fbpx
วิกิพีเดีย

สงครามยูโกสลาเวีย

สงครามยูโกสลาเวีย (อังกฤษ:Yugoslav Wars) หรืออาจเรียกว่า สงครามกลางเมืองยูโกสลาเวีย เป็นสงครามซึ่งสู้รบกันในดินแดนอดีตยูโกสลาเวียระหว่าง พ.ศ. 2534 ถึง 2544 สงครามมีความซับซ้อน โดยมีลักษณะของความขัดแย้งทางเชื้อชาติอันขมขื่นระหว่างเชื้อชาติในอดีตยูโกสลาเวีย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างชาวเซิร์บ (และในขอบเขตที่เล็กกว่า คือ ชาวมอนเตเนกริน) ฝ่ายหนึ่ง กับชาวโครแอตและบอสเนีย (และในขอบเขตที่เล็กกว่า คือ ชาวสโลวีน) อีกฝ่ายหนึ่ง หากทว่าสงครามยังมีความขัดแย้งระหว่างชาวบอสนิคกับโครแอตในบอสเนีย นอกเหนือไปจากความขัดแย้งแยกต่างหากซึ่งสู้รบกันระหว่างกลุ่มบอสนิคด้วยกันเองในบอสเนียอีกด้วย สงครามยุติลงด้วยผลที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วส่งผลให้นานาชาติรับรองรัฐอธิปไตยใหม่หลายรัฐอย่างสมบูรณ์ แต่ก็ด้วยการขัดขวางทางเศรษฐกิจขนานใหญ่ในประเทศเกิดใหม่เหล่านี้

สงครามยูโกสลาเวีย

ตามเข็มนาฬิกาจากซ้ายบน: ตำรวจสโลวีเนียคุมตัวทหารยูโกสลาเวียที่ถูกจับได้ในสงครามสิบวัน; รถถังที่เสียหายในยุทธการที่วูคอวาร์; ฐานยิงจรวดต่อสู้รถถังของกองทัพเซิร์บ ระหว่างการล้อมดูบรอฟนีก; การฝังร่างเหยื่อการสังหารหมู่สเรเบรนีตซาใหม่ในปี ค.ศ. 2010; ยานเกราะของสหประชาชาติบนถนนในเมืองซาราเยโว
วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1991 – 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001
(10 years, 7 months, 1 week and 5 days)
สถานที่ อดีตยูโกสลาเวีย:

ดินแดนนอกอดีตยูโกสลาเวีย:

ผลลัพธ์ ยูโกสลาเวียล่มสลายและแตกออกเป็นโครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มาซิโดเนีย และเซอร์เบียและมอนเตเนโกร
คู่ขัดแย้ง
โครเอเชีย
สโลวีเนีย
สาธารณรัฐโครเอเชียแห่งเฮิร์ตเซก-บอสเนีย
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เซอร์เบียและมอนเตเนโกร
สาธารณรัฐเซอร์เบียกราจีนา
สาธารณรัฐเซิร์ปสกา
a ระหว่าง พ.ศ. 2535–37 ในเวลานั้น สาธารณรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เป็นตัวแทนหลักของกลุ่มเชื้อชาติบอสนิค (มุสลิมบอสเนีย) ในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และระหว่าง พ.ศ. 2537–38 หลังจากความตกลงวอชิงตัน รัฐดังกล่าวยังได้เป็นตัวแทนของกลุ่มเชื้อชาติบอสเนียโครแอตด้วย ส่วน มาซิโดเนียทำประชามติแล้วแยกประเทศจึงไม่มีการสู้รบ

สงครามครั้งนี้มักถูกเรียกว่าเป็นความขัดแย้งอันนองเลือดที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองยุติ ความขัดแย้งดังกล่าวกลายเป็นสิ่งเลวทรามเนื่องจากมีอาชญากรรมสงครามเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งการกวาดล้างเชื้อชาติขนานใหญ่ สงครามยูโกสลาเวียเป็นความขัดแย้งครั้งแรงนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองที่ถูกตัดสินว่ามีลักษณะของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างเป็นทางการ และบุคคลสำคัญจำนวนมากที่เกี่ยวข้องถูกตั้งข้อหาอาชญากรรมสงครามในเวลาต่อมา ศาลอาญาระหว่างประเทศในอดีตยูโกสลาเวียถูกจัดตั้งขึ้นโดยสหประชาชาติเพื่อพิจารณาอาชญากรรมเหล่านี้

ความตึงเครียดในยูโกสลาเวียได้เพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่ต้นคริสต์ทศวรรษ 1980 ก่อนจะลงเอยในปี พ.ศ. 2533 ท่ามกลางความยากลำบากทางเศรษฐกิจ ยูโกสลาเวียก็ต้องเผชิญกับชาตินิยมที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางกลุ่มเชื้อชาติอันหลากหลาย ที่สภาสันนิบาติคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวียวิสามัญครั้งที่ 14 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2533 สมัชชาซึ่งเซอร์เบียมีอำนาจมากที่สุดนั้น ตกลงที่จะยกเลิกระบบพรรคการเมืองเดียว อย่างไรก็ตาม สโลโบดัน มิโลเชวิช หัวหน้าสันนิบาติคอมมิวนิสต์แห่งเซอร์เบีย ได้ใช้อิทธิพลในการขัดวางและลงมติไม่ยอมรับข้อเสนออื่นจากผู้แทนพรรคโครเอเชียและสโลวีเนีย ซึ่งทำให้ผู้แทนโครเอเชียและสโลวีเนียเดินออกจากการประชุมและทำให้พรรคล่มสลาย

ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน รายงานว่าสงครามยูโกสลาเวียคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 140,000 ศพ และศูนย์กฎหมายมนุษยธรรมรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 130,000 ศพ ในสงคราม

  1. BBC News .Missing or empty |title= (help)
  2. . ICTJ. 2009-01-01 . สืบค้นเมื่อ2009-09-08.Missing or empty |title= (help)
  3. . Humanitarian Law Center. สืบค้นเมื่อ17 November 2010.
บทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ประวัติศาสตร์

สงครามยูโกสลาเวีย
สงครามย, โกสลาเว, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งกฤษ, yugoslav, wars, หร, ออาจเร, ยกว, สงครามกลางเม, องย, โกสลาเว, เป, นสงครามซ, งส, รบก, นในด, นแดนอด, ตย, โกสลาเว, ยระหว, าง, 2534, 2544, สงครามม, ความซ, บซ, อน, โดยม, กษณะของความข, ดแย, งทางเช, อชาต, นขมข, นระหว, างเ. sngkhramyuokslaewiy phasaxun efadu aekikh sngkhramyuokslaewiy xngkvs Yugoslav Wars hruxxaceriykwa sngkhramklangemuxngyuokslaewiy epnsngkhramsungsurbknindinaednxdityuokslaewiyrahwang ph s 2534 thung 2544 sngkhrammikhwamsbsxn odymilksnakhxngkhwamkhdaeyngthangechuxchatixnkhmkhunrahwangechuxchatiinxdityuokslaewiy sungswnihyekidkhunrahwangchawesirb aelainkhxbekhtthielkkwa khux chawmxnetenkrin fayhnung kbchawokhraextaelabxseniy aelainkhxbekhtthielkkwa khux chawsolwin xikfayhnung hakthwasngkhramyngmikhwamkhdaeyngrahwangchawbxsnikhkbokhraextinbxseniy nxkehnuxipcakkhwamkhdaeyngaeyktanghaksungsurbknrahwangklumbxsnikhdwyknexnginbxseniyxikdwy sngkhramyutilngdwyphlthiaetktangkn aetswnihyaelwsngphlihnanachatirbrxngrthxthipityihmhlayrthxyangsmburn aetkdwykarkhdkhwangthangesrsthkickhnanihyinpraethsekidihmehlanisngkhramyuokslaewiytamekhmnalikacaksaybn tarwcsolwieniykhumtwthharyuokslaewiythithukcbidinsngkhramsibwn rththngthiesiyhayinyuththkarthiwukhxwar thanyingcrwdtxsurththngkhxngkxngthphesirb rahwangkarlxmdubrxfnik karfngrangehyuxkarsngharhmuserebrnitsaihminpi kh s 2010 yanekraakhxngshprachachatibnthnninemuxngsaraeyowwnthi 31 minakhm kh s 1991 12 phvscikayn kh s 2001 10 years 7 months 1 week and 5 days sthanthi xdityuokslaewiy bxseniyaelaehxresokwina okhrexechiy solwieniy esxrebiy khxsxwx dinaednnxkxdityuokslaewiy aexlebeniyphllphth yuokslaewiylmslayaelaaetkxxkepnokhrexechiy solwieniy bxseniyaelaehxresokwina masiodeniy aelaesxrebiyaelamxnetenokrkhukhdaeyngokhrexechiy solwieniy satharnrthokhrexechiyaehngehirtesk bxseniy bxseniyaelaehxresokwina esxrebiyaelamxnetenokr satharnrthesxrebiykracina satharnrthesirpskaa rahwang ph s 2535 37 inewlann satharnrthbxseniyaelaehxresokwina epntwaethnhlkkhxngklumechuxchatibxsnikh muslimbxseniy inbxseniyaelaehxresokwina aelarahwang ph s 2537 38 hlngcakkhwamtklngwxchingtn rthdngklawyngidepntwaethnkhxngklumechuxchatibxseniyokhraextdwy swn masiodeniythaprachamtiaelwaeykpraethscungimmikarsurb sngkhramkhrngnimkthukeriykwaepnkhwamkhdaeyngxnnxngeluxdthisudinyuorpnbtngaetsngkhramolkkhrngthisxngyuti khwamkhdaeyngdngklawklayepnsingelwthramenuxngcakmixachyakrrmsngkhramekhamaekiywkhxng rwmthngkarkwadlangechuxchatikhnanihy 1 sngkhramyuokslaewiyepnkhwamkhdaeyngkhrngaerngnbtngaetsngkhramolkkhrngthisxngthithuktdsinwamilksnakhxngkarkhalangephaphnthuxyangepnthangkar aelabukhkhlsakhycanwnmakthiekiywkhxngthuktngkhxhaxachyakrrmsngkhraminewlatxma 2 salxayarahwangpraethsinxdityuokslaewiythukcdtngkhunodyshprachachatiephuxphicarnaxachyakrrmehlani khwamtungekhriydinyuokslaewiyidephimsungkhunnbtngaettnkhristthswrrs 1980 kxncalngexyinpi ph s 2533 thamklangkhwamyaklabakthangesrsthkic yuokslaewiyktxngephchiykbchatiniymthikxtwkhunthamklangklumechuxchatixnhlakhlay thisphasnnibatikhxmmiwnistaehngyuokslaewiywisamykhrngthi 14 emuxeduxnmkrakhm ph s 2533 smchchasungesxrebiymixanacmakthisudnn tklngthicaykelikrabbphrrkhkaremuxngediyw xyangirktam solobdn miolechwich hwhnasnnibatikhxmmiwnistaehngesxrebiy idichxiththiphlinkarkhdwangaelalngmtiimyxmrbkhxesnxxuncakphuaethnphrrkhokhrexechiyaelasolwieniy sungthaihphuaethnokhrexechiyaelasolwieniyedinxxkcakkarprachumaelathaihphrrkhlmslay 3 sunyrahwangpraethsephuxkhwamyutithrrminrayaepliynphan raynganwasngkhramyuokslaewiykhrachiwitphukhnipkwa 140 000 sph 4 aelasunykdhmaymnusythrrmraynganwamiphuesiychiwitxyangnxy 130 000 sph insngkhram 5 xangxing aekikh http books google co uk books id wN4A0FMweQoC amp dq ethnic cleansing in balkans amp printsec frontcover amp source bl amp ots Vcg3tV rfD amp sig yHK n4bUlPHB8NJ0VhveSE443dU amp hl en amp ei kHc1SoexLZyRjAe9yryWCg amp sa X amp oi book result amp ct result amp resnum 9 PPA4 M1 http www unitedhumanrights org Genocide bosnia genocide htm BBC News http news bbc co uk hi english static in depth europe 2000 milosevic yugoslavia communism stm Missing or empty title help ICTJ 2009 01 01 http www ictj org static 2009 english factsheets yugoslavia html subkhnemux 2009 09 08 Missing or empty title help About us Humanitarian Law Center Humanitarian Law Center subkhnemux 17 November 2010 bthkhwamekiywkbprawtisastrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy prawtisastrekhathungcak https th wikipedia org w index php title sngkhramyuokslaewiy amp oldid 9515047, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม