fbpx
วิกิพีเดีย

สปีชีส์

บทความนี้อาจต้องการตรวจสอบต้นฉบับ ในด้านไวยากรณ์ รูปแบบการเขียน การเรียบเรียง คุณภาพ หรือการสะกด คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความได้

แปดลำดับขั้นสำคัญ ๆ ของการจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ ในหนึ่งสกุลประกอบด้วยหนึ่งสปีชีส์ขึ้นไป ตามแผนภาพไม่ได้แสดงลำดับขั้นที่อยู่อื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างนี้

ในวิชาชีววิทยา ชนิด หรือทับศัพท์ว่า สปีชีส์ (อังกฤษ:species, ย่อ: sp., รูปพหูพจน์ย่อ: spp.) เป็นหน่วยการจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและอันดับอนุกรมวิธานหนึ่ง มักนิยามว่า สปีชีส์เป็นกลุ่มอินทรีย์ใหญ่สุดที่สามารถสืบพันธุ์แล้วออกลูกที่สืบพันธุ์ได้ การมีลักษณะปรับตัวเฉพาะบางท้องถิ่นอาจแบ่งสปีชีส์ต่ออีกได้เป็น "ชื่อต่ำกว่าระดับชนิด" (infraspecific taxa) เช่น ชนิดย่อย (ในทางพฤกษศาสตร์ มีใช้คำอื่น เช่น พันธุ์ (variety) พันธุ์ย่อยและแบบ (forma))

  • Stephen Webster เขียน ,รศ.ดร.อุษณีย์ ยศยิ่งยวด แปล, วิวัฒนาการ, นานมีบุคส์, 2003. ISBN 974-9656-27-X
  1. ค้นหาคำว่า "species", สืบค้นวันที่ 25 กันยายน 2559
วิกิสปีชีส์มีข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Species
  • Quote: "...two species of dinosaur that are members of the same genera varied from each other by just 2.2 percent. Translation of the percentage into an actual number results in an average of just three skeletal differences out of the total 338 bones in the body. Amazingly, 58 percent of these differences occurred in the skull alone. "This is a lot less variation than I'd expected", said Novak..."
  • Quote: "...the sudden mixing of closely related species may occasionally provide the energy to impel rapid evolutionary change..."
  • Quote: "...The researchers have discovered conditions in which pig cells and human cells can fuse together in the body to yield hybrid cells that contain genetic material from both species... "What we found was completely unexpected", says Jeffrey Platt, M.D."
  • Quote: "...gene-swapping was common among ancient bacteria early in evolution..."
บทความเกี่ยวกับชีววิทยานี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

สปีชีส์
สป, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, อาจต, องการตรวจสอบต, นฉบ, ในด, านไวยากรณ, ปแบบการเข, ยน, การเร, ยบเร, ยง, ณภาพ, หร, อการสะกด, ณสามารถช, วยพ, ฒนาบทความได, แปดลำด, บข, นสำค, ของการจำแนกช, นทางว, ทยาศาสตร, ในหน, งสก, ลประกอบด, วยหน, งข, นไป, ตามแผนภาพไม, ได, . spichis phasaxun efadu aekikh bthkhwamnixactxngkartrwcsxbtnchbb indaniwyakrn rupaebbkarekhiyn kareriyberiyng khunphaph hruxkarsakd khunsamarthchwyphthnabthkhwamidaepdladbkhnsakhy khxngkarcaaenkchnthangwithyasastr inhnungskulprakxbdwyhnungspichiskhunip tamaephnphaphimidaesdngladbkhnthixyuxun thixyurahwangni inwichachiwwithya chnid 1 hruxthbsphthwa spichis xngkvs species yx sp rupphhuphcnyx spp epnhnwykarcaaenkchnthangwithyasastrphunthanaelaxndbxnukrmwithanhnung mkniyamwa spichisepnklumxinthriyihysudthisamarthsubphnthuaelwxxklukthisubphnthuid karmilksnaprbtwechphaabangthxngthinxacaebngspichistxxikidepn chuxtakwaradbchnid infraspecific taxa echn chnidyxy inthangphvkssastr miichkhaxun echn phnthu variety phnthuyxyaelaaebb forma duephim aekikhkarekidspichisihm phnthuyxyxangxing aekikhStephen Webster ekhiyn rs dr xusniy ysyingywd aepl wiwthnakar nanmibukhs 2003 ISBN 974 9656 27 X sphthbyytirachbnthitysthan khnhakhawa species subkhnwnthi 25 knyayn 2559aehlngkhxmulxun aekikhwikispichismikhxmulphasaxngkvsekiywkb Specieshttp users rcn com jkimball ma ultranet BiologyPages S Speciation html 2003 12 31 ScienceDaily Working On The Porsche Of Its Time New Model For Species Determination Offered Quote two species of dinosaur that are members of the same genera varied from each other by just 2 2 percent Translation of the percentage into an actual number results in an average of just three skeletal differences out of the total 338 bones in the body Amazingly 58 percent of these differences occurred in the skull alone This is a lot less variation than I d expected said Novak 2003 08 08 ScienceDaily Cross species Mating May Be Evolutionarily Important And Lead To Rapid Change Say Indiana University Researchers Quote the sudden mixing of closely related species may occasionally provide the energy to impel rapid evolutionary change 2004 01 09 ScienceDaily Mayo Researchers Observe Genetic Fusion Of Human Animal Cells May Help Explain Origin Of AIDS Quote The researchers have discovered conditions in which pig cells and human cells can fuse together in the body to yield hybrid cells that contain genetic material from both species What we found was completely unexpected says Jeffrey Platt M D 2000 09 18 ScienceDaily Scientists Unravel Ancient Evolutionary History Of Photosynthesis Quote gene swapping was common among ancient bacteria early in evolution bthkhwamekiywkbchiwwithyaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title spichis amp oldid 9057853, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม