fbpx
วิกิพีเดีย

ถนนสวรรคโลก

ถนนสวรรคโลก (อักษรโรมัน:Thanon Sawankhalok) เป็นถนนสายหนึ่งในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีจุดเริ่มต้นที่แยกยมราช จุดตัดกับ ถนนหลานหลวง ถนนพิษณุโลก และถนนเพชรบุรี ผ่านแยกเสาวนี จุดตัดกับถนนศรีอยุธยา จากนั้นทอดผ่านแยกอุภัยเจษฎุทิศ จุดตัดกับถนนราชวิถี ทอดผ่านแยกสวรรคโลก จุดตัดกับถนนสุโขทัย และไปสิ้นสุดลงที่แยกสามเสน จุดตัดระหว่างถนนเทอดดำริ และถนนนครไชยศรี

ถนนสวรรคโลก บริเวณที่หยุดรถไฟยมราช

เดิมมีชื่อว่า "ถนนสิ้ว" (อักษรจีน: 寿 หรือสะกด ซิ่ว) ซึ่งมีความหมายถึง "อายุยั่งยืน" อันมาจากชื่อเครื่องลายครามของจีนที่เป็นรูปผลท้อหรือต้นสน ที่เป็นที่นิยมสะสมและครอบครองกันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนิยมนำมาตั้งชื่อเป็นชื่อถนนหรือสถานที่ต่าง ๆ ในยุคนั้น โดยเป็นถนนที่ตัดจากสะพานยมราชไปจรดคลองสามเสน ขนานไปกับเส้นทางรถไฟ ต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีประกาศของกระทรวงนครบาล โดยเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นเสนาบดี ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ ให้เปลี่ยนชื่อถนนรอบพระราชวังสวนดุสิตที่ได้ชื่อตามเครื่องลายครามจีน ๑๕ สาย หนึ่งในนั้นคือ ถนนสิ้ว ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "ถนนสวรรคโลก" ตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี พระธิดาพระองค์หนึ่งในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถานที่สำคัญที่ถนนสวรรคโลกตัดผ่าน คือ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และสถานีรถไฟจิตรลดา อันเป็นสถานีรถไฟที่สร้างขึ้นสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อมีการเสด็จฯ ทางรถไฟโดยเฉพาะ รวมถึงอาจใช้เป็นสถานที่ต้อนรับพระราชอาคันตุกะในบางโอกาส มีอาคารสถานีที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

  1. บุนนาค, โรม (2016-03-16). . ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ2018-03-01.
  2. pongsakornlovic (2010-12-16). . ชื่อนั้นสำคัญไฉน ?.
  • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ ถนนสวรรคโลก
    • ภาพถ่ายดาวเทียมจาก หรือ
    • แผนที่จาก หรือ
    • ภาพถ่ายทางอากาศจาก

พิกัดภูมิศาสตร์:13°46′05″N100°31′30″E /13.768158°N 100.524970°E /13.768158; 100.524970

ถนนสวรรคโลก
ถนนสวรรคโลก, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, กษรโรม, thanon, sawankhalok, เป, นถนนสายหน, งในพ, นท, เขตด, กร, งเทพมหานคร, ดเร, มต, นท, แยกยมราช, ดต, ดก, ถนนหลานหลวง, ถนนพ, ษณ, โลก, และถนนเพชรบ, านแยกเสาวน, ดต, ดก, บถนนศร, อย, ธยา, จากน, นทอดผ, านแยกอ, ยเจษฎ, ดต, ดก, บถน. thnnswrrkholk phasaxun efadu aekikh thnnswrrkholk xksrormn Thanon Sawankhalok epnthnnsayhnunginphunthiekhtdusit krungethphmhankhr micuderimtnthiaeykymrach cudtdkb thnnhlanhlwng thnnphisnuolk aelathnnephchrburi phanaeykesawni cudtdkbthnnsrixyuthya caknnthxdphanaeykxuphyecsduthis cudtdkbthnnrachwithi thxdphanaeykswrrkholk cudtdkbthnnsuokhthy aelaipsinsudlngthiaeyksamesn cudtdrahwangthnnethxddari aelathnnnkhrichysrithnnswrrkholk briewnthihyudrthifymrach edimmichuxwa thnnsiw xksrcin 寿 hruxsakd siw sungmikhwamhmaythung xayuyngyun xnmacakchuxekhruxnglaykhramkhxngcinthiepnrupphlthxhruxtnsn thiepnthiniymsasmaelakhrxbkhrxngkninrchsmyphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw aelaniymnamatngchuxepnchuxthnnhruxsthanthitang inyukhnn odyepnthnnthitdcaksaphanymrachipcrdkhlxngsamesn khnanipkbesnthangrthif txmarchsmyphrabathsmedcphramngkudeklaecaxyuhw idmiprakaskhxngkrathrwngnkhrbal odyecaphrayaymrach pn sukhum epnesnabdi lngwnthi 16 kumphaphnth 2462 ihepliynchuxthnnrxbphrarachwngswndusitthiidchuxtamekhruxnglaykhramcin 15 say hnunginnnkhux thnnsiw idepliynchuxmaepn thnnswrrkholk tamphranamkhxngsmedcphraecabrmwngsethx ecafaeyawmalynvml krmkhunswrrkholklksnwdi phrathidaphraxngkhhnunginphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw 1 2 sthanthisakhythithnnswrrkholktdphan khux phratahnkcitrldarohthan aelasthanirthifcitrlda xnepnsthanirthifthisrangkhunsahrbphrabathsmedcphraecaxyuhw aelaphrabrmwngsanuwngs emuxmikaresdc thangrthifodyechphaa rwmthungxacichepnsthanthitxnrbphrarachxakhntukainbangoxkas mixakharsthanithisrangdwysthaptykrrmthiswyngam 2 xangxing aekikh bunnakh orm 2016 03 16 yukhniymekhruxnglaykhramcinsudkhid thungkhntngchuxthnnthngchud xxkktikakarprakwdepn ph r b phucdkarxxniln subkhnemux 2018 03 01 2 0 2 1 pongsakornlovic 2010 12 16 CHN thnnswrrkholk aekikh chuxnnsakhyichn aehlngkhxmulxun aekikhaephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng thnnswrrkholk phaphthaydawethiymcakwikiaemepiy hruxkuekilaemps aephnthicakmltiaemp hruxoklbxlikd phaphthaythangxakascakethxrraesirfewxr phikdphumisastr 13 46 05 N 100 31 30 E 13 768158 N 100 524970 E 13 768158 100 524970ekhathungcak https th wikipedia org w index php title thnnswrrkholk amp oldid 9002003, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม