fbpx
วิกิพีเดีย

แคว้นตอสคานา

บทความนี้ยังต้องการเพิ่มแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง คุณสามารถพัฒนาบทความนี้ได้โดยเพิ่มแหล่งอ้างอิงตามสมควร เนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงอาจถูกลบออก

ตอสคานา (อิตาลี: Toscana) หรือ ทัสกานี (อังกฤษ:Tuscany) เป็นแคว้นหนึ่งของประเทศอิตาลี มีเมืองฟลอเรนซ์ (ฟีเรนเซ) เป็นเมืองหลัก มีเนื้อที่ทั้งหมด 22,990 ตารางกิโลเมตร และมีผู้คนอาศัยอยู่ 3.6 ล้านคน แคว้นตอสคานามีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม (เนื่องจากเป็นที่กำเนิดของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา) สถาปัตยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม (เนื่องจากมีโรงงานผลิตเสื้อผ้า เสื้อนุ่งห่ม เครื่องหนังจำนวนมาก) ของประเทศอิตาลี แคว้นแห่งนี้เองที่เป็นที่ตั้งของหอเอนเมืองปิซาอันโด่งดัง นอกจากนี้ แคว้นตอสคานายังขึ้นชื่อว่ามีทิวทัศน์งดงามมาก และมีไวน์รสชาติดีเยี่ยม ภาษาอิตาลีที่พูดกันในแคว้นตอสคานาเป็นที่ยอมรับว่าเป็นการพูดแบบชาวอิตาลีโดยแท้จริงและยอมรับให้เป็นสำเนียงราชการ

แคว้นตอสคานา

เนื้อหา

ดูเพิ่มเติมที่: ประวัติศาสตร์อิตาลี
ภาพบ้านสมัยยุคสำริดที่ปอปปูโลเนีย แคว้นตอสคานา
แผนที่โบราณของศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเมืองปิซา
ปาลัซโซเวคคีโยในเมืองฟลอเรนซ์
โคซีโมที่ 1 แห่งเมดีชี ดุ๊กแห่งตอสคานา

ชนกลุ่มดั้งเดิม

เราไม่ทราบว่ากลุ่มชนใดเป็นชนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่แคว้นตอสคานา แต่มีหพบหลักฐานที่บ่งบอกว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่ในยุคสำริดและยุคโลหะ นอกจากนั้นยังบ่งบอกด้วยอีกว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่ในหลากหลายบริเวณในแคว้นนี้ ตัวอย่างหลักฐานเช่นหมู่บ้านโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน

ในศตวรรษที่ 8 ถึง 10 ก่อนคริสต์ศักราช อารยธรรมวิลลาโนวา (Villanovian) ซึ่งมีที่มาจากชื่อวิลลาโนวา (Villanova) เริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อมนุษย์ในแถบบริเวณนั้น และ เจริญเติบโตงอย่างอกงาม

ชาวอีทรัสคัน

ดูเพิ่มเติมที่: ชาวอีทรัสคัน

ในช่วงศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสต์ศักราช นักประวัติศาสตร์ได้พบหลักฐานการอาศัยอยู่ของชาวอีทรัสคันในภาคเหนือไปจนถึงบางส่วนของภาคกลางตอนบนของประเทศอิตาลี ซึ่งแคว้นตอสคานาอยู่ในภาคกลางตอนบน (ส่วนภาคกลางเป็นที่อยู่ของชาวละติน และภาคใต้เป็นที่อยู่ของชาวกรีก ซึ่งในเวลาต่อมา ชาวละตินสามารถครอบครองดินแดนทั้งหมดของประเทศอิตาลีได้) ชื่อ "แคว้นตอสคานา" นี้ มาจากชื่อของชาวอีทรัสคัน ต่อมาชาวโรมันเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาละติน ตุสกิอา (Tuscia) ตุสกานิอา (Tuscania) และสุดท้ายตอสคานา (Toscana)

ที่มาที่ไปและการตั้งรกรากเริ่มแรกของชาวอีทรัสคันยังคงเป็นปริศนาต่อนักประวัติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากว่าไม่มีบันทึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภาษาหรือการเขียนของพวกเขาเลย อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์ตั้งสมมุติฐานเอาไว้ว่าชาวอีทรัสคันมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ที่ลิเดียในเขตเอเชียไมเนอร์ (แถบตุรกีและบริเวณที่เชื่อมต่อทวีปเอเชียเข้ากับทวีปยุโรป) ในช่วงศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราชเป็นยุคทองของชาวอีทรัสคัน อารยธรรมเจริญเติบโตถึงขั้นสูงสุด บริเวณที่ชาวอีทรัสคันอาศัยอยู่มีอาณาเขตตั้งแต่หุบเขาโป ไปจนถึงคัมปาเนีย พวกเขาได้สร้างถนนหนทางและเมืองใหญ่ต่าง ๆ ไว้มากมาย เช่น อาเรซโซ ฟิลาเดลเฟีย โรเซลเล เวตูโลเนีย เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักฐานถึงความเจริญงอกงามของอารยธรรมได้อย่างดี

ชาวอีทรัสคันได้ทิ้งสิ่งต่าง ๆ ไว้มากมายให้ชาวโรมันหลังจากที่พวกเขาถูกขับไล่ออกจากประเทศอิตาลี ในปี 509 ก่อนคริสต์ศักราช ไม่ว่าจะเป็นในด้าน อักษรละตินที่ชาวอีทรัสคันปรับปรุงขึ้นเองจากอักษรกรีก และนำมาเผยแพร่ให้กับชาวโรมัน การตั้งชื่อที่เป็นแบบแผนของการตั้งชื่อตะวันตกในทุกวันนี้ สถาปัตยกรรมศิลปะรูปโค้ง การแสดงละครเวที ไปจนกระทั่งชุดโทกาที่ชาวโรมันใส่ ชาวอีทรัสคันนี้เองที่ทำให้อารยธรรมโรมันกำเนิดขึ้นมาได้ พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของประวัติศาสตร์แคว้นตอสคานาและประเทศอิตาลี

ยุคโรมัน

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

ยุคกลาง

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาและราชวงศ์เมดีชี

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

นวัตกรรมของลอแรน

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

การรวมประเทศอิตาลี

ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้

แคว้นตอสคานาเป็นแคว้นในภาคกลางของประเทศอิตาลี มีอาณาเขตจรดแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญาทางเหนือ จรดแคว้นลีกูเรียทางตะวันตกเฉียงเหนือ จรดแคว้นอุมเบรียและแคว้นมาร์เคทางตะวันออก และจรดแคว้นลัตซีโยทางตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทางตะวันตกจรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แคว้นตอสคานามีพื้นที่สองในสามส่วนเป็นที่ราบสูงและเศษหนึ่งส่วนสี่ที่เป็นภูเขา ส่วนที่เหลือเป็นที่ราบที่ก่อกำหนดหุบเขาของแม่น้ำอาร์โน

แคว้นตอสคานาแบ่งออกเป็นสิบจังหวัดด้วยกัน ดังนี้ :

สถิติทางภูมิศาสตร์

ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980 และ 1990 แคว้นได้ดึงดูดผู้อพยพจำนวนมาก โดยเฉพาะจากประเทศจีนและทวีปแอฟริกาเหนือ นอกจากนี้ยังมีชุมชนของชาวอังกฤษและชาวอเมริกันอยู่ด้วยอย่างปรากฏเห็นได้ชัด

เมืองต่าง ๆ ของแคว้นตอสคานาที่มีประชากร 50,000 คนหรือมากกว่า :

หอศิลป์อุฟฟิตซี

การท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของแคว้นตอสคานาจะเน้นไปที่พิพิธภัณฑสถาน ภาพวาดผลงานชิ้นเอก จัตุรัสต่าง ๆ ในเมืองฟลอเรนซ์ ปิซา และซีเยนาที่โด่งดังไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจอื่น ๆ อีก เช่น ชายหาด ป่าไม้ ภูเขาที่มีความสูงถึง 2,054 เมตร สปาที่ช่วยรักษาสุขภาพ หมู่บ้านที่ช่างฝีมือยังคงทำงานเกี่ยวกับหนังสัตว์ หลักสูตรกอล์ฟ เป็นต้น

ในแคว้นตอสคานามีโรงแรมทั้งหมด 11,000 กว่าแห่ง การตั้งแคมป์และการพักที่ฟาร์มดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่า 40 ล้านคนต่อปี เนื่องจากความสวยงามและวิวทิวทัศน์ของแคว้นตอสคานา อย่างไรก็ตามทางแคว้นก็ได้ลงทุนใช้จ่ายกับการทำให้บริการต่าง ๆ มีคุณภาพมากขึ้น ผลิตสิ่งต่าง ๆ ออกมาอย่างเชี่ยวชาญและมืออาชีพมากขึ้น และพัฒนาปรับปรุงระบบการคมนาคม

พิพิธภัณฑสถาน

ร้อยละ 13 ของพิพิธภัณฑสถานทั้งหมดในประเทศอิตาลีตั้งอยู่ที่แคว้นตอสคานา โดยรวมในประเทศอิตาลีมีพิพิธภัณฑสถานทั้งหมดประมาณ 4,120 แห่ง ในแคว้นตอสคานามี 553 แห่ง บางแห่งเป็นพิพิธภัณฑสถานที่โด่งดังระดับโลก เช่น อุฟฟิตซี ในพิพิธภัณฑ์ 553 แห่งนี้ จำนวน 246 แห่งเก็บสะสมผลงานชิ้นเอกทางศิลปะ 88 แห่งเก็บสะสมโบราณวัตถุ 48 แห่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของวิทยาศาสตร์ และ 40 แห่งอุทิศให้แก่ประเพณีท้องถิ่น ช่างฝืมือ และชาวนา และที่เหลือเพื่อหัวข้อพิเศษ อาทิ เช่น อุตสาหกรรมทางโบราณคดี ฟุตบอล ประวัติศาสตร์ของดินแดน เป็นต้น พิพิธภัณฑสถานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองฟลอเรนซ์ แต่หลาย ๆ แห่งก็ยังตั้งอยู่ในเมืองเล็ก ๆ ด้วย

พิพิธภัณฑ์สถานฟฟิตซีมีผลงานชิ้นเอกจากศิลปะเอกชาวอิตาลีมากมาย อาทิ จอตโต ดี บอนโดเน, ซีโมเน มาร์ตีนี, ปีเยโร เดลลา ฟรันเชสคา, ฟราอันเจลีโค, ฟีลิปโป ลิปปี, ซันโดร บอตตีเชลลี, มีเคลันเจโล, เลโอนาร์โด ดา วินชี เป็นต้น ซึ่งโดยลำพังแล้วภาพเหล่านี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ 1,500,000 คนต่อปี

เพื่อที่จะปกป้อง อนุรักษ์ และรักษาภาพต่าง ๆ เจ้าหน้าที่จะต้องคอยดูแลมิให้ผู้ใดมาทำลายภาพเสมอ ยิ่งไปกว่านั้นประเทศอิตาลีมีนโยบายจำกัดนักท่องเที่ยวในพิพิธภัณฑสถานต่าง ๆ เนื่องจากการรักษาอุณหภูมิเป็นการรักษาภาพด้วย รายได้ของพิพิธภัณฑสถานในแต่ละปีได้ประมาณ ค่าเข้าพิพิธภัณฑสถานจะอยู่ประมาณที่ 2.58 ยูโร และรายได้ร้อยละ 26.9 จากการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานของอิตาลีได้มาจากแคว้นตอสคานา ซึ่งโดยรวมทั้งหมดประเทศอิตาลีมีรายได้ 22 ล้านยูโรจากการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานต่อปี ผู้คนจำนวนมากกว่า 6 ล้านคนเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานของรัฐในแคว้นตอสคานาในแต่ละปี

เขตต่าง ๆ ในเมือง 6 แห่งในแคว้นตอสคานาได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก :

โจซูแอะ คาร์ดุชชี ได้กล่าวถึงแคว้นตอสคานา ความว่า

Dolce paese, onde portai conforme l'abito fiero e lo sdegnoso canto e il petto ov'odio e amor mai non s'addorme, pur ti rivedo, e il cuor mi balza in tanto. Ben riconosco in te le usate forme con gli occhi incerti tra il sorriso e il pianto.— โจซูแอะ คาร์ดุชชี

ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ความว่า

แคว้นอันงดงาม ที่ที่ฉันใส่ชุดนั้นที่ฉันภูมิใจและที่ที่ฉันเอาบทเพลงอันสูงส่งนั้นติดไปด้วย และที่ที่ฉันเอาหัวใจที่ที่ความเกลียดชังและความรักไม่เคยนอนหลับ ตอนนี้ฉันเห็นเธออีกครั้ง หัวใจของฉันเริ่มที่จะกระโดดโลดเต้น ฉันจดจำเธอได้อย่างดีในรูปแบบที่ฉันคุ้นเคย กับดวงตาที่ไม่แน่นอนระหว่างยิ้มกับร้องไห้

 1. . สืบค้นเมื่อ10 March 2010.
 2. . Epp.eurostat.ec.europa.eu. 2012-04-02. สืบค้นเมื่อ2012-11-07.
 3. .
 4. (ไทย)
 5. (อังกฤษ)
 6. รี วอนบก. ชุด การ์ตูนสนุกตะลุยประวัติศาสตร์นานาประเทศ : อิตาลี. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2551. 260 หน้า. ธนวดี บุญล้วน, ผู้แปล
 7. (อังกฤษ)
 8. (อิตาลี)
 9. สุจินดา ขันตยาลงกต. ดวงดาวแห่งทะเลทราย อิตาลี. 2540. สนพ.บ้านหนังสือ, กรุงเทพฯ.
 10. (อิตาลี)
 11. (อังกฤษ)
 12. (อังกฤษ)
 13. (อังกฤษ)
 14. (อังกฤษ)
 15. (อังกฤษ)
 16. (อังกฤษ)
 17. Traversando la maremma toscana
 18. (อังกฤษ)
 19. (ไทย)
 • โจนส์, เอมม่า. . ฮันเตอร์, 2548. ISBN 1-58843-399-4(อังกฤษ)
 • (อิตาลี)

สมุดภาพ

 • (อังกฤษ)
 • (อังกฤษ)
 • (อังกฤษ)

แคว้นตอสคานา ข้อมูลการท่องเที่ยวจาก วิกิท่องเที่ยว

คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
แคว้นตอสคานา
บทความเกี่ยวกับประเทศอิตาลีนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

แคว้นตอสคานา
แคว, นตอสคานา, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เปล, ยนทางจาก, สกาน, บทความน, งต, องการเพ, มแหล, งอ, างอ, งเพ, อพ, จน, ความถ, กต, อง, ณสามารถพ, ฒนาบทความน, ได, โดยเพ, มแหล, งอ, างอ, งตามสมควร, เน, อหาท, ขาดแหล, งอ, างอ, งอาจถ, กลบออก, ตอสคานา, ตาล, toscana, หร, สกาน, งก. aekhwntxskhana phasaxun efadu aekikh epliynthangcak thskani bthkhwamniyngtxngkarephimaehlngxangxingephuxphisucnkhwamthuktxng khunsamarthphthnabthkhwamniidodyephimaehlngxangxingtamsmkhwr enuxhathikhadaehlngxangxingxacthuklbxxk txskhana xitali Toscana hrux thskani xngkvs Tuscany epnaekhwnhnungkhxngpraethsxitali miemuxngflxerns fiernes epnemuxnghlk mienuxthithnghmd 22 990 tarangkiolemtr aelamiphukhnxasyxyu 3 6 lankhn aekhwntxskhanamikhwamsakhyinthangprawtisastr silpkrrm enuxngcakepnthikaenidkhxngsmyfunfusilpwithya sthaptykrrm sasna wthnthrrm aelaxutsahkrrm enuxngcakmiorngnganphlitesuxpha esuxnunghm ekhruxnghnngcanwnmak 4 khxngpraethsxitali aekhwnaehngniexngthiepnthitngkhxnghxexnemuxngpisaxnodngdng nxkcakni aekhwntxskhanayngkhunchuxwamithiwthsnngdngammak aelamiiwnrschatidieyiym 5 phasaxitalithiphudkninaekhwntxskhanaepnthiyxmrbwaepnkarphudaebbchawxitaliodyaethcringaelayxmrbihepnsaeniyngrachkaraekhwntxskhana Regione Toscana xitali aekhwnthngtraxarmaephnthipraethsxitaliaesdngthitngkhxngaekhwntxskhanapraethsxitaliemuxnghlkflxernskarpkkhrxng prathanaekhwnexnriokh rxssiphunthi thnghmd22 990 18 tr km 8 876 56 tr iml prachakr 2558 thnghmd3 749 430 khn khwamhnaaenn160 khn tr km 420 khn tr iml khwamepnphlemuxng 1 xitalirxyla 90ekhtewlaUTC 1 ewlayuorpklang vdurxn ewlaxxmaesng UTC 2 ewlaxxmaesngyuorpklang cidiphi twengin 106 1 2 phnlanyuor 2551 cidiphi xanacsux 28 500 3 yuor 2551 ewbistregione toscana it sahrbchuxaekhwn chawxitalieriykchuxaekhwnniwa txskhana aetphasaxngkvseriykchuxaekhwnniwa thskani inphasaxun kmichuxeriyktangknipxik echn phasafrngesseriykwa Toscane inphasalatineriykwa Toscia epntn enuxha 1 prawtisastr 1 1 chnklumdngedim 1 2 chawxithrskhn 1 3 yukhormn 1 4 yukhklang 1 5 smyfunfusilpwithyaaelarachwngsemdichi 1 6 nwtkrrmkhxnglxaern 1 7 karrwmpraethsxitali 2 phumisastr 2 1 sthitithangphumisastr 3 sthitiprachakr 4 karthxngethiyw 4 1 phiphithphnthsthan 5 karkhunthaebiynmrdkolk 6 khaklawthung 7 phaphyntr 8 xangxing 9 aehlngkhxmulxun 9 1 smudphaphprawtisastr aekikhduephimetimthi prawtisastrxitali phaphbansmyyukhsaridthipxppuoleniy aekhwntxskhana aephnthiobrankhxngsunyklangthangprawtisastrkhxngemuxngpisa palsosewkhkhioyinemuxngflxerns okhsiomthi 1 aehngemdichi dukaehngtxskhana chnklumdngedim aekikh eraimthrabwaklumchnidepnchnklumaerkthiekhamatngthinthanxyuthiaekhwntxskhana aetmihphbhlkthanthibngbxkwamimnusyxasyxyuinyukhsaridaelayukholha nxkcaknnyngbngbxkdwyxikwamimnusyxasyxyuinhlakhlaybriewninaekhwnni twxyanghlkthanechnhmubanobranthiyngkhnghlngehluxxyuinpccubn instwrrsthi 8 thung 10 kxnkhristskrach xarythrrmwillaonwa Villanovian sungmithimacakchuxwillaonwa Villanova erimekhamamixiththiphltxmnusyinaethbbriewnnn aela ecriyetibotngxyangxkngam chawxithrskhn aekikh duephimetimthi chawxithrskhn inchwngstwrrsthi 10 kxnkhristskrach nkprawtisastridphbhlkthankarxasyxyukhxngchawxithrskhninphakhehnuxipcnthungbangswnkhxngphakhklangtxnbnkhxngpraethsxitali sungaekhwntxskhanaxyuinphakhklangtxnbn swnphakhklangepnthixyukhxngchawlatin aelaphakhitepnthixyukhxngchawkrik sunginewlatxma chawlatinsamarthkhrxbkhrxngdinaednthnghmdkhxngpraethsxitaliid 6 chux aekhwntxskhana ni macakchuxkhxngchawxithrskhn txmachawormnepliynchuxepnphasalatin tuskixa Tuscia tuskanixa Tuscania aelasudthaytxskhana Toscana thimathiipaelakartngrkrakerimaerkkhxngchawxithrskhnyngkhngepnprisnatxnkprawtisastrcnthungthukwnni enuxngcakwaimmibnthukekiywkberuxngniinphasahruxkarekhiynkhxngphwkekhaely xyangirktamnkprawtisastrtngsmmutithanexaiwwachawxithrskhnmithinthandngedimxyuthiliediyinekhtexechiyimenxr aethbturkiaelabriewnthiechuxmtxthwipexechiyekhakbthwipyuorp inchwngstwrrsthi 6 kxnkhristskrachepnyukhthxngkhxngchawxithrskhn xarythrrmecriyetibotthungkhnsungsud briewnthichawxithrskhnxasyxyumixanaekhttngaethubekhaop ipcnthungkhmpaeniy phwkekhaidsrangthnnhnthangaelaemuxngihytang iwmakmay echn xaersos filaedlefiy oreslel ewtuoleniy epntn sungepnhlkthanthungkhwamecriyngxkngamkhxngxarythrrmidxyangdi chawxithrskhnidthingsingtang iwmakmayihchawormnhlngcakthiphwkekhathukkhbilxxkcakpraethsxitali inpi 509 kxnkhristskrach imwacaepnindan xksrlatinthichawxithrskhnprbprungkhunexngcakxksrkrik aelanamaephyaephrihkbchawormn kartngchuxthiepnaebbaephnkhxngkartngchuxtawntkinthukwnni sthaptykrrmsilparupokhng karaesdnglakhrewthi ipcnkrathngchudothkathichawormnis chawxithrskhnniexngthithaihxarythrrmormnkaenidkhunmaid phwkekhaepnswnhnungthisakhykhxngprawtisastraekhwntxskhanaaelapraethsxitali 6 yukhormn aekikh swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidyukhklang aekikh swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidsmyfunfusilpwithyaaelarachwngsemdichi aekikh swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidnwtkrrmkhxnglxaern aekikh swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidkarrwmpraethsxitali aekikh swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidphumisastr aekikhaekhwntxskhanaepnaekhwninphakhklangkhxngpraethsxitali mixanaekhtcrdaekhwnexmieliy ormyyathangehnux crdaekhwnlikueriythangtawntkechiyngehnux crdaekhwnxumebriyaelaaekhwnmarekhthangtawnxxk aelacrdaekhwnltsioythangtawnxxkechiyngit swnthangtawntkcrdthaelemdietxrereniyn aekhwntxskhanamiphunthisxnginsamswnepnthirabsungaelaesshnungswnsithiepnphuekha swnthiehluxepnthirabthikxkahndhubekhakhxngaemnaxaron aekhwntxskhanaaebngxxkepnsibcnghwddwykn dngni 7 cnghwdxaersos cnghwdflxerns cnghwdkrxsesot cnghwdliwxron cnghwdlukhkha cnghwdmssaaelakharrara cnghwdpisa cnghwdpisotya cnghwdpraot cnghwdsieynasthitithangphumisastr aekikh enuxthikhxngaekhwntxskhanaaebngepnbriewnthirabsungrxyla 66 5 briewnthirabrxyla 8 4 aelabriewnphuekharxyla 25 1 phuekha mxnetpraod Monte Prado yxdekhasung 2 054 emtr mxnetocow Monte Giovo yxdekhasung 1 991 emtr mxnetrxndinaoy Monte Rondinaio yxdekhasung 1 964 emtr mxnetpisanion Monte Pisanino yxdekhasung 1 946 emtr phuekhaif mxnetxamixata Monte Amiata yxdekhasung 1 738 emtr mxnetkhsetlol Monte Castello yxdekhasung 445 emtr thaelsab thaelsabbilnchion Lago Bilancino 5 0 tarangkiolemtr thaelsabkhiyusi Chiusi 3 9 tarangkiolemtr thaelsabsankhschaon San Casciano praman 2 0 tarangkiolemtr thaelsabmxnetpulchaon Montepulciano 1 9 tarangkiolemtr thaelthray thaelthrayxkhokhna Deserto di Accona praman 150 tarangkiolemtr aemna aemnaxaron Arno 241 kiolemtr aemnaxxmobren Ombrone 161 kiolemtr aemnaaesrkhioy Serchio 111 kiolemtr chayfng 633 kiolemtr rwmchayfngtambriewnekaainaekhwntxskhanadwy sthitiprachakr aekikhinchwngkhristthswrrs 1980 aela 1990 aekhwniddungdudphuxphyphcanwnmak odyechphaacakpraethscinaelathwipaexfrikaehnux nxkcakniyngmichumchnkhxngchawxngkvsaelachawxemriknxyudwyxyangpraktehnidchd emuxngtang khxngaekhwntxskhanathimiprachakr 50 000 khnhruxmakkwa emuxng prachakr inpi 2549 flxerns 366 901praot 183 823liwxron 160 534xaersos 95 229pisa 87 737pisotya 85 947lukhkha 84 422krxsesot 81 301mssa 69 399kharrara 65 125wixaercoc 63 389sieyna 54 147skndichchi 50 003karthxngethiyw aekikh hxsilpxuffitsi karthxngethiywswnihykhxngaekhwntxskhanacaennipthiphiphithphnthsthan phaphwadphlnganchinexk cturstang inemuxngflxerns pisa aelasieynathiodngdngipthwolk nxkcakniyngmisthanthinasnicxun xik echn chayhad paim phuekhathimikhwamsungthung 2 054 emtr spathichwyrksasukhphaph hmubanthichangfimuxyngkhngthanganekiywkbhnngstw hlksutrkxlf epntn inaekhwntxskhanamiorngaermthnghmd 11 000 kwaaehng kartngaekhmpaelakarphkthifarmdungdudnkthxngethiywmakkwa 40 lankhntxpi enuxngcakkhwamswyngamaelawiwthiwthsnkhxngaekhwntxskhana xyangirktamthangaekhwnkidlngthunichcaykbkarthaihbrikartang mikhunphaphmakkhun phlitsingtang xxkmaxyangechiywchayaelamuxxachiphmakkhun aelaphthnaprbprungrabbkarkhmnakhm 8 phiphithphnthsthan aekikh rxyla 13 khxngphiphithphnthsthanthnghmdinpraethsxitalitngxyuthiaekhwntxskhana odyrwminpraethsxitalimiphiphithphnthsthanthnghmdpraman 4 120 aehng inaekhwntxskhanami 553 aehng bangaehngepnphiphithphnthsthanthiodngdngradbolk echn xuffitsi inphiphithphnth 553 aehngni canwn 246 aehngekbsasmphlnganchinexkthangsilpa 88 aehngekbsasmobranwtthu 48 aehngbxkelaeruxngrawekiywkbprawtikhxngwithyasastr aela 40 aehngxuthisihaekpraephnithxngthin changfumux aelachawna aelathiehluxephuxhwkhxphiess xathi echn xutsahkrrmthangobrankhdi futbxl prawtisastrkhxngdinaedn epntn phiphithphnthsthanswnihytngxyuinemuxngflxerns aethlay aehngkyngtngxyuinemuxngelk dwy phiphithphnthsthanffitsimiphlnganchinexkcaksilpaexkchawxitalimakmay xathi cxtot di bxnoden siomen martini pieyor edlla frnechskha fraxnecliokh filipop lippi snodr bxttiechlli miekhlnecol eloxnarod da winchi epntn sungodylaphngaelwphaphehlanidungdudnkthxngethiywcakthwolkid 1 500 000 khntxpi ephuxthicapkpxng xnurks aelarksaphaphtang ecahnathicatxngkhxyduaelmiihphuidmathalayphaphesmx yingipkwannpraethsxitaliminoybaycakdnkthxngethiywinphiphithphnthsthantang enuxngcakkarrksaxunhphumiepnkarrksaphaphdwy 9 rayidkhxngphiphithphnthsthaninaetlapiidpraman khaekhaphiphithphnthsthancaxyupramanthi 2 58 yuor aelarayidrxyla 26 9 cakkarthxngethiywphiphithphnthsthankhxngxitaliidmacakaekhwntxskhana sungodyrwmthnghmdpraethsxitalimirayid 22 lanyuorcakkarthxngethiywphiphithphnthsthantxpi phukhncanwnmakkwa 6 lankhnedinthangmaeyiymchmphiphithphnthsthankhxngrthinaekhwntxskhanainaetlapi 10 karkhunthaebiynmrdkolk aekikhekhttang inemuxng 6 aehnginaekhwntxskhanaidrbeluxkcakxngkhkaryuensokihkhunthaebiynepnmrdkolk nkhrprawtisastrflxerns Florence Firenze emux ph s 2525 kh s 1982 11 ctursduoxomaehngpisainemuxngpisa Pisa emux ph s 2530 kh s 1987 12 nkhrprawtisastrsancimiyyaon San Gimignano emux ph s 2533 kh s 1990 13 nkhrprawtisastrsieyna Siena emux ph s 2538 kh s 1995 14 nkhrprawtisastrpieynsa Pienza emux ph s 2539 kh s 1996 15 wldxrcha Val d Orcia emux ph s 2547 kh s 2004 16 khaklawthung aekikhocsuaexa kharduchchi idklawthungaekhwntxskhana khwamwa Dolce paese onde portai conforme l abito fiero e lo sdegnoso canto e il petto ov odio e amor mai non s addorme pur ti rivedo e il cuor mi balza in tanto Ben riconosco in te le usate forme con gli occhi incerti tra il sorriso e il pianto ocsuaexa kharduchchi 17 sungaeplepnphasaithyidkhwamwa aekhwnxnngdngam thithichnischudnnthichnphumiicaelathithichnexabthephlngxnsungsngnntidipdwy aelathithichnexahwicthithikhwamekliydchngaelakhwamrkimekhynxnhlb txnnichnehnethxxikkhrng hwickhxngchnerimthicakraoddoldetn chncdcaethxidxyangdiinrupaebbthichnkhunekhy kbdwngtathiimaennxnrahwangyimkbrxngihphaphyntr aekikhchmrmnacha hwiccaimsinhwng Tea With Mussolini chakxyuthiemuxngflxernsaelaemuxngsancimiyyaon aekhwntxskhana inkhristthswrrs 1930 1940 epneruxngekiywkbklumphuhyingxngkvsthiduaeledkkaphrakhnhnung inyukhkxnsngkhramolkkhrngthisxng 18 19 xangxing aekikh Statistiche demografiche ISTAT subkhnemux 10 March 2010 Eurostat Tables Graphs and Maps Interface TGM table Epp eurostat ec europa eu 2012 04 02 subkhnemux 2012 11 07 European Commission PRESS RELEASES Press release Regional GDP per inhabitant in 2008 GDP per inhabitant ranged from 28 of the EU27 average in Severozapaden in Bulgaria to 343 in Inner London Blogth ithy Tuscany Travel xngkvs 6 0 6 1 ri wxnbk chud kartunsnuktaluyprawtisastrnanapraeths xitali krungethph nanmibukhsphbliekhchns 2551 260 hna thnwdi buylwn phuaepl The Tuscan Provinces xngkvs Regione Toscana Turismo la guida xitali sucinda khntyalngkt dwngdawaehngthaelthray xitali 2540 snph banhnngsux krungethph Regione Toscana Musei xitali UNESCO World Heritage Site Historic center of Florence xngkvs UNESCO World Heritage Site Piazza del Duomo xngkvs UNESCO World Heritage Site Historic Center of San Gimignano xngkvs UNESCO World Heritage Site Historic center of Sienna xngkvs UNESCO World Heritage Site Historic Center of Pienza xngkvs UNESCO World Heritage Site Val d Orcia xngkvs Traversando la maremma toscana HBO Asia xngkvs aekhththalisth xllayaexns ithy ocns exmma Adventure Guide Tuscany amp Umbria hnetxr 2548 ISBN 1 58843 399 4 xngkvs aehlngkhxmulxun aekikhewbistxyangepnthangkarkhxngaekhwntxskhana xitali smudphaph aekikh Borghi di Toscana xngkvs Paradoxplace Tuscany Pages xngkvs phaphthaykhxngaekhwntxskhana xngkvs aekhwntxskhana khxmulkarthxngethiywcak wikithxngethiyw khxmmxns miphaphaelasuxekiywkb aekhwntxskhana bthkhwamekiywkbpraethsxitaliniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title aekhwntxskhana amp oldid 9319428, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม