fbpx
วิกิพีเดีย

ยุคดีโวเนียน (อังกฤษ:Devonian) เป็นยุคที่สี่ของมหายุคพาลีโอโซอิก ยุคนี้เริ่มนับตั้งแต่จุดสิ้นสุดของยุคไซลูเรียน เมื่อประมาณ 419.2±3.2 ล้านปีก่อน และสิ้นสุดลงเมื่อก่อนเริ่มยุคคาร์บอนิเฟอรัส ประมาณ 358.9±0.4 ล้านปีก่อน ยุคนี้ตั้งชื่อตามเดวอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรกที่มีการศึกษาหินของยุคนี้ นักธรณีวิทยาจัดว่ายุคดีโวเนียนนี้เป็นยุคแรกที่มีสิ่งมีชีวิตบนบก และพืชบกเริ่มกระจายเข้าสู่แผ่นดินส่วนใน ทำให้เริ่มมีการก่อตัวเป็นป่าซึ่งจะค่อยๆปกคลุมทวีป ช่วงกลางยุคดีโวเนียน พืชบางชนิดจะเริ่มวิวัฒนาการเป็นพืชมีใบและมีรากที่มั่นคง และปลาได้วิวัฒนาการมามากกว่าออสทราโคเดิร์มแล้ว และยุคนี้มีปลาชุกชุมจึงถูกเรียกว่า ยุคแห่งปลา (Age of Fish) ปลาหลายชนิดได้เริ่มวิวัฒนาการขึ้น ซึ่งภายหลังพวกมันเป็นต้นตระกูลของปลาขนาดใหญ่หลายชนิด ขณะที่ปลามีเกราะได้เริ่มลงจำนวนลงในแหล่งน้ำทุก ๆ แห่ง

ยุคดีโวเนียน
419.2 ± 3.2 – 358.9 ± 0.4 ล้านปีก่อน
แผนที่โลกในช่วงช่วงอายุเอมเชียนตอนต้นของยุคดีโวเนียน (400 ล้านปีก่อน)
วิทยาการลำดับเวลา
−420 —
−415 —
−410 —
−405 —
−400 —
−395 —
−390 —
−385 —
−380 —
−375 —
−370 —
−365 —
−360 —
เหตุฮังเกนเบิร์ก,
การเปลี่ยนสภาพโดยธารน้ำแข็งช่วงอายุฟาเมนเนียน
ไม้พุ่มและต้นไม้
แพร่หลายไปทั่ว
การแบ่งย่อยของยุคดีโวเนียนตาม ICS ปี 2564
มาตราแกนแนวตั้ง: ล้านปีก่อน
นิรุกติศาสตร์
ความเป็นทางการของชื่อทางการ
ชื่อลำลองยุคแห่งเหล่าปลา
ข้อมูลการใช้
เทห์วัตถุโลก
การใช้ระดับภาคทั่วโลก (ICS)
การใช้ช่วงเวลาธรณีกาลของ ICS
การนิยาม
หน่วยวิทยาการลำดับเวลายุค
หน่วยลำดับชั้นหินหินยุค
ความเป็นทางการของช่วงกาลทางการ
คำนิยามขอบล่างการปรากฏระดับอ้างอิงครั้งแรกของแกรฟโตไลต์ Monograptus uniformis
ขอบล่าง GSSPกล็องก์ ปราก เช็กเกีย
49°51′18″N13°47′31″E /49.8550°N 13.7920°E /49.8550; 13.7920
การอนุมัติ GSSP1972
คำนิยามขอบบนการปรากฏระดับอ้างอิงครั้งแรกของโคโนดอนต์ Siphonodella sulcata (ค้นพบว่ามีปัญหาลำดับชั้นหินตามชีวภาพตั้งแต่ปี 2006)
ขอบบน GSSPลาแซร์ ม็องตาญนัวร์ ประเทศฝรั่งเศส
43°33′20″N3°21′26″E /43.5555°N 3.3573°E /43.5555; 3.3573
การอนุมัติ GSSP1990
ข้อมูลชั้นบรรยากาศและภูมิอากาศ
ปริมาณ O2 เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศประมาณ 15 % โดยปริมาตร
(75 % ของปัจจุบัน)
ปริมาณ CO2 เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศประมาณ 2200 ppm
(8 เท่าของยุคก่อนอุตสาหกรรม)
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยประมาณ 20 °C
(สูงกว่าปัจจุบัน 6 °C)
ระดับน้ำทะเลสูงกว่าปัจจุบันค่อนข้างคงที่ที่ประมาณ 189 เมตร และค่อย ๆ ลดลงไปที่ 120 เมตรตลอดทั้งช่วง

บรรพบุรุษของสัตว์สี่ขาได้เริ่มขึ้นมาเดินอยู่บนบก ครีบของพวกมันได้วิวัฒนาการมาเป็นขา ส่วนในทะเล ฉลามดึกดำบรรพ์มีจำนวนมากขึ้นกว่าที่มีในยุคไซลูเรียนและปลายยุคออร์โดวิเชียน ปลายยุคดีโวเนียนได้เกิดการสูญพันธุ์ขึ้น เมื่อประมาณ 375 ล้านปีก่อน การสูญพันธุ์นี้ส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำ ปลามีเกราะและไทรโลไบต์ทั้งหมดสูญพันธุ์

ทวีปในยุคนี้แบ่งเป็นมหาทวีปกอนด์วานา ทางตอนใต้ ทวีปไซบีเรีย ทางตอนเหนือ และเริ่มมีการก่อตัวของทวีปขนาดเล็กที่มีชื่อว่า ยูราเมริกา ในตำแหน่งระหว่างกลางของกอนด์วานาและไซบีเรีย

  1. Parry, S. F.; Noble, S. R.; Crowley, Q. G.; Wellman, C. H. (2011). . Journal of the Geological Society. London: Geological Society. 168 (4): 863–872. doi:.
  2. Kaufmann, B.; Trapp, E.; Mezger, K. (2004). "The numerical age of the Upper Frasnian (Upper Devonian) Kellwasser horizons: A new U-Pb zircon date from Steinbruch Schmidt(Kellerwald, Germany)". The Journal of Geology. 112 (4): 495–501. Bibcode:. doi:.
  3. Algeo, T. J. (1998). "Terrestrial-marine teleconnections in the Devonian: links between the evolution of land plants, weathering processes, and marine anoxic events". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 353 (1365): 113–130. doi:.
  4. . www.stratigraphy.org. International Commission on Stratigraphy.
  5. Chlupáč, Ivo; Hladil, Jindrich (January 2000). . CFS Courier Forschungsinstitut Senckenberg. สืบค้นเมื่อ7 December 2020.
  6. Kaiser, Sandra (1 April 2009). . Newsletters on Stratigraphy. 43 (2): 195–205. doi:. สืบค้นเมื่อ7 December 2020.
  7. Paproth, Eva; Feist, Raimund; Flajs, Gerd (December 1991). (PDF). Episodes. 14 (4): 331–336. doi:.
  8. Haq, B. U.; Schutter, SR (2008). "A Chronology of Paleozoic Sea-Level Changes". Science. 322 (5898): 64–68. Bibcode:. doi:. PMID . S2CID .
  9. Gradstein, Felix M.; Ogg, J. G.; Smith, A. G. (2004). A Geologic Time Scale 2004. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0521786738.
  10. , BBC News.
ก่อนหน้า ตารางธรณีกาล ถัดไป
ยุคไซลูเรียน ยุคดีโวเนียน
(358.9–419.2 ล้านปีก่อน)
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส


คด, โวเน, ยน, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, คด, โวเน, ยน, งกฤษ, devonian, เป, นย, คท, ของมหาย, คพาล, โอโซอ, คน, เร, มน, บต, งแต, ดส, นส, ดของย, คไซล, เร, ยน, เม, อประมาณ, านป, อน, และส, นส, ดลงเม, อก, อนเร, มย, คคาร, บอน, เฟอร, ประมาณ, านป, อน, คน, งช, อตามเดวอน, ประ. yukhdioweniyn phasaxun efadu aekikh yukhdioweniyn xngkvs Devonian epnyukhthisikhxngmhayukhphalioxosxik yukhnierimnbtngaetcudsinsudkhxngyukhislueriyn emuxpraman 419 2 3 2 lanpikxn aelasinsudlngemuxkxnerimyukhkharbxniefxrs praman 358 9 0 4 lanpikxn 9 yukhnitngchuxtamedwxn praethsxngkvs sungepnsthanthiaehngaerkthimikarsuksahinkhxngyukhni nkthrniwithyacdwayukhdioweniynniepnyukhaerkthimisingmichiwitbnbk aelaphuchbkerimkracayekhasuaephndinswnin thaiherimmikarkxtwepnpasungcakhxypkkhlumthwip chwngklangyukhdioweniyn phuchbangchnidcaerimwiwthnakarepnphuchmiibaelamirakthimnkhng aelaplaidwiwthnakarmamakkwaxxsthraokhedirmaelw aelayukhnimiplachukchumcungthukeriykwa yukhaehngpla Age of Fish plahlaychnididerimwiwthnakarkhun sungphayhlngphwkmnepntntrakulkhxngplakhnadihyhlaychnid khnathiplamiekraaiderimlngcanwnlnginaehlngnathuk aehngyukhdioweniyn419 2 3 2 358 9 0 4 lanpikxn PreꞒ Ꞓ O S D C P T J K Pg Naephnthiolkinchwngchwngxayuexmechiyntxntnkhxngyukhdioweniyn 400 lanpikxn withyakarladbewla 420 415 410 405 400 395 390 385 380 375 370 365 360 ph a li o x o s xi kislueriyndi o w e ni y nkharbxniefxrst nk l a ngp l a ylxchokhewiynpraekiynexmechiynixefeliynciewethiynfraseniynfaemneniyn irniyechirt 1 ehtuhngeknebirk karepliynsphaphodytharnaaekhngchwngxayufaemneniyn ehtuekhllwasesxr karsuyphnthusmydioweniyntxnplay 2 imphumaelatnim aephrhlayipthw 3 klumsakdukdabrrphhinchnwnhunshukkaraebngyxykhxngyukhdioweniyntam ICS pi 2564 4 matraaeknaenwtng lanpikxnniruktisastrkhwamepnthangkarkhxngchuxthangkarchuxlalxngyukhaehngehlaplakhxmulkarichethhwtthuolkkarichradbphakhthwolk ICS karichchwngewlathrnikalkhxng ICSkarniyamhnwywithyakarladbewlayukhhnwyladbchnhinhinyukhkhwamepnthangkarkhxngchwngkalthangkarkhaniyamkhxblangkarpraktradbxangxingkhrngaerkkhxngaekrfotilt Monograptus uniformiskhxblang GSSPklxngk prak echkekiy 49 51 18 N 13 47 31 E 49 8550 N 13 7920 E 49 8550 13 7920karxnumti GSSP1972 5 khaniyamkhxbbnkarpraktradbxangxingkhrngaerkkhxngokhondxnt Siphonodella sulcata khnphbwamipyhaladbchnhintamchiwphaphtngaetpi 2006 6 khxbbn GSSPlaaesr mxngtaynwr praethsfrngess 43 33 20 N 3 21 26 E 43 5555 N 3 3573 E 43 5555 3 3573karxnumti GSSP1990 7 khxmulchnbrryakasaelaphumixakaspriman O2 echliyinchnbrryakaspraman 15 odyprimatr 75 khxngpccubn priman CO2 echliyinchnbrryakaspraman 2200 ppm 8 ethakhxngyukhkxnxutsahkrrm xunhphumiphunphiwechliypraman 20 C sungkwapccubn 6 C radbnathaelsungkwapccubnkhxnkhangkhngthithipraman 189 emtr aelakhxy ldlngipthi 120 emtrtlxdthngchwng 8 brrphburuskhxngstwsikhaiderimkhunmaedinxyubnbk khribkhxngphwkmnidwiwthnakarmaepnkha 10 swninthael chlamdukdabrrphmicanwnmakkhunkwathimiinyukhislueriynaelaplayyukhxxrodwiechiyn playyukhdioweniynidekidkarsuyphnthukhun emuxpraman 375 lanpikxn 11 karsuyphnthunisngphlkrathbkbstwna plamiekraaaelaithrolibtthnghmdsuyphnthu thwipinyukhniaebngepnmhathwipkxndwana thangtxnit thwipisbieriy thangtxnehnux aelaerimmikarkxtwkhxngthwipkhnadelkthimichuxwa yuraemrika intaaehnngrahwangklangkhxngkxndwanaaelaisbieriyxangxing aekikh Parry S F Noble S R Crowley Q G Wellman C H 2011 A high precision U Pb age constraint on the Rhynie Chert Konservat Lagerstatte time scale and other implications Journal of the Geological Society London Geological Society 168 4 863 872 doi 10 1144 0016 76492010 043 Kaufmann B Trapp E Mezger K 2004 The numerical age of the Upper Frasnian Upper Devonian Kellwasser horizons A new U Pb zircon date from Steinbruch Schmidt Kellerwald Germany The Journal of Geology 112 4 495 501 Bibcode 2004JG 112 495K doi 10 1086 421077 Algeo T J 1998 Terrestrial marine teleconnections in the Devonian links between the evolution of land plants weathering processes and marine anoxic events Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences 353 1365 113 130 doi 10 1098 rstb 1998 0195 Chart Time Scale www stratigraphy org International Commission on Stratigraphy Chlupac Ivo Hladil Jindrich January 2000 The global stratotype section and point of the Silurian Devonian boundary CFS Courier Forschungsinstitut Senckenberg subkhnemux 7 December 2020 Kaiser Sandra 1 April 2009 The Devonian Carboniferous boundary stratotype section La Serre France revisited Newsletters on Stratigraphy 43 2 195 205 doi 10 1127 0078 0421 2009 0043 0195 subkhnemux 7 December 2020 Paproth Eva Feist Raimund Flajs Gerd December 1991 Decision on the Devonian Carboniferous boundary stratotype PDF Episodes 14 4 331 336 doi 10 18814 epiiugs 1991 v14i4 004 Haq B U Schutter SR 2008 A Chronology of Paleozoic Sea Level Changes Science 322 5898 64 68 Bibcode 2008Sci 322 64H doi 10 1126 science 1161648 PMID 18832639 S2CID 206514545 Gradstein Felix M Ogg J G Smith A G 2004 A Geologic Time Scale 2004 Cambridge Cambridge University Press ISBN 0521786738 Fossil tracks record oldest land walkers BBC News How Do You Have a Mass Extinction Without an Increase in Extinctions kxnhna tarangthrnikal thdipyukhislueriyn yukhdioweniyn 358 9 419 2 lanpikxn yukhkharbxniefxrs kxnhna brmyukhophrethxorosxik brmyukhfaenxorosxik 541 Ma pccubnmhayukhphalioxosxik 541 Ma 252 Ma mhayukhmiososxik 252 Ma 66 Ma mhayukhsionosxik 66 Ma pccubnaekhmebriyn xxrodwiechiyn islueriyn dioweniyn kharbxniefxrs ephxremiyn ithraexssik cuaerssik khriethechiys phalioxcin nioxcin khwxethxrnari ekhathungcak https th wikipedia org w index php title yukhdioweniyn amp oldid 9739143, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม