fbpx
วิกิพีเดีย

ตูร์เฟิสต์

ตูร์เฟิสต์ (ฝรั่งเศส: Tour First) เดิมเรียกว่า ตูร์อาอิกซ์อา (Tour AXA) เป็นตึกระฟ้าตั้งอยู่บนบริเวณลาเดฟ็องส์ ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส ทางทิศตะวันตกของกรุงปารีส

ตูร์เฟิสต์
Tour First
ข้อมูล
ที่ตั้ง ลาเดฟ็องส์ ประเทศฝรั่งเศส
สถานะ เสร็จสมบูรณ์
ก่อสร้าง พ.ศ. 2517
การใช้งาน สำนักงาน
ความสูง
เสาอากาศ / ยอด 240 เมตร
หลังคา 225 เมตร
จำนวนชั้น 39
พื้นที่ชั้น 68,000 เมตร² (732,000 ฟุต²)
บริษัท
สถาปนิก ฌ็อง-ปีแยร์ ดักแบร์, ปีแยร์ ดูว์โฟ และมิเชล สเตนเซล

ตึกดังกล่าวสร้างในปี พ.ศ. 2517 มีชื่อว่า "ตูร์อูว์อาเป" (Tour UAP) ก่อสร้างโดยบริษัทประกันชีวิตอูว์อาเป (UAP) โดยมีความสูง 159 เมตร (522 ฟุต) โดยมีลักษณะเป็นรูปดาวสามแฉก โดยแต่ละข้างจะมีมุม 120 องศา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทประกันชีวิตแรกเริ่ม 3 บริษัทที่เป็นจุดเริ่มต้นของอูว์อาเป ตูร์อูว์อาเปได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "ตูร์อาอิกซ์อา" (Tour AXA) เมื่อบริษัทประกันชีวิตอาอิกซ์อาซื้อบริษัทอูว์อาเปในปี พ.ศ. 2539

การปรับปรุงซ่อมแซมตึกครั้งใหญ่เริ่มต้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 โดยลักษณะรูปร่างภายนอกจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง และจะมีการเพิ่มความสูงของตึกอีกด้วย โดยมีความสูงจากหลังคา 225 เมตร (738 ฟุต) และ 240 เมตร (787 ฟุต) จากยอดเสาอากาศ มีพื้นที่ใช้สอย 86,707 เมตร² (933,306 ฟุต²) และเมื่อการปรับปรุงของตึกเสร็จแล้ว จะทำให้ตูร์เฟิสต์เป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การครองตำแหน่งตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศสของตูร์เฟิสต์คงอยู่ได้ไม่นาน เพราะเมื่อตูร์เฌอเนอราลี (Tour Generali) ที่มีความสูง 318 เมตร และตูร์ฟาร์ (Tour Phare) สูง 300 เมตร ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ตำแหน่งดังกล่าวจะไปตกอยู่กับทั้งสองตึกไปตาม ๆ กัน

ในนครนิวยอร์กมีตึกเอเอกซ์เอ (AXA Tower) ซึ่งสูง 229 เมตร (751 ฟุต) อีกด้วย

  • (Emporis)
  • (Insecula)

ตูร์เฟิสต์
เฟ, สต, ภาษาอ, เฝ, าด, แก, ไข, ฝร, งเศส, tour, first, เด, มเร, ยกว, อาอ, กซ, อา, tour, เป, นต, กระฟ, าต, งอย, บนบร, เวณลาเดฟ, องส, งเป, นย, านเศรษฐก, จท, สำค, ญของประเทศฝร, งเศส, ทางท, ศตะว, นตกของกร, งปาร, tour, firstข, อม, ลท, ลาเดฟ, องส, ประเทศฝร, งเศสสถานะ. turefist phasaxun efadu aekikh turefist frngess Tour First edimeriykwa turxaxiksxa Tour AXA epntukrafatngxyubnbriewnlaedfxngs sungepnyanesrsthkicthisakhykhxngpraethsfrngess thangthistawntkkhxngkrungparisturefist Tour Firstkhxmulthitng laedfxngs praethsfrngesssthana esrcsmburnkxsrang ph s 2517karichngan sankngankhwamsungesaxakas yxd 240 emtrhlngkha 225 emtrcanwnchn 39phunthichn 68 000 emtr 732 000 fut bristhsthapnik chxng piaeyr dkaebr piaeyr duwof aelamiechl setnesl tukdngklawsranginpi ph s 2517 michuxwa turxuwxaep Tour UAP kxsrangodybristhpraknchiwitxuwxaep UAP odymikhwamsung 159 emtr 522 fut odymilksnaepnrupdawsamaechk odyaetlakhangcamimum 120 xngsa sungepnsylksnkhxngbristhpraknchiwitaerkerim 3 brisththiepncuderimtnkhxngxuwxaep turxuwxaepidthukepliynchuxepn turxaxiksxa Tour AXA emuxbristhpraknchiwitxaxiksxasuxbristhxuwxaepinpi ph s 2539 karprbprungsxmaesmtukkhrngihyerimtnineduxnminakhm ph s 2550 odylksnaruprangphaynxkcaepliynipodysineching aelacamikarephimkhwamsungkhxngtukxikdwy odymikhwamsungcakhlngkha 225 emtr 738 fut aela 240 emtr 787 fut cakyxdesaxakas miphunthiichsxy 86 707 emtr 933 306 fut aelaemuxkarprbprungkhxngtukesrcaelw cathaihturefistepntukrafathisungthisudinpraethsfrngessxikdwy 1 xyangirktam karkhrxngtaaehnngtukrafathisungthisudinpraethsfrngesskhxngturefistkhngxyuidimnan ephraaemuxturechxenxrali Tour Generali thimikhwamsung 318 emtr aelaturfar Tour Phare sung 300 emtr kxsrangesrcsmburn taaehnngdngklawcaiptkxyukbthngsxngtukiptam kn innkhrniwyxrkmitukexexksex AXA Tower sungsung 229 emtr 751 fut xikdwyxangxing aekikh PARIS Full Summary of Projects Page 3 SkyscraperPage Forumduephim aekikhtukrafaaehlngkhxmulxun aekikhTour AXA Emporis Tour AXA Insecula ekhathungcak https th wikipedia org w index php title turefist amp oldid 4714661, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม