fbpx
วิกิพีเดีย

ลา อินนู มัลติ

"ลา อินนู มัลติ" (อังกฤษ:L-Innu Malti) เป็น เพลงชาติ ประเทศ มอลตา ถูกแต่งในรูปแบบของการสวดมนต์ต่อพระเจ้า แต่งโดย Robert Samut และเนื้อเพลงเขียนโดย Dun Karm Psaila

L-Innu Malti
English: เพลงชาติมอลตา

เพลงชาติของ มอลตา
เนื้อร้องDun Karm Psaila, 1922
ทำนองRobert Samut, 1922
รับไปใช้1964
ตัวอย่างเสียง
L-Innu Malti (Instrumental)

ตั้งแต่กลางศตวรรษที่สิบเก้าจนถึงต้นปี ค.ศ.1930 ประเมศมอลตากำลังผ่านการกระตุ้นดับประเทศ ด้วยความตระหนักในระดับประเทศที่เพิ่มขึ้นทำให้นักคิดหลายคนรู้สึกว่ามอลตาควรมีเพลงชาติของตัวเอง ในปี ค.ศ. 1850 กาน อันโตนัน อันตอน วาสซาโล (Gan Antonan Anton Vassallo) ได้ แต่ง Innu Lil Malta (อีนนู ลิล มอลตา) ซึ่งเคยนำไปเล่นในช่วงการปรากฎตัวทางการเมืองและการประชุมของมอลตาหลายครั้ง ในปี ค.ศ. 1922 ศาสตราจารย์ Mro. Robert Samutแต่งทำนองสั้น ๆ อีกหนึ่งปีต่อมาดร. AV Laferla ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาในมอลต้าได้ครอบครององค์ประกอบนี้เนื่องจากเขาต้องการมีเพลงที่สามารถขับร้องโดยนักเรียนในโรงเรียนของมอลตา Laferla มอบหมายให้ Dun Karm เขียนเนื้อเพลงที่เหมาะสมกับทำนองสั้นๆ และมีความสละสลวยมของ Samut บทกวีของ Dun Karm Psaila เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับเผยแผ่ทางศาสนาและความรักชาติของพวกเขาและเป็นบทที่เขียนขึ้นสำหรับเพลงของสมุทร เพลงชาตินั้นได้รับการร้องเพลงในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1922 ซึ่งโดยส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนของรัฐ ได้ยินเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะชนคือวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1922 และอีกครั้งในวันที่ 6 มกราคม ค.ศ.1922 ในระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตสองครั้งที่ โรงละครมาโนเอล อย่างไรก็ตามในระหว่างการปรากฏตัวครั้งแรกของทั้งสองคนมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเพลงชาติบางข้อจากบทแรก เรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ Dun Karm ผู้ประท้วงโดยการเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น นับตั้งแต่วันนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำใดคำหนึ่ง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1923 มีการจัดคอนเสิร์ตอีกครั้งที่โรงละครมาโนเอลซึ่งดำเนินการโดยเด็ก ๆ จากส สลีมา มาพร้อมกับบทเพลงดั้งเดิมของ Dun Karm เพลงที่เล่นโดยวงดุ๊กแห่งเอดินเบิร์กแห่ง Vittoriosa

รัฐบาลมอลตาประกาศเพลงชาติเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีทางการมอลตาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1941 รัฐธรรมนูญฉบับเอกราช ค.ศ. 1964 ยืนยันว่าเป็นเพลงชาติของมอลตาซึ่งปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศมอลตา

ที่ 25 มีนาคม 2488 ใน Gżira สนามกีฬาการแข่งขันฟุตบอลระหว่างมอลตาจินและ ฮัจดุก สปริท ทีมจากยูโกสลาเวีย ในเวลานั้นมอลตายังอยู่ภายใต้การ ปกครองของจักรวรรดิอังกฤษ และ ผู้ว่าการอังกฤษ ก็เข้าร่วม ก่อนที่เกมวงดนตรีเล่น เพลง ของ ยูโกสลาเวีย และจากนั้นจะเล่น ก็อดเซฟเดอะควีน ของ สหราชอาณาจักร , เนื่องจากสถานะอาณานิคมของมอลตา ในขณะที่ผู้ปกครองกำลังจะนั่งทั้งสนามยืนขึ้นและร้องเพลงชาติมอลตา ผู้ว่าราชการแม้ว่าจะอาย[ต้องการอ้างอิง] ยืนขึ้นจนถึงจุดสิ้นสุดของเพลง

เพลงชาติมอลตามีการเล่นในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการทั้งหมดของ ประธานาธิบดีแห่งมอลตา ของ นายกรัฐมนตรีแห่งมอลตา และของบุคคลสำคัญอื่น ๆ ของรัฐบาล มักเล่นในช่วงกิจกรรมระสำคัญดับชาติทั้งหมด

อักษรละติน
อักษรอาหรับ
(ประวัติการ)
อักษรกรีก
(ประวัติการ)
การถอดแบบ IPA
แปลภาษาอังกฤษแบบสมัยใหม่
(René Micallef)
ประยุกต์การแปลภาษาอังกฤษแบบง่าย
(May Butcher)

Lil din l-art ħelwa, l-Omm li tatna isimha,
Ħares, Mulej, kif dejjem Int ħarist:
Ftakar li lilha bil-oħla dawl libbist.

Agħti, kbir Alla, id-dehen lil min jaħkimha,
Rodd il-ħniena lis-sid, saħħa 'l-ħaddiem:
Seddaq il-għaqda fil-Maltin u s-sliem.

لذين الأرض حِلوة، الأم اللي عطاتنا اسمها،

حارس، مولاي، كيف دايم أنت حرست
فتكر لي لِيلْها بالأُحلى دَوْل لبّست.

أعطي، كبير الله، الذهن لِلْمِنْ يَحكمها،
رُد الحنانة للسيد، صحَّة للخدَّام

صدَق العَقدة في المالطين والسلام.

Λιλ διν λαρτ χελϝα, λΟμμ λι τατνα ισιμͱα,
Χαρες, Μουλει, κιφ δεϊεμ Ιντ χαριστ:
Φτακαρ λι λιλͱα βιλ οχλα δαϝλ λιββιστ.

Αατι, κβιρ Αλλα, ιδδεͱεν λιλ μιν ιαχκιμͱα,
Ροδδ ιλχνηνα λισσιδ, σαχχα ´λχαδδημ:
Σεδδαϙ ιλααϙδα φιλ Μαλτιν ου σσλημ.

[lɪl diːn lɐrt ħɛlwɐ lɔmː lɪ taːtnɐ ɪsɪmhɐ]
[ħaːrɛs mʊlɛj kiːv dɛjːɛm ɪnt hɐrɪst]
[ftɐkɐr lɪ liːlħɐ bɪlɔħlɐ dɐwl lɪbːɪst]

[aːtiː ɡbiːr ɐlːɐ ɪdːɛːn lɪlmɪn jɐħkɪmhɐ]
[rɔtː ɪlħnɪːnɐ lɪsːiːt sɐħːɐ lħɐdːɪːm]
[sɛdːɐʔ ɪlaːʔdɐ fiːl mɐltiːn ʊsːlɪːm]

Guard, Lord, forever, as you've done erst and ceasing never,
This land whose name we received, our motherly-named Mother.
Her you have draped with a light whose grace exceeds all other.

On those who govern, sovereign God, bestow understanding,
Grant wellness to those who work, largesse to those employing,
Make firm, make just all our bonds, the peace we are enjoying.

O Little Island, Lord, as ever Thou hast guarded!
This Motherland so dear whose name we bear!
Keep her in mind, whom Thou hast made so fair!

May he who rules, for wisdom be regarded!
In master mercy, strength in man increase!
Confirm us all, in unity and peace!

  1. Malta: 'L-Innu Malti'. Nationalanthems.me.
  2. A song for the nation: what is the meaning behind the Maltese national anthem?. Drury, Melanie. GuideMeMalta.com. Retrieved 31 May 2020.
  3. Global and Local Football: Politics and Europeanization on the Fringes of the EU. Gary Armstrong, Jon P. Mitchell.
  4. Kostituzzjoni ta' Malta (1964), art. 4
  5. National Anthem of Malta. AnthemWorld.com.
  6. Malta - London 2012 Olympics. The Telegraph.


ลา อินนู มัลติ
ลา, นน, ลต, เพลงชาต, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, งกฤษ, innu, malti, เป, เพลงชาต, ประเทศ, มอลตา, กแต, งในร, ปแบบของการสวดมนต, อพระเจ, แต, งโดย, robert, samut, และเน, อเพลงเข, ยนโดย, karm, psaila, innu, maltienglish, เพลงชาต, มอลตาเพลงชาต, ของ, มอลตาเน, อร, องdun, ka. la xinnu mlti ephlngchati phasaxun efadu aekikh la xinnu mlti xngkvs L Innu Malti epn ephlngchati praeths mxlta thukaetnginrupaebbkhxngkarswdmnttxphraeca aetngody Robert Samut aelaenuxephlngekhiynody Dun Karm Psaila 1 L Innu MaltiEnglish ephlngchatimxltaephlngchatikhxng mxltaenuxrxngDun Karm Psaila 1922thanxngRobert Samut 1922rbipich1964twxyangesiyng source source track track L Innu Malti Instrumental iflchwyehluxprawti aekikhtngaetklangstwrrsthisibekacnthungtnpi kh s 1930 praemsmxltakalngphankarkratundbpraeths dwykhwamtrahnkinradbpraethsthiephimkhunthaihnkkhidhlaykhnrusukwamxltakhwrmiephlngchatikhxngtwexng inpi kh s 1850 kan xnotnn xntxn wassaol Gan Antonan Anton Vassallo id aetng Innu Lil Malta xinnu lil mxlta sungekhynaipelninchwngkarprakdtwthangkaremuxngaelakarprachumkhxngmxltahlaykhrng inpi kh s 1922 sastracary Mro Robert Samutaetngthanxngsn xikhnungpitxmadr AV Laferla phuxanwykarorngeriynprathmsuksainmxltaidkhrxbkhrxngxngkhprakxbnienuxngcakekhatxngkarmiephlngthisamarthkhbrxngodynkeriyninorngeriynkhxngmxlta Laferla mxbhmayih Dun Karm ekhiynenuxephlngthiehmaasmkbthanxngsn aelamikhwamslaslwymkhxng Samut bthkwikhxng Dun Karm Psaila epnthiruckkndisahrbephyaephthangsasnaaelakhwamrkchatikhxngphwkekhaaelaepnbththiekhiynkhunsahrbephlngkhxngsmuthr ephlngchatinnidrbkarrxngephlngineduxnthnwakhm kh s 1922 sungodyswnihyxyuinorngeriynkhxngrth idyinepnkhrngaerktxsatharnachnkhuxwnthi 27 thnwakhm kh s 1922 aelaxikkhrnginwnthi 6 mkrakhm kh s 1922 inrahwangkaraesdngkhxnesirtsxngkhrngthi ornglakhrmaonexl xyangirktaminrahwangkarprakttwkhrngaerkkhxngthngsxngkhnmikarepliynaeplngenuxephlngchatibangkhxcakbthaerk eruxngnicungklayepneruxngthinarngekiyc Dun Karm phuprathwngodykarekhiynbthkhwaminhnngsuxphimphthxngthin nbtngaetwnnnimmikarepliynaeplngkhaidkhahnung inwnthi 3 kumphaphnth kh s 1923 mikarcdkhxnesirtxikkhrngthiornglakhrmaonexlsungdaeninkarodyedk caks slima maphrxmkbbthephlngdngedimkhxng Dun Karm ephlngthielnodywngdukaehngexdinebirkaehng Vittoriosa 2 3 rthbalmxltaprakasephlngchatiepnephlngsrresriyphrabarmithangkarmxltaemuxwnthi 22 kumphaphnth kh s 1941 rththrrmnuychbbexkrach kh s 1964 yunynwaepnephlngchatikhxngmxltasungpccubnepnsylksnpracapraethsmxlta thi 25 minakhm 2488 in Gzira snamkilakaraekhngkhnfutbxlrahwangmxltacinaela hcduk sprith thimcakyuokslaewiy inewlannmxltayngxyuphayitkar pkkhrxngkhxngckrwrrdixngkvs aela phuwakarxngkvs kekharwm kxnthiekmwngdntrieln ephlng khxng yuokslaewiy aelacaknncaeln kxdesfedxakhwin khxng shrachxanackr enuxngcaksthanaxananikhmkhxngmxlta inkhnathiphupkkhrxngkalngcanngthngsnamyunkhunaelarxngephlngchatimxlta phuwarachkaraemwacaxay txngkarxangxing yunkhuncnthungcudsinsudkhxngephlng 4 ephlngchatimxltamikarelninrahwangkarptibtihnathixyangepnthangkarthnghmdkhxng prathanathibdiaehngmxlta khxng naykrthmntriaehngmxlta aelakhxngbukhkhlsakhyxun khxngrthbal mkelninchwngkickrrmrasakhydbchatithnghmd 5 enuxephlng aekikhxksrlatin xksrxahrb prawtikar xksrkrik prawtikar karthxdaebb IPA aeplphasaxngkvsaebbsmyihm Rene Micallef prayuktkaraeplphasaxngkvsaebbngay May Butcher Lil din l art ħelwa l Omm li tatna isimha Ħares Mulej kif dejjem Int ħarist Ftakar li lilha bil oħla dawl libbist Agħti kbir Alla id dehen lil min jaħkimha Rodd il ħniena lis sid saħħa l ħaddiem Seddaq il għaqda fil Maltin u s sliem 1 2 لذين الأرض ح لوة الأم اللي عطاتنا اسمها حارس مولاي كيف دايم أنت حرست فتكر لي ل يل ها بالأ حلى د و ل لب ست أعطي كبير الله الذهن ل ل م ن ي حكمها ر د الحنانة للسيد صح ة للخد ام صد ق الع قدة في المالطين والسلام Lil din lart xelϝa lOmm li tatna isimͱa Xares Moylei kif deiem Int xarist Ftakar li lilͱa bil oxla daϝl libbist Aati kbir Alla iddeͱen lil min iaxkimͱa Rodd ilxnhna lissid saxxa lxaddhm Seddaϙ ilaaϙda fil Maltin oy sslhm lɪl diːn lɐrt ħɛlwɐ lɔmː lɪ taːtnɐ ɪsɪmhɐ ħaːrɛs mʊlɛj kiːv dɛjːɛm ɪnt hɐrɪst ftɐkɐr lɪ liːlħɐ bɪlɔħlɐ dɐwl lɪbːɪst aːtiː ɡbiːr ɐlːɐ ɪdːɛːn lɪlmɪn jɐħkɪmhɐ rɔtː ɪlħnɪːnɐ lɪsːiːt sɐħːɐ lħɐdːɪːm sɛdːɐʔ ɪlaːʔdɐ fiːl mɐltiːn ʊsːlɪːm Guard Lord forever as you ve done erst and ceasing never This land whose name we received our motherly named Mother Her you have draped with a light whose grace exceeds all other On those who govern sovereign God bestow understanding Grant wellness to those who work largesse to those employing Make firm make just all our bonds the peace we are enjoying 2 6 7 O Little Island Lord as ever Thou hast guarded This Motherland so dear whose name we bear Keep her in mind whom Thou hast made so fair May he who rules for wisdom be regarded In master mercy strength in man increase Confirm us all in unity and peace 2 xangxing aekikh 1 0 1 1 http nationalanthems me malta l innu malti Malta L Innu Malti Nationalanthems me 2 0 2 1 2 2 2 3 https www guidememalta com en a song for the nation what is the meaning behind the maltese national anthem A song for the nation what is the meaning behind the Maltese national anthem Drury Melanie GuideMeMalta com Retrieved 31 May 2020 https web archive org web 20080705101717 http www germanmaltesecircle org newsletters 2005 200502 htm https books google com books id zliK30npLlsC amp pg PA26 amp lpg PA26 amp dq Gzira Stadium anthem amp source bl amp ots 3ITPPbEHow amp sig ACfU3U2j8FINLmjydBPYeAV av3 Ic9blg amp hl en amp sa X amp ved 2ahUKEwiW3OrUh5 nAhUGUK0KHQ8uAawQ6AEwC3oECAkQAQ v onepage amp q Gzira 20Stadium 20anthem amp f false Global and Local Football Politics and Europeanization on the Fringes of the EU Gary Armstrong Jon P Mitchell https www legal malta com law constitution 1 htm Kostituzzjoni ta Malta 1964 art 4 http anthemworld com Malta html National Anthem of Malta AnthemWorld com https www telegraph co uk sport olympics countries 8662722 Malta London 2012 Olympics html Malta London 2012 Olympics The Telegraph ekhathungcak https th wikipedia org w index php title la xinnu mlti amp oldid 8906875, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม