fbpx
วิกิพีเดีย

ระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือหัว

ระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะ หรือ ระบบจ่ายไฟฟ้าแบบยกสูง เป็นระบบการจ่ายไฟฟ้าแก่ทางรถไฟประเภทหนึ่ง ประกอบด้วยสายลวดตัวนำเปลือย แขวนไว้กับลูกถ้วยฉนวนซึ่งยึดตรึงที่เสา กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขารับกระแสไฟฟ้าเหนือศีรษะที่เรียกว่า แหนบรับไฟ เข้าสู่ระบบขับเคลื่อนขบวนรถ เพื่อให้ครบวงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านรางรถไฟหรือราวเหล็กเส้นที่สี่ซึ่งต่อสายดินไว้ ระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะมักต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าแรงสูง เพื่อลดการสูญเสียจากการส่งไฟฟ้าเป็นระยะทางไกล ๆ

ระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือหัวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะ มีชื่อเรียกอื่นดังนี้

 • ระบบจ่ายไฟฟ้าชนิดสัมผัสเหนือศีรษะ (Overhead contact system; OCS)
 • อุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะ (Overhead line equipment; OLE หรือ OHLE)
 • อุปกรณ์เหนือศีรษะ (Overhead equipment; OHE)
 • สายส่งเหนือศีรษะ (Overhead wiring; OHW หรือ overhead lines; OHL)
 • แหนบรับไฟ (pantograph)
 • ล้อเข็นรับไฟ (trolley wire)

เนื้อหา

พลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้รถไฟด้วยวิธีเหนือศีรษะ จะจ่ายผ่านสาลี่ซึ่งเป็นคันเหล็กยันกับสายไฟฟ้าเปลือย ซึ่งสาลี่อาจเป็นแบบพับได้ (สาลี่พับ; pantograph) แบบบ่วงกลม (สาลี่บ่วง; bow collector) หรือแม้แต่เป็นลูกรอกติดปลายเหล็ก (สาลี่ติดรอก; trolley pole) ขบวนรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า จะยกสาลี่ขึ้นติดสายเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าสู่ระบบขับเคลื่อน จากนั้นจึงจะไหลลงรางกลับไปยังสถานีจ่ายไฟ หรือลงดินต่อไป การจ่ายไฟฟ้าด้วยวิธีเหนือศีรษะมีข้อดีคือ บำรุงทางได้ง่ายโดยไม่ต้องพะวงกับการไปเหยียบกับราวจ่ายไฟฟ้าที่พื้น แต่มีข้อเสียคือเป็นตัวจำกัดความสูงของขบวนรถ นอกเหนือจากอุโมงค์ ทั้งนี้ทางรถไฟที่ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามสามารถให้รถจักรดีเซลและรถดีเซลรางทำขบวนผ่านได้โดยไม่มีผลใด ๆ ต่อระบบจ่ายไฟ

 • Bow collector
 • Electro-diesel locomotive
 • Frank J. Sprague
 • Lineman (occupation)|Lineman
 • Metro-North Railroad
 • Pantograph (rail)
 • Railway electrification system
 • Trolley pole
 • รางที่สาม
 1. UIC English/French/German Thesaurus.
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
ระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือหัว

ระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือหัว
ระบบจ, ายไฟฟ, าเหน, อห, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ระบบจ, ายไฟฟ, าเหน, อศ, รษะ, หร, ระบบจ, ายไฟฟ, าแบบยกส, เป, นระบบการจ, ายไฟฟ, าแก, ทางรถไฟประเภทหน, ประกอบด, วยสายลวดต, วนำเปล, อย, แขวนไว, บล, กถ, วยฉนวนซ, งย, ดตร, งท, เสา, กระแสไฟฟ, าจะไหลผ, านขาร, บกระแสไฟฟ, า. rabbcayiffaehnuxhw phasaxun efadu aekikh rabbcayiffaehnuxsirsa 1 hrux rabbcayiffaaebbyksung epnrabbkarcayiffaaekthangrthifpraephthhnung prakxbdwysaylwdtwnaepluxy aekhwniwkblukthwychnwnsungyudtrungthiesa kraaesiffacaihlphankharbkraaesiffaehnuxsirsathieriykwa aehnbrbif ekhasurabbkhbekhluxnkhbwnrth ephuxihkhrbwngcriffa kraaesiffacaihlphanrangrthifhruxrawehlkesnthisisungtxsaydiniw rabbcayiffaehnuxsirsamktxekhakbrabbiffaaerngsung ephuxldkarsuyesiycakkarsngiffaepnrayathangikl rabbcayiffaehnuxhwinpraethsswitesxraelnd rabbcayiffaehnuxsirsa michuxeriykxundngni rabbcayiffachnidsmphsehnuxsirsa Overhead contact system OCS xupkrnrabbcayiffaehnuxsirsa Overhead line equipment OLE hrux OHLE xupkrnehnuxsirsa Overhead equipment OHE saysngehnuxsirsa Overhead wiring OHW hrux overhead lines OHL aehnbrbif pantograph lxekhnrbif trolley wire enuxha 1 hlkkarthangan 2 duephim 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunhlkkarthangan aekikhphlngnganiffathicayihrthifdwywithiehnuxsirsa cacayphansalisungepnkhnehlkynkbsayiffaepluxy sungsalixacepnaebbphbid saliphb pantograph aebbbwngklm salibwng bow collector hruxaemaetepnlukrxktidplayehlk salitidrxk trolley pole khbwnrththiichphlngnganiffa cayksalikhuntidsayephuxihkraaesiffaihlphanekhasurabbkhbekhluxn caknncungcaihllngrangklbipyngsthanicayif hruxlngdintxip karcayiffadwywithiehnuxsirsamikhxdikhux barungthangidngayodyimtxngphawngkbkaripehyiybkbrawcayiffathiphun aetmikhxesiykhuxepntwcakdkhwamsungkhxngkhbwnrth nxkehnuxcakxuomngkh thngnithangrthifthitidtngrabbcayiffaimwadwywithiidktamsamarthihrthckrdieslaelarthdieslrangthakhbwnphanidodyimmiphlid txrabbcayifduephim aekikhBow collector Electro diesel locomotive Frank J Sprague Lineman occupation Lineman Metro North Railroad Pantograph rail Railway electrification system Trolley pole rangthisamxangxing aekikh UIC English French German Thesaurus aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb rabbcayiffaehnuxhwekhathungcak https th wikipedia org w index php title rabbcayiffaehnuxhw amp oldid 8151405, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม