009
 76. ธนาพล อิ่วสกุล; ชัยธวัช ตุลาฑล (มกราคม-มีนาคม 2554). "การ "เปลี่ยนผ่าน" รัชสมัยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านการเมืองไทย". ฟ้าเดียวกัน (ปีที่ 9, ฉบับที่ 1): 59–60.

พระบาทสมเด, จพระวช, รเกล, าเจ, าอย, พระมหากษ, ตร, ไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, สมเด, จพระบรมโอรสาธ, ราช, เจ, าฟ, ามหาวช, ราลงกรณ, สยามมก, ฎราชก, มาร, พระบาทสมเด, จพระปรเมนทรรามาธ, บด, ศร, นทรมหาวช, ราลงกรณ, พระวช, รเกล, าเจ, าอย, พระราชสมภพ, กรกฎ. phrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhw phramhakstriyithy phasaxun efadu aekikh epliynthangcak smedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralngkrn syammkudrachkumar phrabathsmedcphrapremnthrramathibdisrisinthrmhawchiralngkrn phrawchireklaecaxyuhw 3 phrarachsmphph 28 krkdakhm ph s 2495 4 epnphramhakstriyphraxngkhpccubnkhxngpraethsithy nbepnphramhakstriyrchkalthi 10 aehngrachwngsckriphrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhwphrabrmchayalksnin ph s 2560phramhakstriyithykhrxngrachy13 tulakhm ph s 2559 pccubn 5 pi 92 wn rachaphiesk4 phvsphakhm ph s 2562kxnhnaphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchphusaercrachkareprm tinsulannthnaykrthmntriprayuthth cnthroxchasyammkudrachkumardarngphrays28 thnwakhm ph s 2515 13 tulakhm ph s 2559 43 pi 289 wn sthapna28 thnwakhm ph s 2515 1 kxnhnasmedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchirawuth syammkudrachkumarmehsismedcphranangecasuthida phchrsuthaphimllksn phrabrmrachinimehsi phrasnmphraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinath 2520 2534 sucarini wiwchrwngs 2537 2539 thanphuhyingsrirsmi suwadi 2544 2557 ecakhunphrasininat philasklyani 2562 phrarachbutrsmedcecafa krmhlwngrachsarinisiriphchr mhawchrrachthidacuthawchr wiwchrwngswchrersr wiwchrwngsckriwchr wiwchrwngswchrwir wiwchrwngssmedcphraecalukethx ecafasiriwnnwri narirtnrachkyyasmedcphraecalukyaethx ecafathipngkrrsmiochtiwdpracarchkalwdwchirthrrmsathitwrwihar 2 rachwngsckriphrarachbidaphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitrphrarachmardasmedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath phrabrmrachchnniphnpihlwngphrarachsmphph28 krkdakhm ph s 2495 69 phrrsa phrathinngxmphrsthan phrarachwngdusit cnghwdphrankhr praethsithylayphraxphiithyphrarachwngsithyphrabathsmedcphraecaxyuhw smedcphranangeca phrabrmrachini smedcecafa krmhlwngrachsarinisiriphchr mhawchrrachthida smedcphraecalukethx ecafasiriwnnwri smedcphraecalukyaethx ecafathipngkrrsmiochti smedcphrabrmrachchnniphnpihlwng smedcphraknisthathiracheca krmsmedcphraethphrtnrachsuda syambrmrachkumari smedcecafa krmphrasriswangkhwthn wrkhttiyrachnari phraecawrwngsethx phraxngkhecasiriphacuthaphrn phraecawrwngsethx phraxngkhecaxthityathrkitikhun thulkrahmxmhyingxublrtnrachkyya siriwthnaphrrnwdi thanphuhyingphlxyiphlin ecnesn thanphuhyingsirikitiya ecnesnphraecawrwngsethx krmhmunsuththnarinaththanphuhyingthsnawly srsngkhramdkhk phraxngkhepnphrarachoxrsphraxngkhediywkhxngphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr rchkalthi 9 kbsmedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath phrabrmrachchnniphnpihlwng rchkalthi 9 thrngaetngtngphraxngkhepnsyammkudrachkumarin ph s 2515 ewlannmiphrachnm 20 phrrsa khrnrchkalthi 9 esdcswrrkhtinwnthi 13 tulakhm ph s 2559 mikarkhadkarnwa phraxngkhcathrngkhunkhrxngrachysubtxthnthi aetthrngphdphxnipkxn ephuxihewlaphukhniwxalyphrarachbida 5 krathngwnthi 1 thnwakhm ph s 2559 cungthrngrbkarxyechiykhunkhrxngrachy aelathrngcdkarthwayphraephlingphrabrmsphphrarachbidainwnthi 26 tulakhm ph s 2560 6 7 8 phrarachphithibrmrachaphieskkhxngphraxngkhcdkhuninwnthi 4 6 phvsphakhm ph s 2562 9 aetrthbalithyihnbrchsmykhxngphraxngkhyxnhlngipthungwnswrrkhtkhxngphrarachbida 10 enuxngdwyphrachnm 64 phrrsainewlann phraxngkhcungepnphramhakstriyithythimiphrachnmsungthisudinwnkhrxngrachy 11 inchwngtnrchkal phraxngkhprathbthiphratahnkinrthbawaeriy praethseyxrmni epnswnihy 12 phraxngkhxphiesksmrsaelahyaranghlaykhrng 13 thrngtngsmedcphranangecasuthida phchrsuthaphimllksn phrabrmrachini epnphraxkhrmehsiphraxngkhpccubninkhrawrachaphiesk aelayngthrngmiphriyakhnxunxikinewlaediywkn sungnbepnkhrngaerkinrxbekuxb 100 pithiphramhakstriyithythrngmikhukhrxnghlaykhn 13 phraxngkhyngthrngmibthbaththangkaremuxng odythrngihaekikhephimetimrangrththrrmnuy phuththskrach 2560 inpraednekiywkbphrarachxanac thungaemrangnncaphanprachamtiaelw 14 aelainkareluxktngthwip ph s 2562 phraxngkhthrngxxkprakaspranamthulkrahmxmhyingxublrtnrachkyya siriwthnaphrrnwdi phraechsthphkhini thirbkaresnxihepnnaykrthmntri 15 aelathrngihxxkxakasphrarachdarskhxngphrarachbidawadwykareluxkkhndiinkhunkxnwneluxktng 16 nxkcakni inrchsmykhxngphraxngkh yngmikaroxnkxngkalngaelangbpramansatharnabangswnipkhunkbphraxngkhodytrng 17 18 thngmikarcdraebiybthrphysinswnphramhakstriyesiyihm odyihkhunxyukbphrarachxanacthicacdkartamphrarachxthyasy aelamikarepliynchuxphuthuxkhrxngmaepnphraprmaphiithyodytrng 19 20 ewbist bissiensxinisedxr praeminphrarachthrphykhxngphraxngkhin ph s 2563 iwthi 43 000 landxllarshrth thaihphraxngkhthrngepnechuxphrawngsthimiphrarachthrphymakthisudinolk 21 xnung in ph s 2564 mikarepidopngexksarfaktaaehnngtarwc thieriykwa twchang 22 odyepnexksarkrabbngkhmthulkhxihphraxngkhthrngsnbsnunkaraetngtnghruxeluxnysnaytarwc 23 nbtngaet ph s 2563 mikarprathwnginthisatharnaephuxihptirupsthabnphramhakstriyaelacakdphrarachxanac 24 25 mikarwiphakswicarnsthabnphramhakstriyxyangepidephymakkhun thngmikareriykrxngihepliynrabxbkarpkkhrxngepnsatharnrth 26 27 phumiswnrwminkardngklawthukcbkum khumkhng aeladaeninkhdixyangkwangkhwanginkhxhahminphrabrmedchanuphaph 28 odymisthitiwa ineduxnphvsphakhm ph s 2564 miphuthukdaeninkhdiaelw 91 ray 29 enuxha 1 phrarachsmphph 1 1 phrarachphithismophcheduxnaelakhunphraxu 1 2 karsuksa 2 syammkudrachkumar 2 1 phnwch 2 2 karthhar 2 3 phracriywtr 3 phramhakstriy 3 1 thrngrachy 3 2 brmrachaphiesk 3 3 bthbaththangkaremuxng 3 4 okhwid 19 4 phrarachkrniykic 4 1 thangrachkar 4 2 dankarbin 4 3 dankartangpraeths 4 4 dankarsuksa 4 5 dankaraephthyaelasatharnsukh 4 6 dankarekstr 4 7 karaexbxangphranam 4 8 dansngkhm 4 9 prasbkarnthangthhar 5 phrabrmrachxisriyysaelaphraekiyrtiys 5 1 phrabrmrachxisriyys 5 2 phrarachlyckrpracarchkal 5 3 ekhruxngrachxisriyaphrn 147 5 3 1 ekhruxngrachxisriyaphrnithy 5 3 2 ekhruxngrachxisriyaphrntangpraeths 5 4 phraysthhar 158 6 singxnenuxngmadwyphraprmaphiithy 6 1 sthabnkarsuksa 6 2 karkhmnakhm 6 3 sasnsthan 6 4 sthanthirachkar 6 5 sthanthi 7 phrarachsnttiwngs 8 ehriyythiraluk aelaehriyyechlimphraekiyrti 9 rthyntphrathinng 10 phngsawli 11 duephim 12 xangxing 13 aehlngkhxmulxunphrarachsmphphmibnthukwa emuxrchkalthi 9 kbphrabrmrachini khux smedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath phrabrmrachchnniphnpihlwng esdcniwtiphrankhrineduxnthnwakhm ph s 2494 nn thrnghwngwa khngcamiphrarachoxrsepnphraxngkhthdip hlngcakthimiphrarachthidamaaelw 30 khrnwncnthrthi 28 krkdakhm ph s 2495 ewla 17 45 n 31 smedcphranangecasirikiti cungprasutiphraxngkh n phrathinngxmphrsthan phrarachwngdusit 32 phraxngkhmiphraechsthphkhini khux thulkrahmxmhyingxublrtnrachkyya siriwthnaphrrnwdi aelamiphrakhnisthphkhinisxngphraxngkh khux smedcphraknisthathiracheca krmsmedcphraethphrtnrachsuda syambrmrachkumari aelasmedcecafa krmphrasriswangkhwthn wrkhttiyrachnari 33 khnaphrachnmayuidhnungphrrsa rchkalthi 9 oprdihsmedcphrasngkhracheca krmhlwngwchiryanwngs tngphranamaelathwaytamdwngphrachatawa 34 smedcphraecalukyaethx ecafawchiralngkrnbrmckryadisrsnttiwngs ethewsrtharngsubribalxphikhunupkarmhitladuledch phumiphlnerswrangkurkittisirismburnswangkhwthn brmkhttiyrachkumar phranam wchiralngkrn nn krmhlwngwchiryanwngsthrngtngcak wchira xnepnphranamchayainkhnaphnwchkhxngphrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw phnwkkb xlngkrn cakphranamedimkhxngphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw 35 36 mikhwamhmaywa thrngekhruxngephchrhruxxsnibat 37 phrarachphithismophcheduxnaelakhunphraxu rchkalthi 10 emuxyngthrngphraeyaw rchkalthi 9 thrngihcdphrarachphithismophcheduxnaelakhunphraxukhun n phrathinngxmphrsthan phrarachwngdusit rahwangwnthi 14 15 knyayn ph s 2495 38 smedcphrasngkhracheca krmhlwngwchiryanwngs thrngepnprathanecriyphraphuththmntineynwnthi 14 knyayn ph s 2495 39 echawnrungkhun 15 knyayn cungmiphithisngkhaelaphithiphrahmninhxngphithi sphawthnthrrmaehngchatiidcdkhbimmohrikhbklxmthwayphraphrinwaranidwy aelamikarthaythxdesiyngphrarachphithithangwithyuipthwpraeths 38 40 41 karsuksa emuxmiphrachnm 4 phrrsa rchkalthi 9 oprdiherimthwayphraxksr thrngekhasuksachnxnubalpithi 1 thiorngeriyncitrldaemuxeduxnknyayn ph s 2499 khnann orngeriynniyngtngxyuthiphrathinngxudr phrarachwngdusit txmayayiptnginbriewnphrarachthan swncitrlda phrarachwngdusit phraxngkhthrngsuksaxyuthinicnthungchnmthymsuksapithi 1 cungthrngsuksatxthiorngeriynkhingsmid emuxngsifxrd aekhwnssesks praethsxngkvs tngaeteduxnmkrakhm ph s 2509 caknn thrngsuksathiorngeriynmillfild emuxngstrit aekhwnsmemxrest praethsxngkvs tngaeteduxnknyayn ph s 2509 cnthung ph s 2513 rahwangthrngsuksainpraethsxngkvs thrngihsmphasnwa thrngthathukxyangdwyphraxngkhexng imwacaepnkarskchlxngphraxngkh hruxkhdrxngphrabath odyimmibukhkhlxunihkhwamchwyehlux echkechnsamychnthwip 42 caknn thrngsuksawichathhartxinpraethsxxsetreliy thrngsuksaradbetriymthharthikhingsskul nkhrsidniy rthniwesathewls tngaeteduxnsinghakhm ph s 2513 cnthungeduxnphvsphakhm ph s 2514 khrn ph s 2515 thrngekhasuksakarthharchnsungthiwithyalykarthhardnthrun krungaekhnebxrra karsuksathidnthrunnnaebngepn 2 phakh khux phakhwichakarthharodykxngthphbkxxsetreliy aelaphakhkarsuksawichasamyradbpriyyatriodymhawithyalyniwesathewls phraxngkhthrngsaerckarsuksaemux ph s 2519 thrngidrbthwaysyyabtrcakwithyalykarthhardnthrun aelapriyyaxksrsastrbnthit sakhawichaxksrsastr cakmhawithyalyniwesathewls 43 44 emuxniwtipraethsithy thrngrbrachkarthhar aelwthrngsuksatxthiorngeriynesnathikarthharbk runthi 46 emux ph s 2520 thrngekhasuksainsakhawichanitisastr runthi 2 mhawithyalysuokhthythrrmathirach emux ph s 2525 thrngsaerckarsuksanitisastrbnthit ekiyrtiniymxndb 2 aelaph s 2533 thrngekharbkarsuksa n withyalypxngknrachxanackr aehngshrachxanackr 45 syammkudrachkumar duephimthi phrarachphithisthapnasmedcphrabrmoxrsathirach syammkudrachkumar niled xixxtti prathansphaphuaethnrasdrxitali ekhaefasmedcphrabrmoxrsathirach syammkudrachkumar emuxmiphrachnm 20 phrrsa aelathrngbrrlunitiphawaaelw inwnthi 28 krkdakhm ph s 2515 rchkalthi 9 thrngihsthapnaphraxngkhkhunepnsyammkutrachkumar miphrarachphithisthapnainwnthi 28 thnwakhm ph s 2515 n phrathinngxnntsmakhm phrarachwngdusit 46 miphranamtamcarukinphrasuphrrnbtwa smedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralngkrnbdinthrethphywrangkur sirikitysmburnswangkhwthnwrkhttiyrachsnttiwngs mhitlphngsxdulyedchckrinersyuphrachwisuththi syammkudrachkumar nbepnsyammkudrachkumarphraxngkhthi 3 khxngithy 47 48 phnwch smedcphraecalukethx ecafawchiralngkrn thwaytwepnphuththmamka ph s 2509 phraxngkhmiphrathysrththacaxupsmbthinphraphuththsasna 49 thrnghaoxkasinwnhyudesdcipefasmedcphrasngkhrachaelathrngeyiymphraethrachnphuihy thrngsnthnasuksathrrmakhasngsxnkhxngsmedcsmmasmphuththeca 50 rchkalthi 9 cungoprdihphraxngkhphnwchinwncnthrthi 6 phvscikayn ph s 2521 ewla 15 37 nalika n phraxuobsthwdphrasrirtnsasdaram 51 mismedcphraxriywngsakhtyan wasn wason epnphraxupchchay smedcphrayansngwr ecriy suwth thon epnphrakrrmwacacary aelasmedcphrathiryanmuni thir pun nok thwayxnusasn phnwchaelwesdcipthathlhikrrm n phraxuobsthphraphuththrtnsthan emuxewla 16 59 nalikakhxngwnnn odymismedcphrasngkhrach wasn wason epnphraxupchchay smedcphrayansngwr ecriy suwth thon epnphrakrrmwacacary 52 esrcaelwesdcipprathb n phratahnkpnhya wdbwrniewsrachwrwihar 53 miphramharchmngkhldilk buyeruxn pun nok epnphraxphibal 54 thrngidrbphranamchayawa wchiralngkronphikkhu 55 phnwchxyu 15 wn cunglaphraphnwch n phratahnkpnhya inwnthi 20 phvscikayn ph s 2521 ewla 10 15 nalika 56 cdhmayehtuenuxnginphrarachphithiechlimphrachnmphrrsa 5 rxbkhxngphraxngkh sungkrmsilpakrepnphuphlitnn xangwa tlxdrayaewlaaehngkarphnwchnn thrngprakxbphrarachkrniykicnanaprakar echn thrngrwmthawtrechaeyn thasngkhkrrm sdbphrathrrm ethsna aelathrngsuksaphrathrrmwiny rwmkbphraphiksuxun esdcphrarach daeninipthrngrbphttaharbinthbat cakphrabrmwngsanuwngskharachkar aelaprachachn n sthanthitang esdcphrarachdaeninipthrngskkarasmedc phrasngkhrach aelaphraethrachnphuihy n phraxaram tang esdcphrarachdaeninipthrng skkaraphraphuththrupsakhy ecdiysthan aelasthanthiskdisiththiinswnphumiphakh aelaesdcxxkihkhnasngkhaelakhnabukhkhltang ekhaefathwayskkara epntn 57 karthhar smedcphrabrmoxrsathirach syammkudrachkumar thrngfukekhruxngbinrbaebbexf 5 phraxngkhsnphrarachhvthyinkickarkxngthphmaaetthrngphraeyaw aelakhnaprathbxyuinpraethsithy idthrngeyiymthitngthharhlayaehng 58 emuxthrngsaerckarsuksadankarthharcakpraethsxxsetreliyaelathrngekharbkarfukhlksutrxun aelw thrngekharwmptibtikarrbinkartxtankarkxkarkaeribkhxmmiwnistinphakhehnuxaelaphakhtawnxxkechiyngehnuxkhxngpraethsithy thngyngthrngeyiymihkalngictarwc thhar aelaecahnathixasasmkhrinbriewnphunthixntray 59 ineduxnphvscikayn ph s 2508 rchkalthi 9 phrarachthanysthharihaekphraxngkh khux rxytri eruxtri phrrkhnawin aelaeruxxakastri aehngkxngthphthngsam 60 nxkcakni yngthrngdarngtaaehnngthangthhartngaetradbrxngphubngkhbkxngphn phubngkhbkxngphn phubngkhbkarkrmthharmhadelkrachwllphrksaphraxngkh aelaphubychakarhnwybychakarthwaykhwamplxdphyrksaphraxngkh khumuxthharthihnwythharmhadelkrachwllphrksaphraxngkhphlitkhun xangwa thrngdarngphraxngkhepnaebbxyang aelaphrarachthankhasngsxnaekkharachbripharthukhmuehladwyphraxngkhexng aela mikarethidthunykyxngphraxngkhepn brmkhruthangkarthhar 61 phracriywtr phrachnmchiphswnphraxngkhepnthiwiphakswicarninhmuchnxyangkwangkhwang 62 bibisiithyxangwa phraxngkhmktkepnkhaw odyechphaaineruxngstri karphnn aelaeruxngphidkdhmay cnepnthikngkhaekiywkbkhwamehmaasmkhxngphraxngkh 37 eduxntulakhm ph s 2524 phrarachchnnikhxngphraxngkhthrngklawepriybeprywa phraxngkhthrngehmuxndxn khwn thioprdkarichewlawangsudspdahipkbhyingngammakkwakarprakxbphrarachkrniykic 37 63 chnkhxphudtamtrngcring wa lukchaychn mkudrachkumar xxkcaehmuxndxn khwn skhnxy ewlaihsmphasnchntxngphudtamtrng ekhaeriyndi epnedkdi aetsaw mxngwaekhanasnic aelaekhakyingmxngwasaw nasnickwa dngnn khrxbkhrwekhacungimrabrunnk 63 64 wnthi 10 mkrakhm ph s 2545 nitysar farxisethirnxiokhonmikriwiw lngbthkhwamwa phraxngkhthrngmikhwamsmphnthaenbaennkbphntarwcoth thksin chinwtr xditnaykrthmntriithy 65 xyangirkdi in ph s 2553 hlngcakthi phntarwcoth thksin phncaktaaehnngipodykarrthpraharaelw phlexk eprm tinsulannth xngkhmntri yxmrbwa aennxnwa ecafachayyngthrngrksasmphnthphaphbangxyangkbxditnayk thksinexaiw phraxngkhthrngphbkbthksinepnchwng 66 wnthi 12 thnwakhm piediywkn bilahari ekhasikn Bilahari Kausikan kharachkarkrathrwngkartangpraethssingkhopr aethlngwa phraxngkhthrngtidkarphnn aelathrngidrbkarsnbsnunthangkarengincakphntarwcoth thksin 67 oxkasediywkn phlexk eprm esrimwa thksinesiyngthalaytwexng ekhaxackhidwa ecafachaycathrngptibtikbekhaehmuxndngekhaepnphrashayhruxphusnbsnunephiyngephraaekhasngesrimkarenginihaekphraxngkh aetecafachayimthrngchxbphrathykhwamsmphnthaebbnnskethair 68 in ph s 2551 ralf aexl bxys Ralph L Boyce nkkarthutchawshrth rayngantxrthbalshrthwa phraxngkhekhytrsptiesthkbekhaeruxngkhawthiwathrngmikhwamsmphnthkbphntarwcoth thksin bxysklawwa 69 mkutrachkumar thrngehnepneruxngtlkraythinayk thksin samarththatwepnephdckaridthngthimacakkareluxktng inchwngaerk khxngrthbalthksin duehmuxnekhacalngthunxyanghnkephuxsrangkhwamiklchidkbmkudrachkumar thngsxngmieruxngphidicknxyangehnidchdinewlatxma epnehtuihmkudrachkumarlathingphratahnknnthburithithksinsuxaelatkaetngthwayih aelwyaymaprathb n wngsuokhthysungtngxyuinyanklangemuxng mieruxngelakniptang nanaekiywkbkarphbparahwangthksinkbmkudrachkumarthilxndxnemuxchwngtnpini ph s 2551 sungeruxngthieramxngwa nacaepnipidmakthisud khux thksinkhxekhaefamkudrachkumar aelaemuximidrbxnuyat ekhacungiprwmekhaaethwrbesdc n orngaermthimkudrachkumarprathb aelaidsnthnaxyangimmisarasakhyxairephiyng 45 winathi xyangirkdi phuaeplothrelkhdngklawepnphasaithyinnitysar faediywkn rabuiwwa khwamsakhykhxngothrelkhthutthiephyaephrcakwikiliks cungxaccaimichkhxethccringthisngipyngshrth 70 pyhakarsubrachsnttiwngshlngcakrchkalthi 9 kepnthiklawthungmakinsngkhm nkwichakartngkhxsngektwa twaeprsakhyineruxngnimixyusamsing khux xngkhmntri kxngthph aelakhwamehmaasmkhxngphraxngkh 71 in ph s 2545 nitysar dixiokhonmist lngkhxkhwamwa phukhnekharphecafachaywchiralngkrnnxymak kwarchkalthi 9 chawkrungethphmhankhrphaknraluxeruxngchiwitswnphraxngkhxnmwhmxng immiphusubrachbllngkphraxngkhidcaprasbkhwamsaercxyangthikstriyphumiphlthrngidrbmainchwngewlathrngrachy 64 pi aelarthbalithyidsnghamcahnaynitysarchbbdngklaw in ph s 2553 dixiokhonmist lngbthkhwamxikwa phraxngkh thrngepnthirngekiycaelaekrngklwxyangkwangkhwang aela thrngaeplkprahladxyangkhadimthung aelachbbnikmiidcahnayinpraethsithyechnkn 72 khrnwnthi 1 emsayn ph s 2553 nitysarxxniln exechiyesnthienl lngwa phraxngkh thuxwathrngexaaennxnimid aelathrngimsamarthpkkhrxngidodyaeth 73 ewbistnithukskdkninpraethsithyxyangrwderw 74 xnung miphukhnehnwa smedcphraethphrtnrachsuda syambrmrachkumari phuepnphraknisthphkhini chxbthicaidsubrachsmbtimakkwa 75 phlexk eprm aelaxngkhmntrikhnxun mikhwamehnkhxnkhanglbekiywkbphraxngkh swnralfkekhyrayngantxrthbalshrthwa phraecawrwngsethx phraxngkhecasrirsmi phrawrchaya duxudxdphrathyxyangehnidchdtxkhathamthrrmda ekiywkbecafasirinthrsungthukmxngwaepnkhuaekhngkhxngmkudrachkumar 76 wnthi 19 mkrakhm ph s 2552 aehrri niokhelds chawxxsetreliy thuksalithycakhuk 3 pi ephraaephyaephrhnngsuxphadphingphraxngkh khwamtxnhnungwa thaecafachaythrngrkikhrchxbphxxnuphrryanangid aelatxmaethxthrysphraxngkh emuxnnethxaelakhrxbkhrwkcahayipcakolkni sabsuyipthngchuxesiyngeriyngnam ethuxkethaehlakx aelabrrdaenguxnekharxngrxyekiywkbchiwitkhxngphwkekhatlxdkal txma rchkalthi 9 phrarachthanxphyothsihekha aelaekhaihsmphasnaek hffingtnophst wa hnngsuxdngklawepneruxngaetngthngsin 77 78 79 80 phraxngkhthrngthrabpyhaaelakhawthiklawmaaelwepnxyangdi 81 aelaekhyphrarachthansmphasninnitysar dichn aek piy malakul n xyuthya phuiklchidphraxngkh wa 82 bangthiinchatipangkxn eraxacimidthabuymakphx hruxbangthiinbangkhrng erathaxairthinatahni erayxmrb thahakswrrkhkhidwaeraimehmaasm hruximepnpraoychntxpraethschati inkarthahnathikhxngera khyudaelacb thathankhididxyangni thankcasbayic thanimidkhidepnxair hakswrrkhihthanmipharkictxaephndin kyxmrb thaekhaimtxngkarihthangan koxekh wnthi 15 thnwakhm ph s 2553 xirik ci cxhn Eric G John exkxkhrrachthutshrthpracapraethsithy raynganipyngrthbalshrthwa ekhaideprykbphlexk eprm wa ewlani ecafachaythrngxyuthiid phlexk eprm txbwa khunkruwathrngichchiwitswnphraxngkhaebbihn ecafachayphxphrathyichewlalxbesdcipyngmiwnik ephuxprathbxyukbemiyekbkhxngphraxngkh makkwacaprathbxyuinpraethsithykbphrawrchayaaelaphraoxrs 83 phlxakasexk siththi eswtsila xngkhmntrithirwmwngsnthna klawesrimwa khaweruxngemiynxykhxngphraxngkhthiepnaexrohsetsmixyuetmewbistiphmd naesrathiediywnithanthutithythieyxrmnitxngxxkcakebxrlinipmiwnikephuxipekhaefaphraxngkhepnpraca 84 phramhakstriy phramhakstriyrachwngsckri phrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach phrabathsmedcphraphuththelishlanphaly phrabathsmedcphranngeklaecaxyuhw phrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw phrabathsmedcphramngkudeklaecaxyuhw phrabathsmedcphrapkeklaecaxyuhw phrabathsmedcphrapremnthrmhaxannthmhidl phraxthmramathibdinthr phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr phrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhwdkhkthrngrachy duephimetimthi karswrrkhtkhxngphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch emuxrchkalthi 9 swrrkhtinwnthi 13 tulakhm ph s 2559 tamkdmnethiyrbalwadwykarsubrachsnttiwngs phraphuththskrach 2467 aelw phraxngkhcaidsubrachsmbtitx aelaphlexk prayuthth cnthroxcha naykrthmntri kyunynwa phraxngkhcathrngepnphramhakstriyphraxngkhihm 85 aetthrngkhxphxnphn enuxngcakthrngtxngkarrwmiwthukkhkbchawithy cnkwacaphanphrarachphithiphrabrmsphiprayahnungkxn 86 phlexk eprm tinsulannth prathanxngkhmntri cungepnphusaercrachkaraethnphraxngkhodytaaehnngipphlangkxn 87 wnthi 29 phvscikayn sphanitibyytiaehngchati snch cdprachumwaraphiesstamrththrrmnuy ephuxrbthrabkarxyechiyphraxngkhkhunkhrxngrachy 88 aelaphrephchr wichitchlchy prathan snch edinthangipxyechiyphraxngkhkhunkhrxngrachyemuxwnthi 1 thnwakhm aelaphraxngkhthrngrbkarxyechiyodymiphrarachdarsxyangepnthangkar 89 aetmiprakaswa thangnitinythuxwa idkhunkhrxngrachytngaetwnthi 13 tulakhm ph s 2559 aelw 90 phraxngkhthrngihechlimphraprmaphiithychwkhrawwa smedcphraecaxyuhwmhawchiralngkrn bdinthrethphywrangkur 91 brmrachaphiesk dubthkhwamhlkthi phrarachphithibrmrachaphiesk phuththskrach 2562 phraxngkhoprdihtngphrarachphithibrmrachaphieskinwnthi 4 phvsphakhm ph s 2562 n phrabrmmharachwng mikarechlimphraprmaphiithytamphrasuphrrnbtwa phrabathsmedcphrapremnthrramathibdisrisinthrmhawchiralngkrn mhisrphumiphlrachwrangkur kitisirismburnxdulyedch syaminthrathiebsrrachwordm brmnathbphitr phrawchireklaecaxyuhw aelamiphrapthmbrmrachoxngkarwa eracasubsan rksa aelatxyxd aelakhrxngaephndinodythrrm ephuxpraoychnsukhaehngxanarasdrtlxdip 92 inwnthi 1 phvsphakhm ph s 2562 phraxngkhesksmrskbphlexkhying suthida wchiralngkrn n xyuthya aelaoprdihsthapnaphlexkhying suthida khunepnsmedcphrarachini 93 94 bthbaththangkaremuxng in ph s 2560 phraxngkhthrngesnxihaekikhephimetimrangrththrrmnuythiphanprachamtiaelw 7 odyaekikheruxngphrarachxanac 95 inpiediywkn thrngtraphrarachbyyticdraebiybthrphysinfayphramhakstriy sungihphramhakstriymixanactngphuxanwykarthrphysinswnphramhakstriytamphrarachxthyasy 96 txmain ph s 2561 mikarepliynchuxphuthuxhuncaksanknganthrphysinswnphramhakstriyepnphraprmaphiithykhxngphraxngkhodytrng aelasankngan chiaecngwa mikarepliynaeplngthangkdhmay cungtxngthwaythrphysininkhwamduaelkhunihaekphramhakstriyephuxmiphrabrmrachwinicchy aelaklawwa thrphysinthiphraxngkhepnecakhxngcamikaresiyphasixakrechnediywkbprachachnthwip 97 nxkcakni phraxngkhyngmixanackhwbkhumodytrngtxsankphrarachwngaelahnwybychakarthwaykhwamplxdphyrksaphraxngkhdwy 98 ineduxnkumphaphnth ph s 2562 thulkrahmxmhyingxublrtnrachkyya siriwthnaphrrnwdi phraechsthphkhini rbkaresnxchuxihdarngtaaehnngnaykrthmntricakphrrkhithyrksachati phraxngkhkxxkprakasinwnediywknwa kardngklawepneruxngimehmaasmaelaimchxbdwyrththrrmnuy 15 nxkcakni inkhunkxnwneluxktngthwip ph s 2562 yngthrngihephyaephrphrabrmraochwathkhxngrchkalthi 9 thiiheluxkkhndipkkhrxngbanemuxng 16 thaihekidaehchaethk otaelweluxkexngid inthwitetxr 99 inpingbpraman 2564 phlexk nrngkhphnth cittaekwaeth idrbaetngtngepnphubychakarthharbktamkaresnxkhxngphraxngkh aethnphuthiphlexk prayuthth esnx 100 inkarprathwnginpraethsithy ph s 2563 tngaeteduxnsinghakhmepntnma phuprathwngeriykrxngihptirupsthabnphramhakstriyephuxldphrarachxanacihsxdkhlxngkbrabxbrachathipityphayitrththrrmnuy 101 102 103 suxtangpraethsraynganptikiriyakhxngphraxngkhsxngkraaes kraaeshnungwa phraxngkhimrusukthukrbkwnphrathykbkhxeriykrxngni 104 aetxikdanhnungkmiraynganwa thrngihsuxtrwcphicarna esnesxr khxeriykrxngdngklaw 105 suxkhnamnamwa karprathwnginwnthi 19 20 knyayn epnkartxtanphraxngkhxyangepidephy 106 aelakarthirthsphaeluxnlngmtiaekikhephimetimrththrrmnuyinplayeduxnknyayn thaihekidkhwamimphxic cnnaipsukraaesniymsatharnrthinolkxxnilnxyangepidephy 107 108 okhskrthbaleyxrmnaecngsthanexkxkhrrachthutithyhlaykhrngthungkhwamkngwlekiywkbkarthrngnganintangaednkhxngphraxngkh 109 wikisxrs mingantnchbbekiywkb twchang in ph s 2564 smachiksphaphuaethnrasdrphrrkhkawiklepidopngexksarfaktaaehnngtarwc thieriykwa twchang 22 odyepnexksarthikhxihthrngsnbsnunkaraetngtnghruxeluxnysnaytarwc 23 okhwid 19 duephimetimthi karrabadthwkhxngokhwid 19 inpraethsithy chwngthiorkhokhwid 19 rabadinpraethsithy phraxngkhprathbxyunxkpraethsphrxmdwykharachbripharraw 100 khnthiorngaermbriewnbawaeriynaexlp praethseyxrmni cnthungeduxntulakhm ph s 2563 110 suxtangpraethsraynganwa karprathbxyuthiorngaermdngklawepnipdwykhwamhruhra aelamiphrasnmkanlxyangnxy 20 khn 111 sthankarnekiywkborkhyngthaihphraxngkhtxngthrngngdphrarachphithichtrmngkhl crdphranngkhlaerknakhwy aelawisakhbucha ineduxnphvsphakhm ph s 2564 112 phraxngkhyngthrngepnecakhxngbristhsyamiboxisexnssungidrbsiththiihcdhawkhsinsahrborkhniekhamainpraethsithy thungaemimekhyphlitwkhsinmakxn aelayngidrbenginsnbsnun 600 lanbathcakrthbalithy 113 114 phuwiphakswicarneruxngdngklawthukdaeninkhdikhxhahminphrabrmedchanuphaph incanwnnirwmthungthnathr cungrungeruxngkic nkkaremuxng 115 aelasuththiphngs thdphithkskul nkdntri 116 enuxnginkarrabadkhxngorkhokhwid 19 ni phraxngkhidphrarachthanthrphyswnphraxngkhcanwn 48 lanbathcdhaxupkrnkaraephthyihaekkrmrachthnth 117 phrarachkrniykicbthkhwamchiwprawtiniekhiynehmuxnprawtismkhrngankrunachwyprbprungodykarprbaekihmilksnaepnklangaelaepnsaranukrmmakkhunthangrachkar thrngekhapracakar n kxngptibtikarthangxakasphiess emuxngephirth rthxxsetreliytawntk praethsxxsetreliy txngkarxangxing thrngekharwmptibtikarrbinkartxtankarkxkarray briewnphakhehnux phakhtawnxxkechiyngehnux rwmthngkarkhumknphunthibriewn rxbkhayphuxphyphchawkmphucha n ekhalan cnghwdtrad 47 9 thnwakhm ph s 2518 thrngekharbrachkarepnnaythharpracakrmkhawthharbk krathrwngklaohm praethsithy txngkarxangxing 6 tulakhm ph s 2521 thrngdarngtaaehnngrxngphubngkhbkxngphnthharmhadelkrksaphraxngkh krmthharrabthi 1 mhadelkrksaphraxngkh txngkarxangxing 28 phvscikayn ph s 2523 thrngdarngtaaehnngphubngkhbkxngphn thharmhadelkrksaphraxngkh krmthharrabthi 1 mhadelkrksaphraxngkh txngkarxangxing 13 kumphaphnth ph s 2527 thrngdarngtaaehnng phubngkhbkar krmthharmhadelkrksaphraxngkh txngkarxangxing 30 krkdakhm ph s 2531 thrngdarngtaaehnngphubychakarhnwybychakar thharmhadelkrksaphraxngkh txngkarxangxing 9 mkrakhm ph s 2535 pccubn thrngdarngtaaehnngphubychakarhnwybychakarthwaykhwamplxdphy sankphubychakarthharsungsud 118 pccubnkhux hnwybychakarthwaykhwamplxdphyrksaphraxngkh epnswnrachkarinphraxngkh 119 dankarbin 20 thnwakhm ph s 2522 phraxngkhthrngerimfukbinehlikhxpetxraebb UH 1H aelaehlikhxpetxraebb UH 1N aelahlksutrehlikhxpetxrocmtitidxawuth gunship khxngkxngthphbk 120 4 phvsphakhm ph s 2537 thrngptibtihnathikhrukarbinekhruxngbinkhbilaebbexf 5 xi exf 47 ph s 2552 thrngptibtihnathinkbinthi 1 ekhruxngbinobxing 737 400 inethiywbinsayiyrkaehngkhrxbkhrw chwyehluxphuprasbxuthkphy aelacdhaxupkrndankaraephthy sahrborngphyabalin 3 cnghwdchayaednphakhit ethiywbinthi thici 8870 krungethph thungcnghwdechiyngihm aelaethiywbinthi thici 8871 cnghwdechiyngihmthungkrungethph 121 dankartangpraeths emuxkhrngyngthrngepnmkudrachkumar phraxngkhidtamesdcphrarachbidaaelaphrarachmardaipptibtiphrarachkrniykicekiywkbkhnathutanuthuttangpraethshlaykhrng inkhrngthiesdceyuxnpraethsyipunemuxeduxnphvscikayn ph s 2514 hmxmrachwngschnmswsdi chmphunuth xangwa miphlihpraethsithykbpraethsyipuniklchidknmakkhun 122 nxkcakni yngidthrngeyuxnpraethsxitali aelathrngphbphrasntapapa emuxwnthi 14 knyayn ph s 2525 txmainrahwangwnthi 23 kumphaphnth thung 8 minakhm ph s 2530 thrngeyuxnsatharnrthprachachncin thrngphbeting esiywphing n mhasalaprachakhm krungpkking aelaemuxwnthi 26 knyayn 2530 thrngeyuxnpraethsyipun thrngekhaefasmedcphrackrphrrdiaelasmedcphrackrphrrdini 123 dankarsuksa phraxngkhphrarachthanphrabrmrachanuyatihichxakharkhxngkrmthharmhadelkrachwllphrksaphraxngkhepnthitngkhxngorngeriynchuxwa orngeriynxnubalthharmhadelkrachwllph rayaaerkcdkareriynkarsxnechphaachnxnubal txngkarxangxing txma orngeriynidyayipthicnghwdnnthburi aelaidrbphrarachthanchuxihmwa orngeriynxnurachprasiththi txngkarxangxing aelaoxnipsngkdsankngankhnakrrmkarprathmsuksaaehngchatiemix ph s 2534 daeninkarsxntngaetradbkxnprathmsuksathungmthymsuksatxnplay txngkarxangxing orngeriynmkudemuxngrachwithyaly cnghwd rayxng odythikrathrwngsuksathikaridnxmeklanxmkrahmxmthwayorngeriynetriymxudmsuksaranxng ephuxechlimphraekiyrtismedcphrabrmoxrsathirach syammkudrachkumarinoxkasthithrngecriyphrachnmmayu 42 phrrsathrngphramhakrunathikhunphrarachthannamorngeriynwaorngeriynmkutemuxngrachwithyaly mikhwamhmaywarachwithyalysungsudaehngemuxng aelaesdcphrarachdaeninipthrngwangsilavksorngeriynaelathrngeyiymchmkareriynkarsxnkhxngorngeriyn n sthanthieriynchwkhraworngeriynaehngniepidsxninradbmthymsuksatxntnaelatxnplay 124 nxkcakni yngphrarachthanphrarachthrphyswnphraxngkhsmthbepnkhakxsrangorngeriynmthymsuksathitngxyuinchnbthhangikl txngkarxangxing aelakrathrwngsuksathikarthwayorngeriynmthymsuksa 15 aehngepnorngeriyninphrarachupthmph khux orngeriynmthymphchrkitiyapha 1 cnghwdnkhrphnm orngeriynmthymphchrkitiyapha 2 cnghwdkaaephngephchr orngeriynmthymphchrkitiyapha 3 cnghwdsurastrthani orngeriynmthymsiriwnwri 1 cnghwdxudrthani orngeriynmthymsiriwnwri 2 cnghwdsngkhla orngeriynmthymsiriwnwri 3 cnghwdchaechingethra orngeriynthipngkrwithyaphthn wdnxyin inphrarachupthmph krungethph orngeriynthipngkrwithyaphthn wdobsth inphrarachupthmph krungethph orngeriynthipngkrwithyaphthn wdpradu inphrarachupthmph cnghwdsmuthrsngkhram orngeriynthipngkrwithyaphthn thwiwthna inphrarachupthmph krungethph orngeriynthipngkrwithyaphthn mthymwdhtthsarekstr inphrarachupthmph cnghwdpthumthani orngeriynthipngkrwithyaphthn wdsunthrsthit inphrarachupthmph cnghwdsmuthrsakhr orngeriynmkudemuxngrachwithyaly cnghwdrayxng orngeriynxnurachprasiththi cnghwdnnthburi orngeriynrachpioyrsayuphrachanusrn cnghwdnan 125 phraxngkhyngthrngeyiymeyawchnintabltang txngkarxangxing thrngsnbsnunkarcdtngsunyeyawchntabl txngkarxangxing rwmthngthrngepnprathannganwneyawchnaehngchati wnthi 20 knyaynkhxngthukpi txngkarxangxing phraxngkhyngthrngxupkaraedkkaphra echn ckrkvsn aelaxnuedch chusri thikhrxbkhrwesiychiwitcakphuekhathlmemux ph s 2554 126 rwmthngkhrxbkhrwkhxngburhan aelabusrinthr hraymni sungbidathuklxbsngharcakehtukhwamimsngbinsamcnghwdchayaednphakhit 127 128 epntn phraxngkhmiphrarachdariihdaeninokhrngkarthunkarsuksasmedcphrabrmoxrsathirach syammkudrachkumar khunemux ph s 2552 epnthuntngaetradbmthymsuksatxnplaythungradbpriyyatri txmathrngihcdtngmulnithithunkarsuksaphrarachthansmedcphrabrmoxrsathirach syammkudrachkumar m th s emuxwnthi 4 kumphaphnth ph s 2553 129 odythrngihnaokhrngkarthunkarsuksamadaeninkarphayit m th s ephuxsnbsnunphusuksachnmthymsuksapithi 3 cnthungpriyyatrihruxethiybetha odyepnthunihepla aelaemuxcbkarsuksa caidrboxkasihsmkhrepnkharachbripharinphraxngkh 130 131 132 133 dankaraephthyaelasatharnsukh phraxngkhodyesdcphrarachbidaaelaphrarachmardaipthrngeyiymrasdrinchnbthesmx txngkarxangxing cungmiphrarachprasngkhihrasdridrbkarrksaphyabalxnthwthungaelamimatrthan txngkarxangxing epnthimakhxngkartngorngphyabalsmedcphrayuphrachinthxngthinhangiklaelakndarkhunin ph s 2520 txngkarxangxing engininkarcdtngmacakkarbricakhkhxngrthbalaelaprachachnthwipphanmulnithiorngphyabalsmedcphrayuphrach txngkarxangxing pccubnmiorngphyabalsmedcphrayuphrarachsngkdkrathrwngsatharnsukhrwm 21 aehng txngkarxangxing emuxwnthi 11 singhakhm ph s 2560 phraxngkhphrarachthanengin 100 lanbath sungepnrayidcakkarcahnaysmudidxariphaphkartunfiphrahtth ephuxsmthbthunsrangxakharnwminthrbphitr 84 phrrsa orngphyabalsirirach khnaaephthysastrsirirachphyabal mhawithyalymhidl 134 wnthi 7 phvsphakhm ph s 2562 phraxngkhphrarachthanengin 2 407 lanbathsuxekhruxngmuxekhruxngichthangkaraephthyihaeksthanphyabalthwpraeths engindngklawmacakkarthwaykhxngprachachnephuxrwmphrarachkuslinphrarachphithiphrabrmsphrchkalthi 9 aelamacakkarcdnganxunixrk khlaykhwamhnaw saynaaehngrtnoksinthr 135 phraxngkhthrngtngkhnakrrmkarokhrngkarrachthnthpnsukh thakhwamdi dwyhwic ephuxchwyehluxorngphyabalrachthnthinkarcdhaxupkrnaelaekhruxngmuxthangkaraephthy tlxdcnkarihcitxasaphrarachthan 904 wpr ekhaipmibthbathinkarchwyehluxrachthnth thngthangdan karaephthy karphyabal aelakarxbrm 136 dankarekstr phraxngkhphrarachthanthidinswnphraxngkhinphunthiswnbankxngaeh hmuthi 4 tablopngaeyng xaephxaemrim cnghwdechiyngihm canwn 1 350 ir ihkrathrwngekstraelashkrndaeninkarkhlinikekstr ephuxephyaephrphlnganwicyaelaethkhonolyikarekstrcaksunysuksakarphthnahwyhxngikhrxnenuxngmacakphrarachdari txngkarxangxing khlinikdngklawphrarachthannamwa ekstrwichya aeplwa prachyaehngkarekstr txngkarxangxing karaexbxangphranam in ph s 2557 miphrarachbnthurihcbkumaeladaeninkhdiphltarwcexk phngsphthn chayaphnthu phubychakartarwcsxbswnklang sungmiskdiepnyatikhxngthanphuhying srirsmi suwadi xditphrawrchayainphraxngkh thanaexbxangsthabnebuxngsungephuxaeswnghaphlpraoychn 137 rwmipthungkdhmayfxkengin dansngkhm wnthi 16 minakhm ph s 2554 phraxngkh aelaphraecawrwngsethx phraxngkhecasrirsmi phrawrchaya oprdihphlxakasoth phkdi aesngchuot naphahmknhnaw 20 000 phun ipchwyehluxphuprasbphyinehtukarnaephndinihwaelakhlunsunamiinothohaku ph s 2554 thipraethsyipun odymiksit phirmy epnphurbmxb 138 aelaemuxwnthi 26 krkdakhm ph s 2561 phraxngkhphrarachthankhxngyngchiphipchwyehluxphuprasbphynathwmcakehtuekhuxnthrudtwthipraethslaw 139 in ph s 2549 phraxngkhthrngeyiymprachachnthiprasbpyhakhwamimsngbincnghwdnrathiwas n rankhawtmxngmxkhxngphkdi phrmemn 140 141 phraxngkhthrngrbokhrngkarphthnachumchninekhtrksaphnthustwpa n ekhtrksaphnthustwpathungihynerswrdantawntk aelaxuthyanaehngchati cnghwdkaycnburi iwinphrabrmrachupthmph 142 in ph s 2543 phraxngkhthrngtngokhrngkarkilalangxbaymukhdwylukfutbxl ephuxsngesrimkarkilaaekeyawchnithyodyichkilafutbxlepnhlk 143 nxkcakni in ph s 2558 khnarksakhwamsngbaehngchaticdkickrrmpnckryanthwpraeths chux pnephuxaem echlimphraekiyrtiphrarachmardakhxngphraxngkhinwnthi 16 singhakhm aela pnephuxphx echlimphraekiyrtiphrarachbidakhxngphraxngkhinwnthi 11 thnwakhm odyrabuwa epniptamphrarachdarikhxngphraxngkhthitxngkarsngesrimkarxxkkalngkay aelaphraxngkhthrngrwmpnckryaninkrungethph dwy 144 145 prasbkarnthangthhar swnniimmikarxangxingcakexksarxangxinghruxaehlngkhxmul oprdchwyphthnaswnniodyephimaehlngkhxmulnaechuxthux enuxhathiimmikarxangxingxacthukkhdkhanhruxnaxxkeduxnmkrakhm thungeduxntulakhm ph s 2519 thrngekharbkarfukephimetim aelasuksangandankarthhar n ekhruxrthxxsetreliy thrngekharbkarfukhlksutrwichaxawuthphiess karthalayaelayuththwithirbnxkaebb hlksutrtnhnchnsung hlksutrkarladtraewn aelatnhnchnsung rwmthnghlksutrsngthangxakas ph s 2522 thung ph s 2523 thrngekharbkarfukhlksutrkarfukbinehlikhxpetxrichnganthwip aebb yu exs 1 exs khxngbristh ebll rwmchwomngbin 54 36 chwomng eduxnkumphaphnth thungeduxnphvsphakhm ph s 2523 thrngekharbkarfuktamokhrngkarchwyehluxthangthhar kxngthphbkshrth rwm 6 hlksutr idaek hlksutrxawuthpracakayaelaekhruxngyinglukraebid hlksutrkarptibtikarphiess hlksutrkartxtankarkxkarray hlksutrkarsngkhramaebbkxngocr hlksutrkarfukkardarngchiph aelahlksutrsngthangxakas thangbkaelathangthael eduxnmithunayn thungeduxnkrkdakhm ph s 2523 thrngekharbkarfukhlksutrkarfukbinehlikhxpetxrichnganthwip aebb yu exs 1 exs kbehlikhxpetxrichnganthwip aebb yu exs 1 exn khxngbristhebll rwmchwomngbin 259 560 chwomng eduxnknyayn thungeduxntulakhm ph s 2523 thrngekharbkarfukhlksutrkarfukbinehlikhxpetxrocmti tidxawuth aebb yu exs 1 exs khxngbristhebll cakkxngthphithy rwmchwomngbin 54 50 chwomng eduxnthnwakhm ph s 2523 thung ph s 2524 thrngekharbkarfukhlksutrkarfukbinekhruxngbinpiktidlatw aebb Sial Marchetti SF 120 MT rwmchwomngbin 172 20 chwomng eduxnminakhm thungeduxnkrkdakhm ph s 2524 thrngekharbkarfukhlksutrkarfukbinekhruxngbinpiktidlatw aebb Cessna T 37 rwmchwomngbin 240 chwomng eduxntulakhm thungeduxnthnwakhm ph s 2524 esdcphrarachdaeninipthxdphraentrkickarthangthharaelatarwc n shrachxanackr rachxarackrebleyiym rachxanackrenethxraelnd shphnthsatharnrtheyxrmni satharnrthfrngess aelaekhruxrthxxsetreliy eduxntulakhm ph s 2525 thung ph s 2526 thrngekharbkarfukhlksutrkarfukbinepliynepnekhruxngbinkhbil aebb exf 5 phiess runthi 83 phuththskrach 2526 ex thi dbebilyu aelahlksutrekhruxngbinkhbilchnsung runthi 83 phuththskrach 2526 ex wi dbebilyu n thanthphxakaswileliyms rthxriosna shrth rwnchwomngbin 2 000 chwomng ph s 2532 thrngphankarfukbindwyekhruxngbinibphd aebbmarkhekhttikhxngfungkhnplay orngeriynkarbin kxngthphxakas aelakarfukbin dwyekhruxngbinixphn aebb thi 33 aelahlksutrnkbinkhbilixphnsmrrthnasungkbekhruxngbin khbil aebb exf 5 xi exf khxngkxngbin 1 fungbin 102 odythrngthachwomngbin 200 chwomng inebuxngtn aelathrngthachwomngbinsungsud 1 000 chwomng aelathrngekharwmkaraekhngkhnkarichxawuththangxakaspracapi sungthrngthakhaaennidsungtamktika kxngthphxakasidthuleklathulkrahmxmthwayekhruxnghmaykhwamsamarthinkarichxawuththangxakaschnthi 1 praephthxawuthraebidsidaw xawuthcrwdsidaw aelaxawuthpunsidaw inskediywkn 146 eduxnphvsphakhm ph s 2547 thrngekharbkarfukhlksutrkarinthanankbinobxing 737 400 cakbristh karbinithy cakd mhachn aelathrngphankartrwcsxbcakkarkhnsngthangxakas kbthrngidrbibxnuyatnkbinphanichyexk eduxnkrkdakhm ph s 2548 thrngekharbkarfukhlksutrkptn cakbristh karbinithy cakd mhachn aelathrngrbkarthuleklathulkrahmxm thwaytaaehnngnkbinthi 1 in ph s 2549 thngni thrngptibtihnathinkbinthi 1 xyangdieyiymsmaesmx rwmchwomngbin 3 000 chwomng eduxnphvsphakhm ph s 2552 krmkarkhnsngthangxakasidthuleklathulkrahmxmthwayibrbrxngintaaehnngkhrufukphakhxakaskbtaaehnngkhrufukekhruxngchwyfukbin sahrbekhruxngbinobxing 737 400phrabrmrachxisriyysaelaphraekiyrtiysthrrmeniymphrayskhxng phrabathsmedcphrapremnthrramathibdisrisinthrmhawchiralngkrn phrawchireklaecaxyuhw thngpracaphraxisriyys trapracaphraxngkh thngpracaphraxngkhkarthulitfalaxxngthuliphrabathkaraethntnkhaphraphuththecakarkhanrbphraphuththecakhakhxrb ephkhaladbopeciym1 trapracaphraxngkhinkhnathrngdarngphrarachxisriyysepnsyammkudrachkumar phaphsay aeladarngphrabrmrachxisriyysepnphrabathsmedcphraecaxyuhw phaphkhwa phrabrmrachxisriyys smedcphraecalukyaethx ecafawchiralngkrn brmckryadisrsnttiwngs ethewsrtharngsubribal xphikhunuprakarmhitladuledch phumiphlnerswrangkur kittisirismburnswangkhwthn brmkhttiyrachkumar 28 krkdakhm ph s 2495 28 thnwakhm ph s 2515 smedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralngkrn bdinthrethphywrangkur sirikitysmburnswangkhwthn wrkhttiyrachsnttiwngs mhitlphngsxdulyedch ckrinersyuphrachwisuththi syammkudrachkumar 28 thnwakhm ph s 2515 1 thnwakhm ph s 2559 smedcphraecaxyuhwmhawchiralngkrn bdinthrethphywrangkur 91 1 thnwakhm ph s 2559 4 phvsphakhm ph s 2562 phrabathsmedcphrapremnthrramathibdisrisinthrmhawchiralngkrn mhisrphumiphlrachwrangkur kitisirismburnxdulyedch syaminthrathiebsrrachwordm brmnathbphitr phrawchireklaecaxyuhw 3 4 phvsphakhm ph s 2562 pccubn phrarachlyckrpracarchkal phrarachlyckrepnrupwchirawuth sunghmaythung sayfaxnepnethphsastrakhxngphraxinthr aelaepnsylksnkhxngphrabrmnamaphiithy ichaebbtamphrarachniyminphrabathsmedcphramngkudeklaecaxyuhw danbnmiculmngkud phraekiyw xnepnsiraphrnpradbphraekshruxphraesiyrkhxngphrarachoxrsaelaphrarachthidakhxngphramhakstriy aelaepnphicitrelkhapracarchkalphrabathsmedcphraprminthrmhaculalngkrn rchkalthi 5 ichaebbtamphrarachniyminrchkalthi 5 aethnkhawa xlngkrn sungaeplwa ekhruxngpradb epnphrarachsylksnkhxngphrabrmnamaphiithy mhawchiralngkrn eplngrsmiepnsayfa pradisthanxyubnphanaewnfa phrxmdwychtrbriwar txngkarxangxing ekhruxngrachxisriyaphrn 147 ekhruxngrachxisriyaphrnithy phraxngkhthrngepnprathankhxngekhruxngrachxisriyaphrn aelaidrbphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrncakrchkalthi 9 dngni ph s 2559 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnmngkhlyingrachmitraphrn r m ph ph s 2508 ekhruxngkhttiyrachxisriyaphrnxnmiekiyrtikhunrungeruxngyingmhackribrmrachwngs m c k fayhna 148 ph s 2516 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnobranmngkhlnphrtnrachwraphrn n r fayhna 149 ph s 2519 ekhruxngrachxisriyaphrnculcxmekla chnthi 1 pthmculcxmeklawiess p c w 150 ph s 2559 ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiskdiramathibdi chnthi 1 esnangkhabdi s r ph s 2516 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnsungsud mhaprmaphrnchangephuxk m p ch 149 ph s 2516 ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnsungsud mhawchirmngkud m w m 149 ph s 2538 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthisrresriyyingdierkkhunaphrn chnthi 1 pthmdierkkhunaphrn p ph 151 ph s 2531 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnsiriyingramkirti lukesuxsdudichnphiess 152 ph s 2530 ehriyyklahay r k 153 ph s 2530 ehriyyphithksesrichn chnthi 1 s ch 154 ph s 2510 ehriyyrachkarchayaedn ch d 155 ph s 2531 ehriyyckrmala r c m 156 ph s 2495 ehriyyrtnaphrn rchkalthi 9 chnthi 1 ph p r 1 157 ph s 2495 ehriyyrachrucithxng rchkalthi 9 r c th 9 ekhruxngrachxisriyaphrntangpraeths duephimetimthi raykarekhruxngrachxisriyaphrntangpraethskhxngphrarachwngsithyaeyktampraeths maelesiy ph s 2543 ekhruxngrachxisriyaphrnphupxngknrachxanackr chnprathmaphrn eyxrmni ph s 2527 ekhruxngxisriyaphrnkhunthrrmaehngshphnthsatharnrtheyxrmni chnttiyaphrn enpal ph s 2529 ekhruxngrachxisriyaphrnoxchswi rachnyenpal chnebycmaphrn sepn ph s 2530 ekhruxngrachxisriyaphrnphraecakarolsthi 3 chnprathmaphrn bruin ph s 2533 Family Order of Brunei 2nd Class Darjah Kerabat Seri Utama Yang Amat Dihormati D K Seri Utama yipun ph s 2534 ekhruxngrachxisriyaphrnxnsungsngyingdxkebycmas shrachxanackr ph s 2539 ekhruxngrachxisriyaphrnrxylwiktxeriyn chnxswinsungsud ednmark ph s 2544 ekhruxngrachxisriyaphrnchang chn xswin enethxraelnd ph s 2547 ekhruxngrachxisriyaphrnmngkud chnprathmaphrn rthtrngkanu Most Distinguished Family Order of Terengganu chnthisxng phraysthhar 158 phrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhwrbich ithypracakarph s 2535 pccubnchnys cxmphl cxmphlerux cxmphlxakasph s 2508 rxytri ehlathharrab eruxtri phrrkhnawin eruxxakastri ehlathharnkbin aelanaythharphiesspracakrmthharrabthi 1 mhadelkrksaphraxngkh naythharphiesspracakxngthpherux aelanaythharphiesspracaorngeriynnayeruxxakas 159 ph s 2514 rxyoth eruxoth aelaeruxxakasoth 160 ph s 2518 rxyexk eruxexk aelaeruxxakasexk aelanaythharpracakrmkhawthharbk kxngthphbk krathrwngklaohm 161 ph s 2520 phntri nawatri aelanawaxakastri 162 ph s 2521 rxngphubngkhbkxngphn thharmhadelkrksaphraxngkh krmthharrabthi 1 mhadelkrksaphraxngkh ph s 2523 phnoth nawaoth aelanawaxakasoth 163 aelaphubngkhbkxngphn krmthharmhadelkrksaphraxngkh krmthharrabthi 1 mhadelkrksaphraxngkh aelanaythharphiesspracakrmnkeriynnayerux rksaphraxngkh krmyuththsuksa orngeriynnayerux pracakxngbngkhbkarkrmthharrabthi 3 rksaphraxngkh krmnawikoythin pracakrmnkeriynnayeruxxakas rksaphraxngkh krmyuththsuksa orngeriynnayeruxxakas aelapracakxngphnthharxakasoythinthi 1 rksaphraxngkh 164 ph s 2524 naythharphiesspracakrmthharrabthi 11 rksaphraxngkh 165 ph s 2525 naythharphiesspracakrmnkeriynnayrxyrksaphraxngkh orngeriynnayrxyphraculcxmekla 166 aelanaykxngexk kxngxasarksadinaedn sankxanwykarkxngxasarksadinaedn 167 ph s 2526 phnexk nawaexk aelanawaxakasexk 168 ph s 2527 phubngkhbkar krmthharmhadelkrksaphraxngkh ph s 2529 phubngkhbkarphiess pracakrmrbphiessthi 1 kxngphlrbphiessthi 1 hnwybychakarsngkhramphiess 169 ph s 2530 phltri phleruxtri aelaphlxakastri 170 aelaphubngkhbkar krmthharmhadelkrachwllphrksaphraxngkh 171 ph s 2531 phloth phleruxoth aelaphlxakasoth 172 aelaphubychakar hnwybychakarthharmhadelkrachwllph rksaphraxngkh ph s 2534 naythharphiesspracakrmthharrabthi 2 rksaphraxngkh krmthharrabthi 12 rksaphraxngkh krmthharabthi 21 rksaphraxngkh krmthharrabthi 31 rksaphraxngkh kxngphnthharmathi 4 rksaphraxngkh krmthharpunihythi 1 rksaphraxngkh aelakxngphnthharchangthi 1 rksaphraxngkh 173 ph s 2535 phlexk phleruxexk aelaphlxakasexk phubychakar hnwybychakarthwaykhwamplxdphy sankphubychakarthharsungsud 174 aelanaykxngihy kxngxasarksadinaedn sankxanwykarkxngxasarksadinaedn 175 ph s 2547 naythharphiesspracakxngphnthharrabthi 3 krmthharrabthi 1 mhadelkrksaphraxngkh 176 ph s 2548 naythharphiesspracakrmthharchangthi 1 rksaphraxngkh kxngphnthharchangthi 2 rksaphraxngkh aelakxngphnthharsuxsarthi 1 rksaphraxngkh 177 13 tulakhm ph s 2559 darngtaaehnngcxmthphithy 178 singxnenuxngmadwyphraprmaphiithysthabnkarsuksa orngeriynmthymwchiralngkrnwraram xaephxpakchxng cnghwdnkhrrachsima 179 orngeriynmhawchiralngkrnrachwithyaly xaephxwngnxy cnghwdphrankhrsrixyuthya txngkarxangxing xakharechlimphraekiyrti 50 phrrsamhawchiralngkrn khnawithyasastraelaethkhonolyi mhawithyalyrachphtbansmedcecaphraya ekhtthnburi krungethphmhankhr txngkarxangxing xakharwchirarsmithipngkr orngeriynesrsthesthiyr inphrarachupthmph txngkarxangxing karkhmnakhm ekhuxnwchiralngkrn xaephxthxngphaphumi cnghwdkaycnburi txngkarxangxing thnnechlimphraekiyrtienuxnginphrarachphithibrmrachaphiesk phuththskrach 2562 txngkarxangxing sasnsthan wdekhuxnwchiralngkrn xaephxthxngphaphumi cnghwdkaycnburi 180 wdmhathatuwchirmngkhl xaephxxawluk cnghwdkrabi txngkarxangxing sthanthirachkar orngphyabalsmedcphrayuphrach echiyngkhxng xaephxechiyngkhxng cnghwdechiyngray txngkarxangxing orngphyabalsmedcphrayuphrach taphanhin xaephxtaphanhin cnghwdphicitr txngkarxangxing orngphyabalsmedcphrayuphrach pw xaephxpw cnghwdnan txngkarxangxing orngphyabalsmedcphrayuphrach nkhrithy xaephxnkhrithy cnghwdphisnuolk txngkarxangxing orngphyabalsmedcphrayuphrach hlmeka xaephxhlmeka cnghwdephchrburn txngkarxangxing orngphyabalsmedcphrayuphrach ednchy xaephxednchy cnghwdaephr txngkarxangxing orngphyabalsmedcphrayuphrach edchxudm xaephxedchxudm cnghwdxublrachthani txngkarxangxing orngphyabalsmedcphrayuphrach thabx xaephxthabx cnghwdhnxngkhay txngkarxangxing orngphyabalsmedcphrayuphrach kranwn xaephxkranwn cnghwdkhxnaekn txngkarxangxing orngphyabalsmedcphrayuphrach kuchinarayn xaephxkuchinarayn cnghwdkalsinthu txngkarxangxing orngphyabalsmedcphrayuphrach thatuphnm xaephxthatuphnm cnghwdnkhrphnm txngkarxangxing orngphyabalsmedcphrayuphrach swangaedndin xaephxswangaedndin cnghwdsklnkhr txngkarxangxing orngphyabalsmedcphrayuphrach elingnktha xaephxelingnktha cnghwdyosthr txngkarxangxing orngphyabalsmedcphrayuphrach dansay xaephxdansay cnghwdely txngkarxangxing orngphyabalsmedcphrayuphrach bandung xaephxbandung cnghwdxudrthani txngkarxangxing orngphyabalsmedcphrayuphrach sraaekw xaephxemuxngsraaekw cnghwdsraaekw txngkarxangxing orngphyabalsmedcphrayuphrach cxmbung xaephxcxmbung cnghwdrachburi txngkarxangxing orngphyabalsmedcphrayuphrach ewiyngsra xaephxewiyngsra cnghwdsurasdrthani txngkarxangxing orngphyabalsmedcphrayuphrach chwang xaephxchwang cnghwdnkhrsrithrrmrach txngkarxangxing orngphyabalsmedcphrayuphrach sayburi xaephxsayburi cnghwdpttani txngkarxangxing orngphyabalsmedcphrayuphrach yaha xaephxyaha cnghwdyala txngkarxangxing khaywchiralngkrn tablpatal xaephxemuxnglphburi cnghwdlphburi txngkarxangxing sthanthi swnwchirebycths ekhtctuckr krungethphmhankhr txngkarxangxing swnsatharna echlimphraekiyrtienuxnginphrarachphithibrmrachaphiesk phuththskrach 2562 txngkarxangxing phrarachsnttiwngsphrabrmrachiniphrabrmchayalksn phranam phraskulwngs phrarachbutr smedcphranangecasuthida phchrsuthaphimllksn phrabrmrachini suthida tidic butrikhxng kha tidic aelakhunhyingcngehiyng tidic immiphrarachoxrs thidaphrasnmexkrup chux chatitrakul phrarachbutr ecakhunphrasininat philasklyani edim sininat wngswchiraphkdi nirml xunphrm butrikhxng wirtn xunphrm aelaprani xunphrm immiphrarachoxrs thidaxditphrawrchayaphrachayalksn phranam phraskulwngs phrarachoxrs phrarachthida phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinath hmxmhlwngosmswli kitiyakr phrathidain hmxmrachwngsxdulkiti kitiyakr aelathanphuhyingphnthuswli kitiyakr edim hmxmecaphnthuswli yukhl phraxngkhecachayimmiphranam tkphraolhitinphraxuthr imepnphraxngkh smedcphraecalukethx ecafaphchrkitiyapha nernthiraethphywdi krmhlwngrachsarinisiriphchr mhawchrrachthida thanphuhying srirsmi suwadi edim phraecawrwngsethx phraxngkhecasrirsmi phrawrchayainsmedcphrabrmoxrsathirach syammkudrachkumar butrikhxng xphiruc suwadi aelawnthniy suwadi smedcphraecalukyaethx ecafathipngkrrsmiochti mhawchiorttmangkur siriwibulyrachkumarxdithmxmrup chux chatitrakul phrarachoxrs phrarachthida sucarini wiwchrwngs edim hmxmsucarini mhidl n xyuthya yuwthida phlpraesrith butrikhxng thnit phlpraesrith aelaeyawlksn okmarkul n nkhr cuthawchr wiwchrwngs wchrersr wiwchrwngs ckriwchr wiwchrwngs wchrwir wiwchrwngs smedcphraecalukethx ecafasiriwnnwri narirtnrachkyyaehriyythiraluk aelaehriyyechlimphraekiyrtiehriyythiekiywkhxngkbphraxngkhmidngni ehriyythiralukphrarachphithisthapnasmedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralngkrn syammkudrachkumar wnthi 28 thnwakhm ph s 2515 181 ehriyythiralukphrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 5 rxb 28 krkdakhm ph s 2555 txngkarxangxing ehriyyechlimphraekiyrtiinoxkasphrarachphithibrmrachaphiesk 4 phvsphakhm ph s 2562 182 aephraethbyxsahrbehriyythiralukphrarachphithisthapnasmedcphrabrmoxrsathirach aephraethbyxsahrbehriyythiralukphrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 5 rxb aephraethbyxsahrbehriyyechlimphraekiyrtiinoxkasphrarachphithibrmrachaphieskrthyntphrathinng rthyntphrathinnginphrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhw emuxkhrngyngepnsmedcphrabrmoxrsathirach syammkudrachkumar thaebiyn r y l 4 sngkdkxngphrarachphahna phrarachwngdusit orls rxys aefnthxm VI elkhthaebiyn r y l 904 orls rxys aefnthxm VI elkhthaebiyn r y l 2 orls rxys silewxr spxr limusin elkhthaebiyn r y l 4 orls rxys silewxr spxr limusin elkhthaebiyn r y l 5 emxrsieds ebns exs 600 LWB rhstwthng dbebilyu 221 phrxmchudaetng exexmci elkhthaebiyn r y l 8phngsawliphngsawlikhxngphrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhw 16 18 phrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw 8 24 phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw 17 smedcphraethphsirinthrabrmrachini 4 smedcphramhitlathiebsr xdulyedchwikrm phrabrmrachchnk 18 16 phrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw 9 smedcphrasriswrinthirabrmrachethwi phraphnwssaxyyikaeca 19 smedcphrapiymawdi sriphchrinthrmata 2 phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 20 chum chukraml 10 chu chukraml 5 smedcphrasrinkhrinthrabrmrachchnni 11 kha chukraml 23 pha 1 phrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhw 24 8 phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw 12 phraecabrmwngsethx krmphracnthburinvnath 25 ecacxmmardaxwm inrchkalthi 5 6 phrawrwngsethx krmhmuncnthburisurnath 26 smedcphraecabrmwngsethx krmphrayaethwawngsworpkar 13 hmxmecaxpsrsman kitiyakr 27 hmxmihy ethwkul n xyuthya 3 smedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath phrabrmrachchnniphnpihlwng 28 phrawrwngsethx phraxngkhecasaysnithwngs 14 ecaphrayawngsanupraphthth hmxmrachwngssthan snithwngs 29 hmxmekhiyn snithwngs n xyuthya 7 hmxmhlwngbw kitiyakr 30 rwy buythr 15 thawwnidaphicarini bang snithwngs n xyuthya 31 aehw buythr duephimrayphranamphramhakstriyithy rachskulwngsinrchkalpccubn rayphranamphramhakstriythwolkeriyngtamwnesdckhunkhrxngrachy rayphranamphramhakstriyinprawtisastrthwolktamrayaewlakhrxngrachsmbtixangxingechingxrrth rachkiccanuebksa prakassthapnasmedcphrabrmoxrsathirach syammkudrachkumar elm 89 txn 200 28 thnwakhm ph s 2515 chbbphiess hna 1 phucdkarxxniln 2562 05 10 wicitrtrakarta wdwchirthrrmsathitwrwihar wdinrchkalthi 10 phucdkarxxniln phucdkar subkhnemux 2564 03 21 Check date values in accessdate date help 3 0 3 1 phrabrmrachoxngkar prakas eruxng sthapnasmedcphranangecasuthida phchrsuthaphimllksn phrabrmrachini PDF rachkiccanuebksa 136 14 kh 2 4 phvsphakhm 2562 Check date values in date help King Rama X Maha Vajiralongkorn globalsecurity org ekb cakaehlngedimemux 1 January 2013 subkhnemux 9 February 2013 Thai Prime Minister Prayuth says Crown Prince seeks delay in proclaiming him King Coconut co Bangkok Coconuts BKK AFP 2016 10 13 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 14 October 2016 subkhnemux 2016 10 14 Holmes Oliver 26 October 2017 Thailand grieves over former king at lavish cremation ceremony The Guardian ekb cakaehlngedimemux 24 December 2017 subkhnemux 21 December 2017 7 0 7 1 Thai king s coronation likely by the end of 2017 deputy PM Reuters 21 April 2017 ekb cakaehlngedimemux 26 April 2017 subkhnemux 13 June 2017 Shawn W Crispin How stable is post cremation Thailand Archived 11 kumphaphnth 2018 thi ewyaebkaemchchin Asia Times December 6 2017 Coronation of HM King Maha Vajiralongkorn to be held May 4 6 palace The Nation phasaxngkvs Agence France Presse 2019 01 01 ekb cakaehlngedimemux 1 January 2019 subkhnemux 2019 01 01 Paddock Richard C 2016 12 01 New King for Thailand as Crown Prince Vajiralongkorn Ascends to Throne The New York Times phasaxngkvs ISSN 0362 4331 ekb cakaehlngedimemux 11 April 2017 subkhnemux 2017 10 22 Archived copy ekb cakaehlngedimemux 3 November 2016 subkhnemux 1 November 2016 CS1 maint archived copy as title link Thai activists protest in front of king s German villa CNA phasaxngkvs khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 2020 09 27 subkhnemux 28 September 2020 13 0 13 1 Yuko Elizabeth 29 August 2019 Pictures of the Thai King s Consort Broke the Internet But What s a Consort Rolling Stone subkhnemux 6 September 2019 Reuters Staff 2017 01 17 Thailand to begin amending draft constitution on king s request Reuters subkhnemux 2021 03 21 15 0 15 1 Thai king says sister s candidacy for prime minister is inappropriate unconstitutional Palace statement Channel NewsAsia 8 February 2019 ekb cakaehlngedimemux 12 February 2019 subkhnemux 2019 02 09 16 0 16 1 inhlwng oprdeklaihxyechiyphrabrmraochwath r 9 krungethphthurkic 23 minakhm 2562 subkhnemux 2019 03 23 Check date values in date help bibisi 2019 09 30 oprdekla ph r k oxnkalngphl ngbpramanbangswnkhxngkrmthharrabthi 1 rab 11 ipepnkhxnghnwybychakarthwaykhwamplxdphyrksaphraxngkh bibisi bibisi subkhnemux 2021 03 21 sphaphan ph r k oxn 2 krmthharipxyuinswnrachkarinphraxngkh s s xnakhtihm 70 esiyngimehndwy prachachatithurkic mtichn 2562 10 17 subkhnemux 2564 03 21 Check date values in accessdate date help ithyphibiexs 2563 11 29 ethiyb km cdraebiybthrphysinphramhakstriy 2491 aela 2561 ithyphibiexs subkhnemux 2564 03 21 Check date values in accessdate date help iLaw 2561 11 06 khwamaetktang rahwang ph r b cdraebiybthrphysin pi 2560 aela 2561 iLaw subkhnemux 2564 03 21 Check date values in accessdate date help Hoffower Hillary 2019 07 17 Meet the 10 richest billionaire royals in the world right now Business Insider ekb cakaehlngedimemux 26 September 2019 subkhnemux 2020 01 16 22 0 22 1 orm xarmnkhang epidewthixphipraynxkhxngprachum epidpmtwtarwc twchang mtichnxxniln 19 February 2021 subkhnemux 19 February 2021 23 0 23 1 sanknganrachelkhanukarinphraxngkh 904 2562 11 23 bnthukkhxkhwam thi phw 0005 1 030 lngwnthi 23 mkrakhm 2562 Check date values in accessdate date help Missing or empty url help access date requires url help Thai protesters confront royals in Bangkok visit BBC BBC 2020 10 15 subkhnemux 2021 03 21 Thai protesters scale monument renew calls for royal reforms Aljazeera Aljazeera 2021 02 13 subkhnemux 2021 03 21 Patpicha Tanakasempipat amp Panarat Thepgumpanat 2020 09 25 Thai republic hashtag trends as frustration surges among protesters Reuters Reuters subkhnemux 2021 03 21 Sebastian Strangio 2020 09 29 What Lies Behind Thailand s Hashtag Republicanism The Diplomat Diplomat Media subkhnemux 2021 03 21 Cogan Mark S 2020 11 25 The return of Article 112 means an increase in royalist witchhunts Thai Enquiry Thai News Corp subkhnemux 2021 03 21 admin14 2564 03 21 sthitiphuthukdaeninkhdimatra 112 hminpramathkstriy pi 2563 64 sunythnaykhwamephuxsiththimnusychn sunythnaykhwamephuxsiththimnusychn subkhnemux 2564 05 13 Check date values in accessdate date help lawny ochtamra prasuta siecafa krungethph bristhkntna phblichching cakd 2547 hna 54 rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng ihhyudrachkaraelachkthngchatienuxnginkarthiphrarachkumarprasuti elm 69 txnthi 49 12 singhakhm ph s 2495 hna 2434 s phlaynxy phrabrmrachiniaelaecacxmmardaaehngrachsanksyam phimphkhrngthi 5 krungethph thanbukhs 2554 hna 234 cdhmayehtuechlimphraekiyrtismedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralngkrn syammkudrachkumar enuxnginoxkasphrarachphithiechlimphrachnmphrrsa 5 rxb 28 krkdakhm 2555 hna 10 cdhmayehtuechlimphraekiyrtismedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralngkrn syammkudrachkumar enuxnginoxkasphrarachphithiechlimphrachnmphrrsa 5 rxb 28 krkdakhm 2555 hna 21 cdhmayehtuechlimphraekiyrtismedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralngkrn syammkudrachkumar enuxnginoxkasphrarachphithiechlimphrachnmphrrsa 5 rxb 28 krkdakhm 2555 hna 20 xngkhrchthayath ecafankbin ephyphrarachkrniykic tamebuxngphrayukhlbath mtichn 14 tulakhm 2559 subkhnemux 14 tulakhm 2559 Check date values in accessdate date help 37 0 37 1 37 2 bibisiithy 2016 12 02 r 10 phrarachprawtismedcphraecaxyuhwmhawchiralngkrnbdinthrethphywrangkur bibisiithy subkhnemux 2021 03 13 Unknown parameter pulbisher ignored publisher suggested help 38 0 38 1 rachkiccanuebksa hmaykahndkar thi 15 2495 phrarachphithismophcheduxnaelakhunphraxusmedcphraecalukyaethx 2495 elm 69 txn 54 ng 9 knyayn ph s 2495 hna 3031 hxcdhmayehtuaehngchati 2016 05 22 phrarachphithismophcheduxnaelakhunphraxu khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 2016 03 22 subkhnemux 2017 05 17 Unknown parameter dead url ignored help pramwlphrabrmchayalksnaelaphrarachprawti lawny ostamra siecafa krungethphmhankhr bristh ktna disthribiwchn cakd phuththsmakhmaehngpraethsithy inphrabrmrachupthmph syammkudrachkumar krungethph barungnukulkic 2517 hna 15 hmayeruxngnaru withyalywichakarthhardnthrun amp rchkalthi 10 kstriycxmthphithy smedcphraecaxyuhw r 10 thrngphraprichakarthhar dankarsuksa krmthnarks krathrwngkarkhlng nithrrskarphayinphiphithphnthehriyyksapnanurks krungethph m p ph 2562 47 0 47 1 47 2 phrarachprawtismedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralngkrn syammkudrachkumar phraitrpidkchbbsahrbprachachn txnwadwyphrasutr krungethphmhankhr krmkarsasna krathrwngwthnthrrm praethsithy rachkiccanuebksa phrabrmrachoxngkar prakas sthapnasmedcphrabrmoxrsathirach syammkudrachkumar elm 89 txn 200 k chbbphiess 28 thnwakhm ph s 2515 hna 1 krmsilpakr smedcphrabrmoxrsathirach syammkudrachkumar krungethph krmsilpakr m p p krmsilpakr smedcphrabrmoxrsathirach syammkudrachkumar krungethph krmsilpakr m p p hmaykahndkar phrarachphithithrngphnwch phntri smedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralngkrn syammkutrachkumar n phraxuobsthwdphrasrirtnsasdaram phvscikayn phuththskrach 2521 bwrskdi xuwrrnon rwmbthkhwamchud smedcphraxriywngsakhtyan smedcphrasngkhrach wasnmhaethr aelawdpracarchkalthi 5 aela7 wdrachbphithsthitmhasimaram krungethph mhamkutrachwithyaly 2560 27 hna hna 1 rachkiccanuebksa hmaykahndkar phrarachphithithrngphnwch phntri smedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralngkrn syammkutrachkumar elm 95 txnthi 122 ng 1 phvscikayn 2521 hna 37 42 phraethraxditphuchwyecaxawaswdbwrniewswihar phramharchmngkhldilk buyeruxn pun nok p th 5 wdbwrniewswihar subkhnemux 13 krkdakhm 2559 Check date values in accessdate help phrarachprawtiaelaphrarachkrniykic smedcphraecaxyuhwmhawchiralngkrn bdinthrethphywrangkur hna 28 karphrarachphithithrngphnwchsmedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralngkrn syammkudrachkumar phuththskrach 2521 hna 281 krmsilpakr cdhmayehtuehtuechlimphraekiyrti smedcphrabrmoxrsathirach ecafamhawchiralng krn syammkudrachkumar enuxnginoxkasphrarachphithi mhamngkhlechlimphra chnmphrrsa 5 rxb 28 krkdakhm 2555 krungethph rungsilpkar phimph 2558 hna 27 phuththsmakhmaehngpraethsithy inphrabrmrachupthmph syammkudrachkumar krungethph orngphimphbarungnukulkic 2517 hna 15 smedcphraecaxyuhw rchkalthi 10 kbphraprichasamarthdankarthharaelakarbin sankrachelkhathikar echlimphraekiyrti smedc phrabrmoxrsathirach eca fawchiralngkrn syam mkudrachkumar krungethph ithywthnaphanich 2516 hna 161 khumuxkarfukwadwyaebbfukbukhkhlthamuxepla orngeriynthharmhadelkrachwllphrksaphraxngkh hnwythharmhadelkrachwllphrksaphraxngkh PDF khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim PDF emux 2019 08 16 subkhnemux 2019 08 16 Mike Wooldridge 14 July 2011 Wikileaks cable Thai concerns about crown prince phasaxngkvs BBC 63 0 63 1 Julia Swenee October 31th 1981 Sirikit of Thailand a dedicated queen Dallas Times Herald phasaxngkvs Neiman marcus orientations fortnight USA Check date values in access date date help access date requires url help phan smedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath phrarachthansmphasn n praethsshrth PDF syamnikr bristh sankphimphxathity cakd 14 phvscikayn ph s 2524 subkhnemux 3 thnwakhm 2559 Check date values in access date date archive date help phan Jeamteerasakul Somsak 3 thnwakhm 2559 My son the Crown Prince is a bit of a Don Juan Check date values in date help aeplcaktnchbb I have to be very frank My son the Crown Prince is a little bit of Don Juan If I give an interview I have to be frank He is a good student a good boy but women find him interesting and he finds women even more interesting So his family is not so smooth Duncan McCargo Media and Politics in Pacific Asia page 146 US embassy cables Thai officials express concerns over crown prince phasaxngkvs The Guardian 14 July 2011 Prem acknowledged Crown Prince Vajiralongkorn probably maintained some sort of relationship with fugitive former PM Thaksin seeing him from time to time Dorling Philip McKenzie Nick 12 December 2010 Top Singapore officials trash the neighbours The Sydney Morning Herald US embassy cables Thai officials express concerns over crown prince phasaxngkvs The Guardian 14 July 2011 Thaksin ran the risk of self delusion if he thought that the Crown Prince would act as his friend supporter in the future merely because of Thaksin s monetary support he does not enjoy that sort of relationship thnaphl xiwskul chythwch tulathl mkrakhm minakhm 2554 kar epliynphan rchsmyinsthankarnepliynphankaremuxngithy faediywkn pithi 9 chbbthi 1 67 Check date values in date help thnaphl xiwskul chythwch tulathl mkrakhm minakhm 2554 kar epliynphan rchsmyinsthankarnepliynphankaremuxngithy faediywkn pithi 9 chbbthi 1 57 Check date values in date help thnaphl xiwskul chythwch tulathl mkrakhm minakhm 2554 kar epliynphan rchsmyinsthankarnepliynphankaremuxngithy faediywkn pithi 9 chbbthi 1 54 Check date values in date help As father fades his children fight The Economist 18 March 2010 More Lese majeste Charges in Thailand Archived 2013 08 21 thi ewyaebkaemchchin Asia Sentinel April 1 2010 Fromtheold 2010 03 30 Thailand Grenade attacks and online censorship amid mounting political tension khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 2010 08 22 subkhnemux 2017 05 17 Unknown parameter dead url ignored help Shawn W Crispin 14 Mars 2008 The politics of revenge in Thailand Asian Times Online 54 Check date values in date help access date requires url help thnaphl xiwskul chythwch tulathl mkrakhm minakhm 2554 kar epliynphan rchsmyinsthankarnepliynphankaremuxngithy faediywkn pithi 9 chbbthi 1 56 57 Check date values in date help Paul Dailing 22 Feb 2009 Australian Writer Who Insulted Thai Monarchy Shares Prison Cell With Child Molester Weapons Dealer phasaxngkvs huffpost Thais detain Aussie writer The Australian September 05 2008 Thai court jails Australian novelist for three years over royal insult The Scotsman January 19 2009 Author jailed for insulting Thai king CNN com January 19 2009 thnaphl xiwskul chythwch tulathl mkrakhm minakhm 2554 kar epliynphan rchsmyinsthankarnepliynphankaremuxngithy faediywkn pithi 9 chbbthi 1 59 60 span, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม