fbpx
วิกิพีเดีย

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 31 ไร่ 2งาน 62 ตารางวา

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
ชื่อสามัญวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต, วัดศิริพงษ์
ที่ตั้งแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสุนทรกิจจารักษ์ (ประพันธ์ ปภสฺสโร)
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตรได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2512 โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานเปิดป้ายวัดและประทานนามวัด ซึ่งมีนายสำเนียงและนางทองอ่อน ศิริพงษ์ พร้อมด้วยบุตร ธิดาได้บริจาคที่ดิน เพื่อสร้างวัดในครั้งแรก 12 ไร่ 2 งาน 62 ตาราวา และทางวัดซื้อเพิ่มเติมอีก 17 ไร่ จากนานอาทร สังขะวัฒนะ และนายอาทร สังขะวัฒนะ ได้มีจิตศรัทธาร่วมถวายอีก 2 ไร่ จึงรวมเป็นที่ดินทั้งหมด 31 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัด โดยถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ชื่อของวัดนั้น คำว่า "ศิริพงษ์" เป็นนามสกุลของผู้บริจาคที่ดิน ส่วนคำว่า "ธรรมนิมิต" เพราะต้องการให้วัดเป็นวัดปฏิบัติธรรมสมถะวิปัสสนาและศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมด้วยชุมชนหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะ ได้แก่ พระอุโบสถอเนกประสงค์ 2 ชั้น กว้าง 24 เมตร ยาว 34 เมตร 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 29 หลัง ส่วนมากเป็นกุฏิขนาดเล็ก หอระฆัง เมรุ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 3 ชั้น 1 หลัง ที่พักของแม่ชี 9 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุ มีพระประธานในพระอุโบสถนามว่า หลวงพ่อพุทธนิมิต ขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก 1 คืบ 9 นิ้ว

  1. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. p. 289.Check date values in: |date= (help)
  2. . กองฌาปนกิจ สก.ทบ.

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
ดศ, พงษ, ธรรมน, ดในกร, งเทพมหานคร, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เป, นว, ดราษฎร, งก, ดคณะสงฆ, ายมหาน, กาย, งอย, ในแขวงท, าแร, เขตบางเขน, กร, งเทพมหานคร, นต, งว, ดเน, อท, ไร, 2งาน, ตารางวาช, อสาม, ดศ, พงษ, งแขวงท, าแร, เขตบางเขน, กร, งเทพมหานครประเภทว, ดราษฎร, กายมหาน. wdsiriphngsthrrmnimit wdinkrungethphmhankhr phasaxun efadu aekikh wdsiriphngsthrrmnimit epnwdrasdrsngkdkhnasngkhfaymhanikay tngxyuinaekhwngthaaerng ekhtbangekhn krungethphmhankhr mithidintngwdenuxthi 31 ir 2ngan 62 tarangwawdsiriphngsthrrmnimitchuxsamywdsiriphngsthrrmnimit wdsiriphngsthitngaekhwngthaaerng ekhtbangekhn krungethphmhankhrpraephthwdrasdrnikaymhanikayecaxawasphrakhrusunthrkiccarks praphnth pphs sor swnhnungkhxngsaranukrmphraphuththsasna wdsiriphngsthrrmnimitridrbxnuyatihsrangemuxwnesarthi 14 minakhm ph s 2512 odyiderimdaeninkarkxsrangemuxwnthi 28 phvsphakhm ph s 2512 odysmedcphraxriywngsakhtyan pun pun nsiri wdphraechtuphnwimlmngkhlaramrachwrmhawihar epnxngkhprathanepidpaywdaelaprathannamwd sungminaysaeniyngaelanangthxngxxn siriphngs phrxmdwybutr thidaidbricakhthidin ephuxsrangwdinkhrngaerk 12 ir 2 ngan 62 tarawa aelathangwdsuxephimetimxik 17 ir caknanxathr sngkhawthna aelanayxathr sngkhawthna idmicitsrththarwmthwayxik 2 ir cungrwmepnthidinthnghmd 31 ir 2 ngan 62 tarangwa krathrwngsuksathikaridprakastngepnwd odythuktxngtamkdhmayemuxwnthi 4 phvsphakhm ph s 2513 chuxkhxngwdnn khawa siriphngs epnnamskulkhxngphubricakhthidin swnkhawa thrrmnimit ephraatxngkarihwdepnwdptibtithrrmsmthawipssnaaelasuksaelaeriynphrapriytithrrm wdidrbphrarachthanwisungkhamsimaemuxwnthi 4 kumphaphnth ph s 2519 ekhtwisungkhamsimakwang 40 emtr yaw 80 emtr 1 phunthitngwdepnthirablumaewdlxmdwychumchnhmuban xakharesnasna idaek phraxuobsthxenkprasngkh 2 chn kwang 24 emtr yaw 34 emtr 1 hlng kutisngkh 29 hlng swnmakepnkutikhnadelk hxrakhng emru xakharorngeriynphrapriytithrrm 3 chn 1 hlng thiphkkhxngaemchi 9 hlng sahrbpuchniywtthu miphraprathaninphraxuobsthnamwa hlwngphxphuththnimit khnadhnatkkwang 4 sxk 1 khub 9 niw 2 xangxing aekikh smkhid thxngsima buyma srisuremthi 2526 prawtiwdthwrachxanackr elm 2 krmkarsasna krathrwngsuksathikar p 289 Check date values in date help prawtiwdsiriphngsthrrmnimit kxngchapnkic sk thb ekhathungcak https th wikipedia org w index php title wdsiriphngsthrrmnimit amp oldid 9272013, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม