fbpx
วิกิพีเดีย

วุ่นนักรักเต็มบ้าน

หัวข้อของบทความนี้อาจไม่ผ่านแนวปฏิบัติความโดดเด่นทั่วไป กรุณาช่วยยืนยันความโดดเด่นของบทความเพิ่มแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับหัวข้อนี้ และรายงานอย่างสำคัญนอกเหนือจากการกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย หากไม่อาจยืนยันความโดดเด่นได้ บทความนี้มีแนวโน้มถูกรวมกับหรือเปลี่ยนทางไปหน้าอื่น หรือถูกลบ
คำอธิบายนโยบาย
บทความวิกิพีเดียจะต้องผ่านเกณฑ์ 4 ข้อดังนี้
  1. ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพียงพอ
  2. ความสนใจดังกล่าวต้องไม่ใช่กินเวลาสั้น ๆ
  3. มีแหล่งข้อมูลบุคคลภายนอกที่น่าเชื่อถือ (reliable independent source) และ
  4. มี "การกล่าวถึงอย่างสำคัญ"
วิกิพีเดียภาษาไทยมีมติว่า จะลบหัวข้อที่ไม่สามารถยืนยันความโดดเด่นของบทความได้หลัง 6 เดือนหลังติดป้าย

หาแหล่งข้อมูล:· · · · (เมษายน 2021) (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

วุ่นนักรักเต็มบ้าน เป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวโรแมนติก-คอมเมดีที่นำซีรีส์เกาหลีชื่อดังอย่าง Full House สะดุดรักที่พักใจ มาสร้างเป็นละครซีรีส์เวอร์ชันภาษาไทย นำแสดงโดย พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล, สุชาร์ มานะยิ่ง ละครเรื่องวุ่นนักรักเต็มบ้านเริ่มออกอากาศตอนแรกวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 255716 มีนาคม พ.ศ. 2557 ออกอากาศทุกวันจันทร์-พุธ เวลา 19.00 - 20.00 น. ทางช่อง ทรูโฟร์ยู และทางช่อง ทรูเอเชียน เอชดี ผลิตโดย บริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด กำกับการแสดงโดย สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร

วุ่นนักรักเต็มบ้าน
สร้างโดยบริษัท เฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด
กำกับโดยสรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร
แสดงนำพิรัชต์ นิธิไพศาลกุล
สุชาร์ มานะยิ่ง
จำนวนตอน20 ตอน
การผลิต
ความยาวตอน1 ชั่วโมง/ตอน
ออกอากาศ
เครือข่ายทรูโฟร์ยู
ออกอากาศ11 มกราคม พ.ศ. 2557
16 มีนาคม พ.ศ. 2557

เนื้อหา

  1. เพลง Oh Baby I - ขับร้องโดย Mike D.Angelo Feat. สุชาร์ มานะยิ่ง
  2. เพลง ให้ฉันได้เป็นผู้ชายที่จะรักเธอ - ขับร้องโดย Mike D.Angelo

วุ่นนักรักเต็มบ้าน
นน, กร, กเต, มบ, าน, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, วข, อของบทความน, อาจไม, านแนวปฏ, ความโดดเด, นท, วไปกร, ณาช, วยย, นย, นความโดดเด, นของบทความเพ, มแหล, งอ, างอ, งท, ยภ, าเช, อถ, อซ, งไม, วนได, เส, ยก, บห, วข, อน, และรายงานอย, างสำค, ญนอกเหน, อจากการกล, าวถ, งเพ, ยงเล. wunnkrketmban phasaxun efadu aekikh hwkhxkhxngbthkhwamnixacimphanaenwptibtikhwamoddednthwipkrunachwyyunynkhwamoddednkhxngbthkhwamephimaehlngxangxingthutiyphumithinaechuxthuxsungimmiswnidesiykbhwkhxni aelaraynganxyangsakhynxkehnuxcakkarklawthungephiyngelknxy hakimxacyunynkhwamoddednid bthkhwamnimiaenwonmthukrwmkbhruxepliynthangiphnaxun hruxthuklb khaxthibaynoybaybthkhwamwikiphiediycatxngphaneknth 4 khxdngni idrbkhwamsnicxyangkwangkhwangephiyngphx khwamsnicdngklawtxngimichkinewlasn miaehlngkhxmulbukhkhlphaynxkthinaechuxthux reliable independent source aela mi karklawthungxyangsakhy wikiphiediyphasaithymimtiwa calbhwkhxthiimsamarthyunynkhwamoddednkhxngbthkhwamidhlng 6 eduxnhlngtidpay haaehlngkhxmul wunnkrketmban khaw hnngsuxphimph hnngsux skxlar JSTOR emsayn 2021 eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir wunnkrketmban epnlakhrothrthsnithyaenworaemntik khxmemdithinasirisekahlichuxdngxyang Full House sadudrkthiphkic masrangepnlakhrsirisewxrchnphasaithy naaesdngody phircht nithiiphsalkul suchar manaying lakhreruxngwunnkrketmbanerimxxkxakastxnaerkwnthi 11 mkrakhm ph s 2557 16 minakhm ph s 2557 xxkxakasthukwncnthr phuth ewla 19 00 20 00 n thangchxng thruofryu aelathangchxng thruexechiyn exchdi phlitody bristh ehol oprdkschn cakd kakbkaraesdngody srswdi wngssmephchrwunnkrketmbansrangodybristh ehol oprdkschn cakdkakbodysrswdi wngssmephchraesdngnaphircht nithiiphsalkul suchar manayingcanwntxn20 txnkarphlitkhwamyawtxn1 chwomng txnxxkxakasekhruxkhaythruofryuxxkxakas11 mkrakhm ph s 2557 16 minakhm ph s 2557 enuxha 1 raychuxnkaesdngna 2 ephlngprakxblakhr 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunraychuxnkaesdngna aekikhphircht nithiiphsalkul rbbthepn imkh suchar manaying rbbthepn xxmaexm ecnsuda panot rbbthepn mintra xsda phanichkul rbbthepn kay nisachl siwithsng ensth AF9 rbbthepn ebn esksrr suththicnthr rbbthepn epa thrinthr ecnwanichy rbbthepn xum wrtta wchrathr rbbthepn etaa krnis elasubinpraesrith rbbthepn ebn wyedk chnyya eliswthnamngkhl rbbthepn mindi hlanmintra yngsilp wngsphnitnnth rbbthepn kay wyedk nthphchr nimcirwthn rbbthepn imkh wyedk kntphngs ecriysukh rbbthepn epa wyedk charelth wasita aehemena rbbthepn pumpuyephlngprakxblakhr aekikhephlng Oh Baby I khbrxngody Mike D Angelo Feat suchar manaying ephlng ihchnidepnphuchaythicarkethx khbrxngody Mike D Angeloxangxing aekikhaehlngkhxmulxun aekikheruxngyxlakhr wunnkrketmban TrueLife eruxngyxlakhr wunnkrketmban Manager Onlineekhathungcak https th wikipedia org w index php title wunnkrketmban amp oldid 9473931, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม