fbpx
วิกิพีเดีย

พุทราจีน

พุทราจีน
ต้นพุทรา
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots
ไม่ได้จัดลำดับ: Rosids
อันดับ: Rosales
วงศ์: Rhamnaceae
สกุล: Ziziphus
สปีชีส์: Z. jujuba
ชื่อทวินาม
Ziziphus jujuba
Mill.
ชื่อพ้อง
 • Paliurus mairei H. Lév.
 • Rhamnus jujuba L.
 • Rhamnus soporifera Lour.
 • Rhamnus zizyphus L.
 • Ziziphus mauritiana Lam.
 • Ziziphus muratiana Maire
 • Ziziphus nitida Roxb.
 • Ziziphus orthacantha DC.
 • Ziziphus poiretii G.Don nom. illeg.
 • Ziziphus rotundata DC.
 • Ziziphus sativa Gaertn.
 • Ziziphus sinensis Lam.
 • Ziziphus soporifera (Lour.) Stokes
 • Ziziphus tomentosa Poir.
 • Ziziphus trinervia Roth nom. illeg.
 • Ziziphus vulgaris Lam.
 • Ziziphus zizyphus (L.) H.Karst.
พุทราจีนแห้ง
ผลพุทราจีน (Ziziphus zizyphus)

พุทราจีน (อังกฤษ:jujube; พันธุ์ที่มีเปลือกสีน้ำตาลเข้มเรียก อังกฤษ:red date; Chinese date; ชื่อวิทยาศาสตร์: Ziziphus jujuba) ภาคอีสานเรียก บักทันหรือหมากกะทัน ภาคเหนือเรียกมะตัน มะตันหลวง นางต้มต้น ภาษาจีนเรียก เป้กเลี้ยบ อินเดียเรียก เบอร์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ในวงศ์ Rhamnaceae เป็นไม้ยืนต้นมีหนาม มักมีเป็นคู่ โดยตรงทั้งสองอันหรือตรงอันหนึ่ง โค้งอันหนึ่ง ผลมีเมล็ดเดียว ผิวเรียบ ส่วนใหญ่ผลสุกจะเป็นสีเหลือง ยกเว้นบางพันธุ์ที่เป็นสีแดงเข้ม มีทั้งพันธุ์ผลเล็กและผลใหญ่

พุทราจีนมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนตอนเหนือ มีการบริโภคในประเทศจีนมาเมื่อ 4,000 ปีที่แล้ว ในอินเดียปลูกพุทรามาก่อนสมัยพุทธกาล ซึ่งมีกล่าวถึงในบันทึกของหลวงจีนยวนชางที่เดินทางไปอินเดียเมื่อราว พ.ศ. 1172 ในกรีกเป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยโฮเมอร์ โดยมีกล่าวถึงพุทราในโอดิสซี

พันธุ์พุทราจีนที่มีปลูกในประเทศไทยได้แก่

 • พันธุ์พื้นเมือง แบ่งเป็นพันธุ์ลูกเกดและพันธุ์ไข่เต่า ใบขนาดเล็ก กลม ผลรีหรือกลมแป้น เปลือกบาง เนื้อหยาบสีเหลือง รสเปรี้ยวและฝาดอมหวาน
 • พันธุ์สามรส ใบเล็กยาวรี หนา ผลทรงกลมแป้น เปลือกบาง เนื้อละเอียดสีขาวกรอบ
 • พันธุ์เจดีย์ หรือพันธุ์ปากน้ำ เป็นลูกผสมของพันธุ์พื้นเมืองกับพันธุ์จากอินเดีย ถิ่นกำเนิดอยู่ที่สมุทรปราการ
 • พันธุ์บอมเบย์ นำเข้ามาจากกัลกัตตา ใบยาวรี ปลายแหลม ผลยาวรี เปลือกบางเป็นมัน เนื้อเหลือง ละเอียด หวานกรอบ
 • พันธุ์เหรียญทอง ใบใหญ่ยาว ผลใหญ่ทรงกลมคล้ายแอปเปิล เปลือกหนา ผิวหยาบ เนื้อขาวละเอียด หวานกรอบ มีกลิ่นหอม
 • พันธุ์แอปเปิล ใบใหญ่รูปหัวใจ ผลใหญ่ กลมแป้น เปลือกหนาใส สีเขียวเข้มเนื้อสีขาว กรอบละเอียด หวานอมเปรี้ยว
 • พันธุ์สาลี่หรือพันธุ์บอมเบย์ยักษ์ ใบใหญ่ ผลทรงคล้ายสาลี่ ผลใหญ่กว่าพันธุ์อื่น เปลือกบาง ผิวเหลือง เนื้อสีเหลือง ค่อนข้างหยาบ หวานกรอบ เนื้อมาก
พุทราจีนดิบ (NDB NO:09146)
คุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 กรัม (3.5 ออนซ์)
พลังงาน331 kJ (79 kcal)
20.23 g
0.20 g
1.20 g
วิตามิน
วิตามินเอ40 IU
ไทอามีน(บี1)
(2%)
0.020 มก.
ไรโบเฟลวิน(บี2)
(3%)
0.040 มก.
ไนอาซิน(บี3)
(6%)
0.900 มก.
วิตามินบี6
(6%)
0.081 มก.
วิตามินซี
(83%)
69 มก.
แร่ธาตุ
แคลเซียม
(2%)
21 มก.
เหล็ก
(4%)
0.48 มก.
แมกนีเซียม
(3%)
10 มก.
ฟอสฟอรัส
(3%)
23 มก.
โพแทสเซียม
(5%)
250 มก.
โซเดียม
(0%)
03 มก.
องค์ประกอบอื่น
น้ำ77.86 g
ประมาณร้อยละคร่าว ๆ โดยใช้การแนะนำของสหรัฐสำหรับผู้ใหญ่
แหล่งที่มา:
พุทราจีนแห้ง (NDB NO:09147)
คุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 กรัม (3.5 ออนซ์)
พลังงาน1,201 kJ (287 kcal)
73.60 g
1.10 g
3.70 g
วิตามิน
วิตามินเอ40 IU
ไทอามีน(บี1)
(18%)
0.210 มก.
ไรโบเฟลวิน(บี2)
(30%)
0.360 มก.
ไนอาซิน(บี3)
(3%)
0.500 มก.
วิตามินบี6
(0%)
0.00 มก.
วิตามินซี
(16%)
13 มก.
แร่ธาตุ
แคลเซียม
(8%)
79 มก.
เหล็ก
(14%)
1.80 มก.
แมกนีเซียม
(10%)
37 มก.
ฟอสฟอรัส
(14%)
100 มก.
โพแทสเซียม
(11%)
531 มก.
โซเดียม
(1%)
09 มก.
องค์ประกอบอื่น
น้ำ19.70 g
ประมาณร้อยละคร่าว ๆ โดยใช้การแนะนำของสหรัฐสำหรับผู้ใหญ่
แหล่งที่มา:
 1. , สืบค้นเมื่อ24 March 2016
 2. [นิดดา หงส์วิวัฒน์ และทวีทอง หงส์วิวัฒน์. พุทรา ใน ผลไม้ 111 ชนิด: คุณค่าอาหารและการกิน. กทม. แสงแดด. 2550 หน้า 121 - 123
 3. ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร และวิไลวรรณ อนุสารสุนทร. ต้นไม้เมืองเหนือ. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2543

พุทราจีน
ทราจ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, นพ, ทราการจำแนกช, นทางว, ทยาศาสตร, อาณาจ, กร, plantaeไม, ได, ดลำด, angiospermsไม, ได, ดลำด, eudicotsไม, ได, ดลำด, rosidsอ, นด, rosalesวงศ, rhamnaceaeสก, ziziphusสป, jujubaช, อทว, นามziziphus, jujuba, mill, อพ, อง, paliurus, mairei,. phuthracin phasaxun efadu aekikh phuthracintnphuthrakarcaaenkchnthangwithyasastrxanackr Plantaeimidcdladb Angiospermsimidcdladb Eudicotsimidcdladb Rosidsxndb Rosaleswngs Rhamnaceaeskul Ziziphusspichis Z jujubachuxthwinamZiziphus jujuba Mill chuxphxng 1 Paliurus mairei H Lev Rhamnus jujuba L Rhamnus soporifera Lour Rhamnus zizyphus L Ziziphus mauritiana Lam Ziziphus muratiana Maire Ziziphus nitida Roxb Ziziphus orthacantha DC Ziziphus poiretii G Don nom illeg Ziziphus rotundata DC Ziziphus sativa Gaertn Ziziphus sinensis Lam Ziziphus soporifera Lour Stokes Ziziphus tomentosa Poir Ziziphus trinervia Roth nom illeg Ziziphus vulgaris Lam Ziziphus zizyphus L H Karst phuthracinaehng phlphuthracin Ziziphus zizyphus phuthracin xngkvs jujube phnthuthimiepluxksinatalekhmeriyk xngkvs red date Chinese date chuxwithyasastr Ziziphus jujuba phakhxisaneriyk bkthnhruxhmakkathn phakhehnuxeriykmatn matnhlwng nangtmtn phasacineriyk epkeliyb xinediyeriyk ebxr 2 epnimyuntnkhnadelk inwngs Rhamnaceae epnimyuntnmihnam mkmiepnkhu odytrngthngsxngxnhruxtrngxnhnung okhngxnhnung phlmiemldediyw phiweriyb 3 swnihyphlsukcaepnsiehluxng ykewnbangphnthuthiepnsiaedngekhm mithngphnthuphlelkaelaphlihy phuthracinmithinkaenidinpraethscintxnehnux mikarbriophkhinpraethscinmaemux 4 000 pithiaelw inxinediyplukphuthramakxnsmyphuththkal sungmiklawthunginbnthukkhxnghlwngcinywnchangthiedinthangipxinediyemuxraw ph s 1172 inkrikepnthirucktngaetsmyohemxr odymiklawthungphuthrainoxdissi 2 phnthuphuthracin aekikhphnthuphuthracinthimiplukinpraethsithyidaek 2 phnthuphunemuxng aebngepnphnthulukekdaelaphnthuikheta ibkhnadelk klm phlrihruxklmaepn epluxkbang enuxhyabsiehluxng rsepriywaelafadxmhwan phnthusamrs ibelkyawri hna phlthrngklmaepn epluxkbang enuxlaexiydsikhawkrxb phnthuecdiy hruxphnthupakna epnlukphsmkhxngphnthuphunemuxngkbphnthucakxinediy thinkaenidxyuthismuthrprakar phnthubxmeby naekhamacakklktta ibyawri playaehlm phlyawri epluxkbangepnmn enuxehluxng laexiyd hwankrxb phnthuehriyythxng ibihyyaw phlihythrngklmkhlayaexpepil epluxkhna phiwhyab enuxkhawlaexiyd hwankrxb miklinhxm phnthuaexpepil ibihyruphwic phlihy klmaepn epluxkhnais siekhiywekhmenuxsikhaw krxblaexiyd hwanxmepriyw phnthusalihruxphnthubxmebyyks ibihy phlthrngkhlaysali phlihykwaphnthuxun epluxkbang phiwehluxng enuxsiehluxng khxnkhanghyab hwankrxb enuxmakphuthracindib NDB NO 09146 khunkhathangophchnakartx 100 krm 3 5 xxns phlngngan331 kJ 79 kcal kharobihedrt20 23 gikhmn0 20 goprtin1 20 gwitaminwitaminex40 IUithxamin bi1 2 0 020 mk irobeflwin bi2 3 0 040 mk inxasin bi3 6 0 900 mk witaminbi6 6 0 081 mk witaminsi 83 69 mk aerthatuaekhlesiym 2 21 mk ehlk 4 0 48 mk aemkniesiym 3 10 mk fxsfxrs 3 23 mk ophaethsesiym 5 250 mk osediym 0 03 mk xngkhprakxbxunna77 86 ghnwy mg imokhrkrm mg millikrm IU hnwysaklpramanrxylakhraw odyichkaraenanakhxngshrthsahrbphuihy aehlngthima USDA Nutrient Database phuthracinaehng NDB NO 09147 khunkhathangophchnakartx 100 krm 3 5 xxns phlngngan1 201 kJ 287 kcal kharobihedrt73 60 gikhmn1 10 goprtin3 70 gwitaminwitaminex40 IUithxamin bi1 18 0 210 mk irobeflwin bi2 30 0 360 mk inxasin bi3 3 0 500 mk witaminbi6 0 0 00 mk witaminsi 16 13 mk aerthatuaekhlesiym 8 79 mk ehlk 14 1 80 mk aemkniesiym 10 37 mk fxsfxrs 14 100 mk ophaethsesiym 11 531 mk osediym 1 09 mk xngkhprakxbxunna19 70 ghnwy mg imokhrkrm mg millikrm IU hnwysaklpramanrxylakhraw odyichkaraenanakhxngshrthsahrbphuihy aehlngthima USDA Nutrient Databasexangxing aekikh The Plant List A Working List of All Plant Species subkhnemux 24 March 2016 2 0 2 1 2 2 nidda hngswiwthn aelathwithxng hngswiwthn phuthra in phlim 111 chnid khunkhaxaharaelakarkin kthm aesngaedd 2550 hna 121 123 ismxn kardenxr phinda siththisunthr aelawiilwrrn xnusarsunthr tnimemuxngehnux krungethph okhrngkarcdphimphkhbif 2543ekhathungcak https th wikipedia org w index php title phuthracin amp oldid 9366985, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม