fbpx
วิกิพีเดีย

ทัศน์สุดท้ายของอังกฤษ (บราวน์)

บทความนี้อ้างอิงคริสต์ศักราช/คริสต์ทศวรรษ/คริสต์ศตวรรษ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเนื้อหา

ทัศน์สุดท้ายของอังกฤษ (อังกฤษ:The Last of England) เป็นภาพเขียนสีน้ำมันบนไม้ที่เขียนโดยฟอร์ด แมดด็อกซ บราวน์ (Ford Madox Brown) จิตรกรสมัยพรีราฟาเอลไลท์ชาวอังกฤษ ที่ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เมืองเบอร์มิงแฮมในสหราชอาณาจักร

ทัศน์สุดท้ายของอังกฤษ
ศิลปินฟอร์ด แมดด็อกซ บราวน์
ปีค.ศ. 1855
ประเภทจิตรกรรมสีน้ำมันบนไม้
สถานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, เบอร์มิงแฮม, สหราชอาณาจักร
ภาพศึกษาในหัวข้อเดียวกันอีกภาพหนึ่ง

ฟอร์ด แมดด็อกซ บราวน์เขียนภาพ “ทัศน์สุดท้ายของอังกฤษ” ในปี ค.ศ. 1855 เป็นภาพของผู้อพยพสองคนที่กำลังออกจากอังกฤษเพื่อไปตั้งรกรากในต่างประเทศ

เนื้อหา

บราวน์เริ่มเขียนภาพนี้ในปี ค.ศ. 1852 หลังจากที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเพื่อนสนิททอมัส วูลเนอร์ (Thomas Woolner) ประติมากรพรีราฟาเอลไลท์ผู้เพิ่งออกเดินทางในเดือนกรกฎาคมในปีเดียวกันเพื่อไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในออสเตรเลีย การอพยพจากอังกฤษถึงจุดสูงสุดเมื่อประชากรกว่า 350,000 คนอพยพออกจากอังกฤษในปีนั้น บราวน์ผู้ถือตนเองว่าเป็นผู้อดทนและออกจะวิปริตเล็กน้อยก็ตรึกตรองว่าจะไปเริ่มชีวิตใหม่ในอินเดียอยู่เช่นกัน

แม้ว่าฟอร์ด แมดด็อกซ บราวน์จะไม่เคยเป็นสมาชิกของกลุ่มพรีราฟาเอลไลท์ แต่ภาพ “ทัศน์สุดท้ายของอังกฤษ” ก็เช่นเดียวกับภาพเขียนอื่นๆ อีกหลายภาพของบราวน์ก็แสดงลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะพรีราฟาเอลไลท์ ภาพเขียนเป็นภาพสามีภรรยาผู้กำลังจะเดินทางออกจากอังกฤษเป็นครั้งสุดท้าย บุคคลหลักสองคนในภาพเป็นภาพเหมือนของบราวน์เองและภรรยาเอ็มมาจ้องตรงไปข้างหน้าด้วยสายตาที่ปราศจากความรู้สึก ไม่ได้หันไปสนใจกับผาขาวแห่งโดเวอร์ (white cliffs of Dover) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สิ่งแรกที่เห็นที่เป็นอังกฤษที่เริ่มจะจะลับสายตาไปทางตอนบนขวาของภาพ จากการแต่งกายทำให้ทราบได้ว่าเป็นชนชั้นกลาง ฉะนั้นจึงไม่ได้อพยพจากอังกฤษด้วยเหตุผลที่กดดันทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับชนชั้นแรงงานอื่นๆ บราวน์บรรยายว่า:

ผู้มีการศึกษามีความผูกมัดต่อประเทศด้วยเหตุผลที่ต่างไปจากผู้ขาดการศึกษา ผู้ความคำนึงหลักอยู่ที่ความอยู่รอดและความสบายกาย

เด็กผมสีอ่อนในฉากหลังข้างหลังไหล่ชายทีนั่งข้างหน้าชื่อแคทเธอรินเป็นลูกของบราวน์ ผู้ที่เกิดในปีค.ศ. 1850 ส่วนมือของทารกที่เอ็มมากุมอยู่เป็นมือของโอลิเวอร์ลูกคนที่สอง

เพื่อจะให้ภาพเขียนแสดงถึงสภาวะที่ตรากตรำบราวน์เขียนภาพนี้ในสวนนอกบ้าน ยิ่งอากาศไม่ดีเท่าไหร่บราวน์ก็ยิ่งมีความพอใจมาขึ้นเท่านั้น จนถึงกับบันทึกความรู้สึกเมื่อมือเย็นจนซีดขาว ที่บราวน์ต้องการจะให้ปรากฏในภาพ เพื่อนบ้านมีความเห็นว่าบราวน์เป็นคนที่ออกจะแปลกโดยเฉพาะเมื่อไปนั่งเขียนภาพนอกบ้านในสภาวะอากาศต่างๆ

ภาพนี้มีด้วยกันสองภาพๆ หนึ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เมืองเบอร์มิงแฮม อีกภาพหนึ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฟิทซ์วิลเลียมที่เคมบริดจ์ ภาพเขียนสีน้ำที่เขียนจากภาพนี้ระหว่างปี ค.ศ. 1864–ค.ศ. 1866 อยู่ที่เททบริเตน นอกจากนั้นก็ยังมีภาพอื่นที่เป็นภาพศึกษาของภาพนี้ ภาพทุกภาพเป็นจิตรกรรมทรงกลมแบบที่นิยมเขียนกันในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา

  • Stephen Farthing (Ed.) (2006). 1001 Paintings You Must See Before You Die. London: Quintet Publishing Ltd. ISBN 1-84403-563-8.CS1 maint: extra text: authors list (link)
  • . BBC. สืบค้นเมื่อ28 December 2006.

ทัศน์สุดท้ายของอังกฤษ (บราวน์)
ศน, ดท, ายของอ, งกฤษ, บราวน, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, างอ, งคร, สต, กราช, คร, สต, ทศวรรษ, คร, สต, ศตวรรษ, งเป, นสาระสำค, ญของเน, อหา, ศน, ดท, ายของอ, งกฤษ, งกฤษ, last, england, เป, นภาพเข, ยนส, ำม, นบนไม, เข, ยนโดยฟอร, แมดด, อกซ, บราวน, ford, madox, bro. thsnsudthaykhxngxngkvs brawn phasaxun efadu aekikh bthkhwamnixangxingkhristskrach khristthswrrs khriststwrrs sungepnsarasakhykhxngenuxha thsnsudthaykhxngxngkvs xngkvs The Last of England epnphaphekhiynsinamnbnimthiekhiynodyfxrd aemddxks brawn Ford Madox Brown citrkrsmyphrirafaexlilthchawxngkvs thipccubntngaesdngxyuthiphiphithphnthsilpathiemuxngebxrmingaehminshrachxanackrthsnsudthaykhxngxngkvssilpinfxrd aemddxks brawnpikh s 1855praephthcitrkrrmsinamnbnimsthanthiphiphithphnthsilpa ebxrmingaehm shrachxanackrphaphsuksainhwkhxediywknxikphaphhnung fxrd aemddxks brawnekhiynphaph thsnsudthaykhxngxngkvs inpi kh s 1855 epnphaphkhxngphuxphyphsxngkhnthikalngxxkcakxngkvsephuxiptngrkrakintangpraeths enuxha 1 ebuxnghlng 2 phaphekhiyn 3 xangxing 4 duephimebuxnghlng aekikhbrawnerimekhiynphaphniinpi kh s 1852 hlngcakthiidrbaerngbndaliccakephuxnsniththxms wulenxr Thomas Woolner pratimakrphrirafaexlilthphuephingxxkedinthangineduxnkrkdakhminpiediywknephuxiptngthinthanihminxxsetreliy karxphyphcakxngkvsthungcudsungsudemuxprachakrkwa 350 000 khnxphyphxxkcakxngkvsinpinn brawnphuthuxtnexngwaepnphuxdthnaelaxxkcawipritelknxyktruktrxngwacaiperimchiwitihminxinediyxyuechnknphaphekhiyn aekikhaemwafxrd aemddxks brawncaimekhyepnsmachikkhxngklumphrirafaexlilth aetphaph thsnsudthaykhxngxngkvs kechnediywkbphaphekhiynxun xikhlayphaphkhxngbrawnkaesdnglksnathiepnexklksnkhxngsilpaphrirafaexlilth phaphekhiynepnphaphsamiphrryaphukalngcaedinthangxxkcakxngkvsepnkhrngsudthay bukhkhlhlksxngkhninphaphepnphaphehmuxnkhxngbrawnexngaelaphrryaexmmacxngtrngipkhanghnadwysaytathiprascakkhwamrusuk imidhnipsnickbphakhawaehngodewxr white cliffs of Dover sungepnsylksnsingaerkthiehnthiepnxngkvsthierimcacalbsaytaipthangtxnbnkhwakhxngphaph cakkaraetngkaythaihthrabidwaepnchnchnklang channcungimidxphyphcakxngkvsdwyehtuphlthikddnthangesrsthkicechnediywkbchnchnaerngnganxun brawnbrryaywa phumikarsuksamikhwamphukmdtxpraethsdwyehtuphlthitangipcakphukhadkarsuksa phukhwamkhanunghlkxyuthikhwamxyurxdaelakhwamsbaykay edkphmsixxninchakhlngkhanghlngihlchaythinngkhanghnachuxaekhthethxrinepnlukkhxngbrawn phuthiekidinpikh s 1850 swnmuxkhxngtharkthiexmmakumxyuepnmuxkhxngoxliewxrlukkhnthisxng ephuxcaihphaphekhiynaesdngthungsphawathitraktrabrawnekhiynphaphniinswnnxkban yingxakasimdiethaihrbrawnkyingmikhwamphxicmakhunethann cnthungkbbnthukkhwamrusukemuxmuxeyncnsidkhaw thibrawntxngkarcaihpraktinphaph ephuxnbanmikhwamehnwabrawnepnkhnthixxkcaaeplkodyechphaaemuxipnngekhiynphaphnxkbaninsphawaxakastang phaphnimidwyknsxngphaph hnungxyuthiphiphithphnthsilpathiemuxngebxrmingaehm xikphaphhnungxyuthiphiphithphnthfithswileliymthiekhmbridc phaphekhiynsinathiekhiyncakphaphnirahwangpi kh s 1864 kh s 1866 xyuthieththbrietn nxkcaknnkyngmiphaphxunthiepnphaphsuksakhxngphaphni phaphthukphaphepncitrkrrmthrngklmaebbthiniymekhiynkninyukhfunfusilpawithyaxangxing aekikhStephen Farthing Ed 2006 1001 Paintings You Must See Before You Die London Quintet Publishing Ltd ISBN 1 84403 563 8 CS1 maint extra text authors list link Greatest Painting Vote BBC subkhnemux 28 December 2006 duephim aekikhfxrd aemddxks brawnekhathungcak https th wikipedia org w index php title thsnsudthaykhxngxngkvs brawn amp oldid 5624775, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม