fbpx
วิกิพีเดีย

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (บางใหญ่-เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) หรือ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ซึ่งเรียกตามสีที่กำหนดในแผนแม่บทโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้ามหานคร โดย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม. หรือ MRTA)

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบรถไฟฟ้ายกระดับ และรถไฟฟ้าใต้ดิน
ระบบรถไฟฟ้ามหานคร
สถานะเปิดให้บริการ
ที่ตั้งนนทบุรี, กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
ปลายทางสถานีคลองบางไผ่
สถานีครุใน
จำนวนสถานี16 (เปิดให้บริการ) 33 (โครงการ)
เส้นทาง1
เว็บไซต์
การดำเนินงาน
เปิดเมื่อ6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (ระยะที่ 1 คลองบางไผ่-เตาปูน)
เจ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินงานบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(สัญญาร่วมลงทุนโครงการ หมด พ.ศ. 2585)
ศูนย์ซ่อมบำรุงศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่
ศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยครุใน (ในอนาคต)
ขบวนรถJ-TREC Sustina (S24-EMU)
ทั้งหมด 63 ตู้ : ขบวนละ 3 ตู้ : รวม 21 ขบวน
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง23 กิโลเมตร
46.6 กิโลเมตร (ทั้งโครงการ)
จำนวนทางวิ่ง2
รางกว้าง1,435 mm (4 ft812 in)สแตนดาร์ดเกจ
ระบบจ่ายไฟรางที่สาม
ความเร็ว80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
แผนที่เส้นทาง

คลองบางไผ่
ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่
ตลาดบางใหญ่
สามแยกบางใหญ่
บางพลู
บางรักใหญ่
บางรักน้อย-ท่าอิฐ
ไทรม้า
แม่น้ำเจ้าพระยา
สะพานพระนั่งเกล้า
แยกนนทบุรี 1
บางกระสอ
สีน้ำตาล จุฬาเกษม
ศูนย์ราชการนนทบุรี
สีชมพู แคราย
กระทรวงสาธารณสุข
แยกติวานนท์
วงศ์สว่าง
สายสีแดงอ่อน สะพานพระราม 6 – บางซื่อ
บางซ่อน
เตาปูน
สายสีน้ำเงิน บางโพ – บางซื่อ
รัฐสภา
ศรีย่าน
สามเสน
บางขุนพรหม
ผ่านฟ้า
สีส้ม สนามหลวง – หลานหลวง
สามยอด
สีน้ำเงิน สนามขัย – วัดมังกร
แม่น้ำเจ้าพระยา
สะพานพุทธ
สายสีแดงเข้ม ตลาดพลู – คลองสาน
วงเวียนใหญ่
สำเหร่
ดาวคะนอง
บางปะแก้ว
บางปะกอก
สะพานพระรามเก้า
ราษฎร์บูรณะ
พระประแดง
ครุใน
แผนภาพนี้:

เส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้เกิดขึ้นจากการปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง พ.ศ. 2538 ที่นำเอาเส้นทางรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยายเดิมช่วงเตาปูน-บางใหญ่, สายสีม่วงเดิม ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-เตาปูน และสายสีส้มเดิม ช่วงสามเสน (หอสมุดแห่งชาติ)-ราษฎร์บูรณะ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน กลายเป็นรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ที่กำหนดให้เป็นสายสีม่วง บรรจุในแผนแม่บทฯ ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547

นาม ฉลองรัชธรรม เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพื่อเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ระยะแรก สายคลองบางไผ่-นนทบุรี-เตาปูน มีความหมายว่า “เฉลิมฉลองพระราชาที่ปกครองโดยธรรม” โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ยื่นเรื่องขอพระราชทานชื่อเส้นทาง เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสพระราชพืธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคลแก่โครงการฯ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และแก่ประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ

ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือเส้นทางช่วงเตาปูน-บางใหญ่ (สถานีคลองบางไผ่) ที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถ และกดปุ่มเปิดระบบรถไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ และเส้นทางช่วงเตาปูน-ครุใน

เนื้อหา

เป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีทั้งโครงสร้างใต้ดินและยกระดับ ดำเนินการโดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในลักษณะของการจ้างเดินรถจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มีแนวเส้นทางที่เชื่อมโยงการเดินทางในแนวเหนือ-ใต้ เริ่มต้นจาก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร ผ่าน อ.บางใหญ่ และเมืองนนทบุรี เข้าสู่ใจกลางกรุงเทพฯ ย่านบางซื่อ ผ่านย่านที่สำคัญในพื้นที่เมืองเก่าเขตดุสิต และเขตพระนคร เช่น โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ที่เกียกกาย ย่านถนนสามเสน, บางลำพู, ผ่านฟ้า, วังบูรพา จากนั้นลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา มายังใจกลางพื้นที่ฝั่งธนบุรี ที่วงเวียนใหญ่, ผ่านย่านสำเหร่, จอมทอง, ดาวคะนอง, บางปะกอก, แยกประชาอุทิศ, ผ่านเขตราษฎร์บูรณะ ชานเมืองด้านทิศใต้ของกรุงเทพฯ ก่อนเข้าสู่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สิ้นสุดที่บริเวณถนนกาญจนาภิเษก (ใกล้สะพานกาญจนาภิเษก) รวมระยะทาง 46.6 กิโลเมตร นับเป็นเส้นทางที่ผ่านสถานที่สำคัญมากมายทั้งในพื้นที่ จ.นนทบุรี และกรุงเทพฯ ทั้งยังช่วยเชื่อมต่อการเดินทางจากชานเมืองทั้งด้าน จ.นนทบุรี และ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ให้สามารถเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ได้อย่างสะดวกสบาย และรวดเร็ว

พื้นที่เส้นทางผ่าน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด
บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
บางรักใหญ่
เสาธงหิน บางใหญ่
บางรักน้อย / ไทรม้า / บางกระสอ / ตลาดขวัญ / บางเขน เมืองนนทบุรี
วงศ์สว่าง / บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ถนนนครไชยศรี / ดุสิต / วชิรพยาบาล/สวนจิตรลดา ดุสิต
วัดสามพระยา / บางขุนพรหม / บ้านพานถม / ตลาดยอด / บวรนิเวศ / สำราญราษฎร์ / วังบูรพาภิรมย์ พระนคร
สมเด็จเจ้าพระยา / คลองต้นไทร คลองสาน
วัดกัลยาณ์ / หิรัญรูจี / บางยี่เรือ / บุคคโล / ดาวคะนอง ธนบุรี
จอมทอง / บางมด จอมทอง
บางปะกอก / ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
บางพึ่ง / บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ
สถานีคลองบางไผ่ เป็นสถานีต้นทาง

เป็นโครงสร้างยกระดับ เริ่มต้นจากสถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ที่แยกเตาปูน ตามแนวถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ ผ่านจุดตัดทางรถไฟบางซ่อนซึ่งเชื่อมต่อกับรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนที่สถานีรถไฟบางซ่อน ผ่านแยกวงศ์สว่าง จนสุดเขตกรุงเทพมหานคร เข้าสู่เขต ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เลี้ยวขวาที่แยกติวานนท์ เข้าสู่ถนนติวานนท์ ผ่านทางเข้ากระทรวงสาธารณสุข เลี้ยวซ้ายก่อนถึงแยกแคราย เข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศร์ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีชมพู (แคราย-ปากเกร็ด-มีนบุรี) ที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ผ่านศาลากลางจังหวัดและศูนย์ราชการนนทบุรี จากนั้นข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานคู่ขนานฝั่งทิศใต้ของสะพานพระนั่งเกล้า เข้าสู่พื้นที่ อ.บางใหญ่ ผ่านทางแยกต่างระดับบางรักน้อย (จุดตัดถนนราชพฤกษ์) และแยกบางพลู เลี้ยวขวาที่ทางแยกต่างระดับบางใหญ่มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามถนนกาญจนาภิเษก ผ่านชุมชนตลาดบางใหญ่ ไปสิ้นสุดเส้นทางบริเวณคลองบางไผ่ พื้นที่ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี รวมระยะทางทั้งสิ้น 23 กิโลเมตร

ส่วนเส้นทางช่วงบางซื่อ-เตาปูนในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่ดำเนินการก่อสร้างพร้อมกันนั้น มีเส้นทางเริ่มต้นจากอุโมงค์ใต้ดินของสถานีบางซื่อของโครงการรถไฟฟ้ามหานครขึ้นสู่ระดับดินบริเวณหน้าที่ทำการบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และยกระดับมุ่งหน้าสะพานสูงบางซื่อ และถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ก่อนเข้าสู่ชานาชาลาชั้นล่างของสถานีเตาปูนตามแนวทิศตะวันตก-ตะวันออก ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ดังนั้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงจึงไม่ได้เข้าสู่สถานีบางซื่อโดยตรง แต่เชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงินช่วงดังกล่าวโดยเข้าสู่ชานชาลาชั้นบนของสถานีเตาปูนตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ซึ่งเป็นเส้นทางต่อเนื่องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนต่อขยายช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ทางทิศใต้

สถานี รหัสสถานี จุดเปลี่ยนเส้นทาง วันที่เปิดให้บริการ ที่ตั้ง
คลองบางไผ่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นนทบุรี
ตลาดบางใหญ่
สามแยกบางใหญ่
บางพลู
บางรักใหญ่
บางรักน้อย-ท่าอิฐ
ไทรม้า
สะพานคู่ขนานพระนั่งเกล้า 3 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
สะพานพระนั่งเกล้า 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นนทบุรี
แยกนนทบุรี 1
บางกระสอ
ศูนย์ราชการนนทบุรี สายสีชมพู สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (กำลังก่อสร้าง)
สายสีน้ำตาล สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (โครงการ)
กระทรวงสาธารณสุข
แยกติวานนท์
วงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร
บางซ่อน สายสีแดงอ่อน สถานีบางซ่อน
เตาปูน สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีร่วม)
กล่องนี้:

รถไฟฟ้ามหานคร

สถานีเตาปูน เป็นสถานีเชื่อมต่อระหว่างสายฉลองรัชธรรม กับสายเฉลิมรัชมงคล

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังเส้นทางอื่นๆ ในระบบรถไฟฟ้ามหานครได้ที่สถานีดังต่อไปนี้

รถไฟฟ้าชานเมือง

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังรถไฟฟ้าชานเมืองได้ที่สถานีดังต่อไปนี้

เส้นทางการคมนาคมทางน้ำ

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังเส้นทางเรือโดยสารต่างๆ ได้ที่สถานีดังต่อไปนี้

ทางเดินเข้าอาคารข้างเคียง

ในบางสถานี ผู้โดยสารสามารถเดินเข้าสู่อาคารข้างเคียงผ่านทางเชื่อมได้ดังนี้

 • ตลาดบางใหญ่ : เซ็นทรัล เวสต์เกต, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาบางใหญ่
 • ศูนย์ราชการนนทบุรี : เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย และโลตัส สาขารัตนาธิเบศร์ (ในอนาคต)
 • บางกระสอ : บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารัตนาธิเบศร์ 2, โรงแรมริชมอนด์ (ในอนาคต)
 • แยกนนทบุรี 1 : เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ (ในอนาคต)
ที่นั่งภายในขบวนรถไฟฟ้า
 • เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดหนัก (heavy rail transit)
 • ทางวิ่ง ช่วงคลองบางไผ่-เตาปูน และดาวคะนอง-ราษฎร์บูรณะ เป็นแบบยกระดับ สูงประมาณ 17-19 เมตรจากผิวถนน เพื่อให้สามารถข้ามผ่านสะพานลอยคนข้ามถนน, สะพานลอยรถยนต์ และสะพานลอยกลับรถได้ มีตอม่ออยู่กลางถนน ระยะห่างตอม่อสูงสุด 40 เมตร เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรทั้งในระหว่างก่อสร้างและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ตอม่อมีลักษณะโปร่งบาง, สวยงาม, ไม่เทอะทะ และไม่ปิดบังอาคารบริเวณริมถนน ส่วนช่วงรัฐสภา - สำเหร่ เป็นแบบใต้ดิน ส่วนใหญ่เป็นอุโมงค์คู่ตีขนานตลอดทาง ยกเว้นช่วงที่มีเนื้อที่จำกัดและมีประชาชนอาศัยหนาแน่นจะเป็นอุโมงค์เดี่ยวซ้อนกัน
 • ขนาดราง 1.435 เมตร (standard guage) โดยมีรางที่ 3 ขนานไปกับรางวิ่งสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวรถ
 • ตัวรถใช้ระบบรถไฟฟ้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพได้เซ็นต์สัญญาว่าจ้าง มารุเบนิ และ โตชิบา เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาขบวนรถไฟฟ้า โดยได้ทำการผลิตจากโรงงาน J-TREC ในโยโกฮามะ ประเทศญี่ปุ่น มีทั้งหมด 63 ตู้ 21 ขบวน ต่อพ่วงแบบ 3 ตู้ ต่อ 1 ขบวนและสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 ตู้ ต่อ 1 ขบวนในอนาคต โดยมีความจุประมาณ 320 คนต่อตู้ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง
 • ใช้ระบบอาณัติสัญญาณเดินรถด้วยระบบอัตโนมัติจากศูนย์ควบคุมการเดินรถ โดยรองรับการเดินรถทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติโดยมีผู้ควบคุมประจำการ (Semi-automated Operation: STO) และแบบอัตโนมัติโดยไม่มีผู้ควบคุมประจำการ (Unattended Train Operation :UTO) และใช้ระบบเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ เช่นเดียวกับรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน

ศูนย์ซ่อมบำรุงและศูนย์ควบคุมการเดินรถ

โครงการมีศูนย์ซ่อมบำรุงทั้งหมดสองแห่ง ได้แก่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่ ตั้งอยู่บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ใกล้กับสถานีคลองบางไผ่ และศูนย์ซ่อมบำรุงครุใน ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ในพื้นที่ตำบลบางพึง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระบบเดินรถทั้งระบบมีศูนย์ควบคุมการเดินรถกลางอยู่ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีอาคารจอดแล้วจร (Park and Ride) ทั้งหมด 6 แห่ง ประกอบด้วยอาคารที่เปิดให้บริการแล้ว 4 แห่ง ได้แก่สถานีคลองบางไผ่ (ภายในบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่) สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบางรักน้อย-ท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1 (ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์) และอีกสองแห่งในอนาคต ได้แก่สถานีบางปะกอก และสถานีราษฎร์บูรณะ

สถานี

มีทั้งหมด 33 สถานี แบ่งเป็นสถานียกระดับ 23 สถานี (คลองบางไผ่ - เตาปูน/ดาวคะนอง - ครุใน) มีความยาวประมาณ 250 เมตร กว้าง 18 เมตร รูปแบบชานชาลากลางมีประตูกั้นชานชาลาความสูงแบบ Half-Height ออกแบบให้หลบเลี่ยงสาธารณูปโภคใต้ดินและบนดิน และรักษาสภาพผิวจราจรบนถนนมากที่สุด สถานีโดยรวมมีเสายึดสถานีอยู่บริเวณเกาะกลางถนน และสถานีใต้ดิน 10 สถานี (รัฐสภา - สำเหร่) มีความยาวประมาณ 250 เมตร กว้าง 20 เมตร มีประตูกั้นชานชาลาแบบเต็มความสูงทุกสถานี ออกแบบให้มีความคงทนแข็งแรงรองรับต่อการทรุดตัวของผิวดิน และรองรับต่อแรงสั่นสะเทือนหากเกิดเหตุแผ่นดินไหวโดยไม่เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง ทางเข้าสถานีถูกออกแบบให้มีความสูงจากผิวดินประมาณ 1 เมตรเพื่อรองรับต่อเหตุการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยวัดจากสถิติความสูงที่สูงที่สุดของเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร สถานีทั้งหมดของโครงการได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน NFPA 101 และ NFPA 130 ที่เน้นในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ความสะดวกสบายของผู้โดยสาร ผู้สัญจรไปมา ผู้อยู่อาศัยบริเวณสถานี รวมถึงการคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้คอยให้บริการ อาทิ ลิฟต์, บันไดเลื่อน และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

เหตุการณ์อื่นๆ

 • วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.21 น. บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ผู้รับจ้างเดินรถไฟฟ้า ประกาศปิดให้บริการ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี เป็นการชั่วคราว เนื่องจากในช่วงเช้ามีการพบว่าพนักงาน บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ติดเชื้อ SARS-CoV-2 โรคไวรัสโควิด-19 1 ราย รฟม. และ BEM จึงสั่งพักงานพนักงานบนสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีทั้งหมด และให้กักตัวดูอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน เป็นเหตุให้สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีต้องปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดใหญ่และฆ่าเชื้อไวรัสในพื้นที่ และจัดการเดินรถใหม่โดยไม่หยุดจอดที่สถานี และได้จัดพนักงานชุดใหม่เพื่อมาประจำการที่สถานี ก่อนเปิดให้บริการใหม่ในเวลา 16.00 น. ในวันเดียวกัน
 • วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประกาศปรับเวลาปิดให้บริการเวลาจากเดิมเป็น 21.30 น. ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยรถขบวนสุดท้ายจะออกจากปลายทางในวันจันทร์ถึงศุกร์ จากสถานีคลองบางไผ่เวลา 20.52 น. และสถานีเตาปูนเวลา 20.54 น. ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จากสถานีคลองบางไผ่เวลา 20.53 น. และสถานีเตาปูนเวลา 20.52 น. รวมถึงปิดให้บริการอาคารจอดแล้วจรในเวลา 21.30 น. เช่นกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประกาศปรับเวลาปิดให้บริการเวลาจากเดิมเป็น 22.30 น. ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยรถขบวนสุดท้ายจะออกจากปลายทางในวันจันทร์ถึงศุกร์ จากสถานีคลองบางไผ่เวลา 21.52 น. และสถานีเตาปูนเวลา 21.54 น. ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จากสถานีคลองบางไผ่เวลา 21.53 น. และสถานีเตาปูนเวลา 21.52 น. รวมถึงปิดให้บริการอาคารจอดแล้วจรในเวลา 22.30 น. เช่นกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประกาศขยายเวลาปรับเวลาปิดให้บริการเวลาจากเดิมเป็น 22.30 น. ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยรถขบวนสุดท้ายจะออกจากปลายทางในวันจันทร์ถึงศุกร์ จากสถานีคลองบางไผ่เวลา 21.52 น. และสถานีเตาปูนเวลา 21.54 น. ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จากสถานีคลองบางไผ่เวลา 21.53 น. และสถานีเตาปูนเวลา 21.52 น. รวมถึงปิดให้บริการอาคารจอดแล้วจรในเวลา 22.30 น. เช่นกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประกาศปิดให้บริการรถไฟฟ้าทั้งสายเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 14.30 น. ถึง 20.30 น. เนื่องจากมีการนัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มคณะราษฎร พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามคำสั่งของกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (กอร.ฉ.)
 • วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประกาศการปรับเวลาปิดให้บริการเวลาจากเดิมเป็น 21.00 น. ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยรถขบวนสุดท้ายจะออกจากปลายทางในวันจันทร์ถึงศุกร์ จากสถานีคลองบางไผ่เวลา 20.22 น. และสถานีเตาปูนเวลา 20.24 น. ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จากสถานีคลองบางไผ่เวลา 20.23 น. และสถานีเตาปูนเวลา 20.22 น. รวมถึงปิดให้บริการอาคารจอดแล้วจรในเวลา 21.00 น. เช่นกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
 • วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประกาศขยายเวลาการปรับเวลาปิดให้บริการเวลาจากเดิมเป็น 21.00 น. ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยรถขบวนสุดท้ายจะออกจากปลายทางในวันจันทร์ถึงศุกร์ จากสถานีคลองบางไผ่เวลา 20.22 น. และสถานีเตาปูนเวลา 20.24 น. ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จากสถานีคลองบางไผ่เวลา 20.23 น. และสถานีเตาปูนเวลา 20.22 น. รวมถึงปิดให้บริการอาคารจอดแล้วจรในเวลา 21.00 น. เช่นกัน คราวที่ 1 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
 • วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประกาศขยายเวลาการปรับเวลาปิดให้บริการเวลาจากเดิมเป็น 21.00 น. ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยรถขบวนสุดท้ายจะออกจากปลายทางในวันจันทร์ถึงศุกร์ จากสถานีคลองบางไผ่เวลา 20.22 น. และสถานีเตาปูนเวลา 20.24 น. ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จากสถานีคลองบางไผ่เวลา 20.23 น. และสถานีเตาปูนเวลา 20.22 น. รวมถึงปิดให้บริการอาคารจอดแล้วจรในเวลา 21.00 น. เช่นกัน คราวที่ 2 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
 • วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประกาศขยายเวลาการปรับเวลาปิดให้บริการเวลาจากเดิมเป็น 21.00 น. ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยรถขบวนสุดท้ายจะออกจากปลายทางในวันจันทร์ถึงศุกร์ จากสถานีคลองบางไผ่เวลา 20.22 น. และสถานีเตาปูนเวลา 20.24 น. ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จากสถานีคลองบางไผ่เวลา 20.23 น. และสถานีเตาปูนเวลา 20.22 น. รวมถึงปิดให้บริการอาคารจอดแล้วจรในเวลา 21.00 น. เช่นกัน คราวที่ 3 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
 • วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประกาศขยายเวลาการปรับเวลาปิดให้บริการเวลาจากเดิมเป็น 21.00 น. ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยรถขบวนสุดท้ายจะออกจากปลายทางในวันจันทร์ถึงศุกร์ จากสถานีคลองบางไผ่เวลา 20.22 น. และสถานีเตาปูนเวลา 20.24 น. ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จากสถานีคลองบางไผ่เวลา 20.23 น. และสถานีเตาปูนเวลา 20.22 น. รวมถึงปิดให้บริการอาคารจอดแล้วจรในเวลา 21.00 น. เช่นกัน คราวที่ 4 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
 • วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประกาศการปรับเวลาปิดให้บริการเวลาจากเดิมเป็น 22.00 น. ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยรถขบวนสุดท้ายจะออกจากปลายทางในวันจันทร์ถึงศุกร์ จากสถานีคลองบางไผ่เวลา 21.22 น. และสถานีเตาปูนเวลา 21.24 น. ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จากสถานีคลองบางไผ่เวลา 21.23 น. และสถานีเตาปูนเวลา 21.22 น. รวมถึงปิดให้บริการอาคารจอดแล้วจรในเวลา 22.00 น. เช่นกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
 • วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประกาศการปรับเวลาปิดให้บริการเวลาจากเดิมเป็น 23.00 น. ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยรถขบวนสุดท้ายจะออกจากปลายทางในวันจันทร์ถึงศุกร์ จากสถานีคลองบางไผ่เวลา 22.22 น. และสถานีเตาปูนเวลา 22.24 น. ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จากสถานีคลองบางไผ่เวลา 22.23 น. และสถานีเตาปูนเวลา 22.22 น. รวมถึงปิดให้บริการอาคารจอดแล้วจรในเวลา 23.00 น. เช่นกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

โครงการส่วนใต้ (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ-ครุใน) (อยู่ระหว่างเวนคืนที่ดิน)

โครงการช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ-ครุใน เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง พ.ศ. 2538 มาสู่แผนแม่บทฯ พ.ศ. 2547 โดยแก้ไขแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มเดิม (บางกะปิ-สามเสน-ราษฎร์บูรณะ) ช่วงสามเสน (หอสมุดแห่งชาติ)-ราษฎร์บูรณะ และแนวเส้นทางสายสีม่วงเดิม (หอสมุดแห่งชาติ-เตาปูน-บางพูด) ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ นำมารวมกันเป็นเส้นทางสายสีม่วงที่เกิดขึ้นใหม่ และไปเชื่อมต่อกับเส้นทางสายสีม่วงส่วนแรกในช่วงบางใหญ่-เตาปูน

แนวเส้นทาง

เส้นทางส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างอุโมงค์ใต้ดินผสมผสานกับโครงสร้างยกระดับ เริ่มต้นจากโครงสร้างยกระดับของสถานีเตาปูนที่แยกเตาปูนตามแนวถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดเส้นทางช่วงเตาปูน-บางใหญ่ และเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ส่วนต่อขยายบางซื่อ-ท่าพระ จากนั้นมุ่งหน้าลงมาทางทิศใต้โดยลดระดับลงมาใต้ดิน แล้วเบี่ยงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าใกล้แนวถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เข้าสู่แนวถนนสามเสนที่แยกเกียกกาย ลงมาทางทิศใต้ ผ่านแยกบางกระบือ, แยกศรีย่าน เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน โครงข่ายในเมือง ช่วงบางบำหรุ-มักกะสันที่สถานีสามเสน, (แยกซังฮี้) ผ่านหอสมุดแห่งชาติ, แยกเทเวศร์, แยกบางขุนพรหม เลี้ยวซ้ายที่แยกบางลำพูเข้าสู่ถนนพระสุเมรุ เลียบคลองรอบกรุงไปเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ที่สถานีผ่านฟ้าลีลาศ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ก่อนเข้าสู่ถนนมหาไชย ผ่านแยกสำราญราษฎร์ (ประตูผี), แยกเรือนจำ เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-ท่าพระ ที่สถานีสามยอด ก่อนเข้าสู่ถนนจักรเพชร ผ่านย่านการค้าสะพานหัน และพาหุรัด จากนั้นเส้นทางจะลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาในแนวเดียวกับสะพานพระปกเกล้าเข้าสู่ถนนประชาธิปก ผ่านวงเวียนใหญ่ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม ที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ และรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม ที่สถานีวงเวียนใหญ่ แล้วมุ่งหน้าไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ผ่านสำเหร่ แยกมไหสวรรย์ จากนั้นจะยกระดับขึ้นเหนือผิวดินเข้าสู่แยกดาวคะนอง, ถนนสุขสวัสดิ์ ผ่านแยกบางปะแก้ว ซึ่งเป็นจุดตัดถนนพระรามที่ 2, ผ่านย่านบางปะกอก, แยกประชาอุทิศ (กม.9) ไปสิ้นสุดเส้นทางบนถนนสุขสวัสดิ์ ก่อนเข้าเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาสุขสวัสดิ์ สิ้นสุดที่ครุใน (บริเวณใต้สะพานกาญจนาภิเษก) รวมระยะทางทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นเส้นทางใต้ดินประมาณ 12.6 กิโลเมตร และเส้นทางยกระดับประมาณ 11 กิโลเมตร

รายละเอียด

 • สถานี มี 17 สถานี (ไม่รวมสถานีเตาปูน)
  • สถานีใต้ดิน 10 สถานี (ตั้งแต่สถานีรัฐสภาถึงสถานีสำเหร่) ยาวประมาณ 250 เมตร กว้าง 20 เมตร มีประตูกั้นชานชาลา (Platform Screen Doors)
  • สถานียกระดับ 7 สถานี (ตั้งแต่สถานีดาวคะนองถึงสถานีครุใน) ยาวประมาณ 250 เมตร กว้าง 18 เมตร มีประตูกั้นชานชาลา (Platform Screen Doors) ที่สูงขึ้นมาจากพื้นระดับหนึ่ง (half height)
 • ระบบรถไฟฟ้า เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดหนัก (Heavy Rail Transit) มีความจุประมาณ 320 คนต่อตู้ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 50,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง
 • ขนาดราง 1.435 เมตร (European Standard Gauge) โดยมีรางที่ 3 ขนานไปกับรางวิ่งสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวรถ

รายชื่อสถานี

ตัวเอน คือโครงการก่อสร้าง

รหัส ชื่อสถานี โครงสร้าง เชื่อมต่อกับ ที่ตั้ง
PP16 เตาปูน ยกระดับ สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีร่วม) กรุงเทพมหานคร
PP17 รัฐสภา ใต้ดิน
PP18 ศรีย่าน
PP19 วชิรพยาบาล
PP20 หอสมุดแห่งชาติ
PP21 บางขุนพรหม
PP22 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สายสีส้ม อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (โครงการ)
เรือโดยสารคลองแสนแสบ ท่าผ่านฟ้าลีลาศ
PP23 สามยอด สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีร่วม)
อุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา
PP24 สะพานพุทธ ใต้ดิน สายสีทอง ประชาธิปก (โครงการ) กรุงเทพมหานคร
PP25 วงเวียนใหญ่ สายสีแดงเข้ม วงเวียนใหญ่ (โครงการ)
สายสีลม วงเวียนใหญ่
PP26 สำเหร่
PP27 ดาวคะนอง ยกระดับ
PP28 บางปะแก้ว
PP29 บางปะกอก
PP30 แยกประชาอุทิศ
PP31 ราษฎร์บูรณะ
PP32 พระประแดง สมุทรปราการ
PP33 ครุใน

ความคืบหน้า

 • วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2548 นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการระบบขนส่งมวลชนได้ยืนยันว่าจะนำเส้นทางช่วงบางซื่อ-วังบูรพาออกจากแผนงาน ส่วนช่วงวังบูรพา-ราษฎร์บูรณะยังไม่มีความชัดเจน ต้องใช้เวลาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนแนวทางเลือกโครงการทดแทนรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วยระบบบีอาร์ทีที่รัฐมนตรีฯ ได้เสนอไว้ก่อนหน้านี้ ในเส้นทางสะพานพระราม 7ถนนสามเสน-สนามหลวง และเส้นทางวงเวียนใหญ่-ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน-ถนนสุขสวัสดิ์-ราษฎร์บูรณะ ที่ได้เสนอพร้อมกับเส้นทางบางใหญ่-รัตนาธิเบศร์-งามวงศ์วาน-บางเขน ไม่มีปรากฏในแผนงานอื่นอีก
 • พ.ศ. 2551 นายกรัฐมนตรีนายสมัคร สุนทรเวชพยายามปรับเปลี่ยนแผนแม่บท โดยต่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-ราษฎร์บูรณะ ออกไปเป็นบางซื่อ-ราษฎร์บูรณะ-ป้อมพระจุลฯ แต่ส่วนต่อขยายดังกล่าวยังไม่เคยมีการศึกษาความเหมาะสมมาก่อน และทาง สนข. ยังไม่เห็นความเหมาะสมจึงไม่บรรจุไว้ในแผนการศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
 • 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2553 ได้เห็นชอบแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามที่ สนข. เสนอ โดยให้เส้นทางสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-ราษฎร์บูรณะ อยู่ในแผนโครงข่ายเพิ่มเติมระยะ 15 ปี
 • พ.ศ. 2556 มีการปรับเปลี่ยนแนวเส้นทางช่วงต้น จากเดิมที่ผ่านหมู่บ้านเสริมสิน ไปใช้แนวโครงการถนน ง.8 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับ พ.ศ. 2556) ตัดผ่านเขตทหาร เพื่อมุ่งหน้าสู่ สถานีรัฐสภา และทำการขยายปลายทางและย้ายศูนย์ซ่อมบำรุง จากเดิมบริเวณตำบลบางพึ่ง ไปเป็นบริเวณครุใน (บริเวณถนนวงแหวนด้านใต้ข้างด่านเก็บค่าผ่านทางบางพลี-สุขสวัสดิ์ด้านขาเข้าเมือง) และทำการเพิ่มสถานีอีก 2 สถานีคือ สถานีพระประแดง และสถานีครุใน
 • 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการดำเนินโครงการ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนต่อขยาย ระยะทาง 23.6 กิโลเมตร กรอบวงเงินงบประมาณ 101,112 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ใน พ.ศ. 2561 และเปิดให้บริการได้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567
 • ตุลาคม พ.ศ. 2561 บอร์ด รฟม.เปิดให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) ในสายสีม่วงใต้ รูปแบบเดียวกับสายสีม่วง เตาปูน-คลองบางไผ่
 • พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุญาตขอใช้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในการก่อสร้างโครงการบางส่วน จึงจะสามารถที่จะออก พ.ร.ฎ. เวนคืน และเตรียมเวนคืนได้
 • 20 มกราคม พ.ศ. 2563 รฟม. เตรียมเปิดประมูลงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ภายใต้กรอบวงเงินลงทุน 124,959 ล้านบาท โดยจะแบ่งประมูลงานโยธาออกเป็น 6 สัญญา วงเงิน 77,385 ล้านบาท ประกอบด้วย งานใต้ดิน 4 สัญญา ทางยกระดับ 1 สัญญา และระบบราง 1 สัญญา ส่วนงานระบบรถไฟฟ้า 23,064 ล้านบาท ยังอยู่ในระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก บอร์ด รฟม.​ ชุดที่แล้วมีมติให้ รฟม. พิจารณาเปลี่ยนรูปแบบสัญญาเป็นแบบ PPP-Netcost แทนการจ้างเดินรถระยะยาว คาดว่าจะมีการประมูลสายนี้ภายในเดือนมีนาคม 2564
 • 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รฟม เตรียมลงพื้นที่สำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทางโครงการ อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา คาดการณ์จะประมูลเดือนเมษายน 2564 และก่อสร้างได้ภายในเดือนธันวาคม 2564

สัญญาการก่อสร้าง

สัญญาที่ เนื้องาน มูลค่า
(ล้านบาท)
ผู้ชนะการประมูล ความคืบหน้า
1 งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างโครงสร้างส่วนใต้ดิน ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ
ระยะทาง 4.9 กม. (3.04 ไมล์)
18,574.87
2 งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างโครงสร้างส่วนใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-ผ่านฟ้า
ระยะทาง 2.3 กม. (1.43 ไมล์)
15,155.06
3 งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างโครงสร้างส่วนใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพุทธ
ระยะทาง 3.1 กม. (1.93 ไมล์)
14,452.35
4 งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างโครงสร้างส่วนใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง
ระยะทาง 4.0 กม. (2.49 ไมล์)
14,337.80
5 งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงดาวคะนอง-ครุใน
ระยะทาง 9.3 กม. (5.78 ไมล์)
รวมงานก่อสร้างอาคารจอดรถไฟฟ้า และอาคารจอดแล้วจร
12,769.20
6 งานวางระบบราง 3,423.89
7 งานระบบรถไฟฟ้า (เตาปูน-ครุใน)

โครงการส่วนเหนือ (บางใหญ่ - บางบัวทอง)

โครงการช่วงบางใหญ่ - บางบัวทอง เป็นแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อบรรจุลงในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง ระยะที่ 2 หรือ M-Map Phase 2 ซึ่งโครงการส่วนนี้จะมีระยะทาง 3.7 กิโลเมตร ต่อขยายจากปลายสายบริเวณสถานีคลองบางไผ่ ให้ไปบรรจบกับรถไฟฟ้า ช่วงปากเกร็ด - กาญจนาภิเษก บนถนนกาญจนาภิเษก ทั้งนี้เส้นทางดังกล่าวเคยได้รับการพิจารณาในช่วงสมัยที่ นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของเมืองในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง

ส่วนต่อขยายอื่นๆ

แต่หลังจากที่นายสมัคร สุนทรเวช พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ส่วนต่อขยายเพิ่มเติมทั้ง 2 ช่วงก็ไม่มีความคืบหน้า มีความเคลื่อนไหวเฉพาะช่วงคลองบางไผ่-บางซื่อ เท่านั้น

 • เส้นทางช่วง เตาปูน-วังบูรพา ระยะทาง 8 กิโลเมตร รองรับการเดินทางไปยังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ย่านเกียกกาย และไปเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ซึ่งล่าสุดคาดว่าเส้นทางนี้มีแนวโน้มสูงสุดที่จะได้รับเลือกเป็นส่วนต่อขยาย โดยคาดว่าจะใช้วงเงินประมาณ 20,000-24,000 ล้านบาท และจะเสนอ ครม.เพื่ออนุมัติภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553
 • เส้นทางช่วงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ระยะทาง 2 กิโลเมตรจากสถานีคลองบางไผ่ ตามข้อเสนอของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในเวลานั้นเพื่อรองรับประชาชนอำเภอไทรน้อย อำเภอบางเลน และจังหวัดสุพรรณแต่ภายหลังก็ถูกพับโครงการไป

ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า

ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม คือ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM (บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เดิม) ซึ่งเป็นบริษัทที่ชนะการประมูลโครงการสายสีม่วงตามสัญญาที่ 4 งานระบบรถไฟฟ้า หลังจากที่เสนอราคางานเดินรถต่ำกว่า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ถึง 16,000 ล้านบาท โดยขอบเขตงานตามสัญญาดังกล่าว BEM ต้องรับผิดชอบในการจัดหาขบวนรถไฟฟ้า ซึ่ง BEM ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้ามารุเบนิและโตชิบา จัดหาขบวนรถไฟฟ้าเจเทรค ซัสตินา จำนวน 21 ขบวน และว่าจ้าง บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชัน ซิกแนล (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ระบบ Cityflo 650 และระบบ Optiflo เพื่อส่งมอบให้ทาง รฟม. ใช้ประกอบการเดินรถไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตามในช่วงแรกของการเปิดให้บริการ กลับเกิดข้อกังขาขึ้นในส่วนของการเดินรถระหว่างสถานีบางซื่อ-เตาปูน เนื่องจากผู้รับสัมปทานเดิมของสายเฉลิมรัชมงคลคือ BEM ไม่ยอมรับข้อเสนอในการรวมสถานีเตาปูนเข้าเป็นสถานีตามสัญญาสัมปทานและให้หมดอายุสัมปทานพร้อมกันที่ พ.ศ. 2572 เนื่องจาก BEM มองว่าระยะเวลาดังกล่าวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเปลี่ยนระบบ ทำให้เกิดช่องโหว่ของการเชื่อมต่อระบบขึ้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหา คณะรัฐมนตรีจึงเสนอให้เปิดประมูลงานระบบรถไฟฟ้าของส่วนต่อขยายขึ้น โดยให้รวมสถานีเตาปูนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และกำหนดว่าเมื่อได้ผู้ชนะการประมูลแล้ว ผู้ชนะจะต้องวางระบบเพื่อเดินรถ และเปิดระบบให้ BEM สามารถเดินรถในช่วง บางซื่อ-เตาปูน ภายในปีแรกตามสัญญาก่อน แล้วจึงเดินรถทั้งสายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการในปี พ.ศ. 2562 ต่อไป

แต่อย่างไรก็ตามกลับมีการใช้มาตราที่ 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ในการออกคำสั่งให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการเจรจาโดยตรงกับ BEM ว่าด้วยเรื่องของการมอบสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายทั้งสองส่วน และเร่งดำเนินการในส่วนบางซื่อ-เตาปูน ให้เร็วที่สุด โดยผลการเจรจาเป็นอันว่า BEM ตกลงรับสัมปทานโครงการในรูปแบบ PPP-Net Cost ทั้งสองส่วน และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผลการเจรจาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 และได้มีการลงนามในสัญญาสัมปทานฉบับใหม่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในส่วนบางซื่อ-เตาปูน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การให้บริการปกติ

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เปิดให้บริการเดินรถในแต่ละสถานีไม่เท่ากัน โดยเริ่มเดินรถขบวนแรกในเวลา 05.30 น. จากสถานีคลองบางไผ่ และในเวลา 06.00 น. จากสถานีเตาปูน โดยความถี่การเดินรถจะขึ้นอยู่กับเวลา และความหนาแน่นของผู้โดยสาร แต่เวลาปิดให้บริการจะยึดจากรถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายมุ่งหน้าสถานีคลองบางไผ่เคลื่อนออกจากสถานี กล่าวคือเมื่อรถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายออกจากสถานีเตาปูนในเวลา 23.24 น. ก็จะเป็นเวลาปิดสถานี ไล่ไปจนถึงสถานีตลาดบางใหญ่เป็นสถานีสุดท้าย ก็จะเป็นเวลาปิดให้บริการของระบบ

คนพิการ

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เป็นหนึ่งในโครงการรถไฟฟ้าที่สนับสนุนโยบายภาครัฐในการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ถือบัตรผู้พิการ โดยไม่คิดค่าโดยสารกับผู้ถือบัตรผู้พิการที่ออกโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องแจ้งความประสงค์ในการใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ภายในบริเวณทางเข้าสถานี หรือผ่านศูนย์ข้อมูลผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า เพื่อให้พนักงานในสถานีส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นมารับผู้โดยสาร จากนั้นผู้โดยสารจะต้องแจ้งสถานีปลายทางที่จะเดินทาง เพื่อประสานงานในการรับส่งผู้โดยสาร ณ สถานีปลายทางต่อไป หากแต่ผู้โดยสารประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานีกลางคัน ก็พึงทำได้โดยแจ้งพนักงานขับรถไฟฟ้าผ่านระบบอินเตอร์คอมภายในขบวนรถไฟฟ้า

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม สนับสนุนนโยบายลดค่าครองชีพของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ โดยสามารถโดยสารรถไฟฟ้ามหานครได้ฟรีโดยมีงบค่าโดยสารภายในบัตร 500 บาทต่อเดือน ผู้ที่ถือบัตรเวอร์ชัน 2.5 (มีตราสัญลักษณ์แมงมุมที่ด้านหลังบัตร) สามารถนำบัตรดังกล่าวไปเปิดใช้งานได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม หรือสายเฉลิมรัชมงคล เพียงครั้งเดียว ก็สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ ใบนั้นไปแตะเข้าสู่ระบบได้ทันที ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวสามารถติดลบได้เหมือนกับบัตรแมงมุมทั่วไป และจะหักออกจากงบ 500 บาท เมื่อถึงวันตัดรอบบัญชี แต่สำหรับผู้ถือบัตรเวอร์ชัน 3.0 และ 4.0 (มีตราสัญลักษณ์พร้อมท์การ์ดที่ด้านหลังบัตร) สามารถนำบัตรดังกล่าวไปออกเหรียญโดยสารเที่ยวเดียวได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร หากใช้บริการเกินวงเงิน เจ้าหน้าที่จะออกเหรียญโดยสารมูลค่าต่ำสุด (14 บาท) ให้ใช้เดินทาง และต้องชำระส่วนต่างที่สถานีปลายทางก่อนออกจากระบบ

อัตราค่าโดยสาร

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม มีอัตราค่าโดยสารเรียกเก็บตามปกติที่ 14 - 42 บาท คิดตามระยะทางจากสถานีต้นทางไปยังสถานีปลายทาง (ยกเว้นสถานีเตาปูนที่มีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 16 บาท ตามอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)) และมีส่วนลดพิเศษสำหรับบัตรโดยสารประเภทนักเรียน นักศึกษา 10% จากราคาปกติที่ 13 - 38 บาท และส่วนลดพิเศษสำหรับบัตรและเหรียญโดยสารประเภทเด็ก และผู้สูงอายุ 50% จากราคาปกติที่ 7 - 21 บาท

อนึ่ง รฟม. มีตัวเลือกอัตราค่าโดยสารแบบเที่ยวเดินทางให้เลือกใช้สำหรับผู้ที่ใช้บริการ โดยมีอัตราเหมาจ่ายเป็นจำนวนเที่ยวตั้งแต่ 15 - 60 เที่ยว ในราคา 450 - 1,200 บาท เฉลี่ยอยู่ที่เที่ยวละ 20-30 บาท เที่ยวเดินทางมีอายุการใช้งาน 30 วัน สำหรับราคา 450 - 1,100 บาท และ 60 วัน สำหรับราคา 1,200 บาท และมีอายุก่อนการใช้งาน 45 วันนับจากวันที่ซื้อเที่ยวเดินทาง ทั้งนี้เที่ยวเดินทางดังกล่าวไม่สามารถใช้เดินทางในสายเฉลิมรัชมงคลได้ โดยผู้โดยสารที่ใช้เที่ยวเดินทางของสายฉลองรัชธรรม จะต้องชำระค่าโดยสารของสายเฉลิมรัชมงคลนับจากสถานีเตาปูนไปยังสถานีปลายทางในระยะทางสั้นที่สุดแบบเต็มจำนวนโดยไม่ได้รับการหักลบค่าธรรมเนียมแรกเข้า เช่น เดินทางจากสถานีคลองบางไผ่ ไปยังสถานีสวนจตุจักร จะต้องชำระค่าโดยสารเป็นจำนวน 1 เที่ยวเดินทาง และเงินสด 21 บาท

ทั้งนี้ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เป็นระบบรถไฟฟ้าที่เก็บค่าโดยสารโดยคิดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพียงครั้งเดียวเมื่อผู้โดยสารเดินทางข้ามระหว่างสาย โดยผู้โดยสารที่เดินทางข้ามสายจะต้องชำระค่าโดยสารโดยคำนวณจากอัตราค่าโดยสารของสายเฉลิมรัชมงคล บวกกับอัตราค่าโดยสารของสายฉลองรัชธรรม (จากสถานีต้นทางและปลายทางจนถึงสถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีเปลี่ยนเส้นทาง) หักลบด้วยค่าธรรมเนียมแรกเข้า 14 บาท ทำให้อัตราค่าโดยสารสูงสุดอยู่ที่ 70 บาท เมื่อผู้โดยสารเดินทางข้ามสาย และยังมีค่าโดยสารแบบเที่ยวเดินทาง Multiline Pass ในอัตราเหมาจ่ายเป็นจำนวนเที่ยวตั้งแต่ 15 - 50 เที่ยว ในราคา 810 - 2,250 บาท เฉลี่ยอยู่ที่เที่ยวละ 45 - 54 บาท มีอายุการใช้งาน 30 วัน และมีอายุก่อนการใช้งาน 45 วัน เช่นเดียวกับเที่ยวเดินทางของสายฉลองรัชธรรม

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

 1. สำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี และ/หรือ ไม่เกินวันเกิดอายุครบ 14 ปี และมีช่วงความสูงไม่เกิน 90 ซม. ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร
 2. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และ/หรือตั้งแต่วันเกิดอายุครบ 60 ปี จะได้รับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้สูงอายุทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึง 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
 3. สำหรับประชาชนทุกคนในโอกาสวันสำคัญทางราชการเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ฯลฯ โดยสารรถไฟฟ้าโดย ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร ตามเวลา ที่ประกาศกำหนด
 4. สำหรับประชาชนทุกคนในพิธีการสำคัญระดับประเทศ เช่น พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯลฯ โดยสารรถไฟฟ้าโดย ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร ตามเวลา ที่ประกาศกำหนด
 5. สำหรับประชาชนที่เป็นบิดาหรือมารดาในวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ
 6. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปได้รับการยกเว้นค่าโดยสารช่วงวันสงกรานต์ 13-15 เมษายน

บริการอื่นๆ

และในอนาคต เมื่อมีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายด้านใต้ จะมีเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ บริเวณสถานีบางปะกอก (1,800 คัน) และสถานีราษฎร์บูรณะ 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร 1 (800 คัน) และอาคาร 2 (900 คัน) (รวม 2 อาคาร 1,700 คัน) รวมมีอาคารจอดแล้วจรทั้งสิ้น 6 แห่ง

 • โทรศัพท์ มีบริการโทรศัพท์จาก ทีโอที
 1. เอกสารโครงการศึกษาปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : การสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 จัดโดย สนข.
 2. . คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 2009-04-13. สืบค้นเมื่อ2009-05-07.

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
รถไฟฟ, ามหานคร, สายฉลองร, ชธรรม, รถไฟฟ, าสายส, วง, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บางใหญ, เตาป, ราษฎร, รณะ, หร, รถไฟฟ, ามหานคร, สายส, วง, งเร, ยกตามส, กำหนดในแผนแม, บทโครงการระบบขนส, งมวลชนทางรางในกร, งเทพมหานครและปร, มณฑล, เป, นหน, งในโครงการก, อสร, างเส, นทางรถไฟฟ, . rthiffamhankhr saychlxngrchthrrm rthiffasaysimwng phasaxun efadu aekikh rthiffamhankhr saychlxngrchthrrm bangihy etapun rasdrburna hrux rthiffamhankhr saysimwng sungeriyktamsithikahndinaephnaembthokhrngkarrabbkhnsngmwlchnthangranginkrungethphmhankhraelaprimnthl epnhnunginokhrngkarkxsrangesnthangrthiffainrabbrthiffamhankhr ody karrthiffakhnsngmwlchnaehngpraethsithy rfm hrux MRTA rthiffamhankhr saychlxngrchthrrmkhxmulthwiprupaebbrthiffaykradb aelarthiffaitdinrabbrthiffamhankhrsthanaepidihbrikarthitngnnthburi krungethphmhankhr aelasmuthrprakarplaythangsthanikhlxngbangiph sthanikhruincanwnsthani16 epidihbrikar 33 okhrngkar esnthang1ewbistrthiffamhankhr saychlxngrchthrrmkardaeninnganepidemux6 singhakhm ph s 2559 rayathi 1 khlxngbangiph etapun 1 ecakhxngkarrthiffakhnsngmwlchnaehngpraethsithyphudaeninnganbristh thangdwnaelarthiffakrungethph cakd mhachn karrthiffakhnsngmwlchnaehngpraethsithy syyarwmlngthunokhrngkar hmd ph s 2585 sunysxmbarungsunysxmbarungkhlxngbangiph sunysxmbarungyxykhruin inxnakht khbwnrthJ TREC Sustina S24 EMU thnghmd 63 tu khbwnla 3 tu rwm 21 khbwnkhxmulthangethkhnikhrayathang23 kiolemtr 46 6 kiolemtr thngokhrngkar canwnthangwing2rangkwang1 435 mm 4 ft 8 1 2 in saetndardekcrabbcayifrangthisamkhwamerw80 kiolemtr chwomngaephnthiesnthangkhlxngbangiphsunysxmbarungkhlxngbangiphtladbangihysamaeykbangihybangphlubangrkihybangrknxy thaxithithrmaaemnaecaphrayasaphanphranngeklaaeyknnthburi 1bangkrasxsinatal culaeksmsunyrachkarnnthburisichmphu aekhraykrathrwngsatharnsukhaeyktiwannthwngsswangsaysiaedngxxn saphanphraram 6 bangsuxbangsxnetapunsaysinaengin bangoph bangsuxrthsphasriyansamesnbangkhunphrhmphanfasism snamhlwng hlanhlwngsamyxdsinaengin snamkhy wdmngkraemnaecaphrayasaphanphuththsaysiaedngekhm tladphlu khlxngsanwngewiynihysaehrdawkhanxngbangpaaekwbangpakxksaphanphraramekarasdrburnaphrapraaedngkhruinaephnphaphni dukhuyaek esnthangrthiffasayniekidkhuncakkarprbaephnaembthrabbkhnsngmwlchnthangrang ph s 2538 thinaexaesnthangrthiffasayechlimrchmngkhl saysinaengin swntxkhyayedimchwngetapun bangihy saysimwngedim chwnghxsmudaehngchati etapun aelasaysismedim chwngsamesn hxsmudaehngchati rasdrburna maechuxmtxekhadwykn klayepnrthiffaesnthangihmthikahndihepnsaysimwng brrcuinaephnaembth khxngsankngannoybayaelaaephnkarkhnsngaelacracr snkh epnkhrngaerkemuxpi ph s 2547 nam chlxngrchthrrm epnchuxthiphrabathsmedcphrabrmchnkathiebsr mhaphumiphlxdulyedchmharach thrngphrakrunaoprdekla phrarachthanephuxepnchuxxyangepnthangkarkhxngokhrngkarrthiffamhankhr saysimwng rayaaerk saykhlxngbangiph nnthburi etapun mikhwamhmaywa echlimchlxngphrarachathipkkhrxngodythrrm odykarrthiffakhnsngmwlchnaehngpraethsithyidyuneruxngkhxphrarachthanchuxesnthang enuxnginoxkaschlxngsirirachsmbtikhrb 70 pi aelaechlimphraekiyrtismedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath phrabrmrachchnniphnpihlwng inoxkasphrarachphuthimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 7 rxb 12 singhakhm ph s 2559 ephuxepnekiyrtiaelasirimngkhlaekokhrngkar karrthiffakhnsngmwlchnaehngpraethsithy aelaaekprachachnphuekhamaichbrikar 2 pccubnokhrngkarrthiffamhankhr saychlxngrchthrrm saysimwng idaebngkardaeninnganxxkepn 2 swn khuxesnthangchwngetapun bangihy sthanikhlxngbangiph thiepidihbrikarxyangepnthangkaremuxwnthi 6 singhakhm ph s 2559 ewla 14 30 n odyphrabathsmedcphrabrmchnkathiebsr mhaphumiphlxdulyedchmharach thrngphrakrunaoprdeklaoprdkrahmxmih smedcphraknisthathiracheca krmsmedcphraethphrtnrachsuda syambrmrachkumari esdc aethnphraxngkh thrngepnprathaninphithiepidkaredinrth aelakdpumepidrabbrthiffaxyangepnthangkar 3 aelaesnthangchwngetapun khruin 4 5 enuxha 1 phaphrwm 1 1 phunthiesnthangphan 2 aenwesnthang 3 raychuxsthani 4 karechuxmtx 4 1 rthiffamhankhr 4 2 rthiffachanemuxng 4 3 esnthangkarkhmnakhmthangna 4 4 thangedinekhaxakharkhangekhiyng 5 rupaebbkhxngokhrngkar 5 1 sunysxmbarungaelasunykhwbkhumkaredinrth 5 2 singxanwykhwamsadwk 5 3 sthani 6 ehtukarnsakhy 6 1 ehtukarnxun 7 swntxkhyay 7 1 okhrngkarswnit etapun rasdrburna khruin xyurahwangewnkhunthidin 7 1 1 aenwesnthang 7 1 2 raylaexiyd 7 1 3 raychuxsthani 7 1 4 khwamkhubhna 7 1 5 syyakarkxsrang 7 2 okhrngkarswnehnux bangihy bangbwthxng 7 3 swntxkhyayxun 8 karihbrikar 8 1 phuihbrikaredinrthiffa 8 2 karihbrikarpkti 8 3 khnphikar 8 4 phuthuxbtrswsdikaraehngrth 8 5 xtrakhaodysar 8 6 siththipraoychnephimetim 8 7 brikarxun 9 duephim 10 xangxing 11 aehlngkhxmulxunphaphrwm aekikhepnrabbrthiffathimithngokhrngsrangitdinaelaykradb daeninkarody bristh thangdwnaelarthiffakrungethph cakd mhachn inlksnakhxngkarcangedinrthcakkarrthiffakhnsngmwlchnaehngpraethsithy miaenwesnthangthiechuxmoyngkaredinthanginaenwehnux it erimtncak x bangbwthxng c nnthburi chanemuxngdanthistawntkechiyngehnuxkhxngkrungethphmhankhr phan x bangihy aelaemuxngnnthburi ekhasuicklangkrungethph yanbangsux phanyanthisakhyinphunthiemuxngekaekhtdusit aelaekhtphrankhr echn okhrngkarkxsrangrthsphaaehngihmthiekiykkay yanthnnsamesn banglaphu phanfa wngburpha caknnlxditaemnaecaphraya mayngicklangphunthifngthnburi thiwngewiynihy phanyansaehr cxmthxng dawkhanxng bangpakxk aeykprachaxuthis phanekhtrasdrburna chanemuxngdanthisitkhxngkrungethph kxnekhasu x phrapraaedng c smuthrprakar sinsudthibriewnthnnkaycnaphiesk iklsaphankaycnaphiesk rwmrayathang 46 6 kiolemtr 4 5 nbepnesnthangthiphansthanthisakhymakmaythnginphunthi c nnthburi aelakrungethph thngyngchwyechuxmtxkaredinthangcakchanemuxngthngdan c nnthburi aela x phrapraaedng c smuthrprakar ihsamarthekhasuicklangkrungethphmhankhr idxyangsadwksbay aelarwderw phunthiesnthangphan aekikh aekhwng tabl ekht xaephx cnghwdbangrkphthna bangbwthxng nnthburibangrkihyesathnghin bangihybangrknxy ithrma bangkrasx tladkhwy bangekhn emuxngnnthburiwngsswang bangsux bangsux krungethphmhankhrthnnnkhrichysri dusit wchirphyabal swncitrlda dusitwdsamphraya bangkhunphrhm banphanthm tladyxd bwrniews sarayrasdr wngburphaphirmy phrankhrsmedcecaphraya khlxngtnithr khlxngsanwdklyan hiryruci bangyierux bukhkhol dawkhanxng thnburicxmthxng bangmd cxmthxngbangpakxk rasdrburna rasdrburnabangphung bangkhru phrapraaedng smuthrprakaraenwesnthang aekikh sthanikhlxngbangiph epnsthanitnthang epnokhrngsrangykradb erimtncaksthanietapun sungepnsthanirwmkbrthiffasaysinaenginswntxkhyay chwngbangsux thaphra thiaeyketapun tamaenwthnnkrungethph nnthburi munghnaipthangthisehnux phancudtdthangrthifbangsxnsungechuxmtxkbrthifchanemuxngsaysiaedngxxnthisthanirthifbangsxn phanaeykwngsswang cnsudekhtkrungethphmhankhr ekhasuekht t bangekhn x emuxngnnthburi c nnthburi eliywkhwathiaeyktiwannth ekhasuthnntiwannth phanthangekhakrathrwngsatharnsukh eliywsaykxnthungaeykaekhray ekhasuthnnrtnathiebsr munghnaipthangthistawntk echuxmtxkbcuderimtnkhxngesnthangrthiffaomonerl saysichmphu aekhray pakekrd minburi thisthanisunyrachkarnnthburi 6 phansalaklangcnghwdaelasunyrachkarnnthburi caknnkhamaemnaecaphrayathisaphankhukhnanfngthisitkhxngsaphanphranngekla ekhasuphunthi x bangihy phanthangaeyktangradbbangrknxy cudtdthnnrachphvks aelaaeykbangphlu eliywkhwathithangaeyktangradbbangihymunghnaipthangthisehnuxtamthnnkaycnaphiesk phanchumchntladbangihy ipsinsudesnthangbriewnkhlxngbangiph phunthi t bangrkphthna x bangbwthxng c nnthburi rwmrayathangthngsin 23 kiolemtr 7 swnesnthangchwngbangsux etapuninesnthangrthiffasaysinaenginthidaeninkarkxsrangphrxmknnn miesnthangerimtncakxuomngkhitdinkhxngsthanibangsuxkhxngokhrngkarrthiffamhankhrkhunsuradbdinbriewnhnathithakarbristh punsiemntithy cakd mhachn aelaykradbmunghnasaphansungbangsux aelathnnpracharasdr say 2 kxnekhasuchanachalachnlangkhxngsthanietapuntamaenwthistawntk tawnxxk rayathangpraman 1 2 kiolemtr dngnnrthiffasaysimwngcungimidekhasusthanibangsuxodytrng aetechuxmtxkbsaysinaenginchwngdngklawodyekhasuchanchalachnbnkhxngsthanietapuntamaenwthisehnux it sungepnesnthangtxenuxngkbokhrngkarrthiffasaysimwng swntxkhyaychwngetapun rasdrburna thangthisitraychuxsthani aekikh sthani rhssthani cudepliynesnthang wnthiepidihbrikar thitngkhlxngbangiph 6 singhakhm ph s 2559 nnthburitladbangihy samaeykbangihy bangphlu bangrkihy bangrknxy thaxith ithrma saphankhukhnanphranngekla 3 khamaemnaecaphrayasaphanphranngekla 6 singhakhm ph s 2559 nnthburiaeyknnthburi 1 bangkrasx sunyrachkarnnthburi saysichmphu sthanisunyrachkarnnthburi kalngkxsrang saysinatal sthanisunyrachkarnnthburi okhrngkar krathrwngsatharnsukh aeyktiwannth wngsswang krungethphmhankhrbangsxn saysiaedngxxn sthanibangsxnetapun sayechlimrchmngkhl sthanirwm klxngni dukhuyaekkarechuxmtx aekikhrthiffamhankhr aekikh sthanietapun epnsthaniechuxmtxrahwangsaychlxngrchthrrm kbsayechlimrchmngkhl phuodysarsamarthepliynesnthangipyngesnthangxun inrabbrthiffamhankhridthisthanidngtxipni sunyrachkarnnthburi saysichmphu etapun sayechlimrchmngkhl phanfa saysism samyxd sayechlimrchmngkhlrthiffachanemuxng aekikh phuodysarsamarthepliynesnthangipyngrthiffachanemuxngidthisthanidngtxipni bangsxn echuxmtxkbsthanibangsxnkhxngsaysiaedngxxn chwngtlingchn bangsux wngewiynihy echuxmtxkbsthaniwngewiynihykhxngsaysiaedngekhm chwngbangsux mhachyesnthangkarkhmnakhmthangna aekikh phuodysarsamarthepliynesnthangipyngesnthangeruxodysartang idthisthanidngtxipni sthanisaphanphranngekla echuxmtxkbthaphranngekla khxngeruxdwnecaphraya sthaniphanfa echuxmtxkbthaphanfalilas khxngeruxodysarkhlxngaesnaesbthangedinekhaxakharkhangekhiyng aekikh inbangsthani phuodysarsamarthedinekhasuxakharkhangekhiyngphanthangechuxmiddngni tladbangihy esnthrl ewstekt biksi exkstra sakhabangihy sunyrachkarnnthburi exsphlanad siniephlks ngamwngswan aekhray aelaolts sakhartnathiebsr inxnakht bangkrasx biksi suepxresnetxr sakhartnathiebsr 2 orngaermrichmxnd inxnakht aeyknnthburi 1 esnthrl rtnathiebsr inxnakht rupaebbkhxngokhrngkar aekikh thinngphayinkhbwnrthiffa epnrabbrthiffakhnadhnk heavy rail transit thangwing chwngkhlxngbangiph etapun aeladawkhanxng rasdrburna epnaebbykradb sungpraman 17 19 emtrcakphiwthnn ephuxihsamarthkhamphansaphanlxykhnkhamthnn saphanlxyrthynt aelasaphanlxyklbrthid mitxmxxyuklangthnn rayahangtxmxsungsud 40 emtr ephuxldphlkrathbtxkarcracrthnginrahwangkxsrangaelaemuxkxsrangaelwesrc txmxmilksnaoprngbang swyngam imethxatha aelaimpidbngxakharbriewnrimthnn 8 swnchwngrthspha saehr epnaebbitdin swnihyepnxuomngkhkhutikhnantlxdthang ykewnchwngthimienuxthicakdaelamiprachachnxasyhnaaenncaepnxuomngkhediywsxnkn khnadrang 1 435 emtr standard guage odymirangthi 3 khnanipkbrangwingsahrbcaykraaesiffaihkbtwrth 7 twrthichrabbrthiffathiphlitcakpraethsyipun sungthangdwnaelarthiffakrungethphidesntsyyawacang maruebni aela otchiba epnphurbphidchxbinkarcdhakhbwnrthiffa odyidthakarphlitcakorngngan J TREC inoyokhama praethsyipun 9 mithnghmd 63 tu 21 khbwn txphwngaebb 3 tu tx 1 khbwnaelasamarthephimidsungsud 6 tu tx 1 khbwninxnakht 10 odymikhwamcupraman 320 khntxtu 8 samarthrxngrbphuodysaridimnxykwa 50 000 khntxchwomngtxthisthang 7 ichrabbxantisyyanedinrthdwyrabbxtonmticaksunykhwbkhumkaredinrth odyrxngrbkaredinrththngaebbkungxtonmtiodymiphukhwbkhumpracakar Semi automated Operation STO aelaaebbxtonmtiodyimmiphukhwbkhumpracakar Unattended Train Operation UTO aelaichrabbekbkhaodysarxtonmti echnediywkbrthiffamhankhr saysinaengin 7 sunysxmbarungaelasunykhwbkhumkaredinrth aekikh okhrngkarmisunysxmbarungthnghmdsxngaehng idaeksunysxmbarungkhlxngbangiph tngxyubriewnthnnkaycnaphiesk inphunthitablbangrkphthna xaephxbangbwthxng cnghwdnnthburi iklkbsthanikhlxngbangiph aelasunysxmbarungkhruin tngxyubriewnthnnsukhswsdi inphunthitablbangphung xaephxphrapraaedng cnghwdsmuthrprakar rabbedinrththngrabbmisunykhwbkhumkaredinrthklangxyuthisunysxmbarungkhlxngbangiph singxanwykhwamsadwk aekikh mixakharcxdaelwcr Park and Ride thnghmd 6 aehng prakxbdwyxakharthiepidihbrikaraelw 4 aehng idaeksthanikhlxngbangiph phayinbriewnsunysxmbarungkhlxngbangiph sthanisamaeykbangihy sthanibangrknxy thaxith aelasthaniaeyknnthburi 1 danhnasunykarkhaesnthrl rtnathiebsr 7 aelaxiksxngaehnginxnakht idaeksthanibangpakxk aelasthanirasdrburna sthani aekikh mithnghmd 33 sthani aebngepnsthaniykradb 23 sthani khlxngbangiph etapun dawkhanxng khruin mikhwamyawpraman 250 emtr kwang 18 emtr rupaebbchanchalaklangmipratuknchanchalakhwamsungaebb Half Height xxkaebbihhlbeliyngsatharnupophkhitdinaelabndin aelarksasphaphphiwcracrbnthnnmakthisud sthaniodyrwmmiesayudsthanixyubriewnekaaklangthnn aelasthaniitdin 10 sthani rthspha saehr mikhwamyawpraman 250 emtr kwang 20 emtr mipratuknchanchalaaebbetmkhwamsungthuksthani xxkaebbihmikhwamkhngthnaekhngaerngrxngrbtxkarthrudtwkhxngphiwdin aelarxngrbtxaerngsnsaethuxnhakekidehtuaephndinihwodyimekidkhwamesiyhaytxokhrngsrang thangekhasthanithukxxkaebbihmikhwamsungcakphiwdinpraman 1 emtrephuxrxngrbtxehtukarnnathwmthixaccaekidkhuninxnakht odywdcaksthitikhwamsungthisungthisudkhxngehtukarnnathwminkrungethphmhankhr sthanithnghmdkhxngokhrngkaridrbkarxxkaebbtammatrthan NFPA 101 aela NFPA 130 thiennineruxngkhwamplxdphyinchiwitthrphysin khwamsadwksbaykhxngphuodysar phusycripma phuxyuxasybriewnsthani rwmthungkarkhanungthungsphaphaewdlxmkhxngphunthinn phrxmsingxanwykhwamsadwktang iwkhxyihbrikar xathi lift bnideluxn aelasingxanwykhwamsadwksahrbphuphikarehtukarnsakhy aekikhehtukarnxun aekikh wnthi 26 minakhm ph s 2563 ewla 8 21 n bmc thangdwnaelarthiffakrungethph phurbcangedinrthiffa prakaspidihbrikar sthanisunyrachkarnnthburi epnkarchwkhraw enuxngcakinchwngechamikarphbwaphnkngan bmc thangdwnaelarthiffakrungethph tidechux SARS CoV 2 orkhiwrsokhwid 19 1 ray rfm aela BEM cungsngphknganphnknganbnsthanisunyrachkarnnthburithnghmd aelaihkktwduxakarepnrayaewla 14 wn epnehtuihsthanisunyrachkarnnthburitxngpidihbrikarchwkhrawephuxthakhwamsaxadihyaelakhaechuxiwrsinphunthi aelacdkaredinrthihmodyimhyudcxdthisthani 11 12 aelaidcdphnknganchudihmephuxmapracakarthisthani kxnepidihbrikarihminewla 16 00 n inwnediywkn 13 14 wnthi 2 emsayn ph s 2563 rthiffamhankhr saychlxngrchthrrm prakasprbewlapidihbrikarewlacakedimepn 21 30 n tamkhxkahndxxktamkhwaminmatra 9 aehngphrarachkahndkarbriharrachkarinsthankarnchukechin ph s 2548 chbbthi 2 lngwnthi 2 emsayn ph s 2563 odyrthkhbwnsudthaycaxxkcakplaythanginwncnthrthungsukr caksthanikhlxngbangiphewla 20 52 n aelasthanietapunewla 20 54 n inwnesar xathity aelawnhyudnkkhtvks caksthanikhlxngbangiphewla 20 53 n aelasthanietapunewla 20 52 n rwmthungpidihbrikarxakharcxdaelwcrinewla 21 30 n echnkn odymiphltngaetwnthi 3 emsayn ph s 2563 epntnip 15 16 17 wnthi 16 phvsphakhm ph s 2563 rthiffamhankhr saychlxngrchthrrm prakasprbewlapidihbrikarewlacakedimepn 22 30 n tamkhxkahndxxktamkhwaminmatra 9 aehngphrarachkahndkarbriharrachkarinsthankarnchukechin ph s 2548 chbbthi 7 lngwnthi 15 phvsphakhm ph s 2563 odyrthkhbwnsudthaycaxxkcakplaythanginwncnthrthungsukr caksthanikhlxngbangiphewla 21 52 n aelasthanietapunewla 21 54 n inwnesar xathity aelawnhyudnkkhtvks caksthanikhlxngbangiphewla 21 53 n aelasthanietapunewla 21 52 n rwmthungpidihbrikarxakharcxdaelwcrinewla 22 30 n echnkn odymiphltngaetwnthi 17 phvsphakhm ph s 2563 epntnip wnthi 30 phvsphakhm ph s 2563 rthiffamhankhr saychlxngrchthrrm prakaskhyayewlaprbewlapidihbrikarewlacakedimepn 22 30 n tamkhxkahndxxktamkhwaminmatra 9 aehngphrarachkahndkarbriharrachkarinsthankarnchukechin ph s 2548 chbbthi 8 lngwnthi 29 phvsphakhm ph s 2563 odyrthkhbwnsudthaycaxxkcakplaythanginwncnthrthungsukr caksthanikhlxngbangiphewla 21 52 n aelasthanietapunewla 21 54 n inwnesar xathity aelawnhyudnkkhtvks caksthanikhlxngbangiphewla 21 53 n aelasthanietapunewla 21 52 n rwmthungpidihbrikarxakharcxdaelwcrinewla 22 30 n echnkn odymiphltngaetwnthi 1 mithunayn ph s 2563 epntnip wnthi 17 tulakhm ph s 2563 rthiffamhankhr saychlxngrchthrrm prakaspidihbrikarrthiffathngsayepnkarchwkhrawtngaetewla 14 30 n thung 20 30 n enuxngcakmikarndchumnumihykhxngklumkhnarasdr ph s 2563 aelaepniptamkhasngkhxngkxngxanwykarrwmaekikhsthankarnchukechinthimikhwamrayaerng kxr ch wnthi 11 krkdakhm ph s 2564 rthiffamhankhr saychlxngrchthrrm prakaskarprbewlapidihbrikarewlacakedimepn 21 00 n tamkhxkahndxxktamkhwaminmatra 9 aehngphrarachkahndkarbriharrachkarinsthankarnchukechin ph s 2548 chbbthi 27 lngwnthi 10 krkdakhm ph s 2564 odyrthkhbwnsudthaycaxxkcakplaythanginwncnthrthungsukr caksthanikhlxngbangiphewla 20 22 n aelasthanietapunewla 20 24 n inwnesar xathity aelawnhyudnkkhtvks caksthanikhlxngbangiphewla 20 23 n aelasthanietapunewla 20 22 n rwmthungpidihbrikarxakharcxdaelwcrinewla 21 00 n echnkn odymiphltngaetwnthi 12 krkdakhm ph s 2564 epntnip wnthi 19 krkdakhm ph s 2564 rthiffamhankhr saychlxngrchthrrm prakaskhyayewlakarprbewlapidihbrikarewlacakedimepn 21 00 n tamkhxkahndxxktamkhwaminmatra 9 aehngphrarachkahndkarbriharrachkarinsthankarnchukechin ph s 2548 chbbthi 28 lngwnthi 18 krkdakhm ph s 2564 odyrthkhbwnsudthaycaxxkcakplaythanginwncnthrthungsukr caksthanikhlxngbangiphewla 20 22 n aelasthanietapunewla 20 24 n inwnesar xathity aelawnhyudnkkhtvks caksthanikhlxngbangiphewla 20 23 n aelasthanietapunewla 20 22 n rwmthungpidihbrikarxakharcxdaelwcrinewla 21 00 n echnkn khrawthi 1 odymiphltngaetwnthi 20 krkdakhm ph s 2564 epntnip wnthi 2 singhakhm ph s 2564 rthiffamhankhr saychlxngrchthrrm prakaskhyayewlakarprbewlapidihbrikarewlacakedimepn 21 00 n tamkhxkahndxxktamkhwaminmatra 9 aehngphrarachkahndkarbriharrachkarinsthankarnchukechin ph s 2548 chbbthi 30 lngwnthi 1 singhakhm ph s 2564 odyrthkhbwnsudthaycaxxkcakplaythanginwncnthrthungsukr caksthanikhlxngbangiphewla 20 22 n aelasthanietapunewla 20 24 n inwnesar xathity aelawnhyudnkkhtvks caksthanikhlxngbangiphewla 20 23 n aelasthanietapunewla 20 22 n rwmthungpidihbrikarxakharcxdaelwcrinewla 21 00 n echnkn khrawthi 2 odymiphltngaetwnthi 3 singhakhm ph s 2564 epntnip wnthi 29 singhakhm ph s 2564 rthiffamhankhr saychlxngrchthrrm prakaskhyayewlakarprbewlapidihbrikarewlacakedimepn 21 00 n tamkhxkahndxxktamkhwaminmatra 9 aehngphrarachkahndkarbriharrachkarinsthankarnchukechin ph s 2548 chbbthi 32 lngwnthi 28 singhakhm ph s 2564 odyrthkhbwnsudthaycaxxkcakplaythanginwncnthrthungsukr caksthanikhlxngbangiphewla 20 22 n aelasthanietapunewla 20 24 n inwnesar xathity aelawnhyudnkkhtvks caksthanikhlxngbangiphewla 20 23 n aelasthanietapunewla 20 22 n rwmthungpidihbrikarxakharcxdaelwcrinewla 21 00 n echnkn khrawthi 3 odymiphltngaetwnthi 1 knyayn ph s 2564 epntnip wnthi 11 knyayn ph s 2564 rthiffamhankhr saychlxngrchthrrm prakaskhyayewlakarprbewlapidihbrikarewlacakedimepn 21 00 n tamkhxkahndxxktamkhwaminmatra 9 aehngphrarachkahndkarbriharrachkarinsthankarnchukechin ph s 2548 chbbthi 33 lngwnthi 10 knyayn ph s 2564 odyrthkhbwnsudthaycaxxkcakplaythanginwncnthrthungsukr caksthanikhlxngbangiphewla 20 22 n aelasthanietapunewla 20 24 n inwnesar xathity aelawnhyudnkkhtvks caksthanikhlxngbangiphewla 20 23 n aelasthanietapunewla 20 22 n rwmthungpidihbrikarxakharcxdaelwcrinewla 21 00 n echnkn khrawthi 4 odymiphltngaetwnthi 15 knyayn ph s 2564 epntnip wnthi 29 knyayn ph s 2564 rthiffamhankhr saychlxngrchthrrm prakaskarprbewlapidihbrikarewlacakedimepn 22 00 n tamkhxkahndxxktamkhwaminmatra 9 aehngphrarachkahndkarbriharrachkarinsthankarnchukechin ph s 2548 chbbthi 34 lngwnthi 29 knyayn ph s 2564 odyrthkhbwnsudthaycaxxkcakplaythanginwncnthrthungsukr caksthanikhlxngbangiphewla 21 22 n aelasthanietapunewla 21 24 n inwnesar xathity aelawnhyudnkkhtvks caksthanikhlxngbangiphewla 21 23 n aelasthanietapunewla 21 22 n rwmthungpidihbrikarxakharcxdaelwcrinewla 22 00 n echnkn odymiphltngaetwnthi 1 tulakhm ph s 2564 epntnip wnthi 15 tulakhm ph s 2564 rthiffamhankhr saychlxngrchthrrm prakaskarprbewlapidihbrikarewlacakedimepn 23 00 n tamkhxkahndxxktamkhwaminmatra 9 aehngphrarachkahndkarbriharrachkarinsthankarnchukechin ph s 2548 chbbthi 35 lngwnthi 15 tulakhm ph s 2564 odyrthkhbwnsudthaycaxxkcakplaythanginwncnthrthungsukr caksthanikhlxngbangiphewla 22 22 n aelasthanietapunewla 22 24 n inwnesar xathity aelawnhyudnkkhtvks caksthanikhlxngbangiphewla 22 23 n aelasthanietapunewla 22 22 n rwmthungpidihbrikarxakharcxdaelwcrinewla 23 00 n echnkn odymiphltngaetwnthi 16 tulakhm ph s 2564 epntnipswntxkhyay aekikhokhrngkarswnit etapun rasdrburna khruin xyurahwangewnkhunthidin aekikh okhrngkarchwngetapun rasdrburna khruin epnesnthangrthiffathiekidkhuncakkarprbaephnaembthrabbkhnsngmwlchnthangrang ph s 2538 masuaephnaembth ph s 2547 odyaekikhaenwesnthangrthiffasaysismedim bangkapi samesn rasdrburna chwngsamesn hxsmudaehngchati rasdrburna aelaaenwesnthangsaysimwngedim hxsmudaehngchati etapun bangphud chwngetapun hxsmudaehngchati namarwmknepnesnthangsaysimwngthiekidkhunihm aelaipechuxmtxkbesnthangsaysimwngswnaerkinchwngbangihy etapun aenwesnthang aekikh esnthangswnihyepnokhrngsrangxuomngkhitdinphsmphsankbokhrngsrangykradb erimtncakokhrngsrangykradbkhxngsthanietapunthiaeyketapuntamaenwthnnkrungethph nnthburi sungepncudsinsudesnthangchwngetapun bangihy aelaepncudechuxmtxrthiffamhankhr sayechlimrchmngkhl swntxkhyaybangsux thaphra caknnmunghnalngmathangthisitodyldradblngmaitdin aelwebiyngipthangthistawntkechiyngitekhaiklaenwthnnpracharasdr say 1 ekhasuaenwthnnsamesnthiaeykekiykkay lngmathangthisit phanaeykbangkrabux aeyksriyan echuxmtxkbokhrngkarrthiffachanemuxngsaysiaedngxxn okhrngkhayinemuxng chwngbangbahru mkkasnthisthanisamesn aeyksnghi phanhxsmudaehngchati aeykethewsr aeykbangkhunphrhm eliywsaythiaeykbanglaphuekhasuthnnphrasuemru eliybkhlxngrxbkrungipechuxmtxkbokhrngkarrthiffamhankhr saysism thisthaniphanfalilas echingsaphanphanfalilas kxnekhasuthnnmhaichy phanaeyksarayrasdr pratuphi aeykeruxnca echuxmtxkbokhrngkarrthiffamhankhr sayechlimrchmngkhl swntxkhyaychwnghwlaophng thaphra thisthanisamyxd kxnekhasuthnnckrephchr phanyankarkhasaphanhn aelaphahurd caknnesnthangcalxditaemnaecaphrayainaenwediywkbsaphanphrapkeklaekhasuthnnprachathipk phanwngewiynihy echuxmtxkbrthiffachanemuxng saysiaedngekhm thisthanirthifwngewiynihy aelarthiffabithiexs saysilm thisthaniwngewiynihy aelwmunghnaiptamthnnsmedcphraecataksin phansaehr aeykmihswrry caknncaykradbkhunehnuxphiwdinekhasuaeykdawkhanxng thnnsukhswsdi phanaeykbangpaaekw sungepncudtdthnnphraramthi 2 phanyanbangpakxk aeykprachaxuthis km 9 ipsinsudesnthangbnthnnsukhswsdi kxnekhaekhtxaephxphrapraaedng cnghwdsmuthrprakar phanhnahangsrrphsinkhabiksisakhasukhswsdi sinsudthikhruin briewnitsaphankaycnaphiesk rwmrayathangthngsin 23 6 kiolemtr epnesnthangitdinpraman 12 6 kiolemtr aelaesnthangykradbpraman 11 kiolemtr 18 raylaexiyd aekikh sthani mi 17 sthani imrwmsthanietapun sthaniitdin 10 sthani tngaetsthanirthsphathungsthanisaehr yawpraman 250 emtr kwang 20 emtr mipratuknchanchala Platform Screen Doors sthaniykradb 7 sthani tngaetsthanidawkhanxngthungsthanikhruin yawpraman 250 emtr kwang 18 emtr mipratuknchanchala Platform Screen Doors thisungkhunmacakphunradbhnung half height rabbrthiffa epnrabbrthiffakhnadhnk Heavy Rail Transit mikhwamcupraman 320 khntxtu samarthrxngrbphuodysaridimnxykwa 50 000 khntxchwomngtxthisthang 7 khnadrang 1 435 emtr European Standard Gauge odymirangthi 3 khnanipkbrangwingsahrbcaykraaesiffaihkbtwrth 7 raychuxsthani aekikh twexn khuxokhrngkarkxsrang rhs chuxsthani okhrngsrang echuxmtxkb thitng PP16 etapun ykradb sayechlimrchmngkhl sthanirwm krungethphmhankhr PP17 rthspha itdin PP18 sriyan PP19 wchirphyabal PP20 hxsmudaehngchati PP21 bangkhunphrhm PP22 xnusawriyprachathipity saysism xnusawriyprachathipity okhrngkar eruxodysarkhlxngaesnaesb thaphanfalilas PP23 samyxd sayechlimrchmngkhl sthanirwm xuomngkhlxditaemnaecaphraya PP24 saphanphuthth itdin saysithxng prachathipk okhrngkar krungethphmhankhr PP25 wngewiynihy saysiaedngekhm wngewiynihy okhrngkar saysilm wngewiynihy PP26 saehr PP27 dawkhanxng ykradb PP28 bangpaaekw PP29 bangpakxk PP30 aeykprachaxuthis PP31 rasdrburna PP32 phrapraaedng smuthrprakar PP33 khruinkhwamkhubhna aekikh wnthi 6 tulakhm ph s 2548 nayphngsskdi rktphngsiphsal rthmntriwakarkrathrwngkhmnakhm inthanaprathankhnakrrmkarxanwykarokhrngkarrabbkhnsngmwlchnidyunynwacanaesnthangchwngbangsux wngburphaxxkcakaephnngan swnchwngwngburpha rasdrburnayngimmikhwamchdecn txngichewlasuksaraylaexiydephimetim swnaenwthangeluxkokhrngkarthdaethnrthiffasaysimwngdwyrabbbixarthithirthmntri idesnxiwkxnhnani inesnthangsaphanphraram 7 thnnsamesn snamhlwng aelaesnthangwngewiynihy thnnsmedcphraecataksin thnnsukhswsdi rasdrburna thiidesnxphrxmkbesnthangbangihy rtnathiebsr ngamwngswan bangekhn immipraktinaephnnganxunxik ph s 2551 naykrthmntrinaysmkhr sunthrewchphyayamprbepliynaephnaembth odytxkhyayesnthangrthiffasaysimwng chwngbangsux rasdrburna xxkipepnbangsux rasdrburna pxmphracul aetswntxkhyaydngklawyngimekhymikarsuksakhwamehmaasmmakxn aelathang snkh yngimehnkhwamehmaasmcungimbrrcuiwinaephnkarsuksaokhrngkarkxsrangrthiffa 19 8 kumphaphnth ph s 2553 thiprachumkhnakrrmkarcdrabbkarcracrthangbk khcr khrngthi 1 2553 idehnchxbaephnaembthrabbkhnsngmwlchnthangranginekhtkrungethphmhankhraelaprimnthl tamthi snkh esnx odyihesnthangsaysimwng chwngbangsux rasdrburna xyuinaephnokhrngkhayephimetimraya 15 pi ph s 2556 mikarprbepliynaenwesnthangchwngtn cakedimthiphanhmubanesrimsin ipichaenwokhrngkarthnn ng 8 phngemuxngrwmkrungethphmhankhr chbb ph s 2556 tdphanekhtthhar ephuxmunghnasu sthanirthspha aelathakarkhyayplaythangaelayaysunysxmbarung cakedimbriewntablbangphung ipepnbriewnkhruin briewnthnnwngaehwndanitkhangdanekbkhaphanthangbangphli sukhswsdidankhaekhaemuxng aelathakarephimsthanixik 2 sthanikhux sthaniphrapraaedng aelasthanikhruin 25 krkdakhm ph s 2560 khnarthmntrimimtixnumtikardaeninokhrngkar rthiffasaysimwng swntxkhyay rayathang 23 6 kiolemtr krxbwngenginngbpraman 101 112 lanbath khadwacaerimkxsrangidin ph s 2561 aelaepidihbrikaridineduxnphvsphakhm ph s 2567 tulakhm ph s 2561 bxrd rfm epidihexkchnrwmlngthun PPP insaysimwngit rupaebbediywkbsaysimwng etapun khlxngbangiph 20 21 ph s 2562 xyurahwangrxkarphicarnaxnuyatkhxichthidinthrphysinswnphramhakstriyinkarkxsrangokhrngkarbangswn cungcasamarththicaxxk ph r d ewnkhun aelaetriymewnkhunid 22 23 20 mkrakhm ph s 2563 rfm etriymepidpramulngankxsrangrthiffasaysimwngit phayitkrxbwngenginlngthun 124 959 lanbath odycaaebngpramulnganoythaxxkepn 6 syya wngengin 77 385 lanbath prakxbdwy nganitdin 4 syya thangykradb 1 syya aelarabbrang 1 syya swnnganrabbrthiffa 23 064 lanbath yngxyuinrahwangkarharuxrwmkbhnwynganthiekiywkhxng enuxngcak bxrd rfm chudthiaelwmimtiih rfm phicarnaepliynrupaebbsyyaepnaebb PPP Netcost aethnkarcangedinrthrayayaw khadwacamikarpramulsayniphayineduxnminakhm 2564 24 24 kumphaphnth ph s 2564 rfm etriymlngphunthisarwcxsngharimthrphytamaenwsaythangokhrngkar xyurahwangcdetriymexksarprakwdrakha khadkarncapramuleduxnemsayn 2564 aelakxsrangidphayineduxnthnwakhm 2564 25 26 27 syyakarkxsrang aekikh syyathi enuxngan mulkha lanbath phuchnakarpramul khwamkhubhna1 nganxxkaebbkhwbkhukarkxsrangokhrngsrangswnitdin chwngetapun hxsmudaehngchati rayathang 4 9 km 3 04 iml 18 574 872 nganxxkaebbkhwbkhukarkxsrangokhrngsrangswnitdin chwnghxsmudaehngchati phanfa rayathang 2 3 km 1 43 iml 15 155 063 nganxxkaebbkhwbkhukarkxsrangokhrngsrangswnitdin chwngphanfa saphanphuthth rayathang 3 1 km 1 93 iml 14 452 354 nganxxkaebbkhwbkhukarkxsrangokhrngsrangswnitdin chwngsaphanphuthth dawkhanxng rayathang 4 0 km 2 49 iml 14 337 805 ngankxsrangokhrngsrangykradb chwngdawkhanxng khruin rayathang 9 3 km 5 78 iml rwmngankxsrangxakharcxdrthiffa aelaxakharcxdaelwcr 12 769 206 nganwangrabbrang 3 423 897 nganrabbrthiffa etapun khruin okhrngkarswnehnux bangihy bangbwthxng aekikh okhrngkarchwngbangihy bangbwthxng epnaenwesnthangrthiffathiidrbkarsuksaephimetimephuxbrrculnginaephnaembthrabbkhnsngmwlchninkrungethphmhankhraelaphunthitxenuxng rayathi 2 hrux M Map Phase 2 sungokhrngkarswnnicamirayathang 3 7 kiolemtr txkhyaycakplaysaybriewnsthanikhlxngbangiph ihipbrrcbkbrthiffa chwngpakekrd kaycnaphiesk bnthnnkaycnaphiesk thngniesnthangdngklawekhyidrbkarphicarnainchwngsmythi naysmkhr sunthrewch epnnaykrthmntri ephuxepnkarrxngrbkarkhyaytwkhxngemuxnginphunthixaephxbangbwthxng swntxkhyayxun aekikh esnthangchwngrasdrburna phrapraaedng phrasmuthrecdiy pxmphraculcxmekla cakkhxesnxaenakhxngnaysmkhr sunthrewch xditnaykrthmntri esnthangchwngkhlxngbangiph aeykbangbwthxng idrbkarphicarnaephimetimephuxrxngrbkarkhyaytwkhxngemuxngbangbwthxng inchwngkhxngnaysmkhr sunthrewch esnthangchwngaeykbangbwthxng rngsit idrbkarphicarnainxnakht aethlngcakthinaysmkhr sunthrewch phncaktaaehnngnaykrthmntri swntxkhyayephimetimthng 2 chwngkimmikhwamkhubhna mikhwamekhluxnihwechphaachwngkhlxngbangiph bangsux ethann esnthangchwng etapun wngburpha rayathang 8 kiolemtr rxngrbkaredinthangipyngxakharrthsphaaehngihmyanekiykkay aelaipechuxmtxkbokhrngkarrthiffasaysinaengin sunglasudkhadwaesnthangnimiaenwonmsungsudthicaidrbeluxkepnswntxkhyay odykhadwacaichwngenginpraman 20 000 24 000 lanbath aelacaesnx khrm ephuxxnumtiphayineduxnmithunayn ph s 2553esnthangchwngthnnbangkrwy ithrnxy rayathang 2 kiolemtrcaksthanikhlxngbangiph tamkhxesnxkhxng phuwarachkarcnghwdnnthburiinewlannephuxrxngrbprachachnxaephxithrnxy xaephxbangeln aelacnghwdsuphrrnaetphayhlngkthukphbokhrngkarip 28 29 30 karihbrikar aekikhphuihbrikaredinrthiffa aekikh phuihbrikaredinrthiffamhankhr saychlxngrchthrrm khux bristh thangdwnaelarthiffakrungethph cakd mhachn hrux BEM bristh rthiffakrungethph cakd mhachn edim sungepnbrisththichnakarpramulokhrngkarsaysimwngtamsyyathi 4 nganrabbrthiffa hlngcakthiesnxrakhanganedinrthtakwa bristh rabbkhnsngmwlchnkrungethph cakd mhachn hrux BTSC thung 16 000 lanbath odykhxbekhtngantamsyyadngklaw BEM txngrbphidchxbinkarcdhakhbwnrthiffa sung BEM idwacangkickarrwmkhamaruebniaelaotchiba cdhakhbwnrthiffaecethrkh sstina canwn 21 khbwn aelawacang bristh bxmbardiexr thranspxrethchn sikaenl praethsithy cakd tidtngrabbxantisyyanthiekiywkhxng xnidaekrabb Cityflo 650 aelarabb Optiflo ephuxsngmxbihthang rfm ichprakxbkaredinrthiffaxyangepnthangkar xyangirktaminchwngaerkkhxngkarepidihbrikar klbekidkhxkngkhakhuninswnkhxngkaredinrthrahwangsthanibangsux etapun enuxngcakphurbsmpthanedimkhxngsayechlimrchmngkhlkhux BEM imyxmrbkhxesnxinkarrwmsthanietapunekhaepnsthanitamsyyasmpthanaelaihhmdxayusmpthanphrxmknthi ph s 2572 enuxngcak BEM mxngwarayaewladngklawimkhumkhatxkarlngthunepliynrabb thaihekidchxngohwkhxngkarechuxmtxrabbkhun ephuxepnkaraekpyha khnarthmntricungesnxihepidpramulnganrabbrthiffakhxngswntxkhyaykhun odyihrwmsthanietapunekhaepnswnhnungkhxngsyyani aelakahndwaemuxidphuchnakarpramulaelw phuchnacatxngwangrabbephuxedinrth aelaepidrabbih BEM samarthedinrthinchwng bangsux etapun phayinpiaerktamsyyakxn aelwcungedinrththngsayemuxesrcsinokhrngkarinpi ph s 2562 txip aetxyangirktamklbmikarichmatrathi 44 aehngrththrrmnuyaehngrachxanackrithy chbbchwkhraw phuththskrach 2557 inkarxxkkhasngihkarrthiffakhnsngmwlchnaehngpraethsithydaeninkarecrcaodytrngkb BEM wadwyeruxngkhxngkarmxbsmpthanokhrngkarrthiffasaysinaenginswntxkhyaythngsxngswn aelaerngdaeninkarinswnbangsux etapun iherwthisud odyphlkarecrcaepnxnwa BEM tklngrbsmpthanokhrngkarinrupaebb PPP Net Cost thngsxngswn aelakhnarthmntrimimtixnumtiphlkarecrcaemuxwnthi 28 minakhm ph s 2560 aelaidmikarlngnaminsyyasmpthanchbbihmemuxwnthi 31 minakhm ph s 2560 kxnepidihbrikarxyangepnthangkarinswnbangsux etapun emuxwnthi 11 singhakhm ph s 2560 karihbrikarpkti aekikh rthiffamhankhr saychlxngrchthrrm epidihbrikaredinrthinaetlasthaniimethakn odyerimedinrthkhbwnaerkinewla 05 30 n caksthanikhlxngbangiph aelainewla 06 00 n caksthanietapun odykhwamthikaredinrthcakhunxyukbewla aelakhwamhnaaennkhxngphuodysar aetewlapidihbrikarcayudcakrthiffakhbwnsudthaymunghnasthanikhlxngbangiphekhluxnxxkcaksthani klawkhuxemuxrthiffakhbwnsudthayxxkcaksthanietapuninewla 23 24 n kcaepnewlapidsthani ilipcnthungsthanitladbangihyepnsthanisudthay kcaepnewlapidihbrikarkhxngrabb khnphikar aekikh rthiffamhankhr saychlxngrchthrrm epnhnunginokhrngkarrthiffathisnbsnunoybayphakhrthinkarldkhaichcayinkaredinthangkhxngphuthuxbtrphuphikar odyimkhidkhaodysarkbphuthuxbtrphuphikarthixxkodykrathrwngkarphthnasngkhmaelakhwammnkhngkhxngmnusy thngniphuodysarcatxngaecngkhwamprasngkhinkarichbrikarphanrabbothrsphthphayinbriewnthangekhasthani hruxphansunykhxmulphuichbrikarrthiffa ephuxihphnknganinsthanisngecahnathikhunmarbphuodysar caknnphuodysarcatxngaecngsthaniplaythangthicaedinthang ephuxprasannganinkarrbsngphuodysar n sthaniplaythangtxip hakaetphuodysarprasngkhthicaepliynsthaniklangkhn kphungthaidodyaecngphnkngankhbrthiffaphanrabbxinetxrkhxmphayinkhbwnrthiffa phuthuxbtrswsdikaraehngrth aekikh rthiffamhankhr saychlxngrchthrrm snbsnunnoybayldkhakhrxngchiphkhxngphuthuxbtrswsdikaraehngrth odysamarthodysarrthiffamhankhridfriodymingbkhaodysarphayinbtr 500 bathtxeduxn phuthithuxbtrewxrchn 2 5 mitrasylksnaemngmumthidanhlngbtr samarthnabtrdngklawipepidichnganidthihxngcahnaybtrodysarkhxngrthiffamhankhr saychlxngrchthrrm hruxsayechlimrchmngkhl ephiyngkhrngediyw ksamarthnabtrswsdikaraehngrth ibnnipaetaekhasurabbidthnthi thngniwngengindngklawsamarthtidlbidehmuxnkbbtraemngmumthwip aelacahkxxkcakngb 500 bath emuxthungwntdrxbbychi aetsahrbphuthuxbtrewxrchn 3 0 aela 4 0 mitrasylksnphrxmthkardthidanhlngbtr samarthnabtrdngklawipxxkehriyyodysarethiywediywidthihxngcahnaybtrodysar hakichbrikarekinwngengin ecahnathicaxxkehriyyodysarmulkhatasud 14 bath ihichedinthang aelatxngcharaswntangthisthaniplaythangkxnxxkcakrabb xtrakhaodysar aekikh rthiffamhankhr saychlxngrchthrrm mixtrakhaodysareriykekbtampktithi 14 42 bath khidtamrayathangcaksthanitnthangipyngsthaniplaythang ykewnsthanietapunthimixtrakhaodysarerimtnthi 16 bath tamxtrakhaodysarkhxngrthiffamhankhr sayechlimrchmngkhl saysinaengin aelamiswnldphiesssahrbbtrodysarpraephthnkeriyn nksuksa 10 cakrakhapktithi 13 38 bath aelaswnldphiesssahrbbtraelaehriyyodysarpraephthedk aelaphusungxayu 50 cakrakhapktithi 7 21 bath xnung rfm mitweluxkxtrakhaodysaraebbethiywedinthangiheluxkichsahrbphuthiichbrikar odymixtraehmacayepncanwnethiywtngaet 15 60 ethiyw inrakha 450 1 200 bath echliyxyuthiethiywla 20 30 bath ethiywedinthangmixayukarichngan 30 wn sahrbrakha 450 1 100 bath aela 60 wn sahrbrakha 1 200 bath aelamixayukxnkarichngan 45 wnnbcakwnthisuxethiywedinthang thngniethiywedinthangdngklawimsamarthichedinthanginsayechlimrchmngkhlid odyphuodysarthiichethiywedinthangkhxngsaychlxngrchthrrm catxngcharakhaodysarkhxngsayechlimrchmngkhlnbcaksthanietapunipyngsthaniplaythanginrayathangsnthisudaebbetmcanwnodyimidrbkarhklbkhathrrmeniymaerkekha echn edinthangcaksthanikhlxngbangiph ipyngsthaniswnctuckr catxngcharakhaodysarepncanwn 1 ethiywedinthang aelaenginsd 21 bath thngni rthiffamhankhr sayechlimrchmngkhl aelarthiffamhankhr saychlxngrchthrrm epnrabbrthiffathiekbkhaodysarodykhidxtrakhathrrmeniymaerkekhaephiyngkhrngediywemuxphuodysaredinthangkhamrahwangsay odyphuodysarthiedinthangkhamsaycatxngcharakhaodysarodykhanwncakxtrakhaodysarkhxngsayechlimrchmngkhl bwkkbxtrakhaodysarkhxngsaychlxngrchthrrm caksthanitnthangaelaplaythangcnthungsthanietapun sungepnsthaniepliynesnthang hklbdwykhathrrmeniymaerkekha 14 bath thaihxtrakhaodysarsungsudxyuthi 70 bath emuxphuodysaredinthangkhamsay aelayngmikhaodysaraebbethiywedinthang Multiline Pass inxtraehmacayepncanwnethiywtngaet 15 50 ethiyw inrakha 810 2 250 bath echliyxyuthiethiywla 45 54 bath mixayukarichngan 30 wn aelamixayukxnkarichngan 45 wn echnediywkbethiywedinthangkhxngsaychlxngrchthrrm siththipraoychnephimetim aekikh sahrbedkthimixayuimekin 14 pi aela hrux imekinwnekidxayukhrb 14 pi aelamichwngkhwamsungimekin 90 sm idrbkarykewnkhaodysar phusungxayuthimixayutngaet 60 pikhunip aela hruxtngaetwnekidxayukhrb 60 pi caidrbsiththildhyxnkhaodysarechnediywkbphusungxayuthngni tngaetwnthi 3 krkdakhm ph s 2553 thung 2 krkdakhm ph s 2555 sahrbprachachnthukkhninoxkaswnsakhythangrachkarechnkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrinpraethsithy ph s 2554 l odysarrthiffaody idrbkarykewnkhaodysar tamewla thiprakaskahnd sahrbprachachnthukkhninphithikarsakhyradbpraeths echn phrarachphithithwayphraephlingphrabrmsphphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch l odysarrthiffaody idrbkarykewnkhaodysar tamewla thiprakaskahnd sahrbprachachnthiepnbidahruxmardainwnphxaehngchati aelawnaemaehngchati phusungxayuthimixayutngaet 60 pikhunipidrbkarykewnkhaodysarchwngwnsngkrant 13 15 emsaynbrikarxun aekikh xakharcxdaelwcr rthiffamhankhr saychlxngrchthrrmmibrikarxakharcxdrthaelacudcxdrthckryanynt idaek xakharcxdaelwcr 4 aehng khux briewnsthanikhlxngbangiph xyuitxakharsunysxmbarung 1 800 khn sthanisamaeykbangihy 1 772 khn sthanibangrknxy thaxith 1 244 khn sthaniaeyknnthburi 1 470 khn aelainxnakht emuxmikarepidihbrikarrthiffasaysimwngswntxkhyaydanit camiephimxik 2 aehng khux briewnsthanibangpakxk 1 800 khn aelasthanirasdrburna 2 xakhar idaek xakhar 1 800 khn aelaxakhar 2 900 khn rwm 2 xakhar 1 700 khn rwmmixakharcxdaelwcrthngsin 6 aehng othrsphth mibrikarothrsphthcak thioxthiduephim aekikhrthiffainkrungethphmhankhraelaprimnthl rthiffamhankhr rthiffamhankhr sayechlimrchmngkhl rthiffachanemuxngsaysiaedngxxn rthiffachanemuxngsaysiaedngekhm rthiffasaysichmphuxangxing aekikh http www prachachat net news detail php newsid 1462201042 inhlwngphrarachthanchuxrthiffasaysimwng chlxngrchthrrm http www prachachat net news detail php newsid 1462201042 4 0 4 1 exksarokhrngkarsuksaprbaephnaembthrabbkhnsngmwlchnthangranginekhtkrungethphmhankhraelaprimnthl karsmmnarbfngkhwamkhidehnkhrngthi 3 wnthi 19 phvscikayn ph s 2552 cdody snkh 5 0 5 1 ruxaenwrthiffasimwngit etapun rasdrburna khadsrang pi58 esrc pi62 okhrngkarrabbkhnsngmwlchnsaysichmphu odysankngannoybayaelaaephnkarkhnsngaelacracr snkh khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 2009 04 13 subkhnemux 2009 05 07 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 okhrngkarrthiffamhankhr saysimwng chwngbangihy bangsux odykarrthiffakhnsngmwlchnaehngpraethsithy rfm 8 0 8 1 11 khatham khatxb ekiywkbokhrngkarrthiffasaysimwng chwngbangihy bangsux odykarrthiffakhnsngmwlchnaehngpraethsithy rfm Bangkok Purple Line E amp M contract signed Japan group to build train system in Bangkok report dwn pid MRT sthanisunyrachkarnnthburi saysimwng phnkngantidokhwid 19 dwn rthiffasaysimwngpid sthanisunyrachkarnn hlngphbphnkngan MRT tidiwrs MRT saysimwngepidsthanisunyrachkarnnthburi hlngkhaechuxaelw rthiffasaysimwngchidkhaechuxesrc epidihbrikar sthanisunyrachkarnnth aelw MRTepliynewlapidihbrikarrthiffa saysinaenginaelasaysimwng ewla 21 30 n rfm BEM prbewlapidihbrikarrthiffasinaengin mwng epn 21 30 n MRT pidkiomng prbewlaokhwid 19 epid 06 00 pid 21 30 n miphlwnthi 3 emsayn 2563 https www facebook com photo php fbid 564049827022320 amp set a 454958234598147 1073741829 454736764620294 amp type 1 amp relevant count 1 hnesnthangrthiffaiyaemngmum thipruksachiimmikhxmulrxngrb hnngsuxphimphthanesrsthkic wnthi 5 7 kumphaphnth ph s 2552 smkhid erng rfm epidpramulkxsrangsimwngit piddilesnsyyainrthbalni rfm chngbxrd 30 ph y niekhaa PPP edinrthiffasimwngit m kh pramuldwnphraram3echuxmmhachy pihmuluyewnkhun 2 rthiffa 3 hmunl srangsism mwngit skdisyam elngchngkhrm esrsthkic 20 t kh xnumtirthiffasaysism 1 2 aesnlan smtawntk luyewnkhunthidin 500 aeplng rfm ekhaa em y etriymepidpramul rthiffasimwng etapun rasdrburna wngengin 1 aesnlanbath ihthnkxsrangeduxn th kh pini tngepaepidihbrikar mi kh rfm sarwcphunthikxsrangrthiffasaysimwngitkxnewnkhunelngepidpramulpini rfm sarwcphunthiewnkhun srangrthiffa saysimwngit 1 aesnlan elngepidpramulpini xaneruxngnitxthi https www kaohoon com content 426006 saysimwngcxthungbangkrwy ithrnxy ngbsrangrthiffasiekhiywbanethatw chngkhrmxikrxb ithrnxylun rfmkhyayesnthangrthiffasaysimwng rfm ephyrthiffasimwngkhubhna 50 lunesrctamaephn rbsuksathungithrnxyaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb rthiffamhankhr saychlxngrchthrrmewbistrthiffasaysimwng okhrngkarsuksaephuxprbaephnaembthrabbkhnsngmwlchnthangranginekhtkrungethphmhankhraelaprimnthl ph s 2553 2572 ody snkh Archived 2013 05 18 thi ewyaebkaemchchin sankngannoybayaelaaephnkarkhnsngaelacracr snkh okhrngkarswntxkhyayaelasayihm odykarrthiffakhnsngmwlchnaehngpraethsithy rfm 11 khatham khatxb ekiywkbokhrngkarrthiffasaysimwng ody rfm MRTA Extension Purple Line issues krathucak SkyscraperCity Thai Forum MRT Purple Line part 3 krathucak SkyscraperCity Thai Forum aephnthirthiffasaysimwng saysinaengin rthiffamhankhr rthifitdin ekhathungcak https th wikipedia org w index php title rthiffamhankhr saychlxngrchthrrm amp oldid 9712602, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม