fbpx
วิกิพีเดีย

พุทธานุภาพ

หัวข้อของบทความนี้อาจไม่ผ่านแนวปฏิบัติความโดดเด่นทั่วไป กรุณาช่วยยืนยันความโดดเด่นของบทความเพิ่มแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับหัวข้อนี้ และรายงานอย่างสำคัญนอกเหนือจากการกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย หากไม่อาจยืนยันความโดดเด่นได้ บทความนี้มีแนวโน้มถูกรวมกับหรือเปลี่ยนทางไปหน้าอื่น หรือถูกลบ
คำอธิบายนโยบาย
บทความวิกิพีเดียจะต้องผ่านเกณฑ์ 4 ข้อดังนี้
  1. ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพียงพอ
  2. ความสนใจดังกล่าวต้องไม่ใช่กินเวลาสั้น ๆ
  3. มีแหล่งข้อมูลบุคคลภายนอกที่น่าเชื่อถือ (reliable independent source) และ
  4. มี "การกล่าวถึงอย่างสำคัญ"
วิกิพีเดียภาษาไทยมีมติว่า จะลบหัวข้อที่ไม่สามารถยืนยันความโดดเด่นของบทความได้หลัง 6 เดือนหลังติดป้าย

หาแหล่งข้อมูล:· · · · (พฤษภาคม 2021) (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)

พุทธานุภาพ เป็นละครโทรทัศน์แนวชีวิต-ดราม่า ผลิตโดย บริษัท อาร์เอส โปรโมชั่น จำกัด บทประพันธ์ กัลปพฤกษ์ บทโทรทัศน์ วิรัช เทพโยธา, ธนาชัย วิโนทัย, อ พัชร กำกับการแสดงโดย นพดล มงคลพันธ์ ออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดี เวลา 20.15 - 22.20 น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำแสดงโดย ศรราม เทพพิทักษ์, สุจิรา อรุณพิพัฒน์ และนักแสดงสมทบรับเชิญอีกมากมาย เริ่มตอนแรกวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 254627 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ละครเรื่องนี้ คว้าเกียรติบัตรละครส่งเสริมพระพุทธศาสนาและจริยธรรมดีเด่น เผยสอดแทรกคุณธรรมผ่านตัวละครได้ยอดเยี่ยม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศมอบเกียรติบัตรเชิดชูให้เป็นละครส่งเสริมพระพุทธศาสนาและจริยธรรมอันดีงามดีเด่นประจำปี 2546

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้
ปี พ.ศ. 2546
สถานีออกอากาศ ช่อง 3
ผู้จัดละคร อาร์เอส โปรโมชั่น
บทโทรทัศน์ วิรัช เทพโยธา
ธนาชัย วิโนทัย
อ พัชร
ผู้กำกับการแสดง นพดล มงคลพันธ์
วันเวลาออกอากาศ วันพุธ - วันพฤหัสบดี
เวลา 20.15 - 22.20 น.
พระกริสนัย ศรราม เทพพิทักษ์
หมอจินตนา สุจิรา อรุณพิพัฒน์
หมออนุชิต ตระการ พันธุมเลิศรุจี
หมออัมภิกา เขมสรณ์ หนูขาว
สุรีย์ (แม่ของพระกริสนัย) พิศมัย วิไลศักดิ์
พระอาจารย์โพ ยอดชาย เมฆสุวรรณ
แม่บานชื่น วันทนา บุญบันเทิง
นักแสดงรับเชิญ
เดช / นัด (เพื่อนของพระกริสนัย) สมชาย เข็มกลัด
เสริม ธนพงษ์ คล้ายพงษ์พันธ์
ซิน ปราโมทย์ แสงศร
เวช ภูวมินทร์ สู่สุวรรณ
นักเรียนวิทยาลัยเทคนิค โกลดี้ สแตนลี่ย์
นายแก่ อัมพร ปานกระโทก
หมอ อนุเมศร์ จันปิ่นเพชร
สารวัตร อนุสรณ์ เดชะปัญญา
แม่ของจินตนา รสริน จันทรา
โหน่ง อภิชาติ พัวพิมล
เปรี้ยว (เพื่อนของโหน่ง) กรกฎ ธนภัทร
เมฆ (เพื่อนของโหน่ง) ไมเคิล เวลส์ช
นักเรียนวิทยาลัยเทคนิค ทิฐิ มิเกรซี่
ผู้ใหญ่รอด (พ่อของโหน่ง) ครรชิต ขวัญประชา
ปุ๊ (เพื่อนของโหน่ง) อรรชัย ธีระกร
แสง พฤกษ์ พีระนันท์
ราตรี ศิรประภา สุขดำรงค์
หมอคม (หมอสถานพยาบาล) ปราบ ยุทธพิชัย
ปกรณ์ ทัฬห์ อมรบุณยกร
เหลิม (เพื่อนของแสง) เชษฐวุฒิ วัชรคุณ
กำนันประกอย (พ่อของปกรณ์) ธรรมศักดิ์ สุริยน
คุณหญิง (แม่ของปกรณ์) เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
สมพร (แม่ของราตรี) ปทุมวดี โสภาพรรณ
ป้าเขียด (แม่ของแสง) วิพิศฎ์ ยุคพิวงค์
ป้าเมี้ยน (ป้าของหมอคม) ธิติมา ทองพลึง
น้าชุน (พ่อของดาว) เด่น ดอกประดู่
แม่สายใจ (แม่ของดาว) อัญชลี ไชยศิริ
ดาว ธิติยา นพพงษากิจ
โกดำ เอก อินทรีย์
เสี่ยหาร โกวิท วัฒนกุล
ตุ๊ ศรัทธา ศรัทธาทิพย์
เสี่ยราชายาเสพติด วัลลภ ธีรทอง
นายปื้ด เรืองฤทธิ์ วิสมล
บุญยัง (พ่อของยืนยง) อานนท์ สุวรรณเครือ
แม่น้อย (แม่ของยืนยง) เดือนเต็ม สาลิตุล
ยืนยง ศิวะพงษ์ อะเต็มวิท
หมอคมสันต์ ฉัตรจักร ตรีวิศวเวทย์
ช่ำ โน้ต เชิญยิ้ม
แสวง จิรกิตติ์ สุวรรณภาพ
สำราญ อุบลวรรณ บุญรอด
คำ จเร เชิญยิ้ม
แกะ จ๊อด เชิญยิ้ม
เสี่ย ชาคริต ขุนธร
ยายโมด (แม่ของแสวง) น้ำเงิน บุญหนัก
ลุงใจ (ผู้ใหญ่บ้านเนินไถ๋) สรนันทน์ ร.เอกวัฒน์
เสือชม (พ่อของใจ) ปิยะ ตระกูลราษฎร์
นางเจิด (แม่ของใจ) อำภา ภูษิต
นางใจ จุฬาลักษณ์ อิสมาโลน
เสือดำ (น้องชายของเสือชม) ทองขาว ภัทรโชคชัย
จันทร์สิงห์ กรุง ศรีวิไล
นายโขม วิชาญ มีสม
นายตุ่น หยอง ลูกหยี
นายนุ่น นิรันรา ธัญญาวรี
จิจ๊ะ นฤมล ทองมอญ
ปู่แดง ถนอม นวลอนันต์
ยายปริก เมตตา รุ่งรัตน์
น้อย หัวแดง เบบี้โจ๊ก
ปัน อ้วน เบบี้โจ๊ก
โชติ ธนากร ศรีบรรจง (โหน เบบี้โจ๊ก)
นายสม จาตุรงค์ โกลิมาศ
นางพิม ดอกแข ศรัทธาทิพย์
ผู้ใหญ่ชัย มานพ อัศวเทพ
พระนาย (นักรบโบราณ) ลิขิต บุญประกอบ
บุญเพ็ง สมยศ เปรมอนันต์
นายอ่ำ ทรงวุฒิ ศรีเชิดชูธรรม
นางนวล มีอิศธร (คนรักนายอ่ำ) ดารัณ บุญยศักดิ์
นายส่วน สมเจตน์ สะอาด
เสี่ยเจ้าของบ่อนการพนัน วีระวิทย์ เหล่าสันติพลวุฒิ
นายยา (พ่อของนางนวล) พูน ธารา
นางจรูญ (แม่ของนางนวล) วิยะดา อุมารินทร์
นายคม สิรคุปต์ เมทะนี
นางสวย สุธิตา เกตานนท์
นายมั่น (พ่อของโต) ชุมพร เทพพิทักษ์
นางมงคล (แม่ของโต) มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
โต ธวัช ทัศนาพลพินิจ
บทความเกี่ยวกับโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์นี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:โทรทัศน์

พุทธานุภาพ
ทธาน, ภาพ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, วข, อของบทความน, อาจไม, านแนวปฏ, ความโดดเด, นท, วไปกร, ณาช, วยย, นย, นความโดดเด, นของบทความเพ, มแหล, งอ, างอ, งท, ยภ, าเช, อถ, อซ, งไม, วนได, เส, ยก, บห, วข, อน, และรายงานอย, างสำค, ญนอกเหน, อจากการกล, าวถ, งเพ, ยงเล, กน, อย, . phuththanuphaph phasaxun efadu aekikh hwkhxkhxngbthkhwamnixacimphanaenwptibtikhwamoddednthwipkrunachwyyunynkhwamoddednkhxngbthkhwamephimaehlngxangxingthutiyphumithinaechuxthuxsungimmiswnidesiykbhwkhxni aelaraynganxyangsakhynxkehnuxcakkarklawthungephiyngelknxy hakimxacyunynkhwamoddednid bthkhwamnimiaenwonmthukrwmkbhruxepliynthangiphnaxun hruxthuklb khaxthibaynoybaybthkhwamwikiphiediycatxngphaneknth 4 khxdngni idrbkhwamsnicxyangkwangkhwangephiyngphx khwamsnicdngklawtxngimichkinewlasn miaehlngkhxmulbukhkhlphaynxkthinaechuxthux reliable independent source aela mi karklawthungxyangsakhy wikiphiediyphasaithymimtiwa calbhwkhxthiimsamarthyunynkhwamoddednkhxngbthkhwamidhlng 6 eduxnhlngtidpay haaehlngkhxmul phuththanuphaph khaw hnngsuxphimph hnngsux skxlar JSTOR phvsphakhm 2021 eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir phuththanuphaph epnlakhrothrthsnaenwchiwit drama phlitody bristh xarexs opromchn cakd bthpraphnth klpphvks bthothrthsn wirch ethphoytha thnachy wionthy x phchr kakbkaraesdngody nphdl mngkhlphnth xxkxakasthukwnphuth phvhsbdi ewla 20 15 22 20 n thang sthaniwithyuothrthsnithythiwisichxng 3 naaesdngody srram ethphphithks sucira xrunphiphthn aelankaesdngsmthbrbechiyxikmakmay erimtxnaerkwnthi 9 krkdakhm ph s 2546 27 singhakhm ph s 2546 lakhreruxngni khwaekiyrtibtrlakhrsngesrimphraphuththsasnaaelacriythrrmdiedn ephysxdaethrkkhunthrrmphantwlakhridyxdeyiym sanknganphraphuththsasnaaehngchati sngkdsanknaykrthmntriprakasmxbekiyrtibtrechidchuihepnlakhrsngesrimphraphuththsasnaaelacriythrrmxndingamdiednpracapi 2546enuxeruxng aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidraychuxnkaesdng aekikhpi ph s 2546sthanixxkxakas chxng 3phucdlakhr xarexs opromchnbthothrthsn wirch ethphoytha thnachy wionthy x phchrphukakbkaraesdng nphdl mngkhlphnthwnewlaxxkxakas wnphuth wnphvhsbdi ewla 20 15 22 20 n phrakrisny srram ethphphithkshmxcintna sucira xrunphiphthnhmxxnuchit trakar phnthumelisrucihmxxmphika ekhmsrn hnukhawsuriy aemkhxngphrakrisny phismy wiilskdiphraxacaryoph yxdchay emkhsuwrrnaembanchun wnthna buybnethingnkaesdngrbechiyedch nd ephuxnkhxngphrakrisny smchay ekhmkldesrim thnphngs khlayphngsphnthsin praomthy aesngsrewch phuwminthr susuwrrnnkeriynwithyalyethkhnikh okldi saetnliynayaek xmphr pankraothkhmx xnuemsr cnpinephchrsarwtr xnusrn edchapyyaaemkhxngcintna rsrin cnthraohnng xphichati phwphimlepriyw ephuxnkhxngohnng krkd thnphthremkh ephuxnkhxngohnng imekhil ewlschnkeriynwithyalyethkhnikh thithi miekrsiphuihyrxd phxkhxngohnng khrrchit khwyprachapu ephuxnkhxngohnng xrrchy thirakraesng phvks phirannthratri sirprapha sukhdarngkhhmxkhm hmxsthanphyabal prab yuththphichypkrn thlh xmrbunykrehlim ephuxnkhxngaesng echsthwuthi wchrkhunkannprakxy phxkhxngpkrn thrrmskdi suriynkhunhying aemkhxngpkrn epiythiphy khumwngssmphr aemkhxngratri pthumwdi osphaphrrnpaekhiyd aemkhxngaesng wiphisd yukhphiwngkhpaemiyn pakhxnghmxkhm thitima thxngphlungnachun phxkhxngdaw edn dxkpraduaemsayic aemkhxngdaw xychli ichysiridaw thitiya nphphngsakicokda exk xinthriyesiyhar okwith wthnkultu srththa srththathiphyesiyrachayaesphtid wllph thirthxngnaypud eruxngvththi wismlbuyyng phxkhxngyunyng xannth suwrrnekhruxaemnxy aemkhxngyunyng eduxnetm salitulyunyng siwaphngs xaetmwithhmxkhmsnt chtrckr triwiswewthycha ont echiyyimaeswng cirkitti suwrrnphaphsaray xublwrrn buyrxdkha cer echiyyimaeka cxd echiyyimesiy chakhrit khunthryayomd aemkhxngaeswng naengin buyhnklungic phuihybaneninith srnnthn r exkwthnesuxchm phxkhxngic piya trakulrasdrnangecid aemkhxngic xapha phusitnangic culalksn xismaolnesuxda nxngchaykhxngesuxchm thxngkhaw phthrochkhchycnthrsingh krung sriwiilnayokhm wichay mismnaytun hyxng lukhyinaynun nirnra thyyawricica nvml thxngmxypuaedng thnxm nwlxnntyayprik emtta rungrtnnxy hwaedng ebbiockpn xwn ebbiockochti thnakr sribrrcng ohn ebbiock naysm caturngkh oklimasnangphim dxkaekh srththathiphyphuihychy manph xswethphphranay nkrbobran likhit buyprakxbbuyephng smys eprmxnntnayxa thrngwuthi sriechidchuthrrmnangnwl mixisthr khnrknayxa darn buyyskdinayswn smectn saxadesiyecakhxngbxnkarphnn wirawithy ehlasntiphlwuthinayya phxkhxngnangnwl phun tharanangcruy aemkhxngnangnwl wiyada xumarinthrnaykhm sirkhupt emthaninangswy suthita ektannthnaymn phxkhxngot chumphr ethphphithksnangmngkhl aemkhxngot marsri xisrangkur n xyuthyaot thwch thsnaphlphinicephlngprakxblakhr aekikhephlng phllphth khbrxngody thrrphnthr palkawngs n xyuthya ephlng ekbtawn khbrxngody thnphr aewkprayur bthkhwamekiywkbothrthsn raykarothrthsnniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy othrthsnekhathungcak https th wikipedia org w index php title phuththanuphaph amp oldid 9390092, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม