fbpx
วิกิพีเดีย

ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (อักษรโรมัน:Thanon Somdet Phra Chao Tak Sin) เป็นถนนสายสำคัญสายหนึ่งทางฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ช่วงตลาดดาวคะนอง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:3.692 กิโลเมตร (2.294 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
จาก:วงเวียนใหญ่ ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ถึง:ถนนจอมทอง / ถนนสุขสวัสดิ์ ในเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ช่วงตลาดดาวคะนอง มุ่งหน้าไปทางถนนสุขสวัสดิ์

เนื้อหา

ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็น "ถนนสายที่ 1" ในโครงการตัดและขยายถนน 11 สายในจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนครเพื่อรองรับการก่อสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า) เมื่อปี พ.ศ. 2472 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เพื่อตัดและขยายถนนฝั่งจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนคร พ.ศ. 2473 ได้กำหนดแนวเส้นทางถนนสายที่ 1 ไว้ตั้งแต่เชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ ตัดกับถนนสายที่ 2 (ปัจจุบันคือถนนอรุณอมรินทร์และถนนสมเด็จเจ้าพระยา) ถนนสายที่ 3 (ปัจจุบันคือถนนอิสรภาพ) และถนนสายที่ 4 (ปัจจุบันคือถนนอินทรพิทักษ์และถนนลาดหญ้า) แล้วมุ่งตรงต่อไปจนถึงคลองดาวคะนอง

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงตั้งชื่อถนนสายต่าง ๆ ในโครงการดังกล่าวถวาย สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงเสนอชื่อถนนสายที่ 1 ว่า "ถนนพระปกเกล้า" และ "ถนนประชาธิปก" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระนามเดิมคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและสร้างถนนเชื่อมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนคร เมื่อพระองค์มีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อถนนสายนี้ว่า ถนนประชาธิปก

เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ทางราชการสร้างถนนประชาธิปกไปได้เพียงช่วงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ถึงทางรถไฟสายแม่กลอง ส่วนช่วงทางรถไฟสายแม่กลองถึงคลองดาวคะนองยังไม่ได้สร้างต่อ จนกระทั่งกรมโยธาเทศบาลได้ตกลงกับเทศบาลนครธนบุรีว่า การสร้างถนนในเขตเทศบาลให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และให้เทศบาลนครธนบุรีรับช่วงตัดถนนสายนี้พร้อมกับถนนสายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา (ปัจจุบันคือถนนเจริญนคร) ถนนสายตลาดพลู-ภาษีเจริญ (ปัจจุบันคือถนนเทอดไทบางส่วนและถนนรัชมงคลประสาธน์) และถนนท่าดินแดงบางส่วน โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2482 เทศบาลนครธนบุรีได้เริ่มกรุยทางและถมดินเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2481 จนเสร็จเรียบร้อยในเดือนมกราคม ปีเดียวกัน เมื่อได้รอให้ดินยุบตัวพอสมควรแล้วจึงเริ่มงานหินเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2482

อนึ่ง เนื่องจากถนนประชาธิปกช่วงทางรถไฟสายแม่กลองถึงคลองดาวคะนองเพิ่งมาสร้างสำเร็จในสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งสภาพบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อน ประกอบกับรัฐบาลไทยสมัยนั้นมีโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้น ณ กลางวงเวียนใหญ่ ทางราชการจึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนชื่อถนนประชาธิปกช่วงดังกล่าวเป็น ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เพื่อให้ชื่อถนนสายนี้มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับพระบรมราชานุสาวรีย์

ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นถนนขนาด 8 ช่องทางจราจร มีเกาะกลาง เขตถนนกว้าง 36–38 เมตร ระยะทางยาว 3.692 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นจากวงเวียนใหญ่ในพื้นที่แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านปากถนนเจริญรัถ ข้ามคลองบางไส้ไก่ ตัดกับถนนราชพฤกษ์และถนนกรุงธนบุรีที่ทางแยกตากสินและเข้าพื้นที่แขวงบุคคโล ข้ามคลองสำเหร่ ตัดกับทางเข้า-ออกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่ทางแยกโรงพยาบาลทหารเรือ ตัดกับทางขึ้น-ลงสะพานพระราม 3 ข้ามคลองบางน้ำชน ตัดกับถนนรัชดาภิเษกและถนนมไหสวรรย์ที่ทางแยกมไหสวรรย์และเข้าพื้นที่แขวงดาวคะนอง ตัดกับซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 37 ที่ทางแยกตากสิน 37 ข้ามคลองบางสะแกเข้าพื้นที่แขวงจอมทอง เขตจอมทอง ตัดกับถนนจอมทองที่ทางแยกดาวคะนอง และไปสิ้นสุดที่สะพานข้ามคลองดาวคะนอง โดยมีถนนที่ตรงต่อเนื่องไปคือถนนสุขสวัสดิ์

รายชื่อทางแยกบน ถนนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ทิศทาง: วงเวียนใหญ่–ดาวคะนอง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
วงเวียนใหญ่–ดาวคะนอง(ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน)
กรุงเทพมหานคร 0+000 แยกวงเวียนใหญ่ เชื่อมต่อจาก: วงเวียนใหญ่
แยกตากสิน ถนนกรุงธนบุรี ไปสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนราชพฤกษ์ ไปถนนกัลปพฤกษ์
แยกมไหสวรรย์ ถนนมไหสวรรย์ ไปสะพานกรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก ไปแยกท่าพระ
แยกดาวคะนอง ไม่มี ถนนจอมทอง ไปถนนเอกชัย
ตรงไป: ถนนสุขสวัสดิ์ ไปป้อมพระจุลจอมเกล้า
สะพาน กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต
  1. กนกวลี ชูชัยยะ. พจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 175.
  2. สำนักงานปกครองและทะเบียน. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. "โปรแกรมจัดทำข้อมูลถนน ตรอก ซอย วงเวียน ทางแยก คลอง สะพาน และสถานที่สำคัญในเขตกรุงเทพมหานคร." [โปรแกรมประยุกต์]. [ม.ป.ป.]. สืบค้น 27 สิงหาคม 2559.
  3. ขณะนั้นยังไม่เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่
  4. กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. รายงานการศึกษา เรื่อง โครงข่ายถนนและทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร. [ม.ป.ท.], 2551.
บทความเกี่ยวกับการเดินทาง การคมนาคม และการขนส่งนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล

ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ถนนสมเด, จพระเจ, าตากส, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, กษรโรม, thanon, somdet, phra, chao, เป, นถนนสายสำค, ญสายหน, งทางฝ, งธนบ, กร, งเทพมหานคร, วงตลาดดาวคะนองข, อม, ลของเส, นทางความยาว, โลเมตร, ไมล, ทางแยกท, สำค, ญจาก, วงเว, ยนใหญ, ในเขตธนบ, กร, งเทพมหานคร, ถนนกร, งธน. thnnsmedcphraecataksin phasaxun efadu aekikh thnnsmedcphraecataksin xksrormn Thanon Somdet Phra Chao Tak Sin epnthnnsaysakhysayhnungthangfngthnburi krungethphmhankhrthnnsmedcphraecataksinthnnsmedcphraecataksin chwngtladdawkhanxngkhxmulkhxngesnthangkhwamyaw 3 692 kiolemtr 2 294 iml thangaeykthisakhycak wngewiynihy inekhtthnburi krungethphmhankhr thnnkrungthnburi thnnrachphvks inekhtthnburi krungethphmhankhr thnnmihswrry thnnrchdaphiesk inekhtthnburi krungethphmhankhrthung thnncxmthxng thnnsukhswsdi inekhtcxmthxng krungethphmhankhrthnnsmedcphraecataksin chwngtladdawkhanxng munghnaipthangthnnsukhswsdi enuxha 1 prawti 2 lksna 3 thangaeyksakhy 4 echingxrrthaelaxangxingprawti aekikhthnnsmedcphraecataksinepn thnnsaythi 1 inokhrngkartdaelakhyaythnn 11 sayincnghwdthnburiaelacnghwdphrankhrephuxrxngrbkarkxsrangsaphanpthmbrmrachanusrn saphanphraphuththyxdfa emuxpi ph s 2472 inrchsmyphrabathsmedcphrapkeklaecaxyuhw odyphrarachkvsdikawadwykarcdsuxthidinaelaxsngharimthrphyxyangxun ephuxtdaelakhyaythnnfngcnghwdthnburiaelacnghwdphrankhr ph s 2473 idkahndaenwesnthangthnnsaythi 1 iwtngaetechingsaphanpthmbrmrachanusrn tdkbthnnsaythi 2 pccubnkhuxthnnxrunxmrinthraelathnnsmedcecaphraya thnnsaythi 3 pccubnkhuxthnnxisrphaph aelathnnsaythi 4 pccubnkhuxthnnxinthrphithksaelathnnladhya aelwmungtrngtxipcnthungkhlxngdawkhanxng phrabathsmedcphrapkeklaecaxyuhwoprdekla ihsmedcphraecabrmwngsethx krmphrayadarngrachanuphaph thrngtngchuxthnnsaytang inokhrngkardngklawthway smedc krmphrayadarngrachanuphaph idthrngesnxchuxthnnsaythi 1 wa thnnphrapkekla aela thnnprachathipk 1 ephuxepnkarechlimphraekiyrtiphrabathsmedcphrapkeklaecaxyuhw phranamedimkhuxsmedcphraecalukyaethx ecafaprachathipkskdiedchn thithrngphrakrunaoprdekla ihsrangsaphanpthmbrmrachanusrnkhamaemnaecaphrayaaelasrangthnnechuxmcnghwdthnburikbcnghwdphrankhr emuxphraxngkhmiphrabrmrachwinicchyaelwidoprdekla phrarachthanchuxthnnsayniwa thnnprachathipk 1 emuxewlaphaniprayahnung thangrachkarsrangthnnprachathipkipidephiyngchwngsaphanpthmbrmrachanusrnthungthangrthifsayaemklxng swnchwngthangrthifsayaemklxngthungkhlxngdawkhanxngyngimidsrangtx cnkrathngkrmoythaethsbalidtklngkbethsbalnkhrthnburiwa karsrangthnninekhtethsbalihepnhnathikhxngethsbal aelaihethsbalnkhrthnburirbchwngtdthnnsayniphrxmkbthnnsayeliybaemnaecaphraya pccubnkhuxthnnecriynkhr thnnsaytladphlu phasiecriy pccubnkhuxthnnethxdithbangswnaelathnnrchmngkhlprasathn aelathnnthadinaedngbangswn odykahndihaelwesrcphayineduxnminakhm ph s 2482 2 ethsbalnkhrthnburiiderimkruythangaelathmdinemuxeduxnknyayn ph s 2481 cnesrceriybrxyineduxnmkrakhm piediywkn 3 emuxidrxihdinyubtwphxsmkhwraelwcungerimnganhinemuxeduxnmkrakhm ph s 2482 2 xnung enuxngcakthnnprachathipkchwngthangrthifsayaemklxngthungkhlxngdawkhanxngephingmasrangsaercinsmyhlngkarepliynaeplngkarpkkhrxng ph s 2475 sungsphaphbanemuxngidepliynaeplngipcakaetkxn prakxbkbrthbalithysmynnmiokhrngkarcdsrangphrabrmrachanusawriysmedcphraecataksinmharachkhun n klangwngewiynihy thangrachkarcungehnsmkhwrihepliynchuxthnnprachathipkchwngdngklawepn thnnsmedcphraecataksin ephuxihchuxthnnsaynimikhwamhmayekiywenuxngkbphrabrmrachanusawriy 2 lksna aekikhthnnsmedcphraecataksinepnthnnkhnad 8 chxngthangcracr miekaaklang ekhtthnnkwang 36 38 emtr rayathangyaw 3 692 kiolemtr 4 micuderimtncakwngewiynihyinphunthiaekhwngbangyierux ekhtthnburi trngipthangthistawntkechiyngit phanpakthnnecriyrth khamkhlxngbangisik tdkbthnnrachphvksaelathnnkrungthnburithithangaeyktaksinaelaekhaphunthiaekhwngbukhkhol khamkhlxngsaehr tdkbthangekha xxkorngphyabalsmedcphrapineklathithangaeykorngphyabalthharerux tdkbthangkhun lngsaphanphraram 3 khamkhlxngbangnachn tdkbthnnrchdaphieskaelathnnmihswrrythithangaeykmihswrryaelaekhaphunthiaekhwngdawkhanxng tdkbsxysmedcphraecataksin 37 thithangaeyktaksin 37 khamkhlxngbangsaaekekhaphunthiaekhwngcxmthxng ekhtcxmthxng tdkbthnncxmthxngthithangaeykdawkhanxng aelaipsinsudthisaphankhamkhlxngdawkhanxng odymithnnthitrngtxenuxngipkhuxthnnsukhswsdithangaeyksakhy aekikhraychuxthangaeykbn thnnthnnsmedcphraecataksin thisthang wngewiynihy dawkhanxng cnghwd km thi chuxcudtd say khwa wngewiynihy dawkhanxng thnnsmedcphraecataksin krungethphmhankhr 0 000 aeykwngewiynihy echuxmtxcak wngewiynihyaeyktaksin thnnkrungthnburi ipsaphansmedcphraecataksin thnnrachphvks ipthnnklpphvksaeykmihswrry thnnmihswrry ipsaphankrungethph thnnrchdaphiesk ipaeykthaphraaeykdawkhanxng immi thnncxmthxng ipthnnexkchytrngip thnnsukhswsdi ippxmphraculcxmekla saphan kalngkxsranghruxokhrngkarinxnakhtechingxrrthaelaxangxing aekikh 1 0 1 1 knkwli chuchyya phcnanukrmwisamanynamithy wd wng thnn saphan pxm phimphkhrngthi 2 krungethph rachbnthitysthan 2548 hna 175 2 0 2 1 2 2 sanknganpkkhrxngaelathaebiyn sankpldkrungethphmhankhr opraekrmcdthakhxmulthnn trxk sxy wngewiyn thangaeyk khlxng saphan aelasthanthisakhyinekhtkrungethphmhankhr opraekrmprayukt m p p subkhn 27 singhakhm 2559 khnannyngimepliynwnkhunpiihm kxngnoybayaelaaephnngan sankphngemuxng krungethphmhankhr rayngankarsuksa eruxng okhrngkhaythnnaelathangphiessinekhtkrungethphmhankhr m p th 2551 bthkhwamekiywkbkaredinthang karkhmnakhm aelakarkhnsngniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title thnnsmedcphraecataksin amp oldid 9069829, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม