fbpx
วิกิพีเดีย

ยูโกสลาเวีย

บทความนี้ต้องการการจัดหน้า จัดหมวดหมู่ ใส่ลิงก์ภายใน หรือเก็บกวาดเนื้อหา ให้มีคุณภาพดีขึ้น คุณสามารถปรับปรุงแก้ไขบทความนี้ได้ และนำป้ายออก พิจารณาใช้ป้ายข้อความอื่นเพื่อชี้ชัดข้อบกพร่อง

ยูโกสลาเวีย (อังกฤษ:Yugoslavia; สลาวิกใต้: Jugoslavija; เซอร์เบีย: Југославија) เป็นชื่ออดีตประเทศบริเวณคาบสมุทรบอลข่านในทวีปยุโรป ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ความหมายของคำว่ายูโกสลาเวียคือ "ดินแดนของชาวสลาฟตอนใต้"

ยูโกสลาเวีย
Jugoslavija
ค.ศ. 1918–ค.ศ. 1941
ค.ศ. 1943–ค.ศ. 1992
เมืองหลวงเบลเกรด
การปกครองราชาธิปไตย (1918–1941)
สหพันธ์สาธารณรัฐ (1945–1992)
รายละเอียด
ประมุขแห่งรัฐ
• 1918–1921 (คนแรก)
ปีเตอร์ที่1
• 1989–1992 (คนสุดท้าย)
Stjepan Mesić
ประวัติศาสตร์
• รวมสหภาพ
1 ธันวาคม ค.ศ. 1918 1918
• เปลี่ยนระบบการปกครอง
29 พฤศจิกายน 1943
• แบ่งแยกประเทศ/สงครามยูโกสลาเวีย
5 เมษายน 1992 1992

เนื้อหา

  1. ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2461 ราชอาณาจักรแห่งชาวเซิร์บ โครแอต และสโลวีน ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2472 จนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ถูกฝ่ายอักษะยึดครอง
  2. 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 (ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2) ภายใต้ชื่อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยยูโกสลาเวีย (DRY) ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวีย (FPRY) และ สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย (SFRY) ในเวลาต่อมา
  3. ในปี พ.ศ. 2535 สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย (FRY) และชื่อยูโกสลาเวียได้เลิกใช้เปลี่ยนชื่อเป็นเซอร์เบียและมอนเตเนโกรในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

การรวมตัวเป็นยูโกสลาเวีย

ชื่อรัฐที่รวมตัวกันในชื่อ ราชอาณาจักรแห่งชาวเซิร์บ โครแอต และสโลวีน กำเนิดขึ้นหลังการล่มสลายของจักรวรรดิ์ออสเตรีย-ฮังการี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย (1918-1943)

โดยมีชื่อก่อนหน้านี้ว่า ราชอาณาจักรแห่งชาวเซิร์บ โครแอต และสโลวีน

สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย (1943-1992)

โดยมีชื่อก่อนหน้านี้ว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยยูโกสลาเวียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวีย ตามลำดับ ถูกก่อตั้งขึ้นโดย จอมพล ทิโท หลังกลุ่มชาวยูโกสลาฟที่ต่อต้านฝั่งอักษะสามารถยึดประเทศของตนคืนได้ ซึ่งยูโกสลาเวียเป็นประเทศเดียวในยุโรปที่สามารถปลดปล่อยดินอดนส่วนใหญ่อณาเขตของตนได้ โดยไม่มีประเทศอื่นช่วยเหลือซึ่งยึดคืนเซอร์เบียได้เมื่อปี ค.ศ.1944 และยึดคืนยูโกสลาเวียทั้งหมดได้ในปี ค.ศ. 1945 สาธารณรัฐประชาชาชนยูโกสลาเวียถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1945 หลังกลุ่มแนวหน้าชาตินำโดยคอมมิวนิสต์ชนะการเลือกตั้ง และลงมัตติถอดบัลลังค์ของพระเจ้าพีเตอร์ที่ 2 แต่พระองค์ทรงปฏิเสธแต่ก็ทำสึ่งใดไม่ได้เพราะทิโทรัฐบาลใหม่ของทิโทได้กุมอำนาจไว้หมดแล้ว

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกร่างขั้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ.1946

ชื่อประเทศ
เซอร์เบีย
นอร์ทมาซิโดเนีย
มอนเตเนโกร
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
โครเอเชีย
สโลวีเนีย

การล่มสลายของอดีตยูโกสลาเวีย

เหตุการณ์แยกตัวกันในอดีตยูโกสลาเวีย

สงครามยูโกสลาเวีย

  • ธงชาติของยูโกสลาเวียช่วงระบอบกษัตริย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2461 - 2486

  • ตราประจำแผ่นดินช่วงระบอบกษัตริย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2461 - 2486

  • ธงชาติในช่วงสังคมนิยม

  • ตราประจำแผ่นดินช่วงสังคมนิยม

  • จากเว็บกระทรวงต่างประเทศ
บทความเกี่ยวกับประเทศ ดินแดน หรือเขตการปกครองนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

ยูโกสลาเวีย
โกสลาเว, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, องการการจ, ดหน, ดหมวดหม, ใส, งก, ภายใน, หร, อเก, บกวาดเน, อหา, ให, ณภาพด, ณสามารถปร, บปร, งแก, ไขบทความน, ได, และนำป, ายออก, จารณาใช, ายข, อความอ, นเพ, อช, ดข, อบกพร, อง, งกฤษ, yugoslavia, สลาว, กใต, jugoslavija, เซอร, . yuokslaewiy phasaxun efadu aekikh bthkhwamnitxngkarkarcdhna cdhmwdhmu islingkphayin hruxekbkwadenuxha ihmikhunphaphdikhun khunsamarthprbprungaekikhbthkhwamniid aelanapayxxk phicarnaichpaykhxkhwamxunephuxchichdkhxbkphrxng yuokslaewiy xngkvs Yugoslavia slawikit Jugoslavija esxrebiy Јugoslaviјa epnchuxxditpraethsbriewnkhabsmuthrbxlkhaninthwipyuorp inchwngkhriststwrrsthi 20 khwamhmaykhxngkhawayuokslaewiykhux dinaednkhxngchawslaftxnit yuokslaewiy Jugoslavijakh s 1918 kh s 1941 kh s 1943 kh s 1992bn thngchati kh s 1918 1941 lang thngchati kh s 1945 1992 bn traaephndin kh s 1918 1941 lang traaephndin 1945 1992 ephlngchati ephlngchatirachxanackryuokslaewiy 1919 1941 source source track track track track track track track track track track track track track track track track eh slaf 1943 1992 source source track track track track emuxnghlwngeblekrdkarpkkhrxngrachathipity 1918 1941 shphnthsatharnrth 1945 1992 raylaexiyd rthediyw rachathipityphayitrththrrmnuy 1918 1929 1931 1939 rthediyw smburnayasiththirachyphayitephdckar 1929 1931 shphnth rachathipityphayitrththrrmnuy 1939 1941 rthbalphldthin 1941 1945 rthbalsngkhmniymchwkhrawxanacehnuxdinaednthiidrbkarpldplxy 1943 1945 shphnth lththimaks elnin tiot rthphrrkhkaremuxngediyw satharnrthsngkhmniym 1945 1990 shphnth rabbrthspha satharnrthrththrrmnuy 1990 1992 pramukhaehngrth 1918 1921 khnaerk pietxrthi1 1989 1992 khnsudthay Stjepan Mesicprawtisastr rwmshphaph1 thnwakhm kh s 1918 1918 epliynrabbkarpkkhrxng29 phvscikayn 1943 aebngaeykpraeths sngkhramyuokslaewiy5 emsayn 1992 1992kxnhna thdiprachxanackresxrebiyrthaehngchawsolwin okhraext aelaesirb okhrexechiysolwieniymasiodeniysatharnrthbxseniyaelaehxresokwinashphnthsatharnrthyuokslaewiykhxsxwx enuxha 1 ladbkarepliynchux 2 prawti 2 1 karrwmtwepnyuokslaewiy 2 2 rachxanackryuokslaewiy 1918 1943 2 3 shphnthsatharnrthsngkhmniymyuokslaewiy 1943 1992 2 4 karlmslaykhxngxdityuokslaewiy 2 5 sngkhramyuokslaewiy 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunladbkarepliynchux aekikhinwnthi 1 thnwakhm ph s 2461 rachxanackraehngchawesirb okhraext aelasolwin sungphayhlngepliynchuxepnrachxanackryuokslaewiy inwnthi 3 tulakhm ph s 2472 cnkrathnginchwngsngkhramolkkhrngthi 2 idthukfayxksayudkhrxng 29 phvscikayn ph s 2488 phayhlngsngkhramolkkhrngthi 2 phayitchux satharnrthprachathipityyuokslaewiy DRY sungidepliynchuxmaepn shphnthsatharnrthprachachnyuokslaewiy FPRY aela shphnthsatharnrthsngkhmniymyuokslaewiy SFRY inewlatxma inpi ph s 2535 shphnthsatharnrthyuokslaewiy FRY aelachuxyuokslaewiyidelikichepliynchuxepnesxrebiyaelamxnetenokrinwnthi 4 kumphaphnth ph s 2546prawti aekikhkarrwmtwepnyuokslaewiy aekikh chuxrththirwmtwkninchux rachxanackraehngchawesirb okhraext aelasolwin kaenidkhunhlngkarlmslaykhxngckrwrrdixxsetriy hngkari phayhlngsngkhramolkkhrngthi 2 rachxanackresxrebiy rachxanackrmxnetenokr rthaehngchawsolwin okhraext aelaesirbrachxanackryuokslaewiy 1918 1943 aekikh odymichuxkxnhnaniwa rachxanackraehngchawesirb okhraext aelasolwin shphnthsatharnrthsngkhmniymyuokslaewiy 1943 1992 aekikh odymichuxkxnhnaniwa satharnrthprachathipityyuokslaewiyaelashphnthsatharnrthprachachnyuokslaewiy tamladb thukkxtngkhunody cxmphl thioth hlngklumchawyuokslafthitxtanfngxksasamarthyudpraethskhxngtnkhunid sungyuokslaewiyepnpraethsediywinyuorpthisamarthpldplxydinxdnswnihyxnaekhtkhxngtnid odyimmipraethsxunchwyehluxsungyudkhunesxrebiyidemuxpi kh s 1944 aelayudkhunyuokslaewiythnghmdidinpi kh s 1945 satharnrthprachachachnyuokslaewiythukkxtngkhunemuxwnthi 11 phvscikayn kh s 1945 hlngklumaenwhnachatinaodykhxmmiwnistchnakareluxktng aelalngmttithxdbllngkhkhxngphraecaphietxrthi 2 aetphraxngkhthrngptiesthaetkthasungidimidephraathiothrthbalihmkhxngthiothidkumxanaciwhmdaelw rththrrmnuychbbihmthukrangkhnemuxwnthi 31 mkrakhm kh s 1946 chuxpraethsesxrebiynxrthmasiodeniymxnetenokrbxseniyaelaehxresokwinaokhrexechiysolwieniykarlmslaykhxngxdityuokslaewiy aekikh ehtukarnaeyktwkninxdityuokslaewiy shphnthsatharnrthyuokslaewiy solwieniy okhrexechiy satharnrthbxseniyaelaehxresokwina nxrthmasiodeniysngkhramyuokslaewiy aekikh dubthkhwamhlk sngkhramyuokslaewiy thngchatikhxngyuokslaewiychwngrabxbkstriy inchwngpi ph s 2461 2486 trapracaaephndinchwngrabxbkstriy inchwngpi ph s 2461 2486 thngchatiinchwngsngkhmniym trapracaaephndinchwngsngkhmniymxangxing aekikhaehlngkhxmulxun aekikhraylaexiydpraethsesxrebiy cakewbkrathrwngtangpraeths bthkhwamekiywkbpraeths dinaedn hruxekhtkarpkkhrxngniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title yuokslaewiy amp oldid 9154254, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม