fbpx
วิกิพีเดีย

ถั่งโถมโหมแรงไฟ

ถั่งโถมโหมแรงไฟ เป็นบทเพลงปฏิวัติที่เขียนและขับร้องโดย วงดนตรีคาราวาน ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อสมาชิกของวงทุกคนเดินทางเข้าป่า หลังเหตุการณ์ 6 ตุลา เพื่อเข้าร่วมการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เนื่องจากความกดดันทางการเมืองยุคนั้น คำร้องโดย สุรชัย จันทิมาธร ทำนองโดย สุรชัย จันทิมาธร และทองกราน ทานา

เนื้อหา

ประวัติของเพลงนี้ตามที่กล่าวในระบุว่า เมื่อสมาชิกของวงทุกคนเดินทางเข้าป่าที่จังหวัดเลย หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาแล้ว ทุกคนก็ได้เข้ารับการอบรมทฤษฎีปฏิวัติจากพรรค จากนั้นไม่กี่วันต่อมาก็เดินทางเข้าสู่เขตจรยุทธ์ภูซาง ที่จังหวัดอุดรธานี

ในคืนหนึ่ง ทองกรานได้จินตนาการถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับจอมพลโจซิป โบรซ ติโต อดีตประธานาธิบดีประเทศยูโกสลาเวีย จึงเกิดแรงบันดาลใจฮัมทำนองเพลงลายอิสระขึ้นมา เมื่อสุรชัยได้ยินจึงคุยกันว่าน่าจะทำเป็นเพลงได้ โดยสุรชัยได้นำเอาทฤษฎีปฏิวัติมาเขียนเป็นเนื้อหาในเพลง

จากนั้นวงคาราวานได้ใช้ซอกภูในเขตจรยุทธ์ภูซางเป็นห้องบันทึกเสียง เพื่ออัดเพลงถั่งโถมโหมแรงไฟ โดยร้องขอเครื่องมือบันทึกเสียงจากจัดตั้งของพรรค การบันทึกเสียงเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากความยากในการเล่นทำนองเพลงถั่งโถมโหมแรงไฟที่ช้าในตอนแรก และจะค่อยๆ เร็วขึ้นในท่อนท้ายๆ นักดนตรีและนักร้องทุกคนจึงต้องเล่นเพลงพร้อมกัน นอกจากนี้การอัดเสียงยังต้องการความเงียบที่สุดเพื่อไม่ให้มีเสียงรบกวนในเพลงด้วย มิฉะนั้นก็ต้องเริ่มอัดเสียงใหม่ทั้งหมด

ระหว่างการอัดเสียง ได้มีเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด ซึ่งเป็นเสียงปืนของสหายนักรบที่ออกไปล่าสัตว์หาอาหาร เสียงปืนที่ดังขึ้นในเวลานั้นดังตรงช่วงจบเนื้อร้องที่ว่า "มือจะกำปืนกล้าประกาศชัย" พอดี ทุกคนที่อัดเสียงในเวลานั้นเห็นตรงกันว่าเสียงปืนเข้ากันได้พอดีกับจังหวะของเพลง จึงเล่นเพลงต่อจนจบด้วยอารมณ์ฮึกเหิมและไม่มีการอัดเสียงใหม่อีก

เพลงนี้เมื่อเผยแพร่ในหมู่พลพรรคของ พคท. โดยทางสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย (สปท.) ก็ได้รับความนิยมมาก ภายหลังเมื่อวงคาราวานออกจากป่า เพลงนี้ก็ยังเป็นเพลงที่ถูกขอให้เล่นมากที่สุดเพลงหนึ่งของวงคาราวานในปัจจุบัน

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เนื้อความที่ไม่มีแหล่งที่มาอาจถูกคัดค้านหรือลบออก (เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร)
  • ()

ถั่งโถมโหมแรงไฟ
งโถมโหมแรงไฟ, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, เป, นบทเพลงปฏ, เข, ยนและข, บร, องโดย, วงดนตร, คาราวาน, งเข, ยนข, นเม, อสมาช, กของวงท, กคนเด, นทางเข, าป, หล, งเหต, การณ, ลา, เพ, อเข, าร, วมการต, อส, บพรรคคอมม, วน, สต, แห, งประเทศไทย, เน, องจากความกดด, นทางการเม, องย, คน, . thngothmohmaerngif phasaxun efadu aekikh thngothmohmaerngif epnbthephlngptiwtithiekhiynaelakhbrxngody wngdntrikharawan sungekhiynkhunemuxsmachikkhxngwngthukkhnedinthangekhapa hlngehtukarn 6 tula ephuxekharwmkartxsukbphrrkhkhxmmiwnistaehngpraethsithy enuxngcakkhwamkddnthangkaremuxngyukhnn kharxngody surchy cnthimathr thanxngody surchy cnthimathr aelathxngkran thana enuxha 1 prawti 2 silpinthinaipkhbrxngihm 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunprawti aekikhprawtikhxngephlngnitamthiklawinewbistxyangepnthangkarkhxngwngkharawanrabuwa emuxsmachikkhxngwngthukkhnedinthangekhapathicnghwdely hlngehtukarn 6 tulaaelw thukkhnkidekharbkarxbrmthvsdiptiwticakphrrkh caknnimkiwntxmakedinthangekhasuekhtcryuththphusang thicnghwdxudrthani inkhunhnung thxngkranidcintnakarthungphaphyntreruxnghnungekiywkbcxmphlocsip obrs tiot xditprathanathibdipraethsyuokslaewiy cungekidaerngbndalichmthanxngephlnglayxisrakhunma emuxsurchyidyincungkhuyknwanacathaepnephlngid odysurchyidnaexathvsdiptiwtimaekhiynepnenuxhainephlng caknnwngkharawanidichsxkphuinekhtcryuththphusangepnhxngbnthukesiyng ephuxxdephlngthngothmohmaerngif odyrxngkhxekhruxngmuxbnthukesiyngcakcdtngkhxngphrrkh karbnthukesiyngepnipxyangyaklabak enuxngcakkhwamyakinkarelnthanxngephlngthngothmohmaerngifthichaintxnaerk aelacakhxy erwkhuninthxnthay nkdntriaelankrxngthukkhncungtxngelnephlngphrxmkn nxkcaknikarxdesiyngyngtxngkarkhwamengiybthisudephuximihmiesiyngrbkwninephlngdwy michannktxngerimxdesiyngihmthnghmd rahwangkarxdesiyng idmiesiyngpundngkhun 1 nd sungepnesiyngpunkhxngshaynkrbthixxkiplastwhaxahar esiyngpunthidngkhuninewlanndngtrngchwngcbenuxrxngthiwa muxcakapunklaprakaschy phxdi thukkhnthixdesiynginewlannehntrngknwaesiyngpunekhaknidphxdikbcnghwakhxngephlng cungelnephlngtxcncbdwyxarmnhukehimaelaimmikarxdesiyngihmxik ephlngniemuxephyaephrinhmuphlphrrkhkhxng phkhth odythangsthaniwithyuesiyngprachachnaehngpraethsithy spth kidrbkhwamniymmak phayhlngemuxwngkharawanxxkcakpa ephlngnikyngepnephlngthithukkhxihelnmakthisudephlnghnungkhxngwngkharawaninpccubnsilpinthinaipkhbrxngihm aekikhphngssiththi khaphir inxlbm wnihm ph s 2550 aexd kharabaw inxlbm surchykungstwrrs ph s 2541 xangxing aekikhbthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir aehlngkhxmulxun aekikhfngephlngthngothmohmaerngifaelaprawtiephlng dawnohldephlngthngothmohmaerngif chbbbnthukesiyngkhrngaerksud thima fngephlngthngothmohmaerngif inkaraesdngsdinraykaremuxngithyrayspdah fngephlngthngothmohmaerngif chbbphngssiththi khaphir thngothmohmaerngif ddaeplngcakephlngthngothmohmaerngifkhxngkharawan khxngwngprakaydawekhathungcak https th wikipedia org w index php title thngothmohmaerngif amp oldid 9330410, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม