fbpx
วิกิพีเดีย

สถานีย่อย:ภาษา


แก้ไข

สถานีย่อย:ภาษา


ภาษา คือ ระบบของท่าทาง ไวยากรณ์ เครื่องหมาย เสียง สัญลักษณ์ และคำ ซึ่งใช้เป็นตัวแทนและใช้สื่อสารแนวคิด ความคิด และความหมาย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาษาคือ "รหัสเชิงอรรถศาสตร์"

แก้ไข

บทความยอดเยี่ยมประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

อักษรอาหรับ (Arabic alphabet) เป็นอักษรที่มีความสำคัญในศาสนาอิสลาม เพราะคัมภีอัลกุรอานเขียนด้วยอักษรนี้ อักษรนี้จึงมีใช้แพร่หลายในกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลาม แม้แต่ภาษานอกกลุ่มเซมิติก เช่น ภาษาเปอร์เซีย ภาษาอูรดู และ ภาษายาวี ตัวอักษรมีหลายแบบแต่รูปร่างของอักษรเหมือนกัน อ่านต่อ...

บทความยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้:
ภาษาสเปน - ภาษาฮินดี - อักษรฮันกึล
ที่เก็บถาวร
แก้ไข

รู้หรือไม่ว่า...

แก้ไข

ค้นหา

หาบทความภาษาไม่เจอ? ลองค้นหาข้างล่างดู...


ต้องการคำแนะนำในการค้นหา? ลองดูที่...

หรือ ติดต่อเราโดยตรง


แก้ไข

ล้างเซิร์ฟเวอร์แคช

ลองกดตรงนี้ เพื่อล้างเซิร์ฟเวอร์แคชของหน้านี้
(วันที่ 6 ธันวาคม เวลา 05:01)
แก้ไข

ปริศนาภาษา

คำถาม ภาษาอังกฤษเรียกประเทศเนเธอร์แลนด์ว่า Netherlands แล้วคำนี้มีที่มาอย่างไรล่ะ
เฉลยคำถาม

ตอบ อ๋อ คนเนเธอร์แลนด์ เขาเรียกประเทศของพวกเขาว่า Nederlands ภาษาอังกฤษจึงเปลี่ยนตัว d เป็น th แค่นั้นเอง


คำถาม ภาษาต่างประเทศ (ยุโรป) อะไรที่คนไทยรู้จักเป็นภาษาแรก
เฉลยคำถาม

ตอบ ภาษาโปรตุเกส เพราะว่าชาวโปรตุเกสเดินทางมาที่ประเทศไทยเป็นกลุ่มแรก ทำให้คนไทยต้องเรียนภาษาโปรตุเกสกัน


คำถาม คำว่า libre libra libera มีรากศัพท์มาจากภาษาอะไร
เฉลยคำถาม

ตอบ ภาษาละติน เพราะว่าคำว่า libre มาจากภาษาฝรั่งเศส libera มาจากภาษาอิตาลี libra มาจากภาษาสเปน ทั้งสามอย่างแปลว่า ฟรี ซึ่งรากศัพท์มาจากภาษาละตินคือคำว่า libera นั่นเอง


หมายเหตุ หากคุณไม่เชื่อหรือไม่รู้จะเชื่อได้หรือเปล่าในคำถามต่อไปนี้ ให้คุณหาข้อมูลเอาเองแล้วพิสูจน์ดูด้วยตนเอง

แก้ไข

หัวข้อที่สำคัญ

ทั่วไป
ภาษา - ภาษาประดิษฐ์ - อักษร - ไวยากรณ์ - ภาษาไทย - ตระกูลของภาษา
ภาษาสากล
ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส - ภาษาอาหรับ - ภาษาจีนกลาง - ภาษาสเปน - ภาษารัสเซีย - ภาษาเยอรมัน - ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาประดิษฐ์
ภาษาเอสเปรันโต - ภาษาโวลาปุก - ภาษานาเม็ก - ภาษาอินเตอร์ลิงกัว - ภาษาอิดอ
อักษร
อักษรล้านนา - อักษรไทย - อักษรจีนตัวเต็ม/ตัวย่อ - อักษรละติน - อักษรกรีก - อักษรญี่ปุ่น - อักษรฮันจา/ฮันกึล
รายชื่อภาษาทั้งหมดในวิกิพีเดีย
เรียงตามตัวอักษร - เรียงตามจำนวนคนพูด

กลุ่มภาษา
ภาษากลุ่มเจอร์มานิก ภาษากลุ่มอิตาลิก ภาษากลุ่มสลาวิก ภาษากลุ่มอินโด-อิเรเนียน
ภาษากลุ่มอินโด-ยูโรเปียน ภาษากลุ่มไท-กะได ภาษากลุ่มออสโตรนีเซียน ภาษากลุ่มออสโตรเอเชียติก
ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ภาษาตาย ภาษาประดิษฐ์ ภาษากลุ่มเซมิติก
ภาษากลุ่มยูราลิก ตระกูลภาษาอัลไตอิก ภาษากลุ่มเกาหลีและจาโปนิก ตระกูลภาษาดราวิเดียน
แก้ไข

หมวดหมู่

กรุณาฝากข้อความในหน้าอภิปรายที่นี่


แก้ไข

แม่แบบเชื่อมโยง

ตระกูลภาษา


อักษร


อื่น ๆ


สถานีย่อย
สถานีย่อย:

อะไรคือสถานีย่อย ?

สถานีย่อย:ภาษา
สถาน, อย, ภาษา, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เว, บย, portal, language, สาราน, กรมภาษา, หน, าหล, ดค, งท, องทำ, บร, หาร, แก, ไข, ภาษา, ระบบของท, าทาง, ไวยากรณ, เคร, องหมาย, เส, ยง, ญล, กษณ, และคำ, งใช, เป, นต, วแทนและใช, อสารแนวค, ความค, และความหมาย, หร, อเร, ยกอ, กอย. sthaniyxy phasa phasaxun efadu aekikh ewbyx Portal Language saranukrmphasa hnahlk phudkhuy singthitxngtha thibrihar aekikh sthaniyxy phasa phasa khux rabbkhxngthathang iwyakrn ekhruxnghmay esiyng sylksn aelakha sungichepntwaethnaelaichsuxsaraenwkhid khwamkhid aelakhwamhmay hruxeriykxikxyanghnungwa phasakhux rhsechingxrrthsastr ephimetimekiywkbphasa aekikh bthkhwamyxdeyiympracaeduxn thnwakhm ph s 2564 xksrxahrb Arabic alphabet epnxksrthimikhwamsakhyinsasnaxislam ephraakhmphixlkurxanekhiyndwyxksrni xksrnicungmiichaephrhlayinklumphunbthuxsasnaxislam aemaetphasanxkklumesmitik echn phasaepxresiy phasaxurdu aela phasayawi twxksrmihlayaebbaetruprangkhxngxksrehmuxnkn xantx bthkhwamyxdeyiymkxnhnani phasasepn phasahindi xksrhnkulthiekbthawr aekikh ruhruximwa khawa cha tea inphasaxngkvsmacak inphasacininbriewnphakhitthieriykchawa et swninphasaithyeraexakhawa cha makcakphasacinklang cha phasafrngessekhyepnphasarachkarinpraethsxngkvskhrnghnung dngnncungmikhafrngessichinphasaxngkvscanwnmak odyechphaathiekiywkbkarpkkhrxng xksrhnca khuxxksrcinthiichinphasaekahli ichxksrcinekhiynphasaekahli swn xksrhnkul khuxxksrekahlithiichekhiynphasaekahli mikhninkrungxmsetxrdmphudphasahindiidpraman 1 lankhn phasayipunaelaphasaekahlimikareriyngpraoykhaebb prathan krrm kriya sungtangcakphasaxun canwnmak thiich prathan kriya krrm phasaxngkvsimidxyuintrakulphasaxitalik ephraawabrrphburuskhxngchawxngkvsxphyphmacakpraethseyxrmni sungphasaeyxrmnxyuintrakulphasaecxremnik phasaxngkvscungidrbxiththiphlxyanghlikeliyngimid aekikh khnha habthkhwamphasaimecx lxngkhnhakhanglangdu txngkarkhaaenanainkarkhnha lxngduthi bthkhwamkhdsrr bthkhwamkhunphaph wikiphiediy khnha hrux tidtxeraodytrng aekikh langesirfewxraekhch lxngkd trngni ephuxlangesirfewxraekhchkhxnghnani wnthi 6 thnwakhm ewla 05 01 aekikh prisnaphasa khatham phasaxngkvseriykpraethsenethxraelndwa Netherlands aelwkhanimithimaxyangirlaechlykhatham txb xx khnenethxraelnd ekhaeriykpraethskhxngphwkekhawa Nederlands phasaxngkvscungepliyntw d epn th aekhnnexng khatham phasatangpraeths yuorp xairthikhnithyruckepnphasaaerkechlykhatham txb phasaoprtueks ephraawachawoprtueksedinthangmathipraethsithyepnklumaerk thaihkhnithytxngeriynphasaoprtuekskn khatham khawa libre libra libera miraksphthmacakphasaxairechlykhatham txb phasalatin ephraawakhawa libre macakphasafrngess libera macakphasaxitali libra macakphasasepn thngsamxyangaeplwa fri sungraksphthmacakphasalatinkhuxkhawa libera nnexng hmayehtu hakkhunimechuxhruximrucaechuxidhruxeplainkhathamtxipni ihkhunhakhxmulexaexngaelwphisucndudwytnexng aekikh hwkhxthisakhy thwip phasa phasapradisth xksr iwyakrn phasaithy trakulkhxngphasa phasasakl phasaxngkvs phasafrngess phasaxahrb phasacinklang phasasepn phasarsesiy phasaeyxrmn phasayipun phasapradisth phasaexseprnot phasaowlapuk phasanaemk phasaxinetxrlingkw phasaxidx xksr xksrlanna xksrithy xksrcintwetm twyx xksrlatin xksrkrik xksryipun xksrhnca hnkul raychuxphasathnghmdinwikiphiediy eriyngtamtwxksr eriyngtamcanwnkhnphud aekikh klumphasaphasaklumecxrmanik phasaklumxitalik phasaklumslawik phasaklumxinod xiereniyndtch ednmark nxrewy eyxrmn swiedn xngkvs ixsaelnd oprtueks frngess ormaeniy latin sepn xitali okhrexechiy echk esxrebiy opaelnd yuekhrn rsesiy solwk solwieniy ebngkali epxresiy mrathi snskvt singhl xurdu hindiphasaklumxinod yuorepiyn phasaklumith kaid phasaklumxxsotrniesiyn phasaklumxxsotrexechiytikkrik otkhaeriyn rsesiy blaekeriy epxresiyobran swiedn xewsta xarmieniy aexlebeniy hititt khaemuxng ithy ithitkhng ithihy phuith cwng xahm law ithphwn ithlux yawi chwa xinodniesiy takalxk ekhmr ewiydnam mxy khmutrakulphasacin thiebt phasatay phasapradisth phasaklumesmitikcin phma thiebt sxngkha kaehriyng latin bali xraemxik sieriykh owlapuk xinetxrlingkw xidx exseprnot xahrb hibruphasaklumyuralik trakulphasaxlitxik phasaklumekahliaelacaopnik trakulphasadrawiediynfinaelnd exsoteniy hngkari turki mxngokeliy aemncu ekahli yipun oxakinawa thmil etluku knnada mlyalmsaranukrmphasa aekikh hmwdhmu phasaphasaaebngtampraethshmwdhmuaebngtamphasabthkhwamekiywkb phasa thiyngimsmburnaemaebbphasakarekhiynkarelnkhaphasakhxmphiwetxrcaruktrakulphasaniruktisastrphasapradisthphcnanukrmphasaiklsuyphasadngedimphasaaebngtamthwipphasaobranphasaphsmphasaphidcinaelaphasakhrioxlphasasastrphasasahrbkhnhuhnwkphasasuyaelwwngsphthwithphasaaelawcnlilasuphasitphasaexseprnot krunafakkhxkhwaminhnaxphipraythini aekikh aemaebbechuxmoyng trakulphasa xksr xun aekikhsthaniyxysthaniyxy karthhar karemuxng karekhiynopraekrm kartunyipun karbinxwkas khnitsastr ekhmi dntri darasastr ethkhonolyisarsneths othrthsn thwipyuorp niyaywithyasastr prchya praethstang ekahli cxreciy cin yipun ithy nxrthmasiodeniy frngess rsesiy law shphaphosewiyt shrth sepn xinediy prawtisastr phrrnphvksa phraphuththsasna phramhakstriyaelaphrabrmwngsanuwngs phayuhmunekhtrxn aephthysastr fisiks futbxl phaphyntr phasa phumisastr mwyplaxachiph rthiffa rabbsuriya ephschkrrm olkkhxngstw olkwrrnsilp widioxekm withyasastr withyusmkhreln ewla wxlelybxl sasna sngkhramklangemuxngsieriy sngkhrameyn sthabnxudmsuksaithy smuniphr sngkhramolkkhrngthihnung ehtukarnpccubn aexfrika aehrri phxtetxr ixdxlyipun xairkhuxsthaniyxy ekhathungcak https th wikipedia org w index php title sthaniyxy phasa amp oldid 7719399, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม