fbpx
วิกิพีเดีย

ภาษาฝรั่งเศส

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)
เนื้อหาในบทความนี้ล้าสมัย โปรดปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามเหตุการณ์ปัจจุบันหรือล่าสุด ดูหน้าอภิปรายประกอบ

ภาษาฝรั่งเศส (français, ออกเสียง: [fʁɑ̃se]) เป็นภาษากลุ่มโรมานซ์ในตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปียน ภาษาฝรั่งเศสมีผู้พูดเป็นภาษาแม่ประมาณ 77 ล้านคน และเมื่อรวมคนที่พูดเป็นภาษาที่สองแล้วจะมีประมาณ 280 ล้านคน ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการใน 29 ประเทศ และเป็นภาษาทางการขององค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กร เช่น องค์การสหประชาชาติ สหภาพยุโรป คณะกรรมการโอลิมปิกสากล องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ และสหภาพไปรษณีย์สากล เป็นต้น

ภาษาฝรั่งเศส
français
ออกเสียง[fʁɑ̃se]
ประเทศที่มีการพูดฝรั่งเศสและดินแดนในครอบครอง ควิเบก (แคนาดา) ชาด เบลเยียม นครรัฐวาติกัน สวิตเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก ลุยเซียนา (สหรัฐฯ) เมน (สหรัฐฯ) โมนาโก แอฟริกาตะวันตก สาธารณรัฐแอฟริกากลาง กัมพูชา เวียดนาม ลาวและเฮติ
ภูมิภาคแอฟริกา ยุโรป อเมริกา แปซิฟิก
จำนวนผู้พูด77 ล้าน (รวมทั้งหมด 280 ล้าน) (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
ระบบการเขียนอักษรละติน (ชุดตัวอักษรฝรั่งเศส)
อักษรเบรลล์ฝรั่งเศส
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการ
ผู้วางระเบียบอากาเดมีฟร็องแซซ (ฝรั่งเศส) และสำนักงานภาษาฝรั่งเศสควิเบก (ควิเบก)
รหัสภาษา
ISO 639-1fr
ISO 639-2fre (B)
fra (T)
ISO 639-3fra
ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการและภาษาหลัก
ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ แต่ไม่ใช่ภาษาหลัก
ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สอง
ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษารอง

ภาษาฝรั่งเศสวิวัฒนาการมาจากภาษาละตินที่ใช้กันในตอนเหนือของกอล หรือบริเวณประเทศฝรั่งเศสตอนเหนือและประเทศเบลเยียมในปัจจุบัน ภาษาฝรั่งเศสยังได้รับอิทธิพลจากภาษากลุ่มเคลต์ที่ใช้พูดกันในกอลก่อนที่ภาษาละตินจากจักรวรรดิโรมันเข้ามาแทนที่ และภาษากลุ่มเจอร์แมนิกของชาวแฟรงก์ที่เข้ามาหลังยุคโรมัน

เนื้อหา

ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาในกลุ่มภาษาโรมานซ์ กล่าวคือ เป็นภาษาที่มีต้นกำเนิดจากภาษาละตินที่พูดกันในจักรวรรดิโรมันโบราณ ก่อนหน้าที่ดินแดนที่เป็นที่ตั่งประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบันจะอยู่ใต้การปกครองของโรมัน ดินแดนดังกล่าวเคยอยู่ใต้การปกครองของพวกกอล ซึ่งเป็นหนึ่งในชนชาติเคลต์ ในสมัยนั้นดินแดนประเทศฝรั่งเศสมีคนที่พูดภาษาถิ่นต่าง ๆ กันหลายภาษา แม้ว่าชาวฝรั่งเศสจะชอบสืบที่มาของภาษาของตนไปถึงพวกโกล (les Gaulois) แต่มีคำในภาษาฝรั่งเศสเพียง 2,000 คำเท่านั้นที่มีที่มามาจากภาษาของพวกโกล ซึ่งโดยมากจะเป็นคำที่ใช้เป็นชื่อสถานที่ หรือเป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ

หลังจากที่ชาวโรมันได้เข้ามายึดดินแดนของพวกโกล คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นก็ได้เปลี่ยนมาพูดภาษาละติน ซึ่งภาษาละตินที่พูดกันในบริเวณนี้ ไม่ใช่ภาษาละตินชั้นสูงแบบที่พูดกันในหมู่ชนชั้นสูงของกรุงโรม แต่เป็นภาษาละตินของชาวบ้าน (vulgar latin) ที่พูดกันในหมู่พลทหาร นอกจากนี้ ภาษาละตินที่พูดกันอยู่ในฝรั่งเศสนั้น ก็ได้รับอิทธิพลจากภาษากอลอยู่พอควร เนื่องจากสิ่งของบางอย่างที่ใช้กันอยู่ในกอล พวกโรมันไม่มีชื่อเรียก จึงต้องขอยืมคำในภาษาโกลมาเรียกสิ่งของเหล่านั้น เช่น les braies ซึ่งแปลว่าเครื่องแต่งกายจำพวกกางเกงของชาวโกล ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการ และภาษาที่ใช้ปกครองในชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ด้วย (เช่น สหภาพยุโรป ไอโอซี องค์การสหประชาชาติ และสหภาพสากลไปรษณีย์) ในสมัยก่อนภาษาฝรั่งเศสถือเป็นภาษาสากลที่แพร่หลายที่สุด โดยมีสถานะเฉกเช่นภาษาอังกฤษในปัจจุบัน หนังสือเดินทางของไทยก็เคยใช้ภาษาฝรั่งเศสควบคู่กับภาษาไทย

ยุคอาณาจักรแฟรงก์

หลังจากคริสต์ศตวรรษที่ 3 เป็นต้นมา จักรวรรดิโรมันก็เสื่อมอำนาจ ดินแดนหลายส่วนของจักรวรรดิโรมันตกอยู่ในเงื้อมมือของชนเผ่าป่าเถื่อนหลายพวก ชนเผ่าป่าเถื่อนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศฝรั่งเศสปัจจุบัน ได้แก่ ชนเผ่าแฟรงก์ที่อาศัยอยู่ทางเหนือ ชนเผ่าวิซิกอทที่อาศัยอยู่ทางใต้ ชนเผ่าเบอร์กันดีในบริเวณริมแม่น้ำโรน และชนเผ่าเอลแมนที่อาศัยอยู่บริเวณพรมแดนของประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนี ชนเผ่าป่าเถื่อนเหล่านี้พูดภาษากลุ่มเจอร์แมนิก สำเนียงของชนเหล่านี้ได้ส่งผลต่อภาษาละตินที่เคยพูดอยู่เดิมในฝรั่งเศส และคำจากภาษาของชนป่าเถื่อน ได้แก่ คำที่มีความหมายเกี่ยวกับยุทธวิธีในการรบ และชนชั้นทางสังคม ได้ถูกนำมาใช้ในภาษาละตินที่พูดกันอยู่ในฝรั่งเศส โดยภาษาฝรั่งเศสปัจจุบันมีคำที่มีที่มาจากคำในภาษาของชนป่าเถื่อนอยู่ประมาณ ร้อยละ 60

ภาษาฝรั่งเศสในยุคกลาง

นักภาษาศาสตร์ได้จัดจำแนกภาษาฝรั่งเศสที่พูดกันในยุคกลางออกเป็น 3 จำพวก คือ พวกแรกคือภาษาที่เรียกกันว่า Langue d'Oïl พูดกันอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ พวกที่สองคือ Langue d'Oc ที่พูดกันอยู่ทางใต้ของประเทศ และพวกที่สามคือ Franco-Provençal ซึ่งเป็นการผสมผสานกันของสองภาษาแรก

Langue d'Oïl เป็นภาษาที่ใช้คำว่า oïl ในคำพูดว่า "ใช่" (ปัจจุบันใช้คำว่า oui) ในสมัยกลางภาษานี้จะพูดกันในตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส ภาษา Langue d'oïl เติบโตต่อมาจนกลายเป็นภาษาฝรั่งเศสเก่า ช่วงระยะเวลาของภาษาฝรั่งเศสเก่าอยู่ระหว่าง ศตวรรษที่ 8 กับ ศตวรรษที่ 14 ภาษาฝรั่งเศสเก่ามีลักษณะร่วมกันหลายอย่างกับภาษาลาติน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลำดับคำในประโยคซึ่งมีอิสระสูงเหมือนภาษาลาติน และต่างกับการบังคับทางไวยกรณ์ของภาษาฝรั่งเศสในปัจจุบัน

Langue d'Oc เป็นภาษาที่ใช้คำว่า oc ในคำพูดว่า "ใช่" ภาษานี้พูดกันอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสและทางเหนือของสเปน ซึ่งภาษานี้จะมีลักษณะคล้ายกับภาษาละตินมากกว่า Langue d'Oïl

ภาษาฝรั่งเศสยุคใหม่

นักวิชาการเรียกภาษาฝรั่งเศสที่พูดในช่วงก่อนหน้าปี พ.ศ. 1843 ซึ่งก็คือภาษา Langue d'Oïl ว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสเก่า เอกสารฉบับแรกที่เขียนขึ้นเป็นภาษาฝรั่งเศสเก่า คือ "คำปฏิญาณแห่งสตราสบูร์ก" (Strasbourg) ซึ่งเขียนขึ้นในปี พ.ศ. 1385

ในปี พ.ศ. 2082 พระเจ้าฟรองซัวที่ 1 ได้ออกพระราชกฎษฎีกาที่กำหนดให้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการของฝรั่งเศสแทนที่ภาษาละติน และกำหนดให้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการบริหารราชการ ในราชสำนัก และในการพิจารณาคดีในศาล ในช่วงนี้ได้มีการปรับปรุงตัวสะกดและการออกเสียงในภาษาฝรั่งเศส นักวิชาการเรียกภาษาฝรั่งเศสในยุคนี้ว่า ภาษาฝรั่งเศสยุคกลาง ในศตวรรษที่ 17 หลังจากที่มีการกำหนดมาตรฐานภาษาฝรั่งเศสให้พูดสำเนียงเดียวกันทั่วประเทศ การปรับปรุงและการกำหนดหลักต่าง ๆ ของภาษา ก็ทำให้เกิดภาษาฝรั่งเศสที่เรียกกันว่าภาษาฝรั่งเศสยุคใหม่ ซึ่งพูดกันอยู่ในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2177 พระคาร์ดินัลรีเชอลีเยอ (Richelieu) ได้ก่อตั้งองค์กรที่เรียกว่า L'Académie Française (ลากาเดมีฟร็องแซซ หรือ บัณฑิตยสถานฝรั่งเศส ซึ่งเปรียบได้กับสำนักงานราชบัณฑิตยสภาของไทย) เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาภาษาฝรั่งเศสไว้ไม่ให้วิบัติ และคงภาษาฝรั่งเศสให้อยู่ในรูปแบบเดิมให้มากที่สุด ในช่วงศตวรรษที่ 17-19 ฝรั่งเศสได้มีบทบาทสำคัญในการเมืองของทวีปยุโรป และเป็นศูนย์กลางของปรัชญารู้แจ้งที่แพร่หลายกันอยู่ในสมัยนั้น ทำให้อิทธิพลของภาษาฝรั่งเศสแผ่ออกไปกว้างขวางและกลายเป็นภาษากลางของยุโรป มีบทบาทสำคัฐทางการทูต วรรณคดี และศิลปะ มหาราชในยุคนั้นสองพระองค์ คือ พระนางแคทเธอรีนมหาราชินีแห่งรัสเซีย และพระเจ้าเฟรดริกมหาราชแห่งปรัสเซีย สามารถตรัสและทรงพระอักษรเป็นภาษาฝรั่งเศสได้ดี

ผู้รู้ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มสหภาพยุโรป

ภาษาฝรั่งเศสในปัจจุบัน ถูกแทรกซึมโดยอิทธิพลของภาษาอังกฤษที่แผ่ขยายอย่างกว้างขวาง มีการนำคำภาษาอังกฤษมาใช้ปะปนกับภาษาฝรั่งเศสเดิมอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีผลเสียต่อการอนุรักษ์ภาษาฝรั่งเศส รัฐบาลได้ออกกฎหมายบางฉบับเพื่ออนุรักษ์ภาษาฝรั่งเศส โดยกำหนดให้ใช้คำจากภาษาฝรั่งเศสแท้ ๆ ในโฆษณา ประกาศ และเอกสารราชการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังกำหนดให้สถานีวิทยุทุกสถานี เปิดเพลงภาษาฝรั่งเศสอย่างน้อยร้อยละ 40 ของเพลงทั้งหมดที่เปิดในสถานีนั้น

สถานะของภาษาฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสกำหนดให้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลกำหนดให้เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การศึกษา จะต้องทำเป็นภาษาฝรั่งเศส หากจำเป็นต้องใช้คำภาษาต่างประเทศ ก็ให้ใส่คำแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสควบคู่กันไปด้วย

อย่างไรก็ดี ทางการไม่ได้ควบคุมการใช้ภาษาในเอกสารของเอกชน และในเว็บไซต์ของเอกชน ซึ่งหากทำการควบคุมแล้ว ก็อาจขัดต่อหลักการเสรีภาพในการพูดได้

สถานะของภาษาฝรั่งเศสในประเทศแคนาดา

ร้อยละ 12 ของคนที่พูดภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ในโลกนี้เป็นชาวแคนาดา และภาษาฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในภาษาทางการสองภาษาของแคนาดา (อีกภาษาหนึ่งคือภาษาอังกฤษ) กฎหมายของแคนาดากำหนดให้บริการต่าง ๆ ของรัฐบาลกลางจะต้องจัดให้เป็นสองภาษาเสมอ กฎหมายต่าง ๆ ที่ผ่านรัฐสภา จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส และฉลากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่วางขายในแคนาดาจะต้องมีภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ร้อยละ 22 ของชาวแคนาดาใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ และร้อยละ 18 ของชาวแคนาดาสามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศสมีสถานะเป็นภาษาทางการเพียงภาษาเดียวของรัฐควิเบก (เกเบก - Québec) มาตั้งแต่การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยภาษาฝรั่งเศส (Bill 101) ผลสำคัญข้อหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้คือกำหนดให้เด็กในควิเบกต้องได้รับการศึกษาเป็นภาษาฝรั่งเศส ยกเว้นถ้าบิดามารดาของเด็กคนนั้นได้รับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษภายในประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นการทำลายค่านิยมของผู้อพยพที่มักส่งบุตรหลานของคนเข้าเรียนในโรงเรียนที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ กฎหมายนี้ยังกำหนดให้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการพิจารณาคดี โฆษณา การอภิปรายในสภา และการพิจารณาคดีในศาล ภายในควิเบก ในปี พ.ศ. 2536 กฎหมายนี้ได้รับการแก้ไข โดยอนุญาตให้เขียนป้ายสัญลักษณ์หรือโฆษณาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษได้บ้าง ตราบใดที่ยังมีภาษาฝรั่งเศสเป็นส่วนมาก นอกจากนี้ยังทำให้คนที่พูดภาษาอังกฤษแต่อาศัยในควิเบกสามารถรับบริการทางสุขภาพและบริการของรัฐเป็นภาษาอังกฤษได้

รัฐอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ ได้แก่รัฐนิวบรันสวิก ยูคอนเทร์ริทอรี นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์ และนูนาวุต ในรัฐออนแทรีโอ และแมนิโทบา ภาษาฝรั่งเศสไม่ได้มีสถานะเป็นภาษาทางการ แต่รัฐบาลของรัฐทั้งสองรัฐได้จัดการบริการต่าง ๆ เป็นภาษาฝรั่งเศสคู่กับภาษาอังกฤษ ในบริเวณที่มีคนที่พูดภาษาฝรั่งเศสอาศัยอยู่มาก

สถานะของภาษาฝรั่งเศสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ภาษาฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในภาษาทางการของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภาษาอื่น ๆ ได้แก่ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี และภาษารูมันช์

ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการในประเทศต่อไปนี้

ประเทศ ผู้ที่พูดเป็นภาษาแม่
(โดยประมาณ)
ประชากร
(โดยประมาณในเดือนกรกฎาคม 2546)
ความหนาแน่นของประชากร
(จำนวนคนต่อตารางกิโลเมตร)
พื้นที่
(ตารางกิโลเมตร)
ฝรั่งเศส 60,450,000 (% from 2542) 60,656,178 110.9 547,030
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ? 60,085,004 25.62 2,345,410
แคนาดา 6,700,000 (2541) 32,805,041 3.29 9,984,670
มาดากัสการ์ 18,000 (2536) 18,040,341 30.73 587,040
โกตดิวัวร์ 17,470 (2531) 17,298,040 53.64 322,460
แคเมอรูน ? 16,380,005 34.45 475,440
บูร์กินาฟาโซ ? 13,925,313 50.79 274,200
มาลี 9,000 (2536) 12,291,529 9.91 1,240,000
ไนเจอร์ 6,000 (2536) 11,665,937 9.21 1,267,000
เซเนกัล ? 11,126,832 56.71 196,190
เบลเยียม 3,800,000 (% from 2503) 10,364,388 339.5 30,528
ชาด 3,000 (2539) 9,826,419 7.65 1,284,000
รวันดา 2,400 (2547) 8,440,820 320.5 26,338
เฮติ 600 (2547) 8,121,622 292.7 27,750
สวิตเซอร์แลนด์ 1,300,000 (2533) 7,489,370 181.4 41,290
เบนิน 16,700 (2536) 7,460,025 66.24 112,620
บุรุนดี 2,200 (2547) 6,370,609 228.9 27,830
โตโก 3,500 (2536) 5,681,519 100.1 56,785
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 9,000 (2539) 3,799,897 6.10 622,984
สาธารณรัฐคองโก 28,000 (2539) 3,039,126 8.89 342,000
กาบอง 37,500 (2536) 1,389,201 5.19 267,667
มอริเชียส 37,000 (2544) 1,230,602 603.2 2,040
เรอูว์นียง (ฝรั่งเศส) 2,400 (2536) 776,948 308.7 2,517
คอโมโรส 1,700 ? 671,247 309.3 2,170
อิเควทอเรียลกินี 535,881 19.10 28,051
จิบูตี 15,440 (2531) 476,703 20.73 23,000
ลักเซมเบิร์ก 13,100 (2536) 468,571 181.2 2,586
กัวเดอลุป (ฝรั่งเศส) 7,300 (2547) 448,713 252.1 1,780
มาร์ตีนิก (ฝรั่งเศส) 9,000 (2547) 432,900 393.5 1,100
เฟรนช์โปลินีเซีย (ฝรั่งเศส) 25,668 (2543) 270,485 64.91 4,167
นิวแคลิโดเนีย (ฝรั่งเศส) 53,400 (2530) 216,494 11.36 19,060
วานูอาตู 6,300 (2530) 205,754 16.87 12,200
เฟรนช์เกียนา (ฝรั่งเศส) ? 195,506 2.15 91,000
เซเชลส์ 971 (2514) 81,188 178.4 455
โมนาโก 17,400 (2531) 32,409 16,620 1.95
หมู่เกาะวาลิสและหมู่เกาะฟูตูนา (ฝรั่งเศส) 120 (2536) 16,025 58.49 274
เจอร์ซีย์ (สหราชอาณาจักร) 8,000 (2519) 90,812 782.9 116
เกิร์นซีย์ (สหราชอาณาจักร) 6,000 (2519) 65,228 836.3 78
แซงปีแยร์และมีเกอลง (ฝรั่งเศส) 5,114 (2510) 7,012 28.98 242
พอนดิเชอร์รี (อินเดีย) ? 973,829 2,029 492
ภาษาฝรั่งเศสไม่ใช่ภาษาทางการ แต่เป็นภาษาสำคัญในประเทศต่อไปนี้
ประเทศ ผู้ที่พูดเป็นภาษาแม่
(โดยประมาณ)
ประชากร
(โดยประมาณในเดือนกรกฎาคม 2546)
ความหนาแน่นของประชากร
(จำนวนคนต่อตารางกิโลเมตร)
พื้นที่
(ตารางกิโลเมตร)
โมร็อกโก 80,000 (2528) 32,725,847 73.29 446,550
แอลจีเรีย 110,000 (2536) 32,531,853 13.66 2,381,440
ตูนิเซีย 11,000 (2536) 10,074,951 61.58 163,610
ลุยเซียนา (สหรัฐอเมริกา) 261,678 (2536) 4,468,976 39.61 134,382
เลบานอน 16,600 (2547) 3,826,018 367.9 10,400
แอออสตาวัลเลย์ (อิตาลี) 100,000 (2530) 118,548 36.33 3,263
อันดอร์รา 2,400 (2529) 70,549 150.7 468
นอกจากนี้ ยังมีผู้พูดภาษาฝรั่งเศสอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศเหล่านี้
ประเทศ ผู้ที่พูดเป็นภาษาแม่
(โดยประมาณ)
ประชากร
(โดยประมาณในเดือนกรกฎาคม 2546)
ความหนาแน่นของประชากร
(จำนวนคนต่อตารางกิโลเมตร)
พื้นที่
(ตารางกิโลเมตร)
อียิปต์ ? 77,505,756 77.39 1,001,450
กัมพูชา ? 13,607,069 75.16 181,040
กรีซ ? 10,668,354 80.86 131,940
เช็กเกีย ? 10,241,138 129.9 78,866
อิสราเอล ? 6,276,883 302.2 20,770
ลาว ? 6,217,141 26.25 236,800
มอริเตเนีย ? 3,086,859 2.99 1,030,700
ฟลอริดา (สหรัฐอเมริกา) 337,605 (2543) - - -
นิวอิงแลนด์ (สหรัฐอเมริกา) 320,924 (2543) - - -
นิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา) 295,556 (2543) - - -
แคลิฟอร์เนีย (สหรัฐอเมริกา) 139,174 (2543) - - -
นิวเจอร์ซีย์ (สหรัฐอเมริกา) 76,008 (2543) - - -
เท็กซัส (สหรัฐอเมริกา) 65,778 (2543) - - -
เพนซิลเวเนีย (สหรัฐอเมริกา) 52,517 (2543) - - -
แมริแลนด์ (สหรัฐอเมริกา) 49,560 (2543) - - -
จอร์เจีย (สหรัฐอเมริกา) 48,391 (2543) - - -
โอไฮโอ (สหรัฐอเมริกา) 45,015 (2543) - - -
อิลลินอยส์ (สหรัฐอเมริกา) 44,847 (2543) - - -
เวอร์จิเนีย (สหรัฐอเมริกา) 42,782 (2543) - - -
มิชิแกน (สหรัฐอเมริกา) 39,657 (2543) - - -
นอร์ทแคโรไลนา (สหรัฐอเมริกา) 34,642 (2543) - - -
วอชิงตัน (สหรัฐอเมริกา) 22,701 (2543) - - -
มิสซูรี (สหรัฐอเมริกา) 20,203 (2543) - - -
เซาท์แคโรไลนา (สหรัฐอเมริกา) 19,359 (2543) - - -
อินดีแอนา (สหรัฐอเมริกา) 18,362 (2543) - - -
โคโลราโด (สหรัฐอเมริกา) 18,317 (2543) - - -
เทนเนสซี (สหรัฐอเมริกา) 18,067 (2543) - - -
มินนิโซตา (สหรัฐอเมริกา) 16,085 (2543) - - -
แอริโซนา (สหรัฐอเมริกา) 15,868 (2543) - - -
วิสคอนซิน (สหรัฐอเมริกา) 15,120 (2543) - - -
แอละแบมา (สหรัฐอเมริกา) 13,895 (2543) - - -
เคนทักกี (สหรัฐอเมริกา) 12,780 (2543) - - -
ออริกอน (สหรัฐอเมริกา) 12,123 (2543) - - -
มิสซิสซิปปี (สหรัฐอเมริกา) 10,968 (2543) - - -
รัฐอื่น ๆ (สหรัฐอเมริกา) 92,118 (2543) - - -
ยังพอมีผู้พูดภาษาฝรั่งเศสเหลืออยู่บ้างในประเทศเหล่านี้
ประเทศ ผู้ที่พูดเป็นภาษาแม่
(โดยประมาณ)
ประชากร
(โดยประมาณในเดือนกรกฎาคม 2546)
ความหนาแน่นของประชากร
(จำนวนคนต่อตารางกิโลเมตร)
พื้นที่
(ตารางกิโลเมตร)
รัสเซีย ? 143,420,309 8.40 17,075,200
ฟิลิปปินส์ ? 87,857,473 292.9 300,000
เวียดนาม ? 83,535,576 253.5 329,560
ซาอุดิอาระเบีย ? 26,417,599 13.47 1,960,582
เครือรัฐเปอร์โตริโก (สหรัฐอเมริกา) ? 3,916,632 430.2 9,104
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ? 2,563,212 30.93 82,880
  1. Eberhard, David M.; Simons, Gary F.; Fennig, Charles D., บ.ก. (2019). . Ethnologue: Languages of the World (22 ed.). SIL International. สืบค้นเมื่อ2019-12-30.
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ในภาษาฝรั่งเศส
วิกิพจนานุกรม มีความหมายของคำว่า:
ภาษาฝรั่งเศส
วิกิตำรา มีคู่มือ ตำรา หรือวิธีการเกี่ยวกับ:
ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝร, งเศส, ภาษาหล, กของประเทศฝร, งเศส, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน,. phasafrngess phasahlkkhxngpraethsfrngess phasaxun efadu aekikh bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir enuxhainbthkhwamnilasmy oprdprbprungkhxmulihepniptamehtukarnpccubnhruxlasud duhnaxphiprayprakxb phasafrngess francais xxkesiyng fʁɑ se epnphasaklumormansintrakulphasaxinod yuorepiyn phasafrngessmiphuphudepnphasaaempraman 77 lankhn aelaemuxrwmkhnthiphudepnphasathisxngaelwcamipraman 280 lankhn 1 phasafrngessepnphasarachkarin 29 praeths aelaepnphasathangkarkhxngxngkhkrrahwangpraethshlayxngkhkr echn xngkhkarshprachachati shphaphyuorp khnakrrmkaroxlimpiksakl xngkhkarsnthisyyaaextaelntikehnux aelashphaphiprsniysakl epntnphasafrngessfrancaisxxkesiyng fʁɑ se praethsthimikarphudfrngessaeladinaedninkhrxbkhrxng khwiebk aekhnada chad ebleyiym nkhrrthwatikn switesxraelnd lkesmebirk luyesiyna shrth emn shrth omnaok aexfrikatawntk satharnrthaexfrikaklang kmphucha ewiydnam lawaelaehtiphumiphakhaexfrika yuorp xemrika aepsifikcanwnphuphud77 lan rwmthnghmd 280 lan imphbwnthi trakulphasaxinod yuorepiyn xitalikormansormanstawntkormanskxlxxylphasafrngessrabbkarekhiynxksrlatin chudtwxksrfrngess xksrebrllfrngesssthanphaphthangkarphasathangkar29 praeths ebleyiym ebnin burkinafaos burundi aekhemxrun aekhnada satharnrthaexfrikaklang chad khxomors satharnrthkhxngok satharnrthprachathipitykhxngok cibuti xiekhwthxeriylkini frngess kabxng kini ehti oktdiwwr lkesmebirk madakskar mali omnaok inecxr rwnda esenkl esechls switesxraelnd otok wanuxatuphuwangraebiybxakaedmifrxngaess frngess aelasanknganphasafrngesskhwiebk khwiebk rhsphasaISO 639 1frISO 639 2fre B fra T ISO 639 3fra praethsthiichphasafrngessepnphasarachkaraelaphasahlk praethsthiichphasafrngessepnphasarachkar aetimichphasahlk praethsthiichphasafrngessepnphasathisxng praethsthiichphasafrngessepnphasarxng phasafrngesswiwthnakarmacakphasalatinthiichknintxnehnuxkhxngkxl hruxbriewnpraethsfrngesstxnehnuxaelapraethsebleyiyminpccubn phasafrngessyngidrbxiththiphlcakphasaklumekhltthiichphudkninkxlkxnthiphasalatincakckrwrrdiormnekhamaaethnthi aelaphasaklumecxraemnikkhxngchawaefrngkthiekhamahlngyukhormn enuxha 1 prawti 1 1 yukhxanackraefrngk 1 2 phasafrngessinyukhklang 1 3 phasafrngessyukhihm 2 phasafrngessinpccubn 2 1 sthanakhxngphasafrngessinpraethsfrngess 2 2 sthanakhxngphasafrngessinpraethsaekhnada 2 3 sthanakhxngphasafrngessinpraethsswitesxraelnd 3 phasafrngessinolk 4 xangxing 5 duephimprawti aekikhphasafrngessepnphasainklumphasaormans klawkhux epnphasathimitnkaenidcakphasalatinthiphudkninckrwrrdiormnobran kxnhnathidinaednthiepnthitngpraethsfrngessinpccubncaxyuitkarpkkhrxngkhxngormn dinaedndngklawekhyxyuitkarpkkhrxngkhxngphwkkxl sungepnhnunginchnchatiekhlt insmynndinaednpraethsfrngessmikhnthiphudphasathintang knhlayphasa aemwachawfrngesscachxbsubthimakhxngphasakhxngtnipthungphwkokl les Gaulois aetmikhainphasafrngessephiyng 2 000 khaethannthimithimamacakphasakhxngphwkokl sungodymakcaepnkhathiichepnchuxsthanthi hruxepnkhathimikhwamhmayekiywkbthrrmchati hlngcakthichawormnidekhamayuddinaednkhxngphwkokl khnthixasyxyuinbriewnnnkidepliynmaphudphasalatin sungphasalatinthiphudkninbriewnni imichphasalatinchnsungaebbthiphudkninhmuchnchnsungkhxngkrungorm aetepnphasalatinkhxngchawban vulgar latin thiphudkninhmuphlthhar nxkcakni phasalatinthiphudknxyuinfrngessnn kidrbxiththiphlcakphasakxlxyuphxkhwr enuxngcaksingkhxngbangxyangthiichknxyuinkxl phwkormnimmichuxeriyk cungtxngkhxyumkhainphasaoklmaeriyksingkhxngehlann echn les braies sungaeplwaekhruxngaetngkaycaphwkkangekngkhxngchawokl phasafrngessepnphasathangkar aelaphasathiichpkkhrxnginchumchntang odyechphaapraethsthiekhyepnxananikhmkhxngfrngess rwmthungxngkhkrtang dwy echn shphaphyuorp ixoxsi xngkhkarshprachachati aelashphaphsakliprsniy insmykxnphasafrngessthuxepnphasasaklthiaephrhlaythisud odymisthanaechkechnphasaxngkvsinpccubn hnngsuxedinthangkhxngithykekhyichphasafrngesskhwbkhukbphasaithy yukhxanackraefrngk aekikh hlngcakkhriststwrrsthi 3 epntnma ckrwrrdiormnkesuxmxanac dinaednhlayswnkhxngckrwrrdiormntkxyuinenguxmmuxkhxngchnephapaethuxnhlayphwk chnephapaethuxnthitngthinthanxyuindinaednthiepnpraethsfrngesspccubn idaek chnephaaefrngkthixasyxyuthangehnux chnephawisikxththixasyxyuthangit chnephaebxrkndiinbriewnrimaemnaorn aelachnephaexlaemnthixasyxyubriewnphrmaednkhxngpraethsfrngessaelaeyxrmni chnephapaethuxnehlaniphudphasaklumecxraemnik saeniyngkhxngchnehlaniidsngphltxphasalatinthiekhyphudxyuediminfrngess aelakhacakphasakhxngchnpaethuxn idaek khathimikhwamhmayekiywkbyuththwithiinkarrb aelachnchnthangsngkhm idthuknamaichinphasalatinthiphudknxyuinfrngess odyphasafrngesspccubnmikhathimithimacakkhainphasakhxngchnpaethuxnxyupraman rxyla 60 phasafrngessinyukhklang aekikh nkphasasastridcdcaaenkphasafrngessthiphudkninyukhklangxxkepn 3 caphwk khux phwkaerkkhuxphasathieriykknwa Langue d Oil phudknxyuthangtxnehnuxkhxngpraeths phwkthisxngkhux Langue d Oc thiphudknxyuthangitkhxngpraeths aelaphwkthisamkhux Franco Provencal sungepnkarphsmphsanknkhxngsxngphasaaerk Langue d Oil epnphasathiichkhawa oil inkhaphudwa ich pccubnichkhawa oui insmyklangphasanicaphudknintxnehnuxkhxngpraethsfrngess phasa Langue d oil etibottxmacnklayepnphasafrngesseka chwngrayaewlakhxngphasafrngessekaxyurahwang stwrrsthi 8 kb stwrrsthi 14 phasafrngessekamilksnarwmknhlayxyangkbphasalatin odyechphaaxyangyingkarladbkhainpraoykhsungmixisrasungehmuxnphasalatin aelatangkbkarbngkhbthangiwykrnkhxngphasafrngessinpccubn Langue d Oc epnphasathiichkhawa oc inkhaphudwa ich phasaniphudknxyuthangtxnitkhxngfrngessaelathangehnuxkhxngsepn sungphasanicamilksnakhlaykbphasalatinmakkwa Langue d Oil phasafrngessyukhihm aekikh nkwichakareriykphasafrngessthiphudinchwngkxnhnapi ph s 1843 sungkkhuxphasa Langue d Oil waepnphasafrngesseka exksarchbbaerkthiekhiynkhunepnphasafrngesseka khux khaptiyanaehngstrasburk Strasbourg sungekhiynkhuninpi ph s 1385 inpi ph s 2082 phraecafrxngswthi 1 idxxkphrarachkdsdikathikahndihphasafrngessepnphasathangkarkhxngfrngessaethnthiphasalatin aelakahndihichphasafrngessinkarbriharrachkar inrachsank aelainkarphicarnakhdiinsal inchwngniidmikarprbprungtwsakdaelakarxxkesiynginphasafrngess nkwichakareriykphasafrngessinyukhniwa phasafrngessyukhklang instwrrsthi 17 hlngcakthimikarkahndmatrthanphasafrngessihphudsaeniyngediywknthwpraeths karprbprungaelakarkahndhlktang khxngphasa kthaihekidphasafrngessthieriykknwaphasafrngessyukhihm sungphudknxyuinpccubn inpi ph s 2177 phrakhardinlriechxlieyx Richelieu idkxtngxngkhkrthieriykwa L Academie Francaise lakaedmifrxngaess hrux bnthitysthanfrngess sungepriybidkbsanknganrachbnthitysphakhxngithy ephuxthahnathiduaelrksaphasafrngessiwimihwibti aelakhngphasafrngessihxyuinrupaebbedimihmakthisud inchwngstwrrsthi 17 19 frngessidmibthbathsakhyinkaremuxngkhxngthwipyuorp aelaepnsunyklangkhxngprchyaruaecngthiaephrhlayknxyuinsmynn thaihxiththiphlkhxngphasafrngessaephxxkipkwangkhwangaelaklayepnphasaklangkhxngyuorp mibthbathsakhththangkarthut wrrnkhdi aelasilpa mharachinyukhnnsxngphraxngkh khux phranangaekhthethxrinmharachiniaehngrsesiy aelaphraecaefrdrikmharachaehngprsesiy samarthtrsaelathrngphraxksrepnphasafrngessiddi phuruphasafrngessinklumshphaphyuorpphasafrngessinpccubn aekikhphasafrngessinpccubn thukaethrksumodyxiththiphlkhxngphasaxngkvsthiaephkhyayxyangkwangkhwang mikarnakhaphasaxngkvsmaichpapnkbphasafrngessedimxyangaephrhlay sungmiphlesiytxkarxnurksphasafrngess rthbalidxxkkdhmaybangchbbephuxxnurksphasafrngess odykahndihichkhacakphasafrngessaeth inokhsna prakas aelaexksarrachkartang nxkcakniyngkahndihsthaniwithyuthuksthani epidephlngphasafrngessxyangnxyrxyla 40 khxngephlngthnghmdthiepidinsthaninn sthanakhxngphasafrngessinpraethsfrngess aekikh frngesskahndihphasafrngessepnphasathangkarkhxngpraethstngaetpi ph s 2535 rthbalkahndihexksarrachkar syyatang karokhsnaprachasmphnth karsuksa catxngthaepnphasafrngess hakcaepntxngichkhaphasatangpraeths kihiskhaaeplepnphasafrngesskhwbkhuknipdwy xyangirkdi thangkarimidkhwbkhumkarichphasainexksarkhxngexkchn aelainewbistkhxngexkchn sunghakthakarkhwbkhumaelw kxackhdtxhlkkaresriphaphinkarphudid sthanakhxngphasafrngessinpraethsaekhnada aekikh rxyla 12 khxngkhnthiphudphasafrngessepnphasaaeminolkniepnchawaekhnada aelaphasafrngessepnhnunginphasathangkarsxngphasakhxngaekhnada xikphasahnungkhuxphasaxngkvs kdhmaykhxngaekhnadakahndihbrikartang khxngrthbalklangcatxngcdihepnsxngphasaesmx kdhmaytang thiphanrthspha catxngaeplepnphasaxngkvsaelaphasafrngess aelachlakphlitphnthtang thiwangkhayinaekhnadacatxngmiphasaxngkvsaelaphasafrngess rxyla 22 khxngchawaekhnadaichphasafrngessepnphasaaem aelarxyla 18 khxngchawaekhnadasamarthphudidthngphasaxngkvsaelaphasafrngess phasafrngessmisthanaepnphasathangkarephiyngphasaediywkhxngrthkhwiebk ekebk Quebec matngaetkarbngkhbichkdhmaywadwyphasafrngess Bill 101 phlsakhykhxhnungkhxngkdhmaychbbnikhuxkahndihedkinkhwiebktxngidrbkarsuksaepnphasafrngess ykewnthabidamardakhxngedkkhnnnidrbkarsuksaswnihyepnphasaxngkvsphayinpraethsaekhnada sungepnkarthalaykhaniymkhxngphuxphyphthimksngbutrhlankhxngkhnekhaeriyninorngeriynthisxnepnphasaxngkvs kdhmayniyngkahndihichphasafrngessinkarphicarnakhdi okhsna karxphiprayinspha aelakarphicarnakhdiinsal phayinkhwiebk inpi ph s 2536 kdhmayniidrbkaraekikh odyxnuyatihekhiynpaysylksnhruxokhsnatang epnphasaxngkvsidbang trabidthiyngmiphasafrngessepnswnmak nxkcakniyngthaihkhnthiphudphasaxngkvsaetxasyinkhwiebksamarthrbbrikarthangsukhphaphaelabrikarkhxngrthepnphasaxngkvsid rthxun thiichphasafrngessepnphasathangkarkhwbkhuipkbphasaxngkvs idaekrthniwbrnswik yukhxnethrrithxri nxrthewstethrrithxris aelanunawut inrthxxnaethriox aelaaemniothba phasafrngessimidmisthanaepnphasathangkar aetrthbalkhxngrththngsxngrthidcdkarbrikartang epnphasafrngesskhukbphasaxngkvs inbriewnthimikhnthiphudphasafrngessxasyxyumak sthanakhxngphasafrngessinpraethsswitesxraelnd aekikh phasafrngessepnhnunginphasathangkarkhxngpraethsswitesxraelnd phasaxun idaekphasaeyxrmn phasaxitali aelaphasarumnchphasafrngessinolk aekikhphasafrngessepnphasathangkarinpraethstxipni praeths phuthiphudepnphasaaem odypraman prachakr odypramanineduxnkrkdakhm 2546 khwamhnaaennkhxngprachakr canwnkhntxtarangkiolemtr phunthi tarangkiolemtr frngess 60 450 000 from 2542 60 656 178 110 9 547 030satharnrthprachathipitykhxngok 60 085 004 25 62 2 345 410aekhnada 6 700 000 2541 32 805 041 3 29 9 984 670madakskar 18 000 2536 18 040 341 30 73 587 040oktdiwwr 17 470 2531 17 298 040 53 64 322 460aekhemxrun 16 380 005 34 45 475 440burkinafaos 13 925 313 50 79 274 200mali 9 000 2536 12 291 529 9 91 1 240 000inecxr 6 000 2536 11 665 937 9 21 1 267 000esenkl 11 126 832 56 71 196 190ebleyiym 3 800 000 from 2503 10 364 388 339 5 30 528chad 3 000 2539 9 826 419 7 65 1 284 000rwnda 2 400 2547 8 440 820 320 5 26 338ehti 600 2547 8 121 622 292 7 27 750switesxraelnd 1 300 000 2533 7 489 370 181 4 41 290ebnin 16 700 2536 7 460 025 66 24 112 620burundi 2 200 2547 6 370 609 228 9 27 830otok 3 500 2536 5 681 519 100 1 56 785satharnrthaexfrikaklang 9 000 2539 3 799 897 6 10 622 984satharnrthkhxngok 28 000 2539 3 039 126 8 89 342 000kabxng 37 500 2536 1 389 201 5 19 267 667mxriechiys 37 000 2544 1 230 602 603 2 2 040erxuwniyng frngess 2 400 2536 776 948 308 7 2 517khxomors 1 700 671 247 309 3 2 170xiekhwthxeriylkini 535 881 19 10 28 051cibuti 15 440 2531 476 703 20 73 23 000lkesmebirk 13 100 2536 468 571 181 2 2 586kwedxlup frngess 7 300 2547 448 713 252 1 1 780martinik frngess 9 000 2547 432 900 393 5 1 100efrnchopliniesiy frngess 25 668 2543 270 485 64 91 4 167niwaekhliodeniy frngess 53 400 2530 216 494 11 36 19 060wanuxatu 6 300 2530 205 754 16 87 12 200efrnchekiyna frngess 195 506 2 15 91 000esechls 971 2514 81 188 178 4 455omnaok 17 400 2531 32 409 16 620 1 95hmuekaawalisaelahmuekaafutuna frngess 120 2536 16 025 58 49 274ecxrsiy shrachxanackr 8 000 2519 90 812 782 9 116ekirnsiy shrachxanackr 6 000 2519 65 228 836 3 78aesngpiaeyraelamiekxlng frngess 5 114 2510 7 012 28 98 242phxndiechxrri xinediy 973 829 2 029 492phasafrngessimichphasathangkar aetepnphasasakhyinpraethstxipnipraeths phuthiphudepnphasaaem odypraman prachakr odypramanineduxnkrkdakhm 2546 khwamhnaaennkhxngprachakr canwnkhntxtarangkiolemtr phunthi tarangkiolemtr omrxkok 80 000 2528 32 725 847 73 29 446 550aexlcieriy 110 000 2536 32 531 853 13 66 2 381 440tuniesiy 11 000 2536 10 074 951 61 58 163 610luyesiyna shrthxemrika 261 678 2536 4 468 976 39 61 134 382elbanxn 16 600 2547 3 826 018 367 9 10 400aexxxstawlely xitali 100 000 2530 118 548 36 33 3 263xndxrra 2 400 2529 70 549 150 7 468nxkcakni yngmiphuphudphasafrngessxasyxyuepncanwnmakinpraethsehlanipraeths phuthiphudepnphasaaem odypraman prachakr odypramanineduxnkrkdakhm 2546 khwamhnaaennkhxngprachakr canwnkhntxtarangkiolemtr phunthi tarangkiolemtr xiyipt 77 505 756 77 39 1 001 450kmphucha 13 607 069 75 16 181 040kris 10 668 354 80 86 131 940echkekiy 10 241 138 129 9 78 866xisraexl 6 276 883 302 2 20 770law 6 217 141 26 25 236 800mxrieteniy 3 086 859 2 99 1 030 700flxrida shrthxemrika 337 605 2543 niwxingaelnd shrthxemrika 320 924 2543 niwyxrk shrthxemrika 295 556 2543 aekhlifxreniy shrthxemrika 139 174 2543 niwecxrsiy shrthxemrika 76 008 2543 ethkss shrthxemrika 65 778 2543 ephnsileweniy shrthxemrika 52 517 2543 aemriaelnd shrthxemrika 49 560 2543 cxreciy shrthxemrika 48 391 2543 oxihox shrthxemrika 45 015 2543 xillinxys shrthxemrika 44 847 2543 ewxrcieniy shrthxemrika 42 782 2543 michiaekn shrthxemrika 39 657 2543 nxrthaekhorilna shrthxemrika 34 642 2543 wxchingtn shrthxemrika 22 701 2543 missuri shrthxemrika 20 203 2543 esathaekhorilna shrthxemrika 19 359 2543 xindiaexna shrthxemrika 18 362 2543 okholraod shrthxemrika 18 317 2543 ethnenssi shrthxemrika 18 067 2543 minniosta shrthxemrika 16 085 2543 aexriosna shrthxemrika 15 868 2543 wiskhxnsin shrthxemrika 15 120 2543 aexlaaebma shrthxemrika 13 895 2543 ekhnthkki shrthxemrika 12 780 2543 xxrikxn shrthxemrika 12 123 2543 mississippi shrthxemrika 10 968 2543 rthxun shrthxemrika 92 118 2543 yngphxmiphuphudphasafrngessehluxxyubanginpraethsehlanipraeths phuthiphudepnphasaaem odypraman prachakr odypramanineduxnkrkdakhm 2546 khwamhnaaennkhxngprachakr canwnkhntxtarangkiolemtr phunthi tarangkiolemtr rsesiy 143 420 309 8 40 17 075 200filippins 87 857 473 292 9 300 000ewiydnam 83 535 576 253 5 329 560saxudixaraebiy 26 417 599 13 47 1 960 582ekhruxrthepxrotriok shrthxemrika 3 916 632 430 2 9 104shrthxahrbexmierts 2 563 212 30 93 82 880xangxing aekikh Eberhard David M Simons Gary F Fennig Charles D b k 2019 French Ethnologue Languages of the World 22 ed SIL International subkhnemux 2019 12 30 duephim aekikh phasa wikiphiediy saranukrmesri inphasafrngess wikiphcnanukrm mikhwamhmaykhxngkhawa phasafrngess wikitara mikhumux tara hruxwithikarekiywkb phasafrngess karthbsphthphasafrngess wrrnkrrmfrngessekhathungcak https th wikipedia org w index php title phasafrngess amp oldid 9500902, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม