fbpx
วิกิพีเดีย

วุ่นนัก รักข้ามตึก

หัวข้อของบทความนี้อาจไม่ผ่านแนวปฏิบัติความโดดเด่นทั่วไป กรุณาช่วยยืนยันความโดดเด่นของบทความเพิ่มแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับหัวข้อนี้ และรายงานอย่างสำคัญนอกเหนือจากการกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย หากไม่อาจยืนยันความโดดเด่นได้ บทความนี้มีแนวโน้มถูกรวมกับหรือเปลี่ยนทางไปหน้าอื่น หรือถูกลบ
คำอธิบายนโยบาย
บทความวิกิพีเดียจะต้องผ่านเกณฑ์ 4 ข้อดังนี้
  1. ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพียงพอ
  2. ความสนใจดังกล่าวต้องไม่ใช่กินเวลาสั้น ๆ
  3. มีแหล่งข้อมูลบุคคลภายนอกที่น่าเชื่อถือ (reliable independent source) และ
  4. มี "การกล่าวถึงอย่างสำคัญ"
วิกิพีเดียภาษาไทยมีมติว่า จะลบหัวข้อที่ไม่สามารถยืนยันความโดดเด่นของบทความได้หลัง 6 เดือนหลังติดป้าย

หาแหล่งข้อมูล:· · · · (มีนาคม 2021) (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

วุ่นนัก รักข้ามตึก เป็นละครโทรทัศน์ประเภทซิตคอม (Situation Comedy) สร้างโดย สาระแน แปซิฟิค นำแสดงโดย ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง รัชวิน วงศ์วิริยะ ออกอากาศทาง ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16:00 - 17:00 น. เริ่มออกอากาศวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วุ่นนัก รักข้ามตึก
ประเภทซิตคอม
สร้างโดยสาระแน แปซิฟิค
แสดงนำศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง
รัชวิน วงศ์วิริยะ
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย
ภาษาต้นฉบับไทย
จำนวนฤดูกาล1
จำนวนตอน27 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการผลิตวิลลี่ แมคอินทอช
เกียรติศักดิ์ อุดมนาค
ความยาวตอน60 นาที
ออกอากาศ
เครือข่ายช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี
ออกอากาศ26 มิถุนายน พ.ศ. 2559
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เนื้อหา

“วุ่นนัก รักข้ามตึก” เป็นเรื่องราวของความรักวุ่นๆ ของเจ้าของคอนโดไฮโซสาว กับ หนุ่มเจ้าของแฟลตโลคอสท์ พร้อมกับเหล่าผู้เช่าเจ้าปัญหา

รายชื่อตอน ปี พ.ศ. 2559

ตอนที่ วันที่ออกอากาศ ชื่อตอน
1 26 มิถุนายน 2559 เจ้าของคนใหม่
2 3 กรกฎาคม 2559 น้ำกับน้ำมัน
3 10 กรกฎาคม 2559 สองมาตรฐาน
4 17 กรกฎาคม 2559 เด็กเสี่ย
5 24 กรกฎาคม 2559 ประธานชุมชน
6 31 กรกฎาคม 2559 แม่บุญธรรม
7 14 สิงหาคม 2559 กองถ่ายอลหม่าน
8 21 สิงหาคม 2559 เลขาฯคนใหม่
9 28 สิงหาคม 2559 ยันต์มหาเสน่ห์
10 4 กันยายน 2559 ความลับของสุชาติ
11 11 กันยายน 2559 สงครามฮวงจุ้ย
12 18 กันยายน 2559 เครื่องเปลี่ยนนิสัย
13 25 กันยายน 2559 งอน ง๊อน งอน
14 2 ตุลาคม 2559 กีฬาสีชุมชน
15 9 ตุลาคม 2559 ชอบอำ
16 20 พฤศจิกายน 2559 เจ้าแม่เลขเด็ด
17 27 พฤศจิกายน 2559 ลอยกระทงผีตานี
18 4 ธันวาคม 2559 3 หนุ่มแอ๊วเกาหลี
19 11 ธันวาคม 2559 เพื่อนซี้ดีแตก
20 18 ธันวาคม 2559 แฟลตผีปอบ
21 25 ธันวาคม 2559 ผ้าป่า(ไม่)สามัคคี

รายชื่อตอน ปี พ.ศ. 2560

ตอนที่ วันที่ออกอากาศ ชื่อตอน
22 1 มกราคม 2560 เหมือนจะใช่..แต่ไม่แน่
23 8 มกราคม 2560 ดอกฟ้ากับหมาแฟลต
24 15 มกราคม 2560 เพราะเธอรึเปล่า
25 22 มกราคม 2560 พ่อสื่อแม่ชัก
26 29 มกราคม 2560 แฟนหล่อพ่อจัดให้
27 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต้องเลือก

หมายเหตุ: รวมตอนที่ออกอากาศทั้งหมดในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น 27 ตอน

  • เพลง รักข้ามตึก ขับร้องโดย คาวบอย Feat. Mr. Bryan
  1. kapook.com
บทความเกี่ยวกับโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์นี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:โทรทัศน์

วุ่นนัก รักข้ามตึก
นน, กข, ามต, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, วข, อของบทความน, อาจไม, านแนวปฏ, ความโดดเด, นท, วไปกร, ณาช, วยย, นย, นความโดดเด, นของบทความเพ, มแหล, งอ, างอ, งท, ยภ, าเช, อถ, อซ, งไม, วนได, เส, ยก, บห, วข, อน, และรายงานอย, างสำค, ญนอกเหน, อจากการกล, าวถ, งเพ, ยงเล, กน, อย. wunnk rkkhamtuk phasaxun efadu aekikh hwkhxkhxngbthkhwamnixacimphanaenwptibtikhwamoddednthwipkrunachwyyunynkhwamoddednkhxngbthkhwamephimaehlngxangxingthutiyphumithinaechuxthuxsungimmiswnidesiykbhwkhxni aelaraynganxyangsakhynxkehnuxcakkarklawthungephiyngelknxy hakimxacyunynkhwamoddednid bthkhwamnimiaenwonmthukrwmkbhruxepliynthangiphnaxun hruxthuklb khaxthibaynoybaybthkhwamwikiphiediycatxngphaneknth 4 khxdngni idrbkhwamsnicxyangkwangkhwangephiyngphx khwamsnicdngklawtxngimichkinewlasn miaehlngkhxmulbukhkhlphaynxkthinaechuxthux reliable independent source aela mi karklawthungxyangsakhy wikiphiediyphasaithymimtiwa calbhwkhxthiimsamarthyunynkhwamoddednkhxngbthkhwamidhlng 6 eduxnhlngtidpay haaehlngkhxmul wunnk rkkhamtuk khaw hnngsuxphimph hnngsux skxlar JSTOR minakhm 2021 eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir wunnk rkkhamtuk epnlakhrothrthsnpraephthsitkhxm Situation Comedy srangody saraaen aepsifikh naaesdngody skdisiththi aethngthxng rchwin wngswiriya xxkxakasthang chxng 9 exmkhxtexchdi thukwnxathity ewla 16 00 17 00 n erimxxkxakaswnthi 26 mithunayn ph s 2559 1 wunnk rkkhamtukpraephthsitkhxmsrangodysaraaen aepsifikhaesdngnaskdisiththi aethngthxng rchwin wngswiriyapraethsaehlngkaenidithyphasatnchbbithycanwnvdukal1canwntxn27 txnkarphlitphuxanwykarphlitwilli aemkhxinthxch ekiyrtiskdi xudmnakhkhwamyawtxn60 nathixxkxakasekhruxkhaychxng 9 exmkhxtexchdixxkxakas26 mithunayn ph s 2559 4 kumphaphnth ph s 2560 enuxha 1 nkaesdnghlk 2 ekhaokhrngeruxng 3 raychuxtxnpracaspdah 3 1 raychuxtxn pi ph s 2559 3 2 raychuxtxn pi ph s 2560 4 ephlngprakxblakhr 5 xangxing 6 aehlngkhxmulxunnkaesdnghlk aekikhskdisiththi aethngthxng rbbth kawhna rchwin wngswiriya rbbth fay sx ciyxn rbbth yunxa opngehnng echiyyim rbbth epng ekrik chilelxr rbbth praesrithskdi xaphaphr nkhrswrrkh rbbth ececiyb yingyng yxdbwngam rbbth esiyedoch wraphrrn hnguytrakul rbbth ecif srththa srththathiphy rbbth suchati d ch chynth aecmis rbbth xxskarekhaokhrngeruxng aekikh wunnk rkkhamtuk epneruxngrawkhxngkhwamrkwun khxngecakhxngkhxnodihossaw kb hnumecakhxngaefltolkhxsth phrxmkbehlaphuechaecapyharaychuxtxnpracaspdah aekikhraychuxtxn pi ph s 2559 aekikh txnthi wnthixxkxakas chuxtxn1 26 mithunayn 2559 ecakhxngkhnihm2 3 krkdakhm 2559 nakbnamn3 10 krkdakhm 2559 sxngmatrthan4 17 krkdakhm 2559 edkesiy5 24 krkdakhm 2559 prathanchumchn6 31 krkdakhm 2559 aembuythrrm7 14 singhakhm 2559 kxngthayxlhman8 21 singhakhm 2559 elkhakhnihm9 28 singhakhm 2559 yntmhaesnh10 4 knyayn 2559 khwamlbkhxngsuchati11 11 knyayn 2559 sngkhramhwngcuy12 18 knyayn 2559 ekhruxngepliynnisy13 25 knyayn 2559 ngxn ngxn ngxn14 2 tulakhm 2559 kilasichumchn15 9 tulakhm 2559 chxbxa16 20 phvscikayn 2559 ecaaemelkhedd17 27 phvscikayn 2559 lxykrathngphitani18 4 thnwakhm 2559 3 hnumaexwekahli19 11 thnwakhm 2559 ephuxnsidiaetk20 18 thnwakhm 2559 aefltphipxb21 25 thnwakhm 2559 phapa im samkhkhiraychuxtxn pi ph s 2560 aekikh txnthi wnthixxkxakas chuxtxn22 1 mkrakhm 2560 ehmuxncaich aetimaen23 8 mkrakhm 2560 dxkfakbhmaaeflt24 15 mkrakhm 2560 ephraaethxruepla25 22 mkrakhm 2560 phxsuxaemchk26 29 mkrakhm 2560 aefnhlxphxcdih27 4 kumphaphnth 2560 txngeluxk hmayehtu rwmtxnthixxkxakasthnghmdinpi ph s 2559 aelapi ph s 2560 thngsin 27 txnephlngprakxblakhr aekikhephlng rkkhamtuk khbrxngody khawbxy Feat Mr Bryanxangxing aekikh bwngsrwngsithkhxm wunnkrkkhamtuk dung aethng skdisiththi khuncxchxng 9 kapook comaehlngkhxmulxun aekikhOfficial Fanpage bthkhwamekiywkbothrthsn raykarothrthsnniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy othrthsnekhathungcak https th wikipedia org w index php title wunnk rkkhamtuk amp oldid 9314487, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม