fbpx
วิกิพีเดีย

ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี หรือ ถนนวงแหวนรอบกลาง หรือ ทางหลวงชนบท ชม.3029 เป็นทางหลวงสายหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีเส้นทางอ้อมรอบตัวเมืองเชียงใหม่จึงเป็นเสมือนถนนวงแหวนรอบที่ 2 ของเมือง ซึ่งรอบที่ 1 คือ ถนนมหิดล (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141) และถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง–เชียงใหม่ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11) ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เป็นถนนคอนกรีตขนาดหกช่องจราจร ความยาวทั้งสิ้น 26.13 กิโลเมตร โดยถนนสายนี้มีการออกแบบให้เป็นทางลอดและทางแยกต่างระดับทั้งหมดเมื่อตัดกับถนนหลักสายอื่นๆ ซึ่งมีจำนวนทางลอดทั้งสิ้น 7 แห่ง และทางแยกต่างระดับ 1 แห่ง โดยมีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดูแล


ทางหลวงชนบท ชม.3029
ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ถนนวงแหวนรอบกลาง
บริเวณแยกแม่เหียะสมานสามัคคี
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:26.130 กิโลเมตร (16.236 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศเหนือ: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ใกล้สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ปลายทิศใต้: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
ระบบทางหลวง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2537 มอบหมายให้กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย (ในยุคที่มีนายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) ดำเนินการก่อสร้าง ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โครงการนี้จึงไปอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ตัวโครงการออกแบบและก่อสร้างตามแนวผังเมืองรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2532) มีรหัสโครงการ "ฌ3" กำหนดให้เป็นถนน 6 ช่องจราจร ระยะทางรวม 26 กิโลเมตร เริ่มจากบริเวณถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน หน้าสนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ สิ้นสุดที่ถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน สายแม่แตง–หางดง ในเส้นทางมีสะพานข้ามแม่น้ำปิง 2 แห่ง สะพานข้ามทางรถไฟ 1 แห่ง ทางลอด 7 แห่ง ที่จุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 1001 118 1006 1317 106 และ 108 ทางต่างระดับ 1 แห่ง ที่จุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ซึ่งบริเวณทางต่างระดับได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสวนสาธารณะชื่อ "สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี" นอกจากนี้ยังตั้ง "ศูนย์ควบคุมและบำรุงรักษาถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี" เพื่อควบคุมระบบควมคุมการจราจร ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีได้ทำพิธีเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยมีพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ใช้งบประมาณทั้งสิ้นรวม 10,070 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นงบประมาณเพื่อการเวนคืนที่ดิน 1,700 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 10 ปี

ทางแยก จำนวนแยก ตัดกับ ลักษณะทางแยก พิกัด
สนามกีฬา 700 ปี 4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 (เลียบคลองชลประทาน) สุดเส้นทาง 18°50′23″N98°57′54″E /18.83972°N 98.96500°E /18.83972; 98.96500 (สนามกีฬา 700 ปี)
ศูนย์ราชการร่วมใจ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (ถนนโชตนา) ทางลอด 18°50′23″N98°58′26″E /18.83972°N 98.97389°E /18.83972; 98.97389 (ศูนย์ราชการร่วมใจ)
รวมโชคมีชัย 4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 (เชียงใหม่–พร้าว) ทางลอด 18°49′23″N99°0′43″E /18.82306°N 99.01194°E /18.82306; 99.01194 (รวมโชคมีชัย)
แม่คาวสะอาดใส 4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 (เชียงใหม่–ดอยสะเก็ด) ทางลอด 18°48′34″N99°1′35″E /18.80944°N 99.02639°E /18.80944; 99.02639 (แม่คาวสะอาดใส)
บวกครกศิวิไล 4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1006 (เชียงใหม่–สันกำแพงสายเก่า) ทางลอด 18°46′49″N99°2′32″E /18.78028°N 99.04222°E /18.78028; 99.04222 (บวกครกศิวิไล)
ศรีบัวเงินพัฒนา 4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317 (เชียงใหม่–สันกำแพงสายใหม่) ทางลอด 18°45′48″N99°2′19″E /18.76333°N 99.03861°E /18.76333; 99.03861 (ศรีบัวเงินพัฒนา)
เชียงขางแสนงาม 4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ซุปเปอร์ไฮเวย์) ทางต่างระดับ 18°45′10″N99°1′56″E /18.75278°N 99.03222°E /18.75278; 99.03222 (เชียงขางแสนงาม)
4 ถนนเลียบทางรถไฟ สะพานข้ามทางรถไฟ 18°45′00″N99°1′29″E /18.75000°N 99.02472°E /18.75000; 99.02472 (สะพานข้ามทางรถไฟ)
เวียงกุมกามโบราณสถาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (เชียงใหม่–ลำพูนสายเก่า) ทางลอด (ไม่มีแยกตัดเหนือทางลอด) 18°44′39″N99°0′48″E /18.74417°N 99.01333°E /18.74417; 99.01333 (เวียงกุมกามโบราณสถาน)
แม่เหียะสมานสามัคคี (แยกบิ๊กซี หางดง) 4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่–ฮอด) ทางลอด 18°44′35″N98°57′34″E /18.74306°N 98.95944°E /18.74306; 98.95944 (แม่เหียะสมานสามัคคี)
อุโบสถวารีประทาน 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 (เลียบคลองชลประทาน) สุดเส้นทาง 18°44′58″N98°56′28″E /18.74944°N 98.94111°E /18.74944; 98.94111 (อุโบสถวารีประทาน)

ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ถนนสมโภชเช, ยงใหม, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, หร, ถนนวงแหวนรอบกลาง, หร, ทางหลวงชนบท, ชม, 3029, เป, นทางหลวงสายหน, งในจ, งหว, ดเช, ยงใหม, เส, นทางอ, อมรอบต, วเม, องเช, ยงใหม, งเป, นเสม, อนถนนวงแหวนรอบท, ของเม, อง, งรอบท, ถนนมห, ดล, ทางหลวงแผ, นด, นหมายเลข, 1141, แล. thnnsmophchechiyngihm 700 pi phasaxun efadu aekikh thnnsmophchechiyngihm 700 pi hrux thnnwngaehwnrxbklang hrux thanghlwngchnbth chm 3029 epnthanghlwngsayhnungincnghwdechiyngihm miesnthangxxmrxbtwemuxngechiyngihmcungepnesmuxnthnnwngaehwnrxbthi 2 khxngemuxng sungrxbthi 1 khux thnnmhidl thanghlwngaephndinhmayelkh 1141 aelathnnsupepxrihewylapang echiyngihm thanghlwngaephndinhmayelkh 11 thnnsmophchechiyngihm 700 pi epnthnnkhxnkritkhnadhkchxngcracr khwamyawthngsin 26 13 kiolemtr odythnnsaynimikarxxkaebbihepnthanglxdaelathangaeyktangradbthnghmdemuxtdkbthnnhlksayxun sungmicanwnthanglxdthngsin 7 aehng aelathangaeyktangradb 1 aehng odymikrmthanghlwngchnbthepnphuduaelthanghlwngchnbth chm 3029thnnsmophchechiyngihm 700 pi thnnwngaehwnrxbklangbriewnaeykaemehiyasmansamkhkhikhxmulkhxngesnthangkhwamyaw 26 130 kiolemtr 16 236 iml mikhunemux ph s 2549 pccubnthangaeykthisakhyplaythisehnux thanghlwngaephndinhmayelkh 121 tablchangephuxk xaephxemuxngechiyngihm iklsnamkilasmophchechiyngihm 700 piplaythisit thanghlwngaephndinhmayelkh 121 tablaemehiya xaephxemuxngechiyngihmrabbthanghlwngthanghlwngchnbthprawtiaelakarkxsrang aekikhkhnarthmntriidmimtiemuxwnthi 11 mkrakhm ph s 2537 mxbhmayihkrmoythathikar krathrwngmhadithy inyukhthiminaythwchwngs n echiyngihm epnelkhanukarrthmntriwakarkrathrwngmhadithy daeninkarkxsrang txmaemuxmikarprbprungkrathrwng thbwng krm ph s 2545 okhrngkarnicungipxyuinkhwamrbphidchxbkhxngkrmthanghlwngchnbth twokhrngkarxxkaebbaelakxsrangtamaenwphngemuxngrwmkhxngcnghwdechiyngihm chbbthi 78 ph s 2532 mirhsokhrngkar ch3 kahndihepnthnn 6 chxngcracr rayathangrwm 26 kiolemtr erimcakbriewnthnneliybkhlxngsngnachlprathan hnasnamkila 700 pi cnghwdechiyngihm sinsudthithnneliybkhlxngsngnachlprathan sayaemaetng hangdng inesnthangmisaphankhamaemnaping 2 aehng saphankhamthangrthif 1 aehng thanglxd 7 aehng thicudtdkbthanghlwngaephndinhmayelkh 107 1001 118 1006 1317 106 aela 108 thangtangradb 1 aehng thicudtdkbthanghlwngaephndinhmayelkh 11 sungbriewnthangtangradbidmikarprbprungphumithsnepnswnsatharnachux swnsukhphaphechlimphraekiyrti chlxngsirirachsmbtikhrb 60 pi nxkcakniyngtng sunykhwbkhumaelabarungrksathnnsmophchechiyngihm 700 pi ephuxkhwbkhumrabbkhwmkhumkarcracr rabbrabayna rabbiffa aelarabbbnthukklxngothrthsnwngcrpid thnnsmophchechiyngihm 700 piidthaphithiepidichnganemuxwnthi 6 kumphaphnth ph s 2549 odymiphntarwcoth thksin chinwtr naykrthmntri epnprathaninphithiepid ichngbpramanthngsinrwm 10 070 lanbath incanwnniepnngbpramanephuxkarewnkhunthidin 1 700 lanbath ichewlakxsrangrwmthngsin 10 piraychuxthangaeyk aekikhthangaeyk canwnaeyk tdkb lksnathangaeyk phikdsnamkila 700 pi 4 thanghlwngaephndinhmayelkh 121 eliybkhlxngchlprathan sudesnthang 18 50 23 N 98 57 54 E 18 83972 N 98 96500 E 18 83972 98 96500 snamkila 700 pi sunyrachkarrwmic 3 thanghlwngaephndinhmayelkh 107 thnnochtna thanglxd 18 50 23 N 98 58 26 E 18 83972 N 98 97389 E 18 83972 98 97389 sunyrachkarrwmic rwmochkhmichy 4 thanghlwngaephndinhmayelkh 1001 echiyngihm phraw thanglxd 18 49 23 N 99 0 43 E 18 82306 N 99 01194 E 18 82306 99 01194 rwmochkhmichy aemkhawsaxadis 4 thanghlwngaephndinhmayelkh 118 echiyngihm dxysaekd thanglxd 18 48 34 N 99 1 35 E 18 80944 N 99 02639 E 18 80944 99 02639 aemkhawsaxadis bwkkhrksiwiil 4 thanghlwngaephndinhmayelkh 1006 echiyngihm snkaaephngsayeka thanglxd 18 46 49 N 99 2 32 E 18 78028 N 99 04222 E 18 78028 99 04222 bwkkhrksiwiil sribwenginphthna 4 thanghlwngaephndinhmayelkh 1317 echiyngihm snkaaephngsayihm thanglxd 18 45 48 N 99 2 19 E 18 76333 N 99 03861 E 18 76333 99 03861 sribwenginphthna echiyngkhangaesnngam 4 thanghlwngaephndinhmayelkh 11 supepxrihewy thangtangradb 18 45 10 N 99 1 56 E 18 75278 N 99 03222 E 18 75278 99 03222 echiyngkhangaesnngam 4 thnneliybthangrthif saphankhamthangrthif 18 45 00 N 99 1 29 E 18 75000 N 99 02472 E 18 75000 99 02472 saphankhamthangrthif ewiyngkumkamobransthan thanghlwngaephndinhmayelkh 106 echiyngihm laphunsayeka thanglxd immiaeyktdehnuxthanglxd 18 44 39 N 99 0 48 E 18 74417 N 99 01333 E 18 74417 99 01333 ewiyngkumkamobransthan aemehiyasmansamkhkhi aeykbiksi hangdng 4 thanghlwngaephndinhmayelkh 108 echiyngihm hxd thanglxd 18 44 35 N 98 57 34 E 18 74306 N 98 95944 E 18 74306 98 95944 aemehiyasmansamkhkhi xuobsthwariprathan 3 thanghlwngaephndinhmayelkh 121 eliybkhlxngchlprathan sudesnthang 18 44 58 N 98 56 28 E 18 74944 N 98 94111 E 18 74944 98 94111 xuobsthwariprathan aehlngkhxmulxun aekikhokhrngkarkxsrangthnnwngaehwnrxbklangemuxngechiyngihm sankkxsrangthang krmthanghlwngchnbthaephnthirwmphikdphumisastr cak OSM aephnthirwmphikdphumisastr cak kuekil aephnthirwmphikdphumisastrmakthung 200 cud cak bingbnthukkhaphikdthnghmdepn KMLbnthukkhaphikdthnghmdepn GeoRSSbnthukkhaphikdthnghmdepn GPXaephnthirwmphikdphumisastrimokhrfxraemtkhxmulsthanthiepn RDFekhathungcak https th wikipedia org w index php title thnnsmophchechiyngihm 700 pi amp oldid 9260640, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม