fbpx
วิกิพีเดีย

วังเทวะเวสม์

วังเทวะเวสม์ เป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างพระราชทานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เมื่อปี พ.ศ. 2457 บนที่ดิน 24 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทางทิศเหนือของวังบางขุนพรหม ทางทิศใต้ของวังเทเวศร์ บนถนนสามเสน ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้

วังเทวะเวสม์
ตำหนักใหญ่
ที่มาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
ข้อมูลทั่วไป
สถานะเปลี่ยนสภาพ
ประเภทวัง
ที่ตั้งแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
เมืองกรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย
เริ่มสร้างพ.ศ. 2457
พิธีเปิดพ.ศ. 2461
ปรับปรุงพ.ศ. 2538
เจ้าของธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้อมูลทางเทคนิค
พื้นที่24 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา
การออกแบบและการก่อสร้าง
สถาปนิกเอ็ดเวิร์ด ฮีลีย์
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทย

ตำหนักใหญ่ วังเทวะเวสม์ ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยเอดเวิร์ด ฮีลีย์ สถาปนิกชาวอังกฤษ ลักษณะเป็นอาคารแบบยุโรป 3 ชั้น หันหน้าไปทางแม่น้ำเจ้าพระยา ศิลปะแบบนีโอคลาสสิค ประกอบด้วยเสาไอโอนิก (Ionic) ที่มุขทางเข้าตำหนัก และเสาแบบคอรินเธียน (Corinthian) ที่ผนังอาคารชั้นบน ซึ่งออกแบบโดย การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2461

อาคารย่อย ประกอบด้วยตึก 8 อาคาร ออกแบบโดยเอมิลโย โจวันนี กอลโล (E.G. Gollo) สถาปนิกชาวอิตาเลียน ผู้ดูแลการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม

 • ตำหนักใหญ่
 • เรือนหม่อมพุก
 • เรือนหม่อมลม้าย
 • เรือนหม่อมปุ่น - (ปัจจุบัน ยังเป็นที่พำนักของทายาทราชสกุลเทวกุล)
 • เรือนหม่อมจันทร์
 • ตำหนักพระโอรสพระธิดา ประสูติแต่หม่อมพุก
 • ตำหนักหม่อมเจ้าปรีดิเทพพงษ์ - (ปัจจุบันขายให้ นายบัณฑูร ล่ำซำ นัดดา (หลานตา) ของหม่อมเจ้าปรีดิเทพพงษ์ ไปสร้างใหม่ที่ "บ้านสามญาณ" ใกล้วัดญาณสังวราราม ตั้งชื่อว่า เรือนเทวะเวสม์)
 • เรือนแพริมน้ำ

ปัจจุบัน อาคารทั้ง 8 อาคาร มีจำนวน 5 อาคาร คือ ตำหนักใหญ่ เรือนหม่อมลม้าย เรือนหม่อมจันทร์ ตึกหม่อมปุ่น และเรือนแพริมน้ำ

หลังจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 2466 กระทรวงสาธารณสุขได้ซื้อวังเทวะเวสม์จากทายาท และได้ใช้เป็นที่ตั้งกระทรวงตั้งแต่ พ.ศ. 2493 เมื่อหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นและคับแคบ ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ที่วังบางขุนพรหมติดกันทางทิศใต้ ต้องการขยับขยาย จึงได้มีการเจรจาแลกพื้นที่กัน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ซื้อที่ดิน 400 ไร่ ในจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งสร้างอาคารให้ แลกกับการเข้าไปเป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดของวังเทวะเวสม์ เมื่อ พ.ศ. 2530

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานในวังเทวะเวสม์ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ได้บูรณะเรือนแพ และตำหนักใหญ่ แล้วเสร็จ เปิดเป็นพิพิธภัณฑสถาน มีห้องแสดงพระประวัติของบุคคลสำคัญ และห้องแสดงวิธีอนุรักษ์โบราณสถานวังบางขุนพรหมและวังเทวะเวสม์ในเชิงวิชาการด้านสถาปัตยกรรม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาเสด็จฯ มาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดวังเทวะเวสม์ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547

 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ วังเทวะเวสม์
  • ภาพถ่ายดาวเทียมจาก หรือ
  • แผนที่จาก หรือ
  • ภาพถ่ายทางอากาศจาก

พิกัดภูมิศาสตร์:13°46′11″N100°30′01″E /13.769737°N 100.500355°E /13.769737; 100.500355

วังเทวะเวสม์
งเทวะเวสม, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เป, นว, งท, พระบาทสมเด, จพระมงก, ฎเกล, าเจ, าอย, ทรงสร, างพระราชทานสมเด, จพระเจ, าบรมวงศ, เธอ, กรมพระยาเทวะวงศ, วโรปการ, เม, อป, 2457, บนท, ไร, งาน, ตารางวา, มแม, ำเจ, าพระยา, ทางท, ศเหน, อของว, งบางข, นพรหม, ทางท, ศใต, ของว, . wngethwaewsm phasaxun efadu aekikh wngethwaewsm epnwngthiphrabathsmedcphramngkudeklaecaxyuhw thrngsrangphrarachthansmedcphraecabrmwngsethx krmphrayaethwawngsworpkar emuxpi ph s 2457 bnthidin 24 ir 3 ngan 78 tarangwa rimaemnaecaphraya thangthisehnuxkhxngwngbangkhunphrhm thangthisitkhxngwngethewsr bnthnnsamesn thiphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhwphrarachthanihwngethwaewsmtahnkihythimasmedcphraecabrmwngsethx krmphrayaethwawngsworpkarkhxmulthwipsthanaepliynsphaphpraephthwngthitngaekhwngwdsamphraya ekhtphrankhremuxng krungethphmhankhrpraeths ithyerimsrangph s 2457phithiepidph s 2461prbprungph s 2538ecakhxngthnakharaehngpraethsithykhxmulthangethkhnikhphunthi24 ir 3 ngan 78 tarangwakarxxkaebbaelakarkxsrangsthapnikexdewird hiliypccubnepnswnhnungkhxngthnakharaehngpraethsithy tahnkihy wngethwaewsm xxkaebbaelakhwbkhumkarkxsrangodyexdewird hiliy sthapnikchawxngkvs lksnaepnxakharaebbyuorp 3 chn hnhnaipthangaemnaecaphraya silpaaebbnioxkhlassikh prakxbdwyesaixoxnik Ionic thimukhthangekhatahnk aelaesaaebbkhxrinethiyn Corinthian thiphnngxakharchnbn sungxxkaebbody karkxsrangaelwesrcemux ph s 2461 xakharyxy prakxbdwytuk 8 xakhar xxkaebbodyexmiloy ocwnni kxlol E G Gollo sthapnikchawxitaeliyn phuduaelkarkxsrangphrathinngxnntsmakhm tahnkihy eruxnhmxmphuk eruxnhmxmlmay eruxnhmxmpun pccubn yngepnthiphankkhxngthayathrachskulethwkul eruxnhmxmcnthr tahnkphraoxrsphrathida prasutiaethmxmphuk tahnkhmxmecapridiethphphngs pccubnkhayih naybnthur lasa ndda hlanta khxnghmxmecapridiethphphngs ipsrangihmthi bansamyan iklwdyansngwraram tngchuxwa eruxnethwaewsm eruxnaephrimna pccubn xakharthng 8 xakhar micanwn 5 xakhar khux tahnkihy eruxnhmxmlmay eruxnhmxmcnthr tukhmxmpun aelaeruxnaephrimna hlngcaksmedcphraecabrmwngsethx krmphrayaethwawngsworpkar sinphrachnmemux ph s 2466 krathrwngsatharnsukhidsuxwngethwaewsmcakthayath aelaidichepnthitngkrathrwngtngaet ph s 2493 emuxhnwyngankhxngkrathrwngsatharnsukhmakkhunaelakhbaekhb prakxbkbthnakharaehngpraethsithysungxyuthiwngbangkhunphrhmtidknthangthisit txngkarkhybkhyay cungidmikarecrcaaelkphunthikn odythnakharaehngpraethsithyidsuxthidin 400 ir incnghwdnnthburi phrxmthngsrangxakharih aelkkbkarekhaipepnecakhxngphunthithnghmdkhxngwngethwaewsm emux ph s 2530 thnakharaehngpraethsithyiddaeninkarburnasxmaesmobransthaninwngethwaewsmtngaet ph s 2538 idburnaeruxnaeph aelatahnkihy aelwesrc epidepnphiphithphnthsthan mihxngaesdngphraprawtikhxngbukhkhlsakhy aelahxngaesdngwithixnurksobransthanwngbangkhunphrhmaelawngethwaewsminechingwichakardansthaptykrrm smedcphraknisthathiracheca krmsmedcphraethphrtnrachsuda syambrmrachkumarithrngphrakrunaesdc mathrngepnprathaninphithiepidwngethwaewsm emuxeduxnthnwakhm ph s 2547xangxing aekikhwngethwaewsm chm wngethwaewsm wngaehngbidakartangpraeths khunkhwamsngangamih wngethwaewsmaehlngkhxmulxun aekikhbansamyan lasa phuththmamka aelakhaaephndin http www gotomanager com news details aspx id 1966 aephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng wngethwaewsm phaphthaydawethiymcakwikiaemepiy hruxkuekilaemps aephnthicakmltiaemp hruxoklbxlikd phaphthaythangxakascakethxrraesirfewxr phikdphumisastr 13 46 11 N 100 30 01 E 13 769737 N 100 500355 E 13 769737 100 500355ekhathungcak https th wikipedia org w index php title wngethwaewsm amp oldid 9389048, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม