fbpx
วิกิพีเดีย

ภาษาแมนจู

ภาษาแมนจู (แมนจู:ᠮᠠᠨᠵᡠᡤᡳᠰᡠᠨ; manju gisun) (จีนกลาง: 满语; พินอิน: mǎn yǔ หมาน อวี่) เป็นภาษากลุ่มตังกูสิตใกล้สูญพันธุ์ซึ่งมีผู้พูดทางภาคเหนือของประเทศจีน เป็นภาษาแม่ของชาวแมนจู แต่ปัจจุบัน ชาวแมนจูส่วนมากพูดภาษาจีนกลาง และมีผู้พูดเป็นภาษาแม่และพูดได้บ้างน้อยกว่า 70 คน จากผู้มีเชื้อสายแมนจูรวมเกือบ 10 ล้านคน แม้ภาษาซิเบที่มีผู้พูด 40,000 คน แทบเหมือนกับภาษาแมนจูในทุกด้าน แต่ผู้พูดภาษาซิเบ ซึ่งอาศัยอยู่ในมณฑลซินเจียงทางตะวันตกไกล มีเชื้อสายแตกต่างจากชาวแมนจู

แมนจู
ᠠᠨᠵᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ
manju gisun
ประเทศที่มีการพูดจีน
ภูมิภาคมณฑลเฮย์หลงเจียง
จำนวนผู้พูด18 (ไม่ทราบวันที่) (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-2mnc
ISO 639-3mnc

ภาษาแมนจูเป็นภาษารูปคำติดต่อ เขียนจากบนลงล่าง คาดว่าพัฒนามาจากภาษาจูร์เชน มีคำยืมจากภาษามองโกเลียและภาษาจีนจำนวนมาก มีอักษรเป็นของตนเองเรียกว่าอักษรแมนจู ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับอักษรมองโกเลีย โครงสร้างประโยคเป็นแบบประธาน-กรรม-กริยา

เนื้อหา

ภาษาแมนจูเขียนด้วยอักษรแมนจูที่พัฒนามาจากอักษรมองโกล ซึ่งเป็นรูปแบบการเขียนในแนวตั้งของ อักษรอุยกูร์ในยุคก่อนได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลาม, ภาษาแมนจูมีการเขียนด้วยอักษรโรมัน ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Paul Georg von Möllendorff, บรรพบุรุษของชาวแมนจูคือชาวจูร์เชนประดิษฐ์อักษรจูร์เชนขึ้นใช้ โดยพัฒนามาจากอักษรคีตัน ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างอักษรแมนจูกับอักษรจูร์เชน

ราชวงศ์ชิงเรียกภาษาแมนจูว่า "ชิงเหวิน" 清文 หรือ "ชิงอวี่" 清語 ("ภาษาชิง") และ "กว๋ออวี่" 國語 ("ภาษาแห่งชาติ") ซึ่งเป็นชื่อที่ราชวงศ์ก่อน ๆ ที่ไม่ใช่ราชวงศ์ฮั่นใช้เรียกภาษาของตัวเอง คำว่า "กว๋อ" ("ชาติ") มักใช้เรียกภาษาในเอกสารแมนจูว่า "กว๋อเหวิน" 國文 หรือ "กว๋ออวี่" 國語 ในสนธิสัญญาเนียร์ชินสก์ฉบับภาษาแมนจู คำว่า "ภาษาจีน" (Dulimbai gurun i bithe) ใช้กล่าวถึงสามภาษาคือ ภาษาจีน ภาษาแมนจู และภาษามองโกล โดยไม่ได้ใช้เรียกแค่ภาษาเดียว ปัจจุบัน คำว่า "กว๋ออวี่" หมายถึงภาษาจีน

สัญลักษณ์ของชาวแมนจู
ชื่อที่เป็นทางการสำหรับจีนในภาษาแมนจู อ่านว่า "Dulimbai gurun".

ภาษาแมนจูเป็นภาษาสำคัญในสมัยราชวงศ์ชิง แต่ชาวแมนจูกลับหันมาใช้ภาษาจีนมากขึ้น และเริ่มสูญเสียภาษาของตนเอง และต้องมีการอนุรักษ์ภาษา ใน พ.ศ. 2315 จักพรรดิเฉียนหลงพบว่าข้าราชการชาวแมนจูจำนวนมากไม่เข้าใจภาษาแมนจู จักรพรรดิเจียกิง (พ.ศ. 2325 – 2363) กล่าวเช่นกันว่าข้าราชการไม่เข้าใจและเขียนภาษาแมนจูไม่ได้ เมื่อราว พ.ศ. 2442 – 2443 พบว่าในเฮยหลงเจียงมีชายชาวแมนจูที่อ่านภาษาแมนจูได้เพียง 1% และพูดได้เพียง 0.2% ในราว พ.ศ. 2449 – 2450 ราชวงศ์ชิงได้จัดให้มีการศึกษาภาษาแมนจู และใช้ภาษาแมนจูเป็นคำสั่งทางทหาร

การใช้ภาษาแมนจูในสถานะภาษาราชการในสมัยราชวงศ์ชิงลดลงเรื่อยๆ ในช่วงต้นของราชวงศ์ เอกสารที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองหรือเป็นหัวข้อทางการจะเขียนเป็นภาษาแมนจูไม่ใช้ภาษาจีน บันทึกลักษณะนี้ยังคงเขียนต่อมาจนถึงปีท้ายๆของราชวงศ์ที่สิ้นสุดใน พ.ศ. 2455 เอกสารภาษาแมนจูยังถูกเก็บรักษาในฐานะเอกสารสำคัญสมัยราชวงศ์ชิง ในปัจจุบัน ตัวเขียนภาษาแมนจูยังเห็นได้ในสถาปัตยกรรมของนครต้องห้าม สัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์จะเขียนทั้งในภาษาแมนจูและภาษาจีน ภาษานี้ใช้ในการออกคำสั่งทางทหารจนถึง พ.ศ. 2421

ภาพสลักในนครต้องห้าม ใน ปักกิ่ง, ประเทศจีน ทั้งในภาษาจีน(ซ้าย, qián qīng mén) และภาษาแมนจู(ขวา, kiyan cing men)

นักวิชาการชาวยุโรป

นักวิชาการชาวยุโรปในพุทธศตวรรษที่ 23 ที่ไม่สามารถอ่านภาษาจีนเพราะระบบการเขียนที่ซับซ้อนเลือกที่จะแปลจากภาษาแมนจูหรือใช้รูปแบบที่มีภาษาแมนจูคู่ขนานอยู่ด้วย โดยกล่าวว่าภาษาแมนจูเป็นหน้าต่างในการเข้าไปศึกษาวรรณคดีจีน นักวิชาการด้านจีนชาวรัสเซียได้ศึกษาภาษาแมนจูเช่นกัน หลังจากที่มาจัดตั้งนิกายรัสเซียนออร์ธอดอกซ์ในปักกิ่ง มีการแปลเอกสารจากภาษาแมนจู และทำพจนานุกรมภาษาแมนจู-จีน มีการสอนการแปลภาษาแมนจูในอินกุตส์ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 23 และสอนต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ชาวยุโรปได้ใช้การถอดคำในภาษาจีนด้วยอักษรแมนจู เพื่อช่วยในการออกเสียงภาษาจีนซึ่งนิยมใช้มากกว่าระบบที่ใช้อักษรโรมัน

ในปัจจุบันมีผู้พูดภาษาแมนจูเหลือน้อยมาก โดยในแมนจูเรียไม่มีผู้พูดภาษานี้แล้ว หันมาพูดภาษาจีนกันทั้งสิ้น กลุ่มผู้ใช้ภาษาแมนจูเป็นภาษาแม่เหลืออยู่ในหมู่บ้าน Sanjiazi ในเฮยหลงเจียง และมีผู้พูดภาษานี้อีกเล็กน้อยในตำบลไอฮุย ในเขตปกครองตนเอง Heihe

จริงๆแล้วรูปแบบสมัยใหม่ของภาษานี้คือภาษาซิเบของชาวซิเบที่อาศัยในซินเจียง และอพยพมาอยู่ในจักรวรรดิชิง เมื่อ พ.ศ. 2307 ภาษาซิเบสมัยใหม่ใกล้เคียงกับภาษาแมนจู แม้ว่าจะมีความแตกต่างบ้างในการเขียนและการออกเสียง ภาษาซิเบมีการสอนเป็นภาษาที่สองในวิทยาลัยครูอีลีในเขตปกครองตนเองอีลีคาซัค มณฑลซินเจียง]] มีการออกอากาศทางโทรทัศน์เป็นครั้งคราวด้วยภาษาซิเบ ประมาณสองครั้งต่อสัปดาห์ มีหลายแห่งในประเทศจีนที่สอนภาษาแมนจู หลายโรงเรียนในเฮยหลงเจียงเริ่มมีการสอนวิชาภาษาแมนจูในมหาวิทยาลัยเฮยหลงเจียงมีศูนย์วิจัยภาษาแมนจู และมีความพยายามฟื้นฟูภาษาแมนจู

ภาษาเขียนของภาษาแมนจูจัดเป็นภาษาพยางค์เปิด เพราะมีเสียงตัวสะกดได้เสียงเดียวคือ /n/ ซึ่งคล้ายกับภาษาจีนกลางในปักกิ่ง และภาษาญี่ปุ่น คำดั้งเดิมในภาษาจึงลงท้ายด้วยเสียงสระทั้งหมด ลักษณะเช่นนี้พบได้ในทุกสำเนียง แต่พบมากที่สุดในสำเนียงใต้ที่กลายมาเป็นภาษาเขียน

สระ

ระบบสระของภาษาแมนจูมีสระเป็นกลาง (([i] และ [u]) ที่มีอิสระที่จะปรากฏกับสระใดๆก็ได้ สระหน้า [e] จะไม่ปรากฏร่วมกับสระหลัง ([o] และ [a]) สระ [ū] จัดเป็นสระหลัง แต่บางครั้งก็ปรากฏร่วมกับสระ [e] ได้ ส่วนในภาษาซิเบจะออกเสียงเป็น [u]

การเปลี่ยนเสียงสระ

การเปลี่ยนเสียงสระในภาษาแมนจูอธิบายได้ด้วยหลักของอี้จิง โดยสระหน้าเป็นพยางค์หยิน ส่วนสระหลังเป็นพยางค์หยาง ซึ่งเป็นเพราะคำที่ใช้สระหน้ามักเป็นเพศหญิง และคำที่ใช้สระหลังมักเป็นเพศชาย จึงมีคู่ของคำในภาษาที่เมื่อเปลี่ยนสระจะเปลี่ยนเพศของคำด้วย เช่น hehe (ผู้หญิง) และ haha (ผู้ชาย) หรือ eme (แม่) และ ama (พ่อ)

ภาษาแมนจูมีคำยืมจำนวนมากจากภาษาจีน มีสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้แสดงสระของคำยืมจากภาษาจีน และสัญลักษณ์สำหรับพยัญชนะที่ใช้เฉพาะในคำยืมจากภาษาจีน นอกจากนั้นยังมีคำยืมจากภาษามองโกเลียด้วย

ประโยค

คำคุณศัพท์นำหน้าด้วยคำนามที่ขยาย การเรียงประโยคเป็นแบบประธาน-กรรม-กริยา มีการใช้สัญลักณ์การกควบคู่กับปรบท เช่น

bi tere niyalma+i emgi gene+he

ฉัน คนนั้น+GEN กับ ไป+PAST

ฉันไปกับคนนั้น

สองประโยคต่อไปนี้สามารถรวมเข้าด้วยกันด้วย converb ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการกระทำรองเข้ากับการกระทำหลัก เช่น

tere sargan boo ci tuci+ke

นั้น ผู้หญิง บ้าน ABL ไป.ออก+PAST.FINITE

ผู้หญิงคนนั้นออกมาจากบ้าน

tere sargan hoton de gene+he

นั้น ผู้หญิง เมือง DAT ไป+PAST.FINITE

ผู้หญิงคนนั้นไปในเมือง

tere sargan boo ci tuci+fi, hoton de gene+he

นั้น ผู้หญิง บ้าน ABL ไป.ออก+PAST.CONVERB, เมือง DAT ไป+PAST.FINITE

ผู้หญิงคนนั้นที่ออกจากบ้าน ไปในเมือง

คำนาม

คำนามในภาษาแมนจูแบ่งเป็นการกจำนวนมากดังนี้

 • การกพื้นฐาน
  • การกประธาน - ใช้สำหรับประธาน ไม่มีปัจจัย
  • การกกรรมตรง ใช้สำหรับกรรมตรงของประโยค ใช้ปัจจัย -be.
  • การกแสดงความเป็นเจ้าของ ใช้บ่งชี้ความเป็นเจ้าของ ใช้ปัจจัย -i หรืออนุภาค ni ถ้าตามหลังคำที่ลงท้ายด้วย -ng ตัวอย่างเช่น wangni moo (ต้นไม้ของพระราชา)
  • การกสถานที่และเวลา ใช้บ่งชี้ตำแหน่ง เวลา สถานที่ หรือกรรมรอง ใช้ปัจจัย -de.
  • ablative – ใช้บ่งชี้กำเนิดของการกระทำ หรือพื้นฐานสำหรับการเปรียบเทียบ ใช้ปัจจัย -ci.
  • การกเครื่องมือ ใช้บ่งชี้จุดกำเนิดของการกระทำ แสดงโดยอนุภาค deri ใช้มากในภาษาแมนจูคลาสสิก
 • การกใช้น้อย:
  • initiative – แสดงจุดเริ่มต้นของการกระทำ ใช้ปัจจัย - deri
  • terminative – ใช้แสดงจุดสิ้นสุดของการกระทำ ใช้ปัจจัย - tala/tele/tolo
  • indef. allative - ใช้แสดงสถานที่ เหตุการณ์ที่ไม่รู้เมื่อการกระทำนั้นมาถึงสถานที่นั้น ใช้ปัจจัย- si
  • indef. locative - ใช้แสดงสถานที่ เหตุการณ์ที่ไม่รู้เมื่อการกระทำนั้นเกิดขึ้นที่สถานที่นั้น ใช้ปัจจัย - la/le/lo
  • indef. ablative – ใช้ระบุ มาจากที่ มาจาเหตุการณ์ที่ไม่รู้เมื่อการกระทำมาจากสถานที่ที่แน่นอนใกล้ๆกันนั้น ใช้ปัจจัย - tin
  • distributive – ใช้แสดงสิ่งหนึ่งในบางอย่าง ใช้ปัจจัย - dari
  • formal – ใช้แสดงความคล้ายคลึง ใช้ปัจจัย - gese
  • identical – ใช่แสดงความเหมือน ใช้ปจจัย- ali/eli/oli
  • orientative – ใช้แสดงการเข้าไปสู่ แสดงตำแหน่งและแนวโน้ม ใช้ปัจจัย - ru
  • revertive – ใช้แสดงการกลับหรือต่อต้าน ใช้ปัจจัย - ca/ce/co
  • translative – ใช้แสดงการเปลี่ยนรูปแบบหรือคุณสมบัติ ใช้ปัจจัย - ri
  • in. accusative – แสดงว่าการสัมผัสของการกระทำนั้นยังมาสมบูรณ์ ใช้ปัจจัย - a/e/o/ya/ye/yo
 1. Lague, David (16 March 2007). . The New York Times.
 2. Saarela, Måten Söderblom (2014). Benjamin A Elman (บ.ก.). . Rethinking East Asian Languages, Vernaculars, and Literacies, 1000–1919. BRILL. p. 169. ISBN 9789004279278.
 3. Elliot, Mark C. (19 January 2006). Pamela Kyle Crossley; และคณะ (บ.ก.). . University of California Press. p. 38. ISBN 9780520230156.
 4. Rhoads, Edward J. M. (2000). . University of Washington Press. p. 109. ISBN 9780295980409.
 5. Zhao, Gang (January 2006). (PDF). 32 (Number 1). Sage Publications: 12. doi:. JSTOR . คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 25 March 2014. สืบค้นเมื่อ23 May 2014.Cite journal requires |journal= (help)
 6. Yu, Hsiao-jung. (PDF). University of California, Santa Barbara.
 7. Lague, David (17 March 2007). . The New York Times.
 8. Lague, David (18 March 2007). . The New York Times.
 9. . Study In China.org. 2006. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 6 March 2016.
 10. (ภาษาจีน). Liaoning News. 20 March 2012.
 11. (ภาษาจีน). China News.com. 29 October 2011.
 12. (ภาษาจีน). Sina Education. 22 March 2012.
 13. Johnson, Ian (5 October 2009). . The Wall Street Journal. สืบค้นเมื่อ5 October 2009.
วิกิซอร์ซภาษาอังกฤษ (English) มีข้อมูลต้นฉบับเกี่ยวกับ:
"A Manchu Grammar with Analysed Texts"
by P.G. von Möllendorff, 1892

ภาษาแมนจู
ภาษาแมนจ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, แมนจ, ᠮᠠᠨᠵᡠ, ᡤᡳᠰᡠᠨ, manju, gisun, นกลาง, 满语, นอ, mǎn, หมาน, อว, เป, นภาษากล, มต, งก, ตใกล, ญพ, นธ, งม, ดทางภาคเหน, อของประเทศจ, เป, นภาษาแม, ของชาวแมนจ, แต, จจ, ชาวแมนจ, วนมากพ, ดภาษาจ, นกลาง, และม, ดเป, นภาษาแม, และพ, ดได, างน. phasaaemncu phasaxun efadu aekikh phasaaemncu aemncu ᠮᠠᠨᠵᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ manju gisun cinklang 满语 phinxin mǎn yǔ hman xwi epnphasaklumtngkusitiklsuyphnthusungmiphuphudthangphakhehnuxkhxngpraethscin epnphasaaemkhxngchawaemncu aetpccubn chawaemncuswnmakphudphasacinklang aelamiphuphudepnphasaaemaelaphudidbangnxykwa 70 khn cakphumiechuxsayaemncurwmekuxb 10 lankhn aemphasasiebthimiphuphud 40 000 khn aethbehmuxnkbphasaaemncuinthukdan aetphuphudphasasieb sungxasyxyuinmnthlsineciyngthangtawntkikl miechuxsayaetktangcakchawaemncuaemncuᠠᠨᠵᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ manju gisunpraethsthimikarphudcinphumiphakhmnthlehyhlngeciyngcanwnphuphud18 1 imthrabwnthi imphbwnthi trakulphasaphasaklumtngkusit phasaklumtngkusititklumaemncuaemncurhsphasaISO 639 2mncISO 639 3mnc phasaaemncuepnphasarupkhatidtx ekhiyncakbnlnglang khadwaphthnamacakphasacurechn mikhayumcakphasamxngokeliyaelaphasacincanwnmak mixksrepnkhxngtnexngeriykwaxksraemncu sungmilksnaiklekhiyngkbxksrmxngokeliy okhrngsrangpraoykhepnaebbprathan krrm kriya enuxha 1 rabbkarekhiyn 2 chux 3 prawtiaelakhwamsakhy 3 1 nkwichakarchawyuorp 4 sthankarnpccubn 5 sthwithya 5 1 sra 5 2 karepliynesiyngsra 6 khayum 7 iwyakrn 7 1 praoykh 7 2 khanam 8 xangxing 9 aehlngkhxmulxunrabbkarekhiyn aekikhphasaaemncuekhiyndwyxksraemncuthiphthnamacakxksrmxngokl sungepnrupaebbkarekhiyninaenwtngkhxng xksrxuykurinyukhkxnidrbxiththiphlcaksasnaxislam phasaaemncumikarekhiyndwyxksrormn sungphthnakhunody Paul Georg von Mollendorff brrphburuskhxngchawaemncukhuxchawcurechnpradisthxksrcurechnkhunich odyphthnamacakxksrkhitn sungimmikhwamsmphnthknrahwangxksraemncukbxksrcurechnchux aekikhrachwngschingeriykphasaaemncuwa chingehwin 清文 2 hrux chingxwi 清語 phasaching aela kwxxwi 國語 phasaaehngchati 3 sungepnchuxthirachwngskxn thiimichrachwngshnicheriykphasakhxngtwexng khawa kwx chati mkicheriykphasainexksaraemncuwa kwxehwin 國文 hrux kwxxwi 國語 4 insnthisyyaeniyrchinskchbbphasaaemncu khawa phasacin Dulimbai gurun i bithe ichklawthungsamphasakhux phasacin phasaaemncu aelaphasamxngokl odyimidicheriykaekhphasaediyw 5 pccubn khawa kwxxwi hmaythungphasacinprawtiaelakhwamsakhy aekikh sylksnkhxngchawaemncu chuxthiepnthangkarsahrbcininphasaaemncu xanwa Dulimbai gurun phasaaemncuepnphasasakhyinsmyrachwngsching aetchawaemncuklbhnmaichphasacinmakkhun aelaerimsuyesiyphasakhxngtnexng aelatxngmikarxnurksphasa in ph s 2315 6 ckphrrdiechiynhlngphbwakharachkarchawaemncucanwnmakimekhaicphasaaemncu ckrphrrdieciyking ph s 2325 2363 klawechnknwakharachkarimekhaicaelaekhiynphasaaemncuimid emuxraw ph s 2442 2443 phbwainehyhlngeciyngmichaychawaemncuthixanphasaaemncuidephiyng 1 aelaphudidephiyng 0 2 inraw ph s 2449 2450 rachwngschingidcdihmikarsuksaphasaaemncu aelaichphasaaemncuepnkhasngthangthhar karichphasaaemncuinsthanaphasarachkarinsmyrachwngschingldlngeruxy inchwngtnkhxngrachwngs exksarthimikhwamxxnihwthangkaremuxnghruxepnhwkhxthangkarcaekhiynepnphasaaemncuimichphasacin 7 bnthuklksnaniyngkhngekhiyntxmacnthungpithaykhxngrachwngsthisinsudin ph s 2455 exksarphasaaemncuyngthukekbrksainthanaexksarsakhysmyrachwngsching inpccubn twekhiynphasaaemncuyngehnidinsthaptykrrmkhxngnkhrtxngham sylksnthangprawtisastrcaekhiynthnginphasaaemncuaelaphasacin phasaniichinkarxxkkhasngthangthharcnthung ph s 2421 phaphslkinnkhrtxngham in pkking praethscin thnginphasacin say qian qing men aelaphasaaemncu khwa kiyan cing men nkwichakarchawyuorp aekikh nkwichakarchawyuorpinphuththstwrrsthi 23 thiimsamarthxanphasacinephraarabbkarekhiynthisbsxneluxkthicaaeplcakphasaaemncuhruxichrupaebbthimiphasaaemncukhukhnanxyudwy odyklawwaphasaaemncuepnhnatanginkarekhaipsuksawrrnkhdicin nkwichakardancinchawrsesiyidsuksaphasaaemncuechnkn hlngcakthimacdtngnikayrsesiynxxrthxdxksinpkking mikaraeplexksarcakphasaaemncu aelathaphcnanukrmphasaaemncu cin mikarsxnkaraeplphasaaemncuinxinkutstngaetphuththstwrrsthi 23 aelasxntxenuxngmaepnewlanan chawyuorpidichkarthxdkhainphasacindwyxksraemncu ephuxchwyinkarxxkesiyngphasacinsungniymichmakkwarabbthiichxksrormnsthankarnpccubn aekikhinpccubnmiphuphudphasaaemncuehluxnxymak odyinaemncueriyimmiphuphudphasaniaelw hnmaphudphasacinknthngsin klumphuichphasaaemncuepnphasaaemehluxxyuinhmuban Sanjiazi inehyhlngeciyng 8 aelamiphuphudphasanixikelknxyintablixhuy inekhtpkkhrxngtnexng Heihe cringaelwrupaebbsmyihmkhxngphasanikhuxphasasiebkhxngchawsiebthixasyinsineciyng aelaxphyphmaxyuinckrwrrdiching emux ph s 2307 phasasiebsmyihmiklekhiyngkbphasaaemncu aemwacamikhwamaetktangbanginkarekhiynaelakarxxkesiyng phasasiebmikarsxnepnphasathisxnginwithyalykhruxiliinekhtpkkhrxngtnexngxilikhaskh mnthlsineciyng 9 mikarxxkxakasthangothrthsnepnkhrngkhrawdwyphasasieb pramansxngkhrngtxspdah mihlayaehnginpraethscinthisxnphasaaemncu hlayorngeriyninehyhlngeciyngerimmikarsxnwichaphasaaemncu 10 11 12 inmhawithyalyehyhlngeciyngmisunywicyphasaaemncu 13 aelamikhwamphyayamfunfuphasaaemncusthwithya aekikhphasaekhiynkhxngphasaaemncucdepnphasaphyangkhepid ephraamiesiyngtwsakdidesiyngediywkhux n sungkhlaykbphasacinklanginpkking aelaphasayipun khadngediminphasacunglngthaydwyesiyngsrathnghmd lksnaechnniphbidinthuksaeniyng aetphbmakthisudinsaeniyngitthiklaymaepnphasaekhiyn sra aekikh rabbsrakhxngphasaaemncumisraepnklang i aela u thimixisrathicapraktkbsraidkid srahna e caimpraktrwmkbsrahlng o aela a sra u cdepnsrahlng aetbangkhrngkpraktrwmkbsra e id swninphasasiebcaxxkesiyngepn u karepliynesiyngsra aekikh karepliynesiyngsrainphasaaemncuxthibayiddwyhlkkhxngxicing odysrahnaepnphyangkhhyin swnsrahlngepnphyangkhhyang sungepnephraakhathiichsrahnamkepnephshying aelakhathiichsrahlngmkepnephschay cungmikhukhxngkhainphasathiemuxepliynsracaepliynephskhxngkhadwy echn hehe phuhying aela haha phuchay hrux eme aem aela ama phx khayum aekikhphasaaemncumikhayumcanwnmakcakphasacin misylksnphiessthiichaesdngsrakhxngkhayumcakphasacin aelasylksnsahrbphyychnathiichechphaainkhayumcakphasacin nxkcaknnyngmikhayumcakphasamxngokeliydwyiwyakrn aekikhpraoykh aekikh khakhunsphthnahnadwykhanamthikhyay kareriyngpraoykhepnaebbprathan krrm kriya mikarichsylknkarkkhwbkhukbprbth echn bi tere niyalma i emgi gene he chn khnnn GEN kb ip PAST chnipkbkhnnn sxngpraoykhtxipnisamarthrwmekhadwykndwy converb sungepnkarechuxmoyngkarkratharxngekhakbkarkrathahlk echn tere sargan boo ci tuci ke nn phuhying ban ABL ip xxk PAST FINITE phuhyingkhnnnxxkmacakban tere sargan hoton de gene he nn phuhying emuxng DAT ip PAST FINITE phuhyingkhnnnipinemuxng tere sargan boo ci tuci fi hoton de gene he nn phuhying ban ABL ip xxk PAST CONVERB emuxng DAT ip PAST FINITE phuhyingkhnnnthixxkcakban ipinemuxng khanam aekikh khanaminphasaaemncuaebngepnkarkcanwnmakdngni karkphunthan karkprathan ichsahrbprathan immipccy karkkrrmtrng ichsahrbkrrmtrngkhxngpraoykh ichpccy be karkaesdngkhwamepnecakhxng ichbngchikhwamepnecakhxng ichpccy i hruxxnuphakh ni thatamhlngkhathilngthaydwy ng twxyangechn wangni moo tnimkhxngphraracha karksthanthiaelaewla ichbngchitaaehnng ewla sthanthi hruxkrrmrxng ichpccy de ablative ichbngchikaenidkhxngkarkratha hruxphunthansahrbkarepriybethiyb ichpccy ci karkekhruxngmux ichbngchicudkaenidkhxngkarkratha aesdngodyxnuphakh deri ichmakinphasaaemncukhlassik karkichnxy initiative aesdngcuderimtnkhxngkarkratha ichpccy deri terminative ichaesdngcudsinsudkhxngkarkratha ichpccy tala tele tolo indef allative ichaesdngsthanthi ehtukarnthiimruemuxkarkrathannmathungsthanthinn ichpccy si indef locative ichaesdngsthanthi ehtukarnthiimruemuxkarkrathannekidkhunthisthanthinn ichpccy la le lo indef ablative ichrabu macakthi macaehtukarnthiimruemuxkarkrathamacaksthanthithiaennxniklknnn ichpccy tin distributive ichaesdngsinghnunginbangxyang ichpccy dari formal ichaesdngkhwamkhlaykhlung ichpccy gese identical ichaesdngkhwamehmuxn ichpccy ali eli oli orientative ichaesdngkarekhaipsu aesdngtaaehnngaelaaenwonm ichpccy ru revertive ichaesdngkarklbhruxtxtan ichpccy ca ce co translative ichaesdngkarepliynrupaebbhruxkhunsmbti ichpccy ri in accusative aesdngwakarsmphskhxngkarkrathannyngmasmburn ichpccy a e o ya ye yoxangxing aekikh Lague David 16 March 2007 China s Manchu speakers struggle to save language The New York Times Saarela Maten Soderblom 2014 Benjamin A Elman b k The Manchu Script and Information Management Some Aspects of Qing China s Great Encounter with Alphabetic Literacy Rethinking East Asian Languages Vernaculars and Literacies 1000 1919 BRILL p 169 ISBN 9789004279278 Elliot Mark C 19 January 2006 Pamela Kyle Crossley aelakhna b k Empire at the Margins Culture Ethnicity and Frontier in Early Modern China University of California Press p 38 ISBN 9780520230156 Rhoads Edward J M 2000 Manchus and Han Ethnic Relations and Political Power in Late Qing and Early Republican China 1861 1928 University of Washington Press p 109 ISBN 9780295980409 Zhao Gang January 2006 Reinventing China Imperial Qing Ideology and the Rise of Modern Chinese National Identity in the Early Twentieth Century PDF 32 Number 1 Sage Publications 12 doi 10 1177 0097700405282349 JSTOR 20062627 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 25 March 2014 subkhnemux 23 May 2014 Cite journal requires journal help Yu Hsiao jung Manchu Rule over China and the Attriion of the Manchu Language PDF University of California Santa Barbara Lague David 17 March 2007 Manchu Language Lives Mostly in Archives The New York Times Lague David 18 March 2007 Chinese Village Struggles to Save Dying Language The New York Times Welcome to Ili Teacher s College Study In China org 2006 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 6 March 2016 29 Manchu Teachers of Huanren Benxi Are Now On Duty phasacin Liaoning News 20 March 2012 A High School Opens Manchu Class in Liaoning phasacin China News com 29 October 2011 Manchu Class Comes Into A Middle School Class of Jilin For the First Time phasacin Sina Education 22 March 2012 Johnson Ian 5 October 2009 In China the Forgotten Manchu Seek to Rekindle Their Glory The Wall Street Journal subkhnemux 5 October 2009 aehlngkhxmulxun aekikh wikimiediy xinkhiwebetxr mikarthdsxbokhrngkar wikiphiediyinphasaaemncu wikisxrsphasaxngkvs English mikhxmultnchbbekiywkb A Manchu Grammar with Analysed Texts by P G von Mollendorff 1892 phasaaemncu khxmulkarthxngethiywcak wikithxngethiyw Manchu Swadesh vocabulary list of basic words from Wiktionary s Swadesh list appendix Entry for Manchu at Rosetta Project Unicode Manchu Sibe Daur Fonts and Keyboards English Unicode Manchu Sibe Daur Fonts and Keyboards Chinese Manchu language Gospel of Mark Manchu alphabet and language at Omniglot Manchu Test Page Manchu Chinese English Lexicon online Manchu Chinese Manchu Japanese lexicon cin Manchu Wikibook anaku Manchu Script Creator cin A Dying Language Contrast In Manchu Vowel Systems Lament for a dying language Manchu Word Of The Day Open Source Manchu English dictionary Manju Nikan Inggiri Gisun i Buleku Bithe Manchu Chinese English dictionary Manchu language guide The Manchu Studies Groupekhathungcak https th wikipedia org w index php title phasaaemncu amp oldid 9384026, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม