fbpx
วิกิพีเดีย

วินาที

วินาที (อังกฤษ:Second) เป็นหน่วยฐานของเวลาในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (เอสไอ) และยังเป็นหน่วยเวลาในระบบการวัดอื่น เท่ากับ 1 ส่วน 60 ของนาที ระหว่าง ค.ศ. 1000 เมื่ออัลบิรูนี (al-Bīrūnī) ใช้วินาที ถึง ค.ศ. 1960 วินาทีนิยามว่าเป็น 1/86,400 ของวันสุริยคติเฉลี่ย (mean solar day) ซึ่งยังเป็นนิยามที่ใช้ในบริบททางดาราศาสตร์และกฎหมายอยู่บ้าง ระหว่าง ค.ศ. 1960 ถึง 1967 วินาทีนิยามในแง่คาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ใน ค.ศ. 1900 แต่ปัจจุบันนิยามอย่างแม่นยำขึ้นในแง่อะตอม วินาทีอาจวัดโดยใช้นาฬิกากล ไฟฟ้าหรืออะตอม

ลูกตุ้มนาฬิกาที่ส่งเสียงติ๊กต็อกทุกวินาที

การสังเกตทางดาราศาสตร์ในห้วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 เปิดเผยว่าวันวันสุริยคติเฉลี่ยค่อย ๆ ยาวขึ้นแต่วัดได้ และความยาวของปีสุริยคติก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้ทั้งหมดเช่นกัน ฉะนั้นการเคลื่อนที่ดวงอาทิตย์–โลกจึงไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นพื้นฐานนิยามที่เหมาะสมต่อไป เมื่อมีการคิดค้นนาฬิกาอะตอม การนิยามวินาทีโดยยึดคุณสมบัติหลักมูลแห่งธรรมชาติจึงเป็นไปได้ นับแต่ ค.ศ. 1967 นิยามวินาทีเป็น

ช่วงเวลา9192631770 คาบของการแผ่รังสีซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนสถานะระหว่างสองระดับไฮเปอร์ไฟน์ (hyperfine level) ของสถานะพื้นของอะตอมซีเซียม-133
(the duration of9192631770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the caesium 133 atom)

ใน ค.ศ. 1997 คณะกรรมการชั่งตวงวัดระหว่างประเทศยืนยันว่านิยามข้างต้น "หมายถึงอะตอมซีเซียมในสถานะพักที่อุณหภูมิ 0 เคลวิน"

วินาทียังเป็นหน่วยฐานของเวลาในระบบหน่วยวัดเซนติเมตร-กรัม-วินาที, เมตร-กิโลกรัม-วินาที, เมตร-ตัน-วินาที และฟุต-ปอนด์-วินาที

  1. . SI Brochure. BIPM. สืบค้นเมื่อ2013-12-22.
  2. accessed 25 March 2012.
  3. . Time Service Department, United States Naval Observatory. สืบค้นเมื่อ2012-03-24.
บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

วินาที
นาท, หน, วยเอสไอของเวลา, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งกฤษ, second, เป, นหน, วยฐานของเวลาในระบบหน, วยว, ดระหว, างประเทศ, เอสไอ, และย, งเป, นหน, วยเวลาในระบบการว, ดอ, เท, าก, วน, ของนาท, ระหว, าง, 1000, เม, ออ, ลบ, bīrūnī, ใช, 1960, ยามว, าเป, ของว, นส, ยคต, เฉล, mea. winathi hnwyexsixkhxngewla phasaxun efadu aekikh winathi xngkvs Second epnhnwythankhxngewlainrabbhnwywdrahwangpraeths exsix 1 aelayngepnhnwyewlainrabbkarwdxun ethakb 1 swn 60 khxngnathi rahwang kh s 1000 emuxxlbiruni al Biruni ichwinathi thung kh s 1960 winathiniyamwaepn 1 86 400 khxngwnsuriykhtiechliy mean solar day sungyngepnniyamthiichinbribththangdarasastraelakdhmayxyubang 2 rahwang kh s 1960 thung 1967 winathiniyaminaengkhabkarokhcrkhxngolkrxbdwngxathityin kh s 1900 3 aetpccubnniyamxyangaemnyakhuninaengxatxm winathixacwdodyichnalikakl iffahruxxatxmluktumnalikathisngesiyngtiktxkthukwinathi karsngektthangdarasastrinhwngkhriststwrrsthi 19 aela 20 epidephywawnwnsuriykhtiechliykhxy yawkhunaetwdid aelakhwamyawkhxngpisuriykhtikimsamarthphyakrnidthnghmdechnkn channkarekhluxnthidwngxathity olkcungimthukphicarnawaepnphunthanniyamthiehmaasmtxip emuxmikarkhidkhnnalikaxatxm karniyamwinathiodyyudkhunsmbtihlkmulaehngthrrmchaticungepnipid nbaet kh s 1967 niyamwinathiepn chwngewla 9192 631 770 khabkhxngkaraephrngsisungsmphnthkbkarepliynsthanarahwangsxngradbihepxrifn hyperfine level khxngsthanaphunkhxngxatxmsiesiym 133 the duration of 9192 631 770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the caesium 133 atom 1 in kh s 1997 khnakrrmkarchngtwngwdrahwangpraethsyunynwaniyamkhangtn hmaythungxatxmsiesiyminsthanaphkthixunhphumi 0 ekhlwin 1 winathiyngepnhnwythankhxngewlainrabbhnwywdesntiemtr krm winathi emtr kiolkrm winathi emtr tn winathi aelafut pxnd winathiduephim aekikhxndbkhxngkhnad ewla xangxing aekikh 1 0 1 1 1 2 Unit of time second SI Brochure BIPM subkhnemux 2013 12 22 International System of Units from NIST accessed 25 March 2012 Leap Seconds Time Service Department United States Naval Observatory subkhnemux 2012 03 24 bthkhwamniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title winathi amp oldid 8876125, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม