fbpx
วิกิพีเดีย

ยุคครีเทเชียส

ยุคจูแรสซิกยุคครีเทเชียสยุคพาลีโอจีน

ยุคครีเทเชียส
~145.0 – 66.0 ล้านปีก่อน
วิทยาการลำดับเวลา
−140 —
−130 —
−120 —
−110 —
−100 —
−90 —
−80 —
−70 —
การแบ่งย่อยของยุคครีเทเชียสตาม ICS ปี 2564
มาตราแกนแนวตั้ง: ล้านปีก่อน
นิรุกติศาสตร์
ความเป็นทางการของชื่อทางการ
ข้อมูลการใช้
เทห์วัตถุโลก
การใช้ระดับภาคทั่วโลก (ICS)
การใช้ช่วงเวลาธรณีกาลของ ICS
การนิยาม
หน่วยวิทยาการลำดับเวลายุค
หน่วยลำดับชั้นหินหินยุค
ความเป็นทางการของช่วงกาลทางการ
คำนิยามขอบล่างยังไม่มีการนิยามอย่างเป็นการ
แคนดิเดตคำนิยามขอบล่าง
แหล่งแคนดิเดตคำนิยามขอบล่าง GSSPไม่มี
คำนิยามขอบบนชั้นซึ่งอุดมไปด้วยธาตุอิริเดียมซึ่งเกี่ยวข้องกับการชนครั้งใหญ่ของอุกกาบาตและเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์การสูญพันธุ์ยุคครีเทเชียส–พาลีโอจีนตามมา
ขอบบน GSSPแหล่งเอลเคฟ เอลเคฟ ประเทศตูนิเซีย
36°09′13″N8°38′55″E /36.1537°N 8.6486°E /36.1537; 8.6486
การอนุมัติ GSSP1991
ข้อมูลชั้นบรรยากาศและภูมิอากาศ
ปริมาณ O2 เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศประมาณ 30 % โดยปริมาตร
(150 % ของปัจจุบัน)
ปริมาณ CO2 เฉลี่ยในชั้นบรรยากาศประมาณ 1700 ppm
(6 เท่าของยุคก่อนอุตสาหกรรม)
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยประมาณ 18 °C
(สูงกว่าปัจจุบัน 4 °C)

ยุคครีเทเชียส (อังกฤษ:Cretaceous) เป็นยุคหนึ่งทางธรณีกาลของโลก อยู่ในมหายุคมีโซโซอิก ยุคครีเทเชียสอยู่ถัดจากยุคจูแรสซิก คือประมาณ 145.5 ± 4.0 ล้านปีก่อน และอยู่ก่อนหน้ายุคพาลีโอจีน หรือประมาณ 65.5 ล้านปีก่อนถึง 23.03 ล้านปีก่อน ถือเป็นยุคที่ยาวนานที่สุดและกินเวลาเกือบครึ่งหนึ่งของมหายุคมีโซโซอิก จุดสิ้นสุดของยุคครีเทเชียสเป็นรอยต่อระหว่างมหายุคมีโซโซอิกกับมหายุคซีโนโซอิก

ชื่อ ครีเทเชียส มาจากภาษาลาติน creta แปลว่าชอล์ก ยุคนี้กำหนดโดยนักธรณีวิทยาชาวเบลเยียม ฌ็อง โดมาลิวส์ ดัลลัว (Jean d'Omalius d'Halloy) เมื่อ ค.ศ. 1822 โดยอาศัยชั้นหินในแอ่งปารีส และตั้งชื่อดังกล่าวจากปริมาณชาล์ก ซึ่งเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล โดยเฉพาะค็อคโคลิท ที่พบในยุคครีเทเชียสตอนบน ในทวีปยุโรปและบนเกาะอังกฤษ ยุคครีเทเชียสเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของไดโนเสาร์ และเมื่อปลายยุคครีเทเชียสเมื่อ 65 ล้านปีก่อน เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ทำให้สิ่งมีชีวิตถึง 94% สูญพันธุ์ ซึ่งรวมถึงไดโนเสาร์ด้วย

  1. Super User. . www.stratigraphy.org.
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
ยุคครีเทเชียส


บทความเกี่ยวกับธรณีวิทยานี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

ยุคครีเทเชียส
คคร, เทเช, ยส, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, คจ, แรสซ, คพาล, โอจ, านป, อน, preꞒ, nว, ทยาการลำด, บเวลา, กc, zจ, แรสซ, กค, สพาล, โอจ, นต, นต, ยเบอร, เร, ยเช, ยนเวล, งจ, เน, ยนเฮาเทร, เว, ยนบาร, เรมเม, ยนอ, ปเท, ยนอ, ลเบ, ยนซ, โนมาเน, ยนท, โรเน, ยนโคเน, ยเซ, ยนซานโตเน, . yukhkhriethechiys phasaxun efadu aekikh yukhcuaerssik yukhkhriethechiys yukhphalioxcinyukhkhriethechiys 145 0 66 0 lanpikxn PreꞒ Ꞓ O S D C P T J K Pg Nwithyakarladbewla 140 130 120 110 100 90 80 70 mi o s o s xi kC Zcuaerssikkh ri e th e chi y sphalioxcint x n t nt x n p l a yebxreriyechiynewlngcieniynehaethriewiynbarermemiynxpethiynxlebiynsionmaeniynthuoreniynokheniyesiynsanoteniynkhmpaeniynmasthriechiyn ehtukarnkarsuyphnthu yukhkhriethechiys phalioxcinkaraebngyxykhxngyukhkhriethechiystam ICS pi 2564 1 matraaeknaenwtng lanpikxnniruktisastrkhwamepnthangkarkhxngchuxthangkarkhxmulkarichethhwtthuolkkarichradbphakhthwolk ICS karichchwngewlathrnikalkhxng ICSkarniyamhnwywithyakarladbewlayukhhnwyladbchnhinhinyukhkhwamepnthangkarkhxngchwngkalthangkarkhaniyamkhxblangyngimmikarniyamxyangepnkaraekhndiedtkhaniyamkhxblangaemehlk xingcakhinrun M18r xingcakkhalphioxenllid osn B karpraktradbxangxingkhrngaerkkhxngaexmomint Berriasella jacobiaehlngaekhndiedtkhaniyamkhxblang GSSPimmikhaniyamkhxbbnchnsungxudmipdwythatuxiriediymsungekiywkhxngkbkarchnkhrngihykhxngxukkabataelaepnehtuihekidehtukarnkarsuyphnthuyukhkhriethechiys phalioxcintammakhxbbn GSSPaehlngexlekhf exlekhf praethstuniesiy 36 09 13 N 8 38 55 E 36 1537 N 8 6486 E 36 1537 8 6486karxnumti GSSP1991khxmulchnbrryakasaelaphumixakaspriman O2 echliyinchnbrryakaspraman 30 odyprimatr 150 khxngpccubn priman CO2 echliyinchnbrryakaspraman 1700 ppm 6 ethakhxngyukhkxnxutsahkrrm xunhphumiphunphiwechliypraman 18 C sungkwapccubn 4 C yukhkhriethechiys xngkvs Cretaceous epnyukhhnungthangthrnikalkhxngolk xyuinmhayukhmiososxik yukhkhriethechiysxyuthdcakyukhcuaerssik khuxpraman 145 5 4 0 lanpikxn aelaxyukxnhnayukhphalioxcin hruxpraman 65 5 lanpikxnthung 23 03 lanpikxn thuxepnyukhthiyawnanthisudaelakinewlaekuxbkhrunghnungkhxngmhayukhmiososxik cudsinsudkhxngyukhkhriethechiysepnrxytxrahwangmhayukhmiososxikkbmhayukhsionosxik chux khriethechiys macakphasalatin creta aeplwachxlk yukhnikahndodynkthrniwithyachawebleyiym chxng odmaliws dllw Jean d Omalius d Halloy emux kh s 1822 odyxasychnhininaexngparis aelatngchuxdngklawcakprimanchalk sungepnaekhlesiymkharbxentcakepluxkkhxngstwimmikraduksnhlnginthael odyechphaakhxkhokhlith thiphbinyukhkhriethechiystxnbn inthwipyuorpaelabnekaaxngkvs yukhkhriethechiysepnyukhthirungeruxngthisudkhxngidonesar aelaemuxplayyukhkhriethechiysemux 65 lanpikxn ekidkarsuyphnthukhrngihythaihsingmichiwitthung 94 suyphnthu sungrwmthungidonesardwyxangxing aekikh Super User ICS Chart Time Scale www stratigraphy org aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb yukhkhriethechiysUCMP Berkeley Cretaceous page Bioerosion website at The College of Wooster kxnhna brmyukhophrethxorosxik brmyukhfaenxorosxik 541 Ma pccubnmhayukhphalioxosxik 541 Ma 252 Ma mhayukhmiososxik 252 Ma 66 Ma mhayukhsionosxik 66 Ma pccubnaekhmebriyn xxrodwiechiyn islueriyn dioweniyn kharbxniefxrs ephxremiyn ithraexssik cuaerssik khriethechiys phalioxcin nioxcin khwxethxrnari bthkhwamekiywkbthrniwithyaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul ekhathungcak https th wikipedia org w index php title yukhkhriethechiys amp oldid 9739140, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม