fbpx
วิกิพีเดีย

สถานีย่อย:โทรทัศน์

แก้ไข

สถานีย่อย:โทรทัศน์

โทรทัศน์ เป็นระบบโทรคมนาคมสำหรับการกระจายและรับภาพเคลื่อนไหวและเสียงระยะไกล คำนี้ยังหมายถึงรายการโทรทัศน์และการแพร่ภาพอีกด้วย คำว่าโทรทัศน์ในภาษาไทย มีที่มาจากคำในภาษาอังกฤษ คือ television ซึ่งเป็นคำผสมจากคำกรีก tele- ("ระยะไกล" — โทร-) และ -vision ที่มาจากภาษาละติน visio ("การมองเห็น" — ทัศน์) มักเรียกย่อเป็น TV (ทีวี) โทรทัศนขาว-ดำเครื่องแรกของโลก ที่ถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2468 เป็นผลงานการประดิษฐ์ของจอห์น ลอกกี้ เบรียด ชาวสกอตแลนด์

ขนาดภาพของโทรทัศน์ส่วนใหญ่ที่ส่งมาตามบ้านมักจะมีขนาดเล็กมากกว่าจอโทรทัศน์ทั่วไป ขนาดของโทรทัศน์ที่แสดงในตารางเป็นขนาดอย่างน้อยที่สุดที่ภาพจะไม่ถูกบีบอัดให้เล็กลง โดยทั่วไปมักใช้ SDTV ที่ภาพมีขนาดพอดีกับ 8 นิ้วแต่ภาพก็จะมาถูกขยายให้ใหญ่เท่ากับขนาดของโทรทัศน์ที่อยู่ตามบ้านซึ่งอาจอยู่ที่ 14-24 นิ้ว ส่วนโทรทัศน์ตั้งแต่แบบ HDTV ขึ้นไปจะเป็นการส่งสัญญาณภาพที่มีขนาดใหญ่มากเพื่อความชัดของภาพ ถ้าโทรทัศน์ตามบ้านมีขนาดเล็กกว่าขนาดของภาพที่ส่งมา ภาพก็จะถูกบีบอัดให้เล็กลงตามขนาดของโทรทัศน์ ดังนั้นโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับระดับ HDTV ขึ้นไปควรมีขนาดอย่างน้อยที่สุดดังในตาราง

แก้ไข

ภาพแนะนำ

แก้ไข

บทความแนะนำ

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (ช่อง 7 สี) เป็นสถานีโทรทัศน์สีแห่งแรก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินการโดย บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ภายใต้สัญญาสัมปทานกับกองทัพบก ถือเป็นสถานีโทรทัศน์ ที่เป็นผู้นำด้านรายการละคร และรายการกีฬา ในประเทศไทย มีคำขวัญว่า “ช่องเจ็ดสี ทีวีเพื่อคุณ” (อ่านต่อ...)

แก้ไข

รู้ไหมว่า...

แก้ไข

ข่าว

แก้ไข

บทความโทรทัศน์

รายการโทรทัศน์


แก้ไข

มีส่วนร่วมสถานีย่อยอื่น :


สถานีย่อย:โทรทัศน์
สถาน, อย, โทรท, ศน, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, แก, ไข, โทรท, ศน, เป, นระบบโทรคมนาคมสำหร, บการกระจายและร, บภาพเคล, อนไหวและเส, ยงระยะไกล, คำน, งหมายถ, งรายการโทรท, ศน, และการแพร, ภาพอ, กด, วย, คำว, าโทรท, ศน, ในภาษาไทย, มาจากคำในภาษาอ, งกฤษ, television, งเป, นคำผสม. sthaniyxy othrthsn phasaxun efadu aekikh aekikh sthaniyxy othrthsn othrthsn epnrabbothrkhmnakhmsahrbkarkracayaelarbphaphekhluxnihwaelaesiyngrayaikl khaniynghmaythungraykarothrthsnaelakaraephrphaphxikdwy khawaothrthsninphasaithy mithimacakkhainphasaxngkvs khux television sungepnkhaphsmcakkhakrik tele rayaikl othr aela vision thimacakphasalatin visio karmxngehn thsn mkeriykyxepn TV thiwi othrthsnkhaw daekhruxngaerkkhxngolk thithuksrangkhuninpiph s 2468 epnphlngankarpradisthkhxngcxhn lxkki ebriyd chawskxtaelnd khnadphaphkhxngothrthsnswnihythisngmatambanmkcamikhnadelkmakkwacxothrthsnthwip khnadkhxngothrthsnthiaesdngintarangepnkhnadxyangnxythisudthiphaphcaimthukbibxdihelklng odythwipmkich SDTV thiphaphmikhnadphxdikb 8 niwaetphaphkcamathukkhyayihihyethakbkhnadkhxngothrthsnthixyutambansungxacxyuthi 14 24 niw swnothrthsntngaetaebb HDTV khunipcaepnkarsngsyyanphaphthimikhnadihymakephuxkhwamchdkhxngphaph thaothrthsntambanmikhnadelkkwakhnadkhxngphaphthisngma phaphkcathukbibxdihelklngtamkhnadkhxngothrthsn dngnnothrthsnthiehmaasmkbradb HDTV khunipkhwrmikhnadxyangnxythisuddngintarang ephimetimekiywkbothrthsn aekikh phaphaenana aekikh bthkhwamaenana sthaniothrthsnsikxngthphbkchxng 7 chxng 7 si epnsthaniothrthsnsiaehngaerk inphumiphakhexechiytawnxxkechiyngit daeninkarody bristh krungethphothrthsnaelawithyu cakd phayitsyyasmpthankbkxngthphbk thuxepnsthaniothrthsn thiepnphunadanraykarlakhr aelaraykarkila inpraethsithy mikhakhwywa chxngecdsi thiwiephuxkhun xantx bthkhwamaenanakxnhnani khaemniredxrdrakxninth exnexchekh thiekbthawr aekikh ruihmwa karsarwcinpi 1996 phbwaedkxemriknkxnwyeriynekhyrbchmraykaressami strithemuxxayuid 3 pi thung 95 edxamphephthochw epnraykarothrthsnchaythangsthaniothrthsnixthiwikhxngxngkvs rwmkbsibiexs srangodycim ehnsn nkechidhunmuxchawxemrikn mikarthaythaaelaxxkxakastxnthdlxnginpi kh s 1974 aela 1975 thida cngniramysthit epnaefnphnthuaethedxalxrdxxfedxarings inraykaraefnphnthuaethpi 2003 iskh epnphaphyntrsirissubswn khbkhnxemrikn xxkxakasthangekhruxkhayyuexsexentewirk tngaetpi kh s 2006 aelaepnsiristhimiyxdphuchmsungsudmatngaeterimxxkchayinpiaerk mngkh epnphaphyntrsirissubswn khbkhnxemrikn idthasthitiepnphaphyntrchaythangekhebilthiwitxnthimiyxdphuchmsungsud 9 4 lankhneruxngthiphanma esnxbthkhwam aekikh khaw raykarothrthsnchxng 7 idrbrangwlaefmilixawxrd 2010 khxmulcak chxng 7 si chxng 3 epnekiyrtiidrbrangwl phubriharsungsudyxdeyiym khxmulcak chxng 3 chxng 9 lngphuntidtamphlngankarphlitsuxkartunlukxisan khxmulcak mhawithyalymhasarkham epidsthaniyxy othrthsn thiwikiphiediyphasaithy aekikh bthkhwamothrthsn raykarothrthsn othrthsnkhwamlaexiydothrthsnkhasphthothrthsnekhruxkhayothrthsnethkhonolyiothrthsnothrthsnaebngtamwthnthrrmothrthsnaebbcayenginthurkicothrthsnthurkicothrthsnaebngtampraethsnitysarothrthsnbukhkhlthangothrthsnprawtisastrothrthsnphaphthdsxbrangwlothrthsnraykarothrthsnsthaniothrthsn aekikh miswnrwm bthkhwamtwxyang bthkhwamkhdsrr xsurkaydngdibbthkhwamkhunphaph aephnlbaehkkhuknrkbthkhwamthikhwrmi bthkhwamthitxngkar sukxswinda bthkhwamthiyngimsmburn l bthkhwamthitxngkarcbtadu sthaniothrthsnomedirninn l rwmsrangbthkhwam srangbthkhwamthiekiywkhxngkbothrthsn echn othrthsn raykarothrthsn epntn khunsamarthprbaeksthaniyxyniidthukcudephuxihdiyingkhun sthaniyxyxun karthhar karemuxng karekhiynopraekrm kartunyipun karbinxwkas khnitsastr ekhmi dntri darasastr ethkhonolyisarsneths othrthsn thwipyuorp niyaywithyasastr prchya praethstang ekahli cxreciy cin yipun ithy nxrthmasiodeniy frngess rsesiy law shphaphosewiyt shrth sepn xinediy prawtisastr phrrnphvksa phraphuththsasna phramhakstriyaelaphrabrmwngsanuwngs phayuhmunekhtrxn aephthysastr fisiks futbxl phaphyntr phasa phumisastr mwyplaxachiph rthiffa rabbsuriya ephschkrrm olkkhxngstw olkwrrnsilp widioxekm withyasastr withyusmkhreln ewla wxlelybxl sasna sngkhramklangemuxngsieriy sngkhrameyn sthabnxudmsuksaithy smuniphr sngkhramolkkhrngthihnung ehtukarnpccubn aexfrika aehrri phxtetxr ixdxlyipun ekhathungcak https th wikipedia org w index php title sthaniyxy othrthsn amp oldid 5828196, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม