fbpx
วิกิพีเดีย

สถานีย่อย:ประวัติศาสตร์

ยินดีต้อนรับ

ประวัติศาสตร์ เป็นการศึกษาเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งมีขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหา รวบรวม จัดระเบียบและนำเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การศึกษาประวัติศาสตร์มีความสำคัญ เพราะเสมือนเป็นการให้ "มุมมอง" แก่ปัญหาในปัจจุบัน นักปราชญ์ จอร์จ ซานตายานา ได้กล่าวไว้ว่า "ผู้ที่ไม่สามารถจดจำอดีตได้จะถูกลงโทษให้ซ้ำรอยมัน"

การศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์มักเริ่มตั้งแต่ชาวสุเมเรียนคิดค้นอักษรคูนิฟอร์ม (ในภาพ) เมื่อราว 2,500 ปีก่อนคริสตศักราช จากนั้น เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ก็ปรากฏหลักฐานเรื่อยมา ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นวีรกรรม ราชวงศ์ ความเจริญและความเสื่อม หรือจะเป็นโศกนาฏกรรม เช่น การพิชิตสามทวีปของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช, วิถีชีวิตแห่งยุคกลาง ซึ่งประกอบด้วยเจ้า ข้าและอัศวิน, การปฏิวัติฝรั่งเศสอันนำมาซึ่งความเจริญของสาธารณรัฐทั้งหลาย หรือสงครามโลกครั้งที่สองที่ปรากฏความรุนแรงอย่างที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน

ฉะนั้น เราจึงควรศึกษาประวัติศาสตร์ไว้เป็นบทเรียนและอุทาหรณ์ เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างหรือหลีกเลี่ยง หรืออาจกล่าวได้ว่า เพื่อมิให้ "ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย"

สุ่มตัวเลือกอื่น
แก้ไข

บทความที่คุณสุ่มได้

ทิเบต (Tibet) ตั้งอยู่ในใจกลางของทวีปเอเชียระหว่างประเทศจีนกับอินเดีย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 2.5 ล้านตารางกิโลเมตร ในบริเวณที่มีภูเขาและที่ราบสูงที่สุดในโลก มีอากาศแห้งและหนาวเย็น รวมทั้งที่ราบกลางหุบเขาริมแม่น้ำอันกว้างใหญ่หลายสาย อันเป็นที่พำนักพิงของชาวธิเบต ผู้ซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเอง มาเป็นเวลาช้านาน และมีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างจากผู้คนในประเทศเพื่อนบ้าน ชาวธิเบตได้มีการพัฒนาทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ในตนเอง ทั้งยังมีการพัฒนาด้านสติปัญญาและจิตใจ ได้แก่ การมีภาษาที่โดดเด่น มีวรรณกรรมอันยิ่งใหญ่ และมีผลงานศิลปะที่น่ามหัศจรรย์ นอกจากนี้ อารยธรรมของชาวธิเบต ซึ่งสืบเนื่องมาเป็นเวลาหลายพันปีนั้น ยังเป็นอารยธรรมที่สูงส่ง และมีคุณค่าสืบทอดต่อกันมา เป็นมรดกของมนุษยชาติ อ่านต่อ...

แก้ไข

รู้หรือไม่ที่คุณสุ่มได้

 • ...ไฟไหม้กรุงลอนดอนครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2209 ทำลายเศษสามส่วนสี่ ของกรุงลอนดอนจนย่อยยับ สิ่งก่อสร้างหลายอย่างต้องทำการก่อสร้างใหม่หมด
 • ...แมกนาร์คาตา เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลก
 • ...สะพานลอนดอนถูกทำลาย/สร้าง ถึง 7 ครั้งด้วยกัน
 • แก้ไข

  ปริศนาประวัติศาสตร์

  หากคุณตอบคำถามของเราได้ทุกข้อ เราขอปรบมือให้ :

  พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดทรงโปรดให้สร้างหอนาฬิกาแห่งแรกของประเทศไทยขึ้น และหอนาฬิกานั้นถูกสร้างก่อนหอนาฬิกาบิกเบนกี่ปี

  เฉลยคำถาม

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหอนาฬิกาที่พระที่นั่งภูวดลทัศไนยขึ้นเป็นหอนาฬิกาแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งสร้างก่อนหอนาฬิกาบิกเบนที่ลอนดอนถึง 2 ปี นี่นับว่าเป็นความสำเร็จทางเทคโนโลยีอันน่าจดจำยิ่งของชนชาวไทย ที่มีหอนาฬิกาที่ถูกสร้างขึ้นก่อนหอนาฬิกาที่โด่งดังที่สุดในโลกถึง 2 ปี และจากที่หอนาฬิกานี้เองที่ประเทศไทยมีเวลามาตรฐานสากลเป็นของตนเองแห่งแรกของโลก (Bangkok Mean Time) ซึ่งกำเนิดขึ้นก่อนหน้าที่จะมีการตกลงการวัดเวลากันที่กรินีช ลอนดอน นับเป็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์อย่างแท้จริง ()

  เรือไททานิกจมลง ก่อน หรือ หลัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก และ เหตุการณ์นั้นเกิด ก่อน หรือ หลัง ที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก กี่ปี

  เฉลยคำถาม

  รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2440 แต่ เรือไททานิก จมลงเมื่อปี พ.ศ. 2454 ดังน้ัน ร.5 จึงเสด็จก่อนที่เรือไททานิกจมลง 14ปี

  ปีอะไรสองปีที่เป็นปีที่นับได้ว่าเป็นหายนะของลอนดอนและเพราะเหตุใด
  เฉลยคำถาม
  ปี พ.ศ. 2208 และ พ.ศ. 2209 (ค.ศ. 1665 และ ค.ศ. 1666) เนื่องจากปี 2208 เป็นปีที่เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ในลอนดอน ส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตลง และ ปี 2209 ได้เกิด ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในลอนดอน พ.ศ. 2209 ที่เผาพื้นที่เกือบทั้งหมดของนครหลวงลอนดอน หายนะทั้งสองอย่างนี้ จัดได้ว่าเป็นหายนะสองครั้งที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีมา
  แก้ไข

  ภาพที่คุณสุ่มได้


  ภาพคนงานกำลังก่อสร้างกำแพงเบอร์ลินในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 ในประเทศเยอรมนีตะวันออก
  แก้ไข

  ดัชนีช่วยค้นหา

  บทความคัดสรร

  บทความคุณภาพ

  บทความที่เคยถูกเสนอชื่อเป็นบทความคุณภาพ

  แก้ไข

  คุณทำได้

  นี่คือส่วนหนึ่งที่คุณทำได้

  หรือดูรายละเอียดที่ สารานุกรมประวัติศาสตร์

  เจ้าฟ้ามหานคร กิตติชยกร ราชสำนักหลวง

  แก้ไข

  ตอบข้อสงสัย

  คำถาม : ประวัติศาสตร์ อ่านอย่างไรจึงจะถูกกันแน่ ?
  คำตอบ : คำว่า ประวัติศาสตร์ เป็นคำสมาสระหว่างคำว่า ประวัติ และคำว่า ศาสตร์ ตามกฎของคำสมาสแล้ว สระอิบนต.เต่า จะต้องออกเสียงด้วย ดังเห็นได้จากคำว่า เกียรติภูมิ อ่านว่า เกียด-ติ-พูม ไม่ใช่ เกียด-พูม คำว่า อุบัตเหตุ อ่านว่า อุ-บัด-ติ-เหด ไม่ใช่ อุ-บัด-เหด ฉันใดก็ฉันนั้น คำว่า ประวัติศาสตร์จึงควรอ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด ตามหลักภาษาไทย แต่ต่อมาได้มีการอนุโลมให้อ่านว่า ประ-หวัด-สาด ได้

  ในโอกาสต่อ ๆ ไป หากมีคำถามไหนน่าสนใจ จะถูกนำขึ้นมาแสดงไว้ ณ ที่นี้

  แก้ไข

  วันนี้ในอดีต

  6 ธันวาคม: วันประกาศเอกราชในฟินแลนด์ (พ.ศ. 2460) วันรัฐธรรมนูญในสเปน

  ดูเพิ่ม: 5 ธันวาคม6 ธันวาคม7 ธันวาคม

  << ธันวาคม >>
  อา พฤ
  1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31
  พ.ศ. 2562


  หมวดหมู่


  โครงการวิกิมีเดียที่เกี่ยวข้อง


  สถานีย่อย
  สถานีย่อย :


  อะไรคือสถานีย่อย ?

  สถานีย่อย:ประวัติศาสตร์
  สถาน, อย, ประว, ศาสตร, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เว, บย, portal, history, นด, อนร, บประว, ศาสตร, เป, นการศ, กษาเหต, การณ, ในอด, งม, นตอนประกอบด, วยการค, นหา, รวบรวม, ดระเบ, ยบและนำเสนอสารสนเทศท, เก, ยวข, อง, การศ, กษาประว, ศาสตร, ความสำค, เพราะเสม, อนเป, นการให, . sthaniyxy prawtisastr phasaxun efadu aekikh ewbyx Portal History yinditxnrbprawtisastr epnkarsuksaehtukarninxdit sungmikhntxnprakxbdwykarkhnha rwbrwm cdraebiybaelanaesnxsarsnethsthiekiywkhxng karsuksaprawtisastrmikhwamsakhy ephraaesmuxnepnkarih mummxng aekpyhainpccubn nkprachy cxrc santayana idklawiwwa phuthiimsamarthcdcaxditidcathuklngothsihsarxymn karsuksaprawtisastrkhxngmnusymkerimtngaetchawsuemeriynkhidkhnxksrkhunifxrm inphaph emuxraw 2 500 pikxnkhristskrach caknn ehtukarninprawtisastrkprakthlkthaneruxyma tngaetyukhobrancnthungpccubn imwacaepnwirkrrm rachwngs khwamecriyaelakhwamesuxm hruxcaepnosknatkrrm echn karphichitsamthwipkhxngphraecaxelksanedxrmharach withichiwitaehngyukhklang sungprakxbdwyeca khaaelaxswin karptiwtifrngessxnnamasungkhwamecriykhxngsatharnrththnghlay hruxsngkhramolkkhrngthisxngthipraktkhwamrunaerngxyangthiolkimekhyehnmakxn chann eracungkhwrsuksaprawtisastriwepnbtheriynaelaxuthahrn ephuxnamaepnaebbxyanghruxhlikeliyng hruxxacklawidwa ephuxmiih prawtisastrsarxy sumtweluxkxun aekikh bthkhwamthikhunsumid thiebt Tibet tngxyuinicklangkhxngthwipexechiyrahwangpraethscinkbxinediy khrxbkhlumphunthithnghmd 2 5 lantarangkiolemtr inbriewnthimiphuekhaaelathirabsungthisudinolk mixakasaehngaelahnaweyn rwmthngthirabklanghubekharimaemnaxnkwangihyhlaysay xnepnthiphankphingkhxngchawthiebt phusungmiwthnthrrmpraephniepnkhxngtnexng maepnewlachanan aelamichiwitkhwamepnxyuaetktangcakphukhninpraethsephuxnban chawthiebtidmikarphthnathangwthnthrrmthimiexklksnintnexng thngyngmikarphthnadanstipyyaaelacitic idaek karmiphasathioddedn miwrrnkrrmxnyingihy aelamiphlngansilpathinamhscrry nxkcakni xarythrrmkhxngchawthiebt sungsubenuxngmaepnewlahlayphnpinn yngepnxarythrrmthisungsng aelamikhunkhasubthxdtxknma epnmrdkkhxngmnusychati xantx aekikh ruhruximthikhunsumid ifihmkrunglxndxnkhrngihyinpi ph s 2209 thalayesssamswnsi khxngkrunglxndxncnyxyyb singkxsranghlayxyangtxngthakarkxsrangihmhmd aemknarkhata epnrththrrmnuychbbaerkkhxngolk saphanlxndxnthukthalay srang thung 7 khrngdwykn aekikh prisnaprawtisastr hakkhuntxbkhathamkhxngeraidthukkhx erakhxprbmuxih phramhakstriyithyphraxngkhidthrngoprdihsranghxnalikaaehngaerkkhxngpraethsithykhun aelahxnalikannthuksrangkxnhxnalikabikebnkipi echlykhatham phrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhwthrngoprdekla ihsranghxnalikathiphrathinngphuwdlthsinykhunepnhxnalikaaehngaerkkhxngpraethsithy sungsrangkxnhxnalikabikebnthilxndxnthung 2 pi ninbwaepnkhwamsaercthangethkhonolyixnnacdcayingkhxngchnchawithy thimihxnalikathithuksrangkhunkxnhxnalikathiodngdngthisudinolkthung 2 pi aelacakthihxnalikaniexngthipraethsithymiewlamatrthansaklepnkhxngtnexngaehngaerkkhxngolk Bangkok Mean Time sungkaenidkhunkxnhnathicamikartklngkarwdewlaknthikrinich lxndxn nbepnphraxcchriyphaphkhxngphraxngkhxyangaethcring xanephimetim eruxiththanikcmlng kxn hrux hlng phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhwesdcpraphasyuorpkhrngaerk aela ehtukarnnnekid kxn hrux hlng thiphraxngkhesdcpraphasyuorpkhrngaerk kipi echlykhatham rchkalthi 5 esdcpraphasyuorpkhrngaerkemux ph s 2440 aet eruxiththanik cmlngemuxpi ph s 2454 dngnn r 5 cungesdckxnthieruxiththanikcmlng 14pi pixairsxngpithiepnpithinbidwaepnhaynakhxnglxndxnaelaephraaehtuidechlykhatham pi ph s 2208 aela ph s 2209 kh s 1665 aela kh s 1666 enuxngcakpi 2208 epnpithiekidorkhrabadkhrngihyinlxndxn sngphlihphukhncanwnmakesiychiwitlng aela pi 2209 idekid ifihmkhrngihyinlxndxn ph s 2209 thiephaphunthiekuxbthnghmdkhxngnkhrhlwnglxndxn haynathngsxngxyangni cdidwaepnhaynasxngkhrngthirunaerngthisudtngaetthiekhymima aekikh phaphthikhunsumid phaphkhnngankalngkxsrangkaaephngebxrlininwnthi 20 phvscikayn ph s 2504 inpraethseyxrmnitawnxxk aekikh dchnichwykhnha bthkhwamkhdsrr karbukkhrxngopaelnd ckrphrrdinopeliynthi 1 idonesar rachwngsching susancinsihxnget smedcphranangecasukhumalmarsri phraxkhrrachethwi smedcphraxnuchathirach ecafackrphngsphuwnath krmhlwngphisnuolkprachanath bthkhwamkhunphaph idxana ecahyingaehngewls rthpraharinpraethsithy ph s 2549 prawtiphuththsasna sngkhramolkkhrngthisxng smedcphraecakrungthnburi bthkhwamthiekhythukesnxchuxepnbthkhwamkhunphaph phrarachwngbangpaxin winaskrrm 11 knyayn ph s 2544 kbtdusngyx prasathekhaphrawihar aekikh khunthaid nikhuxswnhnungthikhunthaid bthkhwamthitxngkar prawtisastrkrik prawtisastrxemrikaehnux prawtisastrxemrikait prawtisastraexfrika prawtisastrxxsetreliy prawtisastraexntarktika prawtisastrxarktik aefdsyam xin cn bthkhwamthikhwrmi phyangaemuxng okhrng kstriyaehngyudah karchumnumprathwngthictursethiynxnehmin karptiwtithangwthnthrrm karptiwtixutsahkrrm karptiwtixemrika mharach thawethphkrastri thawsrisunthr phrasngkhrachpalelxkws phramhaethrsrisrththa phraxngkhecakhunenr l inchiwitcring rwmxnurksprawtisastrithyimihkhnrunhlnglum chwyknrnrngkhihthukkhnthiimchxbprawtisastrhnmaepidichruxduraylaexiydthi saranukrmprawtisastr ecafamhankhr kittichykr rachsankhlwng aekikh txbkhxsngsy khatham prawtisastr xanxyangircungcathukknaen khatxb khawa prawtisastr epnkhasmasrahwangkhawa prawti aelakhawa sastr tamkdkhxngkhasmasaelw sraxibnt eta catxngxxkesiyngdwy dngehnidcakkhawa ekiyrtiphumi xanwa ekiyd ti phum imich ekiyd phum khawa xubtehtu xanwa xu bd ti ehd imich xu bd ehd chnidkchnnn khawa prawtisastrcungkhwrxanwa pra hwd ti sad tamhlkphasaithy aettxmaidmikarxnuolmihxanwa pra hwd sad idthamkhatham inoxkastx ip hakmikhathamihnnasnic cathuknakhunmaaesdngiw n thini aekikh wnniinxdit 6 thnwakhm wnprakasexkrachinfinaelnd ph s 2460 wnrththrrmnuyinsepn ph s 2311 kh s 1768 saranukrmbritanika saranukrmphasaxngkvssahrbnganxangxing chbbphimphkhrngaerk xxkwangcahnayinexdinbara praethsskxtaelnd ph s 2408 kh s 1865 karaekikhephimetimrththrrmnuyaehngshrthxemrikakhrngthi 13 sungykelikthasinshrthxemrika miphlichbngkhb ph s 2460 kh s 1917 n thaaehliaefks eruxsungbrrthukraebidthiexnthiaelakrdphikrikekidtidifhlngchnkberuxxiklahnungxyangrunaerngcnraebid srangkhwamesiyhayaekemuxngaehliaefks rthonwasokechiy praethsaekhnada ph s 2465 kh s 1922 rthxisraixraelnd rthixraelndxisraaehngaerksungrthbalshrachxanackrrbrxng kxtngkhun hlngkarlngnamsnthisyyaxngkvs ixraelndhnungpi ph s 2500 kh s 1957 okhrngkaraewnkard khwamphyayamsngdawethiymdwngaerkkhxngshrthxemrikalmehlw aelaekidraebidbnthanplxythiaehlmkhanaewxrl rthflxrida inphaph duephim 5 thnwakhm 6 thnwakhm 7 thnwakhm cdhmayehtu raychuxbthkhwamwnniinxdit lt lt thnwakhm gt gt xa c x ph phv s s 12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930 31 ph s 2562 hmwdhmuprawtisastrbthkhwamekiywkb prawtisastr thiyngimsmburnaemaebbprawtisastrkarepidtwkhrngaerkkarlbprawtisastrnwniyayxingprawtisastrnkprawtisastrobrankhdiprawtisastrcaaenktamthwipprawtisastrdarasastrprawtisastrniphnthprawtisastrbxkelaprawtisastraebngtamklumchatiphnthuprawtisastraebngtamchwngewlaprawtisastraebngtamthitngprawtisastraebngtampraethsprawtisastraebngtamsakhaprawtisastraebngtamhwkhxprawtisastrobranprawtisastrphumixakasprawtisastrwrrnkrrmprawtisastresrsthkicprchyaprawtisastrphngsawliwithyaphumiphakhinprawtisastryukhsmyinprawtisastrladbewlaladbewlainprawtisastrwnthisakhakhxngprawtisastresnthangkarkhaehtukarnaebngtampraethsehtukarnaehlngobrankhdiaebngtampraethsxngkhkarthangprawtisastrxarythrrm okhrngkarwikimiediythiekiywkhxngprawtisastrbnwikikhakhm khakhm suphasit prawtisastrbnwikikhxmmxns rupphaph prawtisastrbnwikisxrs exksartnchbb prawtisastrbnwikitara taraaelakhumux sthaniyxysthaniyxy karthhar karemuxng karekhiynopraekrm kartunyipun karbinxwkas khnitsastr ekhmi dntri darasastr ethkhonolyisarsneths othrthsn thwipyuorp niyaywithyasastr prchya praethstang ekahli cxreciy cin yipun ithy nxrthmasiodeniy frngess rsesiy law shphaphosewiyt shrth sepn xinediy prawtisastr phrrnphvksa phraphuththsasna phramhakstriyaelaphrabrmwngsanuwngs phayuhmunekhtrxn aephthysastr fisiks futbxl phaphyntr phasa phumisastr mwyplaxachiph rthiffa rabbsuriya ephschkrrm olkkhxngstw olkwrrnsilp widioxekm withyasastr withyusmkhreln ewla wxlelybxl sasna sngkhramklangemuxngsieriy sngkhrameyn sthabnxudmsuksaithy smuniphr sngkhramolkkhrngthihnung ehtukarnpccubn aexfrika aehrri phxtetxr ixdxlyipun xairkhuxsthaniyxy ekhathungcak https th wikipedia org w index php title sthaniyxy prawtisastr amp oldid 8451188, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

  บทความ

  , อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม