fbpx
วิกิพีเดีย

ทางรถไฟ

ทางรถไฟ เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร โดยมีรถไฟเป็นยานพาหนะ รางรถไฟนั้นประกอบด้วยรางสองราง ซึ่งปกติทำมาจากเหล็กกล้า วางบนวัตถุที่ตั้งฉากกับตัวราง โดยสร้างจากไม้หรือคอนกรีต วัตถุนี้เป็นตัวกำหนดระยะระหว่างของรางเรียกว่า "เกจ" (gauge).

รางรถไฟเหล็กเริ่มปรากฏในศตวรรษที่ 18 ในปีค.ศ. 1802 วิศวกรชาวอังกฤษนามว่า วิลเลียม เจสสป (William Jessop) ได้ออกแบบและนำรางเหล็กมาใช้ โดยเปิดให้บริการ ทางรถไฟเซอร์เรย์ไอเอิร์น (Surrey Iron Railway) ในทางใต้ของกรุงลอนดอน ในขณะนั้นยังใช้เพียงรถม้าลาก

ทางรถไฟแรกที่นำหัวรถจักรไอน้ำมาใช้คือรถไฟสาย สตอกตัน-ดาร์ลิงตัน (Stockton and Darlington) ในภาคเหนือของประเทศอังกฤษ โดยเปิดให้บริการเมื่อ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2368 (ต้นรัชกาลที่ 3) ต่อจากนั้นก็มีทางรถไฟอีกหลายสายเติบโตขึ้นตามมา เช่นสายลิเวอร์พูล-แมนเชสเตอร์ ต่อจากนั้นทางรถไฟจึงแพร่หลายทั่วเกาะอังกฤษและต่อมาทั่วโลก

การพัฒนาทางเทคโนโลยีรถไฟก้าวกระโดดไปอีกขั้นเมื่อ แกรนวิลล์ ที. วูดส์ (Granville T. Woods) นำสายไฟฟ้ามาจ่ายกระแสให้รถไฟ ซึ่งนำไปสู่รางรถไฟแบบไฟฟ้า

และในสมัยนี้ มีหลายประเทศที่ได้นำเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงมาใช้

ประวัติรางรถไฟไทย

ทางรถไฟสายแรกของรัฐบาลไทย คือ ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา โดยประกาศสร้างทางรถไฟสยามจาก กรุงเทพมหานคร ถึงเมืองนครราชสีมา ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2434 แต่ปรากฏว่าหลังจากก่อสร้างไปได้ไม่นาน บริษัทอังกฤษผู้รับสัมปทานไม่สามารถสร้างทางรถไฟได้เสร็จตามสัญญา กรมรถไฟหลวงจึงเลิกจ้างแล้วดำเนินการก่อสร้างเองจนเปิดใช้การได้ช่วงแรกกรุงเทพฯ-อยุธยา (71 กิโลเมตร) ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2440

คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
ทางรถไฟ

ทางรถไฟ
ทางรถไฟ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, รางรถไฟ, เป, นเส, นทางการคมนาคมขนส, งส, นค, าและผ, โดยสาร, โดยม, รถไฟเป, นยานพาหนะ, รางรถไฟน, นประกอบด, วยรางสองราง, งปกต, ทำมาจากเหล, กกล, วางบนว, ตถ, งฉากก, บต, วราง, โดยสร, างจากไม, หร, อคอนกร, ตถ, เป, นต, วกำห. thangrthif phasaxun efadu aekikh epliynthangcak rangrthif thangrthif epnesnthangkarkhmnakhmkhnsngsinkhaaelaphuodysar odymirthifepnyanphahna rangrthifnnprakxbdwyrangsxngrang sungpktithamacakehlkkla wangbnwtthuthitngchakkbtwrang odysrangcakimhruxkhxnkrit wtthuniepntwkahndrayarahwangkhxngrangeriykwa ekc gauge thangrthifinistama enuxha 1 prawtirangrthif 1 1 prawtirangrthifithy 2 duephim 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunprawtirangrthif aekikhrangrthifehlkerimpraktinstwrrsthi 18 inpikh s 1802 wiswkrchawxngkvsnamwa wileliym ecssp William Jessop idxxkaebbaelanarangehlkmaich odyepidihbrikar thangrthifesxreryixexirn Surrey Iron Railway inthangitkhxngkrunglxndxn inkhnannyngichephiyngrthmalak thangrthifaerkthinahwrthckrixnamaichkhuxrthifsay stxktn darlingtn Stockton and Darlington inphakhehnuxkhxngpraethsxngkvs odyepidihbrikaremux 25 singhakhm ph s 2368 tnrchkalthi 3 txcaknnkmithangrthifxikhlaysayetibotkhuntamma echnsayliewxrphul aemnechsetxr txcaknnthangrthifcungaephrhlaythwekaaxngkvsaelatxmathwolk karphthnathangethkhonolyirthifkawkraoddipxikkhnemux aekrnwill thi wuds Granville T Woods nasayiffamacaykraaesihrthif sungnaipsurangrthifaebbiffa aelainsmyni mihlaypraethsthiidnaethkhonolyirthifkhwamerwsungmaich prawtirangrthifithy aekikh thangrthifsayaerkkhxngrthbalithy khux thangrthifsaykrungethph nkhrrachsima odyprakassrangthangrthifsyamcak krungethphmhankhr thungemuxngnkhrrachsima lngwnthi 22 minakhm ph s 2434 aetpraktwahlngcakkxsrangipidimnan bristhxngkvsphurbsmpthanimsamarthsrangthangrthifidesrctamsyya krmrthifhlwngcungelikcangaelwdaeninkarkxsrangexngcnepidichkaridchwngaerkkrungethph xyuthya 71 kiolemtr inwnthi 26 minakhm ph s 2440 1 duephim aekikhrthif rthiffa sthanirthif khnadkhwamkwangrangrthifxangxing aekikh thangrthifsayxisaninsmyrchkalthi 5 7aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb thangrthifrupphaphekiywkbthangrthif thiflikhekxr R il Th i rthifithydxtkhxm r f th ewbbxrdrthiffaitdin saranukrmrthifithyekhathungcak https th wikipedia org w index php title thangrthif amp oldid 6820431, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม