fbpx
วิกิพีเดีย

รัฐพรรคการเมืองเดียว

ระบบการปกครอง
ระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ:
สาธารณรัฐซึ่งมีประธานาธิบดีเป็นประมุขที่ใช้ระบบประธานาธิบดี
สาธารณรัฐซึ่งมีประธานาธิบดีเป็นประมุขที่ใช้ระบบกึ่งประธานาธิบดี
สาธารณรัฐแบบรัฐสภาซึ่งมีประธานาธิบดีเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารโดยอาศัยสภานิติบัญญัติ
สาธารณรัฐแบบรัฐสภาซึ่งมีประธานาธิบดีในทางพิธีการ/ไม่มีอำนาจบริหาร โดยหัวหน้ารัฐบาลอีกคนหนึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจบริหาร

ระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตย:
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งมีพระมหากษัตริย์ในทางพิธีการ/ไม่มีอำนาจบริหาร โดยมีหัวหน้ารัฐบาลอีกคนหนึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจบริหาร
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งมีหัวหน้ารัฐบาลอีกคนหนึ่ง แต่พระมหากษัตริย์ยังทรงมีอำนาจบริหารและ/หรืออำนาจนิติบัญญัติอย่างสำคัญ

ประเทศซึ่งบทบัญญัติการปกครองตามรัฐธรรมนูญถูกระงับ (เช่น เผด็จการทหาร)
ประเทศซึ่งไม่เข้ากับระบบข้างต้นใด ๆ (เช่น รัฐบาลเปลี่ยนผ่าน สถานการณ์ทางการเมืองไม่ชัดเจน หรือไม่มีรัฐบาล)

รัฐพรรคการเมืองเดียว หรือ รัฐพรรคการเมืองเดี่ยว เป็นระบอบการปกครองของประเทศที่อนุญาตให้มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว ส่วนใหญ่ประเทศที่มีพรรคการเมืองเดียวจะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ อาทิเช่น จีน,ลาว,คิวบา แต่ก็มีบางประเทศที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์แต่ก็อนุญาตหรือมีพรรคการเมืองเดียว อาทิ เอริเทรีย,เวสเทิร์นสะฮารา ทั้งนี้การขึ้นอยู่กับกฎหมาย สถานการณ์ภายใน และรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ

เนื้อหา

ระบอบรัฐพรรคการเมืองเดียวเกิดขึ้นครั้งแรก ณ สหภาพโซเวียต ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 โดยได้โค่นล้มการปกครองของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 สหภาพโซเวียตเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศแรกของโลก โดยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ภายใต้การนำของกลุ่มบอลเชวิค (ต่อมาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต) เมื่อปี ค.ศ. 1917 องค์กรทางการเมืองที่ปกครองประเทศมีพรรคเดียว คือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายต่างประเทศ

ประเทศ พรรค
เยอรมนี พรรคนาซี
อิตาลี พรรคชาตินิยมฟาสซิสต์
ญี่ปุ่น Imperial Rule Assistance Association
สหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต
เยอรมนีตะวันออก พรรคเอกภาพสังคมนิยมเยอรมนี
สเปน พรรคฟาลังเค
พระราชอาณาจักรกัมพูชา (สมัยสังคมราษฎรนิยม) พรรคสังคมราษฎรนิยม
เชโกสโลวาเกีย พรรคคอมมิวนิสต์เชโกสโลวาเกีย
ยูโกสลาเวีย สันนิบาตคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวีย
โปรตุเกส สหภาพแห่งชาติ
อียิปต์ พรรคประชาธิปไตยแห่งชาติ
อิรัก พรรคบาธ
ออสเตรีย แนวร่วมปิตุภูมิ
ฮังการี พรรคแอร์โรว์ครอสส์
โรมาเนีย ผู้พิทักษ์เหล็ก
บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

รัฐพรรคการเมืองเดียว
ฐพรรคการเม, องเด, ยว, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ระบบการปกครองระบอบการปกครองแบบสาธารณร, สาธารณร, ฐซ, งม, ประธานาธ, บด, เป, นประม, ขท, ใช, ระบบประธานาธ, บด, สาธารณร, ฐซ, งม, ประธานาธ, บด, เป, นประม, ขท, ใช, ระบบก, งประธานาธ, บด, สาธารณร, ฐแบบร, ฐสภาซ, งม, ประธานาธ,. rthphrrkhkaremuxngediyw phasaxun efadu aekikh rabbkarpkkhrxngrabxbkarpkkhrxngaebbsatharnrth satharnrthsungmiprathanathibdiepnpramukhthiichrabbprathanathibdi satharnrthsungmiprathanathibdiepnpramukhthiichrabbkungprathanathibdi satharnrthaebbrthsphasungmiprathanathibdiepnphuichxanacbriharodyxasysphanitibyyti satharnrthaebbrthsphasungmiprathanathibdiinthangphithikar immixanacbrihar odyhwhnarthbalxikkhnhnungepnphuichxanacbriharrabxbkarpkkhrxngaebbrachathipity rachathipityphayitrththrrmnuysungmiphramhakstriyinthangphithikar immixanacbrihar odymihwhnarthbalxikkhnhnungepnphuichxanacbrihar rachathipityphayitrththrrmnuysungmihwhnarthbalxikkhnhnung aetphramhakstriyyngthrngmixanacbriharaela hruxxanacnitibyytixyangsakhy smburnayasiththirachy praethssungbthbyytikarpkkhrxngtamrththrrmnuythukrangb echn ephdckarthhar rthphrrkhkaremuxngediyw praethssungimekhakbrabbkhangtnid echn rthbalepliynphan sthankarnthangkaremuxngimchdecn hruximmirthbal rthphrrkhkaremuxngediyw hrux rthphrrkhkaremuxngediyw epnrabxbkarpkkhrxngkhxngpraethsthixnuyatihmiphrrkhkaremuxngephiyngphrrkhediyw swnihypraethsthimiphrrkhkaremuxngediywcaepnpraethskhxmmiwnist xathiechn cin law khiwba aetkmibangpraethsthiimichkhxmmiwnistaetkxnuyathruxmiphrrkhkaremuxngediyw xathi exriethriy ewsethirnsahara thngnikarkhunxyukbkdhmay sthankarnphayin aelarththrrmnuykhxngaetlapraeths enuxha 1 prawtikhxngrabbrthphrrkhkaremuxngediyw 2 rthphrrkhkaremuxngediywpccubn 3 rthphrrkhkaremuxngediywxdit 4 duephimprawtikhxngrabbrthphrrkhkaremuxngediyw aekikhrabxbrthphrrkhkaremuxngediywekidkhunkhrngaerk n shphaphosewiyt sungekidkhuncakkarptiwtirsesiy kh s 1917 odyidokhnlmkarpkkhrxngkhxngphraecasarniokhlsthi 2 shphaphosewiytepnpraethskhxmmiwnistpraethsaerkkhxngolk odyepliynaeplngkarpkkhrxngmaepnrabbsngkhmniymkhxmmiwnist phayitkarnakhxngklumbxlechwikh txmaepnphrrkhkhxmmiwnistaehngshphaphosewiyt emuxpi kh s 1917 xngkhkrthangkaremuxngthipkkhrxngpraethsmiphrrkhediyw khux phrrkhkhxmmiwnistaehngshphaphosewiyt sungepnphukahndnoybaytang rwmthngnoybaytangpraethsrthphrrkhkaremuxngediywpccubn aekikhpraeths phrrkh cin phrrkhkhxmmiwnistaehngpraethscin ekahliehnux phrrkhaerngnganaehngekahli khiwba phrrkhkhxmmiwnistkhiwba law phrrkhprachachnptiwtilaw ewiydnam phrrkhkhxmmiwnistewiydnam satharnrthprachathipityxahrbsahrawi Polisario Front exriethriy People s Front for Democracy and Justicerthphrrkhkaremuxngediywxdit aekikhpraeths phrrkh eyxrmni phrrkhnasi xitali phrrkhchatiniymfassist yipun Imperial Rule Assistance Association shphaphosewiyt phrrkhkhxmmiwnistaehngshphaphosewiyt eyxrmnitawnxxk phrrkhexkphaphsngkhmniymeyxrmni sepn phrrkhfalngekh phrarachxanackrkmphucha smysngkhmrasdrniym phrrkhsngkhmrasdrniym echoksolwaekiy phrrkhkhxmmiwnistechoksolwaekiy yuokslaewiy snnibatkhxmmiwnistaehngyuokslaewiy oprtueks shphaphaehngchati xiyipt phrrkhprachathipityaehngchati xirk phrrkhbath xxsetriy aenwrwmpituphumi hngkari phrrkhaexrorwkhrxss ormaeniy phuphithksehlkduephim aekikhklumaeykkaremuxng bthkhwamniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title rthphrrkhkaremuxngediyw amp oldid 8971155, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม