fbpx
วิกิพีเดีย

ทัศนาวลัย ศรสงคราม

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม (สกุลเดิม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์; เกิด 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับพันเอกอร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เป็นพระภาคิไนยเพียงคนเดียวในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นพระภคินีฝ่ายสมเด็จพระบรมชนกนาถในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ท่านผู้หญิง
ทัศนาวลัย ศรสงคราม
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ท.จ.ว.
ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ถ่ายระหว่างปี 2493 ถึง 2498
เกิดทัศนาวลัย รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 (75 ปี)
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สัญชาติไทย
การศึกษาสูงสุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อ.บ.)
คู่สมรสสินธู ศรสงคราม (2516–ปัจจุบัน)
บุตรจิทัศ ศรสงคราม
บิดามารดาอร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
พระราชวงศ์ไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื้อหา

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นพระธิดาเพียงคนเดียวในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับพันเอกอร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เป็นพระราชนัดดาคนแรกในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นพระราชปนัดดาคนแรกในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ขณะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาทรงพระครรภ์นั้น พระองค์ทรงขาดแคลนทุนทรัพย์และไม่ได้ประกอบอาชีพ ทำให้ท่านผู้หญิงทัศนาวลัยมีโภชนาการไม่ค่อยดี แม้ว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมอบเงินจำนวน 600 ฟรังก์สวิสต่อเดือนก็ตาม เมื่อท่านผู้หญิงทัศนาวลัยเกิดมา ทั้งสามจึงอยู่กันอย่างมัธยัสถ์ในสวิตเซอร์แลนด์ ในวัยเยาว์ท่านผู้หญิงทัศนาวลัยเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่าย และไม่ซุกซน

เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรเสด็จนิวัตกลับประเทศไทย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา มิได้ตามเสด็จด้วย เนื่องจากต้องดูแลพระธิดา ครั้นท่านผู้หญิงทัศนาวลัยขณะมีอายุได้ 6 ขวบ ก็ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กลับประเทศไทยโดยทางเรือ

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จากนั้นได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงขุดเรือใบฝีพระหัตถ์จำนวนมาก ซึ่งทรงสร้างได้แนบเนียนตามรูปร่างอย่างแบบเรือใบแข่งเพรียวลมด้วยการย่อส่วนอย่างถูกต้องตามหลัก เรือใบที่สำเร็จขึ้นโดยฝีพระหัตถ์เหล่านี้ มีอยู่ลำหนึ่งซึ่งโปรดกว่าลำอื่น พระราชทานชื่อว่า "ทัศนาวลัย" อันเป็นชื่อของพระภาคิไนย และพระราชทานเป็นพระปรมาภิไธย "ภ.อ." ติดที่เรือใบด้วย ส่วนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สร้างโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลสามตำบล ต่อมาได้พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า "โรงเรียนทัศนาวลัย"

บรรพบุรุษทางฝ่ายบิดาของท่านผู้หญิงทัศนาวลัยเป็นชาวจีนแซ่อึ้งที่อพยพมาจากแต้จิ๋ว ชื่อ หวงกุ้ย ซึ่งอพยพเข้ามาทางจังหวัดราชบุรี ในสมัยกรุงธนบุรี หวงกุ้ยได้รับราชการดูแลการค้าทางเรือ ล่วงมาจนถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 บุตรชายคนที่สองของหวงกุ้ยคือ หวงจวิน หรือกุน รับราชการเป็นที่สมุหนายกในตำแหน่ง เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน) ต้นสกุลรัตนกุล ซึ่งเป็นบิดาของเจ้าจอมมารดาอิ่มในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ต่อมาภายหลังได้มีการเปลี่ยนนามสกุลเป็น รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

ทัศนาวลัยเดินทางไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ และพบกับสินธู ศรสงคราม ซึ่งรับราชการอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงแบร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้รับพระราชทานสมรสกับสินธู ศรสงคราม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 โดยมีบุตรชายคนเดียว คือ ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม สมรสกับเจสสิกา มิกเคลิช อดีตนักแสดงซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-สวิตเซอร์แลนด์

การทำงาน

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดบองมาร์เช่ และมีธุรกิจร้านอาหารในอาคารรัจนากร ถนนสาทรใต้ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล ในพระอุปถัมภ์ฯ หลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัยขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกองทุนการกุศลสมเด็จย่าและทุนการกุศล กว. สืบทอดพระปณิธานต่อไป

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัยถือหุ้นของ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 10 ถือหุ้นของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน ใหญ่อันดับที่ 14

ผู้แทนพระองค์

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เคยตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชซึ่งทอดพระเนตร และพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือยาวประเพณีรอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการพระราชดำริ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หลังจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงครามจึงได้สานต่อพระกรณียกิจให้ลุล่วง เช่น การดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาพิเศษของกองทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การตัดหวายลูกนิมิตรเอกวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นที่ตั้งของเจดีย์ศรีพุทธคยา ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานในการจัดสร้าง การเป็นผู้แทนรับมอบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และการเป็นประธานรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นพระประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2553 เป็นต้น

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมมอบเงิน 6 ล้านบาท จากทุนการกุศล กว. สมทบการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์สำหรับอาคารดังกล่าว ซึ่งชื่ออาคารถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

หลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ได้ตามเสด็จพระบรมศพจากโรงพยาบาลศิริราชสู่พระบรมมหาราชวังพร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์ และยังเป็นตัวแทนของราชสกุลมหิดลในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพด้วย

พงศาวลีของทัศนาวลัย ศรสงคราม
16. หลวงวิเศษสุวรรณกิจ (ชื่น รัตนกุล)
8. นายร้อยเอกจิตร รัตนกุล
17. เผื่อน วิเศษสุวรรณกิจ
4. จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
9. ชื่น รัตนกุล
2. อร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
20. ดี โกมลวรรธนะ
10. พระยาพฤฒาบดีศรีสัตยานุการ (อ่อน โกมลวรรธนะ)
21. จั่น โกมลวรรธนะ
5. คุณหญิงเอิบ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
11. พึ่ง โกมลวรรธนะ
1. ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม
24. (=26) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
12. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
25. สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
6. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
26. (=24) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
13. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
27. สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา
3. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
28. ชุ่ม ชูกระมล
14. ชู ชูกระมล
7. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
15. คำ ชูกระมล
31. ผา
คอมมอนส์ มีภาพและสื่อเกี่ยวกับ:
ทัศนาวลัย ศรสงคราม
 1. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (2553). (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. p. 7.Check date values in: |year= (help)
 2. . สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 3. . The Nation (Thailand). 5 January 2008. สืบค้นเมื่อ21 February 2011.
 4. . ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม. สืบค้นเมื่อ 27 ธันวาคม 2556.Check date values in: |accessdate= (help)
 5. ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์, 2554. หน้า 242
 6. (Press release). ไทยรัฐ. 8 มิถุนายน 2553. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2555.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 7. . มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์. สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 8. . กัลยาณิวัฒนา. สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2563.Check date values in: |accessdate= (help)
 9. . ประชาไท. 25 มีนาคม 2558. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2559.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 10. . ไทยทริบูน. 14 ตุลาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2559.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 11. . สยามดารา. 14 ตุลาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2559.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 12. . เวิร์กพอยต์. 14 ตุลาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2559.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 13. . สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. 7 ธันวาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2559.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 14. . ช่อง 8. 8 ธันวาคม 2559. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2559.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 15. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 127 (14ข): 10. 8 ธันวาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2553.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 16. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 125 (16 ข): 2. 14 ธันวาคม 2551. สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2552.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 17. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 126 (19 ข): 1. 18 ธันวาคม 2552. สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2552.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 18. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (82ง ฉบับพิเศษ): 3. 15 พฤษภาคม 2529. สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2552.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 19. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 105 (96): 4593. 16 มิถุนายน 2531. สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2552.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 20. (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (22 ข): 2. 14 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2562.Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 21. เอนก นาวิกมูล. นักเดินทางชาวสยาม. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562, หน้า 121
 22. ราชกิจจานุเบกษา, , เล่ม ๕๘, ตอน ๐ ง, ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๔, หน้า ๒๙๔๒

ทัศนาวลัย ศรสงคราม
ศนาวล, ศรสงคราม, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, านผ, หญ, สก, ลเด, ตนก, เสร, เร, งฤทธ, เก, พฤศจ, กายน, 2488, เป, นพระธ, ดาในสมเด, จพระเจ, าพ, นางเธอ, เจ, าฟ, าก, ลยาณ, ฒนา, กรมหลวงนราธ, วาสราชนคร, นทร, บพ, นเอกอร, าม, ตนก, เสร, เร, งฤทธ, เป, นพระภาค, ไนยเพ, ยงคนเด, ยวใ. thsnawly srsngkhram phasaxun efadu aekikh thanphuhyingthsnawly srsngkhram skuledim rtnkul esrieringvththi ekid 11 phvscikayn ph s 2488 epnphrathidainsmedcphraecaphinangethx ecafaklyaniwthna krmhlwngnrathiwasrachnkhrinthr kbphnexkxram rtnkul esrieringvththi epnphraphakhiinyephiyngkhnediywinphrabathsmedcphrapremnthrmhaxannthmhidl phraxthmramathibdinthr aelaphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr aelaepnphraphkhinifaysmedcphrabrmchnknathinphrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhwthanphuhying thsnawly srsngkhram m p ch m w m p ph th c w thanphuhyingthsnawly srsngkhram thayrahwangpi 2493 thung 2498ekidthsnawly rtnkul esrieringvththi 1 11 phvscikayn ph s 2488 75 pi praethsswitesxraelndsychatiithykarsuksasungsudculalngkrnmhawithyaly x b 2 khusmrssinthu srsngkhram 2516 pccubn butrciths srsngkhrambidamardaxram rtnkul esrieringvththi smedcphraecaphinangethx ecafaklyaniwthna krmhlwngnrathiwasrachnkhrinthrphrarachwngsithyphrabathsmedcphraecaxyuhw smedcphranangeca phrabrmrachini smedcecafa krmhlwngrachsarinisiriphchr mhawchrrachthida smedcphraecalukethx ecafasiriwnnwri smedcphraecalukyaethx ecafathipngkrrsmiochti smedcphrabrmrachchnniphnpihlwng smedcphraknisthathiracheca krmsmedcphraethphrtnrachsuda syambrmrachkumari smedcecafa krmphrasriswangkhwthn wrkhttiyrachnari phraecawrwngsethx phraxngkhecasiriphacuthaphrn phraecawrwngsethx phraxngkhecaxthityathrkitikhun thulkrahmxmhyingxublrtnrachkyya siriwthnaphrrnwdi thanphuhyingphlxyiphlin ecnesn thanphuhyingsirikitiya ecnesnphraecawrwngsethx krmhmunsuththnarinaththanphuhyingthsnawly srsngkhramdkhk enuxha 1 prawti 2 chiwitswntw 3 kickrrm 3 1 karthangan 3 2 phuaethnphraxngkh 4 ekhruxngrachxisriyaphrn 5 sthanthithitngtamnam 6 ladbsaaehrk 7 xangxingprawti aekikhthanphuhyingthsnawly srsngkhram ekidemuxwnesarthi 11 phvscikayn ph s 2488 thipraethsswitesxraelnd epnphrathidaephiyngkhnediywinsmedcphraecaphinangethx ecafaklyaniwthna krmhlwngnrathiwasrachnkhrinthr kbphnexkxram rtnkul esrieringvththi epnphrarachnddakhnaerkinsmedcphramhitlathiebsr xdulyedchwikrm phrabrmrachchnk kbsmedcphrasrinkhrinthrabrmrachchnni aelaepnphrarachpnddakhnaerkinsmedcphrasriswrinthirabrmrachethwi phraphnwssaxyyikaeca khnasmedcphraecaphinangethx ecafaklyaniwthnathrngphrakhrrphnn phraxngkhthrngkhadaekhlnthunthrphyaelaimidprakxbxachiph thaihthanphuhyingthsnawlymiophchnakarimkhxydi aemwasmedcphrasrinkhrinthrabrmrachchnnithrngmxbengincanwn 600 frngkswistxeduxnktam emuxthanphuhyingthsnawlyekidma thngsamcungxyuknxyangmthysthinswitesxraelnd 3 inwyeyawthanphuhyingthsnawlyepnedkthiwanxnsxnngay aelaimsuksn 3 emuxkhrawthiphrabathsmedcphrapremnthrmhaxannthmhidl phraxthmramathibdinthresdcniwtklbpraethsithy smedcphraecaphinangethx ecafaklyaniwthna miidtamesdcdwy enuxngcaktxngduaelphrathida 3 khrnthanphuhyingthsnawlykhnamixayuid 6 khwb kidtamesdcphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr aelasmedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath phrabrmrachchnniphnpihlwng klbpraethsithyodythangerux thanphuhyingthsnawlysaerckarsuksacakorngeriynmaaetredxiwithyaly 3 caknnidsuksatxthiorngeriynetriymxudmsuksa aelasuksathikhnaxksrsastr culalngkrnmhawithyaly 2 khrnghnungphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitrthrngkhuderuxibfiphrahtthcanwnmak sungthrngsrangidaenbeniyntamruprangxyangaebberuxibaekhngephriywlmdwykaryxswnxyangthuktxngtamhlk eruxibthisaerckhunodyfiphrahtthehlani mixyulahnungsungoprdkwalaxun phrarachthanchuxwa thsnawly xnepnchuxkhxngphraphakhiiny aelaphrarachthanepnphraprmaphiithy ph x tidthieruxibdwy swnsmedcphrasrinkhrinthrabrmrachchnni idphrarachthanphrarachthrphysrangorngeriynaehnghnungincnghwdnkhrsrithrrmrach 4 edimchuxorngeriynprachabalsamtabl txmaidphrarachthannamorngeriynihmwa orngeriynthsnawly 5 chiwitswntw aekikhbrrphburusthangfaybidakhxngthanphuhyingthsnawlyepnchawcinaesxungthixphyphmacakaetciw chux hwngkuy sungxphyphekhamathangcnghwdrachburi insmykrungthnburi hwngkuyidrbrachkarduaelkarkhathangerux lwngmacnthunginrchsmykhxngphrabathsmedcphraphuththelishlanphaly rchkalthi 2 butrchaykhnthisxngkhxnghwngkuykhux hwngcwin hruxkun rbrachkarepnthismuhnaykintaaehnng ecaphrayartnathiebsr kun tnskulrtnkul 6 sungepnbidakhxngecacxmmardaximinphrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharach rchkalthi 1 7 txmaphayhlngidmikarepliynnamskulepn rtnkul esrieringvththi 6 thsnawlyedinthangipsuksatxthiswitesxraelnd aelaphbkbsinthu srsngkhram sungrbrachkarxyuthisthanexkxkhrrachthutithypracakrungaebrn praethsswitesxraelnd aelaidrbphrarachthansmrskbsinthu srsngkhram emuxwnthi 12 phvscikayn ph s 2516 odymibutrchaykhnediyw khux rxyexk ciths srsngkhram 8 smrskbecssika mikekhlich xditnkaesdngsungepnlukkhrungithy switesxraelnd 9 kickrrm aekikhkarthangan aekikh thanphuhyingthsnawly srsngkhram darngtaaehnngprathankrrmkartladbxngmarech 10 aelamithurkicranxaharinxakharrcnakr thnnsathrit 2 nxkcakniyngepnthipruksakhxngmulnithiephuxsthabnrachanukul inphraxupthmph 11 hlngkarsinphrachnmkhxngsmedcphraecaphinangethx ecafaklyaniwthna krmhlwngnrathiwasrachnkhrinthr thanphuhyingthsnawlykhundarngtaaehnngepnkrrmkarkxngthunkarkuslsmedcyaaelathunkarkusl kw subthxdphrapnithantxip 12 thanphuhyingthsnawlythuxhunkhxng bristh smmakr cakd mhachn rxyla 10 13 thuxhunkhxngbristh imenxr xinetxrenchnaenl cakd mhachn ihyxndbthi 14 14 phuaethnphraxngkh aekikh thanphuhyingthsnawly srsngkhram ekhytamesdc phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharachsungthxdphraentr aelaphrarachthanrangwlkaraekhngkhneruxyawpraephnirxbchingchnaelischingthwyphrarachthanphrabathsmedcphraecaxyuhw aelasmedcphranangeca phrabrmrachininath emuxwnthi 28 thnwakhm ph s 2551 thixangekbnaekhaeta okhrngkarphrarachdari xaephxhwhin cnghwdpracwbkhirikhnth 15 16 hlngcakkarsinphrachnmkhxngsmedcphraecaphinangethx ecafaklyaniwthna krmhlwngnrathiwasrachnkhrinthr thanphuhyingthsnawly srsngkhramcungidsantxphrakrniykicihlulwng echn kardarngtaaehnngepnprathanthipruksaphiesskhxngkxngthunsngesrimdntrikhlassikinphraxupthmphsmedcphraecaphinangethx ecafaklyaniwthna krmhlwngnrathiwasrachnkhrinthr 17 kartdhwayluknimitrexkwdpasiriwthnwisuththi thixaephxthataok cnghwdnkhrswrrkh emuxwnthi 3 emsayn ph s 2552 sungepnthitngkhxngecdiysriphuththkhya thismedcphraecaphinangethx ecafaklyaniwthna krmhlwngnrathiwasrachnkhrinthr thrngepnprathaninkarcdsrang 18 karepnphuaethnrbmxbpriyyawithyasastrdusdibnthitkittimskdicakmhawithyalykhxnaeknthithuleklathulkrahmxmthwaysmedcecafa krmhlwngnrathiwasrachnkhrinthr 19 aelakarepnprathanrangwlkhruecafakrmhlwngnrathiwasrachnkhrinthr sungepnphraprasngkhkhxngsmedcphrasrinkhrinthrabrmrachchnni aelasmedcphraecaphinangethx ecafaklyaniwthna krmhlwngnrathiwasrachnkhrinthr emuxwnthi 21 tulakhm ph s 2552 20 aelainpi ph s 2553 21 epntn emuxwnthi 24 phvsphakhm ph s 2553 thanphuhyingthsnawly srsngkhram idepnprathaninphithiwangsilavksxakharrachnkhrinthr khnaewchsastrekhtrxn mhawithyalymhidl phrxmmxbengin 6 lanbath cakthunkarkusl kw smthbkarcdsuxkhruphnthaelaxupkrnkaraephthysahrbxakhardngklaw sungchuxxakharthuktngkhunephuxepnkarralukthungsmedcecafa krmhlwngnrathiwasrachnkhrinthr 22 hlngkaresdcswrrkhtkhxngphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr thanphuhyingthsnawly srsngkhram idtamesdcphrabrmsphcakorngphyabalsirirachsuphrabrmmharachwngphrxmkbphrabrmwngsanuwngs 23 24 25 aelayngepntwaethnkhxngrachskulmhidlinkarepnecaphaphrwminkarswdphraxphithrrmphrabrmsphdwy 26 27 ekhruxngrachxisriyaphrn aekikhph s 2553 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnsungsud mhaprmaphrnchangephuxk m p ch 28 ph s 2551 ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnsungsud mhawchirmngkud m w m 29 ph s 2552 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthisrresriyyingdierkkhunaphrn chnthi 1 pthmdierkkhunaphrn p ph 30 ph s 2529 ekhruxngrachxisriyaphrnculcxmekla chnthi 2 thutiyculcxmeklawiess th c w fayin 31 ph s 2531 ehriyyrtnaphrn rchkalthi 9 chnthi 1 ph p r 1 32 ph s 2562 ehriyyrtnaphrn rchkalthi 10 chnthi 1 w p r 1 33 sthanthithitngtamnam aekikhorngeriynthsnawly hmuthi 4 tablnahmxbuy xaephxculaphrn cnghwdnkhrsrithrrmrachladbsaaehrk aekikhphngsawlikhxngthsnawly srsngkhram 16 hlwngwiesssuwrrnkic chun rtnkul 34 8 nayrxyexkcitr rtnkul 17 ephuxn wiesssuwrrnkic 34 4 cruy rtnkul esrieringvththi 9 chun rtnkul 2 xram rtnkul esrieringvththi 20 di okmlwrrthna 10 phrayaphvthabdisristyanukar xxn okmlwrrthna 21 cn okmlwrrthna 5 khunhyingexib rtnkul esrieringvththi 35 11 phung okmlwrrthna 1 thanphuhyingthsnawly srsngkhram 24 26 phrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw 12 phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw 25 smedcphraethphsirinthrabrmrachini 6 smedcphramhitlathiebsr xdulyedchwikrm phrabrmrachchnk 26 24 phrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw 13 smedcphrasriswrinthirabrmrachethwi phraphnwssaxyyikaeca 27 smedcphrapiymawdi sriphchrinthrmata 3 smedcphraecaphinangethx ecafaklyaniwthna krmhlwngnrathiwasrachnkhrinthr 28 chum chukraml 14 chu chukraml 7 smedcphrasrinkhrinthrabrmrachchnni 15 kha chukraml 31 pha xangxing aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb thsnawly srsngkhram sankhxcdhmayehtuaehngchati 2553 cdhmayehtunganphrasph smedcphraecaphinangethx ecafaklyaniwthna krmhlwngnrathiwasrachnkhrinthr PDF krungethph sankhxcdhmayehtuaehngchati p 7 Check date values in year help 2 0 2 1 2 2 thanphuhyingthsnawly srsngkhram smakhmnisitekaculalngkrnmhawithyaly inphrabrmrachupthmph subkhnemux 27 krkdakhm 2563 Check date values in accessdate help 3 0 3 1 3 2 3 3 A royal and not so royal past The Nation Thailand 5 January 2008 subkhnemux 21 February 2011 thanphuhyingthsnawly srsngkhram phrathidaxngkhediyw insmedcphraecaphinangethx orngeriynthsnawly sunykhxmulklangthangwthnthrrm subkhnemux 27 thnwakhm 2556 Check date values in accessdate help 6 0 6 1 khncininaephndinsyam s phlaynxy phrabrmrachiniaelaecacxmmardaaehngrachsanksyam phimphkhrngthi 5 krungethph thanbukhs 2554 hna 242 Movie stars bring HRH Princess Galyani Vadhana remembrance pin to sell to cabinet phranddasmedckrmhlwngwiwaheriybngayphxephiyng Press release ithyrth 8 mithunayn 2553 subkhnemux 20 mithunayn 2555 Check date values in accessdate date help newswit bxngmarech marektpharkh chlxngkhrbrxb 10 pi mulnithiephuxsthabnrachanukul inphraxupthmphsmedcphraecaphinangethx ecafaklyaniwthna krmhlwngnrathiwasrachnkhrinthr mulnithiephuxsthabnrachanukul inphraxupthmphsmedcphraecaphinangethx ecafaklyaniwthna krmhlwngnrathiwasrachnkhrinthr subkhnemux 1 singhakhm 2563 Check date values in accessdate help karsubsanphrapnithan klyaniwthna subkhnemux 1 singhakhm 2563 Check date values in accessdate help kawihm smmakr prbthphrbphnthmitr ehyiybkhnernglngthunxsngha prachaith 25 minakhm 2558 subkhnemux 10 thnwakhm 2559 Check date values in accessdate date help phuthuxhunihy MINT Kapook com aehchunchmphrabarmi inhlwng piti aeymphrasrwl mtichnxxniln inhlwng esdcthxdphraentrkaraekhngeruxyawphrarachthan Commitee of Fund for Classical Music Promotion krungethphthurkicxxniln thanphuhyingthsnawly tdhwayluknimitexk KKU NEWS mkh thuleklathulkrahmxmthwaypriyyawithyasastrdusdibnthitkittimskdi thanphuhyingthsnawly srsngkhram epnprathaninphithibaephykuslxuthisthwaysmedcphrasrinkhrinthrabrmrachchnni krathrwngsuksathikar rangwlkhruecafakrmhlwngnrathiwasrachnkhrinthr khawsd srangxakhar rachnkhrinthr ralukphraphinang echiyphrabrmsphcaksirirachprathbphrathinngdusitmhaprasath smedcphranangecasirikititamkhbwnesdc ithythribun 14 tulakhm 2559 subkhnemux 10 thnwakhm 2559 Check date values in accessdate date help phrabrm xyechiy phrabrmsphphrabathsmedcphraecaxyuhwinphrabrmoks syamdara 14 tulakhm 2559 subkhnemux 10 thnwakhm 2559 Check date values in accessdate date help smedcphrarachinithrngobkphrahtth khnaesdcphrarachdaenintamkhbwnphrabrmsph ewirkphxyt 14 tulakhm 2559 subkhnemux 10 thnwakhm 2559 Check date values in accessdate date help hlngcaknn smedcphraethphrtnrachsuda syambrmrachkumari thrngbaephyphrarachkuslthwayphrabrmsphphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch sankkhaw krmprachasmphnth 7 thnwakhm 2559 subkhnemux 10 thnwakhm 2559 Check date values in accessdate date help smedcphraethph thrngbaephyphrarachkuslswdphraxphithrrmphrabrmsph chxng 8 8 thnwakhm 2559 subkhnemux 10 thnwakhm 2559 Check date values in accessdate date help prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxkaelaekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnsaysaphay pracapi 2553 PDF rachkiccanuebksa 127 14kh 10 8 thnwakhm 2553 subkhnemux 8 thnwakhm 2553 Check date values in accessdate date help prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxkaelaekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnsaysaphay pracapi 2551 phrarachthanaek phrabrmwngsanuwngs phrathidaaelaphranddainsmedcphraecaphinangethx ecafaklyaniwthna krmhlwngnrathiwasrachnkhrinthr PDF rachkiccanuebksa 125 16 kh 2 14 thnwakhm 2551 subkhnemux 24 thnwakhm 2552 Check date values in accessdate date help prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthisrresriyyingdierkkhunaphrn thanphuhyingthsnawly srsngkhram PDF rachkiccanuebksa 126 19 kh 1 18 thnwakhm 2552 subkhnemux 24 thnwakhm 2552 Check date values in accessdate date help prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnculcxmekla fayhnaaelafayin pracapi 2529 PDF rachkiccanuebksa 103 82ng chbbphiess 3 15 phvsphakhm 2529 subkhnemux 24 thnwakhm 2552 Check date values in accessdate date help prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanehriyyrtnaphrn rchkalthi 9 PDF rachkiccanuebksa 105 96 4593 16 mithunayn 2531 subkhnemux 24 thnwakhm 2552 Check date values in accessdate date help prakas eruxngphrarachthanehriyyrtnaphrn PDF rachkiccanuebksa 136 22 kh 2 14 phvsphakhm 2562 subkhnemux 16 phvsphakhm 2562 Check date values in accessdate date help 34 0 34 1 exnk nawikmul nkedinthangchawsyam krungethph aesngdaw 2562 hna 121 rachkiccanuebksa aecngkhwamsanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn elm 58 txn 0 ng 18 knyayn ph s 2484 hna 2942ekhathungcak https th wikipedia org w index php title thsnawly srsngkhram amp oldid 9513505, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม