fbpx
วิกิพีเดีย

รางที่สาม

รางที่สาม เป็นรางตัวนำลักษณะกึ่งแข็งที่มีกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับขบวนรถไฟอย่างต่อเนื่อง รางนี้จะถูกวางที่ด้านข้างหรือระหว่างรางวิ่งของรถไฟ โดยทั่วไปมันมักจะถูกใช้ในระบบขนส่งมวลชนหรือระบบรถไฟฟ้าขนส่งความเร็วสูง ส่วนใหญ่รางที่สามจะจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ระบบรถไฟฟ้ามหานครกรุงเทพ ใช้ไฟ 750 VDC

รางที่สามที่สถานีใกล้กรุงวอชิงตัน ดีซี มีแรงดันที่ 750V DC รางที่สามอยู่บนสุดของภาพมีกันสาดสีขาว สองรางล่างเป็นรางวิ่งทั่วไป กระแสจากรางที่สามวิ่งกลับสถานีจ่ายไฟด้วยรางวิ่งนี้

ระบบรางที่สามของการจ่ายไฟฟ้าโดยทั่วไปไม่มีความเกี่ยวข้องกับระบบรางที่สามที่ใช้ในการรถไฟ

เนื้อหา

ระบบรางที่สามหมายถึงการจ่ายพลังงานการฉุดลากไฟฟ้าให้แก่รถไฟโดยการใช้รางเพิ่มอีกหนึ่งราง (เรียกว่า "รางตัวนำ") ในระบบส่วนใหญ่ รางตัวนำถูกวางอยู่นอกรางคู่แต่บางครั้งก็อยู่ระหว่างรางคู่ รางตัวนำถูกยึดด้วยฉนวนเซรามิกหรือฉนวนก้ามปู โดยทั่วไปแล้วทุกๆระยะ 10 ฟุต (3.0 เมตร) หรือกว่านั้น

รถไฟในเมืองชิคาโก แสดงให้เห็นรองเท้าบนรางเพื่อรับไฟฟ้าจากรางที่สาม

หัวรถจักรจะมีบล็อกหน้าสัมผ้สโลหะที่เรียกว่า "รองเท้า" (หรือ "รองเท้าหน้าสัมผ้ส" หรือ "รองเท้ารับไฟ") ซึ่งแตะกับรางตัวนำ กระแสไฟฟ้าจะไหลจากรางตัวนำจ่ายให้มอเตอร์กระแสตรงที่เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนขบวนรถไฟและถูกส่งกลับให้ครบวงจรไปยังสถานีผลิตไฟฟ้าผ่านทางรางวิ่ง รางตัวนำมักจะทำจากเหล็กการนำไฟฟ้าสูงและรางวิ่งแต่ละช่วงจะต้องถูกเชื่อมต่อทางไฟฟ้าโดยใช้การหลอมติดกันด้วยลวดหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อลดความต้านทานในวงจรไฟฟ้า

รางตัวนำจะต้องถูกขัดจังหวะช่วงรางปรับระดับและช่วงรางที่ไขว้กัน จึงต้องมีทางลาดที่ปลายของแต่ละช่วงเพื่อให้รองเท้าสัมผ้สกับรางตัวนำได้อย่างราบรื่น

มีความหลากหลายมากเกี่ยวกับตำแหน่งการสัมผัสระหว่างตัวรถไฟและรางรถไฟ บางส่วนของระบบยุคแรกๆ ใช้การสัมผัสด้านเหนือตัวรถ แต่ต่อมาพัฒนาใช้การสัมผัสด้านข้างหรือด้านล่าง ภายหลังใช้วิธีปิดคลุมรางตัวนำเพื่อป้องกันพนักงานรถไฟจากการสัมผัสโดยบังเอิญและช่วยปกป้องรางตัวนำจากหิมะและใบไม้ร่วง

ระบบไฟฟ้าลาก (ที่พลังงานไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้นที่สถานีไฟฟ้าระยะไกลและส่งไปยังรถไฟ) มีการใช้ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ดีเซลหรือไอน้ำ เนื่องจากว่าไม่ต้องมีหน่วยสร้างพลังงานแยกส่วนที่จะต้องถูกติดตั้งบนแต่ละขบวนรถไฟ ข้อได้เปรียบนี้มีความหมายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองและระบบขนส่งมวลชนที่มีความหนาแน่นการจราจรสูง

ระบบการจ่ายไฟฟ้าเหนือหัว จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านหน้าสัมผ้สเหนือหัวขบวน

ในปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นถูกนำมาพิจารณา ระบบรางที่สามมีราคาถูกกว่าการติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือหัวขบวน เนื่องจากว่าไม่ต้องมีโครงสร้างตามถนนสำหรับติดตั้งระบบดังกล่าวอีกต่อไป และไม่มีความที่จำเป็นที่จะต้องสร้างสะพานลอยหรืออุโมงค์ใหม่เพื่อให้มีระยะห่างจากตัวขบวนรถไฟพอสมควร นอกจากนี้ยังลดการเกะกะสายตาในสภาพแวดล้อมอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบรางที่สามทำให้เกิดอันตรายไฟฟ้าช็อค(electric chock)บริเวณที่อยู่ใกล้กับพื้นดิน แรงดันไฟฟ้าที่สูงๆ (เหนือ 1,500 V) จะถือว่าไม่ปลอดภัย เมื่อกระแสสูงมากจะต้องถูกนำมาใช้ในการสร้างพลังงานให้เพียงพอ ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดการสูญเสียในความต้านทานของระบบสูง ดังนั้นจึงมีความต้องการจุดป้อนพลังงานที่ค่อนข้างใกล้มากๆ (สถานีไฟฟ้าย่อย) เพื่อลดการสูญเสียนี้

British Class 442 แสดงให้เห็นรางที่สามอยู่ด้านในระหว่างรางไปกลับเพื่อความปลอดภัยถ้ามีคนตกลงไปบนราง

การมีกระแสไฟฟ้​​าบนรางยังอันตรายมากขึ้นถ้ามีคนตกลงไปบนรางวิ่ง เรื่องนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการใช้ชานชลาที่มีประตูฉากกั้นหรือความเสี่ยงสามารถลดลงได้โดยต้องมั่นใจว่ารางตัวนำอยู่คนละด้านกับชานชลา

นอกจากนี้ระบบรางที่สามมีความเสี่ยงของคนเดินเท้าเดินบนรางรถไฟที่ระดับข้าม(Level crossing)ของสถานี ในสหรัฐอเมริกา ศาลฎีกาของรัฐอิลลินอยส์ตัดสินใจในปี 1992 รับรองคำตัดสินของคณะลูกขุนในการจ่าย $ 1.5 ล้าน โดยการรถไฟฟ้าขนส่งชิคาโกสำหรับความล้มเหลวที่จะหยุดคนที่เมาจากการเดินบนรางที่ระดับข้ามและพยายามที่จะปัสสาวะบนรางที่สาม เมโทรปารีสมีสัญญาณเตือนแบบกราฟิกชี้ให้เห็นอันตรายของการปัสสาวะบนรางที่สามซึ่งชิคาโกไม่มี

ที่ปลายทางลาดของรางตัวนำทุกตัว (ที่ที่รางจะถูกขัดจังหวะหรือเปลี่ยนแปลงด้านข้าง) ทำให้เกิดข้อจำกัดของความเร็วในทางปฏิบัติเนื่องจากการกระแทกของรองเท้าและที่ความเร็ว 160 กม./ชม. (99 ไมล์) ถือว่าเป็นขีดจำกัดในการทำงานของรางที่สาม บันทึกความเร็วโลกสำหรับรถไฟรางที่สามคือ 174 กม./ชม. (108 ไมล์ต่อชั่วโมง) ทำได้เมื่อ 11 เมษายนปี 1988 โดย English Class 442 EMU

ระบบรางที่สามโดยใช้จุดสัมผ้สเหนือศีรษะมีแนวโน้มที่จะเป็นที่สะสมของหิมะและน้ำแข็ง ซึ่งะนี้สามารถขัดจังหวะการดำเนินงานของรถไฟได้ บางระบบมีรถจักรที่ทำงานเฉพาะงานกำจัดน้ำแข็งโดยเครือบของเหลวลื่นหรือสารป้องกันการแข็งตัว (เช่นโพรพิลีนไกลคอล) บนรางตัวนำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแข็งสะสม รางที่สามยังถูกให้ความร้อนเพื่อบรรเทาปัญหาของน้ำแข็ง

เพราะมีช่องว่างระหว่างรอยต่อของรางตัวนำ (เช่นที่ระดับข้ามและระดับชุมทาง) เป็นไปได้สำหรับรถไฟที่จะหยุดอยู่ในตำแหน่งที่รองเท้ารับกระแสไฟทุกตัวอยู่ในช่องว่างพอดี ทำให้ไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้ขบวนรถไฟได้ รถไฟจะถูกเรียกว่า ถูก "gapped" ในสถานการณ์เช่นนี้ขบวนที่ตามมาจะถูกนำมาดันหลังเพื่อให้ขบวนที่ค้างอยู่ขยับเข้าหารางตัวนำ หรืออาจใช้สายพ่วงพิเศษเพื่อจ่ายไฟที่เพียงพอให้หน้าสัมผัสของรองเท้าตัวใดตัวหนึ่งขยับเข้าหารางตัวนำ เพื่อให้มีไฟฟ้าป้อนเข้าระบบขับเคลื่อนของขบวนรถไฟมากพอจะขยับทั้งขบวนเป็นระยะทางน้อยที่สุดให้เข้าระบบรางตัวนำอย่างสมบูรณ์ ตู้รถไฟอาจมีเครื่องยนต์ดีเซลสำรองบนขบวนรถไฟ (เช่น British Rail Class 73) , หรือการเชื่อมต่อกับรองเท้าบนแท่นกลิ้ง (เช่นMetropolitan Railway)

ระบบรางที่สามมีข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับระบบสายเหนือหัว เมื่อเกิดลมแรงหรือพายุหิมะ จะทำให้สายเหนือหัวพังลงมาและทุกขบวนต้องหยุดหมด พายุฝนฟ้าคะนองยังสามารถทำให้ไฟฟ้าดับ พร้อมกับฟ้าผ่าบนระบบที่มีสายไฟเหนือศีรษะจึงทำให้รถไฟหยุดถ้ามีไฟกระชาก

 • ฮัมบวร์ค S-Bahn ที่: 1200 V, ตั้งแต่ 1940
 • แมนเชสเตอร์ - Bury, อังกฤษ: 1200 V (หน้าสัมผัสด้านข้าง)
 • Culoz-Modane, ฝรั่งเศส: 1500 V, 1925-1976
 • กวางโจวเมโทรสาย 4 และสายที่ 5: 1500 V

ในประเทศเยอรมนีในช่วงต้นอาณาจักรไรช์ที่สาม ระบบรถไฟที่มีความกว้างประมาณสามเมตรอยู่ในแผน สำหรับระบบ Breitspurbahn นี้กระแสไฟฟ้าที่มีแรงดัน 100 กิโลโวลต์จะนำมาจ่ายเข้าในรางที่สาม เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายของสายไฟเหนือศีรษะด้วยปืนต่อต้านอากาศยาน แต่อย่างไรก็ตามระบบไฟฟ้าดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้เนื่องจากมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำฉนวนป้องกันรางที่สามที่มีแรงดันไฟฟ้าที่สูงเช่นนี้ในบริเวณใกล้เคียงกับรางอื่นของทางรถไฟ โครงการทั้งหมดยังไม่คืบหน้าใด ๆ ต่อไปเนื่องจากการโจมตีของสงครามโลกครั้งที่สอง

รถไฟสามารถได้รับพลังไฟฟ้าจากสายเหนือศีรษะและจากรางที่สามในเวลาเดียวกัน นี่คือเหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อฮัมบวร์ค S-Bahn ที่ระหว่างปี 1940 และ 1955 ตัวอย่างในปัจจุบัน ได้แก่ สถานีรถไฟเบอร์เคนเวอร์เดใกล้เบอร์ลินซึ่งมีรางที่สามทั้งสองด้านและสายเหนือศีรษะ ที่สถานีเพนน์คอมเพ็กในมหานครนิวยอร์กก็ใช้ทั้งสองระบบ อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวมีปัญหาในการทำงานร่วมกันของแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ถ้าแหล่งจ่ายอันหนึ่งเป็น DC และอีกแหล่งหนึ่งเป็น AC, premagnetization ที่ไม่พึงประสงค์ของหม้อแปลง AC สามารถเกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้การใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นคู่มักต้องหลีกเลี่ยง

สถานีชายแดนของ Modane บนรางฝรั่งเศส-อิตาลี Fréjus รถไฟใช้ไฟฟ้าทั้ง 1,500 V DC จากรางที่สามสำหรับรถไฟฝรั่งเศสและจากสายไฟเหนือศีรษะ (ตอนแรกใช้ไฟสามเฟส ต่อมาเป็น 3000 V DC) สำหรับรถไฟอิตาลี เมื่อเส้นในส่วนของฝรั่งเศสถูกเปลี่ยนให้เป็นสายไฟเหนือศีรษะ, อิตาลีจึงต้องเปลี่ยนแรงดันเป็น 1,500 V DC ด้วย ซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของกำลังเดิมที่พวกเขาเคยใช้


 • ท่อสะสมกระแส
 • ตัวรับกระแสไฟ
 • รางที่สี่
 • แหล่งจ่ายไฟระดับพื้นดิน
 • แท่งนำร่อง
 • มอเตอร์เชิงเส้น
 • รายชื่อของระบบรถไฟขนส่งโดยใช้รางที่สาม
 • รายชื่อชานเมืองและระบบเดินทางด้วยราง
 • กระแสไฟฟ้าของรถไฟในบริเตนใหญ่
 • รถไฟล้อยาง
 • ระบบหน้าสัมผัสแบบสตั๊ด
 • รางที่สามสำหรับรถราง
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
รางที่สาม

รางที่สาม
รางท, สาม, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เป, นรางต, วนำล, กษณะก, งแข, งท, กระแสไฟฟ, าเพ, อจ, ายพล, งงานไฟฟ, าให, บขบวนรถไฟอย, างต, อเน, อง, รางน, จะถ, กวางท, านข, างหร, อระหว, างรางว, งของรถไฟ, โดยท, วไปม, นม, กจะถ, กใช, ในระบบขนส, งมวลชนหร, อระบบรถไฟฟ, าขนส, งความเร. rangthisam phasaxun efadu aekikh rangthisam epnrangtwnalksnakungaekhngthimikraaesiffaephuxcayphlngnganiffaihkbkhbwnrthifxyangtxenuxng rangnicathukwangthidankhanghruxrahwangrangwingkhxngrthif odythwipmnmkcathukichinrabbkhnsngmwlchnhruxrabbrthiffakhnsngkhwamerwsung swnihyrangthisamcacayiffakraaestrng rabbrthiffamhankhrkrungethph ichif 750 VDC 1 rangthisamthisthaniiklkrungwxchingtn disi miaerngdnthi 750V DC rangthisamxyubnsudkhxngphaphmiknsadsikhaw sxngranglangepnrangwingthwip kraaescakrangthisamwingklbsthanicayifdwyrangwingni rabbrangthisamkhxngkarcayiffaodythwipimmikhwamekiywkhxngkbrabbrangthisamthiichinkarrthif enuxha 1 khwamhmay 2 praoychnaelakhxesiy 3 aerngdniffasungsud 4 karichnganphrxmknkbsayifehnuxsirsa 5 duephim 6 xangxingkhwamhmay aekikhrabbrangthisamhmaythungkarcayphlngngankarchudlakiffaihaekrthifodykarichrangephimxikhnungrang eriykwa rangtwna inrabbswnihy rangtwnathukwangxyunxkrangkhuaetbangkhrngkxyurahwangrangkhu rangtwnathukyuddwychnwnesramikhruxchnwnkampu odythwipaelwthukraya 10 fut 3 0 emtr hruxkwann rthifinemuxngchikhaok aesdngihehnrxngethabnrangephuxrbiffacakrangthisam hwrthckrcamiblxkhnasmphsolhathieriykwa rxngetha hrux rxngethahnasmphs hrux rxngetharbif sungaetakbrangtwna kraaesiffacaihlcakrangtwnacayihmxetxrkraaestrngthiepnekhruxngyntkhbekhluxnkhbwnrthifaelathuksngklbihkhrbwngcripyngsthaniphlitiffaphanthangrangwing rangtwnamkcathacakehlkkarnaiffasungaelarangwingaetlachwngcatxngthukechuxmtxthangiffaodyichkarhlxmtidkndwylwdhruxxupkrnxun ephuxldkhwamtanthaninwngcriffa rangtwnacatxngthukkhdcnghwachwngrangprbradbaelachwngrangthiikhwkn cungtxngmithangladthiplaykhxngaetlachwngephuxihrxngethasmphskbrangtwnaidxyangrabrun mikhwamhlakhlaymakekiywkbtaaehnngkarsmphsrahwangtwrthifaelarangrthif bangswnkhxngrabbyukhaerk ichkarsmphsdanehnuxtwrth aettxmaphthnaichkarsmphsdankhanghruxdanlang phayhlngichwithipidkhlumrangtwnaephuxpxngknphnknganrthifcakkarsmphsodybngexiyaelachwypkpxngrangtwnacakhimaaelaibimrwngpraoychnaelakhxesiy aekikhrabbiffalak thiphlngnganiffacathuksrangkhunthisthaniiffarayaiklaelasngipyngrthif mikarichkhaichcaythimiprasiththiphaphmakkwakarichdieslhruxixna enuxngcakwaimtxngmihnwysrangphlngnganaeykswnthicatxngthuktidtngbnaetlakhbwnrthif khxidepriybnimikhwamhmaymakodyechphaaxyangyinginekhtemuxngaelarabbkhnsngmwlchnthimikhwamhnaaennkarcracrsung rabbkarcayiffaehnuxhw caykraaesiffaphanhnasmphsehnuxhwkhbwn inpccubn khaichcayerimtnthuknamaphicarna rabbrangthisammirakhathukkwakartidtngrabbcayiffaehnuxhwkhbwn enuxngcakwaimtxngmiokhrngsrangtamthnnsahrbtidtngrabbdngklawxiktxip aelaimmikhwamthicaepnthicatxngsrangsaphanlxyhruxxuomngkhihmephuxihmirayahangcaktwkhbwnrthifphxsmkhwr nxkcakniyngldkarekakasaytainsphaphaewdlxmxikdwy xyangirktam enuxngcakrabbrangthisamthaihekidxntrayiffachxkh electric chock briewnthixyuiklkbphundin aerngdniffathisung ehnux 1 500 V cathuxwaimplxdphy emuxkraaessungmakcatxngthuknamaichinkarsrangphlngnganihephiyngphx sungepnphlthaihekidkarsuyesiyinkhwamtanthankhxngrabbsung dngnncungmikhwamtxngkarcudpxnphlngnganthikhxnkhangiklmak sthaniiffayxy ephuxldkarsuyesiyni British Class 442 aesdngihehnrangthisamxyudaninrahwangrangipklbephuxkhwamplxdphythamikhntklngipbnrang karmikraaesiff abnrangyngxntraymakkhunthamikhntklngipbnrangwing eruxngnisamarthhlikeliyngidodykarichchanchlathimipratuchakknhruxkhwamesiyngsamarthldlngidodytxngmnicwarangtwnaxyukhnladankbchanchla nxkcaknirabbrangthisammikhwamesiyngkhxngkhnedinethaedinbnrangrthifthiradbkham Level crossing khxngsthani inshrthxemrika saldikakhxngrthxillinxystdsinicinpi 1992 rbrxngkhatdsinkhxngkhnalukkhuninkarcay 1 5 lan odykarrthiffakhnsngchikhaoksahrbkhwamlmehlwthicahyudkhnthiemacakkaredinbnrangthiradbkhamaelaphyayamthicapssawabnrangthisam emothrparismisyyanetuxnaebbkrafikchiihehnxntraykhxngkarpssawabnrangthisamsungchikhaokimmi thiplaythangladkhxngrangtwnathuktw thithirangcathukkhdcnghwahruxepliynaeplngdankhang thaihekidkhxcakdkhxngkhwamerwinthangptibtienuxngcakkarkraaethkkhxngrxngethaaelathikhwamerw 160 km chm 99 iml thuxwaepnkhidcakdinkarthangankhxngrangthisam bnthukkhwamerwolksahrbrthifrangthisamkhux 174 km chm 108 imltxchwomng thaidemux 11 emsaynpi 1988 ody English Class 442 EMU rabbrangthisamodyichcudsmphsehnuxsirsamiaenwonmthicaepnthisasmkhxnghimaaelanaaekhng sunganisamarthkhdcnghwakardaeninngankhxngrthifid bangrabbmirthckrthithanganechphaangankacdnaaekhngodyekhruxbkhxngehlwlunhruxsarpxngknkaraekhngtw echnophrphiliniklkhxl bnrangtwnaephuxpxngknimihnaaekhngsasm rangthisamyngthukihkhwamrxnephuxbrrethapyhakhxngnaaekhng ephraamichxngwangrahwangrxytxkhxngrangtwna echnthiradbkhamaelaradbchumthang epnipidsahrbrthifthicahyudxyuintaaehnngthirxngetharbkraaesifthuktwxyuinchxngwangphxdi thaihimmiiffacayihkhbwnrthifid rthifcathukeriykwa thuk gapped insthankarnechnnikhbwnthitammacathuknamadnhlngephuxihkhbwnthikhangxyukhybekhaharangtwna hruxxacichsayphwngphiessephuxcayifthiephiyngphxihhnasmphskhxngrxngethatwidtwhnungkhybekhaharangtwna ephuxihmiiffapxnekharabbkhbekhluxnkhxngkhbwnrthifmakphxcakhybthngkhbwnepnrayathangnxythisudihekharabbrangtwnaxyangsmburn turthifxacmiekhruxngyntdieslsarxngbnkhbwnrthif echn British Rail Class 73 hruxkarechuxmtxkbrxngethabnaethnkling echnMetropolitan Railway rabbrangthisammikhxdiemuxepriybethiybkbrabbsayehnuxhw emuxekidlmaernghruxphayuhima cathaihsayehnuxhwphnglngmaaelathukkhbwntxnghyudhmd phayufnfakhanxngyngsamarththaihiffadb phrxmkbfaphabnrabbthimisayifehnuxsirsacungthaihrthifhyudthamiifkrachakaerngdniffasungsud aekikhhmbwrkh S Bahn thi 1200 V tngaet 1940 aemnechsetxr Bury xngkvs 1200 V hnasmphsdankhang Culoz Modane frngess 1500 V 1925 1976 kwangocwemothrsay 4 aelasaythi 5 1500 V inpraethseyxrmniinchwngtnxanackrirchthisam rabbrthifthimikhwamkwangpramansamemtrxyuinaephn sahrbrabb Breitspurbahn nikraaesiffathimiaerngdn 100 kiolowltcanamacayekhainrangthisam ephuxhlikeliyngkarthalaykhxngsayifehnuxsirsadwypuntxtanxakasyan aetxyangirktamrabbiffadngklawimidthukichenuxngcakmnepnipimidthicathachnwnpxngknrangthisamthimiaerngdniffathisungechnniinbriewniklekhiyngkbrangxunkhxngthangrthif okhrngkarthnghmdyngimkhubhnaid txipenuxngcakkarocmtikhxngsngkhramolkkhrngthisxngkarichnganphrxmknkbsayifehnuxsirsa aekikhrthifsamarthidrbphlngiffacaksayehnuxsirsaaelacakrangthisaminewlaediywkn nikhuxehtukarnthiyktwxyangechnemuxhmbwrkh S Bahn thirahwangpi 1940 aela 1955 twxyanginpccubn idaek sthanirthifebxrekhnewxrediklebxrlinsungmirangthisamthngsxngdanaelasayehnuxsirsa thisthaniephnnkhxmephkinmhankhrniwyxrkkichthngsxngrabb xyangirktamrabbdngklawmipyhainkarthanganrwmknkhxngaehlngcayiffathiaetktangkn thaaehlngcayxnhnungepn DC aelaxikaehlnghnungepn AC premagnetization thiimphungprasngkhkhxnghmxaeplng AC samarthekidkhunid dwyehtunikarichphlngnganiffaepnkhumktxnghlikeliyng sthanichayaednkhxng Modane bnrangfrngess xitali Frejus rthifichiffathng 1 500 V DC cakrangthisamsahrbrthiffrngessaelacaksayifehnuxsirsa txnaerkichifsamefs txmaepn 3000 V DC sahrbrthifxitali emuxesninswnkhxngfrngessthukepliynihepnsayifehnuxsirsa xitalicungtxngepliynaerngdnepn 1 500 V DC dwy sungethakbkhrunghnungkhxngkalngedimthiphwkekhaekhyichduephim aekikhthxsasmkraaes twrbkraaesif rangthisi aehlngcayifradbphundin aethngnarxng mxetxrechingesn raychuxkhxngrabbrthifkhnsngodyichrangthisam raychuxchanemuxngaelarabbedinthangdwyrang kraaesiffakhxngrthifinbrietnihy rthiflxyang rabbhnasmphsaebbstd rangthisamsahrbrthrangxangxing aekikh rthiffamhankhr sayechlimrchmngkhl khxmmxns miphaphaelasuxekiywkb rangthisamekhathungcak https th wikipedia org w index php title rangthisam amp oldid 8691121, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม