fbpx
วิกิพีเดีย

ประกาศิต โบสุวรรณ

ประกาศิต โบสุวรรณ (ปั๋ง) นักแสดง และ นักร้องสมาชิกในวงสุเมธแอนด์เดอะปั๋ง ในสังกัดจีนี่ เรคคอร์ดส

ประกาศิต โบสุวรรณ
ชื่อเกิดประกาศิต โบสุวรรณ
เกิด23 มีนาคม พ.ศ. 2511 (53 ปี)
อาชีพนักร้อง, นักแสดง, พิธีกร
ค่ายเพลงจีนี่ เรคคอร์ดส
ส่วนเกี่ยวข้องนิธิชัย ยศอมรสุนทร , ปิยนุช เสือจงพรู
สมาชิกสุเมธแอนด์เดอะปั๋ง

เนื้อหา

ประกาศิต โบสุวรรณ เกิดวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2511 จบการศึกษาระดับประถมและมัธยม จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯรุ่นที่ 21 ระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ เคยมีประสบการณ์ทางด้านดนตรีทำงานอยู่เบื้องหลังศิลปินมากมาย ก่อนที่จะมาร่วมทำงานเพลงกับ สุเมธ องอาจ ออกอัลบั้มในนาม สุเมธแอนด์เดอะปั๋ง

ปัจจุบัน ปั๋ง ประกาศิต กำลังคบหาดูใจกับ แอ๊นท์ บัวศรีฟ้า

ผลงานเพลง

  • อัลบั้ม สุเมธ แอนด์ เดอะปั๋ง
  • อัลบั้ม บังกะโล
  • อัลบั้ม กาลครั้งหนึ่ง...ความรัก
  • อัลบั้ม แกลอรี่ คลาสสิก (รวมเพลงฮิต)
  • อัลบั้ม แกลอรี่ ป๊อป (รวมเพลงฮิต)
  • อัลบั้ม โต๊ะเดิม

ภาพยนตร์

ละครโทรทัศน์

ซิทคอม

  • น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ (2551-2555) ช่อง 3 รับบท เฮียจั๊ว

ประกาศิต โบสุวรรณ
ประกาศ, โบส, วรรณ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, กแสดง, และ, กร, องสมาช, กในวงส, เมธแอนด, เดอะป, ในส, งก, ดจ, เรคคอร, ดสช, อเก, ดเก, ด23, นาคม, 2511, อาช, พน, กร, อง, กแสดง, กรค, ายเพลงจ, เรคคอร, ดสส, วนเก, ยวข, องน, ยศอมรส, นทร, ยน, เส, อจงพร, สมาช, กส, เมธแอนด, เดอ. prakasit obsuwrrn phasaxun efadu aekikh prakasit obsuwrrn png nkaesdng aela nkrxngsmachikinwngsuemthaexndedxapng insngkdcini erkhkhxrdsprakasit obsuwrrnchuxekidprakasit obsuwrrnekid23 minakhm ph s 2511 53 pi xachiphnkrxng nkaesdng phithikrkhayephlngcini erkhkhxrdsswnekiywkhxngnithichy ysxmrsunthr piynuch esuxcngphrusmachiksuemthaexndedxapng enuxha 1 prawti 2 phlngan 2 1 phlnganephlng 2 2 phaphyntr 2 3 lakhrothrthsn 2 4 sithkhxm 3 phlnganxun 4 xangxing 5 aehlngkhxmulxunprawti aekikhprakasit obsuwrrn ekidwnthi 23 minakhm ph s 2511 cbkarsuksaradbprathmaelamthym cakorngeriynsathitcularunthi 21 radbpriyyatrikhnarthsastr ekhymiprasbkarnthangdandntrithanganxyuebuxnghlngsilpinmakmay kxnthicamarwmthanganephlngkb suemth xngxac xxkxlbminnam suemthaexndedxapng pccubn png prakasit kalngkhbhaduickb aexnth bwsrifaphlngan aekikhphlnganephlng aekikh xlbm suemth aexnd edxapng xlbm bngkaol xlbm kalkhrnghnung khwamrk xlbm aeklxri khlassik rwmephlnghit xlbm aeklxri pxp rwmephlnghit xlbm otaedimphaphyntr aekikh phuhying 5 bap 2545 7 pracnban 2545 102 pidkrungethphpln 2547 suriyakhat 2547 xukkabat 2547 ci 2548 7 pracnban 2 2548 edkedn 2548 saylbcbbanelk 2550 efrndchiph ethxkbchn 2551 xadrinalin khneduxdsad 2553 xafetxrskhul wingsufn 2553 faisicchunban 2553 oymphiphx 2553 natalaedng phaphyntr 2553 srithnychy 555 2557 mntelifsibhmun 2558 rkepnba 2560 lakhrothrthsn aekikh engamrna 2540 chxng 5 hxngchudsudswith 2540 chxng 5 ephuxn 2540 chxng 5 chayinfn 2542 chxng 5 phiskuhlab 2543 chxng 5 pakka hwic kb imokhrofn 2544 chxng ITV dawhlngfa phuphasiengin 2544 chxng 7 12 rasi 2546 chxng 3 ethphbutrinfn 2547 chxng 3 elifstrxebxri 2547 chxng 3 ifsiengin 2547 chxng 3 rkwnlanid 2547 2548 chxng 7 kuhlabsida 2548 chxng 3 dawhlngfa 2548 chxng 3 bristhpraknrk 100 2549 chxng 3 cnthrexycnthreca 2549 chxng 3 kuhlabtdephchr 2549 chxng 3 aerngvththiphiswas 2549 chxng 7 titrakulsng 2549 chxng 3 saiphsudkhw aemphwsudsas 2550 chxng ITV kngckrlaydxkbw 2550 chxng 3 kasanakha 2550 chxng 7 aemkhrwkhnihm 2550 chxng 3 aemhwlaophng 2550 2551 chxng 3 phutsawphrawesnh 2550 chxng 7 aekarxyrk 2551 chxng 3 suxrkchkiyxlwn 2551 chxng 3 kingaekwkafak 2551 chxng 3 saysubdiliewxri 2553 chxng 3 aefkthxrithirk 2553 chxng 3 laphipxb 2553 chxng 3 bangrksxy 9 2553 omedirninnthiwi hwicrkkhamphph 2553 chxng 3 ekhybannxk 2553 chxng 3 luy 2554 chxng 7 hx hu hu 2554 chxng 3 phimmala 2554 chxng 3 thasrk 2554 chxng 3 emiyaetng 2554 chxng 3 lukimkhxngphx 2554 chxng 3 ekhyrskhaphxtarskhing 2554 chxng 8 rbbth nirut suphaphburussalumsalux 2554 chxng 3 ephlngrkbanna 2554 chxng 7 The Sixth Sense suxrksmphshwic 2555 chxng 3 engaaaethaeshior 2556 chxng 3 eruxnesnha 2556 chxng 5 rbechiy suphaphburuscuthaethph txn khunchayrnphir 2556 chxng 3 suphaphburusbanthung 2556 chxng 7 bxdikardsaw 2556 chxng 7 inmanemkh 2556 chxng 3 hangekhruxng 2557 chxng 7 rkxxkvththi 2557 chxng 3 dawekhiyngeduxn 2557 chxng 3 rbechiy malieringraba 2557 chxng 3 phphrk 2557 chxng 3 rbechiy bangracn 2558 chxng 3 aemeluxkekidid 2558 chxng 8 rbechiy aemdxkrker 2558 chxng 7 nangraythirk 2558 chxng 3 hxnghun 2558 chxng 3 phuhyingkhnnnchuxbuyrxd 2558 chxngwn rhsprisna Code hunter 2558 chxng 7 phnthaynrsingh phaphyntrothrthsn 2559 sawnxyrxylan 2559 chxng 3 busbaerfn 2559 chxng 3 U Prince Series txn sibthis 2559 ciexmexm 25 rabaif 2559 chxng 8 risya lakhrothrthsn 2559 chxng 7 bwnghngs 2560 chxng 3 rbechiy hlxlaphi 2560 chxng 32 ekhyphuihy saiphkann chxng 7 2561 mnthkthransisetxr 2561 ciexmexm 25 ekmesnha 2561 chxng 3 rbechiy mccurachhxliedy 2562 chxng 8 sirislukphuchay pthm 2562 chxng 3 dxkkhunesiyngaekhn GMM 25 2562 My Bubble Tea hwannxyrk 100 2563 chxngwn AIS Play Viu saiph irskdina chxng 8 2563 ecasawcaely chxng 7 2564 laykinri chxng 3 2564 ekhybanir saiphihos chxng 7 2564 sithkhxm aekikh nxngihmraybrisuththi 2551 2555 chxng 3 rbbth ehiycwphlnganxun aekikhmiwsikwidiox klwehtuekid cinthra phunlaph 2535 epn Commentator pracaraykar thru xkhaedmi aefnethechiy tngaetpi 2548 thungpccubn phithikrraykar thru xkhaedmi aefnethechiy sisnthi 5 18 ph kh 51 epnkhnakrrmkartdsin thru xkhaedmi aefnethechiy sisnthi 7 13 mi y 53 3 k kh 53 epnokhch edxawxys khids ithyaelnd sisnthi 2 rwmkb suemth xngxac phithikrraykar sngkhramkhwamrk khukb ca wrlchyan cindarkswngs thang ithyrththiwi chxng 32 thukwnphvhsbdi phithikrraykar sarbkhndng thukwnphvhsbdi ewla 13 00 13 30 n thang phiphithiwi chxng 36 phriesnthetxr okhsna naphrikephaithy traprakasit ephlng rthbminamnxangxing aekikhhttp www nangdee com name person id 102 http my dek d com Writer story viewlongc php id 194376 amp chapter 105aehlngkhxmulxun aekikhprakasit obsuwrrn thixinethxrentmuwiedtaebsekhathungcak https th wikipedia org w index php title prakasit obsuwrrn amp oldid 9489709, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม