fbpx
วิกิพีเดีย

รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้

รายชื่อสถานีรถไฟในประเทศไทย
(ดำเนินการโดย รฟท.)
  ย่านชานเมือง
(กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย/ลพบุรี)
  สายเหนือ
(ชุมทางบ้านภาชี - เชียงใหม่)
  สายตะวันออกเฉียงเหนือ
(ชุมทางบ้านภาชี - อุบลราชธานี/หนองคาย)
  สายใต้
(ชุมทางบางซื่อ/ธนบุรี - สุไหงโกลก)
  สายตะวันออก
(สามเหลี่ยมจิตรลดา - อรัญประเทศ/สัตหีบ)
  สายแม่กลอง
(วงเวียนใหญ่ - มหาชัย และบ้านแหลม - แม่กลอง)
ดู · แก้ไข · พูดคุย

รายชื่อสถานีรถไฟและที่หยุดรถ สายใต้

หมายเหตุ : ที่หยุดรถ หมายถึง สถานีรถไฟที่ไม่มีอาคารสถานีและนายสถานีประจำ แต่อาจมีที่พักผู้โดยสารและที่ขายตั๋วแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจถูกยุบเลิกหรือตั้งใหม่ได้ ที่หยุดรถบางที่อาจไม่มีรถหยุดเลยแม้แต่รถธรรมดา สำหรับสถานีทุกแห่ง รถธรรมดาจะหยุดทุกสถานี

เนื้อหา

รายชื่อสถานีรถไฟในเส้นทางสายใต้

รถเร็วจะหยุดเป็นบางสถานี รถด่วนและด่วนพิเศษ จะหยุดห่างขึ้นตามศักดิ์ของขบวน

กรุงเทพ—ชุมทางตลิ่งชัน (กท.—ตช.)

ลำดับสถานีจาก กท. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก กท. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
กรุงเทพ - ชุมทางตลิ่งชัน
1 กรุงเทพ Bangkok 1001 0.00 กม. พิเศษ กท. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นทางรถไฟสายใต้ที่สถานีนี้ ออกจากสถานีเป็นทางสาม ทางทีหนึ่งและสองเป็นทางสำหรับสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ทางที่สามเป็นทางสำหรับไปสายแม่น้ำและสายตะวันออก (สายแปดริ้ว) จากสายตะวันออกมีทางแยกเฉพาะรถสินค้าไปสายตะวันออกเฉียงเหนือได้ ผ่านทางชุมทางคลองสิบเก้าจนถึงชุมทางแก่งคอย ซึ่งในบางครั้งจะมีรถโดยสารเดินเมื่อทางสายเหนือไม่สามารถเดินรถได้
2 ยมราช Yommaraj 1002 2.17 กม. ป้ายหยุดรถ ยช. - - จิตลดา ดุสิต มีทางแยกไปสายตะวันออกและสายแม่น้ำเป็นทางสามเหลี่ยม ชื่อ สามเหลี่ยมจิตรลดา เริ่มต้นเขตทางคู่

*มีขบวน 355/356 กรุงเทพ - สุพรรณบุรี - กรุงเทพ ที่จอด

ทุ่งพญาไท ราชเทวี
3 หอประแจจิตรลดา Ho Prajae Chit Lada 1003 3.29 กม. พิเศษ (เขตพระราชฐาน) จล. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ จิตลดา ดุสิต รถไฟโดยสารจะไม่หยุดรับส่งที่สถานีจิตรลดา ด้วยเป็นเขตพระราชฐานและสถานีเฉพาะ ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงนั้น การรถไฟฯได้เปิดใช้“ป้ายหยุดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี (รธ.)” ขึ้นมา และมีขบวนรถชานเมืองหยุดรับส่งผู้โดยสาร รวมถึงขบวนรถธรรมดาบางขบวน ถึงแม้ว่าป้ายหยุดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี และสถานีจิตรลดาจะอยู่พื้นที่เดียวกัน แต่ก็ถือว่าเป็นคนละสถานี
4 โรงพยาบาลรามาธิบดี Ramathibodhi Hospital 1232 3.46 กม. ที่หยุดรถ รธ. - - ทุ่งพญาไท ราชเทวี เปิดขึ้นมาในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานีจิตรลดา ซึ่งผู้โดยสารกลุ่มหลักคือเจ้าหน้าที่,คนไข้ของโรงพยาบาล และ คณะแพทยศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 สามเสน Sam Sen 1004 4.80 กม. 1 สส. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ นครไชยศรี ดุสิต .
สามเสนใน พญาไท
6 ประดิพัทธ์ Pra Diphat 1006 6.37 กม. ป้ายหยุดรถ ป ิ. - - สามเสนใน ปัจจุบันไม่มีป้ายสถานีแล้ว

*มีขบวน 376 รังสิต - หัวตะเข้ ที่จอด

7 ชุมทางบางซื่อ Bang Sue Junction 1007 7.47 กม. 1 บซ. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ บางซื่อ บางซื่อ แยกกับทางรถไฟสายเหนือและทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่บับเป็นสถานี ที่ทำการรับส่งสินค้าพหลโยธิน Phahonyothin Freight Terminal 1008 7.47 กม. พิเศษ(เฉพาะทาง) - - - เป็นย่านสับเปลี่ยนรถสินค้า และที่เก็บขบวนรถโดยสาร
8 บางซ่อน Bang Son 4006 10.37 กม. ที่หยุดรถ ซอ. - - วงศ์สว่าง เดิมชื่อ ที่หยุดรถไฟสทล.10+375, สามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมได้
9 บางบำหรุ Bang Bamru 4005 17.94 กม. 1 บำ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ บางพลัด บางพลัด *จำนวนย่ายและชานชลาไม่รวมสถานีในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง
10 ชุมทางตลิ่งชัน Taling Chan Junction 4004 22.13 กม. 1 ตช. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ฉิมพลี ตลิ่งชัน ทางรถไฟจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อและทางรถไฟจากสถานีรถไฟธนบุรีมาบรรจบกันที่สถานีแห่งนี้

*จำนวนย่ายและชานชลาไม่รวมสถานีในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง

ธนบุรี - สุไหงโก-ลก (ธบ.-โล.)

ลำดับสถานีจาก กท. และธบ. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก ธบ. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
ธนบุรี - สุไหงโก-ลก
- ธนบุรี (เดิม) Thon Buri (Defunct) 4001 0.00 กม. 1 ธบ. - - ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ยกเลิกการใช้งานเมื่อ 4 ตุลาคม 2546

*ปัจจุบันเหลือแต่อาคารสถานี และกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ของโรงพยาบาลศิริราช และมิใช่ทรัพย์สินของ รฟท. อีกต่อไป

-/1 ธนบุรี (บางกอกน้อย) Thon Buri 4002 0.866 กม. 1 ธบ. หางปลา (ไม่ได้ใช้แล้ว) สายลวด มีสัญญาณเตือน เริ่มต้นทางรถไฟสายใต้จากสถานีธนบุรีที่สถานีนี้ ออกจากสถานีเป็นทางเดี่ยว นอกจากนี้ในบางครั้งจะมีกองถ่ายละครโทรทัศน์จะมาถ่ายทำฉากละครโดยใช้รถจักรไอน้ำที่สถานีแห่งนี้ และเป็นต้นทางสำหรับขบวนรถพิเศษทดสอบรถจักรไอน้ำในบางครั้งทางโรงรถจักรธนบุรีจะส่งรถจักรไอน้ำเพื่อทำการทดสอบระบบต่างๆของรถจักรไอน้ำทุกคันไปจนถึงสถานีรถไฟวัดงิ้วราย จังหวัดนครปฐม
-/2 จรัลสนิทวงศ์ Charan Sanitwong 4434 1.54 กม. ป้ายหยุดรถ รว. - - "จรัสนิทวงศ์" ของการรถไฟใช้ ล.ลิง สะกด จะแตกต่างจาก "ถนน จรัสนิทวงศ์" ที่ใช้ ญ.หญิง สะกด
-/3 บางระมาด Bang Ramat 4003 4.29 กม. ที่หยุดรถ รม. - - ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
10/4 ชุมทางตลิ่งชัน Taling Chan Junction 4004 6.08 กม. 1 ตช. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ตลิ่งชัน สถานีรถไฟประจำเขตตลิ่งชัน , ทางรถไฟจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อและทางรถไฟจากสถานีรถไฟธนบุรีมาบรรจบกันที่สถานีแห่งนี้, เขตของแขวงตลิ่งชัน และแขวงฉิมพลี ใช้ทางรถไฟสายใต้แบ่งเขต ฝั่งสถานีอยู่ในเขตแขวงตลิ่งชัน

*ตั้งแต่สถานีนี้เป็นต้นไป ระยะทางจาก กท. ให้บวก 16.05 กม. *จำนวนย่ายและชานชลาไม่รวมสถานีในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง

11/5 บ้านฉิมพลี Ban Chim Phli 4007 8.64 กม. ที่หยุดรถ ฉพ. - - ฉิมพลี
12/6 พุทธมณฑล สาย 2 Phuttamonthon Sai 2 4442 11.47 กม. ที่หยุดรถ ทล. - - ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา
13/7 ศาลาธรรมสพน์ Sala Thammasop 4008 14.05 กม. 2 ทพ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ สถานีรถไฟประจำเขตทวีวัฒนา
14/8 ศาลายา Sala Ya 4009 19.06 กม. 1 ลย. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม เข้าเขตจังหวัดนครปฐม , สถานีรถไฟประจำอำเภอพุทธมณฑล
15/9 วัดสุวรรณ Wat Suwan 4010 23.46 กม. 2 สุ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ มหาสวัสดิ์
16/10 คลองมหาสวัสดิ์ Khlong Maha Sawat 4011 27.05 กม. ที่หยุดรถ มว. - - เคยเป็นสถานี ปัจจุบันลดระดับเป็นที่หยุดรถแล้ว , ยังคงอาคารสถานีไว้ดังเดิม
17/11 วัดงิ้วราย Wat Ngio Rai 4012 30.80 กม. 2 งร. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ งิ้วราย นครชัยศรี เป็นปลายทางของขบวนรถพิเศษทดสอบรถจักรไอน้ำที่ทางโรงรถจักรธนบุรีส่งมาทดสอบในบางครั้งถึงสถานีแห่งนี้
18/12 นครชัยศรี Nakhon Chaisi 4013 35.13 กม. 2 รช. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ วัดแค สถานีรถไฟประจำอำเภอนครชัยศรี
19/13 ท่าแฉลบ Tha Chalaep 4014 40.02 กม. 2 ฉล. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ศีรษะทอง
20/14 ต้นสำโรง Ton Somrong 4015 44.70 กม. 2 โร. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
21/15 นครปฐม Nakhon Pathom 4016 48.12 กม. 1 คฐ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ พระปฐมเจดีย์ สถานีรถไฟประจำจังหวัดนครปฐม , สุดเขตทางคู่ เริ่มทางเดี่ยว เป็นปลายทางของขบวนพิเศษทำเที่ยวรถจักรไอน้ำขบวนที่ 907 กรุงเทพ-นครปฐม และเป็นต้นทางของขบวนพิเศษทำเที่ยวรถจักรไอน้ำขบวนที่ 908 นครปฐม-กรุงเทพ ของวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นสถานีสุดท้ายที่ควบคุมประแจด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ต่อจากนี้ใช้ระบบควบคุมด้วยเครื่องกลสายลวด, เริ่มต้นแนวก่อสร้างทางคู่ช่วงนครปฐม-ชุมพร
22/16 พระราชวังสนามจันทร์ Sanam Chandra Palace 4017 50.13 กม. ที่หยุดรถ สจ. - -
23/17 โพรงมะเดื่อ Phrong Maduea 4018 55.36 กม. 2 พด. ไฟสีสามท่า สายลวด โพรงมะเดื่อ
24/18 คลองบางตาล Khlong Bang Tan 4019 58.97 กม. 2 บา. ไฟสีสามท่า สายลวด หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี เข้าเขตจังหวัดราชบุรี
25/19 ชุมทางหนองปลาดุก Nong Pla Duk Junction 4020 64.19 กม. 2 ปด. ไฟสีสามท่า สายลวด ทางแยกไปเส้นทางสายสุพรรณบุรี และสายน้ำตก
26/20 บ้านโป่ง Ban Pong 4079 68.22 กม. 1 โป. ไฟสีสามท่า สายลวด ป้านโป่ง สถานีรถไฟประจำอำเภอบ้านโป่ง
27/21 นครชุมน์ Nakhom Chum 4081 73.69 กม. 3 นช. ไฟสีสามท่า สายลวด นครชุมน์
28/22 คลองตาคด Khlong Ta Khot 4082 77.29 กม. 3 ตค. ไฟสีสามท่า สายลวด คลองตาคต โพธาราม ** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร **
29/23 โพธาราม Photharam 4083 81.80 กม. 1 พร. ไฟสีสามท่า สายลวด โพธาราม สถานีรถไฟประจำอำเภอโพธาราม
30/24 เจ็ดเสมียน Chet Samian 4085 88.87 กม. 2 จม. ไฟสีสามท่า สายลวด เจ็ดเสมียน
31/25 บ้านกล้วย Ban Kluai 4087 94.64 กม. 3 าก. ไฟสีสามท่า สายลวด ท่าราบ เมืองราชบุรี เป็นสถานีสุดท้ายในภาคกลางที่ควบคุมประแจด้วยเครื่องกลสายลวด ต่อจากนี้จะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าบังคับด้วยแผงสวิตช์

** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร **

32/26 สะพานจุฬาลงกรณ์(สะพานราชบุรี) Chulalongkorn Bridge 4088 100.29 กม. ที่หยุดรถ จา. - - หน้าเมือง
33/27 ราชบุรี Ratchaburi 4089 101.31 กม. 1 รร. ไฟสีสามท่า สายลวด สถานีรถไฟประจำจังหวัดราชบุรี
34/28 บ้านคูบัว Ban Khu Bua 4090 105.46 กม. 3 บบ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ คูบัว
35/29 บ่อตะคร้อ Bo Takhro 4091 111.20 กม. 3 บร. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ บ่อกระดาน ปากท่อ ** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร **
36/30 บ้านป่าไก่ Ban Pa Kai 4092 114.50 กม. ที่หยุดรถ ไป.
- - ป่าไก่
37/31 ปากท่อ Pak Tho 4093 118.62 กม. 2 ปท. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ ปากท่อ สถานีรถไฟประจำอำเภอปากท่อ
38/32 ห้วยโรง Huai Rong 4094 122.77 กม. ที่หยุดรถ โง. - - วังมะนาว
39/33 บางเค็ม Bang Khem 4095 127.18 กม. 3 งเ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ ยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม เข้าเขตจังหวัดสมุทรสงคราม โดยทางรถไฟจะตรงเข้าเขตจังหวัดสมุทรสงคราม แล้วตรงยาวทะลุเข้าเขตจังหวัดเพชรบุรี

และ เป็นสถานีรถไฟทางไกลเพียงสถานีเดียวที่อยู่เขตจังหวัดสมุทรสงคราม (นอกนั้นเป็นสายแม่กลอง)

** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร **

40/34 เขาย้อย Khao Yoi 4097 133.77 กม. 3 เข. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี เข้าเขตจังหวัดเพชรบุรี , สถานีรถไฟประจำอำเภอเขาย้อย , อาคารสถานีอยู่เขตจังหวัดเพชรบุรี ส่วนเสาอาณัติสัญญาณและประแจทางเหนืออยู่เขตจังหวัดสมุทรสงคราม
41/35 หนองปลาไหล Nong Pla Lai 4098 139.44 กม. 3 ปล. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ หนองปลาไหล ** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร **
42/36 บางจาก Bang Chak 4099 143.90 กม. 3 จก. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ บางจาก เมืองเพชรบุรี
43/37 เพชรบุรี Phetchaburi 4101 150.49 กม. 1 พบ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ คลองกระแซง สถานีรถไฟประจำจังหวัดเพชรบุรี
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางเพชรบุรี (สบท.พบ.)
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางเพชรบุรี (สบช.พบ.)
44/38 เขาทโมน Khao Thamon 4104 160.32 กม. 3 โม. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ ดอนยาง เคยมีทางแยกเพื่อขนหินจากเขาทโมน ปัจจุบันเลิกการใช้งานแล้ว
45/39 หนองไม้เหลือง Nong Mai Lueang 4105 164.21 กม. 3 นม. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ หนองกระเจ็ด บ้านลาด ตัวอาคารสถานีอยู่ในเขตอำเภอบ้านลาด ส่วนด้านทางหลีกอยู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี
46/40 หนองจอก Nong Chok 4107 169.90 กม. 2 หจ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ หนองจอก ท่ายาง สถานีรถไฟประจำอำเภอท่ายาง

** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร **

47/41 หนองศาลา Nong Sala 4108 175.40 กม. 3 งา. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ นายาง ชะอำ
48/42 ชะอำ Cha-am 4111 187.06 กม. 1 ชอ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ ชะอำ สถานีรถไฟประจำอำเภอชะอำ , เดิมชื่อ บ้านชะอำ
49/43 ห้วยทรายเหนือ Huai Sai Nuea 4114 197.86 กม. 3 ซน. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ ** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร **
50/44 ห้วยทรายใต้ Huai Sai Tai 4115 201.64 กม. 3 ซใ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์
51/45 หัวหิน Hua Hin 4118 212.99 กม. 1 หห. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เข้าเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , สถานีรถไฟประจำอำเภอหัวหิน
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • กองบำรุงทางเขตหัวหิน
  • วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตหัวหิน (วบข.หห.)
  • วิศวกรโท (วศธ.)
  • พนักงานสถานที่หัวหิน (พสถ.หห.)
 • ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
  • พนักงานควบคุมการเดินรถแขวงหัวหิน (ผคร.หห.)
  • พนักงานเดินรถ7 (พคร.7)
 • ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
  • สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน (สสญ.หห.)
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน (สสช.หห.)
  • นายตรวจสายหัวหิน (นตส.หห.)
52/46 หนองแก Nong Kae 4119 216.96 กม. 3 นอ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ หนองแก ** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร **
53/47 สวนสนประดิพัทธ์ Suan Son Pradiphat 4120 221.03 กม. ป้ายหยุดรถ สป. - - -มีขบวนรถท่องเที่ยว 911/912 กท.- สป.- กท. หยุดรับ-ส่ง ทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อยู่ใกล้กับหาดสวนสนประดิพันธ์และอุทยานราชภักดิ์

-ในอนาคตหลังจากสร้างทางคู่เสร็จจะถูกยกระดับเป็นสถานีรถไฟ โดยมีย่าน3ทาง

54/48 เขาเต่า Khao Tao 4121 225.04 กม. 3 ขต. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์
55/49 วังก์พง Wang Phong 4123 232.85 กม. 2 วพ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ วังก์พง ปราณบุรี

ศูนย์การทหารราบลงสถานีนี้

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางวังก์พง (สบท.วพ.)
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางวังก์พง (สบช.วพ.)
56/50 ปราณบุรี Pran Buri 4124 235.85 กม. 1 ปน. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ ปราณบุรี สถานีรถไฟประจำอำเภอปราณบุรี
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางปราณบุรี (นตท.ปน.)
57/51 ห้วยขวาง Huai Khwang 4125 241.83 กม. ที่หยุดรถ ขว. - - ศิลาลอย สามร้อยยอด
58/52 หนองคาง Nong Khang 4126 246.94 กม. 3 อค. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ ** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร **
59/53 สามร้อยยอด Sam Roi Yot 4128 254.99 กม. 2 สย. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ ไร่เก่า สถานีรถไฟประจำอำเภอสามร้อยยอด
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางสามร้อยยอด (นตท.สย.)
60/54 สามกระทาย Sam Krathai 4130 261.15 กม. 3 สท. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ สามกระทาย กุยบุรี เดิมชื่อ สังกระทาย

** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร **

61/55 กุยบุรี Kui Buri 4133 271.33 กม. 2 กย. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ กุยบุรี สถานีรถไฟประจำอำเภอกุยบุรี
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางกุยบุรี (นตท.กย.)
62/56 บ่อนอก Bo Nok 4135 278.85 กม. 3 บน. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร **
63/57 ทุ่งมะเม่า Thung Mamao 4138 288.88 กม. 3 มเ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ อ่าวน้อย
64/58 คั่นกระได Khan Kradai 4140 294.76 กม. 3 กด. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์
65/59 ประจวบคีรีขันธ์ Prachuap Khiri Khan 4142 302.33 กม. 1 จข. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ ประจวบคีรีขันธ์ สถานีรถไฟประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ (นตท.จข.)
 • ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
  • นายตรวจสายประจวบคีรีขันธ์ (นตส.จข.)
 • ฝ่ายการช่างกล
  • พนักงานตรวจรถประจวบคีรีขันธ์ (พตร.จข.)
  • รันนิ่งรูมแขวงบางซื่อ
  • รันนิ่งรูมแขวงธนบุรี
  • รันนิ่งรูมแขวงดีเซลรางกรุงเทพ
  • รันนิ่งรูมแขวงชุมพร
66/60 หนองหิน Nong Hin 4144 310.37 กม. 2 นห. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ คลองวาฬ -ในอนาคตหลังจากสร้างทางคู่เสร็จจะถูกลดระดับลงเป็นที่หยุดรถ
67/61 หว้ากอ Whagor 4145 313.42 กม. ที่หยุดรถ ห้. - - -ในอนาคตหลังจากสร้างทางคู่เสร็จจะถูกยกระดับเป็นสถานีรถไฟ โดยมีย่าน 4 ทางพร้อม Container Yard
68/62 วังด้วน Wang Duan 4146 318.22 กม. 3 วด. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ ห้วยทราย
69/63 ห้วยยาง Huai Yang 4149 329.07 กม. 2 หย. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ ห้วยยาง ทับสะแก
70/64 ทุ่งประดู่ Thung Pradu 4152 338.60 กม. 3 ทด. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ ทับสะแก -ในอนาคตหลังจากสร้างทางคู่เสร็จจะถูกลดระดับลงเป็นที่หยุดรถ
71/65 ทับสะแก Thap Sakae 4153 342.06 กม. 1 สก. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ สถานีรถไฟประจำอำเภอทับสะแก
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางทับสะแก (นตท.สก.)
72/66 ดอนทราย Don Sai 4154 347.00 กม. 3 ดซ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ นาหูกวาง -ในอนาคตหลังจากสร้างทางคู่เสร็จจะถูกลดระดับลงเป็นที่หยุดรถ
73/67 โคกตาหอม Khok Ta Hom 4156 353.04 กม. ที่หยุดรถ โห. - - ธงชัย บางสะพาน -ในอนาคตหลังจากสร้างทางคู่เสร็จจะถูกยกระดับเป็นสถานีรถไฟ โดยมีย่าน 4 ทาง
74/68 บ้านกรูด Ban Krut 4158 360.53 กม. 2 กร. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางบ้านกรูด (สบท.กร.)
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางบ้านกรูด (สบช.กร.)
  • พนักงานสถานที่บ้านกรูด (พสถ.กร.)
75/69 หนองมงคล Nong Mongkhon 4159 365.85 กม. ที่หยุดรถ หน. - -
76/70 นาผักขวง Na Phak Khuang 4161 371.04 กม. 3 ผข. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ กำเนิดนพคุณ
77/71 บางสะพานใหญ่ Bang Saphan Yai 4163 376.52 กม. 1 พญ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ สถานีรถไฟประจำอำเภอบางสะพาน
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางบางสะพานใหญ่ (นตท.พญ.)
 • ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
  • นายตรวจสายประจวบคีรีขันธ์ (นตส.จข.)
78/72 หินกอง Hin Kong 4164 383.58 กม. ที่หยุดรถ หก. - - พงศ์ประศาสน์
79/73 ชะม่วง Cha Muang 4165 385.92 กม. 3 ชว. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์
80/74 บางสะพานน้อย Bang Saphan Noi 4167 392.66 กม. 2 พน. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ บางสะพาน บางสะพานน้อย สถานีรถไฟประจำอำเภอบางสะพานน้อย
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางบางสะพานน้อย (นตท.พน.)
81/75 ห้วยสัก Huai Sak 4169 399.92 กม. 2 ยส. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ ทรายทอง
82/76 บ้านทรายทอง Ban Sai Thong 4170 404.30 กม. ที่หยุดรถ ซท. - -
83/77 เขาไชยราช Khao Chaiyarat 4172 409.65 กม. 2 ขช. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร เข้าเขตจังหวัดชุมพร
84/78 มาบอำมฤต Map Ammarit 4175 420.59 กม. 2 มร. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ ดอนยาง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางมาบอำมฤต (นตท.มร.)
85/79 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ Ban Sap Sombun 4177 427.66 กม. ที่หยุดรถ ซส. - - ชุมโค
86/80 คลองวังช้าง Khlong Wang Chang 4178 434.29 กม. 3 คช. ไฟสีสามท่า สายลวด
87/81 ปะทิว Pathio 4179 439.34 กม. 1 ะท. ไฟสีสามท่า สายลวด สถานีรถไฟประจำอำเภอปะทิว
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางปะทิว (นตท.ะท.)
88/82 บ้านคอกม้า Ban Khok Ma 4181 447.46 กม. 3 คา. ไฟสีสามท่า สายลวด บางสน
89/83 สะพลี Saphli 4182 453.80 กม. 3 สี. ไฟสีสามท่า สายลวด สะพลี
90/84 หนองเนียน Nong Nian 4183 458.38 กม. ที่หยุดรถ งน. - - นาชะอัง เมืองชุมพร
91/85 นาชะอัง Na Cha-ang 4184 463.20 กม. 3 ชง. ไฟสีสามท่า สายลวด
92/86 ชุมพร Chumphon 4186 468.53 กม. 1 ชพ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ ท่าตะเภา สถานีรถไฟประจำจังหวัดชุมพร , สิ้นสุดแนวก่อสร้างทางคู่ช่วงนครปฐม-ชุมพร, เคยมีทางแยกไปสถานีรถไฟเขาฝาชี ของทางรถไฟสายคอคอดกระ ปัจจุบันยกเลิกการใช้งานแล้ว
93/87 แสงแดด Saeng Daet 4187 472.54 กม. 3 สด. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ตากแดด
94/88 ทุ่งคา Thung Kha 4189 480.91 กม. 3 ทค. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ทุ่งคา
95/89 วิสัย Wisai 4191 489.97 กม. 3 ไส. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด วิสัยเหนือ
96/90 บ้านครน Ban Khron 4192 495.75 กม. ที่หยุดรถ คร. - - ครน สวี
97/91 สวี Sawi 4194 500.76 กม. 1 ะว. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว นาโพธิ์ สถานีรถไฟประจำอำเภอสวี
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางสวี (นตท.ะว.)
98/92 เขาสวนทุเรียน Khao Suan Thurian 4196 508.51 กม. 3 ขร. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว นาสัก
99/93 เขาปีบ Khao Pip 4197 512.02 กม. ที่หยุดรถ ขป. - - ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
100/94 ปากตะโก Pak Tako 4199 516.81 กม. 2 ตก. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว สถานีรถไฟประจำอำเภอทุ่งตะโก
101/95 ท่าทอง Tha Thong 4200 522.35 กม. ที่หยุดรถ ทอ. - - ตะโก
102/966 ควนหินมุ้ย Khuan Hin Mui 4201 526.08 กม. 3 มย. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว นาขา หลังสวน
103/97 หลังสวน Lang Suan 4203 533.30 กม. 1 งส. ไฟสีสามท่า มีสัญญาณตัวแทน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด หลังสวน สถานีรถไฟประจำอำเภอหลังสวน
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางหลังสวน (นตท.งส.)
104/98 คลองขนาน Khlong Khanan 4205 541.03 กม. 3 คข. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว บ้านควน
105/99 หัวมาด Hua Mat 4206 546.53 กม. ที่หยุดรถ มั. - - ทุ่งหลวง ละแม
106/100 ละแม Lamae 4208 553.70 กม. 2 แม หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ละแม สถานีรถไฟประจำอำเภอละแม
107/101 บ้านดวด Ban Duat 4210 560.14 กม. 3 ดว. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว สวนแตง
108/102 คันธุลี Khan Thuli 4212 566.37 กม. 3 คล. หางปลา มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี เข้าเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
109/103 ดอนธูป Don Thup 4213 570.05 กม. 3 ดธ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว เดิมชื่อ ห้วยนํ้าเย็น
110/104 ท่าชนะ Tha Chana 4215 577.78 กม. 2 นะ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว สมอทอง สถานีรถไฟประจำอำเภอท่าชนะ
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางท่าชนะ (นตท.นะ.)
  • เดิมชื่อสถานีหนองหวาย
111/105 บ้านเกาะมุกข์ Ban Ko Muk 4217 584.06 กม. ที่หยุดรถ ะม. - - ประสงค์
112/106 เขาพนมแบก Khao Phanom Baek 4218 588.40 กม. 3 ขบ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ป่าเว ไชยา
113/107 ไชยา Chaiya 4221 597.71 กม. 1 ชย. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ตลาดไชยา สถานีรถไฟประจำอำเภอไชยา
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางไชยา (นตท.ชย.)
114/108 ท่าฉาง Tha Chang 4224 610.53 กม. 2 ทฉ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว เขาถ่าน ท่าฉาง สถานีรถไฟประจำอำเภอท่าฉาง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางท่าฉาง (นตท.ทฉ.)
115/109 คลองขุด Khlong Khut 4225 614.00 กม. ที่หยุดรถ ขด. - - ท่าฉาง เคยเป็นสถานีมาก่อน ปัจจุบันถูกลกดระดับลงเป็นที่หยุดรถ
116/110 คลองไทร Khlong Sai 4226 618.87 กม. 3 คไ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว คลองไทร
117/111 มะลวน Maluan 4227 623.92 กม. 2 ลว. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว มะลวน พุนพิน เดิมชื่อ บ้านดอนรัง
118/112 ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ Ban Thung Pho Junction 4229 631.00 กม. 2 ทโ. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด พุนพิน ทางแยกไปสายคีรีรัฐนิคม
119/113 สุราษฎร์ธานี Surat Thani 4239 635.02 กม. 1 รท หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ท่าข้าม สถานีรถไฟประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี , สถานีรถไฟประจำอำเภอพุนพิน , เดิมชื่อ พุนพิน
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางสุราษฎร์ธานี (นตท.รท.)
 • ฝ่ายการช่างกล
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงรถจักรทุ่งสง หน่วย10 ที่สุราษฎร์ธานี (ช.สรจ.ทส.10ที่รท.)
  • พนักงานตรวจรถสุราษฎร์ธานี (พตร.รท.)
120/114 เขาหัวควาย Khao Hua Khwai 4241 641.51 กม. 3 ขค. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว เขาหัวควาย ในอนาคตสถานีเขาหัวควายได้เปลื่ยนชื่อ เป็น บ่อกรัง ส่วนป้ายหยุดรถไฟบ่อกรังได้ย้ายตำแหน่งใหม่
121/115 บ่อกรัง Bo Krang 4243 647.23 กม. ที่หยุดรถ กง. - - ท่าสะท้อน
122/116 เขาพลู Khao Phlu 4245 652.46 กม. 3 ขพ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว
123/117 คลองยา Khlong Ya 4246 657.76 กม. ที่หยุดรถ ยา. - - ท่าเรือ บ้านนาเดิม
124/118 บ้านนา Ban Na 4247 662.34 กม. 2 นน. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด บ้านนา สถานีรถไฟประจำอำเภอบ้านนาเดิม
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางบ้านนา (นตท.นน.)
125/119 ห้วยมุด Huai Mut 4249 669.68 กม. 3 มด. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว นาสาร บ้านนาสาร เคยมีทางรถไฟแยกไปโรงผลิตไม้หมอน ปัจจุบันยกเลิกการใช้งานแล้ว
126/120 นาสาร Na San 4250 673.70 กม. 1 นส. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด สถานีรถไฟประจำอำเภอบ้านนาสาร
127/121 คลองปราบ Khlong Prap 4252 679.90 กม. ที่หยุดรถ ปบ. - - คลองปราบ
128/122 พรุพี Phruphi 4253 684.03 กม. 2 พพ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว พรุพี
129/123 คลองสูญ Khlong Sun 4254 687.72 กม. ที่หยุดรถ - - เวียงสระ เวียงสระ
130/124 บ้านส้อง Ban Song 4255 692.73 กม. 1 สอ. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด บ้านส้อง สถานีรถไฟประจำอำเภอเวียงสระ
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางบ้านส้อง (สบท.สอ.)
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางบ้านส้อง (สบช.สอ.)
  • นายตรวจทางบ้านส้อง (นตท.สอ.)
  • พนักงานสถานที่บ้านส้อง (พสถ.สอ.)
131/125 บ้านพรุกระแชง Ban Phru Krachaeng 4257 699.78 กม. 3 แช. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด
132/126 ห้วยปริก Huai Prik 4258 704.61 กม. 3 หป. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช เข้าเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
133/127 กระเบียด Krabiat 4259 709.87 กม. 3 เบ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว กะเปียด
134/128 ทานพอ Tranpho 4261 716.66 กม. 2 ทา. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ไม้เรียง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางทานพอ (นตท.ทา.)
135/129 ฉวาง Chawang 4262 722.41 กม. 2 ฉว. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ฉวาง สถานีรถไฟประจำอำเภอฉวาง
136/130 คลองจันดี Khlong Chan Di 4264 727.95 กม. 1 จด. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด จันดี มีคิวรถสองแถวเข้าสู่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
137/131 พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ Pho Than Klai Wachasit 4265 729.00 กม. ที่หยุดรถ วจ. - - หลักช้าง ช้างกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางมาสักการะองค์พระเจดีย์และสรีระสังขารของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ณ วัดธาตุน้อย จ.นครศรีธรรมราช การรถไฟฯ จึงเปิดใช้ “ที่หยุดรถพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์” ระหว่างสถานีคลองจันดี - หลักช้าง โดยมีขบวนรถหยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
138/132 หลักช้าง Lak Chang 4266 734.71 กม. 3 หช. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว สถานีรถไฟประจำอำเภอช้างกลาง
139/133 คลองกุย Khlong Kui 4267 738.98 กม. ที่หยุดรถ อก. - - นาบอน นาบอน
140/134 นาบอน Na Bon 4268 743.01 กม. 2 าอ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด สถานีรถไฟประจำอำเภอนาบอน
141/135 คลองจัง Khlong Chang 4269 747.03 กม. 3 คจ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว
142/136 บ้านเกาะปริง Ban Ko Pring 4433 751.03 กม. ที่หยุดรถ ะป. - - หนองหงส์ ทุ่งสง
143/137 ชุมทางทุ่งสง Thung Song Junction 4270 757.08 กม. 1 ทส. ไฟสีสองท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ปากแพรก สถานีรถไฟประจำอำเภอทุ่งสง , ทางแยกไปสายกันตัง
 • ฝ่ายการช่างกล
  • สารวัตรรถจักแขวงทุ่งสง (สรจ.ทส.)
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตทุ่งสง (วบข.ทส.)
  • วิศวกรงานเทคนิคบำรุงทาง (วศธ.ทส.)
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางทุ่งสง (สบท.ทส.)
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางทุ่งสง (สบช.ทส.)
  • นายตรวจทางทุ่งสง (นตท.ทส.)
  • พนักงานสถานที่ทุ่งสง (พสถ.ทส.)
144/138 ใสใหญ่ Sai Yai 4295 762.00 กม. 3 สใ. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ถ้ำใหญ่
145/139 ช่องเขา Chong Khao 4297 767.78 กม. 3 ชข. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
- เข้าอุโมงค์ช่องเขา ยาว 335.90 เมตร กม.ที่ 769.82-770.05
146/140 ร่อนพิบูลย์ Ron Phibun 4299 776.33 กม. 2 รบ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สถานีรถไฟประจำอำเภอร่อนพิบูลย์
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางร่อนพิบูลย์ (นตท.รบ.)
147/141 ชุมทางเขาชุมทอง Khao Chum Thong Junction 4300 781.01 กม. 3 ชท. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ควนเกย ทางแยกไปสายนครศรีธรรมราช
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางเขาชุมทอง (สบท.ชท.)
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางเขาชุมทอง (สบช.ชท.)
  • นายตรวจทางเขาชุมทอง (นตท.ชท.)
  • พนักงานสถานที่เขาชุมทอง (พสถ.ชท.)
148/142 ควนหนองคว้า Khuan Nong Khwa 4310 789.38 กม. 3 คว. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ สถานีรถไฟประจำอำเภอจุฬาภรณ์
149/143 บ้านตูล Ban Tun 4311 794.94 กม. 3 ตน. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด บ้านตูล ชะอวด
150/144 บ้านทุ่งค่าย ฺBan Tung khaj 4313 802.85 กม. ที่หยุดรถ น่. - - ชะอวด
151/145 ชะอวด Cha-uat 4315 806.06 กม. 2 ชด. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด สถานีรถไฟประจำอำเภอชะอวด, เคยมีทางแยกไปริมคลองท่าเสม็ด (ยกเลิกใช้งาน) เดิมชื่อ ท่าเสม็ด
152/146 หนองจิก Nong Jik 4316 810.69 กม. ป้ายหยุดรถ อจ. - - นางหลง
153/147 บ้านนางหลง Ban Nang Long 4317 813.47 กม. 3 นล. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด
154/148 บ้านตรอกแค Ban Trok Kea 4435 816.35 กม. ป้ายหยุดรถ คั. - - ขอดหาด
155/149 บ้านขอนหาด Ban Khon Hat 4318 818.95 กม. 3 ขห. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด
156/150 แหลมโตนด Laem Tanot 4319 824.06 กม. 3 โน. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง เข้าเขตจังหวัดพัทลุง
157/151 บ้านสุนทรา Ban Suntara 4320 828.03 กม. ที่หยุดรถ บท. - - ปันแต
158/152 ปากคลอง Pak Khlong 4321 833.11 กม. 2 ปค. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด มะกอกเหนือ
159/153 บ้านมะกอกใต้ Ban Makok Tai 4323 837.05 กม. ที่หยุดรถ บใ. - -
160/154 ชัยบุรี Chai Buri 4324 839.97 กม. ที่หยุดรถ ไช. - - ชัยบุรี เมืองพัทลุง
161/155 พัทลุง Phattalung 4325 846.01 กม. 1 พท. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด คูหาสวรรค์ สถานีรถไฟประจำจังหวัดพัทลุง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางพัทลุง นตท.พท.
162/156 นาปรือ Na Pru 4326 849.07 กม. ที่หยุดรถ ปร. - - ควนมะพร้าว
163/157 บ้านค่ายไทย Ban Khai Thai 4327 853.19 กม. ป้ายหยุดรถ ทย. - - ตำนาน
164/158 บ้านต้นโดน Ban Ton Don 4328 856.28 กม. 3 บโ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว หานโพธิ์ เขาชัยสน
165/159 บ้านห้วยแตน Ban Huai Tan 4329 859.25 กม. ป้ายหยุดรถ ยแ. - -
166/160 เขาชัยสน Khao Chaison 4330 865.01 กม. 2 เช. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว เขาชัยสน สถานีรถไฟประจำอำเภอเขาชัยสน
167/161 บางแก้ว Bang Kaeo 4331 870.17 กม. 2 แก. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ท่ามะเดื่อ บางแก้ว สถานีรถไฟประจำอำเภอบางแก้ว
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางบางแก้ว (นตท.แก.)
168/162 ควนพระ Khuan Phra 4333 876.50 กม. ที่หยุดรถ คะ. - - ฝาละมี ปากพะยูน
169/163 ควนเคี่ยม Khuan Khiam 4334 881.15 กม. 3 คเ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว
170/164 หารกง Han Kong 4335 885.35 กม. ป้ายหยุดรถ ฮก. - -
171/165 หารเทา Hanthao 4336 888.68 กม. 2 หท. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว หารเทา
172/166 วัดควนเผยอ Wat Khuan Phayoe 4337 893.49 กม. ป้ายหยุดรถ วผ. - - ดอนประดู่
173/167 โคกทราย Khok Sai 4338 896.24 กม. 3 โท. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ดอนทราย
174/168 ควนเนียง Khuan Niang 4340 902.97 กม. 2 เน. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา เข้าเขตจังหวัดสงขลา , สถานีรถไฟประจำอำเภอควนเนียง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางควนเนียง (นตท.เน.)
175/169 บ้านเกาะใหญ่ Ban Ko Yai 4342 909.50 กม. 3 กใ. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด บางเหรียง
176/170 บางกล่ำ Bang Klam 4344 917.02 กม. 2 บล. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด บางกล่ำ บางกล่ำ สถานีรถไฟประจำอำเภอบางกล่ำ
177/171 บ้านดินลาน Ban Din Lan 4345 921.84 กม. 3 ดล. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ท่าช้าง
178/172 ชุมทางหาดใหญ่ Hat Yai Junction 4347 928.58 กม. 1 หใ. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก ไฟฟ้า-รีเลย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สถานีรถไฟประจำอำเภอหาดใหญ่ , สถานีรถไฟประจำจังหวัดสงขลา ,

-เป็นสถานีแห่งเดียวในภาคใต้ตอนล่างที่ใช้ประแจกลไฟฟ้าชนิดตู้ควบคุมพร้อมเครื่องทางสะดวก (รีเลย์) -ทางแยกไปสายสงขลา (ยุบเลิกเมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2521) และสายปาดังเบซาร์

-เดิมสถานีรถไฟอู่ตะเภา เป็นสถานีชุมทางรถไฟเดิมในเส้นทางสายสงขลา ก่อนย้านมาสถานีรถไฟหาดใหญ่ในปัจจุบัน

 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • สารวัตรงานเครื่องกลบำรุงทางหนักหาดใหญ่ (สบน.หใ.)
  • วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ (วบข.หใ.)
  • วิศวกรงานเทคนิคบำรุงทาง (วศธ.หใ.)
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางหาดใหญ่ (สบท.หใ.)
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางหาดใหญ่ (สบช.หใ.)
  • นายตรวจทางหาดใหญ่ (นตท.หใ.)
  • พนักงานสถานที่หาดใหญ่ (พสถ.หใ.)
179/173 นาม่วง Na Muang 4377 940.26 กม. 2 มง. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว นาหม่อม นาหม่อม สถานีรถไฟประจำอำเภอนาหม่อม
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางนาม่วง (นตท.มง.)
180/174 วัดควนมีด Wat Khuan Mit 4381 953.75 กม. 3 วม. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว คลองเปียะ จะนะ
181/175 จะนะ Chana 4384 964.50 กม. 2 จน. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว บ้านนา สถานีรถไฟประจำอำเภอจะนะ
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางจะนะ (นตท.จน.)
182/176 ท่าแมงลัก Tha Maenglak 4386 972.10 กม. 3 งก. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว สะกอม เทพา
183/177 เกาะสะบ้า Ko Saba 4388 980.79 กม. 2 กส. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว เกาะสะบ้า
184/178 เทพา Thepha 4391 991.99 กม. 2 เท. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว เทพา สถานีรถไฟประจำอำเภอเทพา
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางเทพา (สบท.เท.)
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางเทพา (สบช.เท.)
  • พนักงานสถานที่เทพา (พสถ.เท.)
185/179 ตาแปด Ta Paet 4393 999.91 กม. 3 ตป. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว ท่าม่วง
186/180 บ้านนิคม Ban Nikhom 4394 1003.27 กม. ที่หยุดรถ นิ. - - โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี เข้าเขตจังหวัดปัตตานี
187/181 ปัตตานี (โคกโพธิ์) Pattani (Khok Pho) 4395 1009.21 กม. 1 นี. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก ประแจกลเดี่ยว สถานีรถไฟประจำอำเภอโคกโพธิ์ , สถานีรถไฟประจำจังหวัดปัตตานี ,
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางปัตตานี (นตท.นี.)
188/182 นาประดู่ Na Pradu 4397 1016.73 กม. 2 าด. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด นาประดู่
189/183 วัดช้างให้ Wat Chang Hai 4437 1020.09 กม. 2 ชห. - - ควนโนรี
190/184 ป่าไร่ Pa Rai 4398 1021.29 กม. ที่หยุดรถ ปไ. - - ทุ่งพลา เดิมเป็นสถานี หลังได้เกิดเหตุผู้ก่อความไม่สงบลอบวางเพลิงเผาสถานี ทำให้สถานีฯถูกลดระดับลงมาเป็นที่หยุดรถ
191/185 คลองทราย Khlong Sai 4399 1026.07 กม. 3 คซ. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด แม่ลาน แม่ลาน สถานีรถไฟประจำอำเภอแม่ลาน
192/186 ตาเซะ Tase 4400 1031.59 กม. 3 ตซ. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา เข้าเขตจังหวัดยะลา
193/187 บ้านยุโป Ban Yupo 4401 1034.88 กม. ที่หยุดรถ ยโ. - - ยุโป ยกเลิกใช้งาน
194/188 ยะลา Yala 4402 1038.74 กม. 1 ยล. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด สะเตง สถานีรถไฟประจำจังหวัดยะลา
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางยะลา (นตท.ยล.)
195/189 ไม้แก่น Mai Kaen 4405 1048.80 กม. 3 ไม. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด วังพญา รามัน
196/190 บ้านปาแต Ban Patae 4406 1051.95 กม. ที่หยุดรถ ตแ. - - กาตอตือร๊ะ
197/191 รามัน Raman 4408 1056.82 กม. 2 รั. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด กายูบอเกาะ สถานีรถไฟประจำอำเภอรามัน
198/192 บาลอ Balo 4409 1061.70 กม. 3 าล. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด บาลอ
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางบาลอ (นตท.าล.)
199/193 รือเสาะ Ruso 4411 1071.19 กม. 2 สะ. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส เข้าเขตจังหวัดนราธิวาส , สถานีรถไฟประจำอำเภอรือเสาะ
200/194 บ้านสะโลว์บูกิ๊ตยือแร Ban Salo Bukit Yuaerae 4412 1075.98 กม. ที่หยุดรถ ยื - -
201/195 ลาโละ Lalo 4414 1081.77 กม. 3 ลล. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ลาโละ
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางลาโละ (นตท.ลล.)
202/196 มะรือโบ Marubo 4416 1089.46 กม. 2 โบ. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด มะรือโบตก ระแงะ
203/197 กะแด๊ะ Kadae 4417 1093.96 กม. ที่หยุดรถ กแ. - - เฉลิม
204/198 ตันหยงมัส Tanyong Mat 4419 1099.50 กม. 1 ยม. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ตันหยงมัส สถานีรถไฟประจำอำเภอระแงะ , สถานีรถไฟประจำจังหวัดนราธิวาส
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • สารวัตรแขวงบำรุงทางตันหยงมัส (สบท.ยม.)
  • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางตันหยงมัส (สบช.ยม.)
  • นายตรวจทางตันหยงมัส (นตท.ยม.)
  • พนักงานสถานที่ตันหยงมัส (พสถ.ยม.)
205/199 ป่าไผ่ Pa Phai 4421 1105.44 กม. 3 ปผ. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ตันหยงลิมอ
206/200 เจาะไอร้อง Cho Ai Rang 4423 1111.15 กม. 2 จอ. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด จวบ เจาะไอร้อง สถานีรถไฟประจำอำเภอเจาะไอร้อง
207/201 บูกิต Bukit 4424 1115.83 กม. 3 บู. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด บูกิต
208/202 ไอสะเตีย Ai Satia 4425 1119.62 กม. ที่หยุดรถ ไอ. - - เดิมเป็นสถานี หลังได้เกิดเหตุผู้ก่อความไม่สงบ ทำให้สถานีฯลดระดับลงมาเป็นที่หยุดรถ
209/203 โต๊ะเด็ง To Deng 4427 1125.65 กม. 3 ตด. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี
210/204 สุไหงปาดี Sungai Padi 4428 1130.10 กม. 1 งด. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ปะลุรู สถานีรถไฟประจำอำเภอสุไหงปาดี
211/205 โคกสยา Khok Saya 4430 1137.14 กม. ที่หยุดรถ โย. - -
212/206 สุไหงโก-ลก SU-NGAI KOLOK 4432 1142.99 กม. 1 โล. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก สถานีรถไฟประจำอำเภอสุไหงโก-ลก
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางสุไหงโกลก (นตท.โล.)
ชายแดนประเทศไทย-มาเลเซีย กม. 1144.00
- รันเตาปันจัง Rantau Panjang - 1144.50 กม. - - คันโยก รันเตาปันจัง เยอลี รัฐกลันตัน(ประเทศมาเลเซีย) เคยเป็นสถานีรถไฟเชื่อมต่อชายแดนไทย-มาเลเซีย แต่ในปัจจุบันการเชื่อมต่อไปถูกยกเลิก และใช้ชายแดนที่ปาดังเบซาร์แทน ในอนาคตมีแผนจะฟื้นฟูทางรถไฟ สายสุไหงโกลก-รันเตาปันจัง-ปาซีร์มัซ กลับมาอีกครั้ง

ชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี (ปด.-สพ.)

ลำดับสถานีจาก กท. และธบ. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก ธบ. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
ชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี
25/19 ชุมทางหนองปลาดุก NONG PLA DUK JUNCTION 4020 64.19 กม. 2 ปด. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี แยกไปสายใต้ กับสายน้ำตก
26/20 ทุ่งบัว Thung Bua 4026 87.86 กม. ที่หยุดรถ วบ. - - รางพิกุล กำแพงแสน นครปฐม เข้าเขตจังหวัดนครปฐม
27/21 โรงเรียนการบิน Flying Training School 4028 96.46 กม. ที่หยุดรถ ริ. - - กระตีบ
28/22 ศรีสำราญ Sri Samran 4033 113.30 กม. ที่หยุดรถ สญ. - - สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี เข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรี, ที่หยุดรถอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
29/23 ดอนทอง Don Thong 4036 122.31 กม. ที่หยุดรถ ดถ. - - วัดโบสถ์ บางปลาม้า
30/24 สุพรรณบุรี SUPHAN BURI 4042 141.60 กม. 2 สพ. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี ปัจจุบันมีการเปิดการเดินรถมาถึงแค่สถานีนี้
31/25 มาลัยแมน Ma Lai Maen - 142.66 กม. ที่หยุดรถ - - - สิ้นสุดทางรถไฟสายสุพรรณบุรี


ชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก (ปด.-าต.)

ลำดับสถานีจาก กท. และธบ. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก ธบ. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
ชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก
25/19 ชุมทางหนองปลาดุก NONG PLA DUK JUNCTION 4020 64.19 กม. 2 ปด. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี สถานีชุมทางแยกไปสายใต้ กับสายสุพรรณบุรี เป็นสถานีเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟสายมรณะ ในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2
26/20 ถนนทรงพล Thanon Songpol 4043 67.90 กม. ป้ายหยุดรถ ซง. - - บ้านโป่ง เดิมชื่อสถานีรถไฟโคกหม้อ
27/21 สระโกสินารายณ์ Sa Kosi Narai 4044 73.65 กม. 2 สโ. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ท่าผา เดิมชื่อสถานีรถไฟบ้านโป่งใหม่

เคยมีทางแยกไปทางโรงกระดาษบ้านโป่ง ปัจจุบันยังมีสะพานข้ามคลองสภาพดีให้เห็น

28/22 ลูกแก Luk Kae 4045 77.43 กม. 2 ลแ. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี เข้าเขตจังหวัดกาญจนบุรี
28/23 ท่าเรือน้อย Tha Rua Noi 4048 89.77 กม. 2 ทน. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ท่าเรือ
28/24 บ้านหนองเสือ Ban Nong Sua 4050 96.68 กม. ทีหยุดรถ บส. - - วังศาลา ท่าม่วง ถัดไป เป็นลานกองคอนเทนเนอร์ (CY) บนเส้นทางสายตะวันตก ที่ท่าม่วง
29/25 ท่าม่วง Tha Muang 4051 100.02 กม. ที่หยุดรถ าม. - - วังขนาย เดิมเป็นสถานี ปัจจุบันเป็นลานกองคอนเทนเนอร์ ปัจจุบันไม่มีขบวนที่จอดที่หยุดรถไฟนี้แล้ว
30/26 ทุ่งทอง Thung Tong 4052 102.71 กม. ที่หยุดรถ ทุ. - - ท่าม่วง
31/27 ปากแพรก Pak Phraek 4055 114.36 กม. ที่หยุดรถ ปแ. - - ท่าล้อ
32/28 กาญจนบุรี Kanchanaburi 4057 117.04 กม. 1 กญ. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี

สถานีรถไฟประจำจังหวัดกาญจนบุรี


ฝ่ายการช่างโยธา

 • สารวัตรแขวงบำรุงทางกาญจนบุรี (สบท.กญ)
 • ผู้ช่วยสารวัตรแขวงบำรุงทางตันหยงมัส (สบช.กญ.)
 • นายตรวจทางกาญจนบุรี (นตท.กญ.)
 • พนักงานสถานที่กาญจนบุรี (พสถ.กญ.)
33/29 สะพานแควใหญ่ Saphan Kwae Yai 4058 120.26 กม. ป้ายหยุดรถ แค. - - ทางตะวันตกของสถานีมีสะพานข้ามแควใหญ่ ความยาว 322.90 เมตร ซึ่งเป็นหนึ่งเอกลักษณ์จังหวัดกาญจนบุรีในเส้นทางรถไฟสายนี้ และเป็นเครื่องหมายแห่งสันติภาพ
34/30 เขาปูน Khao Pun 4059 124.55 กม. ที่หยุดรถ เป. - - ท่ามะขาม
วิทยาลัยเกษตร 4060 129.69 กม. ที่หยุดรถ
35/31 วังลาน Wang Lan 4061 132.70 กม. ที่หยุดรถ วน. - - หนองหญ้า
36/32 นากาญจน์ Na Kann 4062 136.46 กม. ที่หยุดรถ นญ. - - วังเย็น
37/33 วังเย็น Wang Yen 4063 140.15 กม. 2 วย. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก เดิมชื่อสถานีท่าโป่ง
38/34 วังตะเคียน Wang Takhian 4064 144.80 กม. ที่หยุดรถ วเ. - -
39/35 บ้านโป่งเสี้ยว Ban Pong Sieo 4065 148.17 กม. ป้ายหยุดรถ ปเ. - -
40/36 บ้านเก่า Ban Kao 4066 151.95 กม. ที่หยุดรถ าน. - - บ้านเก่า
41/37 ท่าตาเสือ Tha Ta Sua 4067 156.80 กม. ที่หยุดรถ ตส. - - สิงห์ ไทรโยค
42/38 ท่ากิเลน Tha Kilen 4069 161.95 กม. 2 กน. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก สามารถเดินทางต่อไปยังอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ได้ที่สถานีรถไฟแห่งนี้
43/39 วังสิงห์ Wang Sing 4070 167.03 กม. ที่หยุดรถ วห. - -
44/40 ลุ่มสุ่ม Lumsum 4071 172.35 กม. ที่หยุดรถ ลุ. - - ลุ่มสุ่ม เดิมชื่อสถานี อ้ายหิด
เข้าสะพานถ้ำกระแซ ตัวสะพานทำจากไม้ ยาว 450.06 เมตร การเดินรถต้องเบาทางที่ 10 กม./ชม.
45-47/41-43 สะพานถ้ำกระแซ Saphan Tam Krasae 4072 173.87 กม. ป้ายหยุดรถ แซ. - - ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี ประกอบด้วยที่หยุดรถ 3 แห่ง
 1. ที่หยุดรถถ้ำกระแซ ส่วนที่ 1 (สวนไทรโยค และตัวสถานีเก่า)
 2. ที่หยุดรถถ้ำกระแซ ส่วนที่ 2 (สะพานถ้ำกระแซ)
 3. ที่หยุดรถถ้ำกระแซ ส่วนที่ 3 (ย่านร้านค้า และตัวสถานีใหม่)
48/44 วังโพ Wang Pho 4073 178.10 กม. 2 วง. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก
49/45 เกาะมหามงคล Goa Maha Mongkol 4074 183.66 กม. ป้ายหยุดรถ กม. - - ท่าเสา
50/46 ช่องแคบ Chong Khaep 4075 185.35 กม. ที่หยุดรถ อบ. - -
51/47 วังใหญ่ Wang Yai 4076 188.90 กม. ที่หยุดรถ วใ. - -
52/48 บ้านพุพง Ban Pu Pong 4436 191.25 กม. ป้ายหยุดรถ พุ. - -
53/49 น้ำตก NAM TOK 4077 194.24 กม. 2 าต. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก -ปัจจุบันมีการเปิดการเดินรถ(ยกเว้นรถไฟนำเที่ยว)มาถึงแค่สถานีนี้

-เป็นสถานีประจำอำเภอไทรโยค

54/50 น้ำตกไทรโยคน้อย NAM TOK SAI YOK NOI - 194.84 กม. ป้ายหยุดรถ - - - -เป็นป้ายหยุดรถที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

-เป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายตะวันตก

-มีขบวนรถท่องเที่ยว 909/910 กท.- าต.(ไทรโยค)- กท. หยุดรับ-ส่ง ทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อยู่ใกล้กับนำตกไทรโยคน้อย

ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ - คีรีรัฐนิคม (ทโ.-รค.)

ลำดับสถานีจาก กท. และธบ. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก ธบ. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ - คีรีรัฐนิคม
118/112 ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ BAN THUNG PHO JUNCTION 4229 631.00 กม. 2 ทโ. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด พุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
119/113 บ้านดอนรัก Ban Don Rak 4230 634.35 กม. ที่หยุดรถ รก. - - หนองไทร
120/114 บ้านทุ่งหลวง Ban Thung Luang 4232 640.75 กม. ที่หยุดรถ าว. - - น้ำรอบ
121/115 บ้านขนาย Ban Khanai 4233 644.55 กม. ที่หยุดรถ าย. - - บางงอน เคยเป็นสถานี ปัจจุบันถูกลดระดับลงเป็นที่หยุดรถไฟ
122/116 บ้านดอนเรียบ Ban Don Riap 4234 649.35 กม. ที่หยุดรถ ดเ. - - ไม่มีอาคารสถานี
123/117 คลองยัน Khlong Yan 4235 652.60 กม. ที่หยุดรถ คอ. - - ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม เคยเป็นสถานีมาก่อน ปัจจุบันถูกลดระดับเป็นที่หยุดรถ
124/118 เขาหลุง Khao Lung 4236 655.58 กม. ที่หยุดรถ ขุ. - - บ้านยาง
125/119 บ้านยาง Ban Yang 4237 658.00 กม. ที่หยุดรถ ง้ - - ท่าขนอน
126/120 คีรีรัฐนิคม KHIRI RATTHANIKHOM 4238 662.00 กม. 2 รค. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางคีรีรัฐนิคม (นตท.รค)

ชุมทางทุ่งสง - กันตัง (ทส.-กต.)

ลำดับสถานีจาก กท. และธบ. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก ธบ. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
ชุมทางทุ่งสง - กันตัง
143/137 ชุมทางทุ่งสง THUNG SONG JUNCTION 4270 757.08 กม. 1 ทส. ไฟสีสองท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
144/138 ที่วัง Thi Wang 4272 765.57 กม. 3 ทว. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ที่วัง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางที่วัง (นตท.ทว.)
145/139 บ้านพูน Ban Poon 4273 773.08 กม. ป้ายหยุดรถ นู. - - กะปาง ยุบเลิก
146/140 กะปาง Kapang 4275 776.33 กม. ที่หยุดรถ กป. - - ควนเมา รัษฎา
147/141 ควนเมา Kuan Mao 4276 780.97 กม. ที่หยุดรถ เม. - - ยุบเลิก
148/142 คลองมวน Khlong Muan 4278 789.44 กม. ที่หยุดรถ คม. - - หนองปรือ ยุบเลิก
149/143 ยางยวน Yang Yuan 4280 795.43 กม. ที่หยุดรถ ยย. - - หนองช้างแล่น ห้วยยอด ยุบเลิก
150/144 ห้วยยอด Huai Yot 4281 800.82 กม. 2 ยอ. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือนและเสาออก ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ห้วยยอด ตรัง เข้าเขตจังหวัดตรัง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางห้วยยอด (นตท.ยอ.)
151/145 ลำภูรา Lam Phu Ra 4285 814.51 กม. ที่หยุดรถ ลร. - - ลำภูรา ยุบเลิก
152/146 คลองเต็ง Khlong Teng 4286 819.87 กม. ที่หยุดรถ ตง. - - คลองเต็ง เมืองตรัง ยุบเลิก
153/147 สวนมัน Suan Mon 4287 823.00 กม. ที่หยุดรถ สม. - - นาท่ามเหนือ ยุบเลิก
154/148 ตรัง Trang 4289 829.28 กม. 1 ตร. หางปลา ไม่มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ทับเที่ยง
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางตรัง (นตท.ตร.)
155/149 นาป้อ Na Po 4290 832.67 กม. ที่หยุดรถ ปอ. - - ควนปริง ยุบเลิก
156/150 พรุใหญ่ Phru Yai 4291 835.86 กม. ที่หยุดรถ ใญ. - - บางหมาก กันตัง ยุบเลิก
157/151 บ้านป่ากอ Ban Pa Ko 4293 843.25 กม. ที่หยุดรถ ป่. - - คลองชีล้อม ยุบเลิก
158/152 กันตัง KANTANG 4294 850.08 กม. 1 กต. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก กันตัง

ชุมทางเขาชุมทอง - นครศรีธรรมราช (ชท.-ธำ.)

ลำดับสถานีจาก กท. และธบ. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก ธบ. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
ชุมทางเขาชุมทอง - นครศรีธรรมราช
147/141 ชุมทางเขาชุมทอง KHAO CHUM THONG JUNCTION 4300 781.01 กม. 3 ชท. หางปลา มีสัญญาณเตือน ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
148/142 บ้านเกยเชน Ban Koei Chen 4301 786.15 กม. ที่หยุดรถ กซ. - - ร่อนพิบูลย์
149/143 บ้านทุ่งหล่อ Ban Thung Lo 4302 790.59 กม. 3 ลอ. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
150/145 โคกคราม Khok Khram 4303 794.67 กม. 3 คค. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก เสาธง ร่อนพิบูลย์
151/146 บ้านห้วยยูง Ban Huai Yoong 4304 798.72 กม. ป้ายหยุดรถ ยู. - - ท้ายสำเภา พระพรหม
152/147 บ้านท่าช้าง Ban Tha Chang 4305 803.40 กม. ที่หยุดรถ บช. - - นาพรุ
153/148 วังวัว Wang Wua 4306 806.35 กม. ที่หยุดรถ วว. - - นาสาร เคยเป็นสถานีรถไฟมาก่อน ปัจจุบันถูกยุบเป็นที่หยุดรถ
154/149 มะม่วงสองต้น Mamuang Son Ton 4307 810.88 กม. ที่หยุดรถ สต. - - มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช เคยเป็นสถานีรถไฟ ปัจจุบันถูกยุบเป็นที่หยุดรถ
155/150 นครศรีธรรมราช NAKHON SI THAMMARAT 4308 816.02 กม. 1 ธำ. หางปลา มีสัญญาณออก ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด ท่าวัง จุดสิ้นสุดทางรถไฟในอดีตนั้นไกลกว่าปัจจุบันและมีการทำรางจากอาคารสินค้ามาบรรจบรางประธาน
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางนครศรีธรรมราช (นตท.ธำ.)

ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ (หใ.-ปซ.)

ลำดับสถานีจาก กท. และธบ. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก ธบ. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์
178/172 ชุมทางหาดใหญ่ Hat Yai Junction 4347 928.58 กม. 1 หใ. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก ไฟฟ้า-รีเลย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สถานีรถไฟประจำอำเภอหาดใหญ่ , เดิมตั้งอยู่ที่อู่ตะเภา
179/173 คลองแงะ Khlong Ngae 4368 952.64 กม. 1 คง. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด พังลา สะเดา
 • ฝ่ายการช่างโยธา
  • นายตรวจทางคลองแงะ (นตท.คง.)
180/174 ปาดังเบซาร์ (ไทย) Pa dang Besar (Thai) - 972.90 กม. 1 ปซ.2 ไฟสีสามท่า - ปาดังเบซาร์ -เป็นสถานีสุดท้ายในฝั่งประเทศไทยก่อนที่จะไปฝั่งมาเลเซีย

-เป็นสถานีรถไฟที่สร้างสำหรับคนที่อยู่อาศัยฝั่งไทยติดชายแดน

ชายแดน ไทย/มาเลเซีย Thailand/Malaysia Border กม.ที่ 973.56
181/175 ปาดังเบซาร์ Padang Besar 4374 973.84 กม. 1 ปซ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ปาดังเบซาร์ ปาดังเบซาร์ รัฐปะลิส(ประเทศมาเลเซีย) -เป็นสถานีรถไฟเชื่อมต่อชายแดนไทย-มาเลเซีย

-มีขบวนรถด่วนพิเศษ 45/46 กท.-ปซ.-กท. และรถชานเมือง 947/948/949/950 หใ.-ปซ.-หใ. รับส่งผู้โดยสารข้ามชายแดนทุกวัน

อ้างอิง

 1. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (18 ก): 289–293. March 4, 1969.
 2. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (95 ง): (ฉบับพิเศษ) 8-11. November 1, 1969.
ธนบุรี - สุไหงโกลก
ธนบุรี - จรัญสนิทวงศ์ - บางระมาด - ชุมทางตลิ่งชัน - บ้านฉิมพลี - พุทธมณฑล สาย 2 - ศาลาธรรมสพน์ - ศาลายา - วัดสุวรรณ - คลองมหาสวัสดิ์ - วัดงิ้วราย - นครชัยศรี- ท่าแฉลบ - ต้นสำโรง - นครปฐม - พระราชวังสนามจันทร์ - โพรงมะเดื่อ - คลองบางตาล - ชุมทางหนองปลาดุก - บ้านโป่ง - นครชุมน์ - คลองตาคด - โพธาราม - เจ็ดเสมียน - บ้านกล้วย - สะพานจุฬาลงกรณ์ - ราชบุรี - บ้านคูบัว - บ่อตะคร้อ - บ้านป่าไก่ - ปากท่อ - ห้วยโรง - บางเค็ม - เขาย้อย - หนองปลาไหล - บางจาก - เพชรบุรี - เขาทโมน - หนองไม้เหลือง- หนองจอก - หนองศาลา - ชะอำ - ห้วยทรายเหนือ - ห้วยทรายใต้ - หัวหิน - หนองแก - สวนสนประดิพัทธ์ - เขาเต่า - วังก์พง - ปราณบุรี - ห้วยขวาง - หนองคาง - สามร้อยยอด - สามกระทาย - กุยบุรี- บ่อนอก - ทุ่งมะเม่า - คันกระได - ประจวบคีรีขันธ์ - หนองหิน - หว้ากอ - วังด้วน - ห้วยยาง - ทุ่งประดู่ - ทับสะแก - ดอนทราย - โคกตาหอม - บ้านกรูด - หนองมงคล - นาผักขวง - บางสะพานใหญ่ - หินกอง - ชะม่วง - บางสะพานน้อย - ห้วยสัก - บ้านทรายทอง - เขาไชยราช - มาบอำมฤต - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ - คลองวังช้าง - ปะทิว - บ้านคอกม้า - สะพลี - หนองเนียน - นาชะอัง - ชุมพร - แสงแดด - ทุ่งคา - วิสัย - บ้านครน - สวี - เขาสวนทุเรียน - เขาปีบ - ปากตะโก - ท่าทอง - ควนหินมุ้ย - หลังสวน - คลองขนาน - หัวมาด - ละแม - บ้านดวด - คันธุลี - ดอนธูป - ท่าชนะ - บ้านเกาะมุกข์ - เขาพนมแบก - ไชยา - ท่าฉาง - คลองขุด - คลองไทร - มะลวน - ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ - สุราษฎร์ธานี - เขาหัวควาย - บ่อกรัง - เขาพลู - คลองยา - บ้านนา - ห้วยมุด - นาสาร - คลองปราบ - พรุพี - คลองสูญ - บ้านส้อง - บ้านพรุกระแชง - ห้วยปริก - กระเบียด - ทานพอ - ฉวาง - คลองจันดี - หลักช้าง - คลองกุย - นาบอน - คลองจัง - บ้านเกาะปริง - ชุมทางทุ่งสง - ใสใหญ่ - ช่องเขา - ร่อนพิบูลย์ - ชุมทางเขาชุมทอง - ควนหนองคว้า - บ้านตูล - ชะอวด - หนองจิก - บ้านนางหลง - บ้านตรอกแค - บ้านขอนหาด - แหลมโตนด - บ้านสุนทรา - ปากคลอง - บ้านมะกอกใต้ - ชัยบุรี - พัทลุง - นาปรือ - บ้านค่ายไทย - บ้านต้นโดน - บ้านห้วยแตน - เขาชัยสน - บางแก้ว - ควนพระ - ควนเคี่ยม - หารกง - หารเทา - วัดควนเผยอ - โคกทราย - ควนเนียง - บ้านเกาะใหญ่ - บางกล่ำ - บ้านดินลาน - ชุมทางหาดใหญ่ - นาม่วง - วัดควนมีด - จะนะ - ท่าแมงลัก - เกาะสะบ้า - เทพา - ตาแปด - บ้านนิคม - ปัตตานี - นาประดู่ - วัดช้างไห้ - ป่าไร่ - คลองทราย - ตาเซะ - ยะลา - ไม้แก่น - บ้านปาแต - รามัน - บาลอ - รือเสาะ - บ้านสะโลว์บูกิ๊ตยือแร - ลาโละ - มะรือโบ - กระแด๊ะ - ตันหยงมัส - ป่าไผ่ - เจาะไอร้อง - บูกิต - ไอสะเตีย - โต๊ะเด็ง - สุไหงปาดี - โคกสยา - สุไหงโก-ลก
กรุงเทพ - ชุมทางตลิ่งชัน
ทางแยกจากชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี
ทางแยกจากชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก
ชุมทางหนองปลาดุก - ถนนทรงพล - สระโกสินารายณ์ - ลูกแก - ท่าเรือน้อย - บ้านหนองเสือ - ทุ่งทอง - ป่าแพรก - กาญจนบุรี - สะพานแควใหญ่ - เขาปูน - วังลาน - นากาญจน์ - วังเย็น - วังตะเคียน - บ้านโป่งเสี้ยว - บ้านเก่า - ท่าตาเสือ - ท่ากิเลน - วังสิงห์ - ลุ่มสุ่ม - ถ้ำกระแซ - วังโพ - เกาะมหามงคล - ช่องแคบ - วังใหญ่ - บ้านพุพง - น้ำตก
ทางแยกจากชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ - คีรีรัฐนิคม
ทางแยกจากชุมทางทุ่งสง - กันตัง
ทางแยกจากชุมทางเขาชุมทอง - นครศรีธรรมราช
ทางแยกจากชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์
รถไฟระหว่างเมือง
สายหลัก
สายรอง
รถไฟชานเมือง
โครงการ
เส้นทางที่ยกเลิก
ขบวนรถไฟ

ภาคผนวก

แผนที่

ทางรถไฟสายใต้
กรุงเทพ (หัวลำโพง)(กท.)
กรุงเทพ – ตลิ่งชัน
สายตะวันออก ชุมทางฉะเชิงเทรา 
ยมราช
จิตรลดา
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สามเสน
ประดิพัทธ์
โครงการ: รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง
ชุมทางบางซื่อ
สายเหนือและอีสาน ชุมทางบ้านภาชี 
บางซ่อน
สะพานพระราม 6 (แม่น้ำเจ้าพระยา)
บางบำหรุ
0.00 กม. ธนบุรี (เดิม)
0.87 กม. ธนบุรี (บางกอกน้อย)
1.54 กม. จรัญสนิทวงศ์
4.29 กม. บางระมาด
6.08 กม. ชุมทางตลิ่งชัน
8.64 กม. บ้านฉิมพลี
11.47 กม. พุทธมณฑล สาย 2
14.05 กม. ศาลาธรรมสพน์
19.06 กม. ศาลายา
23.46 กม. วัดสุวรรณ
27.05 กม. คลองมหาสวัสดิ์
30.80 กม. วัดงิ้วราย
35.13 กม. นครชัยศรี
40.02 กม. ท่าแฉลบ
44.70 กม. ต้นสำโรง
48.12 กม. นครปฐม
50.13 กม. พระราชวังสนามจันทร์
55.36 กม. โพรงมะเดื่อ
58.97 กม. คลองบางตาล
64.19 กม. ชุมทางหนองปลาดุก
ไป สุพรรณบุรี
87.86 กม. ทุ่งบัว
96.46 กม. โรงเรียนการบิน
113.30 กม. ศรีสำราญ
122.31 กม. ดอนทอง
141.60 กม. สุพรรณบุรี
มาลัยแมน
ไป น้ำตก
67.90 กม. ถนนทรงพล
รายช, อสถาน, รถไฟ, สายใต, บทความรายช, อว, เด, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, สถาน, รถไฟยะลา, รายช, อสถาน, รถไฟในประเทศไทย, ดำเน, นการโดย, รฟท, านชานเม, อง, กร, งเทพ, มทางแก, งคอย, ลพบ, สายเหน, มทางบ, านภาช, เช, ยงใหม, สายตะว, นออกเฉ, ยงเหน, มทางบ, านภาช. raychuxsthanirthif sayit bthkhwamraychuxwikimiediy phasaxun efadu aekikh epliynthangcak sthanirthifyala raychuxsthanirthifinpraethsithy daeninkarody rfth 160 yanchanemuxng krungethph chumthangaekngkhxy lphburi 160 sayehnux chumthangbanphachi echiyngihm 160 saytawnxxkechiyngehnux chumthangbanphachi xublrachthani hnxngkhay 160 sayit chumthangbangsux thnburi suihngoklk 160 saytawnxxk samehliymcitrlda xrypraeths sthib 160 sayaemklxng wngewiynihy mhachy aelabanaehlm aemklxng du aekikh phudkhuy raychuxsthanirthifaelathihyudrth sayit hmayehtu 160 thihyudrth hmaythung sthanirthifthiimmixakharsthaniaelanaysthanipraca aetxacmithiphkphuodysaraelathikhaytwaebbimichkhxmphiwetxr sungxacthukyubelikhruxtngihmid thihyudrthbangthixacimmirthhyudelyaemaetrththrrmda sahrbsthanithukaehng rththrrmdacahyudthuksthani enuxha 1 raychuxsthanirthifinesnthangsayit 1 1 krungethph chumthangtlingchn kth tch 1 2 thnburi suihngok lk thb ol 1 3 chumthanghnxngpladuk suphrrnburi pd sph 1 4 chumthanghnxngpladuk natk pd at 1 5 chumthangbanthungophthi khirirthnikhm tho rkh 1 6 chumthangthungsng kntng ths kt 1 7 chumthangekhachumthxng nkhrsrithrrmrach chth tha 1 8 chumthanghadihy padngebsar hi ps 2 xangxing 3 phakhphnwk 3 1 aephnthi raychuxsthanirthifinesnthangsayit aekikh rtherwcahyudepnbangsthani rthdwnaeladwnphiess cahyudhangkhuntamskdikhxngkhbwn krungethph chumthangtlingchn kth tch aekikh ladbsthanicak kth chuxsthani thihyudrth chuxphasaxngkvs elkhrhs rayathangcak kth chnsthani twyx xantisyyan rabbbngkhbpraaec thitng hmayehtu tabl xaephx cnghwd krungethph chumthangtlingchn 1 krungethph Bangkok 1001 0 00 km phiess kth ifsisxngtha iffa riely rxngemuxng pthumwn krungethphmhankhr erimtnthangrthifsayitthisthanini xxkcaksthaniepnthangsam thangthihnungaelasxngepnthangsahrbsayit sayehnux aelasaytawnxxkechiyngehnux thangthisamepnthangsahrbipsayaemnaaelasaytawnxxk sayaepdriw caksaytawnxxkmithangaeykechphaarthsinkhaipsaytawnxxkechiyngehnuxid phanthangchumthangkhlxngsibekacnthungchumthangaekngkhxy sunginbangkhrngcamirthodysaredinemuxthangsayehnuximsamarthedinrthid 2 ymrach Yommaraj 1002 2 17 km payhyudrth ych citlda dusit mithangaeykipsaytawnxxkaelasayaemnaepnthangsamehliym chux samehliymcitrlda erimtnekhtthangkhu mikhbwn 355 356 krungethph suphrrnburi krungethph thicxd thungphyaith rachethwi 3 hxpraaeccitrlda Ho Prajae Chit Lada 1003 3 29 km phiess ekhtphrarachthan cl ifsisxngtha iffa riely citlda dusit rthifodysarcaimhyudrbsngthisthanicitrlda dwyepnekhtphrarachthanaelasthaniechphaa sunginbriewniklekhiyngnn karrthifidepidich payhyudrthorngphyabalramathibdi rth khunma aelamikhbwnrthchanemuxnghyudrbsngphuodysar rwmthungkhbwnrththrrmdabangkhbwn thungaemwapayhyudrthorngphyabalramathibdi aelasthanicitrldacaxyuphunthiediywkn aetkthuxwaepnkhnlasthani 4 orngphyabalramathibdi Ramathibodhi Hospital 1232 3 46 km thihyudrth rth thungphyaith rachethwi epidkhunmainphunthiiklekhiyngkbsthanicitrlda sungphuodysarklumhlkkhuxecahnathi khnikhkhxngorngphyabal aela khnaaephthysastr khnawithyasastr mhawithyalymhidl 5 samesn Sam Sen 1004 4 80 km 1 ss ifsisxngtha iffa riely nkhrichysri dusit samesnin phyaith 6 pradiphthth Pra Diphat 1006 6 37 km payhyudrth p i samesnin pccubnimmipaysthaniaelw mikhbwn 376 rngsit hwtaekh thicxd 7 chumthangbangsux Bang Sue Junction 1007 7 47 km 1 bs ifsisxngtha iffa riely bangsux bangsux aeykkbthangrthifsayehnuxaelathangrthifsaytawnxxkechiyngehnux imbbepnsthani thithakarrbsngsinkhaphhloythin Phahonyothin Freight Terminal 1008 7 47 km phiess echphaathang epnyansbepliynrthsinkha aelathiekbkhbwnrthodysar 8 bangsxn Bang Son 4006 10 37 km thihyudrth sx wngsswang edimchux thihyudrthifsthl 10 375 samarthepliynesnthangiprthiffamhankhr saychlxngrchthrrmid 9 bangbahru Bang Bamru 4005 17 94 km 1 ba ifsisamtha iffa khxmphiwetxr bangphld bangphld canwnyayaelachanchlaimrwmsthaniinesnthangrthiffasaysiaedng 10 chumthangtlingchn Taling Chan Junction 4004 22 13 km 1 tch ifsisamtha iffa khxmphiwetxr chimphli tlingchn thangrthifcaksthanirthifchumthangbangsuxaelathangrthifcaksthanirthifthnburimabrrcbknthisthaniaehngni canwnyayaelachanchlaimrwmsthaniinesnthangrthiffasaysiaedng thnburi suihngok lk thb ol aekikh ladbsthanicak kth aelathb chuxsthani thihyudrth chuxphasaxngkvs elkhrhs rayathangcak thb chnsthani twyx xantisyyan rabbbngkhbpraaec thitng hmayehtu tabl xaephx cnghwd thnburi suihngok lk thnburi edim Thon Buri Defunct 4001 0 00 km 1 thb sirirach bangkxknxy krungethphmhankhr ykelikkarichnganemux 4 tulakhm 2546 pccubnehluxaetxakharsthani aelaklayepnphiphithphnthsirirachphimukhsthan khxngorngphyabalsirirach aelamiichthrphysinkhxng rfth xiktxip 1 thnburi bangkxknxy Thon Buri 4002 0 866 km 1 thb hangpla imidichaelw saylwd misyyanetuxn erimtnthangrthifsayitcaksthanithnburithisthanini xxkcaksthaniepnthangediyw nxkcakniinbangkhrngcamikxngthaylakhrothrthsncamathaythachaklakhrodyichrthckrixnathisthaniaehngni aelaepntnthangsahrbkhbwnrthphiessthdsxbrthckrixnainbangkhrngthangorngrthckrthnburicasngrthckrixnaephuxthakarthdsxbrabbtangkhxngrthckrixnathukkhnipcnthungsthanirthifwdngiwray cnghwdnkhrpthm 2 crlsnithwngs Charan Sanitwong 4434 1 54 km payhyudrth rw crlsnithwngs khxngkarrthifich l ling sakd caaetktangcak thnn crysnithwngs thiich y hying sakd 3 bangramad Bang Ramat 4003 4 29 km thihyudrth rm tlingchn tlingchn 10 4 chumthangtlingchn Taling Chan Junction 4004 6 08 km 1 tch ifsisamtha iffa khxmphiwetxr tlingchn sthanirthifpracaekhttlingchn thangrthifcaksthanirthifchumthangbangsuxaelathangrthifcaksthanirthifthnburimabrrcbknthisthaniaehngni ekhtkhxngaekhwngtlingchn aelaaekhwngchimphli ichthangrthifsayitaebngekht fngsthanixyuinekhtaekhwngtlingchn tngaetsthaniniepntnip rayathangcak kth ihbwk 16 05 km canwnyayaelachanchlaimrwmsthaniinesnthangrthiffasaysiaedng 11 5 banchimphli Ban Chim Phli 4007 8 64 km thihyudrth chph chimphli 12 6 phuththmnthl say 2 Phuttamonthon Sai 2 4442 11 47 km thihyudrth thl salathrrmsphn thwiwthna 13 7 salathrrmsphn Sala Thammasop 4008 14 05 km 2 thph ifsisamtha iffa khxmphiwetxr sthanirthifpracaekhtthwiwthna 14 8 salaya Sala Ya 4009 19 06 km 1 ly ifsisamtha iffa khxmphiwetxr salaya phuththmnthl nkhrpthm ekhaekhtcnghwdnkhrpthm sthanirthifpracaxaephxphuththmnthl 15 9 wdsuwrrn Wat Suwan 4010 23 46 km 2 su ifsisamtha iffa khxmphiwetxr mhaswsdi 16 10 khlxngmhaswsdi Khlong Maha Sawat 4011 27 05 km thihyudrth mw ekhyepnsthani pccubnldradbepnthihyudrthaelw yngkhngxakharsthaniiwdngedim 17 11 wdngiwray Wat Ngio Rai 4012 30 80 km 2 ngr ifsisamtha iffa khxmphiwetxr ngiwray nkhrchysri epnplaythangkhxngkhbwnrthphiessthdsxbrthckrixnathithangorngrthckrthnburisngmathdsxbinbangkhrngthungsthaniaehngni 18 12 nkhrchysri Nakhon Chaisi 4013 35 13 km 2 rch ifsisamtha iffa khxmphiwetxr wdaekh sthanirthifpracaxaephxnkhrchysri 19 13 thaaechlb Tha Chalaep 4014 40 02 km 2 chl ifsisamtha iffa khxmphiwetxr sirsathxng 20 14 tnsaorng Ton Somrong 4015 44 70 km 2 or ifsisamtha iffa khxmphiwetxr thrrmsala emuxngnkhrpthm 21 15 nkhrpthm Nakhon Pathom 4016 48 12 km 1 khth ifsisamtha iffa khxmphiwetxr phrapthmecdiy sthanirthifpracacnghwdnkhrpthm sudekhtthangkhu erimthangediyw epnplaythangkhxngkhbwnphiessthaethiywrthckrixnakhbwnthi 907 krungethph nkhrpthm aelaepntnthangkhxngkhbwnphiessthaethiywrthckrixnakhbwnthi 908 nkhrpthm krungethph khxngwnechlimphrachnmphrrsakhxngsmedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath phrabrmrachchnniphnpihlwng aelaepnsthanisudthaythikhwbkhumpraaecdwyrabbkhxmphiwetxr txcakniichrabbkhwbkhumdwyekhruxngklsaylwd erimtnaenwkxsrangthangkhuchwngnkhrpthm chumphr 22 16 phrarachwngsnamcnthr Sanam Chandra Palace 4017 50 13 km thihyudrth sc 23 17 ophrngmaedux Phrong Maduea 4018 55 36 km 2 phd ifsisamtha saylwd ophrngmaedux 24 18 khlxngbangtal Khlong Bang Tan 4019 58 97 km 2 ba ifsisamtha saylwd hnxngkb banopng rachburi ekhaekhtcnghwdrachburi 25 19 chumthanghnxngpladuk Nong Pla Duk Junction 4020 64 19 km 2 pd ifsisamtha saylwd thangaeykipesnthangsaysuphrrnburi aelasaynatk 26 20 banopng Ban Pong 4079 68 22 km 1 op ifsisamtha saylwd panopng sthanirthifpracaxaephxbanopng 27 21 nkhrchumn Nakhom Chum 4081 73 69 km 3 nch ifsisamtha saylwd nkhrchumn 28 22 khlxngtakhd Khlong Ta Khot 4082 77 29 km 3 tkh ifsisamtha saylwd khlxngtakht ophtharam pccubnykelikkarichthanghlik enuxngcakokhrngkarkxsrangrthifthangkhu nkhrpthm chumphr 29 23 ophtharam Photharam 4083 81 80 km 1 phr ifsisamtha saylwd ophtharam sthanirthifpracaxaephxophtharam 30 24 ecdesmiyn Chet Samian 4085 88 87 km 2 cm ifsisamtha saylwd ecdesmiyn 31 25 banklwy Ban Kluai 4087 94 64 km 3 ak ifsisamtha saylwd tharab emuxngrachburi epnsthanisudthayinphakhklangthikhwbkhumpraaecdwyekhruxngklsaylwd txcaknicakhwbkhumdwyrabbiffabngkhbdwyaephngswitch pccubnykelikkarichthanghlik enuxngcakokhrngkarkxsrangrthifthangkhu nkhrpthm chumphr 32 26 saphanculalngkrn saphanrachburi Chulalongkorn Bridge 4088 100 29 km thihyudrth ca hnaemuxng 33 27 rachburi Ratchaburi 4089 101 31 km 1 rr ifsisamtha saylwd sthanirthifpracacnghwdrachburi 34 28 bankhubw Ban Khu Bua 4090 105 46 km 3 bb ifsisamtha iffa riely khubw 35 29 bxtakhrx Bo Takhro 4091 111 20 km 3 br ifsisamtha iffa riely bxkradan pakthx pccubnykelikkarichthanghlik enuxngcakokhrngkarkxsrangrthifthangkhu nkhrpthm chumphr 36 30 banpaik Ban Pa Kai 4092 114 50 km thihyudrth ip paik 37 31 pakthx Pak Tho 4093 118 62 km 2 pth ifsisamtha iffa riely pakthx sthanirthifpracaxaephxpakthx 38 32 hwyorng Huai Rong 4094 122 77 km thihyudrth ong wngmanaw 39 33 bangekhm Bang Khem 4095 127 18 km 3 nge ifsisamtha iffa riely yisar xmphwa smuthrsngkhram ekhaekhtcnghwdsmuthrsngkhram odythangrthifcatrngekhaekhtcnghwdsmuthrsngkhram aelwtrngyawthaluekhaekhtcnghwdephchrburi aela epnsthanirthifthangiklephiyngsthaniediywthixyuekhtcnghwdsmuthrsngkhram nxknnepnsayaemklxng pccubnykelikkarichthanghlik enuxngcakokhrngkarkxsrangrthifthangkhu nkhrpthm chumphr 40 34 ekhayxy Khao Yoi 4097 133 77 km 3 ekh ifsisamtha iffa riely ekhayxy ekhayxy ephchrburi ekhaekhtcnghwdephchrburi sthanirthifpracaxaephxekhayxy xakharsthanixyuekhtcnghwdephchrburi swnesaxantisyyanaelapraaecthangehnuxxyuekhtcnghwdsmuthrsngkhram 41 35 hnxngplaihl Nong Pla Lai 4098 139 44 km 3 pl ifsisamtha iffa riely hnxngplaihl pccubnykelikkarichthanghlik enuxngcakokhrngkarkxsrangrthifthangkhu nkhrpthm chumphr 42 36 bangcak Bang Chak 4099 143 90 km 3 ck ifsisamtha iffa riely bangcak emuxngephchrburi 43 37 ephchrburi Phetchaburi 4101 150 49 km 1 phb ifsisamtha iffa riely khlxngkraaesng sthanirthifpracacnghwdephchrburi faykarchangoytha sarwtraekhwngbarungthangephchrburi sbth phb phuchwysarwtraekhwngbarungthangephchrburi sbch phb 44 38 ekhathomn Khao Thamon 4104 160 32 km 3 om ifsisamtha iffa riely dxnyang ekhymithangaeykephuxkhnhincakekhathomn pccubnelikkarichnganaelw 45 39 hnxngimehluxng Nong Mai Lueang 4105 164 21 km 3 nm ifsisamtha iffa riely hnxngkraecd banlad twxakharsthanixyuinekhtxaephxbanlad swndanthanghlikxyuinekhtxaephxemuxngephchrburi 46 40 hnxngcxk Nong Chok 4107 169 90 km 2 hc ifsisamtha iffa riely hnxngcxk thayang sthanirthifpracaxaephxthayang pccubnykelikkarichthanghlik enuxngcakokhrngkarkxsrangrthifthangkhu nkhrpthm chumphr 47 41 hnxngsala Nong Sala 4108 175 40 km 3 nga ifsisamtha iffa riely nayang chaxa 48 42 chaxa Cha am 4111 187 06 km 1 chx ifsisamtha iffa riely chaxa sthanirthifpracaxaephxchaxa edimchux banchaxa 49 43 hwythrayehnux Huai Sai Nuea 4114 197 86 km 3 sn ifsisamtha iffa riely pccubnykelikkarichthanghlik enuxngcakokhrngkarkxsrangrthifthangkhu nkhrpthm chumphr 50 44 hwythrayit Huai Sai Tai 4115 201 64 km 3 si ifsisamtha iffa riely 51 45 hwhin Hua Hin 4118 212 99 km 1 hh ifsisamtha iffa riely hwhin hwhin pracwbkhirikhnth ekhaekhtcnghwdpracwbkhirikhnth sthanirthifpracaxaephxhwhin faykarchangoytha kxngbarungthangekhthwhin wiswkrkakbkarkxngbarungthangekhthwhin wbkh hh wiswkroth wsth phnkngansthanthihwhin phsth hh fayptibtikaredinrth phnkngankhwbkhumkaredinrthaekhwnghwhin phkhr hh phnknganedinrth7 phkhr 7 faykarxantisyyanaelaothrkhmnakhm sarwtraekhwngbarungrksaxantisyyanhwhin ssy hh phuchwysarwtraekhwngbarungrksaxantisyyanhwhin ssch hh naytrwcsayhwhin nts hh 52 46 hnxngaek Nong Kae 4119 216 96 km 3 nx ifsisamtha iffa riely hnxngaek pccubnykelikkarichthanghlik enuxngcakokhrngkarkxsrangrthifthangkhu nkhrpthm chumphr 53 47 swnsnpradiphthth Suan Son Pradiphat 4120 221 03 km payhyudrth sp mikhbwnrththxngethiyw 911 912 kth sp kth hyudrb sng thukwnesar xathityaelawnhyudnkkhtvks xyuiklkbhadswnsnpradiphnthaelaxuthyanrachphkdi inxnakhthlngcaksrangthangkhuesrccathukykradbepnsthanirthif odymiyan3thang 54 48 ekhaeta Khao Tao 4121 225 04 km 3 kht ifsisamtha iffa riely 55 49 wngkphng Wang Phong 4123 232 85 km 2 wph ifsisamtha iffa riely wngkphng pranburi sunykarthharrablngsthanini faykarchangoytha sarwtraekhwngbarungthangwngkphng sbth wph phuchwysarwtraekhwngbarungthangwngkphng sbch wph 56 50 pranburi Pran Buri 4124 235 85 km 1 pn ifsisamtha iffa riely pranburi sthanirthifpracaxaephxpranburi faykarchangoytha naytrwcthangpranburi ntth pn 57 51 hwykhwang Huai Khwang 4125 241 83 km thihyudrth khw silalxy samrxyyxd 58 52 hnxngkhang Nong Khang 4126 246 94 km 3 xkh ifsisamtha iffa riely pccubnykelikkarichthanghlik enuxngcakokhrngkarkxsrangrthifthangkhu nkhrpthm chumphr 59 53 samrxyyxd Sam Roi Yot 4128 254 99 km 2 sy ifsisamtha iffa riely ireka sthanirthifpracaxaephxsamrxyyxd faykarchangoytha naytrwcthangsamrxyyxd ntth sy 60 54 samkrathay Sam Krathai 4130 261 15 km 3 sth ifsisamtha iffa riely samkrathay kuyburi edimchux sngkrathay pccubnykelikkarichthanghlik enuxngcakokhrngkarkxsrangrthifthangkhu nkhrpthm chumphr 61 55 kuyburi Kui Buri 4133 271 33 km 2 ky ifsisamtha iffa riely kuyburi sthanirthifpracaxaephxkuyburi faykarchangoytha naytrwcthangkuyburi ntth ky 62 56 bxnxk Bo Nok 4135 278 85 km 3 bn ifsisamtha iffa riely bxnxk emuxngpracwbkhirikhnth pccubnykelikkarichthanghlik enuxngcakokhrngkarkxsrangrthifthangkhu nkhrpthm chumphr 63 57 thungmaema Thung Mamao 4138 288 88 km 3 me ifsisamtha iffa riely xawnxy 64 58 khnkraid Khan Kradai 4140 294 76 km 3 kd ifsisamtha iffa riely 65 59 pracwbkhirikhnth Prachuap Khiri Khan 4142 302 33 km 1 ckh ifsisamtha iffa riely pracwbkhirikhnth sthanirthifpracacnghwdpracwbkhirikhnth faykarchangoytha naytrwcthangpracwbkhirikhnth ntth ckh faykarxantisyyanaelaothrkhmnakhm naytrwcsaypracwbkhirikhnth nts ckh faykarchangkl phnkngantrwcrthpracwbkhirikhnth phtr ckh rnningrumaekhwngbangsux rnningrumaekhwngthnburi rnningrumaekhwngdieslrangkrungethph rnningrumaekhwngchumphr 66 60 hnxnghin Nong Hin 4144 310 37 km 2 nh ifsisamtha iffa riely khlxngwal inxnakhthlngcaksrangthangkhuesrccathukldradblngepnthihyudrth 67 61 hwakx Whagor 4145 313 42 km thihyudrth h inxnakhthlngcaksrangthangkhuesrccathukykradbepnsthanirthif odymiyan 4 thangphrxm Container Yard 68 62 wngdwn Wang Duan 4146 318 22 km 3 wd ifsisamtha iffa riely hwythray 69 63 hwyyang Huai Yang 4149 329 07 km 2 hy ifsisamtha iffa riely hwyyang thbsaaek 70 64 thungpradu Thung Pradu 4152 338 60 km 3 thd ifsisamtha iffa riely thbsaaek inxnakhthlngcaksrangthangkhuesrccathukldradblngepnthihyudrth 71 65 thbsaaek Thap Sakae 4153 342 06 km 1 sk ifsisamtha iffa riely sthanirthifpracaxaephxthbsaaek faykarchangoytha naytrwcthangthbsaaek ntth sk 72 66 dxnthray Don Sai 4154 347 00 km 3 ds ifsisamtha iffa riely nahukwang inxnakhthlngcaksrangthangkhuesrccathukldradblngepnthihyudrth 73 67 okhktahxm Khok Ta Hom 4156 353 04 km thihyudrth oh thngchy bangsaphan inxnakhthlngcaksrangthangkhuesrccathukykradbepnsthanirthif odymiyan 4 thang 74 68 bankrud Ban Krut 4158 360 53 km 2 kr ifsisamtha iffa riely faykarchangoytha sarwtraekhwngbarungthangbankrud sbth kr phuchwysarwtraekhwngbarungthangbankrud sbch kr phnkngansthanthibankrud phsth kr 75 69 hnxngmngkhl Nong Mongkhon 4159 365 85 km thihyudrth hn 76 70 naphkkhwng Na Phak Khuang 4161 371 04 km 3 phkh ifsisamtha iffa riely kaenidnphkhun 77 71 bangsaphanihy Bang Saphan Yai 4163 376 52 km 1 phy ifsisamtha iffa riely sthanirthifpracaxaephxbangsaphan faykarchangoytha naytrwcthangbangsaphanihy ntth phy faykarxantisyyanaelaothrkhmnakhm naytrwcsaypracwbkhirikhnth nts ckh 78 72 hinkxng Hin Kong 4164 383 58 km thihyudrth hk phngsprasasn 79 73 chamwng Cha Muang 4165 385 92 km 3 chw ifsisamtha iffa riely 80 74 bangsaphannxy Bang Saphan Noi 4167 392 66 km 2 phn ifsisamtha iffa riely bangsaphan bangsaphannxy sthanirthifpracaxaephxbangsaphannxy faykarchangoytha naytrwcthangbangsaphannxy ntth phn 81 75 hwysk Huai Sak 4169 399 92 km 2 ys ifsisamtha iffa riely thraythxng 82 76 banthraythxng Ban Sai Thong 4170 404 30 km thihyudrth sth 83 77 ekhaichyrach Khao Chaiyarat 4172 409 65 km 2 khch ifsisamtha iffa riely ekhaichyrach pathiw chumphr ekhaekhtcnghwdchumphr 84 78 mabxamvt Map Ammarit 4175 420 59 km 2 mr ifsisamtha iffa riely dxnyang faykarchangoytha naytrwcthangmabxamvt ntth mr 85 79 banthrphysmburn Ban Sap Sombun 4177 427 66 km thihyudrth ss chumokh 86 80 khlxngwngchang Khlong Wang Chang 4178 434 29 km 3 khch ifsisamtha saylwd 87 81 pathiw Pathio 4179 439 34 km 1 ath ifsisamtha saylwd sthanirthifpracaxaephxpathiw faykarchangoytha naytrwcthangpathiw ntth ath 88 82 bankhxkma Ban Khok Ma 4181 447 46 km 3 kha ifsisamtha saylwd bangsn 89 83 saphli Saphli 4182 453 80 km 3 si ifsisamtha saylwd saphli 90 84 hnxngeniyn Nong Nian 4183 458 38 km thihyudrth ngn nachaxng emuxngchumphr 91 85 nachaxng Na Cha ang 4184 463 20 km 3 chng ifsisamtha saylwd 92 86 chumphr Chumphon 4186 468 53 km 1 chph ifsisamtha iffa riely thataepha sthanirthifpracacnghwdchumphr sinsudaenwkxsrangthangkhuchwngnkhrpthm chumphr ekhymithangaeykipsthanirthifekhafachi khxngthangrthifsaykhxkhxdkra pccubnykelikkarichnganaelw 93 87 aesngaedd Saeng Daet 4187 472 54 km 3 sd hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw takaedd 94 88 thungkha Thung Kha 4189 480 91 km 3 thkh hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw thungkha 95 89 wisy Wisai 4191 489 97 km 3 is hangpla immisyyanetuxn ichhwngthangsadwk saylwd wisyehnux 96 90 bankhrn Ban Khron 4192 495 75 km thihyudrth khr khrn swi 97 91 swi Sawi 4194 500 76 km 1 aw hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw naophthi sthanirthifpracaxaephxswi faykarchangoytha naytrwcthangswi ntth aw 98 92 ekhaswnthueriyn Khao Suan Thurian 4196 508 51 km 3 khr hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw nask 99 93 ekhapib Khao Pip 4197 512 02 km thihyudrth khp thungtaikhr thungtaok 100 94 paktaok Pak Tako 4199 516 81 km 2 tk hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw sthanirthifpracaxaephxthungtaok 101 95 thathxng Tha Thong 4200 522 35 km thihyudrth thx taok 102 966 khwnhinmuy Khuan Hin Mui 4201 526 08 km 3 my hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw nakha hlngswn 103 97 hlngswn Lang Suan 4203 533 30 km 1 ngs ifsisamtha misyyantwaethn ichhwngthangsadwk saylwd hlngswn sthanirthifpracaxaephxhlngswn faykarchangoytha naytrwcthanghlngswn ntth ngs 104 98 khlxngkhnan Khlong Khanan 4205 541 03 km 3 khkh hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw bankhwn 105 99 hwmad Hua Mat 4206 546 53 km thihyudrth m thunghlwng laaem 106 100 laaem Lamae 4208 553 70 km 2 aem hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw laaem sthanirthifpracaxaephxlaaem 107 101 bandwd Ban Duat 4210 560 14 km 3 dw hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw swnaetng 108 102 khnthuli Khan Thuli 4212 566 37 km 3 khl hangpla misyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw khnthuli thachna surasdrthani ekhaekhtcnghwdsurasdrthani 109 103 dxnthup Don Thup 4213 570 05 km 3 dth hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw edimchux hwynaeyn 110 104 thachna Tha Chana 4215 577 78 km 2 na hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw smxthxng sthanirthifpracaxaephxthachna faykarchangoytha naytrwcthangthachna ntth na edimchuxsthanihnxnghway 111 105 banekaamukkh Ban Ko Muk 4217 584 06 km thihyudrth am prasngkh 112 106 ekhaphnmaebk Khao Phanom Baek 4218 588 40 km 3 khb hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw paew ichya 113 107 ichya Chaiya 4221 597 71 km 1 chy hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw tladichya sthanirthifpracaxaephxichya faykarchangoytha naytrwcthangichya ntth chy 114 108 thachang Tha Chang 4224 610 53 km 2 thch hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw ekhathan thachang sthanirthifpracaxaephxthachang faykarchangoytha naytrwcthangthachang ntth thch 115 109 khlxngkhud Khlong Khut 4225 614 00 km thihyudrth khd thachang ekhyepnsthanimakxn pccubnthuklkdradblngepnthihyudrth 116 110 khlxngithr Khlong Sai 4226 618 87 km 3 khi hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw khlxngithr 117 111 malwn Maluan 4227 623 92 km 2 lw hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw malwn phunphin edimchux bandxnrng 118 112 chumthangbanthungophthi Ban Thung Pho Junction 4229 631 00 km 2 tho hangpla misyyanetuxn ichhwngthangsadwk saylwd phunphin thangaeykipsaykhirirthnikhm 119 113 surasdrthani Surat Thani 4239 635 02 km 1 rth hangpla misyyanetuxn ichhwngthangsadwk saylwd thakham sthanirthifpracacnghwdsurasdrthani sthanirthifpracaxaephxphunphin edimchux phunphin faykarchangoytha naytrwcthangsurasdrthani ntth rth faykarchangkl phuchwysarwtraekhwngrthckrthungsng hnwy10 thisurasdrthani ch src ths 10thirth phnkngantrwcrthsurasdrthani phtr rth 120 114 ekhahwkhway Khao Hua Khwai 4241 641 51 km 3 khkh hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw ekhahwkhway inxnakhtsthaniekhahwkhwayidepluynchux epn bxkrng swnpayhyudrthifbxkrngidyaytaaehnngihm 121 115 bxkrng Bo Krang 4243 647 23 km thihyudrth kng thasathxn 122 116 ekhaphlu Khao Phlu 4245 652 46 km 3 khph hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw 123 117 khlxngya Khlong Ya 4246 657 76 km thihyudrth ya thaerux bannaedim 124 118 banna Ban Na 4247 662 34 km 2 nn hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk saylwd banna sthanirthifpracaxaephxbannaedim faykarchangoytha naytrwcthangbanna ntth nn 125 119 hwymud Huai Mut 4249 669 68 km 3 md hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw nasar bannasar ekhymithangrthifaeykiporngphlitimhmxn pccubnykelikkarichnganaelw 126 120 nasar Na San 4250 673 70 km 1 ns hangpla immisyyanetuxn ichhwngthangsadwk saylwd sthanirthifpracaxaephxbannasar 127 121 khlxngprab Khlong Prap 4252 679 90 km thihyudrth pb khlxngprab 128 122 phruphi Phruphi 4253 684 03 km 2 phph hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw phruphi 129 123 khlxngsuy Khlong Sun 4254 687 72 km thihyudrth ewiyngsra ewiyngsra 130 124 bansxng Ban Song 4255 692 73 km 1 sx hangpla misyyanetuxn ichhwngthangsadwk saylwd bansxng sthanirthifpracaxaephxewiyngsra faykarchangoytha sarwtraekhwngbarungthangbansxng sbth sx phuchwysarwtraekhwngbarungthangbansxng sbch sx naytrwcthangbansxng ntth sx phnkngansthanthibansxng phsth sx 131 125 banphrukraaechng Ban Phru Krachaeng 4257 699 78 km 3 aech hangpla misyyanetuxn ichhwngthangsadwk saylwd 132 126 hwyprik Huai Prik 4258 704 61 km 3 hp hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw hwyprik chwang nkhrsrithrrmrach ekhaekhtcnghwdnkhrsrithrrmrach 133 127 kraebiyd Krabiat 4259 709 87 km 3 eb hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw kaepiyd 134 128 thanphx Tranpho 4261 716 66 km 2 tha hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw imeriyng faykarchangoytha naytrwcthangthanphx ntth tha 135 129 chwang Chawang 4262 722 41 km 2 chw hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw chwang sthanirthifpracaxaephxchwang 136 130 khlxngcndi Khlong Chan Di 4264 727 95 km 1 cd hangpla misyyanetuxn ichhwngthangsadwk saylwd cndi mikhiwrthsxngaethwekhasuxaephxemuxngnkhrsrithrrmrach 137 131 phxthankhlaywacasiththi Pho Than Klai Wachasit 4265 729 00 km thihyudrth wc hlkchang changklang ephuxxanwykhwamsadwkihkbprachachnphumicitsrththaidichrthifepnyanphahnainkaredinthangmaskkaraxngkhphraecdiyaelasrirasngkharkhxngphxthankhlaywacasiththi n wdthatunxy c nkhrsrithrrmrach karrthif cungepidich thihyudrthphxthankhlaywacasiththi rahwangsthanikhlxngcndi hlkchang odymikhbwnrthhyudrb sngphuodysar tngaetwnthi 28 minakhm 2563 epntnip 138 132 hlkchang Lak Chang 4266 734 71 km 3 hch hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw sthanirthifpracaxaephxchangklang 139 133 khlxngkuy Khlong Kui 4267 738 98 km thihyudrth xk nabxn nabxn 140 134 nabxn Na Bon 4268 743 01 km 2 ax hangpla immisyyanetuxn ichhwngthangsadwk saylwd sthanirthifpracaxaephxnabxn 141 135 khlxngcng Khlong Chang 4269 747 03 km 3 khc hangpla immisyyanetuxn ichhwngthangsadwk praaecklediyw 142 136 banekaapring Ban Ko Pring 4433 751 03 km thihyudrth ap hnxnghngs thungsng 143 137 chumthangthungsng Thung Song Junction 4270 757 08 km 1 ths ifsisxngtha ichhwngthangsadwk saylwd pakaephrk sthanirthifpracaxaephxthungsng thangaeykipsaykntng faykarchangkl sarwtrrthckaekhwngthungsng src ths faykarchangoytha wiswkrkakbkarkxngbarungthangekhtthungsng wbkh ths wiswkrnganethkhnikhbarungthang wsth ths sarwtraekhwngbarungthangthungsng sbth ths phuchwysarwtraekhwngbarungthangthungsng sbch ths naytrwcthangthungsng ntth ths phnkngansthanthithungsng phsth ths 144 138 isihy Sai Yai 4295 762 00 km 3 si ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd thaihy 145 139 chxngekha Chong Khao 4297 767 78 km 3 chkh ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd rxnphibuly rxnphibuly ekhaxuomngkhchxngekha yaw 335 90 emtr km thi 769 82 770 05 146 140 rxnphibuly Ron Phibun 4299 776 33 km 2 rb hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk saylwd rxnphibuly rxnphibuly nkhrsrithrrmrach sthanirthifpracaxaephxrxnphibuly faykarchangoytha naytrwcthangrxnphibuly ntth rb 147 141 chumthangekhachumthxng Khao Chum Thong Junction 4300 781 01 km 3 chth hangpla misyyanetuxn ichhwngthangsadwk saylwd khwneky thangaeykipsaynkhrsrithrrmrach faykarchangoytha sarwtraekhwngbarungthangekhachumthxng sbth chth phuchwysarwtraekhwngbarungthangekhachumthxng sbch chth naytrwcthangekhachumthxng ntth chth phnkngansthanthiekhachumthxng phsth chth 148 142 khwnhnxngkhwa Khuan Nong Khwa 4310 789 38 km 3 khw hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk saylwd khwnhnxngkhwa culaphrn sthanirthifpracaxaephxculaphrn 149 143 bantul Ban Tun 4311 794 94 km 3 tn ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd bantul chaxwd 150 144 banthungkhay Ban Tung khaj 4313 802 85 km thihyudrth n chaxwd 151 145 chaxwd Cha uat 4315 806 06 km 2 chd hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk saylwd sthanirthifpracaxaephxchaxwd ekhymithangaeykiprimkhlxngthaesmd ykelikichngan edimchux thaesmd 152 146 hnxngcik Nong Jik 4316 810 69 km payhyudrth xc nanghlng 153 147 bannanghlng Ban Nang Long 4317 813 47 km 3 nl ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd 154 148 bantrxkaekh Ban Trok Kea 4435 816 35 km payhyudrth kh khxdhad 155 149 bankhxnhad Ban Khon Hat 4318 818 95 km 3 khh ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd 156 150 aehlmotnd Laem Tanot 4319 824 06 km 3 on ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd aehlmotnd khwnkhnun phthlung ekhaekhtcnghwdphthlung 157 151 bansunthra Ban Suntara 4320 828 03 km thihyudrth bth pnaet 158 152 pakkhlxng Pak Khlong 4321 833 11 km 2 pkh hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk saylwd makxkehnux 159 153 banmakxkit Ban Makok Tai 4323 837 05 km thihyudrth bi 160 154 chyburi Chai Buri 4324 839 97 km thihyudrth ich chyburi emuxngphthlung 161 155 phthlung Phattalung 4325 846 01 km 1 phth hangpla misyyanetuxn ichhwngthangsadwk saylwd khuhaswrrkh sthanirthifpracacnghwdphthlung faykarchangoytha naytrwcthangphthlung ntth phth 162 156 naprux Na Pru 4326 849 07 km thihyudrth pr khwnmaphraw 163 157 bankhayithy Ban Khai Thai 4327 853 19 km payhyudrth thy tanan 164 158 bantnodn Ban Ton Don 4328 856 28 km 3 bo hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw hanophthi ekhachysn 165 159 banhwyaetn Ban Huai Tan 4329 859 25 km payhyudrth yae 166 160 ekhachysn Khao Chaison 4330 865 01 km 2 ech hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw ekhachysn sthanirthifpracaxaephxekhachysn 167 161 bangaekw Bang Kaeo 4331 870 17 km 2 aek ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd thamaedux bangaekw sthanirthifpracaxaephxbangaekw faykarchangoytha naytrwcthangbangaekw ntth aek 168 162 khwnphra Khuan Phra 4333 876 50 km thihyudrth kha falami pakphayun 169 163 khwnekhiym Khuan Khiam 4334 881 15 km 3 khe hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw 170 164 harkng Han Kong 4335 885 35 km payhyudrth hk 171 165 haretha Hanthao 4336 888 68 km 2 hth hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw haretha 172 166 wdkhwnephyx Wat Khuan Phayoe 4337 893 49 km payhyudrth wph dxnpradu 173 167 okhkthray Khok Sai 4338 896 24 km 3 oth hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw dxnthray 174 168 khwneniyng Khuan Niang 4340 902 97 km 2 en hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw rtphumi khwneniyng sngkhla ekhaekhtcnghwdsngkhla sthanirthifpracaxaephxkhwneniyng faykarchangoytha naytrwcthangkhwneniyng ntth en 175 169 banekaaihy Ban Ko Yai 4342 909 50 km 3 ki ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd bangehriyng 176 170 bangkla Bang Klam 4344 917 02 km 2 bl hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk saylwd bangkla bangkla sthanirthifpracaxaephxbangkla 177 171 bandinlan Ban Din Lan 4345 921 84 km 3 dl ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd thachang 178 172 chumthanghadihy Hat Yai Junction 4347 928 58 km 1 hi ifsisamtha ichhwngthangsadwk iffa riely hadihy hadihy sthanirthifpracaxaephxhadihy sthanirthifpracacnghwdsngkhla epnsthaniaehngediywinphakhittxnlangthiichpraaeckliffachnidtukhwbkhumphrxmekhruxngthangsadwk riely thangaeykipsaysngkhla yubelikemux 1 krkdakhm ph s 2521 aelasaypadngebsar edimsthanirthifxutaepha epnsthanichumthangrthifediminesnthangsaysngkhla kxnyanmasthanirthifhadihyinpccubn faykarchangoytha sarwtrnganekhruxngklbarungthanghnkhadihy sbn hi wiswkrkakbkarkxngbarungthangekhthadihy wbkh hi wiswkrnganethkhnikhbarungthang wsth hi sarwtraekhwngbarungthanghadihy sbth hi phuchwysarwtraekhwngbarungthanghadihy sbch hi naytrwcthanghadihy ntth hi phnkngansthanthihadihy phsth hi 179 173 namwng Na Muang 4377 940 26 km 2 mng hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw nahmxm nahmxm sthanirthifpracaxaephxnahmxm faykarchangoytha naytrwcthangnamwng ntth mng 180 174 wdkhwnmid Wat Khuan Mit 4381 953 75 km 3 wm hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw khlxngepiya cana 181 175 cana Chana 4384 964 50 km 2 cn hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw banna sthanirthifpracaxaephxcana faykarchangoytha naytrwcthangcana ntth cn 182 176 thaaemnglk Tha Maenglak 4386 972 10 km 3 ngk hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw sakxm ethpha 183 177 ekaasaba Ko Saba 4388 980 79 km 2 ks hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw ekaasaba 184 178 ethpha Thepha 4391 991 99 km 2 eth hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw ethpha sthanirthifpracaxaephxethpha faykarchangoytha sarwtraekhwngbarungthangethpha sbth eth phuchwysarwtraekhwngbarungthangethpha sbch eth phnkngansthanthiethpha phsth eth 185 179 taaepd Ta Paet 4393 999 91 km 3 tp hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw thamwng 186 180 bannikhm Ban Nikhom 4394 1003 27 km thihyudrth ni okhkophthi okhkophthi pttani ekhaekhtcnghwdpttani 187 181 pttani okhkophthi Pattani Khok Pho 4395 1009 21 km 1 ni hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk praaecklediyw sthanirthifpracaxaephxokhkophthi sthanirthifpracacnghwdpttani faykarchangoytha naytrwcthangpttani ntth ni 188 182 napradu Na Pradu 4397 1016 73 km 2 ad hangpla misyyanetuxn ichhwngthangsadwk saylwd napradu 189 183 wdchangih Wat Chang Hai 4437 1020 09 km 2 chh khwnonri 190 184 pair Pa Rai 4398 1021 29 km thihyudrth pi thungphla edimepnsthani hlngidekidehtuphukxkhwamimsngblxbwangephlingephasthani thaihsthanithukldradblngmaepnthihyudrth 191 185 khlxngthray Khlong Sai 4399 1026 07 km 3 khs ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd aemlan aemlan sthanirthifpracaxaephxaemlan 192 186 taesa Tase 4400 1031 59 km 3 ts ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd taesa emuxngyala yala ekhaekhtcnghwdyala 193 187 banyuop Ban Yupo 4401 1034 88 km thihyudrth yo yuop ykelikichngan 194 188 yala Yala 4402 1038 74 km 1 yl hangpla misyyanetuxn ichhwngthangsadwk saylwd saetng sthanirthifpracacnghwdyala faykarchangoytha naytrwcthangyala ntth yl 195 189 imaekn Mai Kaen 4405 1048 80 km 3 im ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd wngphya ramn 196 190 banpaaet Ban Patae 4406 1051 95 km thihyudrth tae katxtuxra 197 191 ramn Raman 4408 1056 82 km 2 r ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd kayubxekaa sthanirthifpracaxaephxramn 198 192 balx Balo 4409 1061 70 km 3 al ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd balx faykarchangoytha naytrwcthangbalx ntth al 199 193 ruxesaa Ruso 4411 1071 19 km 2 sa hangpla misyyanetuxn ichhwngthangsadwk saylwd ruxesaa ruxesaa nrathiwas ekhaekhtcnghwdnrathiwas sthanirthifpracaxaephxruxesaa 200 194 bansaolwbukityuxaer Ban Salo Bukit Yuaerae 4412 1075 98 km thihyudrth yu 201 195 laola Lalo 4414 1081 77 km 3 ll ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd laola faykarchangoytha naytrwcthanglaola ntth ll 202 196 maruxob Marubo 4416 1089 46 km 2 ob ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd maruxobtk raaenga 203 197 kaaeda Kadae 4417 1093 96 km thihyudrth kae echlim 204 198 tnhyngms Tanyong Mat 4419 1099 50 km 1 ym hangpla misyyanetuxn ichhwngthangsadwk saylwd tnhyngms sthanirthifpracaxaephxraaenga sthanirthifpracacnghwdnrathiwas faykarchangoytha sarwtraekhwngbarungthangtnhyngms sbth ym phuchwysarwtraekhwngbarungthangtnhyngms sbch ym naytrwcthangtnhyngms ntth ym phnkngansthanthitnhyngms phsth ym 205 199 paiph Pa Phai 4421 1105 44 km 3 pph ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd tnhynglimx 206 200 ecaaixrxng Cho Ai Rang 4423 1111 15 km 2 cx ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd cwb ecaaixrxng sthanirthifpracaxaephxecaaixrxng 207 201 bukit Bukit 4424 1115 83 km 3 bu ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd bukit 208 202 ixsaetiy Ai Satia 4425 1119 62 km thihyudrth ix edimepnsthani hlngidekidehtuphukxkhwamimsngb thaihsthanildradblngmaepnthihyudrth 209 203 otaedng To Deng 4427 1125 65 km 3 td ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd otaedng suihngpadi 210 204 suihngpadi Sungai Padi 4428 1130 10 km 1 ngd ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd paluru sthanirthifpracaxaephxsuihngpadi 211 205 okhksya Khok Saya 4430 1137 14 km thihyudrth oy 212 206 suihngok lk SU NGAI KOLOK 4432 1142 99 km 1 ol ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd suihngok lk suihngok lk sthanirthifpracaxaephxsuihngok lk faykarchangoytha naytrwcthangsuihngoklk ntth ol chayaednpraethsithy maelesiy km 1144 00 rnetapncng Rantau Panjang 1144 50 km khnoyk rnetapncng eyxli rthklntn praethsmaelesiy ekhyepnsthanirthifechuxmtxchayaednithy maelesiy aetinpccubnkarechuxmtxipthukykelik aelaichchayaednthipadngebsaraethn inxnakhtmiaephncafunfuthangrthif saysuihngoklk rnetapncng pasirms klbmaxikkhrng chumthanghnxngpladuk suphrrnburi pd sph aekikh ladbsthanicak kth aelathb chuxsthani thihyudrth chuxphasaxngkvs elkhrhs rayathangcak thb chnsthani twyx xantisyyan rabbbngkhbpraaec thitng hmayehtu tabl xaephx cnghwd chumthanghnxngpladuk suphrrnburi 25 19 chumthanghnxngpladuk NONG PLA DUK JUNCTION 4020 64 19 km 2 pd ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd hnxngkb banopng rachburi aeykipsayit kbsaynatk 26 20 thungbw Thung Bua 4026 87 86 km thihyudrth wb rangphikul kaaephngaesn nkhrpthm ekhaekhtcnghwdnkhrpthm 27 21 orngeriynkarbin Flying Training School 4028 96 46 km thihyudrth ri kratib 28 22 srisaray Sri Samran 4033 113 30 km thihyudrth sy sxngphinxng sxngphinxng suphrrnburi ekhaekhtcnghwdsuphrrnburi thihyudrthxyuinekhtethsbalemuxngsxngphinxng 91 1 93 91 2 93 29 23 dxnthxng Don Thong 4036 122 31 km thihyudrth dth wdobsth bangplama 30 24 suphrrnburi SUPHAN BURI 4042 141 60 km 2 sph payekhtsthani ichhwngthangsadwk khnoyk rwihy emuxngsuphrrnburi pccubnmikarepidkaredinrthmathungaekhsthanini 31 25 malyaemn Ma Lai Maen 142 66 km thihyudrth sinsudthangrthifsaysuphrrnburi chumthanghnxngpladuk natk pd at aekikh ladbsthanicak kth aelathb chuxsthani thihyudrth chuxphasaxngkvs elkhrhs rayathangcak thb chnsthani twyx xantisyyan rabbbngkhbpraaec thitng hmayehtu tabl xaephx cnghwd chumthanghnxngpladuk natk 25 19 chumthanghnxngpladuk NONG PLA DUK JUNCTION 4020 64 19 km 2 pd ifsisamtha ichhwngthangsadwk saylwd hnxngkb banopng rachburi sthanichumthangaeykipsayit kbsaysuphrrnburi epnsthanierimtnkhxngesnthangrthifsaymrna insmysngkhramolk khrngthi 2 91 3 93 26 20 thnnthrngphl Thanon Songpol 4043 67 90 km payhyudrth sng banopng edimchuxsthanirthifokhkhmx 27 21 sraoksinarayn Sa Kosi Narai 4044 73 65 km 2 so payekhtsthani ichhwngthangsadwk khnoyk thapha edimchuxsthanirthifbanopngihm ekhymithangaeykipthangorngkradasbanopng pccubnyngmisaphankhamkhlxngsphaphdiihehn 28 22 lukaek Luk Kae 4045 77 43 km 2 lae payekhtsthani ichhwngthangsadwk khnoyk dxnkhmin thamaka kaycnburi ekhaekhtcnghwdkaycnburi 28 23 thaeruxnxy Tha Rua Noi 4048 89 77 km 2 thn payekhtsthani ichhwngthangsadwk khnoyk thaerux 28 24 banhnxngesux Ban Nong Sua 4050 96 68 km thihyudrth bs wngsala thamwng thdip epnlankxngkhxnethnenxr CY bnesnthangsaytawntk thithamwng 29 25 thamwng Tha Muang 4051 100 02 km thihyudrth am wngkhnay edimepnsthani pccubnepnlankxngkhxnethnenxr pccubnimmikhbwnthicxdthihyudrthifniaelw 30 26 thungthxng Thung Tong 4052 102 71 km thihyudrth thu thamwng 31 27 pakaephrk Pak Phraek 4055 114 36 km thihyudrth pae thalx 32 28 kaycnburi Kanchanaburi 4057 117 04 km 1 ky payekhtsthani ichhwngthangsadwk khnoyk banit emuxngkaycnburi sthanirthifpracacnghwdkaycnburi faykarchangoytha sarwtraekhwngbarungthangkaycnburi sbth ky phuchwysarwtraekhwngbarungthangtnhyngms sbch ky naytrwcthangkaycnburi ntth ky phnkngansthanthikaycnburi phsth ky 33 29 saphanaekhwihy Saphan Kwae Yai 4058 120 26 km payhyudrth aekh thangtawntkkhxngsthanimisaphankhamaekhwihy khwamyaw 322 90 emtr sungepnhnungexklksncnghwdkaycnburiinesnthangrthifsayni aelaepnekhruxnghmayaehngsntiphaph 34 30 ekhapun Khao Pun 4059 124 55 km thihyudrth ep thamakham withyalyekstr 4060 129 69 km thihyudrth 35 31 wnglan Wang Lan 4061 132 70 km thihyudrth wn hnxnghya 36 32 nakaycn Na Kann 4062 136 46 km thihyudrth ny wngeyn 37 33 wngeyn Wang Yen 4063 140 15 km 2 wy payekhtsthani ichhwngthangsadwk khnoyk edimchuxsthanithaopng 38 34 wngtaekhiyn Wang Takhian 4064 144 80 km thihyudrth we 39 35 banopngesiyw Ban Pong Sieo 4065 148 17 km payhyudrth pe 40 36 baneka Ban Kao 4066 151 95 km thihyudrth an baneka 41 37 thataesux Tha Ta Sua 4067 156 80 km thihyudrth ts singh ithroykh 42 38 thakieln Tha Kilen 4069 161 95 km 2 kn payekhtsthani ichhwngthangsadwk khnoyk samarthedinthangtxipyngxuthyanprawtisastremuxngsingh idthisthanirthifaehngni 43 39 wngsingh Wang Sing 4070 167 03 km thihyudrth wh 44 40 lumsum Lumsum 4071 172 35 km thihyudrth lu lumsum edimchuxsthani xayhid ekhasaphanthakraaes twsaphanthacakim yaw 450 06 emtr karedinrthtxngebathangthi 10 km chm 45 47 41 43 saphanthakraaes Saphan Tam Krasae 4072 173 87 km payhyudrth aes lumsum ithroykh kaycnburi prakxbdwythihyudrth 3 aehng thihyudrththakraaes swnthi 1 swnithroykh aelatwsthanieka thihyudrththakraaes swnthi 2 saphanthakraaes thihyudrththakraaes swnthi 3 yanrankha aelatwsthaniihm 48 44 wngoph Wang Pho 4073 178 10 km 2 wng payekhtsthani ichhwngthangsadwk khnoyk 49 45 ekaamhamngkhl Goa Maha Mongkol 4074 183 66 km payhyudrth km thaesa 50 46 chxngaekhb Chong Khaep 4075 185 35 km thihyudrth xb 51 47 wngihy Wang Yai 4076 188 90 km thihyudrth wi 52 48 banphuphng Ban Pu Pong 4436 191 25 km payhyudrth phu 53 49 natk NAM TOK 4077 194 24 km 2 at payekhtsthani ichhwngthangsadwk khnoyk pccubnmikarepidkaredinrth ykewnrthifnaethiyw mathungaekhsthanini epnsthanipracaxaephxithroykh 54 50 natkithroykhnxy NAM TOK SAI YOK NOI 194 84 km payhyudrth epnpayhyudrththisrangkhunihm ephuxsngesrimkarthxngethiyw epnsthaniplaythangkhxngthangrthifsaytawntk mikhbwnrththxngethiyw 909 910 kth at ithroykh kth hyudrb sng thukwnesar xathityaelawnhyudnkkhtvks xyuiklkbnatkithroykhnxy chumthangbanthungophthi khirirthnikhm tho rkh aekikh ladbsthanicak kth aelathb chuxsthani thihyudrth chuxphasaxngkvs elkhrhs rayathangcak thb chnsthani twyx xantisyyan rabbbngkhbpraaec thitng hmayehtu tabl xaephx cnghwd chumthangbanthungophthi khirirthnikhm 118 112 chumthangbanthungophthi BAN THUNG PHO JUNCTION 4229 631 00 km 2 tho hangpla misyyanetuxn ichhwngthangsadwk saylwd phunphin phunphin surasdrthani 119 113 bandxnrk Ban Don Rak 4230 634 35 km thihyudrth rk hnxngithr 120 114 banthunghlwng Ban Thung Luang 4232 640 75 km thihyudrth aw narxb 121 115 bankhnay Ban Khanai 4233 644 55 km thihyudrth ay bangngxn ekhyepnsthani pccubnthukldradblngepnthihyudrthif 122 116 bandxneriyb Ban Don Riap 4234 649 35 km thihyudrth de immixakharsthani 123 117 khlxngyn Khlong Yan 4235 652 60 km thihyudrth khx thakradan khirirthnikhm ekhyepnsthanimakxn pccubnthukldradbepnthihyudrth 124 118 ekhahlung Khao Lung 4236 655 58 km thihyudrth khu banyang 125 119 banyang Ban Yang 4237 658 00 km thihyudrth ng thakhnxn 126 120 khirirthnikhm KHIRI RATTHANIKHOM 4238 662 00 km 2 rkh payekhtsthani ichhwngthangsadwk khnoyk faykarchangoytha naytrwcthangkhirirthnikhm ntth rkh chumthangthungsng kntng ths kt aekikh ladbsthanicak kth aelathb chuxsthani thihyudrth chuxphasaxngkvs elkhrhs rayathangcak thb chnsthani twyx xantisyyan rabbbngkhbpraaec thitng hmayehtu tabl xaephx cnghwd chumthangthungsng kntng 143 137 chumthangthungsng THUNG SONG JUNCTION 4270 757 08 km 1 ths ifsisxngtha ichhwngthangsadwk saylwd pakaephrk thungsng nkhrsrithrrmrach 144 138 thiwng Thi Wang 4272 765 57 km 3 thw payekhtsthani ichhwngthangsadwk khnoyk thiwng faykarchangoytha naytrwcthangthiwng ntth thw 145 139 banphun Ban Poon 4273 773 08 km payhyudrth nu kapang yubelik 146 140 kapang Kapang 4275 776 33 km thihyudrth kp khwnema rsda 147 141 khwnema Kuan Mao 4276 780 97 km thihyudrth em yubelik 148 142 khlxngmwn Khlong Muan 4278 789 44 km thihyudrth khm hnxngprux yubelik 149 143 yangywn Yang Yuan 4280 795 43 km thihyudrth yy hnxngchangaeln hwyyxd yubelik 150 144 hwyyxd Huai Yot 4281 800 82 km 2 yx hangpla immisyyanetuxnaelaesaxxk ichhwngthangsadwk khnoyk hwyyxd trng ekhaekhtcnghwdtrng faykarchangoytha naytrwcthanghwyyxd ntth yx 151 145 laphura Lam Phu Ra 4285 814 51 km thihyudrth lr laphura yubelik 152 146 khlxngetng Khlong Teng 4286 819 87 km thihyudrth tng khlxngetng emuxngtrng yubelik 153 147 swnmn Suan Mon 4287 823 00 km thihyudrth sm nathamehnux yubelik 154 148 trng Trang 4289 829 28 km 1 tr hangpla immisyyanetuxn ichhwngthangsadwk saylwd thbethiyng faykarchangoytha naytrwcthangtrng ntth tr 155 149 napx Na Po 4290 832 67 km thihyudrth px khwnpring yubelik 156 150 phruihy Phru Yai 4291 835 86 km thihyudrth iy banghmak kntng yubelik 157 151 banpakx Ban Pa Ko 4293 843 25 km thihyudrth p khlxngchilxm yubelik 158 152 kntng KANTANG 4294 850 08 km 1 kt payekhtsthani ichhwngthangsadwk khnoyk kntng chumthangekhachumthxng nkhrsrithrrmrach chth tha aekikh ladbsthanicak kth aelathb chuxsthani thihyudrth chuxphasaxngkvs elkhrhs rayathangcak thb chnsthani twyx xantisyyan rabbbngkhbpraaec thitng hmayehtu tabl xaephx cnghwd chumthangekhachumthxng nkhrsrithrrmrach 147 141 chumthangekhachumthxng KHAO CHUM THONG JUNCTION 4300 781 01 km 3 chth hangpla misyyanetuxn ichhwngthangsadwk saylwd khwneky rxnphibuly nkhrsrithrrmrach 148 142 banekyechn Ban Koei Chen 4301 786 15 km thihyudrth ks rxnphibuly 149 143 banthunghlx Ban Thung Lo 4302 790 59 km 3 lx payekhtsthani ichhwngthangsadwk khnoyk thangphun echlimphraekiyrti 150 145 okhkkhram Khok Khram 4303 794 67 km 3 khkh payekhtsthani ichhwngthangsadwk khnoyk esathng rxnphibuly 151 146 banhwyyung Ban Huai Yoong 4304 798 72 km payhyudrth yu thaysaepha phraphrhm 152 147 banthachang Ban Tha Chang 4305 803 40 km thihyudrth bch naphru 153 148 wngww Wang Wua 4306 806 35 km thihyudrth ww nasar ekhyepnsthanirthifmakxn pccubnthukyubepnthihyudrth 154 149 mamwngsxngtn Mamuang Son Ton 4307 810 88 km thihyudrth st mamwngsxngtn emuxngnkhrsrithrrmrach ekhyepnsthanirthif pccubnthukyubepnthihyudrth 155 150 nkhrsrithrrmrach NAKHON SI THAMMARAT 4308 816 02 km 1 tha hangpla misyyanxxk ichhwngthangsadwk saylwd thawng cudsinsudthangrthifinxditnniklkwapccubnaelamikartharangcakxakharsinkhamabrrcbrangprathan faykarchangoytha naytrwcthangnkhrsrithrrmrach ntth tha chumthanghadihy padngebsar hi ps aekikh ladbsthanicak kth aelathb chuxsthani thihyudrth chuxphasaxngkvs elkhrhs rayathangcak thb chnsthani twyx xantisyyan rabbbngkhbpraaec thitng hmayehtu tabl xaephx cnghwd chumthanghadihy padngebsar 178 172 chumthanghadihy Hat Yai Junction 4347 928 58 km 1 hi ifsisamtha ichhwngthangsadwk iffa riely hadihy hadihy sngkhla sthanirthifpracaxaephxhadihy edimtngxyuthixutaepha 179 173 khlxngaenga Khlong Ngae 4368 952 64 km 1 khng payekhtsthani ichhwngthangsadwk saylwd phngla saeda faykarchangoytha naytrwcthangkhlxngaenga ntth khng 180 174 padngebsar ithy Pa dang Besar Thai 972 90 km 1 ps 2 ifsisamtha padngebsar epnsthanisudthayinfngpraethsithykxnthicaipfngmaelesiy epnsthanirthifthisrangsahrbkhnthixyuxasyfngithytidchayaedn chayaedn ithy maelesiy Thailand Malaysia Border km thi 973 56 181 175 padngebsar Padang Besar 4374 973 84 km 1 ps ifsisamtha iffa khxmphiwetxr padngebsar padngebsar rthpalis praethsmaelesiy epnsthanirthifechuxmtxchayaednithy maelesiy mikhbwnrthdwnphiess 45 46 kth ps kth aelarthchanemuxng 947 948 949 950 hi ps hi rbsngphuodysarkhamchayaednthukwn xangxing aekikh phrarachkvsdikaepliynaeplngekhtethsbaltablsxngphinxng cnghwdsuphrrnburi ph s 2512 PDF rachkiccanuebksa 86 18 k 289 293 March 4 1969 prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngekhttablinthxngthixaephxsxngphinxng cnghwdsuphrrnburi PDF rachkiccanuebksa 86 95 ng chbbphiess 8 11 November 1 1969 http www ekohchang com kanchanaburi Thai attractions htm dkhkraychuxsthanirthif sayitthnburi suihngoklkthnburi crysnithwngs bangramad chumthangtlingchn banchimphli phuththmnthl say 2 salathrrmsphn salaya wdsuwrrn khlxngmhaswsdi wdngiwray nkhrchysri thaaechlb tnsaorng nkhrpthm phrarachwngsnamcnthr ophrngmaedux khlxngbangtal chumthanghnxngpladuk banopng nkhrchumn khlxngtakhd ophtharam ecdesmiyn banklwy saphanculalngkrn rachburi bankhubw bxtakhrx banpaik pakthx hwyorng bangekhm ekhayxy hnxngplaihl bangcak ephchrburi ekhathomn hnxngimehluxng hnxngcxk hnxngsala chaxa hwythrayehnux hwythrayit hwhin hnxngaek swnsnpradiphthth ekhaeta wngkphng pranburi hwykhwang hnxngkhang samrxyyxd samkrathay kuyburi bxnxk thungmaema khnkraid pracwbkhirikhnth hnxnghin hwakx wngdwn hwyyang thungpradu thbsaaek dxnthray okhktahxm bankrud hnxngmngkhl naphkkhwng bangsaphanihy hinkxng chamwng bangsaphannxy hwysk banthraythxng ekhaichyrach mabxamvt banthrphysmburn khlxngwngchang pathiw bankhxkma saphli hnxngeniyn nachaxng chumphr aesngaedd thungkha wisy bankhrn swi ekhaswnthueriyn ekhapib paktaok thathxng khwnhinmuy hlngswn khlxngkhnan hwmad laaem bandwd khnthuli dxnthup thachna banekaamukkh ekhaphnmaebk ichya thachang khlxngkhud khlxngithr malwn chumthangbanthungophthi surasdrthani ekhahwkhway bxkrng ekhaphlu khlxngya banna hwymud nasar khlxngprab phruphi khlxngsuy bansxng banphrukraaechng hwyprik kraebiyd thanphx chwang khlxngcndi hlkchang khlxngkuy nabxn khlxngcng banekaapring chumthangthungsng isihy chxngekha rxnphibuly chumthangekhachumthxng khwnhnxngkhwa bantul chaxwd hnxngcik bannanghlng bantrxkaekh bankhxnhad aehlmotnd bansunthra pakkhlxng banmakxkit chyburi phthlung naprux bankhayithy bantnodn banhwyaetn ekhachysn bangaekw khwnphra khwnekhiym harkng haretha wdkhwnephyx okhkthray khwneniyng banekaaihy bangkla bandinlan chumthanghadihy namwng wdkhwnmid cana thaaemnglk ekaasaba ethpha taaepd bannikhm pttani napradu wdchangih pair khlxngthray taesa yala imaekn banpaaet ramn balx ruxesaa bansaolwbukityuxaer laola maruxob kraaeda tnhyngms paiph ecaaixrxng bukit ixsaetiy otaedng suihngpadi okhksya suihngok lkkrungethph chumthangtlingchnkrungethph ymrach hxpraaeccitrlda samesn pradiphthth chumthangbangsux bangsxn bangbahru chumthangtlingchnthangaeykcakchumthanghnxngpladuk suphrrnburichumthanghnxngpladuk thungbw orngeriynkarbin srisaray dxnthxng suphrrnburi malyaemnthangaeykcakchumthanghnxngpladuk natkchumthanghnxngpladuk thnnthrngphl sraoksinarayn lukaek thaeruxnxy banhnxngesux thungthxng paaephrk kaycnburi saphanaekhwihy ekhapun wnglan nakaycn wngeyn wngtaekhiyn banopngesiyw baneka thataesux thakieln wngsingh lumsum thakraaes wngoph ekaamhamngkhl chxngaekhb wngihy banphuphng natkthangaeykcakchumthangbanthungophthi khirirthnikhmchumthangbanthungophthi bandxnrk banthunghlwng bankhnay bandxneriyb khlxngyn ekhahlung banyang khirirthnikhmthangaeykcakchumthangthungsng kntngchumthangthungsng thiwng kapang hwyyxd trng kntngthangaeykcakchumthangekhachumthxng nkhrsrithrrmrachchumthangekhachumthxng banekyechn banthunghlx okhkkhram banhwyyung banthachang wngww mamwngsxngtn nkhrsrithrrmrachthangaeykcakchumthanghadihy padngebsarchumthanghadihy khlxngaenga padngebsar ithy padngebsarthangrthifsayit dkhkkarrthifaehngpraethsithyrthifrahwangemuxngsayhlksayehnux raychuxsthani saytawnxxkechiyngehnux raychuxsthani sayit raychuxsthani saytawnxxk raychuxsthanisayrxngchumthangaekngkhxy chumthangbwihy chumthangekhachicrry mabtaphud chumthangekhachumthxng nkhrsrithrrmrach chumthangkhlxngsibeka chumthangaekngkhxy chumthangchaechingethra sthib chumthangthnncira hnxngkhay chumthangthungsng kntng chumthangbandara swrrkholk chumthangbanthungophthi khirirthnikhm chumthangsriracha thaeruxaehlmchbng chumthanghnxngpladuk suphrrnburi chumthanghadihy padngebsar thnburi natk burirmy ekhakraodng mkkasn aemna samehliymcitrlda hnxngkhay thanaaelng xrypraeths pxyeptrthifchanemuxngkrungethphmhankhrkhbwnrthchanemuxng raychuxsthani sayaemklxng rthiffachanemuxng saysiaedngekhm saysiaedngxxn aexrphxrt erl lingkokhrngkarehnuxednchy echiyngray echiyngkhxng nkhrswrrkh aemsxdtawnxxkechiyngehnuxbaniph nkhrphnm nkhrswrrkh baniph xublrachthani chxngemk cturs chyphumi ely hnxngbwlaphu aela lanarayn ephchrburn ely hnxngbwlaphu srisaeks yosthr rxyexditsurasdrthani phuekt chumphr ranxng thbpud krabi sngkhla pakbara banphachi suphrrnburi okhrngkarfunfuthangrthifsaymrnatawnxxkphunarxn aehlmchbng sriracha mabtaphud rayxng tradrthifkhwamerwsungsayehnux saytawnxxkechiyngehnux sayit sayechuxm 3 snambinesnthangthiykelikchaxwd khlxngthaesmd chumthangbangsux khlxngtn chumthangbangsux phhloythin chumthanghadihy sngkhla banhmi hmwdphlitsilabanhmi bunghway banophthimul pakkhlxngsan wngewiynihy paknaoph thakhawkannthrng mrna aememaa ehmuxngaememaa suihngok lk pasirms hnxngkhay tladhnxngkhay hnxngeta ekhathbkhway hwlaophng pakna hwhway thataok hwhway banplayrang xrypraeths mngkhlburikhbwnrthifihbrikarrthdwnphiesssiexnxar xutrawithi xisanwtna xisanmrrkha thksinarthy rthdwnphiessthksin khbwnrtherwthi 171 172 xisethirnaexndoxeriynthlexksephrs rthdwnphiessrahwangpraethsykelikrthdwnphiessnkhrphingkhkarkhnsngrabbranginpraethsithy phakhphnwk aekikh aephnthi aekikh thangrthifsayit sylksn krungethph hwlaophng kth krungethph tlingchn saytawnxxk 160 chumthangchaechingethra 160 ymrach citrlda orngphyabalramathibdi samesn pradiphthth okhrngkar rthiffachanemuxngsaysiaedng chumthangbangsux sayehnuxaelaxisan 160 chumthangbanphachi 160 bangsxn saphanphraram 6 aemnaecaphraya bangbahru 0 00 km thnburi edim 0 87 km thnburi bangkxknxy 1 54 km crysnithwngs 4 29 km bangramad 6 08 km chumthangtlingchn 8 64 km banchimphli 11 47 km phuththmnthl say 2 14 05 km salathrrmsphn 19 06 km salaya 23 46 km wdsuwrrn 27 05 km khlxngmhaswsdi 30 80 km wdngiwray 35 13 km nkhrchysri 40 02 km thaaechlb 44 70 km tnsaorng 48 12 km nkhrpthm 50 13 km phrarachwngsnamcnthr 55 36 km ophrngmaedux 58 97 km khlxngbangtal 64 19 km chumthanghnxngpladuk ip suphrrnburi 87 86 km thungbw 96 46 km orngeriynkarbin 113 30 km srisaray 122 31 km dxnthxng 141 60 km suphrrnburi malyaemn ip natk 67 90 km thnnthrngphl table, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม