fbpx
วิกิพีเดีย

ภาษากรีก

ภาษากรีก (แบบสมัยใหม่Ελληνικά, ถอดเสียงเป็นโรมัน: Elliniká, แบบโบราณἙλληνική, Hellēnikḗ) เป็นหนึ่งในภาษากลุ่มอินโด-ยูโรเปียน พูดในกรีซ ไซปรัส แอลเบเนีย และส่วนอื่นของชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกและทะเลดำ เป็นภาษาที่มีเอกสารทางประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มอินโด-ยูโรเปียน โดยมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรย้อนกลับไปเมื่อราว 3,400 ปีก่อน มีระบบการเขียนที่ใช้คืออักษรกรีก ซึ่งใช้มากว่า 2,000 ปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบการเขียนอื่น ๆ ด้วย เช่น อักษรลิเนียร์บี อักษรไซปรัส และยังเป็นรากฐานของระบบการเขียนอื่น ๆ อีกมากมาย ได้แก่ อักษรละติน อักษรซีริลลิก อักษรอาร์มีเนีย อักษรคอปติก อักษรกอธิก ฯลฯ นอกจากนี้คำในภาษากรีกยังถูกใช้เป็นรากศัพท์ของภาษาอื่น ๆ มากมาย

กรีก
ελληνικά
ออกเสียง[eliniˈka]
ภูมิภาคกรีซ
ไซปรัส
อานาโตเลีย
บอลข่าน
ชายฝั่งทะเลดำ
อีสเทิร์นเมดิเตอร์เรเนียน
ภาคใต้ของอิตาลี
ชาติพันธุ์ชาวกรีก
จำนวนผู้พูด
ตระกูลภาษา
รูปแบบก่อนหน้า
ภาษาถิ่น
ระบบการเขียน
รหัสภาษา
ISO 639-1el
ISO 639-2gre (B)
ell (T)
ISO 639-3มีหลากหลาย:
กรีกสมัยใหม่
กรีกโบราณ
Cappadocian Greek
Mycenaean Greek
Pontic
Tsakonian
Yevanic
Linguasphere
 • 56-AAA-a
 • 56-AAA-aato -am(varieties)
พื้นที่ที่มีการพูดภาษากรีกสมัยใหม่ (สีน้ำเงินเข้มคือพื้นที่ที่ใช้เป็นภาษาราชการ)
บทความนี้มีสัญลักษณ์สัทอักษรสากล หากระบบของคุณไม่รองรับการแสดงผลที่ถูกต้อง คุณอาจเห็นปรัศนี กล่อง หรือสัญลักษณ์อย่างอื่นแทนที่อักขระยูนิโคด

ภาษากรีกมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์โลกตะวันตก โดยวรรณกรรมกรีกโบราณซึ่งมีจุดกำเนิดจากมหากาพย์โฮเมอร์ มีผลงานต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ในยุโรป ภาษากรีกยังเป็นภาษาที่เป็นรากศัพท์ในคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา พันธสัญญาใหม่ในคัมภีร์ไบเบิลของชาวคริสต์ก็เขียนด้วยภาษากรีก การเรียนการสอนภาษากรีกและภาษาละตินมีความสำคัญในสมัยคลาสสิกเป็นอย่างมาก

ภาษากรีกถูกใช้เป็นภาษากลางในแถบเมดิเตอร์เรเนียนในสมัยคลาสสิก ต่อมาได้กลายเป็นภาษาราชการของอาณาจักรไบแซนไทน์ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นกรีกยุคกลาง และในยุคใหม่ ภาษากรีกเป็นภาษาราชการในกรีซและไซปรัส และเป็นหนึ่งในภาษาราชการ 24 ภาษาของสหภาพยุโรป มีผู้พูดภาษากรีกอย่างน้อย 13.4 ล้านคนในกรีซ ไซปรัส อิตาลี แอลเบเนีย ตุรกี รวมไปถึงชาวกรีกพลัดถิ่น

คำศัพท์กรีกถูกยืมไปใช้ในภาษาอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาอังกฤษ เช่นคำว่า คณิตศาสตร์ (mathematics), ฟิสิกส์ (physics), ดาราศาสตร์ (astronomy), ประชาธิปไตย (democracy), ปรัชญา (philosophy), กรีฑา (athletics), โรงละคร (theatre), วาทศาสตร์ (rhetoric), พิธีล้างบาป (baptism), ผู้สอนศาสนา (evangelist) และอื่น ๆ นอกจากนี้ คำศัพท์และหน่วยคำกรีกก็ใช้ในการสร้างคำ เช่นคำว่า มานุษยวิทยา (anthropology), การถ่ายภาพ (photography), ระบบโทรศัพท์ (telephony), ไอโซเมอร์ (isomer), ชีวกลศาสตร์ (biomechanics), การถ่ายภาพยนตร์ (cinematography) อื่น ๆ ศัพท์กรีกและศัพท์ละตินมักถูกนำไปสร้างเป็นคำที่บ่งชี้ศาสตร์ต่าง ๆ โดยมี –logy ต่อท้าย คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีรากจากภาษากรีกนั้นมีหลายคำมาก

ปัจจุบันในประเทศไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีหลักสูตรที่สอนภาษากรีก

เนื้อหา

ประเทศที่ใช้เป็นภาษาราชการ

บริเวณอื่น ๆ ที่มีการพูด

 1. at Ethnologue (18th ed., 2015)
  at Ethnologue (18th ed., 2015)
  at Ethnologue (18th ed., 2015)
  at Ethnologue (18th ed., 2015)
  at Ethnologue (18th ed., 2015)
  at Ethnologue (18th ed., 2015)
  (Additional references under 'Language codes' in the information box)
 2. . Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, Inc. สืบค้นเมื่อ29 April 2014.
 3. 1922-, Adrados, Francisco Rodríguez (2005). A history of the Greek language : from its origins to the present. Leiden: Brill. ISBN 978-90-04-12835-4. OCLC .CS1 maint: numeric names: authors list (link)
 4. A history of ancient Greek by Maria Chritē, Maria Arapopoulou, Centre for the Greek Language (Thessalonikē, Greece) pg 436 ISBN 0-521-83307-8
 5. Kurt Aland, Barbara Aland The text of the New Testament: an introduction to the critical 1995 p52
 6. Archibald Macbride Hunter Introducing the New Testament 1972 p9
 7. Manuel, Germaine Catherine (1989). A study of the preservation of the classical tradition in the education, language, and literature of the Byzantine Empire. HVD ALEPH.
 8. Scheler 1977.
 9. . NewsIt. 18 November 2019.
 10. , รูปแบบไฟล์ .doc /สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555
วิกิพจนานุกรม มีความหมายของคำว่า:
ภาษากรีก
บทความเกี่ยวกับภาษานี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ภาษา

ภาษากรีก
ภาษากร, ภาษาพ, ดในกร, ไซปร, และแอลเบเน, ยใต, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, แบบสม, ยใหม, Ελληνικά, ถอดเส, ยงเป, นโรม, elliniká, แบบโบราณ, Ἑλληνική, hellēnikḗ, เป, นหน, งในภาษากล, มอ, นโด, โรเป, ยน, ดในกร, ไซปร, แอลเบเน, และส, วนอ, นของชายฝ, งทะเลเมด, เตอร, เรเน, ยนตะว. phasakrik phasaphudinkris isprs aelaaexlebeniyit phasaxun efadu aekikh phasakrik aebbsmyihm Ellhnika thxdesiyngepnormn Ellinika aebbobran Ἑllhnikh Hellenikḗ epnhnunginphasaklumxinod yuorepiyn phudinkris isprs aexlebeniy aelaswnxunkhxngchayfngthaelemdietxrereniyntawnxxkaelathaelda epnphasathimiexksarthangprawtisastrekaaekthisudinklumxinod yuorepiyn odymihlkthanthiepnlaylksnxksryxnklbipemuxraw 3 400 pikxn 2 mirabbkarekhiynthiichkhuxxksrkrik sungichmakwa 2 000 picnthungpccubn sungmixiththiphltxrabbkarekhiynxun dwy echn xksrlieniyrbi xksrisprs 3 aelayngepnrakthankhxngrabbkarekhiynxun xikmakmay idaek xksrlatin xksrsirillik xksrxarmieniy xksrkhxptik xksrkxthik l nxkcaknikhainphasakrikyngthukichepnraksphthkhxngphasaxun makmaykrikellhnikaxxkesiyng eliniˈka phumiphakhkris isprs xanaoteliy bxlkhan chayfngthaelda xisethirnemdietxrereniyn phakhitkhxngxitalichatiphnthuchawkrikcanwnphuphud 1 trakulphasaxinod yuorepiyn klumphasaehlelnikkrikrupaebbkxnhnaoprot krik krikphasathinklumsaeniyngobran klumsaeniyngsmyihmrabbkarekhiynxksrkrikrhsphasaISO 639 1elISO 639 2gre B ell T ISO 639 3mihlakhlay ell kriksmyihm grc krikobran cpg Cappadocian Greek gmy Mycenaean Greek pnt Pontic tsd Tsakonian yej YevanicLinguasphere56 AAA a56 AAA aa to am varieties phunthithimikarphudphasakriksmyihm sinaenginekhmkhuxphunthithiichepnphasarachkar bthkhwamnimisylksnsthxksrsakl hakrabbkhxngkhunimrxngrbkaraesdngphlthithuktxng khunxacehnprsni klxng hruxsylksnxyangxunaethnthixkkhrayuniokhd phasakrikmibthbathsakhyinprawtisastrolktawntk 4 odywrrnkrrmkrikobransungmicudkaenidcakmhakaphyohemxr miphlngantang thimikhwamoddednaelaepnthipracksinyuorp phasakrikyngepnphasathiepnraksphthinkhasphththangwithyasastraelaprchya phnthsyyaihminkhmphiribebilkhxngchawkhristkekhiyndwyphasakrik 5 6 kareriynkarsxnphasakrikaelaphasalatinmikhwamsakhyinsmykhlassikepnxyangmak phasakrikthukichepnphasaklanginaethbemdietxrereniyninsmykhlassik txmaidklayepnphasarachkarkhxngxanackribaesnithnsungtxmaphthnaepnkrikyukhklang 7 aelainyukhihm phasakrikepnphasarachkarinkrisaelaisprs aelaepnhnunginphasarachkar 24 phasakhxngshphaphyuorp miphuphudphasakrikxyangnxy 13 4 lankhninkris isprs xitali aexlebeniy turki rwmipthungchawkrikphldthin khasphthkrikthukyumipichinphasaxun odyechphaaxyangyinginphasaxngkvs echnkhawa khnitsastr mathematics fisiks physics darasastr astronomy prachathipity democracy prchya philosophy kritha athletics ornglakhr theatre wathsastr rhetoric phithilangbap baptism phusxnsasna evangelist aelaxun nxkcakni khasphthaelahnwykhakrikkichinkarsrangkha echnkhawa manusywithya anthropology karthayphaph photography rabbothrsphth telephony ixosemxr isomer chiwklsastr biomechanics karthayphaphyntr cinematography xun sphthkrikaelasphthlatinmkthuknaipsrangepnkhathibngchisastrtang odymi logy txthay khasphthphasaxngkvsthimirakcakphasakriknnmihlaykhamak 8 9 pccubninpraethsithy khnamnusysastr mhawithyalyramkhaaehng mihlksutrthisxnphasakrik 10 enuxha 1 praethsaelabriewnthimikarphud 1 1 praethsthiichepnphasarachkar 1 2 briewnxun thimikarphud 2 xangxing 3 duephimpraethsaelabriewnthimikarphud aekikhpraethsthiichepnphasarachkar aekikh kris isprs rwmkbphasaturki briewnxun thimikarphud aekikh chumchnchawkrikinxistnbul txnitkhxngaexlebeniy xitalitxnit txnitkhxngnxrthmasiodeniy txnklangaelatxnitkhxngblaekeriyxangxing aekikh kriksmyihm at Ethnologue 18th ed 2015 krikobran at Ethnologue 18th ed 2015 Cappadocian Greek at Ethnologue 18th ed 2015 Mycenaean Greek at Ethnologue 18th ed 2015 Pontic at Ethnologue 18th ed 2015 Tsakonian at Ethnologue 18th ed 2015 Additional references under Language codes in the information box Greek language Encyclopaedia Britannica Encyclopaedia Britannica Inc subkhnemux 29 April 2014 1922 Adrados Francisco Rodriguez 2005 A history of the Greek language from its origins to the present Leiden Brill ISBN 978 90 04 12835 4 OCLC 59712402 CS1 maint numeric names authors list link A history of ancient Greek by Maria Chrite Maria Arapopoulou Centre for the Greek Language Thessalonike Greece pg 436 ISBN 0 521 83307 8 Kurt Aland Barbara Aland The text of the New Testament an introduction to the critical 1995 p52 Archibald Macbride Hunter Introducing the New Testament 1972 p9 Manuel Germaine Catherine 1989 A study of the preservation of the classical tradition in the education language and literature of the Byzantine Empire HVD ALEPH Scheler 1977 Poso ellhnikes einai oi 3enes glwsses NewsIt 18 November 2019 hlksutrphasakrik khnamnusysastr mhawithyalyramkhaaehng rupaebbifl doc subkhnemuxwnthi 21 mkrakhm ph s 2555duephim aekikh wikiphcnanukrm mikhwamhmaykhxngkhawa phasakrik wikiphiediy saranukrmesri inphasakrikmatrthan wikiphiediy saranukrmesri inphasapxntikkrik wikimiediy xinkhiwebetxr mikarthdsxbokhrngkar wikiphiediyinphasakrikobran phasakrikobran phasakrikyukhklang phasakriksmyihm bthkhwamekiywkbphasaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy phasaekhathungcak https th wikipedia org w index php title phasakrik amp oldid 9265735, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม