fbpx
วิกิพีเดีย

ปฏิทินญี่ปุ่น

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ปฏิทินญี่ปุ่น หรือ โคกิ (皇紀) เป็นปฏิทินที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น เริ่มใช้ราววันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2416 ซึ่งญี่ปุ่นได้นำปฏิทินเกรโกเรียนมาใช้โดยนำชื่อเดือนของญี่ปุ่นและวันหยุดประจำปีมาประยุกต์ แต่ก่อนนั้นญี่ปุ่นใช้ปฏิทินสุริยันทรคติ โดยประยุกต์มาจากปฏิทินจีน ปัจจุบันนิยมใช้ชื่อยุคของญี่ปุ่นเป็นตัวบอกปี เช่น 1 มกราคม 2560 ถ้าเทียบกับปีของญี่ปุ่นแล้วจะเป็น ปีเฮย์เซย์ที่ 29 เดือนมกราคม วันที่ 1

ปฏิทินสากล กริกอเรียน · ฮิจเราะห์ · ISO · ปีสุริยคติ
ประเภทปฏิทิน
สุริยจันทรคติ · สุริยคติ · จันทรคติ

ปฏิทินอื่น ๆ อาร์มีเนีย · บาฮาอี · เบงกอล · พุทธ · จีน · คอปติก · เอธิโอเปีย · เจอร์แมนิก · ฮีบรู · ฮินดู · อินเดีย · อิหร่าน · ไอริช · ญี่ปุ่น · ชวา · เกาหลี · มายา · เนปาล · ทมิฬ · ไทย (จันทรคติสุริยคติ) · ทิเบต · ตุรกี · เวียดนาม· โยรูบา · โซโรอัสเตอร์
ประเภทปฏิทิน
จูเลียนต้นฉบับ · รูน
โคอิโนะโมริ, ธงที่ทำเลียนแบบปลาคาร์ป, เป็นที่นิยมตกแต่งกันในวันเด็กผู้ชาย

เนื้อหา

ปฏิทินทางสุริยจันทรคติได้เข้ามาในญี่ปุ่นผ่านทางเกาหลีในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 หลังจากนั้นในปี1685 ญี่ปุ่นได้คำนวณปฏิทินของตัวเองโดยอ้างอิงมาจากวิธีการของจีน อย่างไรก็ตาม ในปี 1873 ซึ่งตรงกับยุคเมจิ ได้มีการเริ่มใช้ปฏิทินทางสุริยคติแทนจนถึงปัจจุบัน

ปี 1001-ปัจจุบัน

ฤดูฤดูหนาว

เดือนมกราคม-ธันวาคม

วันที่1-ปัจจุบัน

  1. . หอสมุดแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น. พ.ศ. 2545. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก เมื่อ 2002-12-03. สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
บทความนี้เกี่ยวกับ ปี เดือน วัน ศตวรรษ หรือช่วงเวลาต่าง ๆ ที่กำลังรอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนนี้ได้

ปฏิทินญี่ปุ่น
ปฏ, นญ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, เน, อหาท, นมาก, องการเพ, มเต, มเน, อหาหร, อพ, จารณารวมเข, าก, บบทความอ, นแทน, หร, โคก, 皇紀, เป, นปฏ, นท, ใช, ในประเทศญ, เร, มใช, ราวว, นท, มกราคม, 2416, งญ, นได, นำปฏ, นเกรโกเร, ยนมาใช, โดยนำช, อเด, อนของญ, นและว, นหย, ดป. ptithinyipun phasaxun efadu aekikh bthkhwamnimienuxhathisnmak txngkarephimetimenuxhahruxphicarnarwmekhakbbthkhwamxunaethn ptithinyipun hrux okhki 皇紀 epnptithinthiichinpraethsyipun erimichrawwnthi 1 mkrakhm ph s 2416 sungyipunidnaptithinekrokeriynmaichodynachuxeduxnkhxngyipunaelawnhyudpracapimaprayukt aetkxnnnyipunichptithinsuriynthrkhti odyprayuktmacakptithincin 1 pccubnniymichchuxyukhkhxngyipunepntwbxkpi echn 1 mkrakhm 2560 thaethiybkbpikhxngyipunaelwcaepn piehyesythi 29 eduxnmkrakhm wnthi 1dkhkptithinptithinsakl krikxeriyn hiceraah ISO pisuriykhtipraephthptithinsuriycnthrkhti suriykhti cnthrkhtiptithinxun xarmieniy bahaxi ebngkxl phuthth cin khxptik exthioxepiy ecxraemnik hibru hindu xinediy xihran ixrich yipun chwa ekahli maya enpal thmil ithy cnthrkhti suriykhti thiebt turki ewiydnam oyruba osorxsetxrpraephthptithincueliyntnchbb runokhxionaomri thngthithaeliynaebbplakharp epnthiniymtkaetngkninwnedkphuchay enuxha 1 prawti 2 ptithinthiepnthangkar 2 1 pi 1001 pccubn 2 2 vduvduhnaw 2 3 eduxnmkrakhm thnwakhm 2 4 wnthi1 pccubn 3 xangxing 4 duephimprawti aekikhptithinthangsuriycnthrkhtiidekhamainyipunphanthangekahliinchwngklangkhriststwrrsthi 16 hlngcaknninpi1685 yipunidkhanwnptithinkhxngtwexngodyxangxingmacakwithikarkhxngcin xyangirktam inpi 1873 sungtrngkbyukhemci idmikarerimichptithinthangsuriykhtiaethncnthungpccubnptithinthiepnthangkar aekikhpi 1001 pccubn aekikh vduvduhnaw aekikh eduxnmkrakhm thnwakhm aekikh wnthi1 pccubn aekikhxangxing aekikh prawtiptithinyipun hxsmudaehngchatipraethsyipun ph s 2545 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 2002 12 03 subkhnemux 19 minakhm ph s 2550 Check date values in accessdate date help duephim aekikhptithin ladbskrachyipun bthkhwamniekiywkb pi eduxn wn stwrrs hruxchwngewlatang thikalngrxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimetimkhxmulinswnniiddkhkekhathungcak https th wikipedia org w index php title ptithinyipun amp oldid 9572225, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม