fbpx
วิกิพีเดีย

ทวีปยุโรป

บทความนี้กล่าวถึงทวีป สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ยุโรป (แก้ความกำกวม)

ยุโรป (อ่านว่า "ยุ-โหฺรบ") เป็นทวีปที่ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือและส่วนมากอยู่ในซีกโลกตะวันออก ทางทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทางทิศใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางทิศตะวันออกติดกับทวีปเอเชีย ทางทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นอนุทวีปทางด้านตะวันตกของทวีปยูเรเชีย

ยุโรป
Europe
พื้นที่10,180,000 ตารางกิโลเมตร
(อันดับที่ 6)[ก]
ประชากร741,447,158 คน
(พ.ศ. 2560; อันดับที่ 3)
ความหนาแน่น72.9 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 2)
คำเรียกผู้อาศัยชาวยุโรป (European)
จำนวนประเทศ50 ประเทศ
(รับรองบางส่วน 6 แห่ง)
จำนวนดินแดน6 ดินแดน
ภาษาภาษาแม่ที่มีผู้พูดมากที่สุด:
เขตเวลาUTC−1 ถึง UTC+5
เมืองใหญ่ชุมชนเมืองที่ใหญ่ที่สุด:
 • ก.^ สำหรับประเทศข้ามทวีป (transcontinental country) จะนับพื้นที่เฉพาะส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรป[n]
 • ข.^ อิสตันบูลถือเป็นเมืองข้ามทวีป (เอเชียและยุโรป) ซึ่งประชากรเมืองราว 2 ใน 3 อาศัยอยู่ในฝั่งทวีปยุโรป

ตั้งแต่ประมาณ 1850 การแบ่งยุโรปกับเอเชียมักยึดตามสันปันน้ำของเทือกเขายูรัลและเทือกเขาคอเคซัส แม่น้ำยูรัล ทะเลแคสเปียน ทะเลดำและช่องแคบตุรกี แม้คำว่า "ทวีป" จะหมายถึงภูมิศาสตร์กายภาพของผืนดินขนาดใหญ่ที่ไม่มีการแบ่งอย่างแน่นอนและชัดเจน จึงมีการโยกย้ายติดต่อกันในช่วงสมัยคลาสสิก ทำให้บริเวณชายแดนยุโรปกับเอเชียของยูเรเชียนั้นแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ภาษา ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ของตะวันออกกับตะวันตกและแบ่งจากกันอย่างเด่นชัดกว่าการขีดเส้นแบ่งเขตแดน เส้นแบ่งเขตแดนของทวีปไม่ได้แบ่งตามเส้นแบ่งเขตแดนทางการเมืองทำให้ตุรกี รัสเซียและคาซัคสถานเป็นประเทศข้ามทวีป

ยุโรปมีพื้นที่ประมาณ 10,180,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2% ของผิวโลก (6.8% ของผืนดิน) ในทางการเมืองยุโรปมีรัฐอธิปไตยและเขตปกครองกว่า 50 รัฐ ซึ่งมีรัสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่และมีประชากรมากที่สุด โดยกินพื้นที่ทวีปยุโรป 39% และมีประชากรทั้งหมด 15% ของทวีป ใน พ.ศ. 2560 ยุโรปมีประชากรประมาณ 741 ล้านคน (หรือ 11% ของประชากรโลก) ภูมิอากาศยุโรปส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรแอตแลนติกทำให้ภายในทวีปจะมีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาวและร้อนในฤดูร้อนแม้ในละติจูดเดียวกันในเอเชียกับอเมริกาเหนือจะมีสภาพอากาศที่รุนแรง ยุโรปภาคพื้นทวีปจะเห็นความแตกต่างตามฤดูกาลได้ชัดเจนกว่าบริเวณชายฝั่ง

ทวีปยุโรปโดยเฉพาะกรีซโบราณเป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมตะวันตก การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกใน ค.ศ 476 และสมัยการย้ายถิ่นช่วงต่อมา เป็นจุดจบของสมัยโบราณและเป็นจุดเริ่มต้นของสมัยกลาง มนุษยนิยมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุคแห่งการสำรวจ ศิลปะและวิทยาศาสตร์อันเป็นเป็นรากฐานนำไปสู่สมัยใหม่ ตั้งแต่ยุคแห่งการสำรวจเป็นต้นมานั้นยุโรปมีบทบาทสำคัญระดับโลกในด้านเศรษฐกิจ ระหว่างศตวรรษที่ 16 ถึง 20 ประเทศในยุโรปมีอำนาจปกครองหลาย ๆ ครั้งในทวีปอเมริกา เกือบทั้งหมดของแอฟริกาและโอเชียเนียร่วมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของเอเชีย

ยุคเรืองปัญญาหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสและสงครามนโปเลียนส่งผลให้เกิดการปฏิรูปวัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 ถึงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 การปฏิวัติอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักรช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมเป็นอย่างมากในยุโรปตะวันตกและขยายไปทั่วทั้งโลกในเวลาต่อมา สงครามโลกทั้ง 2 ครั้งมีสมรภูมิส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรปนั้น ทำให้ช่วงกลางศตวรรษที่ 20 สหภาพโซเวียตและสหรัฐขึ้นมามีอำนาจในขณะที่ประเทศยุโรปตะวันตกส่วนใหญ่มีอำนาจลดลง ระหว่างสงครามเย็นยุโรปถูกแบ่งด้วยม่านเหล็กระหว่างเนโททางตะวันตกกับกติกาสัญญาวอร์ซอในตะวันออก จนกระทั่งสิ้นสุดลงหลังการปฏิวัติ ค.ศ. 1989และการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน

ใน ค.ศ. 1949 สภายุโรปก่อตั้งขึ้นตามคำปราศรัยของ เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิล ซึ่งมีแนวคิดในการรวมยุโรปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ทุกประเทศในยุโรปเป็นสมาชิกยกเว้นเบลารุส คาซัคสถานและนครรัฐวาติกัน การบูรณาการยุโรปอื่น ๆ อย่างการรวมกลุ่มโดยบางประเทศนำไปสู่การก่อตั้งสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งเป็นสหภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งมีรูปแบบสมาพันธรัฐและสหพันธรัฐ สหภาพยุโรปก่อตั้งขึ้นในยุโรปตะวันตกแต่เริ่มเพิ่มสมาชิกในยุโรปตะวันออกตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินยูโรซึ่งชาวยุโรปนิยมใช้กันทั่วไป; และในเขตเชงเก้นของอียูจะยกเลิกการควบคุมชายแดนและการอพยพระหว่างประเทศสมาชิก เพลงประจำสหภาพยุโรปคือ "ปีติศังสกานท์"และมีวันยุโรปเพื่อการเฉลิมฉลองสันติภาพและเอกภาพประจำปีในทวีปยุโรป

เนื้อหา

ดูบทความหลักที่: ประวัติศาสตร์ยุโรป
ดูบทความหลักที่: ประเทศในทวีปยุโรป
ประเทศ เมืองหลวง ขนาดพื้นที่ (ตร.กม.) ประชากร (พ.ศ. 2560)
กรีซ เอเธนส์ 130,463 11,183,716
โครเอเชีย ซาเกร็บ 55,882 4,213,265
เช็กเกีย ปราก 78,864 10,610,947
ซานมารีโน ซานมารีโน 61 33,203
เซอร์เบีย เบลเกรด 77,474 8,820,083
เดนมาร์ก โคเปนเฮเกน 42,593 5,711,870
นอร์เวย์ ออสโล 320,466 5,254,694
เนเธอร์แลนด์ อัมสเตอร์ดัม 41,019 16,987,330
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ซาราเยโว 50,537 3,516,816
บัลแกเรีย โซเฟีย 109,627 7,131,494
เบลเยียม บรัสเซลส์ 30,164 11,358,379
เบลารุส มินสค์ 205,194 9,480,042
โปรตุเกส ลิสบอน 91,320 10,371,627
โปแลนด์ วอร์ซอ 312,056 38,224,410
ฝรั่งเศส ปารีส 537,666 64,720,690
ฟินแลนด์ เฮลซิงกิ 334,288 5,503,132
มอนเตเนโกร พอดกอรีตซา 91,320 628,615
มอลโดวา คีชีเนา 13,812 4,059,608
มอลตา วัลเลตตา 312 429,362
นอร์ทมาซิโดเนีย สโกเปีย 25,416 2,081,206
โมนาโก โมนาโก 1.5 38,499
ยูเครน เคียฟ 597,007 44,438,625
เยอรมนี เบอร์ลิน 352,914 81,914,672
รัสเซีย มอสโก 16,877,291 143,964,513
โรมาเนีย บูคาเรสต์ 234,749 19,778,083
ลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก 2,555 575,747
ลัตเวีย รีกา 63,851 1,970,530
ลิกเตนสไตน์ วาดุซ 160 37,666
ลิทัวเนีย วิลนีอุส 64,445 2,908,249
นครรัฐวาติกัน วาติกัน 0.44 801
สเปน มาดริด 498,936 46,347,576
สโลวาเกีย บราติสลาวา 49,036 5,444,218
สโลวีเนีย ลูบลิยานา 19,761 2,077,862
สวิตเซอร์แลนด์ แบร์น 40,809 8,401,739
สวีเดน สต็อกโฮล์ม 444,754 9,837,533
สหราชอาณาจักร ลอนดอน 241,275 65,788,574
ออสเตรีย เวียนนา 82,885 8,712,137
อันดอร์รา อันดอร์ราลาเวลลา 448 77,281
อิตาลี โรม 297,789 59,429,938
เอสโตเนีย ทาลลินน์ 44,577 1,312,442
แอลเบเนีย ติรานา 28,416 2,926,348
ไอซ์แลนด์ เรคยาวิก 101,809 332,474
ไอร์แลนด์ ดับลิน 69,471 4,726,078
ฮังการี บูดาเปสต์ 91,953 9,753,281
คอซอวอ พริสตีนา 10,887 1,783,531
ทวีปยุโรป 10,600,000 1 741,447,158 2
 • 1 ไม่รวมรัสเซียตะวันออกไกล
 • 2 ข้อมูลการประเมินของสหประชาชาติ พ.ศ. 2560
ดูบทความหลักที่: ภูมิศาสตร์ยุโรป

ภูมิประเทศ

แผนที่ดาวเทียมแสดงส่วนประกอบทางภูมิศาสตร์ของทวีปยุโรป

ลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญของทวีปยุโรป ได้แก่ ทางตะวันตกของฝรั่งเศส ทางตะวันออกของเกาะอังกฤษ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และเดนมาร์ก

 1. เขตที่ราบสูง ได้แก่ ที่ราบที่อยู่ระหว่างที่ราบกับเขตเทือกเขา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางตอนกลางของทวีป มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 25 ของทวีปยุโรป ได้แก่ บริเวณภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส ภาคใต้ของเยอรมนีและโปแลนด์
 2. เขตเทือกเขาแบ่งออกเป็น 2 เขตใหญ่ ๆ คือ
 • เทือกเขาภาคเหนือ เป็นแนวเทือกเขาที่วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือกับตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เทือกเขาแถบคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ในสกอตแลนด์ เวลส์ และเกาะไอซ์แลนด์ ซึ่งมีขนาดเตี้ยและเกิดขึ้นมานานแล้ว
 • เทือกเขาภาคใต้ เป็นแนวเทือกเขาที่วางตัวในแนวตะวันออกกับตะวันตก ซึ่งเทือกเขานี้มีขนาดสูงและยังเป็นเขตที่เปลือกโลกยังไม่สงบดี จึงเกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟ

ภูมิอากาศ

เขตอากาศของทวีปยุโรป สามารถแบ่งเป็น 7 เขตดังนี้

 1. เขตภูมิอากาศแบบทุนดรา หรืออากาศแบบขั้วโลก จะเป็นเขตอากาศที่หนาวเย็นจัดตลอดทั้งปี ส่วนฤดูร้อนสั้นประมาณ 1-2 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยของเขตนี้ เฉลี่ยทั้งปีไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส พืชพรรณธรรมชาติได้แก่ มอสส์ ตะไคร่น้ำ เขตอากาศทุนดราของทวีปยุโรป ได้แก่ บริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวียและบริเวณทางเหนือสุดของประเทศรัสเซีย
 2. เขตอากาศแบบกึ่งขั้วโลกหรือไทกา ลักษณะอากาศในเขตนี้ คือ เป็นเขตที่มีอากาศหนาวจัดในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 6 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนมีระยะเวลายาวกว่าเขตภูมิอากาศแบบทุนดรา ปริมาณน้ำฝนทั้งปีอยู่ระหว่าง 500-1,000 มิลลิเมตร พืชพรรณธรรมชาติ คือ ป่าสนหรือป่าไทกา บริเวณลักษณะอากาศแบบนี้ คือ นอร์เวย์ สวีเดน และฟินแลนด์
 3. เขตอากาศอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป ลักษณะอากาศของเขตนี้ คือ ฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น เพราะอยู่ลึกเข้าไปในใจกลางทวีป จึงไม่ค่อยได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทร พืชพรรณธรรมชาติได้แก่ ป่าไม้ผลัดใบและไม่ผลัดใบผสมกัน ส่วนบริเวณที่มีฝนตกน้อย พืชพรรณธรรมชาติจะเป็นทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น บริเวณลักษณะอากาศแบบนี้ คือ ดินแดนของประเทศโปแลนด์ เช็กเกีย สโลวาเกีย เอสโตเนีย และลัตเวีย
 4. เขตภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ลักษณะของอากาศในเขตนี้ คือ ฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด เพราะเขตนี้มีที่ตั้งอยู่ใกล้มหาสมุทร จึงได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้เขตนี้มีอากาศอบอุ่น ชุ่มชื้น ฝนตกสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของทั้งปีอยู่ที่ 750-1,500 มิลลิเมตร พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้เขตอบอุ่นชนิดป่าไม้ผลัดใบผสมกับป่าสน บริเวณลักษณะอากาศแบบนี้ ครอบคลุมบริเวณของประเทศฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก เยอรมนี สหราชอาณาจักร และทางตอนใต้ของนอร์เวย์และสวีเดน
 5. เขตภูมิอากาศอบอุ่นชื้น ลักษณะอากาศของเขตนี้ คือ อากาศอบอุ่น ฤดูร้อนอากาศร้อน มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 500-1,000 มิลลิเมตร พืชพรรณธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้เขตอบอุ่นหรือทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น บริเวณลักษณะอากาศแบบนี้ ได้แก่ บริเวณคาบสมุทรบอลข่าน ออสเตรีย และฮังการี
 6. เขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ลักษณะอากาศในเขตนี้ คือ เป็นเขตที่มีแสงแดดตลอดทั้งปี ฤดูร้อนอากาศร้อนและแห้งแล้ง ฤดูหนาวจะมีฝนตก ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 500-1,000 มิลลิเมตรต่อปี พืชพรรรณธรรมชาติเป็นเขตอบอุ่น เรียกว่า ป่าไม้เมดิเตอร์เรเนียน เช่น คอร์กโอ๊ก ส้ม มะนาว องุ่น มีป่าไม้มีหนามแหลม เรียกว่า ป่ามากี (maquis) บริเวณที่มีลักษณะอากาศแบบนี้ คือ บริเวณที่มีอาณาเขตติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ได้แก่ ภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส เซอร์เบีย และกรีซ
 7. เขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย ลักษณะสำคัญของอากาศในเขตนี้ คือ เป็นเขตที่มีปริมาณฝนน้อย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่า 500 มิลลิเมตร พืชพรรณธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าขึ้นเบาบาง

ภูมิภาค

ทวีปยุโรป แบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาคใหญ่ ๆ ได้แก่

ทวีปยุโรปมีหลายเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลก ทวีปยุโรปจึงเป็นทวีปที่มีการคมนาคมที่สะดวกสบายเป็นอย่างมาก การคมนาคมส่วนใหญ่จะเป็นระบบราง เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการคมนาคมระหว่างเมืองและระหว่างประเทศ

 1. การเพาะปลูก เขตเพาะปลูกอยู่ในยุโรปตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ของอังกฤษ ภาคเหนือและภาคตะวันตกของฝรั่งเศส ตอนเหนือของเยอรมนี ยูเครน พืชที่สำคัญคือ
  1. ข้าวสาลี ปลูกได้มากที่สุดคือ ยูเครน รองลงไปคือ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โรมาเนีย บัลแกเรีย เยอรมนี ฮังการี
  2. ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ ถั่ว มันฝรั่ง ปลูกได้โดยทั่วไป
  3. องุ่น ส้ม มะกอก มะนาว แอปเปิลและผลไม้ชนิดต่างๆ ปลูกได้มากเขตอากาศแบบเมดิเตอร์เนียน ได้แก่ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส สเปน กรีซ
  4. ต้นแฟล็กซ์ ใช้ใบทำป่านลินิน ปลูกมากในโปแลนด์ เบลเยียม ไอร์แลนด์
 2. การเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไปตามลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
  1. เขตทุนดรา มีการเลี้ยงกวางเรนเดียร์
  2. เขตทุ่งหญ้าสเตปป์ มีการเลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ ม้า
  3. เขตเมดิเตอร์เรเนียน มีการเลี้ยงโคเนื้อ และแกะ
  4. เขตภูเขาสูง และที่ราบสูง มีการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม แกะ
  5. เขตอบอุ่นชื้นตอนเหนือของคาบสมุทรบอลข่าน มีการเลี้ยงสุกรด้วยข้าวโพด
  6. เขตภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก มีการทำฟาร์มโคนม
 3. การทำป่าไม้ พบมากในประเทศฟินแลนด์ สวีเดน รัสเซีย นอร์เวย์ ในบริเวณป่าสน ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน นำมาผลิตเป็นเยื่อกระดาษ
 4. การประมง แหล่งประมงที่สำคัญ ได้แก่
  1. ทะเลเหนือ โดยเฉพาะบริเวณที่กระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือบรรจบกับกระแสน้ำเย็นกรีนแลนด์ตะวันออก เกิดเป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุมมากแห่งหนึ่งของโลกเรียกว่า ดอกเกอร์แบงก์ ประเทศที่จับปลาได้มาก สหราชาอาณาจักร ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์
  2. บริเวณอ่าวบิสเคย์จนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยเฉพาะบริเวณทะเลดำ ทะเลสาบแคสเปียนและแม่น้ำโวลกา มีการจับปลาสเตอร์เจียน มาทำเป็นไข่ปลาคาร์วียร์
 5. การทำเหมืองแร่ ยุโรปเป็นทวีปที่มีแร่เหล็กและถ่านหินอุดมสมบูรณ์
  1. ถ่านหิน แหล่งสำคัญอยู่ทางภาคเหนือของสหราชอาณาจักร ภาคกลางของเบลเยียม ลุ่มแม่น้ำรูห์ของเยอรมนี ภาคใต้ของโปแลนด์ ภาคเหนือของเช็กเกีย สโลวาเกียยูเครน และรัสเซีย
  2. เหล็ก แหล่งสำคัญคือ
   1. แหล่งคิรูนาและเยลีวาร์ทางตอนเหนือของสวีเดน
   2. แหล่งคริวอยร็อกในยูเครน
   3. แหล่งลอเรนซ์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส
  3. น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ แหล่งสำคัญของยุโรปอยู่ในบริเวณทะเลเหนือ และรอบๆทะเลสาบแคสเปียน
  4. บอกไซต์ เมื่อนำถลุงแล้วได้อะลูมิเนียม แหล่งผลิตสำคัญอยู่ทางภาคใต้ของฝรั่งเศส กลุ่มประเทศในอดีตยูโกสลาเวีย ฮังการี เทือกเขาอูราลในรัสเซีย
  5. โพแทช ใช้ในอุตสาหกรรมปุ๋ยและสบู่ แหล่งผลิตอยู่ในประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน รัสเซีย
 6. อุตสาหกรรม ยุโรปได้ชื่อว่าเป็นทวีปอุตสาหกรรม เพราะเกือบทุกประเทศประชากร ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม แหล่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปตะวันตก เช่น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ส่วนยุโรปตะวันออกอยู่ใน รัสเซีย ยูเครน เบลารุส
 7. การค้าขาย เนื่องจากยุโรปมีความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทำให้ยุโรปมีการติดต่อค้าขายกับภูมิภาคอื่นและมีการตั้งกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น
  1. สหภาพยุโรป
  2. สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA-European Free Trade Association) ตลาดการค้าขายระหว่างประเทศ ได้แก่ ประเทศต่างๆที่อยู่ในยุโรปและประเทศอเมริกาเหนือ
 8. การคมนาคมขนส่ง ยุโรปเป็นทวีปที่มีการคมนาคมขนส่งเจริญก้าวหน้ามาก
  1. ทางรถยนต์ มีทางหลวงเชื่อมระหว่างเมือง เขตอุตสาหกรรมและประเทศต่างๆ มีระยะทางยาวประมาณ 1 ใน 5 ของทางรถยนต์ของโลก
  2. ทางรถไฟ ทวีปยุโรปมีทางรถไฟยาว 1 ใน 3 ของทางรถไฟในโลก ประเทศที่มีทางรถไฟยาวเมื่อเฉลี่ยต่อเนื้อที่แล้วมากที่สุด คือ เบลเยียม รองลงมาคือ สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ เมืองที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟคือ ปารีส ลอนดอน เบอร์ลิน วอร์ซอ มอสโก
  3. ทางอากาศ แต่ละประเทศต่างก็มีสายการบินเป็นของตนเอง ใช้ติดต่อระหว่างเมืองภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และระหว่างทวีป ศูนย์กลางการบินส่วนใหญ่เป็นเมืองหลวงของแต่ละประเทศ
  4. ทางน้ำ แม่น้ำสำคัญที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้แก่ แม่น้ำไรน์ แม่น้ำเซน แม่น้ำดานูบ แม่น้ำโวลกา แม่น้ำโอเดอร์ และมีการขุดคลองเพื่อการคมนาคม เช่น คลองคีล ในเยอรมนี เชื่อมระหว่างทะเลบอลติกกับทะเลเหนือ คลองมีดีในฝรั่งเศสเชื่อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรแอตแลนติก

ทวีปยุโรปมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจรุ่งเรืองมาก โดยมีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เรียกว่า กลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งมีบทบาทมากต่อเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ สมาชิกจี 8 จำนวน 8 ประเทศ มีสมาชิกอยู่ในทวีปยุโรปมากถึง 5 ประเทศ คือ รัสเซีย เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสหราชอาณาจักร

หลังเกิดวิกฤตการเงินโลก 2010 ที่ประเทศกรีซ ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งลงเหวอย่างหนัก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มสหภาพยุโรปเริ่มขาดสภาพคล่องทางการเงินจากปัญหาหนี้สินเพิ่มมากขึ้น

ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจหรือจีดีพีมากที่สุดในทวีปยุโรป 10 อันดับแรก
อันดับ (ยุโรป) ประเทศ ค่าจีดีพี (ล้าน$) ปี 2552 อันดับ (โลก)
-
สหภาพยุโรป
16,447,259
-
1
เยอรมนี
3,352,742
4
2
ฝรั่งเศส
2,675,951
5
3
สหราชอาณาจักร
2,183,607
6
4
อิตาลี
2,118,264
7
5
สเปน
1,464,040
9
6
รัสเซีย
1,229,227
12
7
เนเธอร์แลนด์
794,777
16
8
สวิตเซอร์แลนด์
494,622
19
9
เบลเยียม
470,400
20
10
โปแลนด์
430,197
21
ข้อมูลจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ประเทศในทวีปยุโรปที่มีจีดีพีต่อหัวมากที่สุด 10 อันดับแรก
อันดับ (ยุโรป) ประเทศ ค่าจีดีพีต่อหัว ($) ปี 2552 อันดับ (โลก)
1
ลักเซมเบิร์ก
104,512
1
2
นอร์เวย์
79,085
2
3
สวิตเซอร์แลนด์
67,560
4
4
เดนมาร์ก
56,115
5
5
ไอร์แลนด์
51,356
6
6
เนเธอร์แลนด์
48,223
7
7
ออสเตรีย
45,989
10
8
ฟินแลนด์
44,492
12
9
สวีเดน
43,986
13
10
เบลเยียม
43,533
14
ข้อมูลจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ตัมเปเรในฟินแลนด์เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ทางตอนเหนือของยุโรป
 1. . ESA.UN.org (custom data acquired via website). United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. สืบค้นเมื่อ10 September 2017.
 2. (PDF). สหประชาชาติ. 2016. p. 11.
 3. National Geographic Atlas of the World (7th ed.). Washington, DC: National Geographic. 1999. ISBN 0-7922-7528-4. "Europe" (pp. 68–69) ; "Asia" (pp. 90–91) : "A commonly accepted division between Asia and Europe ... is formed by the Ural Mountains, Ural River, Caspian Sea, Caucasus Mountains, and the Black Sea with its outlets, the Bosporus and Dardanelles."
 4. Lewis & Wigen 1997, p. 226
 5. Kim Covert (1 July 2011). . Capstone. p. 5. ISBN 978-1-4296-6831-6. Ancient Greece is often called the cradle of western civilization. ... Ideas from literature and science also have their roots in ancient Greece.
 6. Ricardo Duchesne (7 February 2011). . Brill. p. 297. ISBN 90-04-19248-4. The list of books which have celebrated Greece as the “cradle” of the West is endless; two more examples are Charles Freeman's The Greek Achievement: The Foundation of the Western World (1999) and Bruce Thornton's Greek Ways: How the Greeks Created Western Civilization (2000)
 7. National Geographic, 534.
 8. (PDF).
ค้นหาเกี่ยวกับ ทวีปยุโรป เพิ่มที่โครงการพี่น้องของวิกิพีเดีย
บทนิยาม จากวิกิพจนานุกรม
สื่อ จากคอมมอนส์
ทรัพยากรการเรียน จากวิกิวิทยาลัย
อัญพจน์ จากวิกิคำคม
ข้อความต้นฉบับ จากวิกิซอร์ซ
ตำรา จากวิกิตำรา

Historical Maps

ทวีปยุโรป
ทว, ปย, โรป, ทว, ปในซ, กโลกเหน, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, บทความน, กล, าวถ, งทว, สำหร, บความหมายอ, โรป, แก, ความกำกวม, โรป, านว, โห, รบ, เป, นทว, ปท, งอย, ในซ, กโลกเหน, อและส, วนมากอย, ในซ, กโลกตะว, นออก, ทางท, ศเหน, อต, ดก, บมหาสม, ทรอาร, กต, ทางท, ศใต, ดก, บทะเ. thwipyuorp thwipinsikolkehnux phasaxun efadu aekikh bthkhwamniklawthungthwip sahrbkhwamhmayxun duthi yuorp aekkhwamkakwm yuorp xanwa yu oh rb epnthwipthitngxyuinsikolkehnuxaelaswnmakxyuinsikolktawnxxk thangthisehnuxtidkbmhasmuthrxarktik thangthisittidkbthaelemdietxrereniyn thangthistawnxxktidkbthwipexechiy thangthistawntktidkbmhasmuthraextaelntik epnxnuthwipthangdantawntkkhxngthwipyuerechiyyuorp Europephunthi10 180 000 tarangkiolemtr xndbthi 6 k prachakr741 447 158 khn ph s 2560 xndbthi 3 1 khwamhnaaenn72 9 khn tr km xndbthi 2 khaeriykphuxasychawyuorp European canwnpraeths50 praeths rbrxngbangswn 6 aehng canwndinaedn6 dinaednphasaphasaaemthimiphuphudmakthisud rsesiyeyxrmnfrngessxitalixngkvsopaelndsepnyuekhrnormaeniydtchekhtewlaUTC 1 thung UTC 5emuxngihychumchnemuxngthiihythisud 2 xistnbul kh mxsokparislxndxnmadridbaresolnaesntpietxrsebirkormebxrlinmilank sahrbpraethskhamthwip transcontinental country canbphunthiechphaaswnthixyuinthwipyuorp n kh xistnbulthuxepnemuxngkhamthwip exechiyaelayuorp sungprachakremuxngraw 2 in 3 xasyxyuinfngthwipyuorp tngaetpraman 1850 karaebngyuorpkbexechiymkyudtamsnpnnakhxngethuxkekhayurlaelaethuxkekhakhxekhss aemnayurl thaelaekhsepiyn thaeldaaelachxngaekhbturki 3 aemkhawa thwip cahmaythungphumisastrkayphaphkhxngphundinkhnadihythiimmikaraebngxyangaennxnaelachdecn cungmikaroykyaytidtxkninchwngsmykhlassik thaihbriewnchayaednyuorpkbexechiykhxngyuerechiynnaesdngihehnkhwamaetktangrahwangwthnthrrm phasa khwamaetktangthangchatiphnthukhxngtawnxxkkbtawntkaelaaebngcakknxyangednchdkwakarkhidesnaebngekhtaedn esnaebngekhtaednkhxngthwipimidaebngtamesnaebngekhtaednthangkaremuxngthaihturki rsesiyaelakhaskhsthanepnpraethskhamthwip yuorpmiphunthipraman 10 180 000 tarangkiolemtr hruxpraman 2 khxngphiwolk 6 8 khxngphundin inthangkaremuxngyuorpmirthxthipityaelaekhtpkkhrxngkwa 50 rth sungmirsesiyepnpraethsthiihyaelamiprachakrmakthisud odykinphunthithwipyuorp 39 aelamiprachakrthnghmd 15 khxngthwip in ph s 2560 yuorpmiprachakrpraman 741 lankhn 1 hrux 11 khxngprachakrolk phumixakasyuorpswnihyidrbphlkrathbcakkraaesnaxuninmhasmuthraextaelntikthaihphayinthwipcamixakashnawcdinvduhnawaelarxninvdurxnaeminlaticudediywkninexechiykbxemrikaehnuxcamisphaphxakasthirunaerng yuorpphakhphunthwipcaehnkhwamaetktangtamvdukalidchdecnkwabriewnchayfng thwipyuorpodyechphaakrisobranepnaehlngkaenidwthnthrrmtawntk 4 5 6 karlmslaykhxngckrwrrdiormntawntkin kh s 476 aelasmykaryaythinchwngtxma epncudcbkhxngsmyobranaelaepncuderimtnkhxngsmyklang mnusyniymsmyfunfusilpwithya yukhaehngkarsarwc silpaaelawithyasastrxnepnepnrakthannaipsusmyihm tngaetyukhaehngkarsarwcepntnmannyuorpmibthbathsakhyradbolkindanesrsthkic rahwangstwrrsthi 16 thung 20 praethsinyuorpmixanacpkkhrxnghlay khrnginthwipxemrika ekuxbthnghmdkhxngaexfrikaaelaoxechiyeniyrwmthungphunthiswnihykhxngexechiy yukheruxngpyyahlngcakkarptiwtifrngessaelasngkhramnopeliynsngphlihekidkarptirupwthnthrrm karemuxngaelaesrsthkicinchwngplaystwrrsthi 17 thungkhrungaerkkhxngstwrrsthi 19 karptiwtixutsahkrrminshrachxanackrchwngplaystwrrsthi 18 kxihekidkarepliynaeplngthangesrsthkic wthnthrrmaelasngkhmepnxyangmakinyuorptawntkaelakhyayipthwthngolkinewlatxma sngkhramolkthng 2 khrngmismrphumiswnihyxyuinthwipyuorpnn thaihchwngklangstwrrsthi 20 shphaphosewiytaelashrthkhunmamixanacinkhnathipraethsyuorptawntkswnihymixanacldlng 7 rahwangsngkhrameynyuorpthukaebngdwymanehlkrahwangenoththangtawntkkbktikasyyawxrsxintawnxxk cnkrathngsinsudlnghlngkarptiwti kh s 1989aelakarlmslaykhxngkaaephngebxrlin in kh s 1949 sphayuorpkxtngkhuntamkhaprasrykhxng esxr winstn echxrchil sungmiaenwkhidinkarrwmyuorpephuxihbrrluepahmayrwmkn thukpraethsinyuorpepnsmachikykewneblarus khaskhsthanaelankhrrthwatikn karburnakaryuorpxun xyangkarrwmklumodybangpraethsnaipsukarkxtngshphaphyuorp xiyu sungepnshphaphthangesrsthkicaelakaremuxngsungmirupaebbsmaphnthrthaelashphnthrth 8 shphaphyuorpkxtngkhuninyuorptawntkaeterimephimsmachikinyuorptawnxxktngaetkarlmslaykhxngshphaphosewiytinpi 1991 praethsthiepnsmachikkhxngshphaphyuorpswnihyichskulenginyuorsungchawyuorpniymichknthwip aelainekhtechngeknkhxngxiyucaykelikkarkhwbkhumchayaednaelakarxphyphrahwangpraethssmachik ephlngpracashphaphyuorpkhux pitisngskanth aelamiwnyuorpephuxkarechlimchlxngsntiphaphaelaexkphaphpracapiinthwipyuorp enuxha 1 prawtisastr 2 praeths 3 phumisastr 3 1 phumipraeths 3 2 phumixakas 3 3 phumiphakh 4 emuxngsakhy 5 okhrngsrangphunthan 6 esrsthkic 7 echingxrrth 8 xangxing 9 aehlngkhxmulxunprawtisastr aekikhdubthkhwamhlkthi prawtisastryuorppraeths aekikhdubthkhwamhlkthi praethsinthwipyuorp praeths emuxnghlwng khnadphunthi tr km prachakr ph s 2560 1 kris exethns 130 463 11 183 716 okhrexechiy saekrb 55 882 4 213 265 echkekiy prak 78 864 10 610 947 sanmarion sanmarion 61 33 203 esxrebiy eblekrd 77 474 8 820 083 ednmark okhepnehekn 42 593 5 711 870 nxrewy xxsol 320 466 5 254 694 enethxraelnd xmsetxrdm 41 019 16 987 330 bxseniyaelaehxresokwina saraeyow 50 537 3 516 816 blaekeriy osefiy 109 627 7 131 494 ebleyiym brsesls 30 164 11 358 379 eblarus minskh 205 194 9 480 042 oprtueks lisbxn 91 320 10 371 627 opaelnd wxrsx 312 056 38 224 410 frngess paris 537 666 64 720 690 finaelnd ehlsingki 334 288 5 503 132 mxnetenokr phxdkxritsa 91 320 628 615 mxlodwa khichiena 13 812 4 059 608 mxlta wleltta 312 429 362 nxrthmasiodeniy sokepiy 25 416 2 081 206 omnaok omnaok 1 5 38 499 yuekhrn ekhiyf 597 007 44 438 625 eyxrmni ebxrlin 352 914 81 914 672 rsesiy mxsok 16 877 291 143 964 513 ormaeniy bukhaerst 234 749 19 778 083 lkesmebirk lkesmebirk 2 555 575 747 ltewiy rika 63 851 1 970 530 liketnsitn wadus 160 37 666 lithweniy wilnixus 64 445 2 908 249 nkhrrthwatikn watikn 0 44 801 sepn madrid 498 936 46 347 576 solwaekiy bratislawa 49 036 5 444 218 solwieniy lubliyana 19 761 2 077 862 switesxraelnd aebrn 40 809 8 401 739 swiedn stxkohlm 444 754 9 837 533 shrachxanackr lxndxn 241 275 65 788 574 xxsetriy ewiynna 82 885 8 712 137 xndxrra xndxrralaewlla 448 77 281 xitali orm 297 789 59 429 938 exsoteniy thallinn 44 577 1 312 442 aexlebeniy tirana 28 416 2 926 348 ixsaelnd erkhyawik 101 809 332 474 ixraelnd dblin 69 471 4 726 078 hngkari budaepst 91 953 9 753 281 khxsxwx phristina 10 887 1 783 531thwipyuorp 10 600 000 1 741 447 158 21 imrwmrsesiytawnxxkikl 2 khxmulkarpraeminkhxngshprachachati ph s 2560phumisastr aekikhdubthkhwamhlkthi phumisastryuorp phumipraeths aekikh aephnthidawethiymaesdngswnprakxbthangphumisastrkhxngthwipyuorp lksnaphumipraethsthisakhykhxngthwipyuorp idaek thangtawntkkhxngfrngess thangtawnxxkkhxngekaaxngkvs ebleyiym enethxraelnd aelaednmark ekhtthirabsung idaek thirabthixyurahwangthirabkbekhtethuxkekha sungswnihyxyuthangtxnklangkhxngthwip miphunthipramanrxyla 25 khxngthwipyuorp idaek briewnphakhtawnxxkkhxngpraethsfrngess phakhitkhxngeyxrmniaelaopaelnd ekhtethuxkekhaaebngxxkepn 2 ekhtihy khuxethuxkekhaphakhehnux epnaenwethuxkekhathiwangtwinaenwtawnxxkechiyngehnuxkbtawnxxkechiyngit idaek ethuxkekhaaethbkhabsmuthrsaekndienewiy inskxtaelnd ewls aelaekaaixsaelnd sungmikhnadetiyaelaekidkhunmananaelw ethuxkekhaphakhit epnaenwethuxkekhathiwangtwinaenwtawnxxkkbtawntk sungethuxkekhanimikhnadsungaelayngepnekhtthiepluxkolkyngimsngbdi cungekidaephndinihwhruxphuekhaifphumixakas aekikh ekhtxakaskhxngthwipyuorp samarthaebngepn 7 ekhtdngni ekhtphumixakasaebbthundra hruxxakasaebbkhwolk caepnekhtxakasthihnaweyncdtlxdthngpi swnvdurxnsnpraman 1 2 eduxn xunhphumiechliykhxngekhtni echliythngpiimekin 10 xngsaeslesiys phuchphrrnthrrmchatiidaek mxss taikhrna ekhtxakasthundrakhxngthwipyuorp idaek briewnkhabsmuthrsaekndienewiyaelabriewnthangehnuxsudkhxngpraethsrsesiy ekhtxakasaebbkungkhwolkhruxithka lksnaxakasinekhtni khux epnekhtthimixakashnawcdinchwngvduhnaw xunhphumiechliypraman 6 xngsaeslesiys vdurxnmirayaewlayawkwaekhtphumixakasaebbthundra primannafnthngpixyurahwang 500 1 000 milliemtr phuchphrrnthrrmchati khux pasnhruxpaithka briewnlksnaxakasaebbni khux nxrewy swiedn aelafinaelnd ekhtxakasxbxunchunphakhphunthwip lksnaxakaskhxngekhtni khux vduhnawmixakashnaweyn ephraaxyulukekhaipinicklangthwip cungimkhxyidrbxiththiphlcakmhasmuthr phuchphrrnthrrmchatiidaek paimphldibaelaimphldibphsmkn swnbriewnthimifntknxy phuchphrrnthrrmchaticaepnthunghyaekhtxbxun briewnlksnaxakasaebbni khux dinaednkhxngpraethsopaelnd echkekiy solwaekiy exsoteniy aelaltewiy ekhtphumixakasaebbphakhphunsmuthrchayfngtawntk lksnakhxngxakasinekhtni khux vdurxnxakaseynsbay vduhnawxakasimhnawcd ephraaekhtnimithitngxyuiklmhasmuthr cungidrbxiththiphlcakmhasmuthraextaelntik thaihekhtnimixakasxbxun chumchun fntksmaesmxtlxdthngpi primannafnechliykhxngthngpixyuthi 750 1 500 milliemtr phuchphrrnthrrmchatiepnpaimekhtxbxunchnidpaimphldibphsmkbpasn briewnlksnaxakasaebbni khrxbkhlumbriewnkhxngpraethsfrngess ebleyiym enethxraelnd ednmark eyxrmni shrachxanackr aelathangtxnitkhxngnxrewyaelaswiedn ekhtphumixakasxbxunchun lksnaxakaskhxngekhtni khux xakasxbxun vdurxnxakasrxn mifntkchuktlxdthngpi primannafnechliythngpipraman 500 1 000 milliemtr phuchphrrnthrrmchati idaek paimekhtxbxunhruxthunghyaekhtxbxun briewnlksnaxakasaebbni idaek briewnkhabsmuthrbxlkhan xxsetriy aelahngkari ekhtphumixakasaebbemdietxrereniyn lksnaxakasinekhtni khux epnekhtthimiaesngaeddtlxdthngpi vdurxnxakasrxnaelaaehngaelng vduhnawcamifntk primannafnechliypraman 500 1 000 milliemtrtxpi phuchphrrrnthrrmchatiepnekhtxbxun eriykwa paimemdietxrereniyn echn khxrkoxk sm manaw xngun mipaimmihnamaehlm eriykwa pamaki maquis briewnthimilksnaxakasaebbni khux briewnthimixanaekhttidkbthaelemdietxrereniyn idaek phakhitkhxngpraethsfrngess xitali sepn oprtueks esxrebiy aelakris ekhtphumixakasaebbthunghyakungthaelthray lksnasakhykhxngxakasinekhtni khux epnekhtthimiprimanfnnxy primannafnechliythngpitakwa 500 milliemtr phuchphrrnthrrmchatiepnthunghyakhunebabangphumiphakh aekikh karaebngphumiphakhkhxngthwipyuorp yuorpehnux yuorptawntk yuorptawnxxk yuorpit thwipyuorp aebngxxkepn 4 phumiphakhihy idaek yuorpehnux idaek ednmark finaelnd ixsaelnd ixraelnd nxrewy swiedn exsoteniy ltewiy lithweniy aelashrachxanackr yuorptawntk idaek xxsetriy ebleyiym frngess eyxrmni liketnsitn lkesmebirk enethxraelnd aelaswitesxraelnd yuorptawnxxk idaek eblarus blaekeriy echkekiy hngkari mxlodwa opaelnd ormaeniy rsesiy solwaekiy aelayuekhrn yuorpit idaek aexlebeniy xndxrra bxseniyaelaehxresokwina okhrexechiy kris xitali nxrthmasiodeniy mxlta oprtueks sanmarion solwieniy sepn esxrebiy mxnetenokr aelakhxsxwx dinaednthiepnnkhrrthxisrathitngxyuinpraethsxunxik 2 aehng khux nkhrrthwatikn tngxyuinkrungorm praethsxitali aelaomnaok tngxyubriewnchayfngthaelemdietxrereniyninpraethsfrngess iklphrmaednxitaliemuxngsakhy aekikhthwipyuorpmihlayemuxngthiepnsunyklangthangkarenginkhxngolk thwipyuorpcungepnthwipthimikarkhmnakhmthisadwksbayepnxyangmak karkhmnakhmswnihycaepnrabbrang echn rthiffa rthifitdin aelarthifkhwamerwsung sungthuxepnhwichlkkhxngkarkhmnakhmrahwangemuxngaelarahwangpraethsokhrngsrangphunthan aekikhkarephaapluk ekhtephaaplukxyuinyuorptawntk phakhtawnxxkaelaphakhitkhxngxngkvs phakhehnuxaelaphakhtawntkkhxngfrngess txnehnuxkhxngeyxrmni yuekhrn phuchthisakhykhux khawsali plukidmakthisudkhux yuekhrn rxnglngipkhux frngess xitali sepn ormaeniy blaekeriy eyxrmni hngkari khawoxt khawbarely khawiry thw mnfrng plukidodythwip xngun sm makxk manaw aexpepilaelaphlimchnidtang plukidmakekhtxakasaebbemdietxreniyn idaekpraethsxitali frngess sepn kris tnaeflks ichibthapanlinin plukmakinopaelnd ebleyiym ixraelnd kareliyngstw eliyngiptamlksnaphumipraethsaelaphumixakas ekhtthundra mikareliyngkwangernediyr ekhtthunghyasetpp mikareliyngokhenux aepha aeka ma ekhtemdietxrereniyn mikareliyngokhenux aelaaeka ekhtphuekhasung aelathirabsung mikareliyngokhenux okhnm aeka ekhtxbxunchuntxnehnuxkhxngkhabsmuthrbxlkhan mikareliyngsukrdwykhawophd ekhtphakhphunsmuthrchayfngtawntk mikarthafarmokhnm karthapaim phbmakinpraethsfinaelnd swiedn rsesiy nxrewy inbriewnpasn sungepnimenuxxxn namaphlitepneyuxkradas karpramng aehlngpramngthisakhy idaek thaelehnux odyechphaabriewnthikraaesnaxunaextaelntikehnuxbrrcbkbkraaesnaeynkrinaelndtawnxxk ekidepnaehlngthimiplachukchummakaehnghnungkhxngolkeriykwa dxkekxraebngk praethsthicbplaidmak shrachaxanackr ixsaelnd nxrewy briewnxawbisekhycnthungthaelemdietxrereniyn odyechphaabriewnthaelda thaelsabaekhsepiynaelaaemnaowlka mikarcbplasetxreciyn mathaepnikhplakharwiyr karthaehmuxngaer yuorpepnthwipthimiaerehlkaelathanhinxudmsmburn thanhin aehlngsakhyxyuthangphakhehnuxkhxngshrachxanackr phakhklangkhxngebleyiym lumaemnaruhkhxngeyxrmni phakhitkhxngopaelnd phakhehnuxkhxngechkekiy solwaekiyyuekhrn aelarsesiy ehlk aehlngsakhykhux aehlngkhirunaaelaeyliwarthangtxnehnuxkhxngswiedn aehlngkhriwxyrxkinyuekhrn aehlnglxernsthangtawnxxkechiyngitkhxngfrngess namndibaelakasthrrmchati aehlngsakhykhxngyuorpxyuinbriewnthaelehnux aelarxbthaelsabaekhsepiyn bxkist emuxnathlungaelwidxalumieniym aehlngphlitsakhyxyuthangphakhitkhxngfrngess klumpraethsinxdityuokslaewiy hngkari ethuxkekhaxuralinrsesiy ophaethch ichinxutsahkrrmpuyaelasbu aehlngphlitxyuinpraethsfrngess eyxrmni sepn rsesiy xutsahkrrm yuorpidchuxwaepnthwipxutsahkrrm ephraaekuxbthukpraethsprachakr phuichaerngnganswnihyxyuinphakhxutsahkrrm aehlngxutsahkrrmswnihyxyuinyuorptawntk echn shrachxanackr frngess eyxrmni enethxraelnd swnyuorptawnxxkxyuin rsesiy yuekhrn eblarus karkhakhay enuxngcakyuorpmikhwamecriykawhnathangxutsahkrrmaelaethkhonolyi thaihyuorpmikartidtxkhakhaykbphumiphakhxunaelamikartngklumthangesrsthkicrahwangpraeths echn shphaphyuorp smakhmkarkhaesriaehngyuorp EFTA European Free Trade Association tladkarkhakhayrahwangpraeths idaek praethstangthixyuinyuorpaelapraethsxemrikaehnux karkhmnakhmkhnsng yuorpepnthwipthimikarkhmnakhmkhnsngecriykawhnamak thangrthynt mithanghlwngechuxmrahwangemuxng ekhtxutsahkrrmaelapraethstang mirayathangyawpraman 1 in 5 khxngthangrthyntkhxngolk thangrthif thwipyuorpmithangrthifyaw 1 in 3 khxngthangrthifinolk praethsthimithangrthifyawemuxechliytxenuxthiaelwmakthisud khux ebleyiym rxnglngmakhux shrachxanackr switesxraelnd emuxngthiepnsunyklangkarkhmnakhmthangrthifkhux paris lxndxn ebxrlin wxrsx mxsok thangxakas aetlapraethstangkmisaykarbinepnkhxngtnexng ichtidtxrahwangemuxngphayinpraeths rahwangpraeths aelarahwangthwip sunyklangkarbinswnihyepnemuxnghlwngkhxngaetlapraeths thangna aemnasakhythiichinkarkhmnakhmkhnsngphayinpraethsaelarahwangpraeths idaek aemnairn aemnaesn aemnadanub aemnaowlka aemnaoxedxr aelamikarkhudkhlxngephuxkarkhmnakhm echn khlxngkhil ineyxrmni echuxmrahwangthaelbxltikkbthaelehnux khlxngmidiinfrngessechuxmthaelemdietxrereniynkbmhasmuthraextaelntikesrsthkic aekikhduephimetimthi raychuxpraethsinthwipyuorperiyngtamkhacidiphi raychuxpraethsinthwipyuorperiyngtamcidiphitxhw aela wikvtkarenginkrisin kh s 2010 thwipyuorpmikhwamecriykawhnathangesrsthkicrungeruxngmak odymikarrwmklumepnprachakhmesrsthkicthimikhnadihythisudinolk eriykwa klumshphaphyuorp sungmibthbathmaktxesrsthkicolk nxkcakni smachikci 8 canwn 8 praeths mismachikxyuinthwipyuorpmakthung 5 praeths khux rsesiy eyxrmni frngess xitali aelashrachxanackr hlngekidwikvtkarenginolk 2010 thipraethskris thaihtladhunthwolkdinglngehwxyanghnk sungsathxnihehnwa klumshphaphyuorperimkhadsphaphkhlxngthangkarengincakpyhahnisinephimmakkhun praethsthimikhnadesrsthkichruxcidiphimakthisudinthwipyuorp 10 xndbaerkxndb yuorp praeths khacidiphi lan pi 2552 xndb olk shphaphyuorp 16 447 259 1 eyxrmni 3 352 742 42 frngess 2 675 951 53 shrachxanackr 2 183 607 64 xitali 2 118 264 75 sepn 1 464 040 96 rsesiy 1 229 227 127 enethxraelnd 794 777 168 switesxraelnd 494 622 199 ebleyiym 470 400 2010 opaelnd 430 197 21khxmulcakkxngthunkarenginrahwangpraeths praethsinthwipyuorpthimicidiphitxhwmakthisud 10 xndbaerkxndb yuorp praeths khacidiphitxhw pi 2552 xndb olk 1 lkesmebirk 104 512 12 nxrewy 79 085 23 switesxraelnd 67 560 44 ednmark 56 115 55 ixraelnd 51 356 66 enethxraelnd 48 223 77 xxsetriy 45 989 108 finaelnd 44 492 129 swiedn 43 986 1310 ebleyiym 43 533 14khxmulcakkxngthunkarenginrahwangpraeths tmeperinfinaelndepnhnunginemuxngihythangtxnehnuxkhxngyuorpechingxrrth aekikhxangxing aekikh 1 0 1 1 1 2 karpraeminprachakrolk ph s 2560 ESA UN org custom data acquired via website United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division subkhnemux 10 September 2017 The World s Cities in 2016 PDF shprachachati 2016 p 11 National Geographic Atlas of the World 7th ed Washington DC National Geographic 1999 ISBN 0 7922 7528 4 Europe pp 68 69 Asia pp 90 91 A commonly accepted division between Asia and Europe is formed by the Ural Mountains Ural River Caspian Sea Caucasus Mountains and the Black Sea with its outlets the Bosporus and Dardanelles Lewis amp Wigen 1997 p 226 Kim Covert 1 July 2011 Ancient Greece Birthplace of Democracy Capstone p 5 ISBN 978 1 4296 6831 6 Ancient Greece is often called the cradle of western civilization Ideas from literature and science also have their roots in ancient Greece Ricardo Duchesne 7 February 2011 The Uniqueness of Western Civilization Brill p 297 ISBN 90 04 19248 4 The list of books which have celebrated Greece as the cradle of the West is endless two more examples are Charles Freeman s The Greek Achievement The Foundation of the Western World 1999 and Bruce Thornton s Greek Ways How the Greeks Created Western Civilization 2000 National Geographic 534 The European union a federation or a confederation PDF aehlngkhxmulxun aekikhkhnhaekiywkb thwipyuorp ephimthiokhrngkarphinxngkhxngwikiphiediy bthniyam cakwikiphcnanukrm sux cakkhxmmxns thrphyakrkareriyn cakwikiwithyaly xyphcn cakwikikhakhm khxkhwamtnchbb cakwikisxrs tara cakwikitaraCouncil of Europe European Union The Columbia Gazetteer of the World Online Columbia University Press Introducing Europe from Lonely Planet Travel Guides and Information Historical Maps Borders in Europe 3000BC to the present Geacron Historical atlas Online history of Europe in 21 mapsekhathungcak https th wikipedia org w index php title thwipyuorp amp oldid 9313536, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม