fbpx
วิกิพีเดีย

สถานีย่อย:พรรณพฤกษา

พฤกษาอารัมภะ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีย่อยพรรณพฤกษา สถานีย่อยแห่งนี้จะเน้นคำว่าพฤกษ์ หรือพฤกษา มากกว่าจะกล่าวว่าพืชโดยตรง เพราะในความหมายที่กว้างกว่า พฤกษาจะรวมเอาความหมายของเห็ด(ในอาณาจักรฟังไจ) สาหร่าย และแพลงก์ตอนพืช (ในอาณาจักรโครมาลวิโอลาตา)ไว้ด้วยเช่นกัน


ดูพฤกษาอารัมภะย้อนหลัง -- แก้ไขพฤกษาอารัมภะ

ข่าวสาร

ขุนแจ - แม่ฝาง - สุเทพ - อินทนนท์ รั้งอันดับอุทยานเหนือน่าเที่ยว

  • 18 ธันวาคม 2550/ กรมอุทยานแห่งชาติฯ -- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แนะนำ 10 อุทยานแห่งชาติเมืองเหนือน่าเที่ยวประจำฤดูนี้ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติขุนแจ มาเป็นอันดับ 1 ตามมาด้วย อช.ดอยผ้าห่มปก (แม่ฝาง) อช.สุเทพ-ปุย ส่วนดอยอินทนนท์ รั้งอันดับ 4 ... --

ดูข่าวย้อนหลัง -- แก้ไขข่าว

ข่าวสาร

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี หนึ่งในอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีความสวยงาม และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลอ่าวพระนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยสองส่วนคือ หาดนพรัตน์ธารา และ หมู่เกาะพีพี -- อ่านต่อ >

ดูข่าวย้อนหลัง -- แก้ไขข่าว

ร้อยเรื่องพรรณพฤกษ์

พืช หรือในวงแคบว่า พืชสีเขียว หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มีคลอโรฟิลด์ และสามารถสังเคราห์แสง สร้างอาหารให้ตนเอง หรือมีระบบรากคอยดูดแร่ธาตุเสริมให้ตนเอง และมีการสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ ทั้งมีดอก และไม่มีดอก ทั้งมีเมล็ด และไม่มีเมล็ด พืชชั้นสูงบางชนิดมีโครงสร้างสลับซับซ้อน ขณะที่พืชชั้นต่ำมีโครงสร้างง่ายๆ สิ่งที่เหมือนกันในพืชทุกชนิด คือการเป็นเซลล์ปอดเพื่อฟอกอากาศให้โลก อันเนื่องมาจากการสังเคราะห์แสงของพืช จะดูดกลืนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป และคายก๊าซออกซิเจน ออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ กระบวนการดังกล่าวสามารถพบได้ในสาหร่าย และแพลงก์ตอนพืช เช่นกัน แต่ไม่พบใน ฟังไจ สัตว์และโพรทิสต์

ดูเพิ่ม: พืช สาหร่าย เห็ด

แก้ไขร้อยเรื่องพรรณพฤกษ์

รู้หรือไม่

ปักษาสวรรค์ (ในภาพ) มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเฮลิโคเนีย แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปักษาสวรรค์ และเฮลิโคเนีย เป็นพืชคนละสกุลกัน

จุกนารี และ ปทุมา เป็นชื่อแบบกรุงเทพ ของ เอนอ้าขน และ กระเจียว ตามลำดับ

สวนจตุจักร ตั้งอยู่บนที่ดินของ การรถไฟแห่งประเทศไทย

เสนอหัวข้อ -- ดูย้อนหลัง -- แก้ไข

คุณทำได้

นี่คือส่วนหนึ่งที่คุณช่วยเราได้

บทความที่ควรมี
พืชบก^, สาหร่ายสีเขียว^, สาหร่ายสีแดง^, อาร์แคพลาสติดา^, พืชมีท่อลำเลียง^, เฟิน^, สน^, พืชมีเมล็ด^...
บทความที่ต้องการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา, อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่, อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียติไทยประจัน, สรัสจันทร์, ดุสิตา, สร้อยสุวรรณา... ฯลฯ
ขยายความ
มหาพรหมราชินี, ธรณีสาร, บัวตอง, ช่อครามน้ำ, เอปิเดนดรัม, พิลังกาสา, ชะเอมเทศ, บลูฮาวาย... ฯลฯ
เพิ่ม/เปลี่ยนตารางจำแนก
คัทลียาควีนสิริกิติ์, ช้องนาง, พระจันทร์ครึ่งซีก, รองเท้านารีอินทนนท์ลาว, ถั่วเหลือง, สิงโตรวงข้าวฟ่าง... ฯลฯ
ต้องการภาพประกอบ
<ไม่มีรายการ>
ปรับปรุงให้สมบูรณ์
พืช, พืชดอก, พืชใบเลี้ยงคู่, พืชใบเลี้ยงเดี่ยว, การป่าไม้, อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และอีกมากมาย

แก้ไข

สถานีย่อย และโครงการพิเศษ
สถานีย่อย:

สถานีย่อย:พรรณพฤกษา
สถาน, อย, พรรณพฤกษา, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, พฤกษาอาร, มภะ, นด, อนร, บส, สถาน, อยพรรณพฤกษา, สถาน, อยแห, งน, จะเน, นคำว, าพฤกษ, หร, อพฤกษา, มากกว, าจะกล, าวว, าพ, ชโดยตรง, เพราะในความหมายท, กว, างกว, พฤกษาจะรวมเอาความหมายของเห, ในอาณาจ, กรฟ, งไจ, สาหร, าย, และแพ. sthaniyxy phrrnphvksa phasaxun efadu aekikh phvksaxarmpha yinditxnrbsusthaniyxyphrrnphvksa sthaniyxyaehngnicaennkhawaphvks hruxphvksa makkwacaklawwaphuchodytrng ephraainkhwamhmaythikwangkwa phvksacarwmexakhwamhmaykhxngehd inxanackrfngic sahray aelaaephlngktxnphuch inxanackrokhrmalwioxlata iwdwyechnknduphvksaxarmphayxnhlng aekikhphvksaxarmphakhawsarkhunaec aemfang suethph xinthnnth rngxndbxuthyanehnuxnaethiyw 18 thnwakhm 2550 krmxuthyanaehngchati krmxuthyanaehngchati stwpa aelaphnthuphuch aenana 10 xuthyanaehngchatiemuxngehnuxnaethiywpracavduni prakxbdwy xuthyanaehngchatikhunaec maepnxndb 1 tammadwy xch dxyphahmpk aemfang xch suethph puy swndxyxinthnnth rngxndb 4 xanraylaexiyd gt dukhawyxnhlng aekikhkhawkhawsarxuthyanaehngchatihadnphrtnthara hmuekaaphiphi hnunginxuthyanaehngchatithangthaelthimikhwamswyngam aelaepnthiniymkhxngnkthxngethiywmakthisudaehnghnungkhxngpraethsithy tngxyuinthxngthi tablxawphranang xaephxemuxng cnghwdkrabi prakxbdwysxngswnkhux hadnphrtnthara aela hmuekaaphiphi xantx gt dukhawyxnhlng aekikhkhawrxyeruxngphrrnphvks phuch hruxinwngaekhbwa phuchsiekhiyw hmaythungsingmichiwitthimikhlxorfild aelasamarthsngekhrahaesng srangxaharihtnexng hruxmirabbrakkhxydudaerthatuesrimihtnexng aelamikarsubphnthuthngaebbxasyephs aelaimxasyephs thngmidxk aelaimmidxk thngmiemld aelaimmiemld phuchchnsungbangchnidmiokhrngsrangslbsbsxn khnathiphuchchntamiokhrngsrangngay singthiehmuxnkninphuchthukchnid khuxkarepnesllpxdephuxfxkxakasiholk xnenuxngmacakkarsngekhraahaesngkhxngphuch cadudklunkaskharbxnidxxkisdekhaip aelakhaykasxxksiecn xxkmasuchnbrryakas krabwnkardngklawsamarthphbidinsahray aelaaephlngktxnphuch echnkn aetimphbin fngic stwaelaophrthistduephim phuch sahray ehdaekikhrxyeruxngphrrnphvks ruhruximpksaswrrkh inphaph mkthukekhaicphidwaepnehliokheniy aetinkhwamepncringaelw pksaswrrkh aelaehliokheniy epnphuchkhnlaskulkncuknari aela pthuma epnchuxaebbkrungethph khxng exnxakhn aela kraeciyw tamladbswnctuckr tngxyubnthidinkhxng karrthifaehngpraethsithyesnxhwkhx duyxnhlng aekikhsakhawichaphvkssastr wnsastr niewswithya chiwwithya chiwekhmi wiswkrrmekstr brrphchiwinwithya phnthusastr srirwithya phiswithya xnukrmwithanaekikhkhunthaidnikhuxswnhnungthikhunchwyeraid bthkhwamthikhwrmi phuchbk sahraysiekhiyw sahraysiaedng xaraekhphlastida phuchmithxlaeliyng efin sn phuchmiemld bthkhwamthitxngkar krmxuthyanaehngchati stwpa aelaphnthuphuch xuthyanaehngchatisrilanna xuthyanaehngchatiekhahlk laru xuthyanaehngchatiechlimphraekiytiithypracn srscnthr dusita srxysuwrrna lkhyaykhwam mhaphrhmrachini thrnisar bwtxng chxkhramna expiedndrm philngkasa chaexmeths bluhaway lephim epliyntarangcaaenk khthliyakhwinsirikiti chxngnang phracnthrkhrungsik rxngethanarixinthnnthlaw thwehluxng singotrwngkhawfang ltxngkarphaphprakxb lt immiraykar gt prbprungihsmburn phuch phuchdxk phuchibeliyngkhu phuchibeliyngediyw karpaim xuthyanaehngchatiechlimphraekiyrtiithypracn aelaxikmakmayaekikhsthaniyxy aelaokhrngkarphiesssthaniyxy karthhar karemuxng karekhiynopraekrm kartunyipun karbinxwkas khnitsastr ekhmi dntri darasastr ethkhonolyisarsneths othrthsn thwipyuorp niyaywithyasastr prchya praethstang ekahli cxreciy cin yipun ithy nxrthmasiodeniy frngess rsesiy law shphaphosewiyt shrth sepn xinediy prawtisastr phrrnphvksa phraphuththsasna phramhakstriyaelaphrabrmwngsanuwngs phayuhmunekhtrxn aephthysastr fisiks futbxl phaphyntr phasa phumisastr mwyplaxachiph rthiffa rabbsuriya ephschkrrm olkkhxngstw olkwrrnsilp widioxekm withyasastr withyusmkhreln ewla wxlelybxl sasna sngkhramklangemuxngsieriy sngkhrameyn sthabnxudmsuksaithy smuniphr sngkhramolkkhrngthihnung ehtukarnpccubn aexfrika aehrri phxtetxr ixdxlyipunEdit this page saranukrmphrrnphvksaewbyx Portal Botany langaekhchkhxnghnani aekhchkhuxxair ekhathungcak https th wikipedia org w index php title sthaniyxy phrrnphvksa amp oldid 4824410, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม