fbpx
วิกิพีเดีย

สถานีรถไฟแม่ทะ

สถานีรถไฟแม่ทะ (อังกฤษ:Mae Tha Railway Station) เป็นสถานีรถไฟประจำอำเภอแม่ทะ เป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ทะ หมู่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 628.45 กิโลเมตร อยู่ระหว่าง สถานีรถไฟศาลาผาลาด และ สถานีรถไฟหนองวัวเฒ่า ใช้สัญญาณหางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวกใช้ห่วงทางสะดวก เป็นสถานีหลีกประจำของขบวนท้องถิ่น 407 กับท้องถิ่น 408 เมื่อขบวนรถตามเวลา

สถานีรถไฟแม่ทะ
ป้าย และอาคารสถานีรถไฟแม่ทะ
ที่ตั้งบ้านแม่ทะ หมู่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สายทางรถไฟสายเหนือ
ชานชาลา1
รางกว้าง 1 เมตร
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างระดับดิน
ระดับชานชาลา3
ที่จอดรถลานจอดรถหลังสถานี
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี1189
เขตค่าโดยสารช่องจำหน่ายตั๋วทุกสถานีรถไฟ
ประวัติ
เปิดให้บริการ1 เมษายน พ.ศ. 2459 (105 ปี)
ผู้โดยสาร
ผู้โดยสาร ()ประมาณ 10 คน /วัน
2 ขบวนที่จอดสถานีนี้
การเชื่อมต่อ
ปานกลาง
แม่ทะ
Mae Tha
กิโลเมตรที่ 628.45

สถานีรถไฟแม่ทะเป็นสถานีรถไฟขนาดเล็ก จึงมีแค่ขบวนรถไฟที่จอด 2 ขบวนคือ รถท้องถิ่น407/408 จาก นว.-ชม./ชม.-นว. เนื่องจากไม่ห่างจากอำเภอเมืองลำปางมาก ทำให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกรุงเทพจึงต้องไปขึ้นขบวนรถที่สถานีรถไฟนครลำปางหรือสถานีรถไฟแม่เมาะแล้วแต่จะสะดวก

สถานีรถไฟแม่ทะตั้งอยู่บริเวณช่วงทางโค้ง และหน้าอาคารสถานีรถไฟมีภูเขา ซึ่งในฝั่งอาคารสถานีจะอยู่ในอาณาเขตตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ส่วนฝั่งตรงข้ามสถานีหรือย่านจะอยู่ในอาณาเขตตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เหมือนกับสถานีรถไฟศาลาผาลาด

เนื้อหา

 • ประเภทเส้นทาง : ทางรถไฟทางไกลสายเหนือ
 • รหัส : 1189
 • ชื่อภาษาไทย : แม่ทะ
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Mae Tha
 • ชื่อย่อภาษาไทย : มท.
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : MTA.
 • ชั้นสถานี : สถานีรถไฟชั้น 3
 • ระบบอาณัติสัญญาณ : หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก
 • พิกัดที่ตั้ง : ห่างจากชุมชนหมู่บ้านแม่ทะ ประมาณ 1.2 กม.
 • ที่อยู่ : บ้านแม่ทะ หมู่ที่1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
 • ขบวนรถ/วัน:จอด 2 ขบวน รถท้องถิ่น
 • ปริมาณผู้โดยสาร/วัน : ประมาณ 10 คน
 • สถานีก่อนหน้า : สถานีรถไฟศาลาผาลาด
 • สถานีถัดไป : สถานีรถไฟหนองวัวเฒ่า
 • ห่างจากสถานีกรุงเทพ : 628.45 กิโลเมตร

เที่ยวไป

ขบวนรถ ต้นทาง แม่ทะ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ท407 นครสวรรค์ 05.00 12.19 เชียงใหม่ 14.35
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวกลับ

ขบวนรถ ต้นทาง แม่ทะ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ท408 เชียงใหม่ 09.30 12.20 นครสวรรค์ 19.55
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้าสถานีรถไฟแม่ทะ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 เปิดใช้งานเดินรถครั้งแรก วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2459 เป็นช่วงการก่อสร้างเส้นทางและทดลองเดินรถในช่วงที่ 12 ของการสร้างทางรถไฟสายเหนือ ระหว่าง แม่จาง-นครลำปาง ระยะทาง 42 กิโลเมตร

 1. สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2563
 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ สถานีรถไฟแม่ทะ
  • ภาพถ่ายดาวเทียมจาก หรือ
  • แผนที่จาก หรือ
  • ภาพถ่ายทางอากาศจาก

พิกัดภูมิศาสตร์:18°11′52″N99°33′16″E /18.1979091°N 99.5544423°E /18.1979091; 99.5544423

สถานีรถไฟแม่ทะ
สถาน, รถไฟแม, ทะ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งกฤษ, railway, station, เป, นสถาน, รถไฟประจำอำเภอแม, ทะ, เป, นสถาน, รถไฟช, ในเส, นทางรถไฟสายเหน, งอย, านแม, ทะ, หม, ตำบลแม, ทะ, อำเภอแม, ทะ, งหว, ดลำปาง, อย, างจากสถาน, รถไฟกร, งเทพเป, นระยะทาง, โลเมตร, อย, ระหว, าง, สถ. sthanirthifaemtha phasaxun efadu aekikh sthanirthifaemtha xngkvs Mae Tha Railway Station epnsthanirthifpracaxaephxaemtha epnsthanirthifchn 3 inesnthangrthifsayehnux tngxyuthibanaemtha hmu 1 tablaemtha xaephxaemtha cnghwdlapang xyuhangcaksthanirthifkrungethphepnrayathang 628 45 kiolemtr xyurahwang sthanirthifsalaphalad aela sthanirthifhnxngwwetha ichsyyanhangpla immisyyanetuxn ichhwngthangsadwkichhwngthangsadwk 1 epnsthanihlikpracakhxngkhbwnthxngthin 407 kbthxngthin 408 emuxkhbwnrthtamewlasthanirthifaemthapay aelaxakharsthanirthifaemthathitngbanaemtha hmu 1 tablaemtha xaephxaemtha cnghwdlapangecakhxngkarrthifaehngpraethsithysaythangrthifsayehnuxchanchala1rangkwang 1 emtrokhrngsrangpraephthokhrngsrangradbdinradbchanchala3thicxdrthlancxdrthhlngsthanikhxmulxunrhssthani1189ekhtkhaodysarchxngcahnaytwthuksthanirthifprawtiepidihbrikar1 emsayn ph s 2459 105 pi phuodysarphuodysar praman 10 khn wn2 khbwnthicxdsthaninikarechuxmtxpanklangaemthaMae Thakiolemtrthi 628 45salaphalad Sala Pha Lat 6 25 km hnxngwwetha Nong Wua Thao 8 96 km duephim raychuxsthanirthif sayehnux sthanirthifaemthaepnsthanirthifkhnadelk cungmiaekhkhbwnrthifthicxd 2 khbwnkhux rththxngthin407 408 cak nw chm chm nw enuxngcakimhangcakxaephxemuxnglapangmak thaihphuodysarthicaedinthangipkrungethphcungtxngipkhunkhbwnrththisthanirthifnkhrlapanghruxsthanirthifaememaaaelwaetcasadwk sthanirthifaemthatngxyubriewnchwngthangokhng aelahnaxakharsthanirthifmiphuekha sunginfngxakharsthanicaxyuinxanaekhttablaemtha xaephxaemtha cnghwdlapang swnfngtrngkhamsthanihruxyancaxyuinxanaekhttablphrabath xaephxemuxnglapang cnghwdlapang ehmuxnkbsthanirthifsalaphalad enuxha 1 khxmulcaephaa 2 tarangewlakaredinrth 2 1 ethiywip 2 2 ethiywklb 3 prawtikarkxsrangsthanirthifaemtha 4 xangxing 5 aehlngkhxmulxunkhxmulcaephaa aekikhpraephthesnthang thangrthifthangiklsayehnux rhs 1189 chuxphasaithy aemtha chuxphasaxngkvs Mae Tha chuxyxphasaithy mth chuxyxphasaxngkvs MTA chnsthani sthanirthifchn 3 rabbxantisyyan hangpla immisyyanetuxn ichhwngthangsadwk phikdthitng hangcakchumchnhmubanaemtha praman 1 2 km thixyu banaemtha hmuthi1 tablaemtha xaephxaemtha cnghwdlapang 52150 khbwnrth wn cxd 2 khbwn rththxngthin primanphuodysar wn praman 10 khn sthanikxnhna sthanirthifsalaphalad sthanithdip sthanirthifhnxngwwetha hangcaksthanikrungethph 628 45 kiolemtrtarangewlakaredinrth aekikhethiywip aekikh khbwnrth tnthang aemtha playthang hmayehtuchuxsthani ewlaxxk chuxsthani ewlathungth407 nkhrswrrkh 05 00 12 19 echiyngihm 14 35 dph rthdwnphiess d rthdwn r rtherw th rththrrmda ch rthchanemuxng phch rthphiesschanemuxng th rththxngthin n rthnaethiyw s rthsinkha ethiywklb aekikh khbwnrth tnthang aemtha playthang hmayehtuchuxsthani ewlaxxk chuxsthani ewlathungth408 echiyngihm 09 30 12 20 nkhrswrrkh 19 55 dph rthdwnphiess d rthdwn r rtherw th rththrrmda ch rthchanemuxng phch rthphiesschanemuxng th rththxngthin n rthnaethiyw s rthsinkhaprawtikarkxsrangsthanirthifaemtha aekikhsthanirthifaemtha sranginsmyrchkalthi 6 epidichnganedinrthkhrngaerk wnthi 1 emsayn ph s 2459 epnchwngkarkxsrangesnthangaelathdlxngedinrthinchwngthi 12 2 khxngkarsrangthangrthifsayehnux rahwang aemcang nkhrlapang rayathang 42 kiolemtrxangxing aekikh raychuxsthanirthifaelathihyudrth sayehnux smudelkhrhsaethnchuxsthaniaelathihyudrth sungerimichtngaet 01 t kh 2522 subkhnemux 11 minakhm 2563aehlngkhxmulxun aekikhaephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng sthanirthifaemtha phaphthaydawethiymcakwikiaemepiy hruxkuekilaemps aephnthicakmltiaemp hruxoklbxlikd phaphthaythangxakascakethxrraesirfewxr phikdphumisastr 18 11 52 N 99 33 16 E 18 1979091 N 99 5544423 E 18 1979091 99 5544423ekhathungcak https th wikipedia org w index php title sthanirthifaemtha amp oldid 8746738, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม