fbpx
วิกิพีเดีย

ประเทศลาว

"ลาว" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ลาว (แก้ความกำกวม)

ลาว (ลาว:ລາວ) หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาว:ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, อักษรย่อ:ສປປ.ລາວ) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ ติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก กั้นด้วยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ลาว)
คำขวัญ: "ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ"
("สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร")
ที่ตั้งของประเทศลาว(สีเขียว)

ในอาเซียน(สีเทาเข้ม) — [คำอธิบายสัญลักษณ์]

เมืองหลวง
และ ใหญ่สุด
เวียงจันทน์
17°58′N102°36′E /17.967°N 102.600°E /17.967; 102.600
ภาษาราชการภาษาลาว
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาพูด
กลุ่มชาติพันธุ์
(2015)
รายชื่อกลุ่มชาติพันธุ์
ศาสนา
พุทธ 66.0%
พื้นบ้าน 30.7%
คริสต์ 1.5%
อิสลาม 0.1%
อื่น ๆ 1.7%
เดมะนิมลาว
การปกครองรัฐเดี่ยว ลัทธิมากซ์-เลนิน พรรคเดียว สาธารณรัฐสังคมนิยม
เลขาธิการใหญ่พรรคฯ และ ประธานประเทศ
ทองลุน สีสุลิด
พันคำ วิพาวัน
ปานี ยาท่อตู้
บุนทอง จิดมะนี (ผู้ประจำการคณะเลขาธิการพรรค)
• ประธานสภาแห่งชาติ
ไซสมพอน พมวิหาน
สภานิติบัญญัติสภาแห่งชาติลาว
ประวัติศาสตร์
ค.ศ. 1354–1707
ค.ศ. 1707–1778
• รัฐบรรณาการของ สยาม
ค.ศ. 1778–1893
ค.ศ. 1893–1953
• เอกราชจากฝรั่งเศส
11 พฤษภาคม ค.ศ. 1947
22 ตุลาคม ค.ศ. 1953
2 ธันวาคม ค.ศ. 1975
14 สิงหาคม ค.ศ. 1991
พื้นที่
• รวม
237,955 ตารางกิโลเมตร (91,875 ตารางไมล์) (82)
2
ประชากร
• 2019 ประมาณ
7,123,205 (105)
• สำมะโนประชากร 2015
6,492,228
26.7 ต่อตารางกิโลเมตร (69.2 ต่อตารางไมล์) (151st)
จีดีพี(อำนาจซื้อ)2019 (ประมาณ)
• รวม
US$58.329 พันล้าน
US$8,458
จีดีพี(ราคาตลาด)2019 (ประมาณ)
• รวม
US$20.153 พันล้าน
US$2,670 (131st)
จีนี(2012)36.4
ปานกลาง
HDI(2019) 0.613
ปานกลาง · 137
สกุลเงินกีบ (₭) (LAK)
เขตเวลาUTC+7 (ICT (UTC +7))
รูปแบบวันที่dmy
ขับรถด้านขวามือ
รหัสโทรศัพท์+856
รหัส ISO 3166LA
โดเมนบนสุด.la
a = รวมถึงกว่า 100 กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีขนาดเล็ก

ลาวเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยเคยเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาค จึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าทางบกและร่ำรวยทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม หลังจากช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งภายใน อาณาจักรล้านช้างได้แยกออกเป็นสามส่วนได้แก่: หลวงพระบาง, เวียงจันทน์ และจำปาสัก ใน ค.ศ. 1893 ทั้งสามดินแดนอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสและได้รวมตัวกันเป็นประเทศลาวใน ค.ศ. 1949 หลังจากการยึดครองของญี่ปุ่น แต่ถูกฝรั่งเศสยึดครองอีกครั้งจนกระทั่งได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 1953 โดยปกครองแบบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญภายใต้การปกครองของสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ ต่อมาลาวได้เผชิญกับสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต ต่อสู้กับรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์และได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา หลังสงครามเวียดนามยุติลงใน ค.ศ. 1975 "ปะเทดลาว" ขบวนการปฏิวัติของฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้ครองอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จและสงครามกลางเมืองลาวได้ยุติลง ลาวต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากสหภาพโซเวียตจนกระทั่งล่มสลายใน ค.ศ. 1991

ลาวมีส่วนร่วมในข้อตกลงการค้าเอเชียแปซิฟิก การประชุมสุดยอดอาเซียน การประชุมเอเชียตะวันออก และสมัครเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกตั้งแต่ ค.ศ. 1997 ก่อนจะได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 2013 ปัจจุบันลาวเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมพรรคเดียวตามอุดมการณ์ของลัทธิมากซ์-เลนิน และปกครองโดยพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งได้รับการวิจารณ์จากนานาชาติในด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศอันนำไปสู่ความยากจน, ความเหลื่อมล้ำทางสังคม, การจำกัดเสรีภาพพลเมือง และการข่มเหงชนกลุ่มน้อย ซึ่งยังคงเป็นปัญหาหลักของประเทศจนถึงปัจจุบัน

กว่า 53% ของประชากรลาวอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งลาวถือเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีทั้งชาวมอญ, กัมพูชา และเผ่าม้งซึ่งอาศัยอยู่ตามหุบเขาทั่วประเทศ ลาวเป็นประเทศที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เอง โดยผลิตจากพลังงานน้ำ และส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่น ประเทศไทย, จีน และเวียดนาม และเป็นประเทศที่เป็นจุดเชื่อมต่อของการคมนาคมโดยรถไฟไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านจากการมีทางรถไฟสายสำคัญ 4 แห่ง และยังถือเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดชาติหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิค โดยมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เฉลี่ย 7.4% นับตั้งแต่ ค.ศ. 2009 เป็นต้นมา

เนื้อหา

ในภาษาอังกฤษ คำว่าลาวที่หมายถึงชื่อประเทศลาว สะกดว่า "Laos" ส่วนลาวที่หมายถึงคนลาวและภาษาลาวใช้ "Lao" ในบางครั้งจะเห็นมีการใช้คำว่า "Laotian" แทนเนื่องจากป้องกันการสับสนกับชาติลาวที่สะกดว่า Ethnic Lao

ดูบทความหลักที่: ประวัติศาสตร์ลาว

ยุคอาณาจักร

พระบรมราชานุเสาวรีย์ พระเจ้าฟ้างุ้ม ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้าง

ประวัติศาสตร์ยุคแรกๆ ของลาว เชื่อว่าอยู่ภายใต้การครอบครองของอาณาจักรน่านเจ้ามีตำนานโดยขุนบรม และขุนลอ มีลูกสืบหลานต่อๆ กันมา จนถึงรัชสมัยพระเจ้าฟ้างุ้มผู้รวบรวมอาณาจักรล้านช้างได้เป็นผลสำเร็จในช่วงสมัยศตวรรษที่ 8 และมีกษัตริย์ปกครองสืบทอดต่อกันมาหลายพระองค์ ที่สำคัญ เช่น

ภายหลังเมื่อพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชเสด็จสวรรคตแล้ว เชื้อพระวงศ์ลาวต่างก็แก่งแย่งราชสมบัติกัน จนอาณาจักรล้านช้างแตกแยกเป็น 3 ส่วนคือ อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ และอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์ ต่างเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่กัน และเพื่อชิงความเป็นใหญ่ต่างก็ขอสวามิภักดิ์ต่ออาณาจักรเพื่อนบ้าน เช่น ไทย พม่า เพื่อขอกำลังมาสยบอาณาจักรลาวด้วยกันในลักษณะนี้ ในที่สุดอาณาจักรลาวทั้ง 3 แห่งนี้จะตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยาม ในปี ค.ศ. 1778

สยามได้ปกครองดินแดนลาวทั้งสามส่วนในฐานะประเทศราชรวม 114 ปี ในระยะเวลาดังกล่าวอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ได้ล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1828 เนื่องจากในปี ค.ศ. 1826 เจ้าอนุวงศ์ กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ได้พยายามทำสงครามเพื่อตั้งตนเป็นอิสระจากสยาม ทว่าหลังการปราบปรามของกองทัพไทยอย่างหนัก พระองค์เห็นว่าจะทำการไม่สำเร็จจึงตัดสินพระทัยหลบหนีไปพึ่งจักรวรรดิเวียดนามจนถึง ค.ศ. 1828 พระองค์จึงได้กลับมายังกรุงเวียงจันทน์พร้อมกับขบวนราชทูตเวียดนาม เพื่อขอสวามิภักดิ์สยามอีกครั้ง แต่พอสบโอกาสพระองค์จึงนำทหารของตนฆ่าทหารไทยที่รักษาเมืองจนเกือบหมดและยึดกรุงเวียงจันทน์คืน กองทัพสยามรวบรวมกำลังพลและยกทัพมาปราบปรามเจ้าอนุวงศ์อีกครั้งจนราบคาบ จนเจ้าอนุวงศ์ต้องหลบหนีไปยังเวียดนามและในคราวนี้เองที่พระองค์ทรงถูกเจ้าเมืองพวนจับกุมตัวและส่งลงมากรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระพิโรธเจ้าอนุวงศ์มากจึงทรงให้คุมขังเจ้าอนุวงศ์ประจานกลางพระนครจนสิ้นพระชนม์ ส่วนกรุงเวียงจันทน์ก็มีพระบรมราชโองการให้เผาทำลายจนไม่เหลือสภาพความเป็นเมือง และตั้งศูนย์กลางการปกครองฝ่ายไทยเพื่อดูแลอาณาเขตของอาณาจักรเวียงจันทน์ที่เมืองหนองคายแทน

พรรคประชาชนสมัยอาณานิคม การประกาศเอกราช และสงครามกลางเมือง

สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนากับนายพลฝรั่งเศสที่นครหลวงพระบาง วันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1953

ในปี ค.ศ. 1893 สยามได้เกิดข้อขัดแย้งกับฝรั่งเศสในเรื่องอำนาจเหนือดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงจนเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 จากการใช้เล่ห์เหลี่ยมของโอกุสต์ ปาวีกงสุลฝรั่งเศส โดยการใช้เรือรบมาปิดอ่าวไทยเพื่อบังคับให้ยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง รวมทั้งดินแดนอื่น ๆ ดินแดนลาวเกือบทั้งหมดก็เปลี่ยนไปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศฝรั่งเศสในปีนั้นและถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศส ต่อมาภายหลังดินแดนลาวส่วนอื่นที่อยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงก็ตกเป็นของฝรั่งเศสอีกในปี ค.ศ. 1907

ราชอาณาจักรลาว

ดูบทความหลักที่: ราชอาณาจักรลาว
ซากปรักหักพังที่เมืองคูณ, อดีตเมืองหลวงของแขวงเชียงขวาง ถูกทิ้งระเบิดทำลายโดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาใน ปฏิบัติการทิ้งระเบิดในลาว ปี ค.ศ. 1960 โดยความยินยอมของรัฐบาลราชอาณาจักรลาวที่มีนโยบายนิยมอเมริกา

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นได้รุกเข้ามาในลาวและดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศสอื่นๆ เมื่อญี่ปุ่นใกล้แพ้สงคราม ขบวนการลาวอิสระซึ่งเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อกู้เอกราชลาวในเวลานั้นประกาศเอกราชให้ประเทศลาวเป็นประเทศ ราชอาณาจักรลาว หลังญี่ปุ่นแพ้สงคราม ฝรั่งเศสก็กลับเข้ามามีอำนาจในอินโดจีนอีกครั้งหนึ่ง แต่เนื่องจากการที่ เวียดมินห์ปลดปล่อยเวียดนามได้ จึงเป็นการสั่นคลอนอำนาจฝรั่งเศสจนยอมให้ลาวประกาศเอกราชบางส่วนในปี ค.ศ. 1949 และได้เอกราชสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1953 ภายหลังฝรั่งเศสรบแพ้เวียดนามที่เดียนเบียนฟู ผู้ที่มีบทบาทในการประกาศเอกราชคือ เจ้าสุวรรณภูมา เจ้าเพชรราช และ เจ้าสุภานุวงศ์ โดยมี เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ามหาชีวิต (พระมหากษัตริย์) จากอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางเดิม และได้รวมทั้ง 3 อาณาจักรคือ ล้านช้างหลวงพระบาง ล้านช้างเวียงจันทน์ และ ล้านช้างจำปาศักดิ์ เข้าด้วยกันเป็นราชอาณาจักรลาว

ค.ศ. 1959 เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์เสด็จสวรรคต เจ้าสว่างวัฒนาจึงขึ้นครองราชย์เป็นเจ้ามหาชีวิตแทน เหตุการณ์ในลาวยุ่งยากมาก เจ้าสุภานุวงศ์ 1 ในคณะลาวอิสระประกาศตนว่าเป็นพวกฝ่ายซ้ายนิยมคอมมิวนิสต์ และเป็นหัวหน้าขบวนการประเทศลาว ได้ออกไปเคลื่อนไหวทางการเมืองในป่า เนื่องจากถูกฝ่ายขวาในลาวคุกคามอย่างหนัก ถึงปี ค.ศ. 1961 ร้อยเอกกองแลทำการรัฐประหารรัฐบาลเจ้าสุวรรณภูมา แต่ถูกกองทัพฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายรุมจนพ่ายแพ้ กองแลต้องลี้ภัยไปสหรัฐจนถึงปัจจุบัน

เหตุการณ์ทางการเมืองในระยะเวลาไม่นานหลังจากนั้นบังคับให้ลาวต้องกลายเป็นสมรภูมิลับของสงครามเวียดนาม และเป็นปัจจัยก่อให้เกิดการรัฐประหารและสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อ ภายใต้การแทรกแซงของชาติต่างๆ ทั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์และฝ่ายโลกเสรี จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1975 พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและเวียดนามเหนือ โดยการนำของเจ้าสุภานุวงศ์ ก็ยึดอำนาจรัฐจากรัฐบาลประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของ เจ้าสุวรรณภูมา พระเชษฐา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาสำเร็จ และได้เรียกร้องให้เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาทรงยินยอมสละราชสมบัติ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาจึงทรงยินยอมสละราชสมบัติ คณะปฏิวัติลาวจึงประกาศสถาปนาประเทศลาวเป็น "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 โดยยังคงแต่ตั้งให้อดีตเจ้ามหาชีวิตเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลระบอบใหม่

สมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กองทัพขบวนการปะเทดลาว (ต่อมาเป็นกองทัพประชาชนลาว) เข้าปลดปล่อยนครหลวงเวียงจันทร์ ปี ค.ศ. 1972

ในวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1975 กองประชุมผู้แทนทั่วประเทศที่นครหลวงเวียงจันทน์ มีผู้แทนเข้าร่วม 264 คน พิจารณารับรองประกาศยุบรัฐบาลชั่วคราวแห่งชาติ และพิจารณาเรื่องต่างๆ กองประชุมมีมติเอาธงดวงเดือนเป็นธงชาติลาว เอาเนื้อร้องเพลงชาติใหม่ เอาภาษาลาวเป็นภาษาทางการ ยกเลิกระบอบราชาธิปไตยและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่งตั้งเจ้าสุภานุวงศ์เป็นประธานประเทศ, ท่านไกสอน พมวิหาน เป็นนายกรัฐมนตรี, เจ้าศรีสว่างวัฒนา เป็นที่ปรึกษาสูงสุดของประธานประเทศ, เจ้าสุวรรณภูมา เป็นที่ปรึกษาสูงสุดของรัฐบาล และมีมติอื่นๆ ในวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 และปิดกองประชุมด้วยผลสำเร็จ แต่ภายหลังพรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็ได้กุมตัวอดีตเจ้ามหาชีวิต,พระมเหสีและอดีตพระบรมวงศานุวงศ์ราชวงศ์ล้านช้าง ไปคุมขังในค่ายกักกัน เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมือง และต่อมาทุกพระองค์ต่างสิ้นพระชนม์ด้วยโรคมาลาเรีย และยังมีการจับกุมนักการเมือง ข้าราชการในระบอบเก่า รวมทั้งประชาชนลาวจำนวนมากเข้าค่ายกักกัน ส่วนใหญ่เสียชีวิตด้วยโรคขาดสารอาหารและถูกยิงทิ้ง ระหว่างสงครามกลางเมืองมีผู้เสียชีวิตระหว่าง 20,000 ถึง 62,000 คน ฝ่ายนิยมเจ้าตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นในสหรัฐ แต่ไม่มีประเทศใดรับรอง

ประเทศลาวลงนามความตกลงยกสิทธิประจำกองทัพและแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนในการบริหารประเทศแก่เวียดนาม ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดนี้มีการลงนามเป็นสนธิสัญญาอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 1977 ซึ่งเวียดนามไม่เพียงแต่ชี้นำนโยบายต่างประเทศของลาวเท่านั้น แต่ยังให้เวียดนามเข้ามาข้องแวะในชีวิตการเมืองและเศรษฐกิจทุกส่วนของลาว ใน ค.ศ. 1979 เวียดนามขอให้ทางการลาวยุติความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ถูกโดดเดี่ยวทางการค้าทั้งจากจีน สหรัฐและประเทศอื่น ในปีนั้น เวียดนามีทหารประจำการในลาว 50,000 นาย และมีข้าราชการพลเรือนเวียดนาม 6,000 คน

ความขัดแย้งระหว่างกบฏม้งและ สปป.ลาว ดำเนินไปในพื้นที่สำคัญของลาว รวมทั้งเขตทหารปิด Saysaboune, เขตทหารปิด Xaisamboune และแขวงเชียงขวาง ระหว่าง ค.ศ. 1975 ถึง 1996 สหรัฐย้ายถิ่นผู้ลี้ภัยชาวลาวประมาณ 250,000 คน และม้ง 130,000 คนในประเทศไทย

ดูบทความหลักที่: ภูมิศาสตร์ลาว
แผนที่ประเทศลาว

ที่ตั้งและอาณาเขต

ประเทศลาวเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตั้งอยู่บนใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีน ระหว่างละติจูดที่ 14 - 23 องศาเหนือ ลองจิจูดที่ 100 - 108 องศาตะวันออก มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นภาคพื้นดิน 230,800 ตารางกิโลเมตร ภาคพื้นน้ำ 6,000 ตารางกิโลเมตร โดยลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เนื่องด้วยตลอดแนวชายแดนของประเทศลาว ซึ่งมีความยาวรวม 5,083 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน 5 ประเทศ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ความยาวพื้นที่ประเทศลาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ยาวประมาณ 1,700 กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดกว้าง 500 กิโลเมตร และที่แคบที่สุด 140 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของลาวอาจแบ่งได้เป็น 3 เขต คือ

 1. เขตภูเขาสูง เป็นพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 1,500 เมตรขึ้นไป พื้นที่นี้อยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศ
 2. เขตที่ราบสูง คือพื้นที่ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1,000 เมตร ปรากฏตั้งแต่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเมืองพวนไปจนถึงชายแดนกัมพูชา เขตที่ราบสูงนี้มีที่ราบสูงขนาดใหญ่อยู่ 3 แห่ง ได้แก่ ที่ราบสูงเมืองพวน (แขวงเชียงขวาง), ที่ราบสูงนากาย (แขวงคำม่วน) และที่ราบสูงบริเวณ (ภาคใต้)
 3. เขตที่ราบลุ่ม เป็นเขตที่ราบตามแนวฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำต่าง ๆ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในเขตพื้นที่ทั้ง 3 เขต นับเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของประเทศ แนวที่ราบลุ่มเหล่านี้เริ่มปรากฏตั้งแต่บริเวณตอนใต้ของแม่น้ำงึม เรียกว่า ที่ราบลุ่มเวียงจันทน์ ผ่านที่ราบลุ่มสุวรรณเขต ซึ่งอยู่ตอนใต้เซบั้งไฟและเซบั้งเหียง และที่ราบจำปาศักดิ์ทางภาคใต้ของลาว ซึ่งปรากฏตามแนวแม่น้ำโขงเรื่อยไปจนจดชายแดนประเทศกัมพูชา

ทั้งนี้ เมื่อนำเอาพื้นที่ของเขตภูเขาสูงและเขตที่ราบสูงมารวมกันแล้ว จะมากถึง 3 ใน 4 ของพื้นที่ประเทศลาวทั้งหมด โดยจุดที่สูงที่สุดของประเทศลาวอยู่ที่ภูเบี้ย ในแขวงเชียงขวาง วัดความสูงได้ 2,817 เมตร (9,242 ฟุต)

ประเทศลาวมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสาย โดยแม่น้ำซึ่งเป็นสายหัวใจหลักของประเทศ คือ แม่น้ำโขง ซึ่งไหลผ่านประเทศลาวเป็นระยะทาง 1,835 กิโลเมตร แม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสำคัญทั้งในด้านเกษตรกรรม การประมง การผลิตพลังงานไฟฟ้า การคมนาคมจากลาวเหนือไปจนถึงลาวใต้ และการใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศลาวกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ แม่น้ำสายสำคัญของลาวแห่งอื่น ๆ ยังได้แก่

 • แม่น้ำอู (พงสาลี-หลวงพระบาง) ยาว 448 กิโลเมตร
 • แม่น้ำงึม (เชียงขวาง-เวียงจันทน์) ยาว 353 กิโลเมตร
 • แม่น้ำเซบั้งเหียง (สุวรรณเขต) ยาว 338 กิโลเมตร
 • แม่น้ำทา (หลวงน้ำทา-บ่อแก้ว) ยาว 523กิโลเมตร
 • แม่น้ำเซกอง (สาละวัน-เซกอง-อัตตะปือ) ยาว 320 กิโลเมตร
 • แม่น้ำเซบั้งไฟ (คำม่วน-สุวรรณเขต) ยาว 239 กิโลเมตร
 • แม่น้ำแบ่ง (อุดมไซ) ยาว 215 กิโลเมตร
 • แม่น้ำเซโดน (สาละวัน-จำปาศักดิ์) ยาว 192 กิโลเมตร
 • แม่น้ำเซละนอง (สุวรรณเขต) ยาว 115 กิโลเมตร
 • แม่น้ำกะดิ่ง (บอลิคำไซ) ยาว 103 กิโลเมตร
 • แม่น้ำคาน (หัวพัน-หลวงพระบาง) ยาว 90 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิอากาศ

ประเทศลาวอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน มีลมมรสุมแต่ไม่มีลมพายุ สำหรับเขตภูเขาภาคเหนือและเขตเทือกเขา อากาศมีลักษณะกึ่งร้อนกึ่งหนาว อุณหภูมิสะสมเฉลี่ยประจำปีสูงถึง 15-30 องศาเซลเซียส และความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืนมีประมาณ 10 องศาเซลเซียส จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดต่อปีประมาณ 2,300-2,400 ชั่วโมง (ประมาณ 6.3-6.5 ชั่วโมงต่อวัน) ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมีประมาณร้อยละ 70-85 ปริมาณน้ำฝนในฤดูฝน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม) มีร้อยละ 75 - 90 ส่วนในฤดูแล้ง (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเมษายน) ปริมาณน้ำฝนมีเพียงร้อยละ 10-25 และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีของแต่เขตก็แตกต่างกันอย่างมากมาย เช่น เขตเทือกเขาบริเวณทางใต้ได้รับน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 300 เซนติเมตร ขณะที่บริเวณแขวงเชียงขวาง แขวงหลวงพระบาง แขวงไชยบุรี ได้รับเพียงแค่ 100-150 เซนติเมตร ส่วนแขวงเวียงจันทน์และแขวงสุวรรณเขตในช่วง 150-200 เซนติเมตร เช่นเดียวกับแขวงพงสาลี แขวงหลวงน้ำทา และแขวงบ่อแก้ว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรชี้นำประเทศ ซึ่งพรรคนี้เริ่มมีอำนาจสูงสุดตั้งแต่ลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 ประธานประเทศ (ประธานาธิบดี) ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนปัจจุบัน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี คือ ทองลุน สีสุลิด (ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอีกตำแหน่งหนึ่ง) ส่วนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือนาย พันคำ วิพาวัน

บริหาร

ดูบทความหลักที่: สภารัฐมนตรี

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ซึ่งนายกรัฐมนตรีมาจากการแต่งตั้งของประธานประเทศโดยผ่านการอนุมัติจากสภาแห่งชาติ

นิติบัญญัติ

สภาแห่งชาติลาว เป็นองค์กรนิติบัญญัติสูงสุดของลาว มีอำนาจในการเห็นชอบตำแหน่งสำคัญต่างๆ อาทิ ประธานประเทศ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี และยังถือเป็นองค์กรตัวแทนของประชาชน เป็นองค์การตัวแทนแห่งสิทธิ อำนาจ และ ผลประโยชน์ของประชาชน เป็นองค์การอำนาจแห่งรัฐ และเป็นองค์การนิติบัญญัติที่มี สิทธิพิจารณาข้อตัดสินใจหรือปัญหาสำคัญของชาติ รวมทั้ง ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของคณะรัฐบาล ศาลประชาชน และ องค์การอัยการประชาชน

ตุลาการ

ศาลประชาชนของลาวเป็นองค์กรตุลาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งและเห็นชอบจากสภาแห่งชาติลาว

สถาบันการเมืองที่สำคัญ

 1. แนวลาวสร้างชาติ
 2. องค์กรจัดตั้ง เช่น สหพันธ์วัยหนุ่มลาว (สหพันธ์เยาวชน) สหพันธ์แม่หญิงลาว (สมาคมสตรี) กรรมบาลลาว (สหพันธ์กรรมกร) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

การจัดตั้งและการบริหาร

 • หลายหมู่บ้านรวมกันเป็น เมือง (ก่อนหน้านี้จัดให้หลายหมู่บ้านรวมกันเป็น ตาแสง มีตาแสงเป็นผู้ปกครอง หลายตาแสงรวมกันจึงเรียกว่า เมือง)
 • หลายเมืองรวมกันเป็น แขวง
 • "คณะกรรมการปกครองหมู่บ้าน" มี นายบ้าน เป็นหัวหน้า เป็นผู้บริหารของหมู่บ้าน
 • "คณะกรรมการปกครองเมือง" มี เจ้าเมือง เป็นหัวหน้า เป็นผู้บริหารเมือง
 • "คณะกรรมการปกครองแขวง" มี เจ้าแขวง เป็นหัวหน้า เป็นผู้บริหารแขวง
 • "คณะกรรมการปกครองนครหลวง" มี เจ้าครองนครหลวง เป็นหัวหน้า เป็นผู้บริหารนครหลวง

กระทรวง

ดูบทความหลักที่: กระทรวงในประเทศลาว

ประเทศลาวมีทั้งหมด 17 กระทรวง และ 4 องค์กรเทียบเท่า ได้แก่

ลำดับ กระทรวง ชื่อภาษาลาว ชื่อภาษาอังกฤษ
1 ห้องว่าการประธานประเทศ ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ Presidential Office
2 ห้องว่าการรัฐบาล ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ Government's Office
3 กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ Ministry of Agricultural and Forestry
4 กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ Ministry of Education and Sports
5 กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ ກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ Ministry of Energy and Mine
6 กระทรวงการเงิน ກະຊວງການເງິນ Ministry of Finance
7 กระทรวงการต่างประเทศ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ Ministry of Foreign Affairs
8 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ກະຊວງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ Ministry of Industry and Commerce
9 กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ Ministry of Information, Culture and Tourism
10 กระทรวงยุติธรรม ກະຊວງຍຸຕິທຳ Ministry of Justice
11 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ Ministry of Labour and Social Welfare
12 กระทรวงป้องกันประเทศ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ Ministry of Defence
13 กระทรวงแผนการและการลงทุน ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ Ministry of Planning and Investment
14 กระทรวงสาธารณสุข ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ Ministry of Health
15 กระทรวงป้องกันความสงบ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ Ministry of Public Security
16 กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ Ministry of Public Work and Transportation
17 กระทรวงภายใน ກະຊວງພາຍໃນ Ministry of Home Affaire
18 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ Ministry of Natural Resource and Environment
19 กระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມ ແລະ ການສື່ສານ Ministry of Post, Telecom and Communication
20 องค์การตรวจตรารัฐบาล ອົງການກວດກາລັດຖະບານ Government Inspection Authority
21 ธนาคารแห่ง สปป.ลาว ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ Bank of Lao PDR

ประเทศลาวแบ่งเป็น 17 แขวง และ 1 นครหลวง (ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์) แขวงแต่ละแขวงจะแบ่งเป็นเมือง ซึ่งจะมีหนึ่งเมืองเป็นเมืองหลวงของแขวงเรียกว่า เมืองเอก

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1995 ได้มีการยุบเขตพิเศษไชยสมบูรณ์อย่างเป็นทางการตามดำรัสนายกรัฐมนตรี (คำสั่งนายกรัฐมนตรี) เลขที่ 10/ນຍ. ลงวันที่ 13 มกราคม ค.ศ. 1995 โดยเมืองท่าโทมถูกรวมกับแขวงเชียงขวาง และเมืองไชยสมบูรณ์ถูกรวมกับแขวงเวียงจันทน์

ต่อมาในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2013 ทางการลาวได้จัดตั้งแขวงใหม่ในบริเวณที่เคยเป็นเขตพิเศษไชยสมบูรณ์เดิมกับ 2 หมู่บ้านจากเมืองวังเวียงในแขวงเวียงจันทน์ โดยใช้ชื่อว่า "แขวงไชยสมบูรณ์" แบ่งเขตปกครองย่อยออกเป็น 5 เมือง ได้แก่ เมืองอะนุวง (เดิมชื่อเมืองไชยสมบูรณ์) เมืองห่ม เมืองท่าทูม เมืองล่องสาน และเมืองล่องแจ้ง

ตารางข้อมูลประชากรลาว พ.ศ.​ 2561
ชื่อไทย ชื่อลาว เมืองเอก พื้นที่
(ตารางกิโลเมตร)
ประชากร
1. แขวงคำม่วน ແຂວງຄໍາມ່ວນ ท่าแขก 16,315 420,950
2. แขวงจำปาศักดิ์ ແຂວງຈໍາປາສັກ ปากเซ 15,415 733,582
3. แขวงเชียงขวาง ແຂວງຊຽງຂວາງ โพนสะหวัน 15,880 261,686
4. แขวงไชยบุรี ແຂວງໄຊຍະບູລີ ไชยบุรี 16,389 411,893
5. แขวงไชยสมบูรณ์ ແຂວງໄຊສົມບູນ อะนุวง 8,300 102,041
6. แขวงเซกอง ແຂວງເຊກອງ เซกอง 7,665 124,570
7. แขวงบอลิคำไซ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ปากซัน 14,863 303,794
8. แขวงบ่อแก้ว ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ห้วยทราย 6,196 196,641
9. แขวงพงสาลี ແຂວງຜົ້ງສາລີ พงสาลี 16,270 189,777
10. แขวงเวียงจันทน์ ແຂວງວຽງຈັນ โพนโฮง 15,927 450,475
11. แขวงสาละวัน ແຂວງສາລະວັນ สาละวัน 10,691 426,991
12. แขวงสุวรรณเขต ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ไกสอน พมวิหาน 21,774 1,037,553
13. แขวงหลวงน้ำทา ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ หลวงน้ำทา 9,325 192,392
14. แขวงหลวงพระบาง ແຂວງຫຼວງພະບາງ หลวงพระบาง 16,875 459,189
15. แขวงหัวพัน ແຂວງຫົວພັນ ซำเหนือ 16,500 306,247
16. แขวงอัตตะปือ ແຂວງອັດຕະປື อัตตะปือ 10,320 153,656
17. แขวงอุดมไซ ແຂວງອຸດົມໄຊ เมืองไซ 15,370 334,702
18. นครหลวงเวียงจันทน์ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ เวียงจันทน์ 3,920 906,859

เขตการปกครองระดับบนสุดของประเทศลาว

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศลาวมีพัฒนาการที่ดีตามลำดับ โดยในช่วง 20 ปีนับตั้งแต่ปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมสู่ระบบเศรษฐกิจเสรีการตลาดเมื่อปี 1986 ประเทศลาวมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 6.2 ต่อปี ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 1986 เป็น 491 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2005 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 10 ต่อปี โดยอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าเป็นสาขาหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

อย่างไรก็ดี ลาวยังคงประสบปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขที่สำคัญได้แก่ ปัญหาราคาน้ำมัน ที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาการขาดดุลการค้าในอัตราสูง ค่าเงินกีบไม่มีเสถียรภาพ การจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย และปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง

ทรัพยากรสำคัญของลาว ได้แก่ ไม้ ดีบุก ยิปซัม ตะกั่ว หินเกลือ เหล็ก ถ่านหินลิกไนต์ สังกะสี ทองคำ อัญมณี หินอ่อน น้ำมัน และแหล่งน้ำผลิตไฟฟ้า

การลงทุน

การลงทุน รัฐบาลได้ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น อาทิ มาตรการด้านภาษี อนุญาตให้นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงจำปาศักดิ์ และแขวงหลวงพระบาง มีอำนาจอนุมัติโครงการลงทุนที่มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนแขวงอื่น ๆ สามารถอนุมัติโครงการลงทุนที่มีมูลค่าลงทุนไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้การลงทุนจากต่างประเทศในลาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2003 มีมูลค่า 465 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 2004 มีมูลค่า 533 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปี 2005 มีมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนที่สำคัญ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย จีน ฯลฯ

ตลาดหลักทรัพย์

ลาวกำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 2010 (10-10-10) เป็นวันเปิดดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินจากประเทศไทย และได้ช่วยเหลือ5บริษัทจากประเทศเกาหลี เปิดทำการจริงในวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2011 จะมีบริษัทแรกเข้าจดทะเบียนประมาณ 5 บริษัท

โครงการความร่วมมือในภูมิภาคใกล้เคียง

 • อาเซียน ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนกรกฎาคม 1997 ได้เป็นประธาน คณะกรรมการประจำอาเซียนเมื่อกรกฎาคม 2004
 • ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy - ACMECS)
 • ความร่วมมือในกรอบสามเหลี่ยมมรกต

การนำเข้าและการส่งออก

สินค้าส่งออกที่สำคัญของลาวได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ สินแร่ เศษโลหะ ถ่านหิน หนังดิบ และหนังฟอก ข้าวโพด ใบยาสูบ กาแฟ โดยส่งออกไปยังประเทศไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี ส่วนการนำเข้าสินค้า ประเทศลาวได้นำเข้าสินค้าจากไทย จีน เวียดนาม สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เยอรมนี โดยสินค้าที่สำคัญได้แก่ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน อาหาร ผ้าผืน สารเคมี และเครื่องอุปโภคบริโภค

การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจาก 80,000 คนในปี ค.ศ. 1990 เป็นจำนวน 1.876 ล้านคนในปี 2010 การท่องเที่ยวคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 679.1 ล้านเหรียญสหรัฐต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศในปี 2010 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5857 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี ค.ศ. 2020 รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวคาดว่าจะเติบโต 15.5% ของยอดการส่งออกหรือ 270.3 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2010 และจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 484.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (12.5 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด) ในปี 2020

โครงสร้างพื้นฐาน

ดูบทความหลักที่: การขนส่งในประเทศลาว

ท่ากาศยานหลักของประเทศ คือ ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไตของเวียงจันทน์ และท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง ส่วนท่าอากาศยานนานาชาติปากเซมีเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนน้อย สายการบินประจำชาติ คือ การบินลาว สายการบินอื่น ๆ ไดแก่ บางกอกแอร์เวย์ เวียดนามแอร์ไลน์ แอร์เอเชีย การบินไทย และไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ประเทศลาวมีทางรถไฟระยะสั้น ซึ่งเชื่อมต่อเวียงจันทน์กับประเทศไทยด้วยสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) ถนนสายหลักในประเทศลาวมีการเชื่อมต่อไปยังเมืองสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข 13 ซึ่งได้รับการปรับปรุงในไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากถนนสายหลักยังเดินทางด้วยถนนลูกรัง ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอดทั้งปี

ดูบทความหลักที่: ประชากรศาสตร์ลาว
ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้
จิตรกรรมฝาผนัง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในภาพแสดงโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) ที่บ้านนายาง เมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับ ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1994
ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้
ดูบทความหลักที่: กองทัพประชาชนลาว

กองกำลังกึ่งทหาร

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้
ตราของสถานีโทรภาพแห่งชาติลาว

สื่อในประเทศลาวล้วนอยู่ในความดูแลของรัฐโดยตรง รัฐบาลลาวมีสำนักข่าวสารประเทศลาว (ขปล.) เป็นสำนักข่าวแห่งชาติที่เผยแพร่ข่าวของรัฐ ส่วนหนังสือพิมพ์ภาษาลาวที่สำคัญในประเทศได้แก่ หนังสือพิมพ์ประชาชนซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ นอกจากนี้ยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศอีก 2 ฉบับ คือ หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ (Vientiane Times) ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ และหนังสือพิมพ์ "เลอเรนอวาเตอร์" (Le Rénovateur) ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งเศส

ในประเทศลาวยังไม่มีสถานีโทรทัศน์อย่างเป็นทางการ โดยปัจจุบันนี้มีสถานีโทรทัศน์ที่กำลังทดลองออกอากาศ คือ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศลาว (ທຊລ.) ซี่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของรัฐ ออกอากาศผ่านเครือข่ายสถานีในประเทศ มีสถานีส่งต่อในประเทศไทยในชุมชนลาว และออกอากาศทางดาวเทียมไทยคม 5 นอกจากนี้ยังมีลาวสตาร์แชนแนล ที่ออกอากาศผ่านดาวเทียมจากประเทศไทย

ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต ตามหัวเมืองใหญ่และนครหลวงมีการเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตคาเฟโดยทั่วไป และได้รับความนิยมอย่างยิ่งในหมู่เยาวชนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลลาวก็ได้มีการตรวจพิจารณาเนื้อหาและการเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวด เนื่องจากเป็นประเทศที่ปกครองโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์

เชื้อชาติ

ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ แต่กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ ส่วนที่เหลือเป็นพวกไทขาว ไทดำ และกลุ่มที่อาศัยอยู่ในบริเวณภูเขา ได้แก่ ม้ง เย้า และข่า

ศาสนา

ดูบทความหลักที่: ศาสนาในประเทศลาว
ศาสนาในประเทศลาว
ศาสนา ร้อยละ
พุทธ
66%
ผี
30.7%
คริสต์
1.5%
อื่น ๆ
1.8%

จากการสำรวจในปี ค.ศ. 2010 ประเทศลาวมีผู้นับถือศาสนา 7.2 ล้านคน โดยแบ่งได้ดังนี้ ศาสนาพุทธ 66% ศาสนาผี 30.7% ศาสนาคริสต์ 1.5% และศาสนาอื่น ๆ 1.8%

ภาษา

ภาษาประจำชาติ คือ ภาษาลาว

องค์กร หัวข้อสำรวจ อันดับที่
Heritage Foundation/
The Wall Street Journal
ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ
(Index of Economic Freedom)
150 จาก 178
องค์กรสื่อไร้พรมแดน
(Reporters Without Borders)
ดัชนีเสรีภาพสื่อทั่วโลก
(Worldwide Press Freedom Index)
171 จาก 180
องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ
(Transparency International)
ดัชนีความตระหนักในการทุจริตคอร์รัปชั่น
(Corruption Perceptions Index)
145 จาก 175
United Nations Development Programme ดัชนีการพัฒนามนุษย์
(Human Development Index)
139 จาก 187
 1. . Studycountry. สืบค้นเมื่อ16 September 2018.
 2. (PDF). Lao Statistics Bureau. สืบค้นเมื่อ1 May 2020.
 3. . Lao Department of Statistics. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 13 November 2016.
 4. . International Monetary Fund. April 2018. สืบค้นเมื่อ28 April 2018.
 5. . World Bank. สืบค้นเมื่อ2 March 2011.
 6. (PDF). United Nations Development Programme. 15 December 2020. pp. 343–346. ISBN 978-92-1-126442-5. สืบค้นเมื่อ16 December 2020.
 7. Lockhart, Bruce M. (1999-03). . Journal of Southeast Asian Studies. 30 (1): 187–190. doi:. ISSN .Check date values in: |date= (help)
 8. . Encyclopedia Britannica (ภาษาอังกฤษ).
 9. . www.asia-discovery.com.
 10. . BBC News (ภาษาอังกฤษ). 2018-01-09. สืบค้นเมื่อ2021-07-07.
 11. Hays, Jeffrey. . factsanddetails.com (ภาษาอังกฤษ).
 12. (ภาษาอังกฤษ). 2016-09-12.
 13. . World Bank (ภาษาอังกฤษ).
 14. . www.wto.org.
 15. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ bbc
 16. Obermeyer, Ziad; Murray, Christopher J. L.; Gakidou, Emmanuela (2008). . BMJ. 336 (7659): 1482–1486. doi:. PMC. PMID . See Table 3.
 17. Stuart-Fox, Martin (1980). . In Suryadinata, L (Ed.), Southeast Asian Affairs 1980. Singapore: Institute of Southeast Asian Stuides, p. 191.
 18. Kingsbury, Damien (2016). . Taylor & Francis, p. 50. ISBN 978-1-317-49628-1
 19. Savada, Andrea M. (1995). . Federal Research Division, Library of Congress, p. 271. ISBN 0-8444-0832-8
 20. Prayaga, M. (2005). (PhD thesis). Sri Venkateswara University. Chapter IV: The Metamorphosed Foreign Relations, p. 154.
 21. . U.S. Department of State.
 22. . Nsc.gov.la. สืบค้นเมื่อ21 January 2012.
 23. . จากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-11-23. สืบค้นเมื่อ2010-11-23.
 24. . World Travel & Tourism Council. สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2011.
 25. . World Travel & Tourism Council. สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2011.
 26. [1] Religion in Vietnam
 27. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
ประเทศลาว

ประเทศลาว ข้อมูลการท่องเที่ยวจาก วิกิท่องเที่ยว


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "Www.lsb.gov.la​" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="Www.lsb.gov.la​"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>

ประเทศลาว
ประเทศลาว, สาธารณร, ฐประชาธ, ปไตยในเอเช, ยตะว, นออกเฉ, ยงใต, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ลาว, เปล, ยนทางมาท, สำหร, บความหมายอ, ลาว, แก, ความกำกวม, ลาว, ลาว, ລາວ, หร, อช, ออย, างเป, นทางการค, สาธารณร, ฐประชาธ, ปไตยประชาชนลาว, ลาว, ສາທາລະນະລ, ປະຊາທ, ປະໄຕ, ປະຊາຊ, ນລາວ. praethslaw satharnrthprachathipityinexechiytawnxxkechiyngit phasaxun efadu aekikh law epliynthangmathini sahrbkhwamhmayxun duthi law aekkhwamkakwm law law ລາວ hruxchuxxyangepnthangkarkhux satharnrthprachathipityprachachnlaw law ສາທາລະນະລ ດ ປະຊາທ ປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ xksryx ສປປ ລາວ epnpraethsthiimmithangxxksuthaelinexechiytawnxxkechiyngit miphunthi 236 800 tarangkiolemtr miphrmaedntidtxkbcin thangthisehnux tidtxkbphmathangthistawntkechiyngehnux tidtxkbewiydnamthangthistawnxxk tidtxkbkmphuchathangthisit aelatidtxkbpraethsithythangthistawntk kndwyaemnaokhngepnbangchwngsatharnrthprachathipityprachachnlaw ສາທາລະນະລ ດ ປະຊາທ ປະໄຕ ປະຊາຊ ນລາວ law thngchati traaephndinkhakhwy ສ ນຕ ພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທ ປະໄຕ ເອກະພາບ ວ ດທະນາຖາວອນ sntiphaph exkrach prachathipity exkphaph wthnathawr ephlngchati ephlngchatilaw source source track track track track track track track thitngkhxng praethslaw siekhiyw inxaesiyn siethaekhm khaxthibaysylksn emuxnghlwng aela ihysudewiyngcnthn 17 58 N 102 36 E 17 967 N 102 600 E 17 967 102 600phasarachkarphasalawphasafrngess 1 phasaphudlawmngkhmufrngessithyklumchatiphnthu 2015 2 raychuxklumchatiphnthu 53 2 law11 khmu9 2 mng3 4 phuith3 1 ith2 5 Makong2 2 katang2 0 ithlux1 8 xakha11 6 xun asasnaphuthth 66 0 phunban 30 7 khrist 1 5 xislam 0 1 xun 1 7 3 edmanimlawkarpkkhrxngrthediyw lththimaks elnin phrrkhediyw satharnrthsngkhmniym elkhathikarihyphrrkh aela prathanpraethsthxnglun sisulid naykrthmntriphnkha wiphawn rxngprathanpraethspani yathxtu bunthxng cidmani phupracakarkhnaelkhathikarphrrkh prathansphaaehngchatiissmphxn phmwihansphanitibyytisphaaehngchatilawprawtisastr xanackrlanchangkh s 1354 1707 xanackrhlwngphrabang xanackrewiyngcnthn xanackrcapaskdikh s 1707 1778 rthbrrnakarkhxng syamkh s 1778 1893 xinodcinkhxngfrngesskh s 1893 1953 exkrachcakfrngess11 phvsphakhm kh s 1947 prakasexkrach cak frngess22 tulakhm kh s 1953 lmlangkstriy2 thnwakhm kh s 1975 rththrrmnuylaw14 singhakhm kh s 1991phunthi rwm237 955 tarangkiolemtr 91 875 tarangiml 82 aehlngna 2prachakr 2019 praman7 123 205 105 samaonprachakr 20156 492 228 4 khwamhnaaenn26 7 txtarangkiolemtr 69 2 txtarangiml 151st cidiphi xanacsux 2019 praman rwmUS 58 329 phnlan 5 txhwUS 8 458 5 cidiphi rakhatlad 2019 praman rwmUS 20 153 phnlan 5 txhwUS 2 670 5 131st cini 2012 36 4 6 panklangHDI 2019 0 613 7 panklang 137skulenginkib LAK ekhtewlaUTC 7 ICT UTC 7 rupaebbwnthidmykhbrthdankhwamuxrhsothrsphth 856rhs ISO 3166LAodemnbnsud laa rwmthungkwa 100 klumchatiphnthuthimikhnadelk lawepnpraethsthimiprawtisastrxnyawnanmatngaetstwrrsthi 14 odyekhyepnhnunginxanackrthiihythisudinexechiytawnxxkechiyngit 8 enuxngcakthitngthangphumisastrsungxyuinsunyklangkhxngphumiphakh cungklayepnsunyklangkarkhathangbkaelararwythangesrsthkicaelawthnthrrm hlngcakchwngewlaaehngkhwamkhdaeyngphayin xanackrlanchangidaeykxxkepnsamswnidaek hlwngphrabang ewiyngcnthn aelacapask 9 in kh s 1893 thngsamdinaednxyuphayitkarpkkhrxngkhxngfrngessaelaidrwmtwknepnpraethslawin kh s 1949 10 hlngcakkaryudkhrxngkhxngyipun aetthukfrngessyudkhrxngxikkhrngcnkrathngidrbexkrachxyangepnthangkarin kh s 1953 11 odypkkhrxngaebbrachathipitytamrththrrmnuyphayitkarpkkhrxngkhxngsmedcphraecasriswangwngs txmalawidephchiykbsngkhramklangemuxngrahwangfaykhxmmiwnistsungidrbkarsnbsnuncakshphaphosewiyt txsukbrthbalfayprachathipitysungsnbsnunsthabnphramhakstriyaelaidrbkarsnbsnuncakshrthxemrika hlngsngkhramewiydnamyutilngin kh s 1975 paethdlaw khbwnkarptiwtikhxngfaykhxmmiwnistidkhrxngxanacxyangebdesrcaelasngkhramklangemuxnglawidyutilng lawtxngphungphakhwamchwyehluxthangesrsthkiccakshphaphosewiytcnkrathnglmslayin kh s 1991 12 lawmiswnrwminkhxtklngkarkhaexechiyaepsifik karprachumsudyxdxaesiyn karprachumexechiytawnxxk aelasmkhrepnsmachikxngkhkarkarkhaolktngaet kh s 1997 kxncaidrbkartxbrbxyangepnthangkarin kh s 2013 pccubnlawepnsatharnrthsngkhmniymphrrkhediywtamxudmkarnkhxnglththimaks elnin aelapkkhrxngodyphrrkhprachachnptiwtilaw 13 sungidrbkarwicarncaknanachatiindansiththimnusychnkhxngpraethsxnnaipsukhwamyakcn khwamehluxmlathangsngkhm karcakdesriphaphphlemuxng aelakarkhmehngchnklumnxy sungyngkhngepnpyhahlkkhxngpraethscnthungpccubn kwa 53 khxngprachakrlawxasyxyuinekhtphunthirablum sunglawthuxepnpraethsthimikhwamhlakhlaythangchatiphnthumakthisudaehnghnung 14 odymithngchawmxy kmphucha aelaephamngsungxasyxyutamhubekhathwpraeths lawepnpraethsthisamarthphlitkraaesiffaidexng 15 odyphlitcakphlngnganna aelasngkhayipyngpraethsephuxnbanechn praethsithy cin aelaewiydnam aelaepnpraethsthiepncudechuxmtxkhxngkarkhmnakhmodyrthifipsupraethsephuxnbancakkarmithangrthifsaysakhy 4 aehng aelayngthuxepnpraethsthimixtrakarecriyetibotthangesrsthkicsungthisudchatihnunginphumiphakhexechiytawnxxkechiyngitaelaexechiyaepsifikh 16 odymixtrakaretibotkhxngphlitphnthmwlrwminpraeths cidiphi echliy 7 4 nbtngaet kh s 2009 epntnma 17 enuxha 1 chuxpraethsaelaechuxchati 2 prawtisastr 2 1 yukhxanackr 2 2 phrrkhprachachnsmyxananikhm karprakasexkrach aelasngkhramklangemuxng 2 2 1 rachxanackrlaw 2 3 smysatharnrthprachathipityprachachnlaw 3 phumisastr 3 1 thitngaelaxanaekht 3 2 lksnaphumipraeths 3 3 lksnaphumixakas 4 karemuxngkarpkkhrxng 4 1 brihar 4 2 nitibyyti 4 3 tulakar 4 4 sthabnkaremuxngthisakhy 4 5 karcdtngaelakarbrihar 4 6 krathrwng 5 karaebngekhtkarpkkhrxng 6 esrsthkic 6 1 karlngthun 6 2 tladhlkthrphy 6 3 okhrngkarkhwamrwmmuxinphumiphakhiklekhiyng 6 4 karnaekhaaelakarsngxxk 6 5 karthxngethiyw 6 6 okhrngsrangphunthan 7 prachakrsastr 8 khwamsmphnthrahwangpraeths 9 kxngthph 9 1 kxngkalngkungthhar 10 suxsarmwlchn 11 sngkhm 11 1 echuxchati 11 2 sasna 11 3 phasa 12 xndbinewthirahwangpraeths 13 xangxing 14 aehlngkhxmulxunchuxpraethsaelaechuxchati aekikhinphasaxngkvs khawalawthihmaythungchuxpraethslaw sakdwa Laos swnlawthihmaythungkhnlawaelaphasalawich Lao inbangkhrngcaehnmikarichkhawa Laotian aethnenuxngcakpxngknkarsbsnkbchatilawthisakdwa Ethnic Laoprawtisastr aekikhdubthkhwamhlkthi prawtisastrlaw yukhxanackr aekikh phrabrmrachanusawriyphraecaichyechsthathirach hnaphrathatuhlwng nkhrhlwngewiyngcnthn phrabrmrachanuesawriy phraecafangum pthmkstriyaehngxanackrlanchang prawtisastryukhaerk khxnglaw echuxwaxyuphayitkarkhrxbkhrxngkhxngxanackrnanecamitananodykhunbrm aelakhunlx miluksubhlantx knma cnthungrchsmyphraecafangumphurwbrwmxanackrlanchangidepnphlsaercinchwngsmystwrrsthi 8 aelamikstriypkkhrxngsubthxdtxknmahlayphraxngkh thisakhy echn phraecaichyechsthathirach phraxngkhmikhwamsmphnthimtrithiaenbaennkbkstriyithy odyechphaainrchsmysmedcphramhackrphrrdi phraecasuriywngsathrrmikrach rchsmykhxngphraxngkhnbepnyukhthxngkhxngrachxanackrlanchang phayhlngemuxphraecasuriywngsathrrmikrachesdcswrrkhtaelw echuxphrawngslawtangkaekngaeyngrachsmbtikn cnxanackrlanchangaetkaeykepn 3 swnkhux xanackrlanchanghlwngphrabang xanackrlanchangewiyngcnthn aelaxanackrlanchangcapaskdi tangepnxisraimkhunaekkn aelaephuxchingkhwamepnihytangkkhxswamiphkditxxanackrephuxnban echn ithy phma ephuxkhxkalngmasybxanackrlawdwykninlksnani inthisudxanackrlawthng 3 aehngnicatkepnpraethsrachkhxngxanackrsyam inpi kh s 1778 syamidpkkhrxngdinaednlawthngsamswninthanapraethsrachrwm 114 pi inrayaewladngklawxanackrlanchangewiyngcnthnidlmslaylnginpi kh s 1828 enuxngcakinpi kh s 1826 ecaxnuwngs kstriyaehngxanackrlanchangewiyngcnthnidphyayamthasngkhramephuxtngtnepnxisracaksyam thwahlngkarprabpramkhxngkxngthphithyxyanghnk phraxngkhehnwacathakarimsaerccungtdsinphrathyhlbhniipphungckrwrrdiewiydnamcnthung kh s 1828 phraxngkhcungidklbmayngkrungewiyngcnthnphrxmkbkhbwnrachthutewiydnam ephuxkhxswamiphkdisyamxikkhrng aetphxsboxkasphraxngkhcungnathharkhxngtnkhathharithythirksaemuxngcnekuxbhmdaelayudkrungewiyngcnthnkhun kxngthphsyamrwbrwmkalngphlaelaykthphmaprabpramecaxnuwngsxikkhrngcnrabkhab cnecaxnuwngstxnghlbhniipyngewiydnamaelainkhrawniexngthiphraxngkhthrngthukecaemuxngphwncbkumtwaelasnglngmakrungethphmhankhr phrabathsmedcphranngeklaecaxyuhwthrngphraphiorthecaxnuwngsmakcungthrngihkhumkhngecaxnuwngspracanklangphrankhrcnsinphrachnm swnkrungewiyngcnthnkmiphrabrmrachoxngkarihephathalaycnimehluxsphaphkhwamepnemuxng aelatngsunyklangkarpkkhrxngfayithyephuxduaelxanaekhtkhxngxanackrewiyngcnthnthiemuxnghnxngkhayaethn phrrkhprachachnsmyxananikhm karprakasexkrach aelasngkhramklangemuxng aekikh smedcphraecasriswangwthnakbnayphlfrngessthinkhrhlwngphrabang wnthi 4 phvsphakhm kh s 1953 inpi kh s 1893 syamidekidkhxkhdaeyngkbfrngessineruxngxanacehnuxdinaednfngsaykhxngaemnaokhngcnekidwikvtkarn r s 112 cakkarichelhehliymkhxngoxkust pawikngsulfrngess odykaricheruxrbmapidxawithyephuxbngkhbihykdinaednfngsayaemnaokhng rwmthngdinaednxun dinaednlawekuxbthnghmdkepliyniptkxyuphayitxiththiphlkhxngpraethsfrngessinpinnaelathukrwmepnswnhnungkhxngxinodcinfrngess txmaphayhlngdinaednlawswnxunthixyufngkhwakhxngaemnaokhngktkepnkhxngfrngessxikinpi kh s 1907 rachxanackrlaw aekikh dubthkhwamhlkthi rachxanackrlaw sakprkhkphngthiemuxngkhun xditemuxnghlwngkhxngaekhwngechiyngkhwang thukthingraebidthalayodykxngthphxakasshrthxemrikain ptibtikarthingraebidinlaw pi kh s 1960 odykhwamyinyxmkhxngrthbalrachxanackrlawthiminoybayniymxemrika inchwngsngkhramolkkhrngthi 2 kxngthphyipunidrukekhamainlawaeladinaednxinodcinfrngessxun emuxyipuniklaephsngkhram khbwnkarlawxisrasungekhluxnihwthangkaremuxngephuxkuexkrachlawinewlannprakasexkrachihpraethslawepnpraeths rachxanackrlaw hlngyipunaephsngkhram frngesskklbekhamamixanacinxinodcinxikkhrnghnung aetenuxngcakkarthi ewiydminhpldplxyewiydnamid cungepnkarsnkhlxnxanacfrngesscnyxmihlawprakasexkrachbangswninpi kh s 1949 aelaidexkrachsmburninpi kh s 1953 phayhlngfrngessrbaephewiydnamthiediynebiynfu phuthimibthbathinkarprakasexkrachkhux ecasuwrrnphuma ecaephchrrach aela ecasuphanuwngs odymi ecamhachiwitsriswangwngs darngtaaehnngepnecamhachiwit phramhakstriy cakxanackrlanchanghlwngphrabangedim aelaidrwmthng 3 xanackrkhux lanchanghlwngphrabang lanchangewiyngcnthn aela lanchangcapaskdi ekhadwyknepnrachxanackrlaw kh s 1959 ecamhachiwitsriswangwngsesdcswrrkht ecaswangwthnacungkhunkhrxngrachyepnecamhachiwitaethn ehtukarninlawyungyakmak ecasuphanuwngs 1 inkhnalawxisraprakastnwaepnphwkfaysayniymkhxmmiwnist aelaepnhwhnakhbwnkarpraethslaw idxxkipekhluxnihwthangkaremuxnginpa enuxngcakthukfaykhwainlawkhukkhamxyanghnk thungpi kh s 1961 rxyexkkxngaelthakarrthpraharrthbalecasuwrrnphuma aetthukkxngthphfaykhwaaelafaysayrumcnphayaeph kxngaeltxngliphyipshrthcnthungpccubn ehtukarnthangkaremuxnginrayaewlaimnanhlngcaknnbngkhbihlawtxngklayepnsmrphumilbkhxngsngkhramewiydnam aelaepnpccykxihekidkarrthpraharaelasngkhramklangemuxngthiyudeyux phayitkaraethrkaesngkhxngchatitang thngfaykhxmmiwnistaelafayolkesri cnkrathnginpi kh s 1975 phrrkhprachachnptiwtilaw sungidrbkarsnbsnuncakshphaphosewiytaelaewiydnamehnux odykarnakhxngecasuphanuwngs kyudxanacrthcakrthbalprachathipityodymiphramhakstriyepnpramukhkhxng ecasuwrrnphuma phraechstha sungidrbkarsnbsnuncakrthbalfrngessaelashrthxemrikasaerc aelaideriykrxngihecamhachiwitsriswangwthnathrngyinyxmslarachsmbti ecamhachiwitsriswangwthnacungthrngyinyxmslarachsmbti khnaptiwtilawcungprakassthapnapraethslawepn satharnrthprachathipityprachachnlaw xyangepnthangkarinwnthi 2 thnwakhm kh s 1975 odyyngkhngaettngihxditecamhachiwitepnthipruksakhxngrthbalrabxbihm smysatharnrthprachathipityprachachnlaw aekikh kxngthphkhbwnkarpaethdlaw txmaepnkxngthphprachachnlaw ekhapldplxynkhrhlwngewiyngcnthr pi kh s 1972 inwnthi 1 thnwakhm kh s 1975 kxngprachumphuaethnthwpraethsthinkhrhlwngewiyngcnthn miphuaethnekharwm 264 khn phicarnarbrxngprakasyubrthbalchwkhrawaehngchati aelaphicarnaeruxngtang kxngprachummimtiexathngdwngeduxnepnthngchatilaw exaenuxrxngephlngchatiihm exaphasalawepnphasathangkar ykelikrabxbrachathipityaelasthapnaepnsatharnrthprachathipityprachachnlaw aetngtngecasuphanuwngsepnprathanpraeths thaniksxn phmwihan epnnaykrthmntri ecasriswangwthna epnthipruksasungsudkhxngprathanpraeths ecasuwrrnphuma epnthipruksasungsudkhxngrthbal aelamimtixun inwnthi 2 thnwakhm kh s 1975 aelapidkxngprachumdwyphlsaerc aetphayhlngphrrkhprachachnptiwtilawkidkumtwxditecamhachiwit phramehsiaelaxditphrabrmwngsanuwngsrachwngslanchang ipkhumkhnginkhaykkkn enuxngcakkhwamkhdaeyngthangkaremuxng aelatxmathukphraxngkhtangsinphrachnmdwyorkhmalaeriy aelayngmikarcbkumnkkaremuxng kharachkarinrabxbeka rwmthngprachachnlawcanwnmakekhakhaykkkn swnihyesiychiwitdwyorkhkhadsarxaharaelathukyingthing rahwangsngkhramklangemuxngmiphuesiychiwitrahwang 20 000 thung 62 000 khn 18 19 fayniymecatngrthbalphldthininshrth aetimmipraethsidrbrxng praethslawlngnamkhwamtklngyksiththipracakxngthphaelaaetngtngthipruksaephuxsnbsnuninkarbriharpraethsaekewiydnam khwamsmphnthxniklchidnimikarlngnamepnsnthisyyaxyangepnthangkarin kh s 1977 sungewiydnamimephiyngaetchinanoybaytangpraethskhxnglawethann aetyngihewiydnamekhamakhxngaewainchiwitkaremuxngaelaesrsthkicthukswnkhxnglaw 18 20 in kh s 1979 ewiydnamkhxihthangkarlawyutikhwamsmphnthkbsatharnrthprachachncin thaihthukoddediywthangkarkhathngcakcin shrthaelapraethsxun 21 inpinn ewiydnamithharpracakarinlaw 50 000 nay aelamikharachkarphleruxnewiydnam 6 000 khn 22 23 khwamkhdaeyngrahwangkbtmngaela spp law daeninipinphunthisakhykhxnglaw rwmthngekhtthharpid Saysaboune ekhtthharpid Xaisamboune aelaaekhwngechiyngkhwang rahwang kh s 1975 thung 1996 shrthyaythinphuliphychawlawpraman 250 000 khn aelamng 130 000 khninpraethsithy 24 phumisastr aekikhdubthkhwamhlkthi phumisastrlaw aephnthipraethslaw thitngaelaxanaekht aekikh praethslawepnpraethsinphumiphakhexechiytawnxxkechiyngit sungtngxyubnicklangkhxngkhabsmuthrxinodcin rahwanglaticudthi 14 23 xngsaehnux lxngcicudthi 100 108 xngsatawnxxk miphunthiodyrwmpraman 236 800 tarangkiolemtr aebngepnphakhphundin 230 800 tarangkiolemtr phakhphunna 6 000 tarangkiolemtr odylawepnpraethsthiimmithangxxksuthael enuxngdwytlxdaenwchayaednkhxngpraethslaw sungmikhwamyawrwm 5 083 kiolemtr lxmrxbdwychayaednkhxngpraethsephuxnban 5 praeths eriyngtamekhmnalika dngni thisehnux tidkbpraethscin 423 kiolemtr thistawnxxk tidkbpraethsewiydnam 2 130 kiolemtr thisit tidkbpraethsithy 1 754 kiolemtr aelapraethskmphucha 541 kiolemtr thistawntk tidkbpraethsithy 1 754 kiolemtr aelapraethsphma 235 kiolemtr khwamyawphunthipraethslawtngaetehnuxcrdityawpraman 1 700 kiolemtr swnthikwangthisudkwang 500 kiolemtr aelathiaekhbthisud 140 kiolemtr enuxthithnghmd 236 800 tarangkiolemtr lksnaphumipraeths aekikh phumipraethskhxnglawxacaebngidepn 3 ekht khux ekhtphuekhasung epnphunthithisungkwaradbnathaelodyechliy 1 500 emtrkhunip phunthinixyuinekhtphakhehnuxkhxngpraeths ekhtthirabsung khuxphunthisungsungkwaradbnathaelechliy 1 000 emtr prakttngaetthangthistawnxxkechiyngitkhxngthirabsungemuxngphwnipcnthungchayaednkmphucha ekhtthirabsungnimithirabsungkhnadihyxyu 3 aehng idaek thirabsungemuxngphwn aekhwngechiyngkhwang thirabsungnakay aekhwngkhamwn aelathirabsungbriewn phakhit ekhtthirablum epnekhtthirabtamaenwfngaemnaokhngaelaaemnatang epnphunthithimikhwamxudmsmburnmakthisudinekhtphunthithng 3 ekht nbepnphunthixukhawxunathisakhykhxngpraeths aenwthirablumehlanierimprakttngaetbriewntxnitkhxngaemnangum eriykwa thirablumewiyngcnthn phanthirablumsuwrrnekht sungxyutxnitesbngifaelaesbngehiyng aelathirabcapaskdithangphakhitkhxnglaw sungprakttamaenwaemnaokhngeruxyipcncdchayaednpraethskmphucha thngni emuxnaexaphunthikhxngekhtphuekhasungaelaekhtthirabsungmarwmknaelw camakthung 3 in 4 khxngphunthipraethslawthnghmd odycudthisungthisudkhxngpraethslawxyuthiphuebiy inaekhwngechiyngkhwang wdkhwamsungid 2 817 emtr 9 242 fut praethslawmiaemnasaysakhyxyuhlaysay odyaemnasungepnsayhwichlkkhxngpraeths khux aemnaokhng sungihlphanpraethslawepnrayathang 1 835 kiolemtr aemnasayniepnaemnasakhythngindanekstrkrrm karpramng karphlitphlngnganiffa karkhmnakhmcaklawehnuxipcnthunglawit aelakarichepnphrmaednthrrmchatirahwangpraethslawkbpraethsephuxnban nxkcakni aemnasaysakhykhxnglawaehngxun yngidaek aemnaokhngihlphanhlwngphrabang aemnaokhngihlphanhlwngphrabang aemnaxu phngsali hlwngphrabang yaw 448 kiolemtr aemnangum echiyngkhwang ewiyngcnthn yaw 353 kiolemtr aemnaesbngehiyng suwrrnekht yaw 338 kiolemtr aemnatha hlwngnatha bxaekw yaw 523kiolemtr aemnaeskxng salawn eskxng xttapux yaw 320 kiolemtr aemnaesbngif khamwn suwrrnekht yaw 239 kiolemtr aemnaaebng xudmis yaw 215 kiolemtr aemnaesodn salawn capaskdi yaw 192 kiolemtr aemnaeslanxng suwrrnekht yaw 115 kiolemtr aemnakading bxlikhais yaw 103 kiolemtr aemnakhan hwphn hlwngphrabang yaw 90 kiolemtrlksnaphumixakas aekikh praethslawxyuinphumixakasekhtrxn milmmrsumaetimmilmphayu sahrbekhtphuekhaphakhehnuxaelaekhtethuxkekha xakasmilksnakungrxnkunghnaw xunhphumisasmechliypracapisungthung 15 30 xngsaeslesiys aelakhwamaetktangkhxngxunhphumirahwangklangwnkbklangkhunmipraman 10 xngsaeslesiys canwnchwomngthimiaesngaeddtxpipraman 2 300 2 400 chwomng praman 6 3 6 5 chwomngtxwn khwamchunsmphththkhxngxakasmipramanrxyla 70 85 primannafninvdufn tngaeteduxnphvsphakhmthungtulakhm mirxyla 75 90 swninvduaelng tngaeteduxnphvscikayn thungemsayn primannafnmiephiyngrxyla 10 25 aelaprimannafnechliytxpikhxngaetekhtkaetktangknxyangmakmay echn ekhtethuxkekhabriewnthangitidrbnafnechliypila 300 esntiemtr khnathibriewnaekhwngechiyngkhwang aekhwnghlwngphrabang aekhwngichyburi idrbephiyngaekh 100 150 esntiemtr swnaekhwngewiyngcnthnaelaaekhwngsuwrrnekhtinchwng 150 200 esntiemtr echnediywkbaekhwngphngsali aekhwnghlwngnatha aelaaekhwngbxaekwkaremuxngkarpkkhrxng aekikh kxngthphprachachnlawtxnrbdmitri emdewedf naykrthmntriaehngshphnthrthrsesiy satharnrthprachathipityprachachnlawmirabbkarpkkhrxngaebbsngkhmniymkhxmmiwnist thangkarlawichkhawa rabxbprachathipityprachachn odymiphrrkhprachachnptiwtilawepnxngkhkrchinapraeths sungphrrkhnierimmixanacsungsudtngaetlawerimpkkhrxnginrabxbsngkhmniymemuxwnthi 2 thnwakhm kh s 1975 prathanpraeths prathanathibdi khxngsatharnrthprachathipityprachachnlawkhnpccubn sungmiwarakardarngtaaehnng 5 pi khux thxnglun sisulid darngtaaehnngelkhathikarihykhnabriharngansunyklangphrrkhprachachnptiwtilawxiktaaehnnghnung swnnaykrthmntrikhnpccubnkhuxnay phnkha wiphawn brihar aekikh dubthkhwamhlkthi spharthmntri satharnrthprachathipityprachachnlaw minaykrthmntriepnhwhnafaybrihar sungnaykrthmntrimacakkaraetngtngkhxngprathanpraethsodyphankarxnumticaksphaaehngchati nitibyyti aekikh dubthkhwamhlkthi sphaaehngchatilaw aela phrrkhprachachnptiwtilaw sphaaehngchatilaw epnxngkhkrnitibyytisungsudkhxnglaw mixanacinkarehnchxbtaaehnngsakhytang xathi prathanpraeths naykrthmntri aelakhnarthmntri aelayngthuxepnxngkhkrtwaethnkhxngprachachn epnxngkhkartwaethnaehngsiththi xanac aela phlpraoychnkhxngprachachn epnxngkhkarxanacaehngrth aelaepnxngkhkarnitibyytithimi siththiphicarnakhxtdsinichruxpyhasakhykhxngchati rwmthng tidtamtrwcsxbkardaeninngankhxngkhnarthbal salprachachn aela xngkhkarxykarprachachn tulakar aekikh dubthkhwamhlkthi salprachachnsungsudaehngchatilaw salprachachnkhxnglawepnxngkhkrtulakar thiidrbkaraetngtngaelaehnchxbcaksphaaehngchatilaw sthabnkaremuxngthisakhy aekikh aenwlawsrangchati xngkhkrcdtng echn shphnthwyhnumlaw shphntheyawchn shphnthaemhyinglaw smakhmstri krrmballaw shphnthkrrmkr sungidrbkarsnbsnunodyphrrkhprachachnptiwtilawkarcdtngaelakarbrihar aekikh hlayhmubanrwmknepn emuxng kxnhnanicdihhlayhmubanrwmknepn taaesng mitaaesngepnphupkkhrxng hlaytaaesngrwmkncungeriykwa emuxng hlayemuxngrwmknepn aekhwng khnakrrmkarpkkhrxnghmuban mi nayban epnhwhna epnphubriharkhxnghmuban khnakrrmkarpkkhrxngemuxng mi ecaemuxng epnhwhna epnphubriharemuxng khnakrrmkarpkkhrxngaekhwng mi ecaaekhwng epnhwhna epnphubriharaekhwng khnakrrmkarpkkhrxngnkhrhlwng mi ecakhrxngnkhrhlwng epnhwhna epnphubriharnkhrhlwngkrathrwng aekikh dubthkhwamhlkthi krathrwnginpraethslaw praethslawmithnghmd 17 krathrwng aela 4 xngkhkrethiybetha idaek ladb krathrwng chuxphasalaw chuxphasaxngkvs1 hxngwakarprathanpraeths ຫ ອງວ າການປະທານປະເທດ Presidential Office2 hxngwakarrthbal ຫ ອງວ າການລ ດຖະບານ Government s Office3 krathrwngksikrrmaelapaim ກະຊວງກະສ ກຳແລະປ າໄມ Ministry of Agricultural and Forestry4 krathrwngsuksathikaraelakila ກະຊວງສ ກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ Ministry of Education and Sports5 krathrwngphlngnganaelabxaer ກະຊວງພະລ ງງານແລະບ ແຮ Ministry of Energy and Mine6 krathrwngkarengin ກະຊວງການເງ ນ Ministry of Finance7 krathrwngkartangpraeths ກະຊວງການຕ າງປະເທດ Ministry of Foreign Affairs8 krathrwngxutsahkrrmaelakarkha ກະຊວງອ ດສະຫະກຳແລະການຄ າ Ministry of Industry and Commerce9 krathrwngaethlngkhaw wthnthrrm aelathxngethiyw ກະຊວງຖະແຫລງຂ າວ ວ ດທະນະທຳ ແລະ ທ ອງທ ຽວ Ministry of Information Culture and Tourism10 krathrwngyutithrrm ກະຊວງຍ ຕ ທຳ Ministry of Justice11 krathrwngaerngnganaelaswsdikarsngkhm ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວ ດດ ການສ ງຄ ມ Ministry of Labour and Social Welfare12 krathrwngpxngknpraeths ກະຊວງປ ອງກ ນປະເທດ Ministry of Defence13 krathrwngaephnkaraelakarlngthun ກະຊວງແຜນການແລະການລ ງທ ນ Ministry of Planning and Investment14 krathrwngsatharnsukh ກະຊວງສາທາລະນະສ ກ Ministry of Health15 krathrwngpxngknkhwamsngb ກະຊວງປ ອງກ ນຄວາມສະຫງ ບ Ministry of Public Security16 krathrwngoythathikaraelakhnsng ກະຊວງໂຍທາທ ການແລະຂ ນສ ງ Ministry of Public Work and Transportation17 krathrwngphayin ກະຊວງພາຍໃນ Ministry of Home Affaire18 krathrwngthrphyakrthrrmchatiaelasingaewdlxm ກະຊວງຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ງແວດລ ອມ Ministry of Natural Resource and Environment19 krathrwngiprsniy othrkhmnakhm aelakarsuxsar ກະຊວງໄປສະນ ໂທລະຄ ມ ແລະ ການສ ສານ Ministry of Post Telecom and Communication20 xngkhkartrwctrarthbal ອ ງການກວດກາລ ດຖະບານ Government Inspection Authority21 thnakharaehng spp law ທະນາຄານແຫ ງ ສປປ ລາວ Bank of Lao PDRkaraebngekhtkarpkkhrxng aekikhdubthkhwamhlkthi ekhtkarpkkhrxngkhxngpraethslaw praethslawaebngepn 17 aekhwng aela 1 nkhrhlwng idaek nkhrhlwngewiyngcnthn aekhwngaetlaaekhwngcaaebngepnemuxng sungcamihnungemuxngepnemuxnghlwngkhxngaekhwngeriykwa emuxngexk 25 inwnthi 27 kumphaphnth kh s 1995 idmikaryubekhtphiessichysmburnxyangepnthangkartamdarsnaykrthmntri khasngnaykrthmntri elkhthi 10 ນຍ lngwnthi 13 mkrakhm kh s 1995 odyemuxngthaothmthukrwmkbaekhwngechiyngkhwang aelaemuxngichysmburnthukrwmkbaekhwngewiyngcnthn txmainwnthi 31 thnwakhm kh s 2013 thangkarlawidcdtngaekhwngihminbriewnthiekhyepnekhtphiessichysmburnedimkb 2 hmubancakemuxngwngewiynginaekhwngewiyngcnthn odyichchuxwa aekhwngichysmburn aebngekhtpkkhrxngyxyxxkepn 5 emuxng idaek emuxngxanuwng edimchuxemuxngichysmburn emuxnghm emuxngthathum emuxnglxngsan aelaemuxnglxngaecng 26 27 tarangkhxmulprachakrlaw ph s 2561 chuxithy chuxlaw emuxngexk phunthi tarangkiolemtr prachakr1 aekhwngkhamwn ແຂວງຄ າມ ວນ thaaekhk 16 315 420 9502 aekhwngcapaskdi ແຂວງຈ າປາສ ກ pakes 15 415 733 5823 aekhwngechiyngkhwang ແຂວງຊຽງຂວາງ ophnsahwn 15 880 261 6864 aekhwngichyburi ແຂວງໄຊຍະບ ລ ichyburi 16 389 411 8935 aekhwngichysmburn ແຂວງໄຊສ ມບ ນ xanuwng 8 300 102 0416 aekhwngeskxng ແຂວງເຊກອງ eskxng 7 665 124 5707 aekhwngbxlikhais ແຂວງບ ລ ຄ າໄຊ paksn 14 863 303 7948 aekhwngbxaekw ແຂວງບ ແກ ວ hwythray 6 196 196 6419 aekhwngphngsali ແຂວງຜ ງສາລ phngsali 16 270 189 77710 aekhwngewiyngcnthn ແຂວງວຽງຈ ນ ophnohng 15 927 450 47511 aekhwngsalawn ແຂວງສາລະວ ນ salawn 10 691 426 99112 aekhwngsuwrrnekht ແຂວງສະຫວ ນນະເຂດ iksxn phmwihan 21 774 1 037 55313 aekhwnghlwngnatha ແຂວງຫ ວງນ ຳທາ hlwngnatha 9 325 192 39214 aekhwnghlwngphrabang ແຂວງຫ ວງພະບາງ hlwngphrabang 16 875 459 18915 aekhwnghwphn ແຂວງຫ ວພ ນ saehnux 16 500 306 24716 aekhwngxttapux ແຂວງອ ດຕະປ xttapux 10 320 153 65617 aekhwngxudmis ແຂວງອ ດ ມໄຊ emuxngis 15 370 334 70218 nkhrhlwngewiyngcnthn ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ ewiyngcnthn 3 920 906 859 Www lsb gov la 1 ekhtkarpkkhrxngradbbnsudkhxngpraethslaw esrsthkic aekikh danphrmaednchxngemk aekhwngcapaskdi phawaesrsthkickhxngpraethslawmiphthnakarthiditamladb odyinchwng 20 pinbtngaetprbepliynrabbesrsthkicaebbsngkhmniymsurabbesrsthkicesrikartlademuxpi 1986 praethslawmikarkhyaytwthangesrsthkicxyangtxenuxnginxtraechliyrxyla 6 2 txpi prachakrmirayidephimkhuncakpraman 200 dxllarshrthemuxpi 1986 epn 491 dxllarshrthinpi 2005 phakhxutsahkrrmkhyaytwinxtraimtakwa rxyla 10 txpi odyxutsahkrrmphlngnganiffaepnsakhahlkthisrangrayidihaekpraeths xyangirkdi lawyngkhngprasbpyhathitxngerngaekikhthisakhyidaek pyharakhanamn thiephimsungkhun pyhakarkhaddulkarkhainxtrasung khaenginkibimmiesthiyrphaph karcdekbrayidtakwaepahmay aelapyhakarchxrasdrbnghlwng thrphyakrsakhykhxnglaw idaek im dibuk yipsm takw hineklux ehlk thanhinlikint sngkasi thxngkha xymni hinxxn namn aelaaehlngnaphlitiffa karlngthun aekikh karlngthun rthbalidprbprungkdraebiybephuxsrangbrryakasihexuxxanwytxkarlngthunmakyingkhun xathi matrkardanphasi xnuyatihnkhrhlwngewiyngcnthn aekhwngcapaskdi aelaaekhwnghlwngphrabang mixanacxnumtiokhrngkarlngthunthimimulkhaimekin 2 landxllarshrth swnaekhwngxun samarthxnumtiokhrngkarlngthunthimimulkhalngthunimekin 1 landxllarshrth thaihkarlngthuncaktangpraethsinlawmiaenwonmephimkhunxyangtxenuxng odyinpi 2003 mimulkha 465 landxllarshrth pi 2004 mimulkha 533 landxllarshrth aelapi 2005 mimulkha 1 6 phnlandxllarshrth nklngthunthisakhy idaek ithy ewiydnam frngess xxsetreliy cin l tladhlkthrphy aekikh lawkahndihwnthi 10 tulakhm kh s 2010 10 10 10 epnwnepiddaeninkarkhxngtladhlkthrphylaw odymithipruksathangkarengincakpraethsithy aelaidchwyehlux5bristhcakpraethsekahli epidthakarcringinwnthi 10 mkrakhm kh s 2011 camibristhaerkekhacdthaebiynpraman 5 bristh 28 okhrngkarkhwamrwmmuxinphumiphakhiklekhiyng aekikh xaesiyn lawekhaepnsmachikxaesiynemuxeduxnkrkdakhm 1997 idepnprathan khnakrrmkarpracaxaesiynemuxkrkdakhm 2004 yuththsastrkhwamrwmmuxthangesrsthkicxirwdi ecaphraya aemokhng Ayeyawady Chao Phraya Mekong Economic Cooperation Strategy ACMECS khwamrwmmuxinkrxbsamehliymmrktkarnaekhaaelakarsngxxk aekikh sinkhasngxxkthisakhykhxnglawidaek esuxphasaercrup imsung imaeprrup phlitphnthim sinaer essolha thanhin hnngdib aelahnngfxk khawophd ibyasub kaaef odysngxxkipyngpraethsithy ewiydnam frngess yipun shrachxanackr shrthxemrika enethxraelnd aelaeyxrmni swnkarnaekhasinkha praethslawidnaekhasinkhacakithy cin ewiydnam singkhopr yipun xxsetreliy eyxrmni odysinkhathisakhyidaek rthckryanyntaelaswnprakxb ekhruxngckrkl ekhruxngichiffathiihkhwamrxn xahar phaphun sarekhmi aelaekhruxngxupophkhbriophkh karthxngethiyw aekikh dubthkhwamhlkthi karthxngethiywinpraethslaw karthxngethiywmikaretibotxyangrwderwcak 80 000 khninpi kh s 1990 epncanwn 1 876 lankhninpi 2010 29 karthxngethiywkhadwacamimulkhathung 679 1 lanehriyyshrthtxphlphlitmwlrwmphayinpraethsinpi 2010 aelacaephimkhunepn 1 5857 phnlanehriyyshrthphayinpi kh s 2020 rayidcaknkthxngethiywtangchatiaelasinkhaephuxkarthxngethiywkhadwacaetibot 15 5 khxngyxdkarsngxxkhrux 270 3 lanehriyyshrthinpi 2010 aelacamimulkhaephimkhunthung 484 2 lanehriyyshrth 12 5 epxresntkhxngthnghmd inpi 2020 30 okhrngsrangphunthan aekikh thangrthifsayewiyngcnthn bxetnphanthangdwnewiyngcnthn bxetn thangdwnewiyngcnthn bxetn dubthkhwamhlkthi karkhnsnginpraethslaw thakasyanhlkkhxngpraeths khux thaxakasyannanachatiwtitkhxngewiyngcnthn aelathaxakasyannanachatihlwngphrabang swnthaxakasyannanachatipakesmiethiywbinrahwangpraethscanwnnxy saykarbinpracachati khux karbinlaw saykarbinxun idaek bangkxkaexrewy ewiydnamaexriln aexrexechiy karbinithy aelaichnaxisethirnaexriln praethslawmithangrthifrayasn sungechuxmtxewiyngcnthnkbpraethsithydwysaphanmitrphaphithy law 1 hnxngkhay ewiyngcnthn thnnsayhlkinpraethslawmikarechuxmtxipyngemuxngsakhytang odyechphaathanghlwnghmayelkh 13 sungidrbkarprbprunginimkipithiphanma aethmubanthixyuhangiklcakthnnsayhlkyngedinthangdwythnnlukrng sungimsamarthekhathungidtlxdthngpiprachakrsastr aekikhdubthkhwamhlkthi prachakrsastrlawkhwamsmphnthrahwangpraeths aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniid citrkrrmfaphnng khwamsmphnthrahwangpraethsithykbsatharnrthprachathipityprachachnlaw inphaphaesdngokhrngkarphrarachdariinphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchesdcphrarachdaeninthrngepidsunyphthnaaelabrikardankarekstr hwysxn hwysw hlk 22 thibannayang emuxngnathraythxng nkhrhlwngewiyngcnthn satharnrthprachathipityprachachnlaw rwmkb phn hnuhk phumsahwn prathanpraethssatharnrthprachathipityprachachnlaw emuxwnthi 8 emsayn kh s 1994kxngthph aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniiddubthkhwamhlkthi kxngthphprachachnlaw kxngkalngkungthhar aekikh swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidsuxsarmwlchn aekikh trakhxngsthaniothrphaphaehngchatilaw suxinpraethslawlwnxyuinkhwamduaelkhxngrthodytrng rthballawmisankkhawsarpraethslaw khpl epnsankkhawaehngchatithiephyaephrkhawkhxngrth swnhnngsuxphimphphasalawthisakhyinpraethsidaek hnngsuxphimphprachachnsungepnkrabxkesiyngkhxngphrrkhprachachnptiwtilaw aelahnngsuxphimphewiyngcnthnihm nxkcakniyngmihnngsuxphimphphasatangpraethsxik 2 chbb khux hnngsuxphimphewiyngcnthnithms Vientiane Times sungepnhnngsuxphimphphasaxngkvs aelahnngsuxphimph elxernxwaetxr Le Renovateur sungepnhnngsuxphimphphasafrngess inpraethslawyngimmisthaniothrthsnxyangepnthangkar odypccubnnimisthaniothrthsnthikalngthdlxngxxkxakas khux sthaniothrthsnaehngpraethslaw ທຊລ singepnsthaniothrthsnkhxngrth xxkxakasphanekhruxkhaysthaniinpraeths misthanisngtxinpraethsithyinchumchnlaw aelaxxkxakasthangdawethiymithykhm 5 nxkcakniyngmilawstaraechnaenl thixxkxakasphandawethiymcakpraethsithy dankarichxinethxrent tamhwemuxngihyaelankhrhlwngmikarepidihbrikarxinethxrentkhaefodythwip aelaidrbkhwamniymxyangyinginhmueyawchnrunihm xyangirktam rthballawkidmikartrwcphicarnaenuxhaaelakarekhathungkhxmulxinethxrentxyangekhmngwd enuxngcakepnpraethsthipkkhrxngodyrthbalkhxmmiwnistsngkhm aekikhechuxchati aekikh praethslawepnpraethsthimikhwamhlakhlaythangchatiphnthu aetklumchatiphnthulawepnprachakrklumihy swnthiehluxepnphwkithkhaw ithda aelaklumthixasyxyuinbriewnphuekha idaek mng eya aelakha sasna aekikh dubthkhwamhlkthi sasnainpraethslaw sasnainpraethslawsasna rxylaphuthth 66 phi 30 7 khrist 1 5 xun 1 8 cakkarsarwcinpi kh s 2010 31 praethslawmiphunbthuxsasna 7 2 lankhn odyaebngiddngni sasnaphuthth 66 sasnaphi 30 7 sasnakhrist 1 5 aelasasnaxun 1 8 phasa aekikh phasapracachati khux phasalawxndbinewthirahwangpraeths aekikhxngkhkr hwkhxsarwc xndbthiHeritage Foundation The Wall Street Journal dchniesriphaphthangesrsthkic Index of Economic Freedom 150 cak 178 32 xngkhkrsuxirphrmaedn Reporters Without Borders dchniesriphaphsuxthwolk Worldwide Press Freedom Index 171 cak 180 33 xngkhkrkhwamoprngisnanachati Transparency International dchnikhwamtrahnkinkarthucritkhxrrpchn Corruption Perceptions Index 145 cak 175 34 United Nations Development Programme dchnikarphthnamnusy Human Development Index 139 cak 187 35 xangxing aekikh The Languages spoken in Laos Studycountry subkhnemux 16 September 2018 Results of Population and Housing Census 2015 PDF Lao Statistics Bureau subkhnemux 1 May 2020 https assets pewresearch org wp content uploads sites 11 2012 12 globalReligion tables pdf Laos Lao Department of Statistics khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 13 November 2016 5 0 5 1 5 2 5 3 World Economic Outlook Database Laos International Monetary Fund April 2018 subkhnemux 28 April 2018 Gini Index World Bank subkhnemux 2 March 2011 Human Development Report 2020 The Next Frontier Human Development and the Anthropocene PDF United Nations Development Programme 15 December 2020 pp 343 346 ISBN 978 92 1 126442 5 subkhnemux 16 December 2020 Lockhart Bruce M 1999 03 Laos Buddhist Kingdom Marxist State The Making of Modern Laos By Martin Stuart Fox Bangkok White Lotus 1996 Pp xv 295 Index A History of Laos By Martin Stuart Fox Cambridge Cambridge University Press 1997 Pp xiii 253 Bibliography Index The Lao Kingdom of Lan Xang Rise and Decline By Martin Stuart Fox Bangkok White Lotus 1998 Pp xvi 234 Bibliography Index Journal of Southeast Asian Studies 30 1 187 190 doi 10 1017 s0022463400008250 ISSN 0022 4634 Check date values in date help Laos Under foreign rule Encyclopedia Britannica phasaxngkvs Laos History www asia discovery com Laos profile timeline BBC News phasaxngkvs 2018 01 09 subkhnemux 2021 07 07 http www timelinesdb com listevents php subjid 129 amp title Laos Hays Jeffrey GOVERNMENT CONSTITUTION AND POLITICS IN LAOS Facts and Details factsanddetails com phasaxngkvs Cultural Diversity Official Website for Tourism Luang prabang phasaxngkvs 2016 09 12 https www bangkokpost com business 1980027 chinese firm to run lao electric grid Overview World Bank phasaxngkvs WTO Lao People s Democratic Republic Member information www wto org 18 0 18 1 xangxingphidphlad payrabu lt ref gt imthuktxng immikarkahndkhxkhwamsahrbxangxingchux bbc Obermeyer Ziad Murray Christopher J L Gakidou Emmanuela 2008 Fifty years of violent war deaths from Vietnam to Bosnia analysis of data from the world health survey programme BMJ 336 7659 1482 1486 doi 10 1136 bmj a137 PMC 2440905 PMID 18566045 See Table 3 Stuart Fox Martin 1980 LAOS The Vietnamese Connection In Suryadinata L Ed Southeast Asian Affairs 1980 Singapore Institute of Southeast Asian Stuides p 191 Kingsbury Damien 2016 Politics in Contemporary Southeast Asia Authority Democracy and Political Change Taylor amp Francis p 50 ISBN 978 1 317 49628 1 Savada Andrea M 1995 Laos a country study Federal Research Division Library of Congress p 271 ISBN 0 8444 0832 8 Prayaga M 2005 Renovation in vietnam since 1988 a study in political economic and social change PhD thesis Sri Venkateswara University Chapter IV The Metamorphosed Foreign Relations p 154 Laos 04 09 U S Department of State Nsc Lao Pdr Nsc gov la subkhnemux 21 January 2012 http www vientianetimes org la FreeContent FreeConten Xaysomboun htm http www manager co th IndoChina ViewNews aspx NewsID 9570000001654 tladhlkthrphylaw ekb cakaehlngedimemux 2010 11 23 subkhnemux 2010 11 23 International visitor data World Travel amp Tourism Council subkhnemux 20 mkrakhm 2011 Laos Key Facts World Travel amp Tourism Council subkhnemux 20 mkrakhm 2011 1 Religion in Vietnam http www heritage org index country laos https index rsf org http www transparency org cpi2014 results https en wikipedia org wiki List of countries by Human Development Indexaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb praethslaw praethslaw khxmulkarthxngethiywcak wikithxngethiyw Wikimedia Atlas of Laos praethslaw thiewbist Curlie Chief of State and Cabinet Members Laos entry at The World Factbook Country Profile at BBC News Laos at UCB Libraries GovPubs Laos at Encyclopaedia Britannica Laos at Tageo Laos National Tourism Administration Key Development Forecasts for Laos from International Futures xangxingphidphlad mipayrabu lt ref gt sahrbklumchux Www lsb gov la aetimphbpayrabu lt references group Www lsb gov la gt thisxdkhlxngkn hruximmikarpid lt ref gt ekhathungcak https th wikipedia org w index php title praethslaw amp oldid 9576073, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม