fbpx
วิกิพีเดีย

ปฏิทินโฮโลซีน

สำหรับยุคสมัยทางภูมิศาสตร์ ดูที่ สมัยโฮโลซีน

ปฏิทินโฮโลซีน (อังกฤษ:Holocene calendar เป็นที่รู้จักกันในชื่อ สมัยโฮโลซีน (Holocene Era) หรือ สมัยมนุษย์ (Human Era; HE) เป็นระบบการนับปีที่บวก 10,000 ปีจากปีที่ใช้ในปัจจุบัน (ค.ศ./ก่อนคริสตกาล หรือ สากลศักราช/ก่อนสากลศักราช) โดยเริ่มต้นปีแรกที่ใกล้ช่วงต้นของสมัยโฮโลซีนและการปฏิวัติยุคหินใหม่ เมื่อมนุษย์เปลี่ยนวิถีชีวิตจากคนเก็บของป่าล่าสัตว์เป็นการทำเกษตรกรรมและตั้งถิ่นฐาน. ปีปัจจุบันตามปฏิทินกริกอเรียนคือปีค.ศ.2021 เป็นปีที่ 12021 HE ตามปฏิทินโฮโลซีน. ปฏิทินโฮโลซีนถูกเสนอครั้งแรกโดยเซซาเร เอมิลิอานี (Cesare Emiliani) ในปีค.ศ.1993 (11993 HE).

เนื้อหา

จุดประสงค์ของเซซาเร เอมิลิอานีคือการปฏิรูปปฏิทินเพื่อแก้ปัญหาของปี คริสต์ศักราช โดยมีหัวข้อดังนี้:

 • ปีคริสต์ศักราช ตั้งฐานมาจากการประเมินที่ผิดพลาดของปีประสูติของพระเยซู. ปีที่พระเยซูประสูติอยู่ในปีค.ศ.1 แต่นักวิชาการสมัยใหม่ส่วนใหญ่ยืนยันว่าพระเยซูประสูติในหรือก่อน 4 ปีก่อนคริสตกาล
 • ปีประสูติของพระเยซูเป็นต้นยุคอ้างอิงที่มีความเกี่ยวข้องในระดับสากลน้อยกว่าจุดเริ่มต้นของสมัยโฮโลซีน
 • ปี คริสต์ศักราช ไม่มีปี 0 เพราะ 1 ปีก่อนค.ศ. จะตามมาด้วย ค.ศ.1 ทันที

ผลประโยชน์

ปฏิทินโฮโลซีนทำให้การคำนวณในธรณีวิทยา, โบราณคดี, กาลานุกรมต้นไม้ และประวัติศาสตร์ง่ายขึ้น และเป็นหน่วยที่มีความเกี่ยวข้องในระดับสากลมากกว่าปีประสูติของพระเยซู

การแปลงจากปฏิทินจูเลียน หรือปฏิทินกริกอเรียนเป็นปฏิทินโฮโลซีนสามารถทำได้โดยการบวกอีก 10,000 ในปีค.ศ./สากลศักราช. ปีปัจจุบัน (2021) สามารถแปลงเป็นปีโฮโลซีนได้โดยการใส่เลข "1" ด้านหน้ามัน ทำให้กลายเป็น 12,021 HE. ส่วนปีก่อนค.ศ./ก่อนสากลศักราช แปลงได้โดยการลบปีของเลขนั้นด้วย 10,001.

การเปรียบเทียบกับวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ในปฏิทินกริกอเรียนและปฏิทินโฮโลซีน
ปีกริกอเรียน ISO 8601 ปีโฮโลซีน เหตุการณ์
10001 ปีก่อนค.ศ. −10000 0 HE เริ่มต้นปฏิทินโฮโลซีน
9701 ปีก่อนค.ศ. −9700 300 HE สมัยไพลสโตซีนสิ้นสุดลง และสมัยโฮโลซีนได้เริ่มต้นขึ้น
4714 ปีก่อนค.ศ. −4713 5287 HE ต้นยุคอ้างอิงของระบบหรคุณจูเลียน: วันจูเลียนที่ 0 เริ่มที่เส้นไพรม์เมอริเดียน ตอนเที่ยงของวันที่ 1 มกราคม 4713 ปีก่อนคริสตกาลตามปฏิทินจูเลียน ซึ่งเป็นวันที่ 24 พฤศจิกายน 4714 ปีก่อนคริสตกาลในปฏิทินกริกอเรียน:10
3761 ปีก่อนค.ศ. −3760 6240 HE เริ่มต้นปีอันโน มุนดีในปฏิทินฮีบรู:11
3102 ปีก่อนค.ศ. −3101 6899 HE เริ่มเข้าช่วงกลียุคในจักรวาลวิทยาของศาสนาฮินดู[ต้องการอ้างอิง]
2250 ปีก่อนค.ศ. −2251 7751 HE เริ่มต้นยุคเมฆาลัย (Meghalayan) ยุคปัจจุบันจากทั้งสามยุคในสมัยโฮโลซีน.
45 ปีก่อนค.ศ. −0044 9956 HE การริเริ่มปฏิทินจูเลียน
1 ปีก่อนค.ศ. +0000 10000 HE ปี 0 ในระบบ ISO 8601
ค.ศ. 1 +0001 10001 HE เริ่มต้นปีสากลศักราชและคริสต์ศักราช จากการคาดการโดยไดโอนิซิอุส จากพระวจนะทรงรับเป็นมนุษย์ของพระเยซู
ค.ศ. 622, ฮ.ศ.1 +0622 10622 HE การอพยพของมุฮัมมัดจากมักกะฮ์ไปมะดีนะฮ์ (ฮิจเราะห์) เป็นจุดเริ่มต้นของปฏิทินฮิจเราะห์
ค.ศ. 1582 +1582 11582 HE การริเริ่มปฏิทินกริกอเรียน:47
ค.ศ. 1912 +1912 11912 HE ต้นยุคอ้างอิงของปฏิทินเกาหลีเหนือ[ต้องการอ้างอิง] และปฏิทินหมินกั๋ว[ต้องการอ้างอิง]
ค.ศ. 1950 +1950 11950 HE ต้นยุคอ้างอิงของรูปแบบวันที่ก่อนปัจจุบัน:190
ค.ศ. 1970 +1970 11970 HE ต้นยุคอ้างอิงของเวลายูนิกซ์
ค.ศ. 1993 +1993 11993 HE ปีที่เผยแพร่ปฏิทินโฮโลซีน
2021 +2021 12021 HE ปัจจุบัน
ค.ศ. 10000 +10000 20000 HE
 1. Emiliani states his proposal "would make the year AD 1 into the year 10,001" but does not mention the Julian or Gregorian calendar. The proposal does not explicitly designate any particular date as the beginning of the era.
 1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ emiliani
 2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ jqs
 3. Dershowitz, Nachum; Reingold, Edward M. (2008). (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-70238-6.
 4. . สืบค้นเมื่อFebruary 6, 2019.
 5. Conners, Deanna (September 18, 2018). . สืบค้นเมื่อFebruary 6, 2019.
 6. Aisha El-Awady (2002-06-11). . Islamonline.net. สืบค้นเมื่อ2006-12-16.
 7. Hakim Muhammad Said (1981). . Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project. สืบค้นเมื่อ2006-12-16.
 8. Currie Lloyd A (2004). (PDF). Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology. 109 (2): 185–217. doi:. PMC. PMID .
 9. . The OpenGroup. 2018.
 • by Kurzgesagt
 • "", Geology Today, 20/3 (2004) 89–96.
 • Geologic TimeScale Foundation: , engineering.purdue.edu

ปฏิทินโฮโลซีน
ปฏ, นโฮโลซ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, สำหร, บย, คสม, ยทางภ, ศาสตร, สม, ยโฮโลซ, งกฤษ, holocene, calendar, เป, นท, กก, นในช, สม, ยโฮโลซ, holocene, หร, สม, ยมน, ษย, human, เป, นระบบการน, บป, บวก, จากป, ใช, ในป, จจ, อนคร, สตกาล, หร, สากลศ, กราช, อนสากลศ, กราช, โดยเร,. ptithinoholsin phasaxun efadu aekikh sahrbyukhsmythangphumisastr duthi smyoholsin ptithinoholsin xngkvs Holocene calendar epnthiruckkninchux smyoholsin Holocene Era hrux smymnusy Human Era HE epnrabbkarnbpithibwk 10 000 picakpithiichinpccubn kh s kxnkhristkal hrux saklskrach kxnsaklskrach odyerimtnpiaerkthiiklchwngtnkhxngsmyoholsinaelakarptiwtiyukhhinihm emuxmnusyepliynwithichiwitcakkhnekbkhxngpalastwepnkarthaekstrkrrmaelatngthinthan pipccubntamptithinkrikxeriynkhuxpikh s 2021 epnpithi 12021 HE tamptithinoholsin ptithinoholsinthukesnxkhrngaerkodyessaer exmilixani Cesare Emiliani inpikh s 1993 11993 HE 1 enuxha 1 phaphrwm 1 1 phlpraoychn 2 karaeplng 3 duephim 4 xangxing 5 saranukrm 6 aehlngkhxmulxunphaphrwm aekikhcudprasngkhkhxngessaer exmilixanikhuxkarptirupptithinephuxaekpyhakhxngpi khristskrach odymihwkhxdngni pikhristskrach tngthanmacakkarpraeminthiphidphladkhxngpiprasutikhxngphraeysu pithiphraeysuprasutixyuinpikh s 1 aetnkwichakarsmyihmswnihyyunynwaphraeysuprasutiinhruxkxn 4 pikxnkhristkal piprasutikhxngphraeysuepntnyukhxangxingthimikhwamekiywkhxnginradbsaklnxykwacuderimtnkhxngsmyoholsin pi khristskrach immipi 0 ephraa 1 pikxnkh s catammadwy kh s 1 thnthiphlpraoychn aekikh ptithinoholsinthaihkarkhanwninthrniwithya obrankhdi kalanukrmtnim aelaprawtisastrngaykhun aelaepnhnwythimikhwamekiywkhxnginradbsaklmakkwapiprasutikhxngphraeysukaraeplng aekikhkaraeplngcakptithincueliyn hruxptithinkrikxeriynepnptithinoholsinsamarththaidodykarbwkxik 10 000 inpikh s saklskrach pipccubn 2021 samarthaeplngepnpioholsinidodykariselkh 1 danhnamn thaihklayepn 12 021 HE swnpikxnkh s kxnsaklskrach aeplngidodykarlbpikhxngelkhnndwy 10 001 karepriybethiybkbwnsakhythangprawtisastrinptithinkrikxeriynaelaptithinoholsin pikrikxeriyn ISO 8601 pioholsin ehtukarn10001 pikxnkh s 10000 a 0 HE erimtnptithinoholsin9701 pikxnkh s 9700 300 HE smyiphlsotsinsinsudlng aelasmyoholsiniderimtnkhun 2 4714 pikxnkh s 4713 5287 HE tnyukhxangxingkhxngrabbhrkhuncueliyn wncueliynthi 0 erimthiesniphrmemxriediyn txnethiyngkhxngwnthi 1 mkrakhm 4713 pikxnkhristkaltamptithincueliyn sungepnwnthi 24 phvscikayn 4714 pikxnkhristkalinptithinkrikxeriyn 3 103761 pikxnkh s 3760 6240 HE erimtnpixnon mundiinptithinhibru 3 113102 pikxnkh s 3101 6899 HE erimekhachwngkliyukhinckrwalwithyakhxngsasnahindu txngkarxangxing 2250 pikxnkh s 2251 7751 HE erimtnyukhemkhaly Meghalayan yukhpccubncakthngsamyukhinsmyoholsin 4 5 45 pikxnkh s 0044 9956 HE karrierimptithincueliyn1 pikxnkh s 0000 10000 HE pi 0 inrabb ISO 8601kh s 1 0001 10001 HE erimtnpisaklskrachaelakhristskrach cakkarkhadkarodyidoxnisixus cakphrawcnathrngrbepnmnusykhxngphraeysukh s 622 h s 1 0622 10622 HE karxphyphkhxngmuhmmdcakmkkahipmadinah hiceraah epncuderimtnkhxngptithinhiceraah 6 7 kh s 1582 1582 11582 HE karrierimptithinkrikxeriyn 3 47kh s 1912 1912 11912 HE tnyukhxangxingkhxngptithinekahliehnux txngkarxangxing aelaptithinhminkw txngkarxangxing kh s 1950 1950 11950 HE tnyukhxangxingkhxngrupaebbwnthikxnpccubn 8 190kh s 1970 1970 11970 HE tnyukhxangxingkhxngewlayuniks 9 kh s 1993 1993 11993 HE pithiephyaephrptithinoholsin2021 2021 12021 HE pccubnkh s 10000 10000 20000 HE Emiliani 1 states his proposal would make the year AD 1 into the year 10 001 but does not mention the Julian or Gregorian calendar The proposal does not explicitly designate any particular date as the beginning of the era duephim aekikhhlngkarphthnakarekstr After the Development of Agriculture rabbptithinthibwkkbpikh s xik 8000 pi xnon lusis rabbptithinthibwkkbpikh s xik 4000 pi kxnpccubn epnhnwythiichepnswnmakinnganwicysahrbwninyukhkxnprawtisastr karptirupptithinxangxing aekikh 1 0 1 1 xangxingphidphlad payrabu lt ref gt imthuktxng immikarkahndkhxkhwamsahrbxangxingchux emiliani xangxingphidphlad payrabu lt ref gt imthuktxng immikarkahndkhxkhwamsahrbxangxingchux jqs 3 0 3 1 3 2 Dershowitz Nachum Reingold Edward M 2008 Calendrical Calculations 3rd ed Cambridge University Press ISBN 978 0 521 70238 6 ICS chart containing the Quaternary and Cambrian GSSPs and new stages v 2018 07 is now released subkhnemux February 6 2019 Conners Deanna September 18 2018 Welcome to the Meghalayan age subkhnemux February 6 2019 Aisha El Awady 2002 06 11 Ramadan and the Lunar Calendar Islamonline net subkhnemux 2006 12 16 Hakim Muhammad Said 1981 The History of the Islamic Calendar in the Light of the Hijra Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project subkhnemux 2006 12 16 Currie Lloyd A 2004 The Remarkable Metrological History of Radiocarbon Dating II PDF Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology 109 2 185 217 doi 10 6028 jres 109 013 PMC 4853109 PMID 27366605 The Open Group Base Specifications Issue 7 Rationale section 4 16 Seconds Since the Epoch The OpenGroup 2018 saranukrm aekikhDavid Ewing Duncan 1999 The Calendar pp 331 332 ISBN 978 1 85702 979 6 Duncan Steel 2000 Marking Time The Epic Quest to Invent the Perfect Calendar John Wiley and Sons pp 149 151 ISBN 978 0 471 29827 4 Gunther A Wagner 1998 Age Determination of Young Rocks and Artifacts Physical and Chemical Clocks in Quaternary Geology and Archeology Springer p 48 ISBN 978 3 540 63436 2 aehlngkhxmulxun aekikh A New History for Humanity The Human Era YouTube video explaining the Holocene Calendar by Kurzgesagt News and comment Geology Today 20 3 2004 89 96 Timeline of World History Geologic TimeScale Foundation GSSP Table engineering purdue eduekhathungcak https th wikipedia org w index php title ptithinoholsin amp oldid 9110393, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม