fbpx
วิกิพีเดีย

พันธุ์กล้วย

กล้วยและกล้ายที่รับประทานได้ในปัจจุบันส่วนมากมีโครโมโซมมากกว่า 2 ชุด (polyploid) และเป็นลูกผสมระหว่าง Musa acuminata และ Musa balbisiana ซึ่งส่วนมากจะไม่มีเมล็ด (parthenocarpic) และเป็นหมัน สืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเซลล์สืบพันธุ์ กล้วยเหล่านี้ถูกจัดกลุ่มโดยใช้ระบบจีโนมเป็นหลักซึ่งคิดค้นโดย เออเนส์ต ชีสแมน (Ernest Cheesman), นอร์แมน ซิมมอนด์ (Norman Simmonds), และ เคน เชปเฟิด (Ken Shepherd)

จีโนม 'A' เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของ Musa acuminata ขณะที่ 'B' เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของ Musa balbisiana การซ้ำของจีโนมหมายถึงการมีโครโมโซมมากกว่า 2 ชุด และการมีทั้ง A และ B หมายถึงเป็นลูกผสม

เนื้อหา

กล้วยในกลุ่มนี้มีโครโมโซม 2 ชุด มีขนาดเล็ก รสหวาน กลิ่นหอม รับประทานสด ได้แก่

 • กล้วยไข่
 • กล้วยเล็บมือนาง
 • กล้วยหอมจันทร์
 • กล้วยไข่ทองร่วง
 • กล้วยไข่จีน
 • กล้วยน้ำนม
 • กล้วยไล
 • กล้วยสา
 • กล้วยหอม
 • กล้วยหอมจำปา
 • กล้วยทองกาบดำ

กล้วยกลุ่มนี้มีจำนวนโครโมโซม 3 ชุด ผลจึงมีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มแรก รูปร่างผลเรียวยาว มีเนื้อนุ่ม รสหวาน กลิ่นหอม รับประทานสด ได้แก่

 • กล้วยหอมทอง
 • กล้วยนาก
 • กล้วยครั่ง
 • กล้วยหอมเขียว
 • กล้วยกุ้งเขียว
 • กล้วยหอมแม้ว
 • กล้วยไข่พระตะบอง
 • กล้วยคลองจัง
 • Musa acuminata โครโมโซม 4 ชุด
 • Bodles Altafort banana
 • Golden Beauty banana
 • Atan banana
 • Goldfinger banana

กล้วยกลุ่มนี้เมื่อผลสุกมีรสชาติดีกว่ากล้วยกลุ่ม ABB ได้แก่

 • กล้วยน้ำ
 • กล้วยน้ำฝาด
 • กล้วยนมสวรรค์
 • กล้วยนิ้วมือนาง
 • กล้วยไข่โบราณ
 • กล้วยทองเดช
 • กล้วยศรีนวล
 • กล้วยขม
 • กล้วยนมสาว

แต่มีกล้วยกลุ่ม AAB บางชนิดที่มีความคล้ายกับ ABB กล่าวคือ เนื้อจะค่อนข้างแข็ง มีแป้งมาก เมื่อสุกเนื้อไม่นุ่ม ทั้งนี้อาจได้รับเชื้อพันธุกรรมของกล้วยป่าที่ต่างชนิดย่อยกัน จึงทำให้ลักษณะต่างกัน กล้วยในกลุ่มนี้เรียกว่า กลุ่มย่อยกล้าย หรือกล้ายแท้ ซึ่งจะต้องทำให้สุกโดยการต้ม ปิ้ง เผา เช่นเดียวกับกลุ่ม ABB ได้แก่

กล้วยกลุ่มนี้มีจำนวนโครโมโซมเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า ผลจึงมีขนาดใหญ่

 • Kalamagol banana
 • Pisang Awak (Ducasse banana)
 • Ney Poovan banana

กล้วยกลุ่มนี้มีแป้งมาก ขนาดผลใหญ่ ไม่นิยมรับประทานสด เพราะเมื่อสุกรสไม่หวานมาก บางครั้งมีรสฝาด เมื่อนำมาต้ม ปิ้ง ย่าง และเชื่อม จะทำให้รสชาติดีขึ้น ได้แก่

 • กล้วยหักมุกเขียว
 • กล้วยหักมุกนวล
 • กล้วยเปลือกหนา
 • กล้วยส้ม
 • กล้วยนางพญา
 • กล้วยนมหมี
 • กล้วยน้ำว้า

กล้วยในกลุ่มนี้มีแป้งมาก และมีอยู่พันธุ์เดียวคือ กล้วยเทพรส หรือกล้วยทิพรส ผลมีขนาดใหญ่มาก บางครั้งมีดอกเพศผู้หรือปลี หากไม่มีดอกเพศผู้ จะไม่เห็นปลี และมีผลขนาดใหญ่ ถ้ามีดอกเพศผู้ ผลจะมีขนาดเล็กกว่า มีหลายหวีและหลายผล การมีปลีและไม่มีปลีนี้เกิดจากการกลายพันธุ์แบบกลับไปกลับมาได้ ดังนั้นจะเห็นว่าในกอเดียวกันอาจมีทั้งกล้วยเทพรสมีปลี และไม่มีปลี หรือบางครั้งมี 2 - 3 ปลี ในสมัยโบราณเรียกกล้วยเทพรสที่มีปลีว่า กล้วยทิพรส กล้วยเทพรสที่สุกงอมจะหวาน เมื่อนำไปต้มมีรสฝาด

กล้วยตานีที่มีโครโมโซม 2 ชุด รับประทานผลอ่อนได้ โดยนำมาใส่แกงเผ็ด ทำส้มตำ ไม่นิยมรับประทานผลแก่ เพราะมีเมล็ดมาก ส่วนใหญ่รับประทานปลีและหยวก

กล้วยในกลุ่มนี้เกิดจากกล้วยตานีมีโครโมโซม 3 ชุด เนื้อไม่ค่อยนุ่ม ประกอบด้วยแป้งมาก เมื่อสุกก็ยังมีแป้งมาก ไม่ค่อยหวาน ขนาดผลใหญ่ เมื่อนำมาทำให้สุกด้วยความร้อน จะทำให้รสชาติดีขึ้น เนื้อเหนียวนุ่ม เช่น

 • กล้วยเล็บช้างกุด
 1. ที่ Google Books
 2. Michel H. Porcher; Prof. Snow Barlow (19/07/2002). . The University of Melbourne, . สืบค้นเมื่อ11 January 2011.Check date values in: |date= (help);External link in |publisher= (help)
 3. . .External link in |publisher= (help)
 4. Michel H. Porcher; Prof. Snow Barlow. . .External link in |publisher= (help)
 5. พันธุ์กล้วยในประเทศไทย, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30

พันธุ์กล้วย
นธ, กล, วย, บทความรายช, อว, เด, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, กล, วยและกล, ายท, บประทานได, ในป, จจ, นส, วนมากม, โครโมโซมมากกว, polyploid, และเป, นล, กผสมระหว, าง, musa, acuminata, และ, musa, balbisiana, งส, วนมากจะไม, เมล, parthenocarpic, และเป, นหม, บพ, นธ, โดยไม, อ. phnthuklwy bthkhwamraychuxwikimiediy phasaxun efadu aekikh klwyaelaklaythirbprathanidinpccubnswnmakmiokhromosmmakkwa 2 chud polyploid aelaepnlukphsmrahwang Musa acuminata aela Musa balbisiana sungswnmakcaimmiemld parthenocarpic aelaepnhmn subphnthuodyimxasyesllsubphnthu klwyehlanithukcdklumodyichrabbcionmepnhlksungkhidkhnody exxenst chisaemn Ernest Cheesman nxraemn simmxnd Norman Simmonds aela ekhn echpefid Ken Shepherd cionm A epnlksnathangphnthukrrmkhxng Musa acuminata khnathi B epnlksnathangphnthukrrmkhxng Musa balbisiana karsakhxngcionmhmaythungkarmiokhromosmmakkwa 2 chud aelakarmithng A aela B hmaythungepnlukphsm 1 2 3 4 enuxha 1 klum AA 2 klum AAA 3 klum AAAA 4 klum AAAB 5 klum AAB 6 klum AABB 7 klum AB 8 klum ABB 9 klum ABBB 10 klum BB 11 klum BBB 12 duephim 13 xangxingklum AA aekikhklwyinklumnimiokhromosm 2 chud mikhnadelk rshwan klinhxm rbprathansd idaek klwyikh klwyelbmuxnang klwyhxmcnthr klwyikhthxngrwng klwyikhcin klwynanm klwyil klwysa klwyhxm klwyhxmcapa klwythxngkabda 5 klum AAA aekikhklwyklumnimicanwnokhromosm 3 chud phlcungmikhnadihykwaklumaerk ruprangphleriywyaw mienuxnum rshwan klinhxm rbprathansd idaek klwyhxmthxng klwynak klwykhrng klwyhxmekhiyw klwykungekhiyw klwyhxmaemw klwyikhphratabxng klwykhlxngcng 5 klum AAAA aekikhMusa acuminata okhromosm 4 chud Bodles Altafort banana Golden Beauty bananaklum AAAB aekikhAtan banana Goldfinger bananaklum AAB aekikhklwyklumniemuxphlsukmirschatidikwaklwyklum ABB idaek klwyna klwynafad klwynmswrrkh klwyniwmuxnang klwyikhobran klwythxngedch klwysrinwl klwykhm klwynmsaw aetmiklwyklum AAB bangchnidthimikhwamkhlaykb ABB klawkhux enuxcakhxnkhangaekhng miaepngmak emuxsukenuximnum thngnixacidrbechuxphnthukrrmkhxngklwypathitangchnidyxykn cungthaihlksnatangkn klwyinklumnieriykwa klumyxyklay hruxklayaeth sungcatxngthaihsukodykartm ping epha echnediywkbklum ABB idaek klay klwyngachang klwyniwcraekh klwyhin klwyphmaaehkkhuk 5 klum AABB aekikhklwyklumnimicanwnokhromosmephimkhunepn 4 etha phlcungmikhnadihy Kalamagol banana Pisang Awak Ducasse banana klum AB aekikhNey Poovan bananaklum ABB aekikhklwyklumnimiaepngmak khnadphlihy imniymrbprathansd ephraaemuxsukrsimhwanmak bangkhrngmirsfad emuxnamatm ping yang aelaechuxm cathaihrschatidikhun idaek klwyhkmukekhiyw klwyhkmuknwl klwyepluxkhna klwysm klwynangphya klwynmhmi klwynawa 5 klum ABBB aekikhklwyinklumnimiaepngmak aelamixyuphnthuediywkhux klwyethphrs hruxklwythiphrs phlmikhnadihymak bangkhrngmidxkephsphuhruxpli hakimmidxkephsphu caimehnpli aelamiphlkhnadihy thamidxkephsphu phlcamikhnadelkkwa mihlayhwiaelahlayphl karmipliaelaimmipliniekidcakkarklayphnthuaebbklbipklbmaid dngnncaehnwainkxediywknxacmithngklwyethphrsmipli aelaimmipli hruxbangkhrngmi 2 3 pli insmyobraneriykklwyethphrsthimipliwa klwythiphrs klwyethphrsthisukngxmcahwan emuxnaiptmmirsfad 5 klum BB aekikhklwytanithimiokhromosm 2 chud rbprathanphlxxnid odynamaisaekngephd thasmta imniymrbprathanphlaek ephraamiemldmak swnihyrbprathanpliaelahywk 5 klum BBB aekikhklwyinklumniekidcakklwytanimiokhromosm 3 chud enuximkhxynum prakxbdwyaepngmak emuxsukkyngmiaepngmak imkhxyhwan khnadphlihy emuxnamathaihsukdwykhwamrxn cathaihrschatidikhun enuxehniywnum echn klwyelbchangkud 5 duephim aekikhklwy Musa Musa acuminata Musa balbisiana klayxangxing aekikh Banana cultivar names and synonyms in Southeast Asia by Ramon V Valmayor thi Google Books Michel H Porcher Prof Snow Barlow 19 07 2002 Sorting Musa names The University of Melbourne 1 subkhnemux 11 January 2011 Check date values in date help External link in publisher help Musa paradisiaca http www users globalnet co uk External link in publisher help Michel H Porcher Prof Snow Barlow Sorting Musa names http www ars grin gov External link in publisher help 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 phnthuklwyinpraethsithy saranukrmithysahrbeyawchn elmthi 30ekhathungcak https th wikipedia org w index php title phnthuklwy amp oldid 8511778, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม