fbpx
วิกิพีเดีย

ธาตุ

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ธาตุ (แก้ความกำกวม)

ในทางเคมี ธาตุ คือ สารบริสุทธิ์ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานเลขอะตอม อันเป็นจำนวนของโปรตอนในนิวเคลียสของธาตุนั้น ตัวอย่างธาตุที่คุ้นเคยกัน เช่น คาร์บอน ออกซิเจน อะลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง ทองคำ ปรอทและตะกั่ว

จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 มีการบ่งชี้ธาตุแล้ว 118 ธาตุ ล่าสุดคือ ออกาเนสซอน ใน พ.ศ. 2545 ในบรรดาธาตุที่รู้จักกัน 118 ธาตุนั้น มีเพียง 94 ธาตุแรกเท่านั้นที่เชื่อกันว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบนโลก และมี 80 ธาตุที่เสถียรหรือโดยพื้นฐานแล้วเสถียร ขณะที่ที่เหลือเป็นธาตุกัมมันตรังสี ซึ่งจะสลายตัวไปเป็นธาตุที่เบากว่าในระยะเวลาที่แตกต่างกันจากเสี้ยววินาทีไปจนถึงหลายพันล้านปี ธาตุใหม่ ๆ ซึ่งมีเลขอะตอมสูงกว่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สังเคราะห์ขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยานิวเคลียร์

ไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นธาตุที่พบได้มากที่สุดในเอกภพ อย่างไรก็ดี ออกซิเจนเป็นธาตุที่พบได้มากที่สุดในเปลือกโลก ประกอบกันเป็นครึ่งหนึ่งของมวลทั้งหมด แม้สสารเคมีทั้งหมดที่ทราบกันจะประกอบด้วยธาตุอันหลากหลายเหล่านี้ แต่สสารเคมีนั้นประกอบกันขึ้นเป็นเพียงราวร้อยละ 15 ของสสารทั้งหมดในเอกภพ ส่วนที่เหลือนั้นเป็นสสารมืด ซึ่งมิได้ประกอบด้วยธาตุเคมีที่มนุษย์รู้จัก เพราะไม่มีโปรตอน นิวตรอนหรืออิเล็กตรอน

เชื่อกันว่าธาตุเคมีเกิดขึ้นจากกระบวนการของเอกภพหลายอย่าง รวมทั้งไฮโดรเจน ฮีเลียม และลิเทียม เบริลเลียมและโบรอนปริมาณน้อยกว่า เกิดขึ้นระหว่างบิกแบงและปฏิกิริยาการแตกเป็นเสี่ยงของรังสีคอสมิก (cosmic-ray spallation) การเกิดขึ้นของธาตุที่หนักขึ้นตั้งแต่คาร์บอนไปจนถึงธาตุที่หนักที่สุดนั้นเป็นผลจากการสังเคราะห์นิวเคลียสของดาวฤกษ์ และมหานวดาราได้ทำให้ธาตุเหล่านี้มีสำหรับระบบสุริยะเนบิวลาและการก่อตัวของดาวเคราะห์ และเหตุการณ์ของเอกภพซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ซึ่งระเบิดธาตุที่สร้างขึ้นใหม่เหล่านี้จากดาวฤกษ์ออกสู่อวกาศ ขณะที่ธาตุส่วนใหญ่มักถูกมองว่าเสถียร แต่การแปรนิวเคลียส (nuclear transformation) ตามธรรมชาติของธาตุหนึ่งเป็นอีกธาตุหนึ่งนั้นยังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน โดยการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี เช่นเดียวกับกระบวนการนิวเคลียร์อื่น ๆ เช่น การยิงรังสีคอสมิกและนิวเคลียร์ฟิชชันตามธรรมชาติของนิวเคลียสธาตุหนักหลายชนิด

เมื่อธาตุแตกต่างกันสองธาตุรวมตัวกันทางเคมี โดยมีอะตอมยึดเข้าด้วยกันด้วยพันธะเคมี ผลที่ได้เรียกว่า สารประกอบเคมี สองในสามของธาตุเคมีที่พบได้บนโลกพบเฉพาะในรูปของสารประกอบ และในหลายกรณี หนึ่งในสามที่เหลือนั้นก็มักพบเป็นสารประกอบเป็นส่วนใหญ่ สารประกอบเคมีอาจประกอบด้วยธาตุที่รวมเข้าด้วยกันในสัดส่วนจำนวนเต็มแน่นอน ดังเช่น น้ำ เกลือแกง และแร่ อย่างควอตซ์ แคลไซต์ และแร่โลหะบางชนิด อย่างไรก็ดี พันธะเคมีของธาตุหลายประเภทส่งผลให้เกิดเป็นของแข็งผลึกและอัลลอยโลหะ ซึ่งไม่มีสูตรเคมีแน่นอน สสารของแข็งส่วนใหญ่บนโลกเป็นประเภทหลังนี้ คือ อะตอมก่อเป็นสสารของเปลือกโลก แมนเทิล และแก่นโลกชั้นในก่อสารประกอบเคมีที่มีองค์ประกอบหลากหลาย แต่ไม่มีสูตรเอมพิริคัลแน่ชัด

ในการนำเสนอเหล่านี้ทั้งหมด คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของธาตุบริสุทธิ์แต่ละธาตุนั้นไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นเช่นนั้นแม้ธาตุที่เกิดในรูปไม่ผสม หากธาตุเหล่านี้เกิดเป็นสารผสม ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ขณะที่ธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งหมด 94 ธาตุ จะได้รับการบ่งชี้ในตัวอย่างแร่จากเปลือกโลก มีเพียงธาตุส่วนน้อยพบเป็นแร่ค่อนข้างบริสุทธิ์ที่สามารถรู้ได้ ส่วน "ธาตุธรรมชาติ" ที่หาพบได้ง่ายกว่า เช่น ทองแดง เงิน ทองคำ คาร์บอน (ในรูปถ่านหิน แกรไฟต์ หรือเพชร) กำมะถันและปรอท ธาตุเฉื่อยแทบทั้งหมด เช่น แก๊สเฉื่อยและโลหะมีตระกูล มักพบบนโลกในรูปผสมทางเคมี เป็น สารประกอบเคมี ขณะที่ธาตุเคมีราว 32 ธาตุ พบบนโลกในรูปไม่ผสมตามธรรมชาติ แต่ธาตุเหล่านี้หลายชนิดเกิดเป็นสารผสม ตัวอย่างเช่น อากาศชั้นบรรยากาศส่วนใหญ่เป็นสารผสมไนโตรเจน ออกซิเจนและอาร์กอน ธาตุของแข็งตามธรรมชาติยังมักเกิดเป็นสารผสมหลายชนิด เช่น อัลลอยของเหล็กและนิกเกิล

ประวัติศาสตร์การค้นพบและการใช้ธาตุเคมีเริ่มขึ้นด้วยสังคมมนุษย์ยุคแรกเริ่มที่พบธาตุธรรมชาติอย่างทองแดงหรือทองคำ และสกัด (หลอม) เหล็กและโลหะอื่นบางชนิดจากแร่โลหะนั้น นักเล่นแร่แปรธาตุและนักเคมีภายหลังบ่งชี้ธาตุเพิ่มขึ้นอีกมาก ซึ่งธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกือบทั้งหมดเป็นที่ทราบกันใน ค.ศ. 1900 คุณสมบัติของธาตุเคมีมักสรุปโดยใช้ตารางธาตุ ซึ่งจัดธาตุเรียงตามเลขอะตอม แบ่งเป็นแถว ("คาบ") ซึ่งธาตุที่อยู่ในคอลัมน์ ("หมู่") เดียวกันจะมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเกิดเวียนซ้ำ เกือบทุกธาตุมีประโยชน์ใช้งานสำคัญต่อมนุษย์อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ซึ่งอาจอยู่ในรูปบริสุทธิ์หรืออยู่ในสารประกอบเคมีหรือสารผสมหลายชนิด ยกเว้นธาตุกัมมันตรังสีที่มีครึ่งชีวิตสั้น ธาตุทั้งหมดหลังยูเรเนียม และรวมไปถึงอะเมริเซียม ปัจจุบันมีผลิตเป็นอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่มีความบริสุทธิ์สูง

ประมาณยี่สิบสี่ธาตุมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ธาตุหายากส่วนใหญ่บนโลกไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต (ยกเว้น เซเลเนียมหรือไอโอดีน) ขณะที่ธาตุส่วนน้อยที่พบได้ค่อนข้างทั่วไป (อะลูมิเนียมและไทเทเนียม) ไม่จำเป็น สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่มีความต้องการธาตุร่วมกัน แต่มีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างพืชและสัตว์ ตัวอย่างเช่น สาหร่ายมหาสมุทรใช้โบรมีน แต่พืชบกและสัตว์ดูเหมือนไม่ต้องการเลย สัตว์ทุกชนิดต้องการโซเดียม แต่พืชบางชนิดไม่ต้องการ พืชต้องการโบรอนและซิลิกอน แต่สัตว์ไม่ต้องการหรืออาจต้องการในปริมาณเล็กน้อยมาก) มีเพียงหกธาตุ ได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน แคลเซียม และฟอสฟอรัส ประกอบกันขึ้นเป็นเกือบ 99% ของมวลร่างกายมนุษย์ นอกเหนือไปจากหกธาตุหลักซึ่งประกอบเป็นร่างกายมนุษย์ส่วนใหญ่นั้น มนุษย์ยังต้องการบริโภคธาตุอีกอย่างน้อยสิบสองธาตุ

 • ธาตุในหมู่ (group) เดียวกัน
  • จำนวนอิเล็กตรอนวงนอกสุด (valence electron) เท่ากัน
  • พลังงาน IE ลดลงจากบนลงล่าง
  • ค่า EN (electronegativity) ลดลงจากบนลงล่าง
 • ธาตุในคาบ (period) เดียวกัน
  • จำนวนอิเล็กตรอนวงนอกสุด (valence electron) เพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา
  • พลังงาน IE เพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวายกเว้นหมู่ 2 สูงกว่าหมู่ 3 และ หมู่ 5 สูงกว่าหมู่ 6
  • ค่า EN เพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา
 1. Oganessian, YT (2007). (PDF). Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. 34 (4): R165–R242. Bibcode:. doi:. สืบค้นเมื่อ2011-05-07.
 2. Los Alamos National Laboratory (2011). . Los Alamos, New Mexico: Los Alamos National Security, LLC. สืบค้นเมื่อ2011-05-07.
 3. E. M. Burbidge, G. R. Burbidge, W. A. Fowler, F. Hoyle (1957). "Synthesis of the Elements in Stars". Reviews of Modern Physics. 29 (4): 547–650. Bibcode:. doi:.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
บทความเกี่ยวกับเคมีนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:เคมี

ธาตุ
ธาต, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, เคม, สำหร, บความหมายอ, แก, ความกำกวม, ในทางเคม, สารบร, ทธ, งประกอบด, วยอน, ภาคม, ลฐานเลขอะตอม, นเป, นจำนวนของโปรตอนในน, วเคล, ยสของน, วอย, างท, นเคยก, เช, คาร, บอน, ออกซ, เจน, อะล, เน, ยม, เหล, ทองแดง, ทองคำ, ปรอทและต. thatu phasaxun efadu aekikh epliynthangcak thatuekhmi sahrbkhwamhmayxun duthi thatu aekkhwamkakwm inthangekhmi thatu khux sarbrisuththisungprakxbdwyxnuphakhmulthanelkhxatxm xnepncanwnkhxngoprtxninniwekhliyskhxngthatunn twxyangthatuthikhunekhykn echn kharbxn xxksiecn xalumieniym ehlk thxngaedng thxngkha prxthaelatakw cnthungeduxnphvsphakhm ph s 2554 mikarbngchithatuaelw 118 thatu lasudkhux xxkaenssxn in ph s 2545 1 inbrrdathatuthiruckkn 118 thatunn miephiyng 94 thatuaerkethannthiechuxknwaekidkhunexngtamthrrmchatibnolk aelami 80 thatuthiesthiyrhruxodyphunthanaelwesthiyr khnathithiehluxepnthatukmmntrngsi sungcaslaytwipepnthatuthiebakwainrayaewlathiaetktangkncakesiywwinathiipcnthunghlayphnlanpi thatuihm sungmielkhxatxmsungkwathimixyutamthrrmchati sngekhraahkhuncakphlitphnthkhxngptikiriyaniwekhliyr ihodrecnaelahieliymepnthatuthiphbidmakthisudinexkphph xyangirkdi xxksiecnepnthatuthiphbidmakthisudinepluxkolk prakxbknepnkhrunghnungkhxngmwlthnghmd 2 aemssarekhmithnghmdthithrabkncaprakxbdwythatuxnhlakhlayehlani aetssarekhminnprakxbknkhunepnephiyngrawrxyla 15 khxngssarthnghmdinexkphph swnthiehluxnnepnssarmud sungmiidprakxbdwythatuekhmithimnusyruck ephraaimmioprtxn niwtrxnhruxxielktrxn echuxknwathatuekhmiekidkhuncakkrabwnkarkhxngexkphphhlayxyang rwmthngihodrecn hieliym aelaliethiym ebrileliymaelaobrxnprimannxykwa ekidkhunrahwangbikaebngaelaptikiriyakaraetkepnesiyngkhxngrngsikhxsmik cosmic ray spallation karekidkhunkhxngthatuthihnkkhuntngaetkharbxnipcnthungthatuthihnkthisudnnepnphlcakkarsngekhraahniwekhliyskhxngdawvks aelamhanwdaraidthaihthatuehlanimisahrbrabbsuriyaenbiwlaaelakarkxtwkhxngdawekhraah aelaehtukarnkhxngexkphphsungthaihekidkarepliynaeplngxun sungraebidthatuthisrangkhunihmehlanicakdawvksxxksuxwkas 3 khnathithatuswnihymkthukmxngwaesthiyr aetkaraeprniwekhliys nuclear transformation tamthrrmchatikhxngthatuhnungepnxikthatuhnungnnyngdaeninxyuinpccubn odykarslaytwkhxngthatukmmntrngsi echnediywkbkrabwnkarniwekhliyrxun echn karyingrngsikhxsmikaelaniwekhliyrfichchntamthrrmchatikhxngniwekhliysthatuhnkhlaychnid emuxthatuaetktangknsxngthaturwmtwknthangekhmi odymixatxmyudekhadwykndwyphnthaekhmi phlthiideriykwa sarprakxbekhmi sxnginsamkhxngthatuekhmithiphbidbnolkphbechphaainrupkhxngsarprakxb aelainhlaykrni hnunginsamthiehluxnnkmkphbepnsarprakxbepnswnihy sarprakxbekhmixacprakxbdwythatuthirwmekhadwykninsdswncanwnetmaennxn dngechn na ekluxaekng aelaaer xyangkhwxts aekhlist aelaaerolhabangchnid xyangirkdi phnthaekhmikhxngthatuhlaypraephthsngphlihekidepnkhxngaekhngphlukaelaxllxyolha sungimmisutrekhmiaennxn ssarkhxngaekhngswnihybnolkepnpraephthhlngni khux xatxmkxepnssarkhxngepluxkolk aemnethil aelaaeknolkchninkxsarprakxbekhmithimixngkhprakxbhlakhlay aetimmisutrexmphirikhlaenchd inkarnaesnxehlanithnghmd khunsmbtithangkayphaphaelathangekhmikhxngthatubrisuththiaetlathatunnimchdecn sungepnechnnnaemthatuthiekidinrupimphsm hakthatuehlaniekidepnsarphsm sungswnihyepn khnathithatuthiekidkhunexngtamthrrmchatithnghmd 94 thatu caidrbkarbngchiintwxyangaercakepluxkolk miephiyngthatuswnnxyphbepnaerkhxnkhangbrisuththithisamarthruid swn thatuthrrmchati thihaphbidngaykwa echn thxngaedng engin thxngkha kharbxn inrupthanhin aekrift hruxephchr kamathnaelaprxth thatuechuxyaethbthnghmd echn aeksechuxyaelaolhamitrakul mkphbbnolkinrupphsmthangekhmi epn sarprakxbekhmi khnathithatuekhmiraw 32 thatu phbbnolkinrupimphsmtamthrrmchati aetthatuehlanihlaychnidekidepnsarphsm twxyangechn xakaschnbrryakasswnihyepnsarphsminotrecn xxksiecnaelaxarkxn thatukhxngaekhngtamthrrmchatiyngmkekidepnsarphsmhlaychnid echn xllxykhxngehlkaelanikekil prawtisastrkarkhnphbaelakarichthatuekhmierimkhundwysngkhmmnusyyukhaerkerimthiphbthatuthrrmchatixyangthxngaednghruxthxngkha aelaskd hlxm ehlkaelaolhaxunbangchnidcakaerolhann nkelnaeraeprthatuaelankekhmiphayhlngbngchithatuephimkhunxikmak sungthatuthiekidkhunexngtamthrrmchatiekuxbthnghmdepnthithrabknin kh s 1900 khunsmbtikhxngthatuekhmimksrupodyichtarangthatu sungcdthatueriyngtamelkhxatxm aebngepnaethw khab sungthatuthixyuinkhxlmn hmu ediywkncamikhunsmbtithangkayphaphaelathangekhmiekidewiynsa ekuxbthukthatumipraoychnichngansakhytxmnusyxyangnxyhnungxyang sungxacxyuinrupbrisuththihruxxyuinsarprakxbekhmihruxsarphsmhlaychnid ykewnthatukmmntrngsithimikhrungchiwitsn thatuthnghmdhlngyuereniym aelarwmipthungxaemriesiym pccubnmiphlitepnxutsahkrrm sungswnihymikhwambrisuththisung pramanyisibsithatumikhwamsakhytxsingmichiwithlaychnid thatuhayakswnihybnolkimcaepntxkardarngchiwit ykewn eseleniymhruxixoxdin khnathithatuswnnxythiphbidkhxnkhangthwip xalumieniymaelaithetheniym imcaepn singmichiwitswnihymikhwamtxngkarthaturwmkn aetmikhwamaetktangelknxyrahwangphuchaelastw twxyangechn sahraymhasmuthrichobrmin aetphuchbkaelastwduehmuxnimtxngkarely stwthukchnidtxngkarosediym aetphuchbangchnidimtxngkar phuchtxngkarobrxnaelasilikxn aetstwimtxngkarhruxxactxngkarinprimanelknxymak miephiynghkthatu idaek kharbxn ihodrecn inotrecn aekhlesiym aelafxsfxrs prakxbknkhunepnekuxb 99 khxngmwlrangkaymnusy nxkehnuxipcakhkthatuhlksungprakxbepnrangkaymnusyswnihynn mnusyyngtxngkarbriophkhthatuxikxyangnxysibsxngthatu tarangthatusmbtikhxngthatuintarangthatu aekikhthatuinhmu group ediywkn canwnxielktrxnwngnxksud valence electron ethakn phlngngan IE ldlngcakbnlnglang kha EN electronegativity ldlngcakbnlnglangthatuinkhab period ediywkn canwnxielktrxnwngnxksud valence electron ephimkhuncaksayipkhwa phlngngan IE ephimkhuncaksayipkhwaykewnhmu 2 sungkwahmu 3 aela hmu 5 sungkwahmu 6 kha EN ephimkhuncaksayipkhwaduephim aekikhraychuxthatuekhmixangxing aekikh Oganessian YT 2007 Heaviest nuclei from 48Ca induced reactions PDF Journal of Physics G Nuclear and Particle Physics 34 4 R165 R242 Bibcode 2007JPhG 34 165O doi 10 1088 0954 3899 34 4 R01 subkhnemux 2011 05 07 Los Alamos National Laboratory 2011 Periodic Table of Elements Oxygen Los Alamos New Mexico Los Alamos National Security LLC subkhnemux 2011 05 07 E M Burbidge G R Burbidge W A Fowler F Hoyle 1957 Synthesis of the Elements in Stars Reviews of Modern Physics 29 4 547 650 Bibcode 1957RvMP 29 547B doi 10 1103 RevModPhys 29 547 CS1 maint multiple names authors list link bthkhwamekiywkbekhminiyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy ekhmiekhathungcak https th wikipedia org w index php title thatu amp oldid 9462219, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม