fbpx
วิกิพีเดีย

ทหารรับจ้าง

บทความนี้อ้างอิงคริสต์ศักราช/คริสต์ทศวรรษ/คริสต์ศตวรรษ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเนื้อหา

ทหารรับจ้าง (อังกฤษ:mercenary) คือ บุคคลที่เข้าร่วมในการขัดกันด้วยอาวุธ (armed conflict) โดยที่มิได้มีเชื้อชาติหรือเป็นสมาชิกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคู่ขัดแย้ง แต่ "มีแรงจูงใจให้เข้าร่วมในการขัดกัน โดยมีความประสงค์ส่วนตัวในค่าตอบแทนที่จะได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งอาจจะมากกว่านายทหารผู้อยู่ระดับเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพของผู้ว่าจ้างนั้น" (พิธีสารพิ่มเติม อนุสัญญากรุงเจนีวา ฉบับที่สาม)

“ทหารรับจ้าง” โดยเลโอนาร์โด ดา วินชี ค.ศ. 1480

ผู้ที่เป็นทหารอาชีพของกองทัพตามปกติไม่ถือว่าเป็นทหารรับจ้าง แม้ว่าจะได้รับเงินค่าตอบแทนก็ตาม เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าทหารรับจ้างเป็นผู้ที่มีอาชีพสู้รบเพื่อเงินตอบแทน คำว่า “ทหารรับจ้าง” จึงเป็นคำที่มีความหมายเป็นนัยยะในทางลบ ถึงแม้ว่าจะมีบางกรณีที่เป็นการยกเว้นก็ตาม

ความแตกต่างระหว่าง “ทหารรับจ้าง” และ “อาสาสมัครต่างด้าว” (foreign volunteer) บางครั้งก็ออกจะคลุมเครือ เพราะจุดประสงค์ในการเข้าร่วมการต่อสู้ของกองทหารด้าวไม่เป็นที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่นในกรณีของกองทหารต่างด้าวฝรั่งเศส” (French Foreign Legion) และกองทหารกุรข่า (Brigade of Gurkhas) ที่ไม่ถือว่าเป็น “ทหารรับจ้าง” ภายใต้กฎการยุทธ (laws of war) เพราะแม้ว่าลักษณะของทั้งสองกลุ่มจะตรงกับคำจำกัดความของการเป็นทหารรับจ้างหลายอย่าง ที่ตรงกับที่ระบุไว้ในข้อ 47 ของพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญากรุงเจนีวา ฉบับที่สาม ค.ศ. 1949 แต่ก็ได้รับการยกเว้นภายใต้ข้อ 47 ข้อย่อย (ก), (ค), (ง),(จ) และ (ฉ) แต่จะอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวบางคนก็ยังใช้คำว่า “ทหารรับจ้าง” ในการกล่าวถึงกองทหารสองกลุ่มนี้

  1. Article 47
  2. in Webster's Dictionary. "one that serves merely for wages; especially a soldier hired into foreign service."
  3. Hall, Macer. 2008-12-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Sunday Telegraph, 19 March 2000
  4. McLynn, Frank. New Statesman 17 January

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ ทหารรับจ้าง

บทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล ดูเพิ่มที่ สถานีย่อย:ประวัติศาสตร์

ทหารรับจ้าง
ทหารร, บจ, าง, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, างอ, งคร, สต, กราช, คร, สต, ทศวรรษ, คร, สต, ศตวรรษ, งเป, นสาระสำค, ญของเน, อหา, งกฤษ, mercenary, คคลท, เข, าร, วมในการข, ดก, นด, วยอาว, armed, conflict, โดยท, ได, เช, อชาต, หร, อเป, นสมาช, กของฝ, ายใดฝ, ายหน, งของ. thharrbcang phasaxun efadu aekikh bthkhwamnixangxingkhristskrach khristthswrrs khriststwrrs sungepnsarasakhykhxngenuxha thharrbcang xngkvs mercenary khux bukhkhlthiekharwminkarkhdkndwyxawuth armed conflict odythimiidmiechuxchatihruxepnsmachikkhxngfayidfayhnungkhxngkhukhdaeyng aet miaerngcungicihekharwminkarkhdkn odymikhwamprasngkhswntwinkhatxbaethnthicaidrbepnsakhy sungxaccamakkwanaythharphuxyuradbediywknaelaptibtihnathiinkxngthphkhxngphuwacangnn phithisarphimetim xnusyyakrungecniwa chbbthisam 1 2 thharrbcang odyeloxnarod da winchi kh s 1480 phuthiepnthharxachiphkhxngkxngthphtampktiimthuxwaepnthharrbcang aemwacaidrbenginkhatxbaethnktam epnthiekhaicknodythwipwathharrbcangepnphuthimixachiphsurbephuxengintxbaethn khawa thharrbcang cungepnkhathimikhwamhmayepnnyyainthanglb thungaemwacamibangkrnithiepnkarykewnktam khwamaetktangrahwang thharrbcang aela xasasmkhrtangdaw foreign volunteer bangkhrngkxxkcakhlumekhrux ephraacudprasngkhinkarekharwmkartxsukhxngkxngthhardawimepnthichdecn twxyangechninkrnikhxngkxngthhartangdawfrngess French Foreign Legion aelakxngthharkurkha Brigade of Gurkhas thiimthuxwaepn thharrbcang phayitkdkaryuthth laws of war ephraaaemwalksnakhxngthngsxngklumcatrngkbkhacakdkhwamkhxngkarepnthharrbcanghlayxyang thitrngkbthirabuiwinkhx 47 khxngphithisarephimetimxnusyyakrungecniwa chbbthisam kh s 1949 aetkidrbkarykewnphayitkhx 47 khxyxy k kh ng c aela ch aetcaxyangirktamphusuxkhawbangkhnkyngichkhawa thharrbcang inkarklawthungkxngthharsxngklumni 3 4 xangxing aekikh Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts Protocol 1 Article 47 mercenary in Webster s Dictionary one that serves merely for wages especially a soldier hired into foreign service Hall Macer Student joins Foreign Legion for his gap year Archived 2008 12 20 thi ewyaebkaemchchin Sunday Telegraph 19 March 2000 McLynn Frank Killer elite New Statesman 17 Januaryaehlngkhxmulxun aekikh wikimiediykhxmmxnsmisuxekiywkb thharrbcang bthkhwamekiywkbprawtisastrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy prawtisastrekhathungcak https th wikipedia org w index php title thharrbcang amp oldid 9568239, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม