fbpx
วิกิพีเดีย

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี (เขมร:ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី, พฺระบาทสมฺเตจพฺระบรมนาถ นโรตฺตม สีหมุนี; ออกเสียง โนโรด็อม เส็ยหะโมนี; 14 พฤษภาคม 2496) เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 114 พระองค์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ กับสมเด็จพระราชินีนโรดม มุนีนาถ สีหนุ อดีตเอกอัครราชทูตด้านวัฒนธรรมของกัมพูชาประจำองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ก่อนที่กรมปรึกษาราชบัลลังก์ลงมติเอกฉันท์ให้พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์หลังจากพระราชบิดาประกาศสละราชสมบัติเมื่อปี พ.ศ. 2547

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ
นโรดม สีหมุนี
พระบรมฉายาลักษณ์ในปี 2562
พระมหากษัตริย์กัมพูชา
ครองราชย์14 ตุลาคม 2547 – ปัจจุบัน
ราชาภิเษก29 ตุลาคม 2547
ก่อนหน้าพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
นายกรัฐมนตรีสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน
พระนามเต็ม
พระกรุณา พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี สมานภูมิชาติศาสนา รักขตขัตติยา เขมรารัฐราษฎร์ พุทธินทราธรามหากษัตริย์ เขมราชนา สมูโหภาส กัมพุชเอกราชรัฐบูรณสันติ ศุภมังคลา สิรีวิบุลา เขมราศรีพิราษฎร์ พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี
ราชวงศ์ราชวงศ์วรมัน สายราชสกุลนโรดม
พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีนโรดม มุนีนาถ สีหนุ
พระราชสมภพ14 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 (68 พรรษา)
พนมเปญ กัมพูชาของอินโดจีน
ศาสนาพุทธเถรวาท
ลายพระอภิไธย
พระราชวงศ์แห่งกัมพูชา
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี

พระมหาวีรกษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา

 • สมเด็จพระบรมเรียมนโรดม ยุวนาถ
  หม่อมนโรดม คิม ยุวนาถ
  • พระองค์เจ้านโรดม ชัชวาลย์รังสี
  • พระองค์เจ้านโรดม ยุวดุรี
  • พระองค์เจ้านโรดม วชิราวุธ
  • พระองค์เจ้านโรดม เอกรินทร์
  • พระองค์เจ้านโรดม ภคินา
  • พระองค์เจ้านโรดม ยุวเทวี
 • สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์
  พระองค์เจ้านโรดม นารี รณฤทธิ์
 • สมเด็จพระมเหศวรนโรดม จักรพงศ์
  หม่อมนโรดม กาญจนิภา จักรพงศ์
  • พระองค์เจ้านโรดม พุทธพงศ์
  • พระองค์เจ้านโรดม นันดาเทวี
  • พระองค์เจ้านโรดม อมฤทธิวงศ์
  • พระองค์เจ้านโรดม นราวงศ์
  • พระองค์เจ้านโรดม วิมาลา
  • พระองค์เจ้านโรดม บุปผารี
  • พระองค์เจ้านโรดม นฤทธิพงศ์
  • พระองค์เจ้านโรดม รวิจักร
  • พระองค์เจ้านโรดม รินทรา
  • พระองค์เจ้านโรดม จารุรักษ์
  • พระองค์เจ้านโรดม พงศ์สุริยา
  • พระองค์เจ้านโรดม พงศ์มุนีเรศ
 • หม่อมนโรดม สีนวน นรินทรพงศ์
  • พระองค์เจ้านโรดม สีมนรินทร์
  • พระองค์เจ้านโรดม มุนีนุ
 • สมเด็จพระอนุชนโรดม อรุณรัศมี
  แก้ว พุทธรัศมี
  • หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ นาเกีย
  • หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ นันโด
  • หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ สิริกิด
  • หม่อมเจ้านโรดม รัศมีโปนิตา
  • หม่อมเจ้านโรดม รัศมีเขมมุนี

 • หม่อมเจ้าสีสุวัตถิ์ มุนีกุสุมะ
 • หม่อมเจ้าสีสุวัตถิ์ กัลยาณเทวี

 • แกว จินสิตา ฟอร์ซินแน็ตตี

 • หม่อมเจ้าสีสุวัตถิ์ ชีวันฤทธิ์
 • หม่อมเจ้าสีสุวัตถิ์ วชิราวุธ

 • สมเด็จกรมขุนนโรดม สิริวุธ
  หม่อมเจ้านโรดม วาศนาดีวา สิริวุธ
  • หม่อมเจ้านโรดม สิริฤทธิ์
  • หม่อมเจ้านโรดม รัศมี
  • หม่อมเจ้านโรดม สารา
  • หม่อมเจ้านโรดม มาฤทธิวงศ์
พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น


กล่องนี้:
พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชายุคใหม่
สมเด็จพระหริรักษ์รามมหาอิศราธิบดี
พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร
พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์
พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์
พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ (ครั้งที่ 1)
พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต
พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ (ครั้งที่ 2)
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี

เนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 เป็นพระราชบุตรลำดับที่ 12 ในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ประสูติแต่สมเด็จพระอัคคมเหสีนโรดม มุนีนาถ สีหนุ (พระนามเดิม ปอล โมนีก อิซซี) ซึ่งมีเชื้อสายฝรั่งเศส คอร์ซิกัน และอิตาลี มีพระภราดาพระภคินีร่วมพระราชบิดา 14 พระองค์ ร่วมพระราชมารดาหนึ่งพระองค์คือสมเด็จพระนโรดม นรินทรพงษ์ (พ.ศ. 2497–2546)

นอกจากนี้ เมื่อนับพระญาติทางฝ่ายพระราชบิดา พระองค์นับเป็นพระญาติชั้นที่ 3 ของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี และเป็นพระญาติชั้นที่ 4 ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ทรงได้รับการศึกษาขึ้นต้นในประเทศกัมพูชาต่อมา เสด็จไปทรงศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่ประเทศเช็กเกีย และทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ Musical Art Academy of Prague โดยทรงทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง The Conception and Administration of Artisic Schools in Cambodia ทรงสำเร็จการศึกษาใน พ.ศ. 2518 และยังได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ University Studies of Cinematography ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีระหว่าง พ.ศ. 2518–2519

 • พ.ศ. 2522-2523 ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
 • พ.ศ. 2527-2531 ประธาน The Khmer Dance Association ในประเทศฝรั่งเศส; ผู้จัดการทั่วไปและผู้กำกับศิลป์ของ The Ballet Group "Deva"
 • พ.ศ. 2531-2536 ผู้จัดการทั่วไปและผู้กำกับศิลป์ของ The Royal Khmer Cinematographic Corporation "Khemara Picture"
 • พ.ศ. 2535-2536 ทรงได้รับเลือกจาก The Supreme National Council ให้เป็นผู้แทนถาวรแห่งกัมพูชาประจำสหประชาชาติ (United Nation)
 • พ.ศ. 2536-2547 ทรงดำรงตำแหน่งทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
 • พ.ศ. 2546 ทรงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
 • พ.ศ. 2547 ทรงเป็นสมาชิกแห่ง The High Council of French-Speaking Countries (La Francophonie)

เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมพรรษา 51 พรรษา เมื่อเดือนตุลาคม 2547 โดยมติเป็นเอกฉันท์ของกรมปรึกษาราชบัลลังก์ ภายหลังการประกาศสละราชสมบัติของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ อันเนื่องจากปัญหาทางพระพลานามัย

ในพระราชพิธีพระราชาภิเษก ซึ่งถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ซึ่งทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่สองของราชอาณาจักรกัมพูชาในรอบ 60 ปี พระองค์ได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่า "พระองค์จะทรงปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกัมพูชา และจะทรงประกอบพระราชภารกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน"

พระปรมาภิไธย

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนีเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนบริเวณด้านนอกปราสาทบันทายศรี

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ทรงได้รับการถวายพระปรมาภิไธยในพระราชพิธีราชาภิเษกว่า พระกรุณา พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี สมานภูมิชาติศาสนา รักขตขัตติยา เขมรารัฐราษฎร์ พุทธินทราธรามหากษัตริย์ เขมราชนา สมูโหภาส กัมพุชเอกราชรัฐบูรณสันติ ศุภมังคลา สิรีวิบุลา เขมราศรีพิราษฎร์ พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี (เขมร:ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី សមានភូមិជាតិសាសនា រក្ខតខត្តិយា ខេមរារដ្ឋរាស្ត្រ ពុទ្ធិន្ទ្រាធរាមមហាក្សត្រ ខេមរាជនា សមូហោភាស កម្ពុជឯករាជរដ្ឋបូរណសន្តិ សុភមង្គលា សិរីវិបុលា ខេមរាស្រីពិរាស្ត្រ ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី, พฺระกรุณา พฺระบาทสมฺเตจพฺระบรมนาถ นโรตฺตม สีหมุนี สมานภูมิชาติสาสนา รกฺขตขตฺติยา เขมรารฎฺฐราสฺตฺร พุทฺธินฺทฺราธรามมหากฺสตฺร เขมราชนา สมูโหภาส กมฺพุชเอกราชรฎฺฐบูรณสนฺติ สุภมงฺคลา สิรีวิบุลา เขมราสฺรีพิราสฺตฺร พฺระเจากฺรุงกมฺพุชาธิบตี)

สร้อยพระปรมาภิไธยนั้นแปลได้ความว่า "ผู้รับใช้มาตุภูมิ ศาสนา ประชาชาติ และประชาราษฎร์เขมร โดยสวามิภักดิ์ และภักดีภาพ มหากษัตริย์ซึ่งพระพุทธและพระอินทร์ท่านอุปถัมภ์ ผู้รวบรวมเขมรชนทั้งสิ้น ผู้ปกป้องเอกราช บูรณภาพแผ่นดินและสันติภาพของกัมพูชา พร้อมทั้งศุภมงคล เสรีภาพ และวิบุลภาพ ของประชาราษฎร์เขมร"

พระราชกรณียกิจหลังขึ้นครองราชย์

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ประจำชาติกัมพูชา

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ได้ทรงมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ประจำชาติกัมพูชาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2548 ในพระราชกฤษฎีกาได้ประกาศให้มีพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เป็นสัญลักษณ์ของกัมพูชา 7 อย่างด้วยกันคือ ดอกลำดวน, ต้นตาล, กล้วยไข่, กูปรี, ปลากะโห้, นกช้อนหอยใหญ่ และ เต่าจาน

การที่ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว นาย Chuch Phoeurn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้สัมภาษณ์ว่า การเลทอกสัญลักษณ์ทั้ง 7 อย่างเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติกัมพูชานั้นเพื่อจะทำให้สามารถอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของกัมพูชาไม่ให้สูญพันธุ์ อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์ทั้ง 7 อย่างที่ถูกเลือกเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ ได้ถูกสอนในโรงเรียนทั่วกัมพูชาในชั้นเรียนวิชาภูมิศาสตร์

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ดูบทความหลักที่: จังหวัดของกัมพูชา

ในด้านการบริหารราชการแผ่นดินในพระราชอาณาจักร พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกายกฐานะเมืองแกบ เมืองไพลิน และเมืองพระสีหนุขึ้นเป็นจังหวัด พร้อมทั้งปรับเขตแดนของจังหวัดหลายจังหวัดใหม่ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาแยกจังหวัดกำปงจามออกเป็น 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำปงจามและจังหวัดตโบงฆมุมเป็นจังหวัดใหม่ที่ 25 ในปัจจุบัน พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่า "พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยจังหวัดกำปงจาม พ.ศ. 2556" ตามดำริของนายกรัฐมนตรีสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน โดยแบ่งมาจากพื้นที่ของจังหวัดกัมปงธม

ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศักดิ์ดารา กรมหลวงอยุธยานิกโรดมชนนาถ
ธงประจำพระอิสริยยศ
การทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท​
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพะย่ะค่ะ/เพคะ
ลำดับโปเจียม7
 • 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 - "สมเด็จกรมขุน" (เขมร:សម្តេចក្រុមឃុន, สฺมเตจกฺรุมฆุน)
 • 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 - "พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ" (เขมร:សម្តេចព្រះបរមនាថ, สมฺเตจพฺระบรมนาถ)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในประเทศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

รางวัล

 • รางวัลพลเมืองกิตติศักดิ์แห่งกรุงปราก พ.ศ. 2549
 • รางวัลเหรียญเงินแห่งกรุงปารีส
พงศาวลีของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
16. พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร
8. สมเด็จกรมพระนโรดม สุทธารส
17. เจ้าจอมมารดาเอี่ยม
4. พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต
18. พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร
9. พระองค์เจ้านโรดม พงางาม
19. เจ้าจอมมารดานวล
2. พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
20. พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์
10. พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์
21. นักนางวัน
5. สมเด็จพระมหากษัตริยานีสีสุวัตถิ์ กุสุมะ นารีรัตน์ สิริวัฒนา
22. พระองค์เจ้านโรดม หัสสกรรณ
11. พระองค์เจ้านโรดม กาญจนวิมาน นรลักขณเทวี
23. เซา สัมบัต
1. พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
12.
6. ฌ็อง-ฟร็องซัว อิซซี
13.
3. พระมหาวีรกษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ
14. เปียง
7. ปอม เปียง
15. อ๊ก
 1. รุ่งมณี เมฆโสภณ. คนสองแผ่นดิน. กรุงเทพ : บ้านพระอาทิตย์, มีนาคม 2551. หน้า 203
 2. ศานติ ภักดีคำ. ใน ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547
 3. Phearon Chey (06 มิถุนายน 2012). . The Phnom Penh Post. สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2561.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 4. . khmerization.blogspot.com. December 2008.
 5. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ royalark1
 6. โดย จุลลดา ภักดีภูมินทร์ ฉบับที่ 2500 ปีที่ 48 ประจำวัน อังคาร ที่ 17 กันยายน 2545
 • (ภาษาเขมร อังกฤษ และฝรั่งเศส)
ก่อนหน้า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ถัดไป
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหนุ
พระมหากษัตริย์กัมพูชา
(ราชสกุลนโรดม)

(14 ตุลาคม พ.ศ. 2547 — ปัจจุบัน)
ยังอยู่ในราชสมบัติ


บทความเกี่ยวกับชีวประวัตินี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
พระบาทสมเด, จพระบรมนาถ, นโรดม, หม, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เขมร, ទសម, ចព, បរមន, នរ, តម, ហម, ระบาทสม, เตจพ, ระบรมนาถ, นโรต, ตม, หม, ออกเส, ยง, โนโรด, อม, เส, ยหะโมน, พฤษภาคม, 2496, เป, นพระมหากษ, ตร, พระองค, จจ, นแห, งราชอาณาจ, กรก, มพ, ชา, เป, นพระมหากษ, ตร, ชก. phrabathsmedcphrabrmnath nordm sihmuni phasaxun efadu aekikh phrabathsmedcphrabrmnath nordm sihmuni ekhmr ព រ ប ទសម ត ចព រ បរមន ថ នរ ត តម ស ហម ន ph rabathsm etcph rabrmnath nort tm sihmuni xxkesiyng onordxm esyhaomni 1 14 phvsphakhm 2496 epnphramhakstriyphraxngkhpccubnaehngrachxanackrkmphucha epnphramhakstriyrchkalthi 114 phraxngkhepnphrarachoxrsinphrabathsmedcphranordm sihnu kbsmedcphrarachininordm muninath sihnu 2 xditexkxkhrrachthutdanwthnthrrmkhxngkmphuchapracaxngkhkarkarsuksa withyasastr aelawthnthrrmaehngshprachachati kxnthikrmpruksarachbllngklngmtiexkchnthihphraxngkhesdckhunkhrxngrachyhlngcakphrarachbidaprakasslarachsmbtiemuxpi ph s 2547phrabathsmedcphrabrmnath nordm sihmuniphrabrmchayalksninpi 2562phramhakstriykmphuchakhrxngrachy14 tulakhm 2547 pccubnrachaphiesk29 tulakhm 2547kxnhnaphrabathsmedcphranordm sihnunaykrthmntrismedcxkhrmhaesnabdiedoch hun esnphranametmphrakruna phrabathsmedcphrabrmnath nordm sihmuni smanphumichatisasna rkkhtkhttiya ekhmrarthrasdr phuththinthrathramhakstriy ekhmrachna smuohphas kmphuchexkrachrthburnsnti suphmngkhla siriwibula ekhmrasriphirasdr phraecakrungkmphuchathibdirachwngsrachwngswrmn sayrachskulnordmphrarachbidaphrabathsmedcphranordm sihnuphrarachmardasmedcphrarachininordm muninath sihnuphrarachsmphph14 phvsphakhm ph s 2496 68 phrrsa phnmepy kmphuchakhxngxinodcinsasnaphuththethrwathlayphraxphiithyphrarachwngsaehngkmphuchaphrabathsmedcphrabrmnath nordm sihmuniphramhawirkstriynordm muninath sihnu phrawrrachmarda smedcphrabrmeriymnordm yuwnath hmxmnordm khim yuwnath phraxngkhecanordm chchwalyrngsi phraxngkhecanordm yuwduri phraxngkhecanordm wchirawuth phraxngkhecanordm exkrinthr phraxngkhecanordm phkhina phraxngkhecanordm yuwethwi smedckrmphranordm rnvththi phraxngkhecanordm nari rnvththi phraxngkhecanordm ckrawuth phraxngkhecanordm sihvththi phraxngkhecanordm rtnaethwi hmxmecanordm suthavththi hmxmecanordm rnwngs smedcphramehswrnordm ckrphngs hmxmnordm kaycnipha ckrphngs phraxngkhecanordm phuththphngs phraxngkhecanordm nndaethwi phraxngkhecanordm xmvththiwngs phraxngkhecanordm nrawngs phraxngkhecanordm wimala phraxngkhecanordm bupphari hmxmecanordm ecnna phraxngkhecanordm nvththiphngs phraxngkhecanordm rwickr phraxngkhecanordm rinthra phraxngkhecanordm carurks phraxngkhecanordm phngssuriya phraxngkhecanordm phngsmuniers hmxmnordm sinwn nrinthrphngs phraxngkhecanordm simnrinthr phraxngkhecanordm muninu smedcphraxnuchnordm xrunrsmi aekw phuththrsmi hmxmrachwngssisuwtthi naekiy hmxmrachwngssisuwtthi nnod hmxmrachwngssisuwtthi sirikid hmxmecanordm rsmiopnita hmxmecanordm rsmiekhmmunihmxmecasisuwtthi munikusuma hmxmecasisuwtthi klyanethwiaekw cinsita fxrsinaenttihmxmecasisuwtthi chiwnvththi hmxmecasisuwtthi wchirawuthsmedckrmkhunnordm siriwuth hmxmecanordm wasnadiwa siriwuth hmxmecanordm sirivththi hmxmecanordm rsmi hmxmecanordm sara hmxmecanordm mavththiwngsphrabrmwngsanuwngsphraxngkhxun smedcsisuwtthi phngsnari muniphngs phraxngkhecanordm priyaosphn hmxmecasisuwtthi winayika priyaosphn hmxmecanordm priyaor hmxmecanordm wirinaphraxngkhecasisuwtthi naripunga thay sukhesdckrmkhunsisuwtthi esrirtnklxngni dukhuyaekphramhakstriyaehngkmphuchayukhihmsmedcphrahrirksrammhaxisrathibdiphrabathsmedcphranordm brmramethwawtarphrabathsmedcphrasisuwtthiphrabathsmedcphrasisuwtthi muniwngsphrabathsmedcphranordm sihnu khrngthi 1 phrabathsmedcphranordm suramvtphrabathsmedcphranordm sihnu khrngthi 2 phrabathsmedcphrabrmnath nordm sihmunidkhk enuxha 1 phrarachprawti 2 karsuksa 3 phrarachkrniykickxnkhunkhrxngrachy 4 esdckhunkhrxngrachy 5 phrarachphithirachaphiesk 5 1 phraprmaphiithy 5 2 phrarachkrniykichlngkhunkhrxngrachy 5 2 1 phrarachkvsdikawadwyphnthuphuchaelaphnthustwpracachatikmphucha 5 2 2 dankarbriharrachkaraephndin 6 phrarachxisriyysaelaphraekiyrtiys 7 rangwlaelaekhruxngrachxisriyaphrn 7 1 ekhruxngrachxisriyaphrninpraeths 7 2 ekhruxngrachxisriyaphrntangpraeths 7 3 rangwl 8 phrarachtrakul 9 xangxing 10 duephim 11 aehlngkhxmulxunphrarachprawti aekikhphrabathsmedcphrabrmnath nordm sihmuni esdcphrarachsmphphemuxwnthi 14 phvsphakhm ph s 2496 epnphrarachbutrladbthi 12 inphrabathsmedcphranordm sihnu prasutiaetsmedcphraxkhkhmehsinordm muninath sihnu phranamedim pxl omnik xissi sungmiechuxsayfrngess khxrsikn aelaxitali 3 4 miphraphradaphraphkhinirwmphrarachbida 14 phraxngkh rwmphrarachmardahnungphraxngkhkhuxsmedcphranordm nrinthrphngs ph s 2497 2546 5 nxkcakni emuxnbphrayatithangfayphrarachbida phraxngkhnbepnphrayatichnthi 3 khxngphranangecasuwthna phrawrrachethwi aelaepnphrayatichnthi 4 khxngsmedcphraecaphkhiniethx ecafaephchrrtnrachsuda siriosphaphnnwdi 6 karsuksa aekikhthrngidrbkarsuksakhuntninpraethskmphuchatxma esdcipthrngsuksaradbmthymsuksaaelaxudmsuksathipraethsechkekiy aelathrngsuksatxinradbpriyyaoththi Musical Art Academy of Prague odythrngthawithyaniphnth eruxng The Conception and Administration of Artisic Schools in Cambodia thrngsaerckarsuksain ph s 2518 aelayngidesdcipthrngsuksatxthi University Studies of Cinematography thisatharnrthprachathipityprachachnekahlirahwang ph s 2518 2519phrarachkrniykickxnkhunkhrxngrachy aekikhph s 2522 2523 rachelkhanukarinphraxngkhphrabathsmedcphranordm sihnu ph s 2527 2531 prathan The Khmer Dance Association inpraethsfrngess phucdkarthwipaelaphukakbsilpkhxng The Ballet Group Deva ph s 2531 2536 phucdkarthwipaelaphukakbsilpkhxng The Royal Khmer Cinematographic Corporation Khemara Picture ph s 2535 2536 thrngidrbeluxkcak The Supreme National Council ihepnphuaethnthawraehngkmphuchapracashprachachati United Nation ph s 2536 2547 thrngdarngtaaehnngthutaehngrachxanackrkmphuchapracaxngkhkarkarsuksa withyasastr aelawthnthrrmaehngshprachachati ph s 2546 thrngidrbaetngtngihdarngtaaehnngxngkhmntriinphrabathsmedcphranordm sihnu ph s 2547 thrngepnsmachikaehng The High Council of French Speaking Countries La Francophonie esdckhunkhrxngrachy aekikhesdckhunkhrxngrachyemuxphrachnmphrrsa 51 phrrsa emuxeduxntulakhm 2547 odymtiepnexkchnthkhxngkrmpruksarachbllngk phayhlngkarprakasslarachsmbtikhxngsmedcphranordm sihnu xnenuxngcakpyhathangphraphlanamyphrarachphithirachaphiesk aekikhinphrarachphithiphrarachaphiesk sungthaythxdsdthangsthaniothrthsnaelawithyuthwpraeths phrabathsmedcphrabrmnathnordm sihmuni sungthrngepnkstriyxngkhthisxngkhxngrachxanackrkmphuchainrxb 60 pi phraxngkhidmiphrapthmbrmrachoxngkarwa phraxngkhcathrngptibtitamrththrrmnuyaelakdhmaykmphucha aelacathrngprakxbphrarachpharkicephuxpraoychnkhxngpraethschatiaelaprachachn phraprmaphiithy aekikh phrabathsmedcphrabrmnath nordm sihmuniesdceyiymeyuxnprachachnbriewndannxkprasathbnthaysri phrabathsmedcphrabrmnathnordm sihmuni thrngidrbkarthwayphraprmaphiithyinphrarachphithirachaphieskwa phrakruna phrabathsmedcphrabrmnath nordm sihmuni smanphumichatisasna rkkhtkhttiya ekhmrarthrasdr phuththinthrathramhakstriy ekhmrachna smuohphas kmphuchexkrachrthburnsnti suphmngkhla siriwibula ekhmrasriphirasdr phraecakrungkmphuchathibdi ekhmr ព រ ករ ណ ព រ ប ទសម ត ចព រ បរមន ថ នរ ត តម ស ហម ន សម នភ ម ជ ត ស សន រក ខតខត ត យ ខ មរ រដ ឋរ ស ត រ ព ទ ធ ន ទ រ ធរ មមហ ក សត រ ខ មរ ជន សម ហ ភ ស កម ព ជឯករ ជរដ ឋប រណសន ត ស ភមង គល ស រ វ ប ល ខ មរ ស រ ព រ ស ត រ ព រ ច ក រ ងកម ព ជ ធ បត ph rakruna ph rabathsm etcph rabrmnath nort tm sihmuni smanphumichatisasna rk khtkht tiya ekhmrard thras t r phuth thin th rathrammhak st r ekhmrachna smuohphas km phuchexkrachrd thburnsn ti suphmng khla siriwibula ekhmras riphiras t r ph raecak rungkm phuchathibti srxyphraprmaphiithynnaeplidkhwamwa phurbichmatuphumi sasna prachachati aelapracharasdrekhmr odyswamiphkdi aelaphkdiphaph mhakstriysungphraphuththaelaphraxinthrthanxupthmph phurwbrwmekhmrchnthngsin phupkpxngexkrach burnphaphaephndinaelasntiphaphkhxngkmphucha phrxmthngsuphmngkhl esriphaph aelawibulphaph khxngpracharasdrekhmr 7 phrarachkrniykichlngkhunkhrxngrachy aekikh phrarachkvsdikawadwyphnthuphuchaelaphnthustwpracachatikmphucha aekikh phrabathsmedcphrabrmnath nordm sihmuni idthrngmiphrarachkvsdikawadwyphnthuphuchaelaphnthustwpracachatikmphuchaemuxwnthi 21 minakhm ph s 2548 inphrarachkvsdikaidprakasihmiphnthuphuchaelaphnthustwepnsylksnkhxngkmphucha 7 xyangdwyknkhux dxkladwn tntal klwyikh kupri plakaoh nkchxnhxyihy aela etacan 8 karthiidmikarprakasphrarachkvsdikadngklaw nay Chuch Phoeurn rthmntriwakarkrathrwngwthnthrrmidihsmphasnwa karelthxksylksnthng 7 xyangepnsylksnpracachatikmphuchannephuxcathaihsamarthxnurksphnthuphuchaelaphnthustwkhxngkmphuchaimihsuyphnthu xyangirktamsylksnthng 7 xyangthithukeluxkepnsylksnpracachati idthuksxninorngeriynthwkmphuchainchneriynwichaphumisastr dankarbriharrachkaraephndin aekikh dubthkhwamhlkthi cnghwdkhxngkmphucha indankarbriharrachkaraephndininphrarachxanackr phrabathsmedcphrabrmnath nordm sihmuni idthrnglngphraprmaphiithyinphrarachkvsdikaykthanaemuxngaekb emuxngiphlin aelaemuxngphrasihnukhunepncnghwd phrxmthngprbekhtaednkhxngcnghwdhlaycnghwdihm n wnthi 22 thnwakhm ph s 2551 9 emuxwnthi 31 thnwakhm ph s 2556 phrabathsmedcphrabrmnath nordm sihmuni idthrnglngphraprmaphiithyinphrarachkvsdikaaeykcnghwdkapngcamxxkepn 2 cnghwd idaek cnghwdkapngcamaelacnghwdtobngkhmumepncnghwdihmthi 25 inpccubn phrarachkvsdikadngklawepnthieriykknxyangepnthangkarwa phrarachkvsdikawadwycnghwdkapngcam ph s 2556 tamdarikhxngnaykrthmntrismedcxkhrmhaesnabdiedoch hun esn odyaebngmacakphunthikhxngcnghwdkmpngthmphrarachxisriyysaelaphraekiyrtiys aekikhthrrmeniymphrayskhxng phraecawrwngsethx phraxngkhecaskdidara krmhlwngxyuthyanikordmchnnath thngpracaphraxisriyyskarthulthrabfalaxxngthuliphrabath karaethntnkhaphraphuththecakarkhanrbphayakha ephkhaladbopeciym71 kumphaphnth ph s 2537 smedckrmkhun ekhmr សម ត ចក រ មឃ ន s metck rumkhun 31 singhakhm ph s 2547 phrabathsmedcphrabrmnath ekhmr សម ត ចព រ បរមន ថ sm etcph rabrmnath rangwlaelaekhruxngrachxisriyaphrn aekikhekhruxngrachxisriyaphrninpraeths aekikh ekhruxngrachxisriyaphrnphrarachxanackrkmphucha chnmhasiriwthn ekhruxngrachxisriyaphrnmunisaraphnth chnmhasiriwthnekhruxngrachxisriyaphrntangpraeths aekikh frngess ph s 2547 ekhruxngxisriyaphrnelchiyngdxenxr chnthutiyaphrn yipun 18 phvsphakhm ph s 2553 10 ekhruxngrachxisriyaphrnxnsungsngyingdxkebycmas chnsngwal frngess ph s 2553 ekhruxngxisriyaphrnelchiyngdxenxr chnprathmaphrn rangwl aekikh rangwlphlemuxngkittiskdiaehngkrungprak ph s 2549 rangwlehriyyenginaehngkrungparisphrarachtrakul aekikhphngsawlikhxngphrabathsmedcphrabrmnath nordm sihmuni 16 phrabathsmedcphranordm brmramethwawtar 8 smedckrmphranordm suththars 17 ecacxmmardaexiym 11 4 phrabathsmedcphranordm suramvt 18 phrabathsmedcphranordm brmramethwawtar 9 phraxngkhecanordm phngangam 19 ecacxmmardanwl 2 phrabathsmedcphranordm sihnu 20 phrabathsmedcphrasisuwtthi 10 phrabathsmedcphrasisuwtthi muniwngs 21 nknangwn 5 smedcphramhakstriyanisisuwtthi kusuma narirtn siriwthna 22 phraxngkhecanordm hsskrrn 11 phraxngkhecanordm kaycnwiman nrlkkhnethwi 23 esa smbt 1 phrabathsmedcphrabrmnath nordm sihmuni 12 6 chxng frxngsw xissi 13 3 phramhawirkstriynordm muninath sihnu 14 epiyng 12 7 pxm epiyng 15 xk xangxing aekikh rungmni emkhosphn khnsxngaephndin krungethph banphraxathity minakhm 2551 hna 203 25 phrarachxakhntuka 1 khxmulcakewbistnitysarsarkhdi Vive la Reine Monique King s biography Biographie de Sar Samdech Norodom Narindrapong Princess Bejaratana santi phkdikha phranamkstriykmphuchaxngkhihm khwrichxyangirinphasaithy in silpwthnthrrm pithi 26 chbbthi 2 pracaeduxnthnwakhm ph s 2547 Phearon Chey 06 mithunayn 2012 Saving the seven symbols The Phnom Penh Post subkhnemux 26 knyayn 2561 Check date values in accessdate date help Decree Creates Three New Provinces khmerization blogspot com December 2008 xangxingphidphlad payrabu lt ref gt imthuktxng immikarkahndkhxkhwamsahrbxangxingchux royalark1 phrarachwngsekhmr aela phrarachwngsithy ody cullda phkdiphuminthr chbbthi 2500 pithi 48 pracawn xngkhar thi 17 knyayn 2545 http www embassyofcambodia org nz documents Special Issue pdfduephim aekikhrayphranamphramhakstriythwolkeriyngtamwnesdckhunkhrxngrachyaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb phrabathsmedcphrabrmnath nordm sihmuniewbistswnphraxngkh phasaekhmr xngkvs aelafrngess phrarachprawti caksankkhawbibisi phrarachprawti cakewbistswnphraxngkhphrabathsmedcphrabrmnathnordm sihnu khnednkhndngaehngpi 2547 cakhnngsuxphimphkhmchdluk kxnhna phrabathsmedcphrabrmnath nordm sihmuni thdipphrabathsmedcphrabrmnathnordm sihnu phramhakstriykmphucha rachskulnordm 14 tulakhm ph s 2547 pccubn yngxyuinrachsmbti bthkhwamekiywkbchiwprawtiniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title phrabathsmedcphrabrmnath nordm sihmuni amp oldid 9494057, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม