fbpx
วิกิพีเดีย

วังเพ็ชรบูรณ์

วังเพ็ชรบูรณ์ เป็นวังที่เคยตั้งอยู่บริเวณหัวมุมตะวันตกเฉียงเหนือของสี่แยกราชประสงค์ ติดกับถนนพระรามที่ 1 และถนนราชดำริ เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย พระราชโอรสพระองค์ที่ 90 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วังเพ็ชรบูรณ์
ไฟล์:Thumnuk prathom.jpg
ตำหนักประถม
ที่มาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย
ข้อมูลทั่วไป
สถานะถูกรื้อถอน
ประเภทวัง
ที่ตั้งแขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
เมืองกรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย
พิกัด13°44′48″N100°32′20″E /13.74667°N 100.53889°E /13.74667; 100.53889
เริ่มสร้างไม่ทราบ
รื้อถอนพ.ศ. 2525

วังเพ็ชรบูรณ์เดิมเป็นพระราชวังปทุมวัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเสด็จประพาสและให้ประชาชนแล่นเรือผ่านมาทางคลองแสนแสบ โดยโปรดให้ขุดสระใหญ่ 2 สระติดกัน โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพลับพลา 2 ชั้น สำหรับประทับแรม ริมสระมีพลับพลาเสด็จออกและโรงละคร พร้อมกับตำหนักฝ่ายใน และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดใกล้กับพระราชวัง พระราชทานนามว่าวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชยเสด็จกลับจากศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวังปทุมวัน นี้ว่า "วังเพ็ชร์บูรณ์" ภายในวังประกอบด้วยตำหนัก ซึ่งมีชื่อเป็นเพลงไทยเดิม เนื่องจากทรงมีความสนพระทัยในด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์

สำหรับตำหนักมีดังนี้

  • ตำหนักแพ เป็นตำหนักที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย ภายหลังจากที่ทรงย้ายจากตำหนักประถม ลักษณะเป็นเรือนไทย 2 หลังอยู่บนแพ ปัจจุบันชลอมาอยู่ที่วังเลอดิส ถนนสุขุมวิท ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช พระโอรส
  • ตำหนักสันนิบาตน้อย เป็นที่ประทับของหม่อมเจ้าบุญจิราธร จุฑาธุช พระชายาในสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย
  • ตำหนักน้ำ เป็นที่อยู่ของหม่อมละออในสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวหลังเล็ก ๆ ปัจจุบันชลอมาปลูกใหม่ ณ ตำหนักของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ที่จังหวัดนนทบุรี
  • เรือนลมพัดชายคา เป็นเรือนที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย สิ้นพระชนม์
  • เรือนกินรำ เป็นที่อยู่ของคณะละครวังเพ็ชรบูรณ์

ในปี พ.ศ. 2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง วังหลายแห่งถูกยึดเข้ารัฐ รวมถึงวังเพ็ชรบูรณ์ด้วย แต่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 บริษัท วังเพ็ชรบูรณ์ จำกัด โดยอุเทน เตชะไพบูลย์ ได้เช่าที่ดินไปสร้างเป็นห้างสรรพสินค้าเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ และปัจจุบันกลุ่มเซ็นทรัลได้ปรับปรุงใหม่เป็นเซ็นทรัลเวิลด์

  • เกิดวังปารุสก์ ประพันธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ สำนักพิมพ์ River Books ,ISBN 974-8225-22-4
  1. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 36 (0): 1597. 7 กันยายน 2462. สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  2. เด็กดี.คอม (30 กันยายน 2553). . www.dek-d.com. สืบค้นเมื่อ 21 กรกฎาคม 2562.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
บทความเกี่ยวกับอาคาร หรือ สถานที่สำคัญนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

วังเพ็ชรบูรณ์
งเพ, ชรบ, รณ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เป, นว, งท, เคยต, งอย, บร, เวณห, วม, มตะว, นตกเฉ, ยงเหน, อของส, แยกราชประสงค, ดก, บถนนพระรามท, และถนนราชดำร, เคยเป, นท, ประท, บของสมเด, จพระเจ, าบรมวงศ, เธอ, เจ, าฟ, าจ, ฑาธ, ชธราด, ลก, กรมข, นเพ, ชรบ, รณ, นทราไชย, พระราชโอ. wngephchrburn phasaxun efadu aekikh wngephchrburn epnwngthiekhytngxyubriewnhwmumtawntkechiyngehnuxkhxngsiaeykrachprasngkh tidkbthnnphraramthi 1 aelathnnrachdari ekhyepnthiprathbkhxngsmedcphraecabrmwngsethx ecafacuthathuchthradilk krmkhunephchrburnxinthraichy phrarachoxrsphraxngkhthi 90 inphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhwwngephchrburnifl Thumnuk prathom jpgtahnkprathmthimasmedcphraecabrmwngsethx ecafacuthathuchthradilk krmkhunephchrburnxinthraichykhxmulthwipsthanathukruxthxnpraephthwngthitngaekhwngpthumwn ekhtpthumwnemuxng krungethphmhankhrpraeths ithyphikd13 44 48 N 100 32 20 E 13 74667 N 100 53889 E 13 74667 100 53889erimsrangimthrabruxthxnph s 2525prawti aekikhwngephchrburnedimepnphrarachwngpthumwn sungphrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhwthrngphrakrunaoprdekla ihsrangkhunephuxesdcpraphasaelaihprachachnaelneruxphanmathangkhlxngaesnaesb odyoprdihkhudsraihy 2 sratidkn oprdekla ihsrangphlbphla 2 chn sahrbprathbaerm rimsramiphlbphlaesdcxxkaelaornglakhr phrxmkbtahnkfayin aelayngthrngphrakrunaoprdekla ihsrangwdiklkbphrarachwng phrarachthannamwawdpthumwnaramrachwrwihar inrchsmyphrabathsmedcphramngkudeklaecaxyuhw emuxsmedcecafa krmkhunephchrburnxinthraichyesdcklbcaksuksathipraethsxngkvs thrngphrakrunaoprdekla phrarachthanphrarachwngpthumwn niwa wngephchrburn 1 phayinwngprakxbdwytahnk sungmichuxepnephlngithyedim enuxngcakthrngmikhwamsnphrathyindannatsilpaeladuriyangkhsilp sahrbtahnkmidngni tahnkprathm edimepntahnkthiprathbkhxngsmedcecafa krmkhunephchrburnxinthraichy txmaoprdihepnthiprathbkhxngphraecabrmwngsethx phraxngkhecabusbnbwphn sungthrngepnphuthwayphraxphibalsmedcecafa krmkhunephchrburnxinthraichy maaetthrngphraeyaw epntahnkthikxsrangdwyim sung 3 chn pccubnidthukchlxmapluksrangihm thitahnkkhxngphrawrwngsethx phraxngkhecasuththsiriospha sungepnphrathida thicnghwdnnthburitahnkaeph epntahnkthiprathbkhxngsmedcecafa krmkhunephchrburnxinthraichy phayhlngcakthithrngyaycaktahnkprathm lksnaepneruxnithy 2 hlngxyubnaeph pccubnchlxmaxyuthiwngelxdis thnnsukhumwith sungekhyepnthiprathbkhxngphrawrwngsethx phraxngkhecawrannththwch phraoxrs tahnksnnibatnxy epnthiprathbkhxnghmxmecabuycirathr cuthathuch phrachayainsmedcecafa krmkhunephchrburnxinthraichy tahnkna epnthixyukhxnghmxmlaxxinsmedcecafa krmkhunephchrburnxinthraichy epneruxnimchnediywhlngelk pccubnchlxmaplukihm n tahnkkhxngphrawrwngsethx phraxngkhecasuththsiriospha thicnghwdnnthburi eruxnlmphdchaykha epneruxnthismedcecafa krmkhunephchrburnxinthraichy sinphrachnm eruxnkinra epnthixyukhxngkhnalakhrwngephchrburn inpi ph s 2475 ekidkarepliynaeplngkarpkkhrxng wnghlayaehngthukyudekharth rwmthungwngephchrburndwy 2 aetxyuinkrrmsiththikhxngsanknganthrphysinphramhakstriymaodytlxd 3 txmainpi ph s 2525 bristh wngephchrburn cakd odyxuethn etchaiphbuly idechathidinipsrangepnhangsrrphsinkhaewildethrdesnetxr aelapccubnklumesnthrlidprbprungihmepnesnthrlewildxangxing aekikhekidwngparusk praphnthodyphraecawrwngsethx phraxngkhecaculckrphngs sankphimph River Books ISBN 974 8225 22 4 aesrhtth xuxnldi n rachprasngkh kxncamiesnthrlewild wngephchrburn ekhhsthanthithuklum xan pithi 4 chbbthi 3 mkrakhm minakhm 2556 prakasphrarachthannamwng PDF rachkiccanuebksa 36 0 1597 7 knyayn 2462 subkhnemux 8 mkrakhm 2563 Check date values in accessdate date help https www facebook com permalink php story fbid 2298898076840544 amp id 1174884455908584 edkdi khxm 30 knyayn 2553 xathrrphwngephchrburn sthanthitnghangesnthrlewidl www dek d com subkhnemux 21 krkdakhm 2562 Check date values in accessdate date help bthkhwamekiywkbxakhar hrux sthanthisakhyniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title wngephchrburn amp oldid 9392148, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม