fbpx
วิกิพีเดีย

รายการธงประจำจังหวัดของไทย

รายการเบื้องล่างต่อไปนี้ เป็นภาพธงประจำจังหวัดของประเทศไทย

ธงประจำจังหวัดนครนายก ธงประจำจังหวัดชลบุรี (ซ้าย) ธงประจำกรุงเทพมหานคร (กลาง) ธงประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (ขวา) ในพิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัลกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36

เนื้อหา

กรุงเทพมหานคร

ภาพธง เขตการปกครอง ลักษณะและความหมาย สัดส่วน หมายเหตุ อ้างอิง
กรุงเทพมหานคร ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีเขียว กลางธงมีภาพดวงตราประจำกรุงเทพมหานคร สีขาว ไม่พบเอกสารระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง แต่พบว่าธงที่ใช้งานจริงนั้นมีขนาดเท่ากันกับธงไตรรงค์

ภาคเหนือ

ภาพธง เขตการปกครอง ลักษณะและความหมาย สัดส่วน หมายเหตุ อ้างอิง
จังหวัดเชียงราย ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีฟ้า-ม่วง-ฟ้า แบ่งตามแนวตั้ง กลางแถบสีม่วงมีรูปช้างสีขาวและแถบข้อความระบุชื่อจังหวัด ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดเชียงใหม่ ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นฟ้า กลางธงมีรูปตราประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรูปช้างเผือกยืนอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดน่าน ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงแบ่งครึ่งเป็นแถบ 2 สีตามแนวนอน แถบบนสีม่วง แถบล่างสีเหลือง กลางธงมีภาพตราประจำจังหวัดน่าน เป็นรูปพระธาตุแช่แห้งบนหลังโคอุสุภราช ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดพะเยา ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงสีบานเย็น กลางธงมีรูปดวงตราประจำจังหวัดพะเยา เป็นรูปพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัด ประดิษฐานอยู่เหนือภูกามยาวและกว๊านพะเยา มีช่อลายกนกเปลวและช่อรวงข้าวล้อมรอบองค์พระเจ้าตนหลวง ช่อลายกนกเปลวมีจำนวน 7 ช่อ ตามจำนวนอำเภอเมื่อแรกตั้งจังหวัด สีที่ใช้ในธงมีความหมายดังนี้
 • สีบานเย็น ใช้เป็นสีของพื้นธง หมายถึง ภูมิภาคมณฑลพายัพ
 • สีฟ้า ใช้เป็นสีพื้นของดวงตราประจำจังหวัด หมายถึง สภาพภูมิอากาศเยือกเย็น และความมีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อผู้ไปเยี่ยมเยือน
 • สีเหลือง ใช้เป็นสีของช่อรวงข้าว หมายถึง เป็นดินแดนที่รุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุขในร่มเงาพระบวรพุทธศาสนา
 • สีเขียว ใช้เป็นสีของใบข้าวและรูปเทือกเขาภูกามยาว หมายถึง ความสดชื่นงอกงามแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร
ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดแพร่ ธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงแบ่งครึ่งเป็นแถบ 2 สีตามแนวตั้ง แถบด้านติดคันธงสีดำ แถบด้านชายธงสีแดง กลางธงมีรูปวงกลมพื้นสีน้ำเงิน ครึ่งบนบรรจุรูปวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ครึ่งล่างมีข้อความ "จังหวัดแพร่" เรียงเป็นแถบโค้งครึ่งวงกลม ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงเป็นสีน้ำตาล–สีฟ้า–สีน้ำตาล แบ่งตามแนวนอนเป็นสามส่วนเท่ากัน กลางแถบสีฟ้าเป็นรูปตราประจังหวัดในวงกลมสีแดง รูปตราประจำจังหวัด ด้านบนเป็นภาพท้องฟ้าสีฟ้า มีเมฆสีเหลือง ต่ำลงมาเป็นท้องน้ำสีฟ้า มีริ้วคลื่นน้ำสีขาว ในน้ำมีช้างพลายสีน้ำตาล 1 เชือก ด้านล่างเป็นแถบสีเหลืองขอบแดง ตรงกลางมีคำว่า “จังหวัดแม่ฮ่องสอน” สีแดง ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดลำปาง ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีเขียว กลางธงมีภาพดวงตราประจำจังหวัดลำปาง เป็นรูปรูปไก่ขาวยืนอยู่ในซุ้มมณฑปพระธาตุลำปางหลวง ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดลำพูน ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีฟ้า กลางธงมีรูปตราประจำจังหวัดลำพูน เป็นรูปพระธาตุหริภุญไชย เบื้องล่างของดวงตรามีข้อความ "จังหวัดลำพูน" ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแสด คาดแถบสีม่วงแก่ 2 ริ้วตัดผ่านกลางผืนธงเป็นรูปกากบาท ตรงกลางผืนธงมีเครื่องหมายดวงตราประจำจังหวัด มีสัญลักษณ์เป็นพระแท่นศิลาอาสน์มีมณฑปสีเหลืองครอบอยู่สองข้างของมณฑปเป็น ลวดลายกนกสีน้ำเงินเข้ม ด้านหน้ามณฑปมีรูปครุฑสีแดง ทั้งหมดบรรจุในกรอบวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร ด้านล่างมีตัวหนังสือชื่อจังหวัดที่เส้นรอบขอบวง ขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร แถบสีม่วงแก่ทั้ง 2 แถบซึ่งตัดผ่านผืนธงเป็นรูปกากบาท มีขนาดกว้าง 70 เซนติเมตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพธง เขตการปกครอง ลักษณะและความหมาย สัดส่วน หมายเหตุ อ้างอิง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ธงพื้นสีเขียว-แสด-เขียว แบ่งตามแนวนอน กลางธงมีตราประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นดวงตราวงกลม บรรจุภาพติณชาติ (ต้นหญ้า) บึงน้ำสีดำ (สัญลักษณ์แทนความหมายของชื่อจังหวัดกาฬสินธุ์) ภูเขา และเมฆพยับฝน เบื้องล่างของดวงตรามีข้อความ "จังหวัดกาฬสินธุ์" โอบดวงตราเป็นแถวโค้งครึ่งวงกลม ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดขอนแก่น ธงพื้นสีเลือดหมู ตรงกลางเป็นตราประจำจังหวัดคือรูปพระเจดีย์ก่อไว้บนตอไม้ หมายถึง พระธาตุขามแก่น ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดชัยภูมิ ธงพื้นสี้น้ำตาล-แสด-น้ำตาล แบ่งตามแนวนอน กลางธงมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปธงสามชายอันเป็นธงชัยประจำกองทัพสมัยโบราณ
จังหวัดนครพนม ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงแบ่งครึ่งเป็นสองแถบตามแนวนอน แถบบนสีแดง แถบล่างสีดำ กลางธงมีตราประจำจังหวัดนครพนม เป็นรูปพระธาตุพนม ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดนครราชสีมา ธงพื้นสีแสด กลางธงมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหน้าประตูชุมพล ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดบึงกาฬ ธงประจำจังหวัดบึงกาฬเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วยแถบสี 3 แถบตามสัดส่วนธง คือม่วง-ขาว-ม่วง มีตราจังหวัดอยู่ตรงกลาง ขนาดกว้าง 54 เซนติเมตร ยาว 84 เซนติเมตร แถบสีขาวตรงกลาง ขนาดความกว้าง 23 เซนติเมตร อยู่กึ่งกลางพื้นธง สีม่วงซึ่งเหลือเป็นแถบบนและแถบล่างความกว้างแถบละ 15.5 เซนติเมตร มีตราจังหวัดอยู่ตรงกลางขนาดเส้นรอบวง 77 เซนติเมตร
จังหวัดบุรีรัมย์ ธงพื้นสีม่วง-แสด แบ่งครึ่งตามแนวตั้ง กลางธงมีตราเทพยดาฟ้อนรำหน้าปราสาทหินพนมรุ้ง ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดมหาสารคาม ธงพื้นสีเหลือง กลางมีแถบสีน้ำตาลพาดผ่าน ภายในแถบนั้นมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปทุ่งนาและต้นรัง ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดมุกดาหาร ธงพื้นสีน้ำเงินหม่น (ปัจจุบันพื้นเปลี่ยนเป็น สีขาวหมอกมัว) มีเส้นขอบริมสีแดง3ด้าน ยกเว้นด้านที่ติดเสาธง ตรงกลางเป็นรูปปราสาทสองนางสถิต ประดิษฐานแก้วมุกดาหารอันเป็นตราประจำจังหวัด ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดยโสธร ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2แถบ แบ่งครึ่งตามแนวนอน แถบบนสีชมพู แถบล่างสีฟ้า กลางธงมีภาพดวงตราประจำจังหวัดยโสธร เป็นรูปพระธาตุอานนท์เปล่งรัศมี ประดิษฐานเหนือดอกบัวบาน มีสิงห์ยืนขนาบสองข้าง ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดร้อยเอ็ด ธงพื้นสีเหลือง ตรงกลางธงมีตราประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตราวงกลม ภายในดวงตราบรรจุภาพศาลหลักเมืองบนเกาะกลางบึงพลาญชัย ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดเลย ธงพื้นสีฟ้า ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า มีตราประจำจังหวัดเลยเป็นรูปพระธาตุศรีสองรักอยู่ในวงกลมบนพื้นผ้าทั้งสองด้าน ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดศรีสะเกษ ธงพื้นสีแสดและสีขาว แบ่งครึ่งตามแนวนอน มีตรารูปปรางค์กู่ มีดอกลำดวน และใบลำดวน 6 ใบรองรับอยู่เบื้องล่าง ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดสกลนคร ธงพื้นสีน้ำเงินและสีเหลือง แบ่งครึ่งตามแนวนอน มีรูปพระธาตุเชิงชุม หน้าหนองหานหลวงและดอนสวรรค์ เบื้องล่างของตราในแถบสีเหลืองมีข้อความ "จังหวัดสกลนคร" สีน้ำเงิน
จังหวัดสุรินทร์ ธงพื้นสีแสด-เหลือง-เขียว แบ่งตามแนวนอน กลางธงมีภาพตราประจำจังหวัดมีรูปพระอินทร์ประทับบนแท่นศีรษะช้างเอราวัณ หน้าปราสาทหินศีขรภูมิ ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดหนองคาย ธงพื้นสีดำ - แดง - ดำ แบ่งตามแนวนอนเท่ากันทุกแถบ กลางธงมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปกอไผ่ริมหนองน้ำ
จังหวัดหนองบัวลำภู ธงพื้นสีขาว กลางธงมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืนหน้าศาล เบื้องหลังเป็นหนองบัวลำภู เบื้องล่างของตรานั้นมีรูปแถบผ้าขมวดปมที่ตอนต้นและตอนปลาย ภายในมีข้อความ "จังหวัดหนองบัวลำภู" ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดอุดรธานี ธงพี้นสีแสด กลางธงมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปท้าวเวสสุวรรณ เทวดาผู้รักษาทิศเหนือ
จังหวัดอุบลราชธานี ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงมี 2 แถบแบ่งครึ่งตามแนวนอน ด้านบนของธงมีรูปดอกบัวสีชมพูบาน ปักอยู่บนพื้นสีชมพู ด้านล่างมีอักษรสีขาวคำว่า "อุบลราชธานี" ปักอยู่บนพื้นสีเขียว ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดอำนาจเจริญ ธงพื้นสีม่วง ตรงกลางมีตราประจำจังหวัดมีรูปพระมงคลมิ่งเมือง พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด

ภาคกลาง

ภาพธง เขตการปกครอง ลักษณะและความหมาย สัดส่วน หมายเหตุ อ้างอิง
จังหวัดกำแพงเพชร เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพื้นสีอยู่ 3 สี คือ สีเหลือง สีแดง และสีเขียวใบไม้ มีรูปตราประจำจังหวัดกำแพงเพชรอยู่ตรงกลางแถบสีแดง ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดชัยนาท เป็นรูปตราประจำจังหวัดบนพื้นสีบานเย็น ซึ่งเป็นสีประจำจังหวัด ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดนครนายก ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีภาพตราประจำจังหวัดมีรูปช้างชูรวงข้าว เบื้องหลังเป็นลอมฟาง มีแถบแพรสีเหลือง มีข้อความว่า "นครนายก" ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดนครปฐม ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีรูปพระปฐมเจดีย์ ประดับด้วยเครื่องหมายเลข 4 ไทยในพระมหาพิชัยมงกุฎ เบื้องล่างมีข้อความ "นครปฐม" สีขาว ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดนครสวรรค์ ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีฟ้า กลางธงมีภาพวิมาน 3 ยอด ซึ่งเป็นตราประจำจังหวัดนครสวรรค์ ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง

ธงประจำจังหวัดนครสวรรค์ แบบที่ 2 ซึ่งมีปรากฏในหนังสือ"วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนครสวรรค์"

จังหวัดนนทบุรี ธงสีน้ำเงินแก่ - น้ำเงิน แบ่งครึ่งตามแนวตั้ง ตรงกลางมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปหม้อน้ำดินเผาลายวิจิตร หมายถึง ชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีชื่อเสียงมาช้านาน ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดปทุมธานี ธงพื้นสีน้ำเงิน-ขาว แบ่งครึ่งตามแนวตั้ง กลางธงมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปบัวหลวงและช่อรวงข้าวชูช่อเหนือน้ำ
 • สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์
 • สีขาว หมายถึง ศาสนา
 • ดอกบัวหลวงกับต้นข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกบัวและข้าว

ความหมายรวมของธงประจำจังหวัดปทุมธานี จึงหมายถึงว่าชาวจังหวัดปทุมธานี เป็นหมู่คณะที่มีความรักและความสามัคคีเป็นปึกแผ่นอันเป็นส่วนหนึ่ง ของชาติไทย ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

กว้าง 38 นิ้ว ยาว 54 นิ้ว ดวงตราประจำจังหวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งออกเป็น 3 แถบเท่า ๆ กัน มี 2 สี โดยมีสีฟ้าอยู่ตรงกลางขนาบด้วยสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีประจำภาค 1 ทั้งสองข้าง กลางธงแถบสีฟ้ามีตราประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นรูปปราสาทสังข์ทักษิณาวัตรใต้ต้นหมัน ใต้รูปปราสาทมีคำว่า “อยุธยา” คันธงมีแถบสีเหลืองและสีฟ้า 2 แถบ ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดพิจิตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งเป็น 5 แถบ ใช้สีเขียวเข้ม 3 แถบ สลับด้วย สีขาว 2 แถบบนพื้นสีเขียวสลับขาว สีเขียวมี 3 แถบ สีขาว 2 แถบ กลางธงมีภาพตราประจำจังหวัดพิจิตร ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดพิษณุโลก ธงพื้นสีม่วง กลางธงมีรูปดวงตราประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นรูปพระพุทธชินราชประดิษฐานภายในกรอบวงกลมประดับลวดลายไทย ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นธงเป็น 3 ริ้ว มี 2 สี ริ้วสีขาวอยู่กลาง ใหญ่กว่าริ้วสีเขียวใบไม้ซึ่งเป็นริ้วที่อยู่ริม 2 ข้างประมาณ 1/3 ตรงกลางผืนธงประกอบด้วยเครื่องหมายตราประจำจังหวัด เพชรสีขาวน้ำมันก๊าด มีรัศมีโดยรอบ ภูเขามีสีน้ำเงิน และสีอื่นเหลือบเหมือนของจริง เชิงภูเขาแลเห็นเป็นทิวไม้ขึ้นเป็นสีใบไม้แก่ ต้นยาสูบสีเขียวใบไม้เหมือนของจริง ตัวอักษร “จังหวัดเพชรบูรณ์” สีแดงลายกนกไทย ล้อมรอบวงกลม เครื่องหมายตราประจำจังหวัดสีทองตัดเส้นสีแดง ผืนธงยาว 250 ซ.ม. กว้าง 150 ซ.ม. เครื่องหมายประจำจังหวัดที่ประดิษฐานอยู่ตรงกลางผืนธงมีความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลาง 66 ซ.ม.
จังหวัดลพบุรี ธงพื้นสีน้ำเงิน-ขาว-น้ำเงิน กลางธงมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปพระนารายณ์สี่กร ประทับยืนหน้าพระปรางค์สามยอด มีข้อความจังหวัดลพบุรีอยู่เบื้องล่าง ผืนธงกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร
จังหวัดสมุทรปราการ ธงพื้นสีฟ้า ตรงกลางมีภาพตราพระสมุทรเจดีย์ ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดสมุทรสงคราม ธงพื้นสีน้ำเงิน-ขาว-น้ำเงิน แบ่งตามแนวตั้ง กลางธงมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปกลองลอยน้ำ ขนาบข้างด้วยต้นมะพร้าวล้อมรอบ เหนือรูปกลองเป็นรูปพระครุฑพ่าห์ ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดสมุทรสาคร ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งเป็นสามแถบตามแนวนอน แถบบนและแถบล่างเป็นแถบสีชมพู แถบกลางเป็นแถบสีฟ้าน้ำทะเล มีความกว้างเป็น 2 เท่าของแถบสีชมพู ภายในแถบสีฟ้าน้ำทะเลมีภาพดวงตราประจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นภาพเรือสำเภาลอยลำในแม่น้ำท่าจีน ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดสระบุรี ธงพื้นสีแดง-ขาว-แดง แบ่งตามแนวนอนเท่าๆ กัน กลางธงเป็นตราประจำจังหวัดรูปมณฑปพระพุทธบาท ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดสิงห์บุรี ธงพื้นสีแดงขนาดมาตรฐานธงชาติไทย (กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน) กลางธงมีภาพดวงตราประจำจังหวัดสิงห์บุรี เป็นรูปโครงร่าง 11 วีรชนค่ายบางระจันสีดำ อยู่บนพื้นสีแดงภายในโล่ (เครื่องป้องกันอาวุธ) ชนิดกลม ขอบโล่ถัดจากพื้นสีแดง มีวงกลมสีขาว สีน้ำเงิน และสีแดง มีขนาดและสัดส่วนเช่นเดียวกับพื้นแถบธงชาติไทยออกไปตามลำดับ ใต้รูปโครงร่างวีรชนมีข้อความจังหวัดสิงห์บุรี เป็นอักษรสีดำโค้งไปตามส่วนล่างของขอบโล่ โดยตัดวงกลมสีแดงวงนอกสุดออกเพื่อความกลมกลืน
จังหวัดสุโขทัย เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพื้นสี 3 สี แถบแดงอยู่เบื้องบน แถบสีเหลืองอยู่ตรงกลาง และแถบเขียวอยู่เบื้องล่าง พื้นธงมุมบนด้านใกล้คันธง มีภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประทับบนพระแท่น มนังศิลาบาตร และมีคำว่า จังหวัดสุโขทัย อยู่เบื้องล่าง ใต้ฐานยอดคันธงชิดกับมุมบนของธงด้านเสามีแถบสีแดง สีเหลือง สีเขียว ห้อยชายมายังชายธงเบื้องล่าง
 • สีแดง หมายถึง พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้แผ่ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง ทิศเหนือจรดเมืองแพร่ เมืองน่าน ทิศตะวันตกจรดเมืองหงสาวดี ทิศตะวันออกแผ่พระราชอาณาเขตออกไปจนถึงแม่น้ำโขง ต่อแดนเวียงจันทน์และเวียงคำ ทิศใต้ตลอดถึงแหลมมลายู นับว่าดินแดนของราชอาณาจักรสุโขทัยสมัยนั้นแผ่ขยายกว้างขวางยิ่งกว่าสมัยใดทั้งสิ้น
 • สีเหลือง หมายถึง พระพุทธศาสนา ในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงวางรากฐานทางพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ให้เป็นปึกแผ่น ทรงนิมนต์พระสังฆราชจากนครศรีธรรมราช มาเผยแผ่ธรรมะให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง
 • สีเขียว หมายถึง การเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยสมัยสุโขทัย ประชาชนดำรงชีพอยู่ด้วยความเป็นสุข พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์
ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดสุพรรณบุรี ธงพื้นสีน้ำเงิน-แสด-น้ำเงิน แบ่งตามแนวนอน แถบสีแสดนั้นกว้างเป็น 2 เท่าของแถบน้ำเงิน ตรงกลางมีภาพดวงตราประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นรูปการกระทำยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่งอาณาจักรหงสาวดี ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดอ่างทอง เป็นธง 2 สี ด้านบนสีเหลือง ด้านล่างสีเขียว มีตราประจำจังหวัดอ่างทองอยู่ตรงกลาง ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดอุทัยธานี ธงรูปสี่เหลี่ยม แบ่งเป็นแถบสีตามแนวนอนเท่ากัน 2 สี คือริ้วธงส่วนบนเป็นสีเหลือง หมายถึง สีประจำพระบรมราชจักรีวงศ์ คือ พระมหากษัตริย์ ริ้วธงส่วนล่างเป็นสีเขียว หมายถึง สีประจำพระบรมราชสมภพ แห่งรัชกาลที่ 1 คือ วันพุธ ตรงกลางผืนธง เป็นตราประจำจังหวัดอุทัยธานี เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด 120X180 ซม.

ภาคตะวันออก

ภาพธง เขตการปกครอง ลักษณะและความหมาย สัดส่วน หมายเหตุ อ้างอิง
จังหวัดจันทบุรี ธงพื้นสีแดง กลางธงเป็นภาพดวงตราประจำจังหวัดจันทบุรี ด้านล่างของดวงตรงมีข้อความ "จังหวัดจันทบุรี" ธงประจำจังหวัดจันทบุรีในปัจจุบันไม่ปรากฏข้อความไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง แต่ปรากฏหลักฐานว่าเดิมจังหวัดจันทบุรีใช้ภาพธงประจำจังหวัดอีกแบบหนึ่ง ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร

เดิมจังหวัดจันทบุรีใช้ภาพธงประจำจังหวัดอีกแบบหนึ่ง ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร ผืนธงสีแดง มุมด้านซ้ายมือของผืนธงประกอบด้วยดวงตราประจำจังหวัด อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสพื้นสีน้ำเงิน เป็นรูปกระต่ายในดวงจันทร์ เปล่งแสงเป็นประกาย

จังหวัดฉะเชิงเทรา ธงพื้นสีแดงเลือดนก กลางธงเป็นตราประจำจังหวัดรูปพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารหลังใหม่

ในเว็บไซต์สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ระบุธงประจำจังหวัดฉะเชิงเทราไว้อีกแบบหนึ่งว่า"สีแดงเลือดนก คือ ความเสียสละ ความสามัคคี จากการต่อสู้และได้มาซึ่งชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในสมัยกรุงศรีอยุธยา และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อสู้ชนะข้าศึกทั้งทางบกและทางน้ำ สีเหลือง หมายถึงสีประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศาลากลางน้ำ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความชุ่มชื้น ความร่มเย็น และองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรที่ล่องมาทางแม่น้ำบางปะกง"

จังหวัดชลบุรี ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแดงเข้ม-เหลือง-แดงเข้ม แบ่งตามแนวนอน ตรงกลางเป็นรูปเขาสามมุขและทะเล ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดตราด ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงแบ่งครึ่งแถบสองสีตราแนวนอน ครึ่งบนสีน้ำเงิน ครึ่งล่างสีแดง กลางธงเป็นภาพดวงตราประจำจังหวัดตราด ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดปราจีนบุรี ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลักษณะพื้นธง ตอนต้นมีพื้นสีแดง ซึ่งกำหนดเป็นสีประจำภาค มีรูปต้นโพธิ์อยู่ในกรอบวงกลมซึ่งเป็นตราประจำจังหวัด กว้าง 1.50 เมตร ยาว 2.25 เมตร พื้นสีแดงตอนต้นผืนธงกว้างยาวด้านละ 1.50 เมตร ตราประจำจังหวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 85 เซนติเมตร
จังหวัดระยอง ธงพื้นสีแดง-เหลือง-น้ำเงิน แบ่งตามแนวตั้ง กลางธงมีภาพตราประจำจังหวัดระยอง เป็นรูปพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนเกาะเสม็ด ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดสระแก้ว ธงพื้นสีเหลือง-เขียว แบ่งครึ่งตามแนวนอนตรงกลางมีตราประจำจังหวัดเป็นรูปพระพุทธรูปปางสรงสรีระ ประทับยืนบนดอกบัว ด้านหลังเป็นภาพพระอาทิตย์ยามรุ่ง ตอนกลางเป็นภาพปราสาทเขาน้อยสีชมพู

ภาคตะวันตก

ภาพธง เขตการปกครอง ลักษณะและความหมาย สัดส่วน หมายเหตุ อ้างอิง
จังหวัดกาญจนบุรี พื้นธงเป็นสีฟ้า ตรงกลางเป็นสีแสดและมีตราจังหวัดอยู่ตรงกลาง ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดตาก ธงพื้นสีม่วงสลับเหลือง 7 แถบ เป็นสีม่วง 4 แถบ สีเหลือง 3 แถบ ที่ด้านติดคันธงทำเป็นช่องสามเหลี่ยมพื้นสีน้ำเงิน บรรจุดวงตราประจำจังหวัดตาก เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงหลั่งทักษิโณทกเหนือคอช้าง ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลือง กลางแถบสีเหลืองภาพดวงตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นรูปพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ โดยมีภาพเกาะหลักอยู่เบื้องหลัง ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดเพชรบุรี ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีน้ำเงิน-เหลือง-น้ำเงิน กลางแถบสีเหลืองภาพดวงตราประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นรูปทุ่งนา ต้นตาลโตนด และพระนครคีรี (เขาวัง) บรรจุอยู่ในกรอบวงกลม ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดราชบุรี ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีภาพดวงตราประจำจังหวัดราชบุรี เป็นรูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 2 ชนิด คือฉลองพระบาทเชิงงอนและพระแสงขรรค์ชัยศรี ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง

ภาคใต้

ภาพธง เขตการปกครอง ลักษณะและความหมาย สัดส่วน หมายเหตุ อ้างอิง
จังหวัดกระบี่ ธงพื้นสีเหลือง ด้านบนมุมซ้ายของธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแดง ภายในรูปสี่เหลี่ยมสีแดงมีรูปกระบี่สีขาวสองเล่มไขว้กัน ใต้รูปกระบี่ไขว้มีอักษรสีขาวเป็นข้อความ "จังหวัดกระบี่" ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดชุมพร ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางมีภาพตราประจำจังหวัด เป็นรูปเทวสตรียืนประทานพรหน้าค่าย มีต้นมะเดื่อขนาบอยู่ 2 ข้าง ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดตรัง ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงแบ่งเป็นแถบสีฟ้า-ขาว-ฟ้า ตามแนวนอน แต่ละแถบมีความกว้างเท่ากัน ตรงกลางเป็นตราประจำจังหวัดเป็นรูปกระโจมไฟ ท่าเรือ และลูกคลื่นในท้องทะเล ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ธงสีม่วง-เหลืองแบ่งครึ่งตามแนวนอน ตรงกลางผืนมีภาพวงตราประจำจังหวัด เป็นรูปพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารล้อมรอปด้วยตราสิบสองนักษัตร ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดนราธิวาส พื้นธงตอนต้นเป็นสีเหลี่ยมจตุรัสสีเหลือง ภายในแถบสี่เหลี่ยมจตุรัสสีเหลืองเป็นรูปเรือกอและกางใบแล่นรับลมเต็มที่ ภายในใบเรือเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องคชาภรณ์ รูปช้างนั้นหมายถึงพระศรีนรารัฐราชกิริณีฯช้างสำคัญซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อ พ.ศ. 2520 ตอนปลายธงที่เหลือ เป็นแถบสีแดงสลับขาวในแนวนอน 7 แถบ สีแดง 4 แถบ สีขาว 3 แถบ
จังหวัดปัตตานี ธงพื้นสีเหลือง-เขียว แบ่งครึ่งตามแนวนอน กลางธงเป็นรูปปืนใหญ่พญาตานี ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดพังงา พื้นธงสีน้ำเงิน-เหลือง-ชมพู แบ่งตามแนวตั้ง ตรงกลางเป็นตราประจำจังหวัดเป็นรูปเรือขุดเหมือง เขารูปช้าง และเกาะตาปู
จังหวัดพัทลุง ธงพื้นสีเหลือง-ม่วง-เหลือง แบ่งครึ่งตามแนวนอนตรงกลางเป็นตราประจำจังหวัดเป็นรูปเขาอกทะลุ
จังหวัดภูเก็ต ธงประจำจังหวัดภูเก็ตทำด้วยผ้าสีฟ้ามีขอบสีขาว ตรงกลางปักภาพวาดรูปท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร ด้านหลัง เป็นรูปภูเขาอยู่ในวงกลม ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดยะลา ธงรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า แบ่งครึ่งเป็นแถบสีตามแนวนอนสองแถบ แถบบนสีเขียว แถบล่างสีขาว กลางธงมีภาพดวงตราประจำจังหวัดยะลา เป็นรูปคนทำเหมืองดีบุก ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดระนอง ธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตอนต้นธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส พื้นสีเขียว กลางธงมีรูปปราสาทตั้งอยู่บนเขานิเวศน์คีรี รองรับด้วยแถบโค้งบรรจุข้อความ "จังหวัดระนอง" ภายในปราสาทปราสาทประดิษฐานรูปเลข ๕ ไทย ตอนปลายของธงมีความกว้างประมาณกึ่งหนึ่งของแถบสีเขียว แบ่งเป็นแถบย่อยตามแนวนอน 7 แถบ แบ่งเป็นแถบสีเหลือง 4 แถบ แถบสีแสด 3 แถบ
จังหวัดสตูล ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีภาพดวงตราประจำจังหวัดสตูล เป็นรูปพระสมุทรเทวาประทับนั่งบนแท่นหิน เบื้องหลังเป็นพระอาทิตย์อัสดง ไม่ระบุสัดส่วนความกว้างและความยาวของธง
จังหวัดสงขลา ธงพื้นสีเขียว ตรงกลางเป็นรูปสังข์วางอยู่บนพานแว่นฟ้า เบื้องล่างมีข้อความว่า "จังหวัดสงขลา" สีขาว โอบอยู่เบื้องล่าง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธงพื้นสีส้ม - เหลือง แบ่งครึ่งตามแนวนอน ที่กลางผืนธงประดับด้วยตราประจำจังหวัดรูปพระเจดีย์พระบรมธาตุไชยา ใต้ฐานพระเจดีย์เป็นแถบข้อความสีเหลืองระบุชื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 1. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. . วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544. หน้า 139.
 2. เว็บไซต์สำนักงานจังหวัดเชียงราย, สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2563
 3. กระทรวงมหาดไทย (2543). (PDF). ข้อมูลสถิติสำคัญ 75 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร). สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 4. กระทรวงมหาดไทย (2543). (PDF). ข้อมูลสถิติสำคัญ 75 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร). สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา. . วัฒนธรรมพื้นบ้านเพชรในเมืองพะเยา. สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 6. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. . วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดพะเยา. กรุงเทพ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544. หน้า 216.
 7. กระทรวงมหาดไทย (2543). (PDF). ข้อมูลสถิติสำคัญ 75 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร). สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 8. ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (2561). . สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 9. สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดลำปาง. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 10. กระทรวงมหาดไทย (2543). (PDF). ข้อมูลสถิติสำคัญ 75 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร). สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 11. จังหวัดอุตรดิตถ์. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 12. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. . วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดอุตรดิตถ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542. หน้า 240.
 13. กระทรวงมหาดไทย (2543). (PDF). ข้อมูลสถิติสำคัญ 75 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร). สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 14. กระทรวงมหาดไทย (2543). (PDF). ข้อมูลสถิติสำคัญ 75 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร). สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 15. จังหวัดอุบลราชธานี. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 16. กระทรวงมหาดไทย (2543). (PDF). ข้อมูลสถิติสำคัญ 75 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร). สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 17. สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 18. จังหวัดบุรีรัมย์. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 19. กระทรวงมหาดไทย (2543). (PDF). ข้อมูลสถิติสำคัญ 75 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร). สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 20. กระทรวงมหาดไทย (2543). (PDF). ข้อมูลสถิติสำคัญ 75 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร). สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 21. สำนักงานจังหวัดยโสธร. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 22. กรมศิลปากร. . พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2545. หน้า 81.
 23. กระทรวงมหาดไทย (2543). (PDF). ข้อมูลสถิติสำคัญ 75 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร). สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 24. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเลย. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 25. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 26. มิสเตอร์คลีนคาร์แคร์. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 27. วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 28. กระทรวงมหาดไทย. . . พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์บริษัท เอเชียเพรส จำกัด, 2526.
 29. จังหวัดหนองบัวลำภู. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 30. จังหวัดอุบลราชธานี. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 31. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร (2558). . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 32. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. . วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดกำแพงเพชร. กรุงเทพ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544. หน้า 248.
 33. ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร (2563). . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 34. สำนักงานจังหวัดนครนายก. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 35. สำนักงานจังหวัดนครปฐม. . สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 36. จังหวัดปทุมธานี. . สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 37. สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2559). . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 38. จังหวัดพิจิตร (2563). . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 39. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก. . สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 40. สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 41. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. . วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดเพชรบูรณ์. กรุงเทพ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542. หน้า 191.
 42. สำนักงานพื้นที่สรรพากรสมุทรสาคร. . สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 43. จังหวัดสมุทรสาคร. . สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 44. เว็บไซต์ E-book สำนักงานมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดสระบุรี ,สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2563
 45. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 46. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 47. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. . วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสุโขทัย. กรุงเทพ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542. หน้า 265.
 48. สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี (2560). . สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 49. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง (2558). . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 50. สำนักงานการปกครองส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง (2557). . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 51. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 52. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. . วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดอุทัยธานี. กรุงเทพ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542. หน้า 158.
 53. Ichiro Blog (30 เมษายน 2556). . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 54. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี. . กรุงเทพ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2533. หน้า 23.
 55. สำนักงานจังหวัดจันทบุรี. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 56. สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา, สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563
 57. จังหวัดชลบุรี (2560). . สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 58. chonburi-guru (2558). . สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 59. เฟซบุ๊ค "เมืองชล คนเล่าเรื่อง" (2558). . สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 60. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 61. สำนักงานจังหวัดตราด. . พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: โรงพิมพ์อักษรสมัย 2527.
 62. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (2558). . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 63. ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 64. สำนักงานจังหวัดระยอง. . สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 65. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 66. จังหวัดตาก. . สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 67. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. . วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดตาก. กรุงเทพ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544. หน้า 246.
 68. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. . สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 69. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี. . สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 70. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. . วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544. หน้า 155.
 71. สำนักงานจังหวัดราชบุรี. . สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 72. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. . กรุงเทพ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542. หน้า 330.
 73. สำนักงานจังหวัดชุมพร. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 74. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. . กรุงเทพ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544. หน้า 251.
 75. ศาลากลางจังหวัดปัตตานี. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 76. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง. . กรุงเทพ: โรงพิมพ์ ดี แอล เอส, 2531. หน้า 150.
 77. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 78. ศาลากลางจังหวัดปัตตานี. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 79. สำนักงานจังหวัดปัตตานี. (PDF). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์บางกอกสาส์น, 2528. หน้า 4.
 80. จังหวัดภูเก็ต. . สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 81. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดยะลา. . สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 82. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. . กรุงเทพ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544. หน้า 183.
 83. จังหวัดสตูล. . สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 84. เว็บไซต์การแข่งขันกีฬาอาชีวะศึกษา ระดับภูมิภาค:ภาคใต้ ครั้งที่ 15 "ร้อยเกาะเกมส์" สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2563
 • ธงประจำจังหวัดของไทย (Pascal Gross's Atlas Geographique Mondial)

รายการธงประจำจังหวัดของไทย
รายการธงประจำจ, งหว, ดของไทย, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, รายช, อธงประจำจ, งหว, ดของไทย, รายการเบ, องล, างต, อไปน, เป, นภาพธงประจำจ, งหว, ดของประเทศไทยธงประจำจ, งหว, ดนครนายก, ธงประจำจ, งหว, ดชลบ, าย, ธงประจำกร, งเทพมหานคร, กลาง, ธงประจำจ, งหว, ดร, อ. raykarthngpracacnghwdkhxngithy phasaxun efadu aekikh epliynthangcak raychuxthngpracacnghwdkhxngithy raykarebuxnglangtxipni epnphaphthngpracacnghwdkhxngpraethsithythngpracacnghwdnkhrnayk thngpracacnghwdchlburi say thngpracakrungethphmhankhr klang thngpracacnghwdrxyexd khwa inphithiechiythngchlxngehriyyrangwlkilakhnphikaraehngchati khrngthi 36 enuxha 1 thngpracacnghwdkhxngithyaebngtamphumiphakh 1 1 krungethphmhankhr 1 2 phakhehnux 1 3 phakhtawnxxkechiyngehnux 1 4 phakhklang 1 5 phakhtawnxxk 1 6 phakhtawntk 1 7 phakhit 2 duephim 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunthngpracacnghwdkhxngithyaebngtamphumiphakh aekikhkrungethphmhankhr aekikh phaphthng ekhtkarpkkhrxng lksnaaelakhwamhmay sdswn hmayehtu xangxing krungethphmhankhr thngrupsiehliymphunpha phunsiekhiyw klangthngmiphaphdwngtrapracakrungethphmhankhr sikhaw imphbexksarrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng aetphbwathngthiichngancringnnmikhnadethaknkbthngitrrngkhphakhehnux aekikh phaphthng ekhtkarpkkhrxng lksnaaelakhwamhmay sdswn hmayehtu xangxing cnghwdechiyngray thngrupsiehliymphunpha phunsifa mwng fa aebngtamaenwtng klangaethbsimwngmirupchangsikhawaelaaethbkhxkhwamrabuchuxcnghwd imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 1 2 cnghwdechiyngihm thngrupsiehliymphunpha phunfa klangthngmiruptrapracacnghwdechiyngihm epnrupchangephuxkyunxyuphayinsumeruxnaekw imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 3 cnghwdnan thngrupsiehliymphunpha phunthngaebngkhrungepnaethb 2 sitamaenwnxn aethbbnsimwng aethblangsiehluxng klangthngmiphaphtrapracacnghwdnan epnrupphrathatuaechaehngbnhlngokhxusuphrach imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 4 cnghwdphaeya thngrupsiehliymphunpha phunthngsibaneyn klangthngmirupdwngtrapracacnghwdphaeya epnrupphraecatnhlwngwdsriokhmkha phraphuththrupsakhykhxngcnghwd pradisthanxyuehnuxphukamyawaelakwanphaeya michxlayknkeplwaelachxrwngkhawlxmrxbxngkhphraecatnhlwng chxlayknkeplwmicanwn 7 chx tamcanwnxaephxemuxaerktngcnghwd sithiichinthngmikhwamhmaydngni sibaneyn ichepnsikhxngphunthng hmaythung phumiphakhmnthlphayph sifa ichepnsiphunkhxngdwngtrapracacnghwd hmaythung sphaphphumixakaseyuxkeyn aelakhwamminaicoxbxxmxaritxphuipeyiymeyuxn siehluxng ichepnsikhxngchxrwngkhaw hmaythung epndinaednthirungeruxng xyueynepnsukhinrmengaphrabwrphuththsasna siekhiyw ichepnsikhxngibkhawaelarupethuxkekhaphukamyaw hmaythung khwamsdchunngxkngamaehngphuchphnthuthyyahar imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 5 6 cnghwdaephr thngepnrupsiehliymphunpha phunthngaebngkhrungepnaethb 2 sitamaenwtng aethbdantidkhnthngsida aethbdanchaythngsiaedng klangthngmirupwngklmphunsinaengin khrungbnbrrcurupwdphrathatuchxaeh phraxaramhlwng khrunglangmikhxkhwam cnghwdaephr eriyngepnaethbokhngkhrungwngklm imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 7 cnghwdaemhxngsxn thngrupsiehliymphunpha phunthngepnsinatal sifa sinatal aebngtamaenwnxnepnsamswnethakn klangaethbsifaepnruptrapracnghwdinwngklmsiaedng ruptrapracacnghwd danbnepnphaphthxngfasifa miemkhsiehluxng talngmaepnthxngnasifa miriwkhlunnasikhaw innamichangphlaysinatal 1 echuxk danlangepnaethbsiehluxngkhxbaedng trngklangmikhawa cnghwdaemhxngsxn siaedng imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 8 cnghwdlapang thngrupsiehliymphunpha phunsiekhiyw klangthngmiphaphdwngtrapracacnghwdlapang epnruprupikkhawyunxyuinsummnthpphrathatulapanghlwng imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 9 cnghwdlaphun thngrupsiehliymphunpha phunsifa klangthngmiruptrapracacnghwdlaphun epnrupphrathatuhriphuyichy ebuxnglangkhxngdwngtramikhxkhwam cnghwdlaphun imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 10 cnghwdxutrditth lksnarupsiehliymphunphaphunsiaesd khadaethbsimwngaek 2 riwtdphanklangphunthngepnrupkakbath trngklangphunthngmiekhruxnghmaydwngtrapracacnghwd misylksnepnphraaethnsilaxasnmimnthpsiehluxngkhrxbxyusxngkhangkhxngmnthpepn lwdlayknksinaenginekhm danhnamnthpmirupkhruthsiaedng thnghmdbrrcuinkrxbwngklmkhnadesnphasunyklang 70 esntiemtr danlangmitwhnngsuxchuxcnghwdthiesnrxbkhxbwng khnadkwang 120 esntiemtr yaw 180 esntiemtr aethbsimwngaekthng 2 aethbsungtdphanphunthngepnrupkakbath mikhnadkwang 70 esntiemtr 11 12 phakhtawnxxkechiyngehnux aekikh phaphthng ekhtkarpkkhrxng lksnaaelakhwamhmay sdswn hmayehtu xangxingcnghwdkalsinthu thngphunsiekhiyw aesd ekhiyw aebngtamaenwnxn klangthngmitrapracacnghwdkalsinthu epndwngtrawngklm brrcuphaphtinchati tnhya bungnasida sylksnaethnkhwamhmaykhxngchuxcnghwdkalsinthu phuekha aelaemkhphybfn ebuxnglangkhxngdwngtramikhxkhwam cnghwdkalsinthu oxbdwngtraepnaethwokhngkhrungwngklm imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 13 cnghwdkhxnaekn thngphunsieluxdhmu trngklangepntrapracacnghwdkhuxrupphraecdiykxiwbntxim hmaythung phrathatukhamaekn imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 14 cnghwdchyphumi thngphunsinatal aesd natal aebngtamaenwnxn klangthngmitrapracacnghwdepnrupthngsamchayxnepnthngchypracakxngthphsmyobrancnghwdnkhrphnm thngrupsiehliymphunpha phunthngaebngkhrungepnsxngaethbtamaenwnxn aethbbnsiaedng aethblangsida klangthngmitrapracacnghwdnkhrphnm epnrupphrathatuphnm imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 15 cnghwdnkhrrachsima thngphunsiaesd klangthngmitrapracacnghwdepnrupxnusawriythawsurnarihnapratuchumphl imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 16 17 cnghwdbungkal thngpracacnghwdbungkalepnrupsiehliymphunpha prakxbdwyaethbsi 3 aethbtamsdswnthng khuxmwng khaw mwng mitracnghwdxyutrngklang khnadkwang 54 esntiemtr yaw 84 esntiemtr aethbsikhawtrngklang khnadkhwamkwang 23 esntiemtr xyukungklangphunthng simwngsungehluxepnaethbbnaelaaethblangkhwamkwangaethbla 15 5 esntiemtr mitracnghwdxyutrngklangkhnadesnrxbwng 77 esntiemtr 18 cnghwdburirmy thngphunsimwng aesd aebngkhrungtamaenwtng klangthngmitraethphydafxnrahnaprasathhinphnmrung imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 19 cnghwdmhasarkham thngphunsiehluxng klangmiaethbsinatalphadphan phayinaethbnnmitrapracacnghwdepnrupthungnaaelatnrng imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 20 cnghwdmukdahar thngphunsinaenginhmn pccubnphunepliynepn sikhawhmxkmw miesnkhxbrimsiaedng3dan ykewndanthitidesathng trngklangepnrupprasathsxngnangsthit pradisthanaekwmukdaharxnepntrapracacnghwd imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 21 cnghwdyosthr thngrupsiehliymphunpha 2aethb aebngkhrungtamaenwnxn aethbbnsichmphu aethblangsifa klangthngmiphaphdwngtrapracacnghwdyosthr epnrupphrathatuxanntheplngrsmi pradisthanehnuxdxkbwban misinghyunkhnabsxngkhang imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 22 23 cnghwdrxyexd thngphunsiehluxng trngklangthngmitrapracacnghwdrxyexd epntrawngklm phayindwngtrabrrcuphaphsalhlkemuxngbnekaaklangbungphlaychy imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 24 cnghwdely thngphunsifa lksnasiehliymphunphasifa mitrapracacnghwdelyepnrupphrathatusrisxngrkxyuinwngklmbnphunphathngsxngdan imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 25 cnghwdsrisaeks thngphunsiaesdaelasikhaw aebngkhrungtamaenwnxn mitrarupprangkhku midxkladwn aelaibladwn 6 ibrxngrbxyuebuxnglang imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 26 27 cnghwdsklnkhr thngphunsinaenginaelasiehluxng aebngkhrungtamaenwnxn mirupphrathatuechingchum hnahnxnghanhlwngaeladxnswrrkh ebuxnglangkhxngtrainaethbsiehluxngmikhxkhwam cnghwdsklnkhr sinaengin cnghwdsurinthr thngphunsiaesd ehluxng ekhiyw aebngtamaenwnxn klangthngmiphaphtrapracacnghwdmirupphraxinthrprathbbnaethnsirsachangexrawn hnaprasathhinsikhrphumi imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 28 29 30 cnghwdhnxngkhay thngphunsida aedng da aebngtamaenwnxnethaknthukaethb klangthngmitrapracacnghwdepnrupkxiphrimhnxngna cnghwdhnxngbwlaphu thngphunsikhaw klangthngmitrapracacnghwdepnrupphrabrmrupsmedcphranerswrmharachprathbyunhnasal ebuxnghlngepnhnxngbwlaphu ebuxnglangkhxngtrannmirupaethbphakhmwdpmthitxntnaelatxnplay phayinmikhxkhwam cnghwdhnxngbwlaphu imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 31 cnghwdxudrthani thngphinsiaesd klangthngmitrapracacnghwdepnrupthawewssuwrrn ethwdaphurksathisehnux cnghwdxublrachthani thngrupsiehliymphunpha phunthngmi 2 aethbaebngkhrungtamaenwnxn danbnkhxngthngmirupdxkbwsichmphuban pkxyubnphunsichmphu danlangmixksrsikhawkhawa xublrachthani pkxyubnphunsiekhiyw imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 32 cnghwdxanacecriy thngphunsimwng trngklangmitrapracacnghwdmirupphramngkhlmingemuxng phraphuththrupsakhypracacnghwdphakhklang aekikh phaphthng ekhtkarpkkhrxng lksnaaelakhwamhmay sdswn hmayehtu xangxing cnghwdkaaephngephchr epnrupsiehliymphunpha miphunsixyu 3 si khux siehluxng siaedng aelasiekhiywibim miruptrapracacnghwdkaaephngephchrxyutrngklangaethbsiaedng imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 33 34 cnghwdchynath epnruptrapracacnghwdbnphunsibaneyn sungepnsipracacnghwd imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 35 cnghwdnkhrnayk thngphunsiekhiyw klangthngmiphaphtrapracacnghwdmirupchangchurwngkhaw ebuxnghlngepnlxmfang miaethbaephrsiehluxng mikhxkhwamwa nkhrnayk imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 36 cnghwdnkhrpthm thngphunsinaengin klangthngmirupphrapthmecdiy pradbdwyekhruxnghmayelkh 4 ithyinphramhaphichymngkud ebuxnglangmikhxkhwam nkhrpthm sikhaw imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 37 cnghwdnkhrswrrkh thngrupsiehliymphunpha phunsifa klangthngmiphaphwiman 3 yxd sungepntrapracacnghwdnkhrswrrkh imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng thngpracacnghwdnkhrswrrkh aebbthi 2 sungmipraktinhnngsux wthnthrrm phthnakarthangprawtisastr exklksnaelaphumipyya cnghwdnkhrswrrkh 38 39 cnghwdnnthburi thngsinaenginaek naengin aebngkhrungtamaenwtng trngklangmitrapracacnghwdepnruphmxnadinephalaywicitr hmaythung chawcnghwdnnthburimixachiphthaekhruxngpndinephasungmichuxesiyngmachanan imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 40 cnghwdpthumthani thngphunsinaengin khaw aebngkhrungtamaenwtng klangthngmitrapracacnghwdepnrupbwhlwngaelachxrwngkhawchuchxehnuxna sinaengin hmaythung phramhakstriy sikhaw hmaythung sasna dxkbwhlwngkbtnkhaw hmaythung khwamxudmsmburndwyphuchphnththyyaharodyechphaaxyangyingdxkbwaelakhaw khwamhmayrwmkhxngthngpracacnghwdpthumthani cunghmaythungwachawcnghwdpthumthani epnhmukhnathimikhwamrkaelakhwamsamkhkhiepnpukaephnxnepnswnhnung khxngchatiithy thimikhwamcngrkphkditxchati sasna phramhakstriy kwang 38 niw yaw 54 niw dwngtrapracacnghwdesnphansunyklang 16 niw 41 cnghwdphrankhrsrixyuthya rupsiehliymphunpha aebngxxkepn 3 aethbetha kn mi 2 si odymisifaxyutrngklangkhnabdwysinaenginsungepnsipracaphakh 1 thngsxngkhang klangthngaethbsifamitrapracacnghwdphrankhrsrixyuthya epnrupprasathsngkhthksinawtrittnhmn itrupprasathmikhawa xyuthya khnthngmiaethbsiehluxngaelasifa 2 aethb imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 42 cnghwdphicitr epnrupsiehliymphunpha aebngepn 5 aethb ichsiekhiywekhm 3 aethb slbdwy sikhaw 2 aethbbnphunsiekhiywslbkhaw siekhiywmi 3 aethb sikhaw 2 aethb klangthngmiphaphtrapracacnghwdphicitr imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 43 cnghwdphisnuolk thngphunsimwng klangthngmirupdwngtrapracacnghwdphisnuolk epnrupphraphuththchinrachpradisthanphayinkrxbwngklmpradblwdlayithy imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 44 cnghwdephchrburn phunthngepn 3 riw mi 2 si riwsikhawxyuklang ihykwariwsiekhiywibimsungepnriwthixyurim 2 khangpraman 1 3 trngklangphunthngprakxbdwyekhruxnghmaytrapracacnghwd ephchrsikhawnamnkad mirsmiodyrxb phuekhamisinaengin aelasixunehluxbehmuxnkhxngcring echingphuekhaaelehnepnthiwimkhunepnsiibimaek tnyasubsiekhiywibimehmuxnkhxngcring twxksr cnghwdephchrburn siaednglayknkithy lxmrxbwngklm ekhruxnghmaytrapracacnghwdsithxngtdesnsiaedng phunthngyaw 250 s m kwang 150 s m ekhruxnghmaypracacnghwdthipradisthanxyutrngklangphunthngmikhwamkwangesnphansunyklang 66 s m 45 46 cnghwdlphburi thngphunsinaengin khaw naengin klangthngmitrapracacnghwdepnrupphranaraynsikr prathbyunhnaphraprangkhsamyxd mikhxkhwamcnghwdlphburixyuebuxnglang phunthngkwang 80 esntiemtr yaw 120 esntiemtr 47 cnghwdsmuthrprakar thngphunsifa trngklangmiphaphtraphrasmuthrecdiy imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng cnghwdsmuthrsngkhram thngphunsinaengin khaw naengin aebngtamaenwtng klangthngmitrapracacnghwdepnrupklxnglxyna khnabkhangdwytnmaphrawlxmrxb ehnuxrupklxngepnrupphrakhruthphah imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng cnghwdsmuthrsakhr thngrupsiehliymphunphaaebngepnsamaethbtamaenwnxn aethbbnaelaaethblangepnaethbsichmphu aethbklangepnaethbsifanathael mikhwamkwangepn 2 ethakhxngaethbsichmphu phayinaethbsifanathaelmiphaphdwngtrapracacnghwdsmuthrsakhr epnphapheruxsaephalxylainaemnathacin imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 48 49 cnghwdsraburi thngphunsiaedng khaw aedng aebngtamaenwnxnetha kn klangthngepntrapracacnghwdrupmnthpphraphuththbath sungtngxyuthiwdphraphuththbathrachwrmhawihar imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 50 cnghwdsinghburi thngphunsiaedngkhnadmatrthanthngchatiithy kwang 2 swn yaw 3 swn klangthngmiphaphdwngtrapracacnghwdsinghburi epnrupokhrngrang 11 wirchnkhaybangracnsida xyubnphunsiaedngphayinol ekhruxngpxngknxawuth chnidklm khxbolthdcakphunsiaedng miwngklmsikhaw sinaengin aelasiaedng mikhnadaelasdswnechnediywkbphunaethbthngchatiithyxxkiptamladb itrupokhrngrangwirchnmikhxkhwamcnghwdsinghburi epnxksrsidaokhngiptamswnlangkhxngkhxbol odytdwngklmsiaedngwngnxksudxxkephuxkhwamklmklun 51 cnghwdsuokhthy epnrupsiehliymphunpha miphunsi 3 si aethbaedngxyuebuxngbn aethbsiehluxngxyutrngklang aelaaethbekhiywxyuebuxnglang phunthngmumbndaniklkhnthng miphaphphxkhunramkhaaehngmharachprathbbnphraaethn mnngsilabatr aelamikhawa cnghwdsuokhthy xyuebuxnglang itthanyxdkhnthngchidkbmumbnkhxngthngdanesamiaethbsiaedng siehluxng siekhiyw hxychaymayngchaythngebuxnglang siaedng hmaythung phxkhunramkhaaehngmharachidaephkhyayxanaekhtxxkipxyangkwangkhwang thisehnuxcrdemuxngaephr emuxngnan thistawntkcrdemuxnghngsawdi thistawnxxkaephphrarachxanaekhtxxkipcnthungaemnaokhng txaednewiyngcnthnaelaewiyngkha thisittlxdthungaehlmmlayu nbwadinaednkhxngrachxanackrsuokhthysmynnaephkhyaykwangkhwangyingkwasmyidthngsin siehluxng hmaythung phraphuththsasna insmysuokhthyepnrachthaniphraphuththsasnaecriyrungeruxngmak phxkhunramkhaaehngmharachthrngwangrakthanthangphraphuththsasnalththilngkawngsihepnpukaephn thrngnimntphrasngkhrachcaknkhrsrithrrmrach maephyaephthrrmaihaekprachachnxyangkwangkhwang siekhiyw hmaythung karekstr sungepnxachiphhlkkhxngkhnithysmysuokhthy prachachndarngchiphxyudwykhwamepnsukh phuchphnthuthyyaharxudmsmburn imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 52 53 cnghwdsuphrrnburi thngphunsinaengin aesd naengin aebngtamaenwnxn aethbsiaesdnnkwangepn 2 ethakhxngaethbnaengin trngklangmiphaphdwngtrapracacnghwdsuphrrnburi epnrupkarkrathayuththhtthirahwangsmedcphranerswrmharachkbphramhaxuprachaaehngxanackrhngsawdi imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 54 cnghwdxangthxng epnthng 2 si danbnsiehluxng danlangsiekhiyw mitrapracacnghwdxangthxngxyutrngklang imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 55 56 cnghwdxuthythani thngrupsiehliym aebngepnaethbsitamaenwnxnethakn 2 si khuxriwthngswnbnepnsiehluxng hmaythung sipracaphrabrmrachckriwngs khux phramhakstriy riwthngswnlangepnsiekhiyw hmaythung sipracaphrabrmrachsmphph aehngrchkalthi 1 khux wnphuth trngklangphunthng epntrapracacnghwdxuthythani epnrupsiehliymkhnad 120X180 sm 57 58 phakhtawnxxk aekikh phaphthng ekhtkarpkkhrxng lksnaaelakhwamhmay sdswn hmayehtu xangxing cnghwdcnthburi thngphunsiaedng klangthngepnphaphdwngtrapracacnghwdcnthburi danlangkhxngdwngtrngmikhxkhwam cnghwdcnthburi thngpracacnghwdcnthburiinpccubnimpraktkhxkhwamimrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng aetprakthlkthanwaedimcnghwdcnthburiichphaphthngpracacnghwdxikaebbhnung lksnaepnrupsiehliymphunpha kwang 80 esntiemtr yaw 120 esntiemtr edimcnghwdcnthburiichphaphthngpracacnghwdxikaebbhnung lksnaepnrupsiehliymphunpha kwang 80 esntiemtr yaw 120 esntiemtr phunthngsiaedng mumdansaymuxkhxngphunthngprakxbdwydwngtrapracacnghwd xyuinrupsiehliymctursphunsinaengin epnrupkratayindwngcnthr eplngaesngepnprakay 59 60 61 cnghwdchaechingethra thngphunsiaedngeluxdnk klangthngepntrapracacnghwdrupphraxuobsthwdosthrwraramwrwiharhlngihm inewbistsankngancnghwdchaechingethra idrabuthngpracacnghwdchaechingethraiwxikaebbhnungwa siaedngeluxdnk khux khwamesiysla khwamsamkhkhi cakkartxsuaelaidmasungchychnakhxngsmedcphranerswrmharachinsmykrungsrixyuthya aelasmedcphraecataksinmharachtxsuchnakhasukthngthangbkaelathangna siehluxng hmaythungsipracarchkalinphrabathsmedcphrabrmchnkathiebsr mhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr salaklangna hmaythung khwamxudmsmburn khwamchumchun khwamrmeyn aelaxngkhhlwngphxphraphuththosthrthilxngmathangaemnabangpakng 62 63 cnghwdchlburi thngrupsiehliymphunphaphunsiaedngekhm ehluxng aedngekhm aebngtamaenwnxn trngklangepnrupekhasammukhaelathael imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 64 65 66 cnghwdtrad thngrupsiehliymphunpha phunthngaebngkhrungaethbsxngsitraaenwnxn khrungbnsinaengin khrunglangsiaedng klangthngepnphaphdwngtrapracacnghwdtrad imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 67 68 cnghwdpracinburi thngrupsiehliymphunpha lksnaphunthng txntnmiphunsiaedng sungkahndepnsipracaphakh miruptnophthixyuinkrxbwngklmsungepntrapracacnghwd kwang 1 50 emtr yaw 2 25 emtr phunsiaedngtxntnphunthngkwangyawdanla 1 50 emtr trapracacnghwdesnphasunyklang 85 esntiemtr 69 70 cnghwdrayxng thngphunsiaedng ehluxng naengin aebngtamaenwtng klangthngmiphaphtrapracacnghwdrayxng epnrupphlbphlathiprathbkhxngphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhwbnekaaesmd imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 71 cnghwdsraaekw thngphunsiehluxng ekhiyw aebngkhrungtamaenwnxntrngklangmitrapracacnghwdepnrupphraphuththruppangsrngsrira prathbyunbndxkbw danhlngepnphaphphraxathityyamrung txnklangepnphaphprasathekhanxysichmphuphakhtawntk aekikh phaphthng ekhtkarpkkhrxng lksnaaelakhwamhmay sdswn hmayehtu xangxing cnghwdkaycnburi phunthngepnsifa trngklangepnsiaesdaelamitracnghwdxyutrngklang imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 72 cnghwdtak thngphunsimwngslbehluxng 7 aethb epnsimwng 4 aethb siehluxng 3 aethb thidantidkhnthngthaepnchxngsamehliymphunsinaengin brrcudwngtrapracacnghwdtak epnphrabrmrupsmedcphranerswrmharachthrnghlngthksionthkehnuxkhxchang imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 73 74 75 cnghwdpracwbkhirikhnth thngrupsiehliymphunphaphunsiehluxng klangaethbsiehluxngphaphdwngtrapracacnghwdpracwbkhirikhnth epnrupphrathinngkhuhakhvhasn odymiphaphekaahlkxyuebuxnghlng imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 76 cnghwdephchrburi thngrupsiehliymphunpha phunsinaengin ehluxng naengin klangaethbsiehluxngphaphdwngtrapracacnghwdephchrburi epnrupthungna tntalotnd aelaphrankhrkhiri ekhawng brrcuxyuinkrxbwngklm imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 77 78 cnghwdrachburi thngphunsinaengin klangthngmiphaphdwngtrapracacnghwdrachburi epnrupekhruxngrachkkuthphnth 2 chnid khuxchlxngphrabathechingngxnaelaphraaesngkhrrkhchysri imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 79 phakhit aekikh phaphthng ekhtkarpkkhrxng lksnaaelakhwamhmay sdswn hmayehtu xangxing cnghwdkrabi thngphunsiehluxng danbnmumsaykhxngthngepnrupsiehliymphunphaphunsiaedng phayinrupsiehliymsiaedngmirupkrabisikhawsxngelmikhwkn itrupkrabiikhwmixksrsikhawepnkhxkhwam cnghwdkrabi imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 80 cnghwdchumphr thngphunsinaengin klangmiphaphtrapracacnghwd epnrupethwstriyunprathanphrhnakhay mitnmaeduxkhnabxyu 2 khang imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 81 82 cnghwdtrng thngrupsiehliymphunpha phunthngaebngepnaethbsifa khaw fa tamaenwnxn aetlaaethbmikhwamkwangethakn trngklangepntrapracacnghwdepnrupkraocmif thaerux aelalukkhluninthxngthael imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 83 84 cnghwdnkhrsrithrrmrach thngsimwng ehluxngaebngkhrungtamaenwnxn trngklangphunmiphaphwngtrapracacnghwd epnrupphrabrmthatuecdiywdphramhathatuwrmhawiharlxmrxpdwytrasibsxngnkstr imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 85 cnghwdnrathiwas phunthngtxntnepnsiehliymcturssiehluxng phayinaethbsiehliymcturssiehluxngepnruperuxkxaelakangibaelnrblmetmthi phayiniberuxepnrupchangephuxkthrngekhruxngkhchaphrn rupchangnnhmaythungphrasrinrarthrachkirinichangsakhysungcnghwdnrathiwasidnxmekla thwayphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchemux ph s 2520 txnplaythngthiehlux epnaethbsiaedngslbkhawinaenwnxn 7 aethb siaedng 4 aethb sikhaw 3 aethb cnghwdpttani thngphunsiehluxng ekhiyw aebngkhrungtamaenwnxn klangthngepnruppunihyphyatani imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 86 87 cnghwdphngnga phunthngsinaengin ehluxng chmphu aebngtamaenwtng trngklangepntrapracacnghwdepnruperuxkhudehmuxng ekharupchang aelaekaatapu 88 cnghwdphthlung thngphunsiehluxng mwng ehluxng aebngkhrungtamaenwnxntrngklangepntrapracacnghwdepnrupekhaxkthalu 89 cnghwdphuekt thngpracacnghwdphuektthadwyphasifamikhxbsikhaw trngklangpkphaphwadrupthawethphkrastri aelathawsrisunthr danhlng epnrupphuekhaxyuinwngklm imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 90 cnghwdyala thngrupsiehliymphunpha aebngkhrungepnaethbsitamaenwnxnsxngaethb aethbbnsiekhiyw aethblangsikhaw klangthngmiphaphdwngtrapracacnghwdyala epnrupkhnthaehmuxngdibuk imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 91 cnghwdranxng thngrupsiehliymphunpha txntnthngepnrupsiehliymcturs phunsiekhiyw klangthngmirupprasathtngxyubnekhaniewsnkhiri rxngrbdwyaethbokhngbrrcukhxkhwam cnghwdranxng phayinprasathprasathpradisthanrupelkh 5 ithy txnplaykhxngthngmikhwamkwangpramankunghnungkhxngaethbsiekhiyw aebngepnaethbyxytamaenwnxn 7 aethb aebngepnaethbsiehluxng 4 aethb aethbsiaesd 3 aethb 92 cnghwdstul thngphunsiekhiyw klangthngmiphaphdwngtrapracacnghwdstul epnrupphrasmuthrethwaprathbnngbnaethnhin ebuxnghlngepnphraxathityxsdng imrabusdswnkhwamkwangaelakhwamyawkhxngthng 93 cnghwdsngkhla thngphunsiekhiyw trngklangepnrupsngkhwangxyubnphanaewnfa ebuxnglangmikhxkhwamwa cnghwdsngkhla sikhaw oxbxyuebuxnglang 94 cnghwdsurasdrthani thngphunsism ehluxng aebngkhrungtamaenwnxn thiklangphunthngpradbdwytrapracacnghwdrupphraecdiyphrabrmthatuichya itthanphraecdiyepnaethbkhxkhwamsiehluxngrabuchuxcnghwdsurasdrthani 95 duephim aekikhthngchatiithy thnginpraethsithy trapracacnghwdkhxngithy traphaphukkhxlukesuxpracacnghwd raychuxkhakhwypracacnghwd raychuxphnthuimmngkhlphrarachthanpracacnghwd raychuxdxkimpracacnghwdkhxngithy raychuxstwnapracacnghwdkhxngithyxangxing aekikh khnakrrmkarfaypramwlexksaraelacdhmayehtu inkhnakrrmkarxanwykarcdnganechlimphraekiyrtiphrabathsmedcphraecaxyuhw enuxnginoxkasphrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 6 rxb 5 thnwakhm 2542 bththi 5 exklksnkhxngcnghwdechiyngray wthnthrrm phthnakarthangprawtisastr exklksnaelaphumipyya cnghwdechiyngray krungethph orngphimphkhurusphaladphraw 2544 hna 139 ewbistsankngancnghwdechiyngray http www chiangrai net cpoc pages aboutCr aspxsubkhnemux 19 phvsphakhm 2563 krathrwngmhadithy 2543 cnghwdechiyngihm PDF khxmulsthitisakhy 75 cnghwd ykewnkrungethphmhankhr subkhnemux 26 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help krathrwngmhadithy 2543 cnghwdnan PDF khxmulsthitisakhy 75 cnghwd ykewnkrungethphmhankhr subkhnemux 26 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help sankngansuksathikarcnghwdphaeya thngpracacnghwdphaeya wthnthrrmphunbanephchrinemuxngphaeya subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help khnakrrmkarfaypramwlexksaraelacdhmayehtu inkhnakrrmkarxanwykarcdnganechlimphraekiyrtiphrabathsmedcphraecaxyuhw enuxnginoxkasphrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 6 rxb 5 thnwakhm 2542 bththi 5 exklksnkhxngemuxngphaeya wthnthrrm phthnakarthangprawtisastr exklksnaelaphumipyya cnghwdphaeya krungethph orngphimphkhurusphaladphraw 2544 hna 216 krathrwngmhadithy 2543 cnghwdaephr PDF khxmulsthitisakhy 75 cnghwd ykewnkrungethphmhankhr subkhnemux 26 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help salaklangcnghwdaemhxngsxn 2561 khakhwyaelasylksn subkhnemux 20 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help sankngancnghwd salaklangcnghwdlapang thngpracacnghwdlapang subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help krathrwngmhadithy 2543 cnghwdaephr PDF khxmulsthitisakhy 75 cnghwd ykewnkrungethphmhankhr subkhnemux 26 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help cnghwdxutrditth syylksnaelaephlngpracacnghwd subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help khnakrrmkarfaypramwlexksaraelacdhmayehtu inkhnakrrmkarxanwykarcdnganechlimphraekiyrtiphrabathsmedcphraecaxyuhw enuxnginoxkasphrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 6 rxb 5 thnwakhm 2542 bththi 5 exklksnkhxngthxngthin wthnthrrm phthnakarthangprawtisastr exklksnaelaphumipyya cnghwdxutrditth phimphkhrngthi 1 krungethph orngphimphkhurusphaladphraw 2542 hna 240 krathrwngmhadithy 2543 cnghwdkalsinthu PDF khxmulsthitisakhy 75 cnghwd ykewnkrungethphmhankhr subkhnemux 26 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help krathrwngmhadithy 2543 cnghwdkhxnaekn PDF khxmulsthitisakhy 75 cnghwd ykewnkrungethphmhankhr subkhnemux 26 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help cnghwdxublrachthani sylksnaelakhakhwycnghwdxublrachthani subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help krathrwngmhadithy 2543 cnghwdkhxnaekn PDF khxmulsthitisakhy 75 cnghwd ykewnkrungethphmhankhr subkhnemux 26 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help https www2 nakhonratchasima go th content flag sankngancnghwdbungkal thngpracacnghwdbungkal subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help cnghwdburirmy sylksnkhxngcnghwdburirmy subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help krathrwngmhadithy 2543 cnghwdmhasarkham PDF khxmulsthitisakhy 75 cnghwd ykewnkrungethphmhankhr subkhnemux 26 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help krathrwngmhadithy 2543 cnghwdmukdahar PDF khxmulsthitisakhy 75 cnghwd ykewnkrungethphmhankhr subkhnemux 26 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help sankngancnghwdyosthr thngpracacnghwdyosthr subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help krmsilpakr pkinksilpwthnthrrm elm 18 cnghwdyosthr phimphkhrngthi 1 nkhrpthm rungsilpkarphimph 2545 hna 81 krathrwngmhadithy 2543 cnghwdmukdahar PDF khxmulsthitisakhy 75 cnghwd ykewnkrungethphmhankhr subkhnemux 26 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help klumngankhxmulsarsnethsaelakarsuxsar sankngancnghwdely sylksncnghwdely subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help sanknganwthnthrrmcnghwdsrisaeks traaelathngpracacnghwd subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help misetxrkhlinkharaekhr thngpracacnghwdsrisaeks subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help withyalykarxachiphsrikhrphumi thngpracacnghwdsurinthr subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help krathrwngmhadithy prawtimhadithyswnphumiphakhcnghwdsurinthr phuththskrach 2526 phimphkhrngthi 1 krungethph sankphimphbristh exechiyephrs cakd 2526 http www surin go th index php E0 B8 94 E0 B8 B2 E0 B8 A7 E0 B8 99 E0 B9 8C E0 B9 82 E0 B8 AB E0 B8 A5 E0 B8 94 file 54 E0 B9 80 E0 B8 AA E0 B8 99 E0 B9 88 E0 B8 AB E0 B9 8C E0 B8 AA E0 B8 B8 E0 B8 A3 E0 B8 B4 E0 B8 99 E0 B8 97 E0 B8 A3 E0 B9 8C html cnghwdhnxngbwlaphu thngpracacnghwd subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help cnghwdxublrachthani sylksnaelakhakhwycnghwdxublrachthani subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help klumnganyuththsastraelakhxmulephuxkarphthnacnghwd sankngancnghwdkaaephngephchr 2558 sylksncnghwd subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help khnakrrmkarfaypramwlexksaraelacdhmayehtu inkhnakrrmkarxanwykarcdnganechlimphraekiyrtiphrabathsmedcphraecaxyuhw enuxnginoxkasphrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 6 rxb 5 thnwakhm 2542 bththi 5 exklksnkhxngthxngthin wthnthrrm phthnakarthangprawtisastr exklksnaelaphumipyya cnghwdkaaephngephchr krungethph orngphimphkhurusphaladphraw 2544 hna 248 salaklangcnghwdkaaephngephchr 2563 khakhwy sylksn subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help sankngancnghwdnkhrnayk thngpracacnghwd subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help sankngancnghwdnkhrpthm thngpracacnghwd subkhnemux 22 emsayn 2563 Check date values in accessdate help https www finearts go th chiangmailibrary component smilebook book 294 2017 02 02 07 14 14 5 2017 01 31 04 42 15 http 123 242 166 5 webnkw nsinfo generaldata index php tagpage gdata1 https library stou ac th blog books review nonthaburi stories of a city cnghwdpthumthani sylksncnghwdpthumthani subkhnemux 22 emsayn 2563 Check date values in accessdate help sankngancnghwdphrankhrsrixyuthya 2559 trasylksn subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help cnghwdphicitr 2563 thngaelatrapracacnghwdphicitr subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help klumngankhxmulsarsnethsaelakarsuxsar sankngancnghwdphisnuolk phaphlksnkhxngcnghwd subkhnemux 22 emsayn 2563 Check date values in accessdate help sankngancnghwdephchrburn khakhwy thngpracacnghwd subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help khnakrrmkarfaypramwlexksaraelacdhmayehtu inkhnakrrmkarxanwykarcdnganechlimphraekiyrtiphrabathsmedcphraecaxyuhw enuxnginoxkasphrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 6 rxb 5 thnwakhm 2542 bththi 5 exklksnkhxngthxngthin wthnthrrm phthnakarthangprawtisastr exklksnaelaphumipyya cnghwdephchrburn krungethph orngphimphkhurusphaladphraw 2542 hna 191 https library moi go th reader moi88 page 3 amp space 100 sanknganphunthisrrphakrsmuthrsakhr sylksnpracacnghwdsmuthrsakhr subkhnemux 20 emsayn 2563 Check date values in accessdate help cnghwdsmuthrsakhr thngpracacnghwdsmuthrsakhr subkhnemux 24 emsayn 2563 Check date values in accessdate help ewbist E book sanknganmhadithyswnphumiphakh cnghwdsraburi https library moi go th ereader id 412645bb 3129 49b0 bd40 a23900519c77 amp page 10 amp zoom 0 6000000000000001 subkhnemux 21 mithunayn 2563 klumnganyuththsastraelakhxmulephuxkarphthnacnghwd sankngancnghwdsinghburi trapracacnghwd subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help mhawithyalyramkhaaehng sakhawithybrikarechlimphraekiyrticnghwdsuokhthy thngpracacnghwd subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help khnakrrmkarfaypramwlexksaraelacdhmayehtu inkhnakrrmkarxanwykarcdnganechlimphraekiyrtiphrabathsmedcphraecaxyuhw enuxnginoxkasphrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 6 rxb 5 thnwakhm 2542 bththi 5 exklksnkhxngsuokhthy wthnthrrm phthnakarthangprawtisastr exklksnaelaphumipyya cnghwdsuokhthy krungethph orngphimphkhurusphaladphraw 2542 hna 265 sankngancnghwdsuphrrnburi 2560 thngpracacnghwd subkhnemux 22 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help klumnganyuththsastraelakhxmulephuxkarphthnacnghwd sankngancnghwdxangthxng 2558 thngpracacnghwdxangthxng subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help sankngankarpkkhrxngsngesrimthxngthincnghwdxangthxng 2557 prawtiaelatrasylksn subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help klumngankhxmulsarsnethsaelakarsuxsar sankngancnghwdxuthythani thngpracacnghwdxuthythani subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help khnakrrmkarfaypramwlexksaraelacdhmayehtu inkhnakrrmkarxanwykarcdnganechlimphraekiyrtiphrabathsmedcphraecaxyuhw enuxnginoxkasphrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 6 rxb 5 thnwakhm 2542 bththi 5 exklksnkhxngthxngthin wthnthrrm phthnakarthangprawtisastr exklksnaelaphumipyya cnghwdxuthythani krungethph orngphimphkhurusphaladphraw 2542 hna 158 Ichiro Blog 30 emsayn 2556 riwiwthrip cnthburi rayxng aelaorngaerm marixxth rayxng Marriott Rayong subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help sankngansuksathikarcnghwdcnthburi thiralukinphithiepidhxsmudaehngchati rchmngkhlaphiesk cnthburi krungethph xmrinthrphrintingkruph 2533 hna 23 sankngancnghwdcnthburi thngpracacnghwd subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help sankngancnghwdchaechingethra http www chachoengsao go th ccoprovince index php 2016 02 15 05 52 31 2016 02 24 06 55 18 subkhnemux 18 phvsphakhm 2563 http www cco moph go th cco24 general html cnghwdchlburi 2560 wisythsn sylksn khakhwy cnghwdchlburi subkhnemux 22 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help chonburi guru 2558 khxmulcnghwdchlburi subkhnemux 22 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help efsbukh emuxngchl khnelaeruxng 2558 thngpracacnghwdchlburi subkhnemux 22 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help klumngankhxmulsarsnethsaelakarsuxsar sankngancnghwdtrad sylksnpracacnghwdtrad subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help sankngancnghwdtrad prawtimhadithyswnphumiphakhcnghwdtrad phimphkhrngthi 1 krungethph orngphimphxksrsmy 2527 sanknganwthnthrrmcnghwdpracinburi 2558 sylksnpracacnghwd subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate date help salaklangcnghwdpracinburi thngpracacnghwdpracinburi subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help sankngancnghwdrayxng trasylksncnghwd subkhnemux 22 emsayn 2563 Check date values in accessdate help klumnganyuththsastraelakhxmulephuxkarphthnacnghwd sankngancnghwdkaycnburi khakhwy tra aelathngcnghwd subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help cnghwdtak sylksnpracacnghwd subkhnemux 22 emsayn 2563 Check date values in accessdate help khnakrrmkarfaypramwlexksaraelacdhmayehtu inkhnakrrmkarxanwykarcdnganechlimphraekiyrtiphrabathsmedcphraecaxyuhw enuxnginoxkasphrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 6 rxb 5 thnwakhm 2542 bththi 5 exklksnkhxngcnghwdtak wthnthrrm phthnakarthangprawtisastr exklksnaelaphumipyya cnghwdtak krungethph orngphimphkhurusphaladphraw 2544 hna 246 https library moi go th reader moi163 page 185 amp space 100 cnghwdpracwbkhirikhnth sylksncnghwdpracwbkhirikhnth subkhnemux 22 emsayn 2563 Check date values in accessdate help klumngankhxmulsarsnethsaelakarsuxsar sankngancnghwdephchrburi ekiywkbcnghwdephchrburi subkhnemux 22 emsayn 2563 Check date values in accessdate help khnakrrmkarfaypramwlexksaraelacdhmayehtu inkhnakrrmkarxanwykarcdnganechlimphraekiyrtiphrabathsmedcphraecaxyuhw enuxnginoxkasphrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 6 rxb 5 thnwakhm 2542 bththi 5 exklksnkhxngthxngthin wthnthrrm phthnakarthangprawtisastr exklksnaelaphumipyya cnghwdephchrburi krungethph orngphimphkhurusphaladphraw 2544 hna 155 sankngancnghwdrachburi sylksncnghwd subkhnemux 22 emsayn 2563 Check date values in accessdate help khnakrrmkarfaypramwlexksaraelacdhmayehtu inkhnakrrmkarxanwykarcdnganechlimphraekiyrtiphrabathsmedcphraecaxyuhw enuxnginoxkasphrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 6 rxb 5 thnwakhm 2542 wthnthrrm phthnakarthangprawtisastr exklksnaelaphumipyya cnghwdkrabi krungethph orngphimphkhurusphaladphraw 2542 hna 330 sankngancnghwdchumphr sylksnpracacnghwd subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help khnakrrmkarfaypramwlexksaraelacdhmayehtu inkhnakrrmkarxanwykarcdnganechlimphraekiyrtiphrabathsmedcphraecaxyuhw enuxnginoxkasphrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 6 rxb 5 thnwakhm 2542 wthnthrrm phthnakarthangprawtisastr exklksnaelaphumipyya cnghwdchumphr krungethph orngphimphkhurusphaladphraw 2544 hna 251 salaklangcnghwdpttani thng xksryx dxkim tnim pracacnghwd subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help xngkhkarbriharswncnghwdtrng trng Trang krungethph orngphimph di aexl exs 2531 hna 150 sankngansrrphakrphunthinkhrsrithrrmrach sylksncnghwdnkhrsrithrrmrach subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help salaklangcnghwdpttani thng xksryx dxkim tnim pracacnghwd subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help sankngancnghwdpttani prawtimhadithyswnphumiphakhcnghwdpttani PDF phimphkhrngthi 1 krungethph sankphimphbangkxksasn 2528 hna 4 https karantee123 wordpress com E0 B8 98 E0 B8 87 E0 B8 9B E0 B8 A3 E0 B8 B0 E0 B8 88 E0 B8 B3 E0 B8 88 E0 B8 B1 E0 B8 87 E0 B8 AB E0 B8 A7 E0 B8 B1 E0 B8 94 E0 B8 9E E0 B8 B1 E0 B8 87 E0 B8 87 E0 B8 B2 http www phatthalung go th old emblem php cnghwdphuekt thngpracacnghwd subkhnemux 19 emsayn 2563 Check date values in accessdate help klumnganyuththsastraelakhxmulephuxkarphthnacnghwd sankngancnghwdyala thngpracacnghwdyala subkhnemux 20 emsayn 2563 Check date values in accessdate help khnakrrmkarfaypramwlexksaraelacdhmayehtu inkhnakrrmkarxanwykarcdnganechlimphraekiyrtiphrabathsmedcphraecaxyuhw enuxnginoxkasphrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 6 rxb 5 thnwakhm 2542 wthnthrrm phthnakarthangprawtisastr exklksnaelaphumipyya cnghwdranxng krungethph orngphimphkhurusphaladphraw 2544 hna 183 cnghwdstul thngpracacnghwdstul subkhnemux 20 emsayn 2563 Check date values in accessdate help https www songkhlacity go th new ebook1 detail 34 data html ewbistkaraekhngkhnkilaxachiwasuksa radbphumiphakh phakhit khrngthi 15 rxyekaaekms http www archeewa org roikohgames suratthani php subkhnemux 22 phvsphakhm 2563aehlngkhxmulxun aekikhthngpracacnghwdtang ewbistsankngankhlngcnghwdpttani thngpracacnghwdkhxngithy FOTW thngpracacnghwdkhxngithy Pascal Gross s Atlas Geographique Mondial ekhathungcak https th wikipedia org w index php title raykarthngpracacnghwdkhxngithy amp oldid 9536933, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม