fbpx
วิกิพีเดีย

ภาวะมาตรฐาน

ในวิชาเคมี ภาวะมาตรฐาน ของสสารบริสุทธิ์ สารผสม หรือสารละลาย เป็นจุดอ้างอิงที่ใช้สำหรับการคำนวณคุณสมบัติของสารนั้นภายใต้สภาวะที่แตกต่างกัน ซึ่งโดยหลักการแล้ว ตัวเลือกของภาวะมาตรฐานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถึงแม้ว่า สหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (IUPAC) จะแนะนำว่าให้ใช้ภาวะมาตรฐานทั่วไปในการคำนวณ IUPAC แนะนำให้ใช้ความดันมาตรฐาน po = 1 บาร์ (100 กิโลปาสคัล) หากจะกล่าวให้ถูกแล้ว อุณหภูมิไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจำกัดความภาวะมาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่น ตามที่ได้อภิปรายไว้แล้ว ภาวะมาตรฐานของแก๊สเดิมได้ถูกเลือกเป็นหน่วยความดัน (โดยปกติใช้เป็นบาร์) แก๊สอุดมคติ โดยไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ อย่างไรก็ตาม ตารางส่วนใหญ่ของปริมาณอุณหพลศาสตร์ถูกรวบรวมไว้ที่อุณหภูมิค่าหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ 298.15 K (25 ˚C) หรือที่ใช้กันลดลงมา 273.15 K (0 ˚C) ภาวะมาตรฐานไม่ควรสับสนกับอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (STP) สำหรับแก๊ส หรือกับสารละลายมาตรฐานที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์

สำหรับสสารหนึ่ง ภาวะมาตรฐานเป็นภาวะอ้างอิงสำหรับคุณสมบัติภาวะอุณหพลศาสตร์ของสสารนั้น อย่างเช่น เอนทาลปี เอนโทรปี พลังงานเสรีของกิ๊บส์ และภาวะมาตรฐานอีกหลายประการของสสารหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปีสำหรับธาตุในภาวะมาตรฐานจะมีค่าเป็นศูนย์ และด้วยการกำหนดดังกล่าวได้ทำให้ปริมาณทางอุณหพลศาสตร์อีกเป็นจำนวนมากสามารถคำนวณและจัดทำเป็นตารางได้ ภาวะมาตรฐานของสสารไม่จำเป็นต้องมีอยู่ในธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นไปได้ที่จะคำนวณค่าของไอน้ำที่ 25 °C และ 1 บาร์ ถึงแม้ว่าไอน้ำดังกล่าวจะไม่มีอยู่จริง (เป็นแก๊ส) ภายใต้สภาวะเหล่านั้น ข้อดีของการกำหนดเช่นนี้คือตารางคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ที่ได้รับการจัดเตรียมด้วยวิธีการนี้จะมีความสอดคล้องกันในตัวของมันเอง

  1. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version: (2006-) "".
  2. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version: (2006-) "".
  3. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version: (2006-) "".

ภาวะมาตรฐาน
ภาวะมาตรฐาน, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ในว, ชาเคม, ของสสารบร, ทธ, สารผสม, หร, อสารละลาย, เป, นจ, ดอ, างอ, งท, ใช, สำหร, บการคำนวณค, ณสมบ, ของสารน, นภายใต, สภาวะท, แตกต, างก, งโดยหล, กการแล, วเล, อกของสามารถเปล, ยนแปลงได, งแม, สหภาพเคม, บร, ทธ, และเคม, ประย, กต, ร. phawamatrthan phasaxun efadu aekikh inwichaekhmi phawamatrthan khxngssarbrisuththi sarphsm hruxsarlalay epncudxangxingthiichsahrbkarkhanwnkhunsmbtikhxngsarnnphayitsphawathiaetktangkn sungodyhlkkaraelw tweluxkkhxngphawamatrthansamarthepliynaeplngid thungaemwa shphaphekhmibrisuththiaelaekhmiprayuktrahwangpraeths IUPAC caaenanawaihichphawamatrthanthwipinkarkhanwn 1 IUPAC aenanaihichkhwamdnmatrthan po 1 bar 100 kiolpaskhl hakcaklawihthukaelw xunhphumiimidepnswnhnungkhxngkarcakdkhwamphawamatrthan yktwxyangechn tamthiidxphiprayiwaelw phawamatrthankhxngaeksedimidthukeluxkepnhnwykhwamdn odypktiichepnbar aeksxudmkhti odyimkhunxyukbxunhphumi xyangirktam tarangswnihykhxngprimanxunhphlsastrthukrwbrwmiwthixunhphumikhahnungodyechphaa sungswnihyxyuthi 298 15 K 25 C hruxthiichknldlngma 273 15 K 0 C phawamatrthanimkhwrsbsnkbxunhphumiaelakhwamdnmatrthan STP sahrbaeks 2 hruxkbsarlalaymatrthanthiichinekhmiwiekhraah 3 sahrbssarhnung phawamatrthanepnphawaxangxingsahrbkhunsmbtiphawaxunhphlsastrkhxngssarnn xyangechn exnthalpi exnothrpi phlngnganesrikhxngkibs aelaphawamatrthanxikhlayprakarkhxngssarhnung karepliynaeplngexnthalpisahrbthatuinphawamatrthancamikhaepnsuny aeladwykarkahnddngklawidthaihprimanthangxunhphlsastrxikepncanwnmaksamarthkhanwnaelacdthaepntarangid phawamatrthankhxngssarimcaepntxngmixyuinthrrmchati yktwxyangechn epnipidthicakhanwnkhakhxngixnathi 25 C aela 1 bar thungaemwaixnadngklawcaimmixyucring epnaeks phayitsphawaehlann khxdikhxngkarkahndechnnikhuxtarangkhunsmbtithangxunhphlsastrthiidrbkarcdetriymdwywithikarnicamikhwamsxdkhlxngknintwkhxngmnexngxangxing aekikh IUPAC Compendium of Chemical Terminology 2nd ed the Gold Book 1997 Online corrected version 2006 standard state IUPAC Compendium of Chemical Terminology 2nd ed the Gold Book 1997 Online corrected version 2006 standard conditions for gases IUPAC Compendium of Chemical Terminology 2nd ed the Gold Book 1997 Online corrected version 2006 standard solution ekhathungcak https th wikipedia org w index php title phawamatrthan amp oldid 5603450, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม