fbpx
วิกิพีเดีย

ยุคแคมเบรียน

ยุคแคมเบรียน
541 - 485.4 ล้านปีมาแล้ว
O2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณร้อยละ 12.5 (ปริมาตร/ปริมาตร)
(63 % ของยุคปัจจุบัน)
CO2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณ 4500 พีพีเอ็ม
(16 เท่าของยุคก่อนอุตสาหกรรม)
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยในช่วงยุค ประมาณ 21 °C
(สูงกว่าปัจจุบัน 7 °C)
ระดับน้ำทะเล (สูงกว่ายุคปัจจุบัน) สูงจาก 30 ม. ถึง 90 ม.

ยุคอีดีแอคารันยุคแคมเบรียนยุคออร์โดวิเชียน

ยุคแคมเบรียน (อังกฤษ:Cambrian) เป็นธรณีกาลยุคแรกของมหายุคพาลีโอโซอิก อยู่ในช่วง 542 ± 0.3 ล้านปีมาแล้วถึง 488.3 ± 1.7 ล้านปีมาแล้ว ก่อนจะเข้าสู่ยุคออร์โดวิเชียน คำว่าแคมเบรียนตั้งโดย อดัม ซิดก์วิค (Adam Sedgwick) เป็นชื่อโรมันของเวลส์ซึ่งเป็นสถานที่ที่พบหินยุคแคมเบรียนดีที่สุดของอังกฤษ

ยุคแคมเบรียนเป็นช่วงสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบนโลก ก่อนยุคแคมเบรียน สิ่งมีชีวิตนั้นมีขนาดเล็กและเรียบง่าย ก่อนจะค่อยๆเป็นองค์ประกอบซับซ้อนในอีกล้านปีถัดมาก่อนหน้ายุคแคมเบรียน รูปแบบของสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นการ “ระเบิด” ทางชีวภาพ ที่จู่ๆสิ่งมีชีวิตก็เกิดอุบัติมาพร้อมๆกันในช่วงเวลาเดียวกัน ปรากฏการณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cambrian explosion หรือ Biological Big Bang สิ่งมีชีวิตที่บังเกิดขึ้นมีหน้าตาก็ล้วนแปลกประหลาดอัศจรรย์ทั้งสิ้น เป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่ในทะเล เช่น ไทรโลไบต์ เป็นต้น พืชส่วนใหญ่เป็นสาหร่ายสีเขียว ในยุคนี้ไม่พบสิ่งมีชีวิตบนพื้นดิน

 1. กราฟปริมาณออกซิเจนในช่วง 1000 ล้านปี
 2. กราฟปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในตั้งแต่บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
 3. กราฟอุณหภูมิโลกเฉลี่ยตั้งแต่ยุคบรรพกาล
 4. Haq, B. U.; Schutter, SR (2008). "A Chronology of Paleozoic Sea-Level Changes". Science. 322 (5898): 64. doi:. PMID .
 5. Sedgwick, A. (1852). "On the classification and nomenclature of the Lower Paleozoic rocks of England and Wales". Q. J. Geol. Soc. Land. 8: 136–138.
 6. Butterfield, N. J. (2007). "Macroevolution And Macroecology Through Deep Time". Palaeontology 50 (1) : 41–55.
 • Amthor, J. E.; Grotzinger, John P.; Schröder, Stefan; Bowring, Samuel A.; Ramezani, Jahandar; Martin, Mark W.; Matter, Albert (2003). "Extinction of Cloudina and Namacalathus at the Precambrian-Cambrian boundary in Oman". Geology. 31: 431–434. doi:Check |doi= value (help).
 • Ogg, Jim; June, 2004, Overview of Global Boundary Stratotype Sections and Points (GSSPs) Accessed April 30, 2006.
 • Gould, Stephen Jay; Wonderful Life: the Burgess Shale and the Nature of Life (New York: Norton, 1989)
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
ยุคแคมเบรียน
 • - includes information on Cambrian trilobite biostratigraphy
 • (contains numerous Cambrian trilobites)

ยุคแคมเบรียน
คแคมเบร, ยน, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, านป, มาแล, preЄ, เฉล, ยในบรรยากาศในช, วงย, ประมาณร, อยละ, ปร, มาตร, ปร, มาตร, ของย, คป, จจ, เฉล, ยในบรรยากาศในช, วงย, ประมาณ, 4500, เอ, เท, าของย, คก, อนอ, ตสาหกรรม, ณหภ, นผ, วเฉล, ยในช, วงย, ประมาณ, งกว, าป, จจ, ระด, บน, ำท. yukhaekhmebriyn phasaxun efadu aekikh yukhaekhmebriyn 541 485 4 lanpimaaelw PreYe Ye O S D C P T J K Pg NO2 echliyinbrryakasinchwngyukh pramanrxyla 12 5 primatr primatr 1 63 khxngyukhpccubn CO2 echliyinbrryakasinchwngyukh praman 4500 phiphiexm 2 16 ethakhxngyukhkxnxutsahkrrm xunhphumiphunphiwechliyinchwngyukh praman 21 C 3 sungkwapccubn 7 C radbnathael sungkwayukhpccubn sungcak 30 m thung 90 m 4 yukhxidiaexkharn yukhaekhmebriyn yukhxxrodwiechiyn yukhaekhmebriyn xngkvs Cambrian epnthrnikalyukhaerkkhxngmhayukhphalioxosxik xyuinchwng 542 0 3 lanpimaaelwthung 488 3 1 7 lanpimaaelw kxncaekhasuyukhxxrodwiechiyn khawaaekhmebriyntngody xdm sidkwikh Adam Sedgwick epnchuxormnkhxngewlssungepnsthanthithiphbhinyukhaekhmebriyndithisudkhxngxngkvs 5 yukhaekhmebriynepnchwngsakhykhxngkarepliynaeplngkhxngsingmichiwitbnolk kxnyukhaekhmebriyn singmichiwitnnmikhnadelkaelaeriybngay kxncakhxyepnxngkhprakxbsbsxninxiklanpithdmakxnhnayukhaekhmebriyn 6 rupaebbkhxngsingmichiwitmikhwamhlakhlayaelaekidkhunxyangrwderw epnkar raebid thangchiwphaph thicusingmichiwitkekidxubtimaphrxmkninchwngewlaediywkn praktkarndngklaweriykwa Cambrian explosion hrux Biological Big Bang singmichiwitthibngekidkhunmihnataklwnaeplkprahladxscrrythngsin epnsingmichiwitimmikraduksnhlngxasyxyuinthael echn ithrolibt epntn phuchswnihyepnsahraysiekhiyw inyukhniimphbsingmichiwitbnphundinxangxing aekikh krafprimanxxksiecninchwng 1000 lanpi krafprimankharbxnidxxkisdintngaetbrmyukhfaenxorosxik krafxunhphumiolkechliytngaetyukhbrrphkal Haq B U Schutter SR 2008 A Chronology of Paleozoic Sea Level Changes Science 322 5898 64 doi 10 1126 science 1161648 PMID 18832639 Sedgwick A 1852 On the classification and nomenclature of the Lower Paleozoic rocks of England and Wales Q J Geol Soc Land 8 136 138 Butterfield N J 2007 Macroevolution And Macroecology Through Deep Time Palaeontology 50 1 41 55 Amthor J E Grotzinger John P Schroder Stefan Bowring Samuel A Ramezani Jahandar Martin Mark W Matter Albert 2003 Extinction of Cloudina and Namacalathus at the Precambrian Cambrian boundary in Oman Geology 31 431 434 doi 10 1130 0091 7613 2003 031 lt 0431 EOCANA gt 2 0 CO 2 Check doi value help Ogg Jim June 2004 Overview of Global Boundary Stratotype Sections and Points GSSPs http www stratigraphy org gssp htm Accessed April 30 2006 Gould Stephen Jay Wonderful Life the Burgess Shale and the Nature of Life New York Norton 1989 aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb yukhaekhmebriynBiostratigraphy includes information on Cambrian trilobite biostratigraphy Dr Sam Gon s trilobite pages contains numerous Cambrian trilobites Examples of Cambrian Fossils Paleomap Project Report on the web on Amthor and others from Geology vol 31 Weird Life on the Matskxnhna brmyukhophrethxorosxik brmyukhfaenxorosxik 541 Ma pccubnmhayukhphalioxosxik 541 Ma 252 Ma mhayukhmiososxik 252 Ma 66 Ma mhayukhsionosxik 66 Ma pccubnaekhmebriyn xxrodwiechiyn islueriyn dioweniyn kharbxniefxrs ephxremiyn ithraexssik cuaerssik khriethechiys phalioxcin nioxcin khwxethxrnariekhathungcak https th wikipedia org w index php title yukhaekhmebriyn amp oldid 9249613, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม